Đề tài Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh

Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI HÀ TĨNH Chương 1. Cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thủy lợi Hà Tĩnh Chương 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính Công ty CP Tư vấn Thủy lợi Hà Tĩnh

ppt19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 3100 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ -------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI HÀ TĨNH SVTH : Nguyễn Văn Thiện Lớp : Quản trị doanh nghiệp K49. GVHD: Ts. Văn Thị Thái Thu Đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính Công ty CP Tư vấn Thủy lợi Hà Tĩnh III KẾT CẤU ĐỒ ÁN Giới thiệu chung về Công ty Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Hà Tĩnh. Quy mô: Là doanh nghiệp nhỏ. Ngành nghề kinh doanh: + Khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát xây dựng các công trình thủy lợi. + Dịch vụ thí nghiệm vật liệu, chuyển giao công nghệ. Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Hà Tĩnh được thành lập tháng 9 năm 1991. Ngày 20 tháng 07 năm 2004 Công ty được cổ phần hóa. Bảng tóm tắt kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2006 – 2008. I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty là yếu ù II. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động III: Phân tích các chỉ số phản ánh lợi nhuận Phân tích tài chính theo phương pháp Dupont Các nhân tố ảnh hưởng tới ROE Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn ta tính được các nhân tố ảnh hưởng tới ROE là: + Nhân tố DLDT ảnh hưởng tới ROE năm 2008 là 9,2 x 0,93 x 3,073 – 31,7% = -5,41 + Nhân tố HSSDTS ảnh hưởng tới ROE trong năm 2008 là: 9,2 x 0,68 x 3,073 – 9,2 x 0,93 x 3,073 = -7,068 + Nhân tố Đòn bẩy tài chính ảnh hưởng tới ROE trong năm 2008 là: 9,2 x 0,68 x 4,63 – 9,2 x 0,68 x 3,073 = 9,74. Tổng hợp cả ba nhân tố làm cho ROE của năm 2008 giảm so với năm 2007 là 2,7 đơn vị Theo công thức của phương pháp Dupont về các yếu tố tác động đến ROA là: ROA = DLDT x HSSDTS. Theo đó có hai yếu tố tác động tới ROA là DLDT và HSSDTS. Các nhân tố ảnh hưởng tới ROA Ta có sơ đồ biểu thị các nhân tố ảnh hưởng tới ROA IV. Nhận xét về những ưu và nhược điểm của Công ty để từ đó tìm cách khắc phục + Về khả năng thanh toán: Cơ cấu nợ của Công ty hầu hết là các khoản chiếm dụng vốn + Về khả năng hoạt động: Một số chỉ số như: Hàng tồn kho, số ngày một vòng quay hàng tồn kho và hiệu suất sử dụng tài sản cố định là tốt + Về khả năng sinh lợi: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) cao + Các khoản nợ phải thu của Công ty rất nhiều. Cho nên kỳ thu tiền bình quân của Công ty là rất dài (năm 2008 là 190,5 ngày). + Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động và tổng tài sản là tương đối thấp. + Về kết cấu tài sản và nguồn vốn: Công ty đang mất cân đối do đầu tư quá nhiều vào tài sản ngắn hạn bằng các nguồn đi chiếm dụng và nợ. + Về khả năng sinh lời: Các chỉ số về DLDT, BEPR và ROA đều đạt thấp và có xu hướng giảm qua các năm. V. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty CPTVXDTL Hà Tĩnh EM XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI TRÌNH BÀY CỦA EM KẾT THÚC TẠI ĐÂY

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNGUYEN VAN THIEN - PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG THUY LOI HA TINH.ppt