Đề tài Phân tích Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Hiểu được hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của Luận cương chính trị tháng 10-1930 Thấy được điểm tiến bộ và điểm hạn chế của Luận cương so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Lắm được nguyên nhân vì sao có sự khác nhau giữa Luận cương chính trị cuả đồng chí Trần Phú và Cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc

pdf14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 16299 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde-tai-phan-tich-luan-cuong-chinh-tri-thang-10-1930-voi-cuong-linh-chinh-tri-dau-tien-cua-dang.pdf
Luận văn liên quan