Đề tài Phân tích công tác lao động tiền lương tại công ty TNHH Hoàng Phát

Đề tài: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp cho việc quản lý lao động đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Nếu tổ chức tốt công tác lao động – tiền lương, quản lý tốt quỹ lương và đảm bảo trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ chính sách thì sẽ tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành được chính xác. Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý lao động tiền lương Chương II: Phân tích công tác lao độngtiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát Chương III: Đề xuất một số giải phápnhằm hoàn thiện công tác lao động tiền luơng tại Công Ty TNHH Hoàng Phát

ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 3717 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích công tác lao động tiền lương tại công ty TNHH Hoàng Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Sinh viên thực hiện : Đỗ Thị Kim Luyến Lớp : QTKD – K28 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đặng Thị Thanh Loan Đề tài: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp cho việc quản lý lao động đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Nếu tổ chức tốt công tác lao động – tiền lương, quản lý tốt quỹ lương và đảm bảo trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ chính sách thì sẽ tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành được chính xác. Mục đích nghiên cứu: Về lý thuyết: Hệ thống hóa kiến thức về lao động và tiền lương. Về thực tiễn: Áp dụng lý thuyết phân tích, đánh giá công tác lao động tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lao động tiền lương tại Công ty. KẾT CẤU ĐỀ TÀI Kết cấu khóa luận Chương III: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lao động tiền luơng tại Công Ty TNHH Hoàng Phát Chương II: Phân tích công tác lao động tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý lao động tiền lương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHƯƠNG I Diagram CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT Tổng quan về công ty: - Tên Công ty: Công ty TNHH Hoàng Phát. - Tên giao dịch quốc tế: HOANGPHATCo.,ltd. - Địa chỉ: Lô B16, đường Trung Tâm, khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. - Điện thoại: (84.56) 841632 – 841011 – 741199. - Fax: (84.56) 841976. - Website: hoangphatfurniture.com. - Email: hoangphat@dng.vnn.vn. tichhoan@.vnn.vn Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bảng tổng hợp tình hình lao động của công ty Biểu đồ thể hiện trình độ chuyên môn và tay nghề lao động Biểu đồ thể hiện tính chất lao động của Công ty Sơ đồ tuyển dụng lao động của Công ty Tình hình sử dụng thời gian lao động của Công ty Bảng năng suất lao động của công ty qua các năm Tổng quỹ lương của Công ty Đối với quỹ lương bộ phận lao động trực tiếp, công thức xác định: Đối với quỹ lương của bộ phận lao động gián tiếp, công thức xác định như sau: Tổng quỹ lương của Công ty VTH = VTH1 + VTH2 + VBS Phân tích công tác trả lương của Công ty Hình thức trả lương khoán sản phẩm Nt = CQDt x Ntb x rt Bảng hệ số đánh giá hoàn thành công việc Hình thức trả lương theo thời gian TLi :Tiền lương tháng mà người thứ i nhận được. LCBi : Lương cơ bản của người thứ i. n : Tổng số giờ làm việc thực tế trong tháng. n = Số ngày làm việc thực tế trong tháng x Số giờ làm việc trong ngày N : Số giờ làm việc trong tháng theo quy định của Công ty. N = Số ngày làm việc trong tháng theo quy định x 8 Phân tích công tác trả lương của Công ty Chương III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT Một số vấn đề cơ bản ảnh hưởng đến công tác tiền lương + Tình hình của nền kinh tế thế giới. + Tình hình phát triển của ngành chế biến gỗ Việt Nam hiện nay. + Thực trạng sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp. + Những chính sách của Nhà nước hiện nay. + Thị trường lao động của tỉnh. + Mặt bằng chung về tiền lương, thưởng trên địa bàn tỉnh hiện nay. + Định hướng chiến lược của doanh nghiệp trong thời gian tới. Chương III Định hướng chung Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tiền lương Biện pháp 1 Tăng số ngày làm việc thực tế Biện pháp 2 Tổ chức công tác tuyển dụng tốt hơn Biện pháp 3 Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động Một số biện pháp hỗ trợ CHƯƠNG III GiẢI PHÁP CHÍNH: TĂNG SỐ NGÀY LÀM VIỆC THỰC TẾ BẰNG CÁCH GiẢM SỐ NGÀY NGHỈ KHÔNG CÓ LÝ DO Ta có công thức: Trong đó: Số ngày công thiệt hại bao gồm số ngày vắng mặt có lý do và số ngày vắng mặt không có lý do. Hoặc: Số lượng sản phẩm = Năng suất lao động x Thời gian lao động Chương III Nguyên nhân: Hình thức kỷ luật ở Công ty không nghiêm Quá trình quản lý lao động không thật chặt chẽ Hình thức trả lương chưa thực sự khuyến khích người lao động hăng say, gắn bó với công việc Tính khả thi khi thực hiện giải pháp: Số ngày công làm thêm trong năm của một công nhân giảm xuống, năng suất lao động tăng lên và Công ty có thể giảm việc thuê công nhân sản xuất xuống, làm giảm chi phí nhân công, dẫn đến hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh về giá của Công ty. Quá trình sản xuất của Công ty được thực hiện một cách liên tục hơn Khi thực hiện biện pháp này thì việc hoàn thành kế hoạch sản xuất về thời gian sản xuất và chất lượng sản phẩm sẽ cao hơn, tăng khả năng thu hút khách hàng cho Công ty. Chương III Để thực hiện giải pháp này Công ty cần phải: Có hình thức kỷ luật nghiêm hơn. Cần thực hiện tốt các vấn đề cơ bản sau: Tăng cường phổ biến quy định của Công ty về kỷ luật lao động. Kiểm tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động. Cần tổ chức các cuộc bình xét các danh hiệu, đề nghị khen thưởng,… cho những nhân viên gương mẫu về kỷ luật lao động. Áp dụng biện pháp giáo dục thuyết phục đối với những người đã có vi phạm kỷ luật lao động. Nếu những biện pháp này không có tác dụng đối với những nhân viên vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm kỷ luật lao động ở mức độ nặng thì phải sử dụng biện pháp hành chính cưỡng bức. Chương III Chẳng hạn: Hàng quý, Công ty nên có quy chế khen thưởng, bình xét thi đua và phân phối lao động theo phương thức loại A, B, C. Trên cơ sở phân loại A, B, C trong từng tháng, các phòng ban, tổ sản xuất sẽ cộng dồn cho từng quý, tổ chức bình bầu và gửi danh sách lên ban xét thưởng của Công ty. Ban xét thưởng xem và phê duyệt lại toàn bộ và ra quyết định xét thưởng. Từng cá nhân người lao động sẽ được hưởng theo quy định. Chương III Công việc phân phối tiền thưởng bao gồm các bước sau: Xác định hệ số phân phối tiền thưởng cho cá nhân theo phân loại A, B, C: A = 1 B = 0,9 C = 0,8 Cách thức phân phối Chương III Lợi ích nhận được khi thực hiện giải pháp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptDO THI KIM LUYEN - PHAN TICH CONG TAC LAO DONG TIEN LUONG TAI CONG TY TNHH HOANG PHAT.ppt