Đề tài Phân tích phần mềm với UML

Dang NhapHeThong: đăng nhập vào hệ thống quản lý thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho, nhân viên quản lý độc giả. - TraCuuSach: tra cứu thông tin sách trong thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho. - ChoMuonSach: cho độc giả mượn sách; được sử dụng bởi thủ thư. - QLSach: tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về sách trong thư viện (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho. - NhanTraSach: nhận lại sách mà độc giả trả lại; được sử dụng bởi thủ thư. - NhanSachMoi: cập nhật sách mới cho thư viện; được sử dụng bởi thủ kho. - ThanhLySach: thanh lý các sách cần thanh lý; được sử dụng bởi thủ kho, nhân viên phụ trách. - QLDocGia: tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về độc giả (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, nhân viên quản lý độc giả. - TraCuuDocGia: tra cứu thông tin về độc giả; được sử dụng bởi thủ thư, nhân viên quản lý độc giả. - LapTheDocGia: lập thẻ thư viện cho độc giả; được sử dụng bởi nhân viên quản lý độc giả. - GiaHanDocGia: gia hạn thẻ thư viện cho độc giả; được sử dụng bởi nhân viên quản lý độc giả. - BCTKChoMuonSach: báo cáo thống kê về tình hình sách đã cho mượn; được sử dụng bởi thủ thư. - BCTKDocGia: báo cáo thống kê về tình hình độc giả của thư viện; được sử dụng bởi nhân viên quản lý độc giả. - BCTKSachNhan-SachThanhLy: báo cáo thống kê về tình hình sách nhận thêm và sách được thanh lý được sử dụng bởi thủ kho.

docxChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2014 | Lượt xem: 5076 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích phần mềm với UML, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxuml_trong_phat_trien_phan_mem_5203.docx