Đề tài Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ công an nhân dân trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mở đầu 1- Tính cấp thiết của đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào các tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực”. Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở đó, hiện nay mỗi năm Việt Nam thu hút hàng triệu lượt người nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư hợp tác sản xuất, kinh doanh, học tập, tham quan du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ cho đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là thành phố dầu khí, du lịch. Nơi đây, tập trung hàng trăm chuyên gia người Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ làm việc và sinh sống; hàng trăm nghìn lượt khách du lịch người nước ngoài đến tham quan, nghỉ ngơi Nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người nước ngoài luôn luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và ngành Công an đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình tội phạm xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố còn xẩy ra khá phổ biến, tập trung chủ yếu những tội phạm xâm phạm tài sản của người nước ngoài mà nhiều nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Qua khảo sát thực tế hoạt động điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở địa bàn thành phố Vũng Tàu, chúng tôi nhận thấy quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài đang còn nhiều hạn chế, vướng mắc cả về nhận thức, trách nhiệm phối hợp, đến cơ chế phối hợp và sự chỉ đạo thực hiện quan hệ phối hợp. Từ đó làm hạn chế đến hiệu quả điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Hiện nay, quan hệ phối hợp giữa lực lượng trong hoạt động điều tra nói chung và trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài nói riêng đang còn nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả điều tra, khám phá án. Những bất cập đó thể hiện từ vấn đề nhận thức về sự cần thiết phải phối hợp, trách nhiệm của các chủ thể phối hợp, đến các quy định về quan hệ phân công phối hợp trong hoạt động điều tra: từ tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đến tổ chức thực hiện các biện pháp trong hoạt động điều tra; nắm tình hình, thu thập tin tức, tài liệu phục vụ điều tra; áp dụng các biện pháp ngăn chặn, triệu tập người làm chứng . Những hạn chế này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở thành phố Vũng Tàu còn thấp. Vì vậy, nghiên cứu về mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng trong điều tra vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ CAND trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” làm đề tài luận văn Thạc sĩ. 2- Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động điều tra tội phạm nói chung và trong hoạt động điều tra tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, trong những năm gần đây đã có một số công trình nghiên cứu ở các góc độ khác nhau, như: - Đào Xuân Thắng: “Điều tra vụ án trộm cắp tài sản trên tuyến giao thông đường thủy nội địa ở địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ” (Đề tài khoa học cấp Bộ); năm 2003. - Đàm Thanh Thế: “Mối quan hệ phối hợp giữa công an cấp phường và các lực lượng trinh sát trong hoạt động điều tra hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả”; (Luận văn Thạc sĩ Luật học) năm 2003. - Đỗ Thái Học: “Sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH với các lực lượng Cảnh sát nghiệp vụ khác trong điều tra, phòng ngừa tội phạm”; (Luận án Tiến sĩ luật học) năm 2000. - Trần Chiến Thắng: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSĐT công an quận với công an phường trong hoạt động điều tra các vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; (Luận văn Thạc sĩ Luật học) năm 2004. - Trần Thành Hưng: “Tội phạm xâm phạm tài sản người nước ngoài trên địa bàn quận I, thành phố Hồ chí Minh” (Đề tài khoa học cấp cơ sở); năm 2002. Tuy vậy, cho đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 3- Mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu đề tài - Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Qua nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc trong quan hệ phối hợp và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài + Làm rõ những vấn đề cơ bản và cơ sở pháp lý về mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài. + Khảo sát thực trạng các vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. + Đánh giá đúng thực trạng quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; làm rõ được những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. + Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 4- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong Công an nhân dân tham gia vào hoạt động điều tra khám phá các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trong 5 năm, từ năm 2001 đến năm 2006. 5- Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh, trật tự và các Nghị quyết, Chỉ thị của lực lượng CAND. - Phương pháp cụ thể: Đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể như: + Nghiên cứu tài liệu. + Điều tra khảo sát thực tiễn. + Điều tra xã hội học. + Tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia. + Tổng kết kinh nghiệm. 6- Yếu tố mới của luận văn Luận văn là công trình chuyên khảo đầu tiên ở nước ta đã nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về thực trạng quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ Công an nhân dân tham gia vào hoạt động điều tra khám phá các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời đề ra được những giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra khám phá các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 7- Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận văn Ý nghĩa khoa học của đề tài luận văn: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm lý luận về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ Công an nhân dân tham gia vào hoạt động điều tra khám phá các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn phục vụ cho việc nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Luận văn còn được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các trường CAND. 8- Cấu trúc của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được cấu trúc 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Nhận thức chung về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ CAND trong hoạt động điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Chương 2: Thực trạng quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ CAND trong hoạt động điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ CAND trong hoạt động điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

doc153 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ công an nhân dân trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lôïi ñeå khaúng ñònh trong thôøi gian tôùi seõ coù nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán Vuõng Taøu ñeå hôïp taùc ñaàu tö, kinh doanh. Dòch vuï du lòch tieáp tuïc phaùt trieån maïnh, thu huùt nhieàu du khaùch trong nöôùc vaø quoác teá ñeán Vuõng Taøu: vôùi ñieàu kieän töï nhieân khí haäu maùt meû, baõi taém ñeïp, quanh naêm coù aùnh naéng maët trôøi, thaønh phoá Vuõng Taøu laø nôi nghæ ngôi lyù töôûng. Hieän nay, Vuõng Taøu ñoùn khoaûng 3 trieäu löôït khaùch/naêm, trong nhöõng naêm tôùi khi nhöõng döï aùn nhö: döï aùn caûi taïo, naâng caáp caùc baõi bieån cho saïch hôn, ñeïp hôn nhö xaây döïng Baõi Sau, caûi taïo Baõi Tröôùc, ñaàu tö xaây döïng caùc khu vui chôi giaûi trí, trung taâm mua saém… caùc döï aùn caùp treo Nuùi Lôùn - Nuùi Nhoû, thaùp truyeàn hình keát hôïp vôùi nhaø haøng ngaém caûnh treân Nuùi Lôùn … hoaøn thaønh thì löôïng khaùch du lòch trong ñoù keå caû khaùch quoác teá gia taêng maïnh meõ. Tuy nhieân, tình hình kinh teá - xaõ hoäi trong thôøi gian tôùi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu vaãn toàn taïi nhöõng khoù khaên, yeáu keùm taùc ñoäng, aûnh höôûng ñeán tình hình ANTT. Moät boä nhaân daân ñôøi soáng kinh teá khoù khaên, khoâng vieäc laøm, vieäc laøm khoâng oån ñònh; Soá daân di cö töï do töø caùc ñòa phöông khaùc tôùi Vuõng Taøu vaø nhöõng vaán ñeà phaùt sinh nhö vieäc laøm, choã ôû, coâng taùc quaûn lyù, ñaõ xuaát hieän moät soá ñoái töôïng soáng lang thang, voâ gia cö ôû caùc ñieåm du lòch. Nhöõng vaán ñeà phöùc taïp trong coâng taùc quaûn lyù nhöõng dòch vuï “nhaïy caûm” nhö: toå chöùc ñua choù taïi saân vaän ñoäng Lam Sôn, phöôøng 1; Troø chôi ñieän töû coù thöôûng daønh cho ngöôøi nöôùc ngoaøi taïi moät soá khaùch saïn; döï aùn xaây döïng Casinoâ daønh cho ngöôøi nöôùc ngoaøi. Caùc teä naïn xaõ hoäi: maïi daâm, ñaëc bieät laø phöông thöùc hoaït ñoäng lôïi duïng caùc hình thöùc kinh doanh dòch vuï du lòch (Massage, khaùch saïn, nhaø nghæ…); côø baïc, ma tuùy chöa ñöôïc kieàm cheá… seõ aûnh höôûng lôùn ñeán traät töï, an toaøn xaõ hoäi. Nhöõng yeáu toá kinh teá xaõ hoäi ñaõ trình baøy seõ taùc ñoäng, aûnh höôûng ñeán tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi vaø quan heä phoái hôïp cuûa caùc löïc löôïng nghieäp vuï Coâng an nhaân daân trong hoaït ñoäng ñieàu tra khaùm phaù treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu trong thôøi gian tôùi. 3.1.2 Tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu trong thôøi gian tôùi seõ dieãn bieán phöùc taïp, gia taêng vaø taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong ñieàu tra, khaùm phaù Döï baùo tình hình toäi phaïm noùi chung vaø tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi rieâng coù yù nghóa quan troïng trong coâng taùc ñaáu tranh phoøng choáng toäi phaïm. Ñaây chính laø cô sôû ñeå ñeà ra caùc chính saùch phoøng ngöøa xaõ hoäi vaø caùc bieän phaùp ñaáu tranh choáng toäi phaïm coù hieäu quaû hôn. Cô sôû ñeå döï baùo veà dieãn bieán, tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu trong thôøi gian tôùi laø keát quaû nghieân cöùu, ñaùnh giaù, toång keát veà tình hình toäi phaïm ñaõ dieãn ra, tình hình chính trò, kinh teá - xaõ hoäi, vaên hoùa, daân cö…. Döï baùo veà tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu cuõng treân cô sôû lyù luaän ñoù. Vì vaäy, döïa vaøo tình hình, ñaëc ñieåm toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi trong nhöõng naêm qua vaø döï baùo tình hình kinh teá - xaõ hoäi cuûa thaønh phoá Vuõng Taøu trong nhöõng naêm tieáp theo, chuùng toâi ñöa ra moät soá döï baùo veà tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, nhö sau: - Tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi seõ gia taêng veà soá vuï, dieãn bieán phöùc taïp, chieám tyû leä cao trong cô caáu toäi phaïm: trong thôøi gian tôùi (nhö ñaõ phaân tích ñaùnh giaù ôû muïc 3.1.1) seõ coù nhieàu ngöôøi nöôùc ngoaøi, Vieät Kieàu ñeán thaønh phoá Vuõng Taøu ñeå nghieân cöùu khaûo saùt moâi tröôøng ñaàu tö, tìm kieám thò tröôøng, ñaàu tö, kinh doanh, tham quan du lòch… töø nhieàu quoác gia vaø vuøng laõnh thoå khaùc nhau; hoï mang theo nhieàu taøi saûn (ngoaïi teä, kim khí ñaù quyù, caùc vaät duïng ñaét tieàn…) laø muïc tieâu cuûa boïn toäi phaïm. Beân caïnh ñoù, nhöõng sô hôû, thieáu soùt trong coâng taùc quaûn lyù cuûa caùc cô quan chöùc naêng chöa ñöôïc khaéc phuïc laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå boïn toäi phaïm, phaàn töû xaáu lôïi duïng hoaït ñoäng “tình hình ANTT trong caùc khaùch saïn, nhaø troï coøn chöa ñöôïc ñaûm baûo, nhaát laø caùc khaùch saïn, nhaø troï tö nhaân. Ngöôøi ra, vaøo trong caùc khaùch saïn, nhaø troï vaãn chöa ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ. Vieäc khaùch daãn gaùi maïi daâm veà phoøng ñeå mua daâm vaãn coøn khaù phoå bieán” Baùo caùo tình hình vaø coâng taùc ñaáu tranh choáng toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi naêm 2006 cuûa phoøng PC14 Coâng an tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu. . Nhöõng yeáu toá naøy seõ daãn ñeán heä quaû laø toäi phaïm xaâm phaïm sôû höõu cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, trong ñoù coù toäi phaïm troäm caép taøi saûn seõ gia taêng. - Treân phaïm vi thaønh phoá Vuõng Taøu, ñòa baøn taäp trung hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi höôùng vaøo laø caùc khaùch saïn, nhaø nghæ, nhaø cho ngöôøi nöôùc ngoaøi thueâ, caùc baõi taém, nôi tham quan - du lòch; neáu nhö thôøi gian qua ñoái töôïng taäp trung vaøo taøi saûn cuûa caù nhaân (khaùch du lòch), chieám 94,82%; taøi saûn cuûa coâng ty: chieám 5,18% thì trong thôøi gian taøi saûn cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi seõ laø muïc tieâu maø boïn toäi phaïm höôùng tôùi do seõ xuaát hieän nhieàu vaên phoøng ñaïi dieän, nhieàu coâng ty saûn xuaát, thöông maïi, dòch vuï… laø nôi taäp trung nhieàu taøi saûn coù giaù trò lôùn, coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thöïc hieän haønh vi troäm caép. Ñaùng chuù yù laø nhöõng ñòa baøn trung taâm thaønh phoá coù nhieàu khaùch saïn nhaø nghæ, gaàn caùc ñòa ñieåm du lòch taäp trung nhieàu ngöôøi nöôùc ngoaøi, Vieät Kieàu laøm vieäc, sinh soáng, nghæ ngôi, tham quan du lòch: phöôøng 1, phöôøng 2, phöôøng 7, phöôøng Thaéng Tam… khu coâng nghieäp Ñoâng Xuyeân, caùc caûng bieån, caûng soâng nôi seõ taäp trung nhieàu taøu nöôùc ngoaøi. - Xuaát hieän caùc ñoái töôïng phaïm toäi troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng theo baêng, oå, nhoùm. Nhöõng ñoái töôïng naøy seõ ñoàng thôøi vöøa tieán haønh troäm caép taøi saûn cuûa cô quan nhaø nöôùc, toå chöùc, coâng ty, coâng daân Vieät Nam, ñoàng thôøi chuùng cuõng seõ höôùng ñeán ñoái töôïng laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. Coù nhöõng baêng, oå, nhoùm chuyeân troäm ñoät nhaäp khaùch saïn, nhaø nghæ; chuyeân moùc tuùi nôi coâng coäng; chuyeân ñoät nhaäp coâng ty; nhöõng oå nhoùm keát hôïp gaùi maïi daâm toå chöùc hoaït ñoäng. Chuùng hoaït ñoäng theo vuøng, ñòa baøn, loaïi hình dòch vuï… coù theå thay ñoåi theo töøng thôøi gian nhaèm troán traùnh söï phaùt hieän. Coù söï lieân keát chaët cheõ giöõa ñoái töôïng troäm caép taøi saûn vaø tieâu thuï taøi saûn, coù söï lieân keát caùc baêng nhoùm troäm caép trong vaø ngoaøi tænh, ñaëc bieät laø vôùi caùc baêng, oå, nhoùm taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä. Caùc ñoái töôïng troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi coøn lieân keát vôùi caùc ñoái töôïng teä naïn xaõ hoäi nhö: maïi daâm, ma tuùy, côø baïc vôùi caùc baêng, oå, nhoùm toäi phaïm khaùc khi coù ñieàu kieän. - Veà phöông thöùc, thuû ñoaïn cuûa caùc ñoäi töôïng troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi trong nhöõng naêm tôùi ñoái töôïng tieáp tuïc söû duïng nhöõng thuû ñoaïn: Ñoät nhaäp vaøo khaùch saïn, nhaø nghæ nôi coù ngöôøi nöôùc ngoaøi ñang löu truù duøng coâng cuï, phöông tieän phaù cöûa, ñaäp cöûa kính, caïy tuû; Ñoùng giaû laøm khaùch du lòch, ñeán caùc khaùch saïn, nhaø nghæ, khu bieät thöï coù nhieàu ngöôøi nöôùc ngoaøi ñang cö truù thueâ phoøng. Khi laøm thuû tuïc thueâ phoøng vôùi quaûn lyù khaùch saïn, nhaø nghæ thì duøng CMND, giaáy tôø tuøy thaân cuûa ngöôøi khaùc ñeå thueâ phoøng nghæ, sau khi ñaõ nhaän phoøng thì naém tình hình veà soá khaùch löu truù trong khaùch saïn, nhöõng khaùch laø ngöôøi nöôùc ngoaøi coù theå mang theo nhieàu taøi saûn ôû nhöõng phoøng xung quanh; lôïi duïng khaùch ñi vaéng hoaëc nguû say thì duøng khoùa töï cheá hoaëc caùc coâng cuï khaùc nhö: Toâvít, dao, kìm caïy cöûa ñoät nhaäp vaøo phoøng troäm caép taøi saûn. Ñoái töôïng laø gaùi maïi daâm tìm caùch tieáp caän, laøm quen khaùch laø ngöôøi nöôùc ngoaøi taïi caùc quaùn Bar, vuõ tröôøng, nhaø haøng, nôi vui chôi… gaï gaãm mua daâm, sau ñoù tìm caùch gaây söï chuù yù hoaëc lôïi duïng söï sô hôû cuûa khaùch ñeå troäm caép… seõ xuaát hieän nhöõng thuû ñoaïn môùi: ñoái töôïng maïi daâm lieân keát vôùi ñoái töôïng hình söï toå chöùc troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi; ñoái töôïng troäm caép mua chuoäc, voâ hieäu hoùa nhaân vieân baûo veä, heä thoáng ñaûm baûo an ninh ñeå ñoät nhaäp vaøo nhöõng ñòa ñieåm coù taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. - Veà taøi saûn, nhöõng taøi saûn phoå bieán nhö hieän nay laø tieàn, ngoaïi teä, nhöõng ñoà trang söùc, thieát bò ñieän töû (maùy tính xaùch tay, maùy quay phim, maùy chuïp aûnh, ñieän thoaïi di ñoäng)… vaãn laø muïc tieâu maø caùc ñoái töôïng troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi höôùng tôùi vì ñaây laø nhöõng taøi saûn coù giaù trò lôùn, goïn nheï deã caát daáu, deã tieâu thuï. - Veà coâng cuï phaïm toäi vaãn laø coâng cuï phoå bieán nhö kìm coäng löïc, chìa khoùa töï cheá, giaáy tôø tuøy thaân giaû hoaëc cuûa ngöôøi khaùc… duøng ñeå ñoät nhaäp; keát hôïp vôùi caùc phöông tieän giao thoâng nhö xe gaén maùy, oâtoâ, xuoàng, ghe maùy cuøng vôùi caùc phöông tieän thoâng tin lieân laïc hieän ñaïi (ñieän thoaïi di ñoäng, maùy vi tính) duøng ñeå hoã trôï ñi laïi, vaän chuyeån caát daáu taøi saûn, trao ñoåi thoâng tin lieân laïc. Seõ coù ñoái töôïng troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi coù söû duïng vuõ khí, coâng cuï hoã trôï ñeå söû duïng trong tröôøng hôïp bò phaùt hieän, taán coâng naïn nhaân, gaây trôû ngaïi cho löïc löôïng truy baét. - Ñoái töôïng gaây aùn laø ngöôøi töø caùc ñòa phöông khaùc ñeán thaønh phoá Vuõng Taøu cö truù, soáng lang thang seõ taêng. Ñaëc bieät soá ñoái töôïng nöõ seõ chieám tyû leä cao hôn tröôùc ñaây, vì nhöõng ñoái töôïng naøy laø tieáp vieân trong caùc quaùn Bar, quaùn caø pheâ, vuõ tröôøng, cô sôû Massage… ñaây laø nhöõng nôi maø khaùch laø ngöôøi nöôùc ngoaøi thöôøng xuyeân lui tôùi ñeå vui chôi, thö giaõn. Gaëp khaùch, trao ñoåi gaï gaãm mua daâm, trong quaù trình gaàn guõi, tieáp xuùc lôïi duïng sô hôû cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi trong quaûn lyù taøi saûn, ñoái töôïng thöïc hieän haønh vi troäm caép. Caùc ñoái töôïng nghieän ma tuùy seõ hoaït ñoäng troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi lieàu lónh hôn. Vì: “Ñeå coù tieàn thoûa maõn côn nghieän, ngöôøi nghieän ma tuùy saün saøng thöïc hieän moïi haønh vi”, thöïc hieän haønh troäm caép taøi saûn trong ñoù coù taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi ñeå thoûa maõn côn nghieän laø giaûi phaùp maø caùc ñoái töôïng naøy thöôøng löïa choïn. Ñieàu naøy phaûn aùnh moái quan heä giöõa teä naïn xaõ hoäi vaø toäi phaïm hình söï, ñoù laø söï taùc ñoäng, coäng höôûng cuøng chieàu. Veà giôùi tính: Nam vaãn chieám ña soá; nöõ chæ taäp trung nhoùm ñoái töôïng laø gaùi maïi daâm; veà löùa tuoåi: taäp trung ôû ñoä tuoåi töø 18 ñeán 30 tuoåi, ñoä tuoåi töø 14 ñeán döôùi 18 tuoåi seõ taêng cao. Vaán ñeà naøy xuaát phaùt töø hieäu quaû quaûn lyù vaø giaùo duïc cuûa gia ñình, nhaø tröôøng ñoái vôùi moät boä phaän thanh thieáu nieân coøn haïn cheá, beân caïnh ñoù laø söï taùc ñoäng töø nhöõng maët traùi cuûa xaõ hoäi: loái soáng höôûng thuï, löôøi lao ñoäng, saùch baùo, tranh aûnh, maïng internet, vaên hoùa phaåm ñoài truïy ñoäc haïi daãn ñeán tình traïng boû hoïc, thöïc hieän caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät trong ñoù coù haønh vi troäm caép. Veà thaønh phaàn ngheà nghieäp thôøi gian tôùi ngöôøi phaïm toäi troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi vaãn ña soá laø nhöõng ñoái töôïng khoâng chòu lao ñoäng, khoâng coù ngheà nghieäp hoaëc coâng vieäc khoâng oån ñònh. 3.2 Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû quan heä phoái hôïp giöõa caùc löïc löôïng nghieäp vuï CAND trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 3.2.1 Xaây döïng cô cheá phoái hôïp giöõa caùc löïc löôïng nghieäp vuï CAND trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi Hieän nay do cô cheá toå chöùc, phaân ñònh chöùc naêng cuûa caùc löïc löôïng nghieäp vuï, caùc caáp chöa ñöôïc phaân ñònh roõ raøng daãn ñeán tình traïng choàng cheùo, hoaëc coù nhieäm vuï khoâng coù löïc löôïng chòu traùch nhieäm chính trong quaûn lyù ñòa baøn, quaûn lyù ñoái töôïng, giaûi quyeát vuï vieäc; giöõa Cô quan ñieàu tra vaø löïc löôïng trinh saùt. Khi coù vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi xaåy ra thì chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng löïc löôïng nghieäp vuï nhö theá naøo? Nhieäm vuï ñoù baét ñaàu vaø keát thuùc ôû thôøi ñieåm naøo? Söï chæ huy, chæ ñaïo; caùch thöùc cuøng nhau tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñieàu tra laøm roõ… do vaäy, caàn xaây döïng cô cheá phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa caùc caáp, caùc löïc löôïng nghieäp vuï laø moät ñoøi hoûi caáp baùch hieän nay. Ñoù laø cô sôû thöïc hieän chöùc naêng laõnh ñaïo, chæ huy trong quan heä phoái hôïp, ñaûm baûo phoái hôïp cuûa cô quan chæ huy löïc löôïng Coâng an nhaân daân; phaùt huy ñöôïc söùc maïnh cuûa töøng löïc löôïng. Vaán ñeà ñaàu tieân ñaûm baûo thieát laäp cô cheá phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vaï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu laø phaûi nghieân cöùu, phaân ñònh roõ raøng chöùc naêng, nhieäm vuï, bieän phaùp coâng taùc; quy ñònh roõ veà traùch nhieäm, thaåm quyeàn. Treân cô sôû ñoù töøng löïc löôïng, töøng caáp Coâng an chuû ñoäng trieån khai thöïc hieän ñuùng phaàn vieäc cuûa mình, khaéc phuïc ñöôïc tình traïng Thieát laäp cô cheá phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi laø phaûi xaây döïng ñöôïc quy cheá phoái hôïp giöõa caùc löïc löôïng moät caùch cuï theå, trong ñoù phoøng PC14 laø trung taâm: quy cheá phoái hôïp giöõa phoøng PC14 vaø löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH (chuû yeáu laø löïc löôïng Coâng an phöôøng); quy cheá phoái hôïp giöõa phoøng PC14 vaø phoøng Kyõ thuaät hình söï; quy cheá phoái hôïp giöõa phoøng PC14 vaø phoøng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh. Hoaït ñoäng ñieàu tra bao goàm nhieàu giai ñoaïn, nhieàu noäi dung khaùc nhau do vaäy, khoâng theå ñeà ra nhöõng quy ñònh chung chung, caùc coâng taùc cuï theå trong hoaït ñoäng ñieàu tra phaûi ñöôïc xaây döïng thaønh nhöõng quy trình coâng taùc: quy trình coâng taùc tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo toá giaùc toäi phaïm; quy trình coâng taùc khaùm nghieäm hieän tröôøng vaø aùp duïng caùc bieän phaùp ñieàu tra ban ñaàu; quy trình coâng taùc laáy lôøi khai cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi; quy trình coâng taùc baét, khaùm xeùt… trong taát caû nhöõng quy trình ñoù coù quy ñònh roõ chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng löïc löôïng tham gia; bieän phaùp coâng taùc töøng löïc löôïng ñöôïc tieán haønh; phaïm vi ñoái töôïng, ñòa baøn töøng löïc löôïng phaûi chòu traùch nhieäm quaûn lyù; cheá ñoä thoâng tin, baùo caùo, trao ñoåi; cheá ñoä chòu traùch nhieäm cuûa caùc löïc löôïng tham gia vaø ñôn vò chuû trì, chòu traùch nhieäm chính; cheá ñoä ñaûm baûo tính khoa hoïc, thoáng nhaát trong laõnh ñaïo, chæ ñaïo moái quan heä phoái hôïp… nhöõng quy trình coâng taùc naøy do phoøng PC14 chuû trì, phoái hôïp caùc löïc löôïng nghieäp vuï coù lieân quan nghieân cöùu, xaây döïng trình Ban giaùm ñoác Coâng an tænh kyù, ban haønh ñeå ñaûm baûo tính phaùp lyù vaø thöïc hieän thoáng nhaát trong taát caû caùc löïc löôïng. Caùc quy trình coâng taùc sau khi ñaõ ñöôïc ban haønh phaûi toå chöùc trieån khai ñeán töøng caùn boä, chieán syõ; ñaëc bieät laø ñoái vôùi nhöõng ñôn vò tham gia vaøo coâng taùc naøy. Ñoàng thôøi phaûi thöôøng xuyeân coi troïng coâng taùc toång keát, ruùt kinh nghieäm, kòp thôøi khaéc phuïc nhöõng toàn taïi, thieáu soùt, baát hôïp lyù naûy sinh trong quaù trình thöïc hieän caùc quy trình coâng taùc. 3.2.2 Ñoåi môùi coâng taùc caùn boä, saép xeáp ñoäi nguõ phuø hôïp, hoaøn thieän toå chöùc boä maùy ñaûm baûo soá löôïng, naâng cao trình ñoä nghieäp vuï, ngoaïi ngöõ ñaùp öùng yeâu caàu phoái hôïp ñieàu tra vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Trong coâng taùc ñaáu tranh phoøng choáng toäi phaïm, löïc löôïng Coâng an nhaân daân laø ñoùng vai troø noøng coát, chòu traùch nhieäm chính. Vì vaäy, ñeå naâng cao hieäu quaû phoøng ngöøa vaø ñieàu tra khaùm phaù toäi phaïm, vaán ñeà caàn thieát laø hoaøn thieän veà toå chöùc boä maùy, naâng cao trình ñoä cho caùn boä, chieán syõ. Xaây döïng caùc ñôn vò nghieäp vuï vöõng maïnh ñaûm baûo hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï ñöôïc giao, trong ñoù coù nhieäm vuï ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Cuï theå laø: Hoaøn thieän toå chöùc boä maùy, tröôùc heát caàn khaéc phuïc tình traïng thieáu caùn boä nhö hieän nay, qua nghieân cöùu soá lieäu khaûo saùt ôû Muïc 2.3.1.1 vaø 2.3.1.2 veà tình hình toå chöùc boä maùy cuûa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu vaø caùc löïc löôïng nghieäp vuï coù lieân quan, cho thaáy: soá löôïng bieân cheá hieän nay laø chöa ñuû ñaùp öùng ñoøi hoûi thöïc teá cuûa coâng vieäc; maët khaùc phoøng PC14 thöïc hieän chöùc naêng ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH treân ñòa baøn tænh nhöng soá caùn boä coù chöùc danh Ñieàu tra vieân chæ coù 15 ñoàng chí (chieám 30,61%); Caùn boä trinh saùt 17 ñoàng chí (chieám 34,69%); chính löïc löôïng Ñieàu tra vieân “moûng” nhö vaäy, caùc vuï aùn veà TTXH xaåy ra nhieàu daãn ñeán tình traïng quaù taûi ñaõ aûnh höôûng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng ñieàu tra noùi chung vaø ñieàu tra vuï troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi rieâng. Veà phía caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc, chaúng haïn ñoái vôùi löïc löôïng CSKV, theo quy ñònh cuûa Ñieàu leänh Caûnh saùt khu vöïc naêm 1994 (Ñieàu leänh CSKV naêm 2007 chöa trieån khai thöïc hieän) thì moät ñoàng chí CSKV phuï traùch ñòa baøn töø 250 ñeán 300 hoä, hoaëc töø 2.000 ñeán 2.500 nhaân khaåu nhöng treân thöïc teá hieän nay ôû thaønh phoá Vuõng Taøu moät ñoàng chí CSKV trung bình phuï traùch treân 680 hoä, nhaát laø ôû caùc phöôøng trung taâm thaønh phoá nhö phöôøng 1, phöôøng 2, phöôøng Thaéng Tam. Vôùi aùp löïc nhö vaäy ñaõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng taùc naém hoä, naém ngöôøi, quaûn lyù ñòa baøn, quaûn lyù ñoái töôïng… beân caïnh ñoù CSKV coøn phaûi giaûi quyeát nhieàu thuû tuïc haønh chính, tieáp daân; thaåm tra xaùc minh, baùo caùo thoáng keâ theo yeâu caàu; giaûi quyeát vuï vieäc lieân quan ñeán ANTT… quy ñònh taïi Ñieàu leänh Caûnh saùt khu vöïc “CSKV haèng ngaøy phaûi coù maët ôû ñòa baøn phuï traùch, thôøi gian ôû truï sôû ñeå hoäi yù, nghieân cöùu, vieát baùo caùo khoâng quaù 1/3 thôøi gian laøm vieäc trong ngaøy” haàu nhö khoâng thöïc hieän ñöôïc. Maëc duø 16/16 phöôøng ñaõ toå chöùc theo moâ hình ñöôïc quy ñònh trong Quyeát ñònh 141/QÑ-BNV ngaøy 21/08/1992, Coâng an phöôøng coù Toå tröïc ban hình söï - traät töï nhöng bieân cheá cuûa toå coâng taùc naøy thieáu, trình ñoä naêng löïc cuûa caùn boä chieán syõ coøn nhieàu haïn cheá, cho neân CSKV cuõng phaûi giaûi quyeát nhöõng vuï vieäc thuoäc chöùc naêng cuûa löïc löôïng naøy, vì theá aûnh höôûng chaát löôïng coâng taùc chuyeân moân, cuõng nhö aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán nhieäm vuï phoái hôïp, hoã trôï löïc löôïng CSÑT trong phoøng ngöøa, ñieàu tra vuï aùn hình söï noùi chung trong ñoù coù hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Hai laø, naâng cao trình ñoä nghieäp vuï, ngoaïi ngöõ cho caùn boä chieán syõ: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Coâng an Baø Ròa - Vuõng Taøu ñaõ tieáp nhaän nhieàu sinh vieân toát nghieäp Ñaïi hoïc Caûnh saùt nhaân daân, Trung hoïc Caûnh saùt nhaân daân; cöû nhieàu caùn boä ñi hoïc caùc heä Chuyeân tu, Vöøa laøm vöøa hoïc. Coâng an tænh cuõng ñaõ phoái hôïp vôùi tröôøng Ñaïi hoïc CSND môû lôùp ñaøo taïo ñaïi hoïc chuyeân ngaønh Ñieàu tra toäi phaïm… nhaèm naâng cao trình ñoä cho caùn boä chieán syõ. Do vaäy, xeùt treân bình dieän chung Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu laø moät trong nhöõng ñòa phöông coù ñoäi nguõ caùn boä ñöôïc ñaøo taïo moät caùch cô baûn, coù trình ñoä chính trò, nghieäp vuï, phaùp luaät. Tuy nhieân, hieän nay phoøng PC14 vaãn coøn 30,62% chöa qua ñaøo taïo ñaïi hoïc; Löïc löôïng caûnh saùt khu vöïc môùi chæ coù 7,90% coù trình ñoä ñaïi hoïc, ña soá môùi ñöôïc ñaøo taïo trung hoïc 88,80%. Ñoái vôùi löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra vieäc hoïc taäp naâng cao trình ñoä nghieäp vuï khoâng nhöõng ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu coâng taùc maø coøn laø cô sôû ñeå ñöôïc boå nhieäm, hoaøn thieän chöùc danh tö phaùp theo quy ñònh cuûa Phaùp leänh Toå chöùc ñieàu tra hình söï. Ñoái vôùi Caûnh saùt khu vöïc laø löïc löôïng ñöôïc xaùc ñònh coù yù nghóa chieán löôïc trong coâng taùc ñaûm baûo ANTT ôû cô sôû vieäc hoïc taäp boài döôõng nhaèm naâng cao hieäu quaû coâng taùc. Töø phaân tích treân cho thaáy ñoøi hoûi caáp thieát phaûi naâng cao chaát löôïng caùc boä, chieán syõ nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï trong tình hình môùi. Khoâng nhöõng boài döôõng veà naêng löïc chuyeân moân maø caàn chuù troïng naâng cao ñaïo ñöùc caùch maïng, baûn lónh chính trò vöõng vaøng trong chieán ñaáu. Maët khaùc, hieän nay trình ñoä ngoaïi ngöõ cuûa caùn boä chieán syõ raát haïn cheá: 46,82% caùn boä phoøng PC14 coù trình ñoä chöùng chæ B ngoaïi ngöõ vaø ñoái vôùi CSKV laø7,90% nhöng gaàn nhö khoâng theå “nghe, noùi” ñöôïc; ñoái vôùi phoøng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh veà trình ñoä ngoaïi ngöõ 10/15 (66,70%) ñoàng chí coù ngoaïi ngöõ, vôùi 04 thöù tieáng laø: tieáng Anh, tieáng Nga, tieáng Trung Quoác, tieáng Nhaät Baûn; trong ñoù taäp trung chuû yeáu laø tieáng Anh 4 ñoàng chí (40%), tieáng Nga 03 ñoàng chí (30%), vaø chæ coù 02 ñoàng chí (20%) coù trình ñoä ñaïi hoïc, 08 ñoàng chí (80%) coù trình ñoä cao ñaúng; chöa coù ñoàng chí naøo bieát hai thöù tieáng trôû leân. Moät ñoøi hoûi khaùch quan cuûa nhieäm vuï ñieàu tra caùc vuï troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi laø phaûi coù khaû naêng giao tieáp, trao ñoåi thoâng tin vôùi hoï. Nghieân cöùu ñaùnh giaù taïi Muïc 2.3.2.1 cho thaáy, haàu heát caùc vuï aùn xaåy ra, ñeán hieän tröôøng nôi xaåy ra vuï vieäc thì CSKV, Ñieàu tra vieân hoûi, trao ñoåi vôùi ngöôøi bò haïi thoâng qua phieân dòch laø nhaân vieân leã taân, ngöôøi quaûn lyù cuûa khaùch vì khoâng bieát ngoaïi ngöõ. Maëc duø phaùp luaät toá tuïng hình söï quy ñònh trong caùc vuï aùn coù lieân quan ñeán ngöôøi nöôùc ngoaøi phaûi coù ngöôøi phieân dòch, nhöng veà maët nghieäp vuï, ñeå ñaùp öùng yeâu caàu giaûi quyeát caùc tình huoáng caáp baùch ñoøi hoûi nhöõng löïc löôïng coù maët ôû hieän tröôøng ngay khi tieáp nhaän tin baùo phaûi khai thaùc ñöôïc thoâng tin töø ngöôøi bò haïi. Töø phaân tích treân, chuùng toâi cho raèng caàn phaûi naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ cho caùn boä chieán syõ ñoái vôùi löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra cuõng nhö ñoái vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï coù lieân quan. Yeâu caàu cô baûn laø phaûi coù khaû naêng giao tieáp, ñaøm thoaïi, trao ñoåi thoâng tin vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi baèng tieáng Anh. Tröôùc heát laø ñoái vôùi nhöõng boä phaän thöôøng xuyeân tieáp xuùc: phoøng PC14 laø Ñoäi 2, Ñoäi 5; löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH laø caùn boä quaûn lyù Ñaëc doanh, CSKV maø trong ñòa baøn coù ngöôøi nöôùc ngoaøi löu truù. Phoøng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh cuõng caàn phaûi môû roäng nhieàu thöù tieáng, ñaëc bieät laø nhöõng ngoân ngöõ cuûa quoác gia coù nhieàu coâng daân ñeán Vuõng Taøu; naâng cao hôn nöõa trình ñoä tieáng Anh. Coâng an tænh caàn môû lôùp hoïc ngoaïi ngöõ cho caùn boä chieán syõ trong dieän neâu treân, hoaëc coù cheá ñoä veà phaân coâng nhieäm vuï, hoã trôï taøi chính ñeå cöû caùn boä ñi hoïc; ñöa noäi dung naøy vaøo chæ tieâu coâng taùc naêm cuûa töøng ñôn vò, töøng caù nhaân; coù cô cheá giaùm saùt vieäc hoïc taäp, boài döôõng, kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû. 3.2.3 Ñoåi môùi coâng taùc laõnh ñaïo chæ huy moái quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi Hoaït ñoäng laõnh ñaïo chæ huy coù vò trí raát quan troïng trong caùc lónh vöïc coâng taùc Coâng an noùi chung, trong thöïc hieän moái quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc noùi rieâng. Nhöõng keát quaû ñaõ ñöôïc cuõng nhö nhöõng toàn taïi, haïn cheá ñeàu coù vai troø quan troïng cuûa hoaït ñoäng laõnh ñaïo chæ huy. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng haïn cheá trong quan heä phoái hôïp ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, tyû leä ñieàu tra khaùm phaù thaáp, trong nhaän xeùt, ñaùnh giaù Muïc 2.4 chuùng toâi ñaõ chæ ra laø: trong chæ huy, chæ ñaïo quan heä phoái hôïp ñieàu tra vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi thieáu taäp trung, thoáng nhaát; chæ huy moái quan heä phoái hôïp chæ laø vieäc chæ ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân cuûa töøng ñôn vò nghieäp vuï; cô cheá thöïc hieän chöùc naêng, nhieäm vuï chöa ñöôïc phaân ñònh roõ raøng giöõa caùc löïc löôïng, giöõa caùc caáp Coâng an, giöõa caùc caáp trong cuøng moät löïc löôïng. Khi coù yeâu caàu phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï thì caùc Ñieàu tra vieân thöôøng gaëp gôõ, trao ñoåi hoaëc khai thaùc keát quaû coâng taùc cuûa caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc moät caùch rieâng reõ. Tính chaát phoái hôïp ôû ñaây phoå bieán mang tính töï phaùt, nhaát thôøi, khoâng coù keá hoaïch phoái hôïp cuï theå. Khoâng ñaûm baûo ñöôïc söï chæ huy, chæ ñaïo moái quan heä phoái hôïp, nhaát laø vieäc kieåm tra ñoân ñoác thöïc hieän moái quan heä phoái hôïp. Ngöôøi chæ huy cuûa töøng löïc löôïng nghieäp vuï chòu traùch nhieäm chæ ñaïo, trieån khai thöïc hieän nhieäm vuï cuûa löïc löôïng mình moät caùch chuû ñoäng, nhöng laïi thuï ñoäng trong phoái hôïp hoaït ñoäng vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc. Vaãn coøn tình traïng moät boä phaän caùn boä chieán syõ coù tö töôûng caùt cöù, cuïc boä, chæ chuù yù ñeán lôïi ích cuûa boä phaän mình, löïc löôïng mình. Do vaäy, ñeå naâng cao hieäu quaû quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi phaûi naâng cao hôn nöõa naêng löïc laõnh ñaïo, chæ huy; ñoåi môùi tö duy, phöông phaùp coâng taùc trong chæ ñaïo quan heä phoái hôïp. Cuøng vôùi nhöõng quy ñònh hieän haønh, Ban giaùm ñoác Coâng an tænh caàn baøn haønh quy ñònh cuï theå ñeå ñieàu chænh hoaït ñoäng toå chöùc, quaûn lyù cuûa ngöôøi laõnh ñaïo chæ huy caùc löïc löôïng nghieäp vuï neâu treân. Töø ñoù taïo cô sôû phaùp lyù ñaày ñuû vaø cuï theå cho caùn boä laõnh ñaïo chæ huy quyeát ñònh caùc vaán ñeà naûy sinh moät caùch nhanh choùng, ñuùng ñaén vaø hieäu quaû. Ñoàng thôøi, vieäc chaáp haønh nhöõng quy ñònh phaùp luaät trong coâng taùc chæ ñaïo cuõng haïn cheá ñöôïc söï tuøy tieän trong caùc quyeát ñònh, ñaûm baûo phaùt huy cao ñoä tinh thaàn traùch nhieäm. Tröôùc maét caàn taäp trung nghieân cöùu hoaøn thieän cheá ñoä laøm vieäc, cheá ñoä baùo caùo, thænh thò yù kieán, cheá ñoä thanh tra, kieåm tra thöïc hieän caùc quyeát ñònh, cheá ñoä giao nhieäm vuï, cô cheá trao ñoåi thoâng tin… Ñaåy maïnh öùng duïng caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät trong chæ huy chæ ñaïo nhaèm ñaûm baûo söï hieäp ñoàng chaët cheõ, kòp thôøi, thoáng nhaát giöõa caùc ñôn vò, löïc löôïng. Coâng taùc chæ huy, chæ ñaïo moái quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi phaûi baèng keá hoaïch phoái hôïp cuï theå, ñi lieàn vôùi kieåm tra saùt sao, thöôøng xuyeân vieäc thöïc hieän keá hoaïch phoái hôïp cuûa töøng löïc löôïng ñeå kòp thôøi chaán chænh nhöõng thieáu soùt, leäch laïc. 3.2.4 Phoøng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH phoái hôïp vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï coù lieân quan xaây döïng heä thoáng tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo thoâng tin veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi Ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc ñieàu tra khaùm phaù caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, moät nhieäm vuï heát söùc quan troïng laø phaûi thu nhaän ñaày ñuû, chính xaùc, kòp thôøi nhöõng thoâng tin veà toäi phaïm. Moät trong nhöõng keânh thoâng tin quan troïng veà toäi phaïm laø tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm. Vaán ñeà caáp thieát ñaët ra laø phaûi xaây döïng heä thoáng tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi hoaøn chænh, khoa hoïc, thuaän lôïi; xöû lyù tin baùo, toá giaùc toäi phaïm moät caùch nhanh choùng, chính xaùc, ñuùng phaùp luaät. Khaéc phuïc ngay nhöõng haïn cheá ñaõ ñöôïc chæ ra taïi Muïc 2.4: Trong tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo toá giaùc toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi söï phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra vaø caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc coøn thieáu tính chieán ñaáu, nghieäp vuï; nhaát laø quy trình tieáp nhaän vaø xöû lyù tin baùo hieän nay: Phoøng PC14 laø cô quan coù thaåm quyeàn vaø nhieäm vuï ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, trong thöïc teá khi caùc vuï aùn xaåy ra, Coâng an phöôøng tieáp nhaän tin baùo; sau khi ghi nhaän, Coâng an phöôøng chuyeån tin baùo cho ñoäi Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH Coâng an thaønh phoá Vuõng Taøu, taïi ñaây ñoäi Ñieàu tra xem xeùt, ñaùnh giaù vaø chuyeån tin cho phoøng PC14. Nhö vaäy, phaûi maát raát nhieàu thôøi gian, thöïc teá cho thaáy coù nhöõng vuï khi Ñieàu tra vieân tôùi hieän tröôøng thì daáu veát ñaõ bò bieán daïng, khoâng theå aùp duïng caùc bieän phaùp caáp baùch ñeå baét giöõ keû phaïm toäi, truy tìm taøi saûn bò chieám ñoaït, ngöôøi bò haïi ñaõ veà nöôùc… aûnh höôûng ñeán keát quaû ñieàu tra, trong khi 88,23% tin baùo, toá giaùc veà vuï aùn ñöôïc Coâng an phöôøng tieáp nhaän ban ñaàu. Theo chuùng toâi, phoøng PC14 phaûi chuû trì xaây döïng, ban haønh quy trình coâng taùc tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm lieân quan ñeán ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi chung, toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi; toå chöùc taäp huaán, höôùng daãn quy trình tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm cho caùn boä chieán syõ thoáng nhaát thöïc hieän. Quy trình coâng taùc tieáp nhaän, xöû lyù tin phaûi trôû thaønh caåm nang coâng taùc vaø coù giaù trò phaùp lyù, yeâu caàu baét buoäc phaûi thöïc hieän ñoái vôùi taát caùc löïc löôïng tham gia coâng taùc tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu ñoù, quy trình coâng taùc tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi phaûi tuaân thuû nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät toá tuïng hình söï vaø phaûi chi tieát, cuï theå, deã nhôù, nhö trong thöïc tieãn ñaõ toång keát noäi dung caàn naém veà moät vuï vieäc. Noäi dung cuûa quy trình phaûi ñöa ra ñöôïc nhöõng chæ daãn veà thao taùc cho ngöôøi tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo: - Caùch öùng xöû cuûa ngöôøi tieáp nhaän trong töøng tình huoáng tieáp nhaän tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi nhö: tin baùo veà vuï phaïm toäi quaû tang; ngöôøi baùo, toá giaùc veà toäi phaïm tröïc tieáp vôùi ñôn vò tieáp nhaän; tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm qua ñieän thoaïi; tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm baèng vaên baûn; ngöôøi phaïm toäi ra töï thuù… - Nhöõng noäi dung cuûa tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi caàn thu nhaän, khai thaùc ôû chuû theå cuûa tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm moät caùch chi tieát. - Nhöõng thuû tuïc baét buoäc phaûi thöïc hieän khi tieáp nhaän tin baùo, toá giaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. - Nhöõng thuû thuaät nghieäp vuï, taâm lyù nhaèm khai thaùc ñöôïc toái ña thoâng tin lieân quan ñeán toäi phaïm maø chuû theå cuûa tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm nhaän bieát ñöôïc. - Nhöõng noäi dung caàn kieåm tra, xaùc minh ñoái vôùi tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm vaø bieän phaùp kieåm tra, xaùc minh. - Coâng taùc thoâng tin, baùo caùo veà tin baùo veà tin baùo, toá giaùc toäi phaïm vaø traùch nhieäm cuûa nhöõng ngöôøi tham gia tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm. Quy ñònh ñaûm baûo bí maät cho ngöôøi baùo tin, toá giaùc toäi phaïm. - Phaân coâng, phaân caáp vieäc tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm ñi lieàn vôùi quy ñònh cheá ñoä chòu traùch nhieäm cuûa caù nhaân ñôn vò ñöôïc phaân coâng tieáp nhaän, xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm. Veà toå chöùc, heä thoáng tieáp nhaän tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi phaûi ñaûm baûo thuaän tieän, nhanh choùng cho ngöôøi daân, cô sôû kinh doanh, cô quan, toå chöùc; ñaëc bieät laø ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi. Do ñoù, caàn phaûi xaây döïng moâ hình tieáp nhaän vaø xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi moät caùch hôïp lyù, khoa hoïc. Caàn phaûi caûi tieán, môû roäng caùc hình thöùc tieáp nhaän tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm nhaèm thu nhaän toái ña thoâng tin veà toäi phaïm, ANTT. Trong ñieàu kieän thoâng tin lieân laïc ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ, thuaän tieän; phaûi thieát laäp nhöõng ñöôøng daây noùng phuïc vuï cho vieäc thu nhaän thoâng tin ôû caùc ñoäi nghieäp vuï, Coâng an phöôøng; môû roäng caùc hình thöùc tieáp nhaän tin baùo, toá giaùc qua heä thoáng ñieän thoaïi, boä ñaøm, hoøm thö toá giaùc toäi phaïm… hieän nay thaønh phoá Vuõng Taøu ñaõ noái maïng giöõa phoøng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh vaø caùc khaùch saïn, nhaø nghæ ñeå trao ñoåi thoâng tin veà tình hình ngöôøi nöôùc ngoaøi cö truù; Coâng an caùc phöôøng cuõng ñaõ ñöôïc trang bò maùy tính. Nhöng heä thoáng naøy chöa ñöôïc söû duïng vaøo quaûn lyù, khai thaùc döõ lieäu; caàn phaûi tieán haønh xaây döïng maïng noäi boä keát noái Ban giaùm ñoác Coâng an tænh, phoøng PC14, PA18, PC21, Coâng an thaønh phoá Vuõng Taøu, Coâng an caùc phöôøng: nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán caùc vuï vieäc coù yeáu toá nöôùc ngoaøi ñöôïc caäp nhaät, ñöa vaøo heä thoáng löu tröõ treân maïng ñeå khai thaùc, söû duïng laâu daøi. 3.2.5 Chuù troïng thöïc hieän coù hieäu quaû moät soá noäi dung cô baûn cuûa quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Ñeå naâng cao hieäu quaû quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt Ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, caàn phaûi thöïc hieän coù hieäu quaû moät soá noäi dung troïng taâm sau ñaây: Thöù nhaát, veà coâng taùc tieáp nhaän vaø xöû lyù tin baùo toá giaùc veà toäi phaïm: Ñoái vôùi löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH caàn phaûi : - Nhanh choùng tieáp nhaän vaø xöû lyù tin baùo toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi do löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc chuyeån ñeán. - Chuû ñoäng yeâu caàu löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc phoái hôïp trong quaù trình tieáp nhaän vaø xöû lyù tin baùo, toá giaùc veà toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, nhaát laø tieán haønh caùc bieän phaùp caáp baùch, caùc bieän phaùp kieåm tra xaùc minh. - Thoâng baùo cho löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc veà keát quaû xaùc minh, xöû lyù nhöõng tin baùo toá giaùc veà toäi phaïm do löïc löôïng QLHC veà TTXH chuyeån ñeán. Ñoái vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï, veà coâng taùc tieáp nhaän vaø xöû lyù tin baùo toá giaùc chuû yeáu laø löïc löôïng Coâng an phöôøng, caàn phaûi laøm toát moät soá coâng vieäc sau ñaây: - Tieáp nhaän nhanh choùng, chính xaùc, ñaày ñuû caùc tin baùo toá giaùc toäi phaïm; xöû lyù chính xaùc ngay taïi ñôn vò Coâng an phöôøng. - Tieán haønh coù hieäu quaû caùc bieän phaùp caáp baùch ban ñaàu coù lieân quan ñeán vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi nhö: thu thaäp vaø baûo quaûn caùc loaïi daáu veát, vaät chöùng; truy baét ñoái töôïng gaây aùn theo daáu veát noùng; xaùc ñònh vaø laáy lôøi khai ngöôøi bò haïi, nhöõng ngöôøi chöùng kieán… - Laäp hoà sô ban ñaàu, vieäc laäp hoà sô ban ñaàu phaûi ñaûm baûo chaët cheõ nhö: bieân baûn phaïm toäi quaû tang, bieân baûn thu giöõ vaät chöùng, bieân baûn nieâm phong vaät chöùng, bieân baûn laáy lôøi khai ngöôøi bò haïi, ngöôøi laøm chöùng… - Phoái hôïp chaët cheõ vôùi cô quan ñieàu tra trong quaù trình tieáp nhaän vaø xöû lyù tin baùo toá giaùc veà toäi phaïm. Thöù hai, veà coâng taùc naém tình hình trao ñoåi nhöõng thoâng tin coù yù nghóa ñoái vôùi coâng taùc ñieàu tra, khaùm phaù caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi: Ñoái vôùi löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH: - Chuû ñoäng yeâu caàu löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, löïc löôïng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh (PA18) thoâng qua caùc bieän phaùp nghieäp vuï cuûa mình thu thaäp nhöõng thoâng tin coù yù nghóa ñoái vôùi hoaït ñoäng ñieàu tra khaùm phaù caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. - Cung caáp cho löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, nhöõng thoâng tin caàn thieát coù lieân quan ñeán vuï aùn ñeå löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, löïc löôïng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh (PA18) tieán haønh coù hieäu quaû caùc bieän phaùp nghieäp vuï ñeå thu thaäp nhöõng thoâng tin coù yù nghóa cho hoaït ñoäng ñieàu tra. - Phoái hôïp chaët cheõ vôùi löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, löïc löôïng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh (PA18) tieán haønh caùc bieäp phaùp nghieäp vuï ñeå thu thaäp thoâng tin, chuyeån hoùa chöùng cöù. - Tieáp nhaän kòp thôøi, khai thaùc söû duïng coù hieäu quaû nhöõng thoâng tin do löïc löôïng QLHC veà TTXH, löïc löôïng Quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh (PA18) cung caáp ñeå toå chöùc tieán haønh coù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng ñieàu tra. Ñoái vôùi löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc caàn phaûi : - Chuû ñoäng naém tình hình, cung caáp kòp thôøi nhöõng thoâng tin coù yù nghóa ñoái vôùi coâng taùc ñieàu tra, khaùm phaù toäi phaïm cho cô quan ñieàu tra. - Nhanh choùng trieån khai caùc bieän phaùp naém tình hình theo yeâu caàu phoái hôïp cuûa cô quan ñieàu tra vaø kòp thôøi trao ñoåi nhöõng thoâng tin thu ñuôïc cho cô quan ñieàu tra ñeå tieán haønh coù hieäu quaû hoaït ñoäng ñieàu tra khaùm phaù. Thöù ba, thöïc hieän caùc hoaït ñoäng trong quaù trình ñieàu tra vuï aùn: Ñoái vôùi löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH: - Xaùc ñònh caùc tình huoáng caàn coù söï phoái hôïp cuûa caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc vaø chuû ñoäng yeâu caàu tham gia phoái hôïp. - Höôùng daãn caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc veà trình töï, thuû tuïc, bieän phaùp thöïc hieän caùc tình huoáng cuï theå cuûa hoaït ñoäng ñieàu tra theo keá hoaïch phoái hôïp. Ñoái vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc: - Thöïc hieän ñuùng, ñaày ñuû, ñaït hieäu quaû caùc nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng trong keá hoaïch phoái hôïp trong töøng tình huoáng cuï theå cuûa quaù trình ñieàu tra. - Boá trí, huy ñoäng löïc löôïng, söû duïng bieän phaùp, phöông tieän thuoäc lónh vöïc chuyeân moân, nghieäp vuï tham gia hoaït ñoäng ñieàu tra theo söï phaân coâng vaø phaùt huy toái ña khaû naêng cuûa löïc löôïng, bieän phaùp, phöông tieän trong suoát quaù trình tham gia hoaït ñoäng ñieàu tra. - Tuaân thuû nhöõng höôùng daãn cuûa cô quan ñieàu tra veà trình töï, thuû tuïc cuûa hoaït ñoäng ñieàu tra theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Chuù troïng thöïc hieän coù hieäu quaû moät soá noäi dung cô baûn cuûa quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc ñaõ neâu treân seõ tröïc tieáp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng ñieàu tra khaùm phaù toäi phaïm treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu noùi chung, quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi rieâng. KEÁT LUAÄN Qua nghieân cöùu veà quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt Ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc, cuï theå laø löïc löôïng An ninh quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh, löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH, löïc löôïng Caûnh saùt Kyõ thuaät hình söï trong ñieàu tra caùc vuï troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu töø naêm 2001 ñeán naêm 2006, luaän vaên ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû sau ñaây: Thöù nhaát: Löïc löôïng Coâng an nhaân daân laø chuû theå noøng coát, tröïc tieáp thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc veà ANTT, ñieàu tra khaùm phaù caùc vuï aùn laø nhieäm vuï cô baûn cuûa löïc löôïng Coâng an nhaân daân. Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän coù hieäu quaû nhieäm vuï cuûa mình, löïc löôïng Coâng an nhaân daân ñöôïc toå chöùc thaønh nhöõng ñôn vò nghieäp vuï chuyeân saâu theo quy ñònh cuûa ngaønh. Moãi löïc löôïng nghieäp vuï coù chöùc naêng, nhieäm vuï, bieän phaùp coâng taùc rieâng, mang tính ñaëc thuø ñeå thöïc hieän nhieäm vuï. Chính quaù trình ñoù ñaõ phaùt sinh yeâu caàu thieát laäp moái quan heä phoái hôïp giöõa caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong hoaït ñoäng ñieàu tra khaùm phaù caùc vuï aùn noùi chung, caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi chung. Thöù hai, töø nhaän thöùc treân nghieân cöùu laøm roõ nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà moái quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt Ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Thöù ba, laøm roõ nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt Ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong hoaït ñoäng ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu. Khaûo saùt, ñaùnh giaù tình hình toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, laøm roõ cô caáu, dieãn bieán, ñaëc ñieåm hình söï laøm cô sôû nghieân cöùu thöïc traïng quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong ñieàu tra caùc vuï aùn troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Thöù tö, laøm roõ thöïc traïng toå chöùc, löïc löôïng cuûa caùc chuû theå tham gia quan heä phoái hôïp; quaù trình thöïc hieän caùc bieän phaùp vaø giai ñoaïn ñieàu tra cuï theå trong quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt Ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong ñieàu tra caùc vuï troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi. Chæ ra nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, nhöõng toàn taïi haïn cheá vaø nguyeân nhaân nhöõng haïn cheá ñoù laøm cô sôû döï baùo tình hình vaø ñeà ra giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt Ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï trong ñieàu tra caùc vuï troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu. Thöù naêm, Treân cô sôû keát quaû nghieân cöùu, luaän vaên ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp cuï theå nhaèm naâng cao hieäu quaû quan heä phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt Ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng nghieäp vuï khaùc trong ñieàu tra caùc vuï troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Toùm laïi, luaän vaên ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích ñeà ra. Trong quaù trình thöïc hieän luaän vaên ngoaøi söï noã löïc, coá gaéng cuûa baûn thaân, taùc giaû ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát taän tình cuûa thaày giaùo höôùng daãn khoa hoïc vaø caùc caùn boä hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu cuøng caùc ñoàng nghieäp. Tuy nhieân, do baûn thaân chöa coù nhieàu kinh nghieäm nghieân cöùu, thôøi gian nghieân cöùu coù haïn, neân luaän vaên ñaõ khoâng traùnh khoûi nhöõng khuyeát ñieåm nhaát ñònh. Taùc giaû raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù, boå sung cuûa caùc thaày, coâ vaø ñoàng nghieäp ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1]. Baùo caùo toång keát coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm troäm caép taøi saûn caùc naêm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 cuûa Phoøng PC14, Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [2]. Baùo caùo toång keát coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm hình söï, teä naïn xaõ hoäi caùc naêm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 cuûa Phoøng PC14, Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [3]. Baùo caùo chuyeân ñeà: Coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm troäm caép taøi saûn cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi, caùc naêm 2004, 2005, 2006 cuûa Phoøng PC14, Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [4]. Baùo caùo chuyeân ñeà: Coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng toäi phaïm troäm caép taøi saûn baèng thuû ñoaïn ñoät nhaäp nhaø daân naêm 2005 cuûa Phoøng PC14, Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [6]. Baùo caùo toång keát coâng taùc QLHC veà TTXH caùc naêm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 cuûa Phoøng PC13, Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [7]. Baùo caùo toång keát coâng taùc naêm; caùc naêm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 cuûa Phoøng PC21 Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [8]. Baùo caùo toång keát coâng taùc naêm; caùc naêm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 cuûa Phoøng PA18 Coâng an tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [9]. Baùo caùo toång keát coâng taùc naêm: caùc naêm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 cuûa Ñoäi Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH Coâng an thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [10]. Baùo caùo sô keát coâng taùc ñaáu tranh choáng toäi phaïm troäm caép taøi saûn naêm 2003 cuûa Ñoäi Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH Coâng an thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [11]. Baùo caùo toång keát 5 naêm veà xaây döïng vaø thöïc hieän quy cheá daân chuû ôû cô sôû coâng cuûa Coâng an thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [12]. Baùo caùo toång keát coâng taùc xaây döïng caùc moâ hình trong phoøng choáng toäi phaïm töø naêm 1998 ñeán thaùng 10/2007 cuûa Coâng an thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [13]. Boä luaät hình söï cuûa nöôùc CHXHCN Vieät Nam. Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia, Haø Noäi - 1995. [14]. Boä luaät hình söï cuûa nöôùc CHXHCN Vieät Nam. Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia, Haø Noäi - 1999. [15]. Boä luaät toá tuïng hình söï cuûa nöôùc CHXHCN Vieät Nam. Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia, Haø Noäi - 2004. [16]. Chæ thò cuûa Boä tröôûng Boä Coâng an veà vieäc toå chöùc trieån khai thöïc hieän Phaùp leänh toå chöùc ñieàu tra hình söï naêm 2004 trong Coâng an nhaân daân. [17]. Chöông trình coâng taùc naêm: caùc naêm 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 cuûa Ñoäi Caûnh saùt ñieàu tra toäi phaïm veà TTXH Coâng an thaønh phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. [18]. Ñoã Thaùi Hoïc: Söï phoái hôïp giöõa löïc löôïng Caûnh saùt QLHC veà TTXH vôùi caùc löïc löôïng Caûnh saùt nghieäp vuï khaùc trong ñieàu tra, phoøng ngöøa toäi phaïm – Luaän aùn Tieán syõ luaät hoïc. Haø Noäi - 2000. [18]. Ñieàu leänh Caûnh saùt khu vöïc. Boä Noäi vuï, Haø Noäi - 1994. [19]. Ñieàu leänh Caûnh saùt khu vöïc. Boä Coâng an, Haø Noäi - 2007. [20]. Hieán phaùp nöôùc CHXHCN Vieät Nam naêm 1992. Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia, Haø Noäi - 1993. [21]. Luaät Coâng an nhaân daân. [22]. Phaùp leänh Toå chöùc ñieàu tra hình söï naêm 2004. UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi, ngaøy 20/8/2004. [23]. Nguyeãn Huy Thuaät: Giaùo trình lyù luaän vaø phöông phaùp luaän cuûa khoa hoïc ñieàu tra hình söï. Tröôøng ÑHCSND, Haø Noäi - 1998. [24]. Nguyeãn Vaên Nhaät: Nhöõng vaán ñeà lyù luaän veà quan heä phoái hôïp giöõa caùc löïc löôïng trong hoaït ñoäng ñieàu tra. Taøi lieäu giaûng daïy cho heä Cao hoïc Luaät chuyeân ngaønh Toäi phaïm hoïc vaø Ñieàu tra toäi phaïm, Haø Noäi - naêm 2005. [25]. Khoång Minh Tuaán: Giaùo trình nhöõng vaán ñeà cô baûn veà kyõ thuaät hình söï. Hoïc vieän CSND, Haø Noäi - 2002. [26] Nghò ñònh 136/2003/NÑ- CP ngaøy 14/11/2003 cuûa Chính phuû quy ñònh veà chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø cô caáu toå chöùc cuûa Boä Coâng an. [27]. Thoâng tö soá 12/2004/TT- BCA(V19) ngaøy 23/9/2004 cuûa Boä tröôûng Boä Coâng an höôùng daãn thi haønh moät soá quy ñònh cuûa Phaùp leänh toå chöùc ñieàu tra hình söï naêm 2004 trong Coâng an nhaân daân. [28]. Thoâng tö soá 81/2002/TANDTC giaûi ñaùp caùc vaán ñeà nghieäp vuï. Toøa aùn nhaân daân toái cao. Haø Noäi - 2002. [29]. Thoâng tö lieân tòch soá 02/2001/TTLT–TANDTC–VKSNDTC–BCA–BTP, höôùng daãn moät soá quy ñònh taïi Chöông XIV: Caùc toäi xaâm phaïm sôû höõu cuûa Boä luaät hình söï naêm 1999. Ngaøy 25-12-2001 cuûa Toaø aùn nhaân daân toái cao, Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao, Boä Coâng an, Boä Tö phaùp. Haø Noäi - 2001.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG.doc
  • docMUC LUC.doc.doc
  • doctu VIET TAT.DOC.doc
Luận văn liên quan