Đề tài Quan niệm về con người và đào tạo con người của Nho giáo

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: QUAN NIỆM CỦA NHO GIÁO VỀ CON NGƯỜI VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI 1. Quan niệm của Nho giáo về con người 1.1. Nguyên nhân làm cho Nho giáo chú trọng đến con người a. Nguyên nhân thời đại b. Nguyên nhân truyền thống c. Nguyên nhân học thuật 1.2. Nho giáo quan niệm về bản chất con người 2. Quan miệm về các mối quan hệ của con người trong xã hội 2.1. Quan niệm của nho giáo về các mối quan hệ của con người trong xã hội 2.2. Tính chất và vai trò của quan niệm trên CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CON NGƯỜI CỦA NHO GIÁO 1. Đối tượng đào tạo 2. Mục tiêu đào tạo con người của Nho giáo 2.1. Kẻ sĩ 2.2. Kẻ đại trượng phu 2.3. Người quân tử 3. Nội dung và phương thức đào tạo con người của Nho giáo 3.1. Nội dung đào tạo con người của Nho giáo 3.2. Phương thức đào tạo con người của Nho giáo KẾT LUẬN

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2548 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quan niệm về con người và đào tạo con người của Nho giáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuan niệm về con người và đào tạo con người của Nho giáo.pdf