Đề tài Quản trị chiến lược của công ty TNHH nhà nước một thành viên 18 - 4 Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Hơn 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế của đất nước ta đã có bước phát triển nhảy vọt trước sự thán phục của bè bạn thế giới. Đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển này có tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế hiện nay – nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải đánh giá đúng thực trạng của mình. Các doanh nghiệp phải nắm bắt được các thông tin, chính sách về tình hình kinh tế để đề ra mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh cho mình. Để thực hiện được, các doanh nghiệp cần phải huy động được vốn và sử dụng nguồn vốn đó một cách có hiệu quả. Muốn có được kết quả như vậy thì yêu cầu đặt ra là các doanh nghiệp phải phân tích tình hình tài chính của mình nói riêng và tình hình chung của các đơn vị trong nước và quốc tế . Đồng thời phải hạch toán đầy chi tiết đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để làm cơ sở cho việc phân tích. Công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh là một bộ phận rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Trong quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại, được sự giảng dạy tận tâm của các thầy, cô giáo đã giúp em tích luỹ được vốn kiến thức về quản trị chiến lược xây dựng doanh nghiệp của các doanh nghiệp thương mại nói riêng và của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung. Để hiểu và vận dụng các kiến thức đã học trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội. Với tất cả sự giúp đỡ của thầy cô giáo hướng dẫn. Đặc biệt là thầy giáo PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long. Cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo các phòng ban của công ty đã giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập về chuyên ngành “Quản trị doanh nghiệp” với kết cầu gồm 3 phần. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI2 1. Quá trình hình thành và phát triển:2 2. Những điều kiện đảm bảo cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là một pháp nhân kinh tế. 3 3. Chức năng, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội3 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội4 II. ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI. 6 1. Phân tích môi trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội6 2. Cơ hội và thách thức của công ty hiện nay. 9 3. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của Công ty. 11 4. Đánh giá công tác quản trị của Công ty theo chức năng. 14 III. PHƯƠNG HƯỚNG, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG17 1. Phương hướng và đề xuất đối với Công ty. 17 2. Các kiến nghị đối với Nhà nước, cấp trên và các cơ quan hữu quan. 18 KẾT LUẬN . 19

docx22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản trị chiến lược của công ty TNHH nhà nước một thành viên 18 - 4 Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Hơn 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế của đất nước ta đã có bước phát triển nhảy vọt trước sự thán phục của bè bạn thế giới. Đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển này có tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế hiện nay – nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải đánh giá đúng thực trạng của mình. Các doanh nghiệp phải nắm bắt được các thông tin, chính sách về tình hình kinh tế để đề ra mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh cho mình. Để thực hiện được, các doanh nghiệp cần phải huy động được vốn và sử dụng nguồn vốn đó một cách có hiệu quả. Muốn có được kết quả như vậy thì yêu cầu đặt ra là các doanh nghiệp phải phân tích tình hình tài chính của mình nói riêng và tình hình chung của các đơn vị trong nước và quốc tế . Đồng thời phải hạch toán đầy chi tiết đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để làm cơ sở cho việc phân tích. Công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh là một bộ phận rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Trong quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại, được sự giảng dạy tận tâm của các thầy, cô giáo đã giúp em tích luỹ được vốn kiến thức về quản trị chiến lược xây dựng doanh nghiệp của các doanh nghiệp thương mại nói riêng và của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung. Để hiểu và vận dụng các kiến thức đã học trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội. Với tất cả sự giúp đỡ của thầy cô giáo hướng dẫn. Đặc biệt là thầy giáo PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long. Cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo các phòng ban của công ty đã giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập về chuyên ngành “Quản trị doanh nghiệp” với kết cầu gồm 3 phần. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI Tên giao dịch Quốc tế : HANOI COMPANY LIMITED 18-4 Trụ sở chính : Số 35C, Nguyễn Huy Tưởng - quận Thanh Xuân - Hà Nội. Điện thoại : 04.212667 Fax: 04.2120959 Năm thành lập : 1994 Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng VN) Chủ sở hữu : UBND Thành phố Hà Nội. 1. Quá trình hình thành và phát triển: * Ngày 26/3/1994 Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 520/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội dựa trên cơ sở sát nhập của Công ty Đông Hà vào Xí nghiệp sản xuất kinh doanh của người tàn tật. Công ty được giao nhiệm vụ: - Sản xuất các loại sơn, đồ nhựa, các mặt hàng may mặc, chế biến gỗ. - Xuất khẩu các mặt hàng do Công ty sản xuất và nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ nhu cầu của Công ty và thị trường. - Liên doanh liên kết với các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước mở cửa hàng mua bán các sản phẩm do Công ty sản xuất, các sản phẩm do liên kết, liên doanh và làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị có nhu cầu. Sau hơn 10 thành lập (từ 1994 đến 2005) được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, Sở Lao động thương binh - xã hội Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành. Công ty đã có được phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư công nghệ đúng hướng, đồng thời biết phát huy trí tuệ tập thể và nguồn nhân lực nên Công ty đã đạt được tốc độ phát triển cao toàn diện, thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực đoàn kết, phấn đấu của chi uỷ, ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế năm sau đều cao hơn năm trước. Công ty luôn được cấp trên đánh giá là đơn vị làm ăn có hiệu quả, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương. Với những thành tích trên Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội đã được Nhà nước tặng nhiều huân huy chương, bằng khen, trong đó được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2004. - Ngày 28/12/2005, theo Quyết định số 236/2005/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội chuyển đổi Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn tật Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội. Được sự quan tâm của các Sở, Ban, Ngành thành phố nên từ khi thành lập đến nay bằng sự nỗ lực vươn lên không ngừng của từng cán bộ công nhân viên chức Công ty đã có những bước tiến vững chắc đưa công tác sản xuất kinh doanh ngày một tăng trưởng và khẳng định chỗ đứng của mình trong cơ chế thị trường. Bộ máy lãnh đạo của Công ty là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và năng động cộng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, cử nhân kinh tế và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề nhiệt tình tận tâm với công việc tạo thành một khối liên kết đồng tâm góp sức đưa công ty ngày một phát triển hơn. 2. Những điều kiện đảm bảo cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là một pháp nhân kinh tế Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội kế thừa mọi quyền và pháp lý đối với vốn, tài sản, nhân lực lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội khi chuyển sang hoạt động mô hình mới. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng. Được mở tài khoản ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp nhà nước và điều lệ của Công ty đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. 3. Chức năng, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội - Xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, các công trình thuỷ lợi (Kênh mương, kè, cống). - Sản xuất các mặt hàng đồ nhựa, may mặc, chế biến gỗ, bao bì cac tông, cơ kim khí phục vụ tiêu dùng, các mặt hàng cao su: dây curoa, sàn xe, sàn tàu, ống cao su, cao su tấm, giầy ủng, tấm gioăng, phốt, phụ tùng ôtô (bằng cao su). - Kinh doanh: Vật liệu xây dựng, bất động sản, cho thuê nhà, kho, bãi, các loại máy móc thiết bị, trang thiết bị y tế, ôtô các loại. - Xuất khẩu các mặt hàng do công ty sản xuất và nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ nhu cầu thị trường. 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Tổng giám đốc P/T xây dựng CB Phó Tổng giám đốc P/T sản xuất Phó Tổng giám đốc P/T TC hành chính Phân xưởng nhựa Phân xưởng may Phân xưởng cao su Phòng XDCB Phòng Kế hoạch vật tư Phòng Tài vụ Phòng Hành chính Ban bảo vệ Đội xây lắp 1 Đội xây lắp 2 Đội xây lắp 3 Đội xe cơ giới Đội máy thi công II. ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI 1. Phân tích môi trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội * Môi trường vĩ mô - Môi trường kinh tế: Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp đua nhau tìm chỗ đứng trên thị trường, chính vì điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp theo đuổi hết mình cho sự nghiệp sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng thì các doanh nghiệp phải làm gì để thích ứng với nó. Đặc biệt là khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây chính là điều mà các doanh nghiệp phải trực tiếp đối diện với nó, môi trường kinh doanh này vừa tạo cho các doanh nghiệp nhữn cơ hội nhưng bên cạnh đó cũng mang lại những thách thức không nhỏ đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón nhận các cơ hội và tìm cách né tránh, khắc phục những rủi ro mà môi trường đem lại. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội cũng không nằm ngoài việc đó. - Môi trường chính trị - xã hội: Nhìn chung tình hình chính trị - xã hội ở trong nước là rất ổn định so với trong khu vực và trên thế giới. Đó là hành lang pháp lý, là sân chơi cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây, pháp luật quy định về kinh doanh có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp. Điều đó tạo tiền đề cho các doanh nghiệp yên tâm hơn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Tình hình chính trị pháp luật là những yếu tố không thể kiểm soát được đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách kinh tế, các quy định của pháp luật hay những điều kiện chính trị khác để đảm bảo quá trình lập kế hoạch và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật. Điều kiện khoa học kỹ thuật: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, nhiều phát minh, sáng chế mới ra đời để phục vụ cho đời sống xã hội. Trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất nhựa, cao su, may mặc… cũng đã có nhiều thay đổi và phát triển cùng với nó là sự xuất hiện nhiều máy móc, dây chuyền hiện đại làm cho năng suất và chất lượng của sản phẩm tăng lên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, các điều kiện về tự nhiên, cạnh tranh, tài chính, thương mại… cũng có những tácđộng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội nói riêng. Nó vừa tạo ra những cơ hội vừa hạn chế khả năng thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải nhận thức rõ điều này để nắm bắt kịp thời những biến động của nó để có thể đưa ra những giải pháp đối phó phù hợp kịp thời. * Môi trường vi mô: Các khách hàng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội đa phần là các đơn vị trực thuộc Nhà nước, các tổ chức văn hoá, xã hội. Với bề dầy hơn 10 năm hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và xây dựng. - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là một công ty có uy tín cao trong việc sản xuất mặt hàng cao su: công ty có rất nhiều cơ quan, bạn hàng ký kết hợp đồng như: Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (các công ty sản xuất than), Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Mai Động… - Công ty sản xuất và cung ứng các sản phẩm về may mặc, đồ nhựa gia dụng cho các trung tâm phục hồi chức năng, Làng trẻ em BIRLA Hà Nội, Trung tâm giáo dục I - VI, Trung tâm điều dưỡng người có công, lão thành cách mạng. - Công ty nhận thầu xây dựng dân dụng các công trình với các chủ đầu tư: Ban quản lý dự án, Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, các Trung tâm giáo dục I - VI, Trường Trung học kỹ thuật xây dựng Hà Nội… - Đối thủ cạnh tranh của Công ty: như chúng ta đã biết Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội hoạt động sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực, ngành nghề mà ở Việt Nam hiện nay thị trường cũng đã phát triển rất mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Đặc biệt là ngành xây dựng: có rất nhiều tập đoàn, tổng công ty, công ty xây dựng dân dụng có quy mô từ nhỏ đến rất lớn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà thầu của Công ty. * Môi trường nội tại: Số cán bộ khoa học kỹ thuật của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội gồm có: Cử nhân kinh tế: 25 cán bộ Kỹ sư xây dựng: 18 cán bộ Kiến trúc sư: 5 cán bộ Kỹ sư đô thị: 3 cán bộ Kỹ sư giao thông: 4 cán bộ Kỹ sư điện: 3 cán bộ Trung cấp xây dựng: 8 cán bộ Ngoài ra Công ty còn có đội ngũ hàng trăm công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo cơ bản trong các ngành nghề chuyên môn xây dựng như: nề, điện, nước, thợ sắt, thợ mộc, trang trí nội ngoại thất. - Cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ: Công ty có 3 phân xưởng sản xuất: nhựa; may; cao su và một số dây chuyền chuyên dùng hiện đại. Công ty có 4 kho với diện tích 6 ha. Về máy móc thiết bị của Công ty bao gồm: máy xây dựng, ô tô, máy văn phòng… - Môi trường văn hoá, tinh thần doanh nghiệp: nói đến văn hoá và tinh thần của doanh nghiệp thì mỗi một doanh nghiệp đều có những nét đặc trưng riêng. Với bề dày hơn 10 năm xây dựng và phát triển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội cũng đã xây dựng cho mình một nền văn hoá riêng, Công ty đã tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy tối đa khả năng của mình, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. Các nhân viên có thể đưa ra các ý kiến, thắc mắc của mình đối với ban lãnh đạo Công ty và các ý kiến đó sẽ được xem xét, giải quyết kịp thời, hợp lý và đúng pháp luật. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty còn tổ chức các buổi tham quan, du lịch cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên và gia đình họ. Tổ chức ngày lễ truyền thống của Công ty (18-4), các ngày lễ, sinh nhật của cán bộ nhân viên, tổ chức thăm hỏi cán bộ nhân viên và gia đình họ khi họ ốm đau… Tinh thần của doanh nghiệp: Biểu hiện lớn nhất về tinh thần doanh nghiệp của Công ty là sự thành công và uy tín của công ty trên thị trường. Công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được nhiều bạn hàng tín nhiệm. 2. Cơ hội và thách thức của công ty hiện nay Dù đã có bước phát triển trong thời gian qua, nhưng trong bối cảnh kinh doanh thay đổi nhanh và ngày càng khác nghiệt luông đăt công ty cũng như các doanh nghiệp xây dựng khác trước nhũng cơ hội và thách thức mà doanh nghịêp nào sớm nhận thức được nó, tận dụng nhứng thế mạnh củca mình dể hoạt động chắc chắc sẽ dành được những thành công vượt trội. Với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội, có thể kể đến một số điểm mạnh và điểm yếu và các cơ hội và thách thức với công ty trong thời gian tới như sau: - Điểm mạnh: Tập thể Công ty đoàn kết năng động nhạy bén tiếp cận cái mới. Các mặt hàng do Công ty sản xuất ngày càng có uy tín trên thị trường. Mặt bằng sản xuất có khả năng mở rộng để trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành đa nghề. Tài chính lành mạnh, có khả năng huy động vốn. Có đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kỹ thuật được đào tạo cơ bản. Có tầm nhìn chiến lược về thị trường sản phẩm - Điểm yếu: Đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kỹ thuật chủ chốt còn thiếu sẽ gây khó khăn cho yêu cầu phát triển mở rộng ngành nghề mở rộng địa bàn Công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất còn bất cập khi có những hợp đồng đột xuất. - Cơ hội: Công ty có điều kiện đầu tư mở rộng, tăng vốn kinh doanh khi công ty tham gia thị trường chứng khoán có đày đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán Các doanh nghiệp phải tận dụng tốt cơ hội và các yếu tố thuận lợi sau khi gia nhập WTO để tạo ra thế và lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế. Gia nhập WTO chúng ta có điều kiện thuận lợi để hợp tác với các nước, tăng cường thu hút đầu tư. Việc gia nhập WTO sẽ thúc đầy công cuộc đổi mới hoàn thiện cơ chế, xoá bỏ các rào cản về đầu tư đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng không chỉ tốn kém mà còn có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả đầu tư toàn xã hội, đối với tiến trình phát triển của một quốc gia độ mở và quy mô của nền kinh tế sẽ tăng mạnh thậm chí bùng nổ đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Thực tế cho thấy việc cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện dại vào năm 2020 có thực hiện được hay không là tuỳ thuộc vào kết quả đầu tư phát triển cơ sỏ hạ tầng Do vậy chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển cơ sỏ hạ tầng khắc phục tình trạng dàn trải và hiệu quả thấp như lâu nay. - Thách thức: Đồng thời với việc gia nhập WTO chúng ta sẽ phải đối đầu với các thách thức cạnh tranh, thách thức dù là rất lớn, nhưng tác động đến mức nào còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh và sự nỗ lực chủ quan của chúng ta, Vì vậy nếu có quyết tâm cao, có sự chuẩn bị tích cực thì không những vượt qua được thách thức, mà còn có thể biến các thách thức đó thành động lực cho sự phát triển Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, hội nhập kinh tế thắng lợi, chúng ta phải xây dụng nhứng chính sách đúng đắn. phù hợp bảo đảm sự phát triển chung của nền kinh tế mà còn là sự phát triển của các doanh nghiệp _ Đang có rất nhiều doanh nghiệp chú trọng đầu tư, công nghệ tiên tiến, đầu tư đồng bộ do đó sẽ có sự cạnh tranh gay gắt hơn khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 3. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của Công ty Nhìn vào bảng dưới ta thấy giá trị tổng sản lượng trong 5 năm vừa qua tăng đều mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2003 có giảm nhưng năm 2004 tăng lên phản ánh công ty khẳng định được trên thị trường. Doanh thu năm 2003 giảm 7712 triệu đồng tương ứng giảm 60,9% so với năm 2002, lợi nhuận đạt 63,5% tương ứng với số tuyệt đối giảm 146,719 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 0,680 triệu đồng. Trong năm 2004 doanh thu tăng 9539 triệu đồng tường ứng tăng 179,5% so với năm 2003 nhờ có một số công trình hoàn thành bàn giao lên đã thu hồi được vốn và đem lại nguồn lợi nhuận năm 2004 là 799,242 triệu đồng tăng 313,5 so với năm 2003 tương ứng với số tuyệt đối 544 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 0,800 triệu đồng Trong năm 2005 doanh thu đạt 124,3% tường ứng với số tuyệt đối tăng 6917 so với nam 2004, đem lại nguồn lợi nhuận 954,097 triệu đồng , thu nhập bình quân đầu người đạt 0,938 triệu đồng là do: Công ty đã tăng dần uy tín với khách hàng nên năm 2005 doanh thu tăng hơn. Nhưng do việc quản lý đòi nợ của khách hàng còn kém nên công ty sẽ có nhứng biện pháp nhằm thúc đầy công tác đòi nợ, duy trì khách hàng truyền thống, tìm kiếm những khách hàng mới và tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh nhằm mục tiêu là tăng doanh thu, đồng thời giảm chi phí để tăng lợi nhuận và tăng lương cho cán bộ công nhân viên Trong năm 2006, doanh thu đạt 111,8% tương ứng với số tuyệt đối tăng 3016 triệu đồng so với năm 2005, đem lại nguồn lợi nhuận 1118,376 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 1,015 triệu đồng Đánh giá cho ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 5 năm là hiệu quả. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 03/02 So sánh 04/03 So sánh 05/04 So sánh 06/05 2002 2003 2004 2005 2006 Mức % Mức % Mức % Mức % Giá trị sản lượng 26069 31019 28423 35340 41600 4950 118.9 -2569 91,6 6917 124,3 6260 117,7 Doanh thu 19712 12000 21539 25564 28580 -7712 60,9 9539 179,5 4025 118,7 3016 111,8 Lợi nhuận 401,682 254,963 799,242 954.097 1118,376 -147 63,5 544 313,5 155 119,4 164 117,2 Thunhập bình quan 0,710 0,680 0,800 0,938 1,015 Nhìn vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho ta thấy mục tiêu của công ty là lợi nhuận. Đánh giá chức năng tạo ra lợi nhuận như tỷ suất lợi nhuận để đánh giá quá trình sinh lợi của doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận = Lợi nhuận của Công ty Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Tiền Tỷ lệ (%) Tiền Tỷ lệ (%) Tiền Tỷ lệ (%) Tiền Tỷ lệ (%) Tiền Tỷ lệ (%) Doanh thu 19712 100 12000 100 21539 100 25564 100 28580 100 Lợi nhuận 401,682 2,03 254,963 2,12 799,242 3,71 954,097 3,73 1118,37 3,91 Qua số liệu trên cho ta thấy tỷ suất lợi nhuân năm 2003 cao hơn so với năm 2002 là 0,09, các năm sau đều cao hơn năm trước chứng tỏ phần giá trị mới sáng tạo của hoạt động sản xuất để bù đắp chi phí càng lớn thì doanh nghiệp càng được đánh giá cao. 4. Đánh giá công tác quản trị của Công ty theo chức năng - Đánh giá công tác hoạch định: hoạch định là việc đề ra các qui định, các kế hoạch cho hoạt động trong tương lai, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu sắp tới của doanh nghiệp. Ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội, ban quản lý công ty đã đề ra các mục tiêu hết sức rõ ràng và chi tiết cho quá trình kinh doanh trong tương lai như: không ngừng mở rộng thị trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Để thực hiện được thì công ty đã không ngừng nỗ lực vươn lên, tự hoàn thiện mình, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Các chiến lược kinh doanh của công ty đã được chú trọng xây dựng một cách nghiêm túc và được sự tham gia xây dựng và thực hiện của toàn bộ các cán bộ nhân viên trong công ty. - Đánh giá công tác tổ chức: tổ chức là xác định các công việc cần phải làm và những người làm công việc đó. Tại công ty, công tác tổ chức được thực hiện tốt, giám đốc là người có tài tổ chức và sắp xếp công việc một cách rõ ràng, đúng với khả năng của mỗi người. Mô hình cấu trúc tổ chức bộ máy quản lý được phân biệt cho từng lĩnh vực, từng khâu sản xuất. Mỗi cá nhân lại có quyền hạn riêng của mình và cũng phải chịu trách nhiệm của riêng mình. Mô hình tổ chức này tạo điều kiện cho mỗi người trong công ty phát huy được năng lực của mình, nâng cao khả năng chuyên môn và sự nhiệt tình vì họ được làm đúng công việc chuyên môn của họ. - Đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành Đây là quá trình tác động, điều hành của ban quản trị của công ty lên đối tượng tác động nhằm hoàn thành công việc, mục tiêu thông qua sự nỗ lực của người khác. Công ty đã đề ra phương châm làm việc "Đoàn kết - Kỷ cương - Cần cù - Sáng tạo - Văn minh". Chính phương châm này được tất cả các cán bộ công nhân viên nhiệt tình hưởng ứng, làm việc hết mình để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện phong cách lãnh đạo dân chủ, kêu gọi sự tham gia đóng góp ý kiến của công nhân viên, thường xuyên khen thưởng và động viên có những sáng kiến hay, tinh thần làm việc hăng say và có những thành tích nổi trội. - Đánh giá công tác kiểm soát Kiểm soát là quá trình xem xét, đo lường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu hoạt động. Các phòng ban trong công ty đã được lượng hoá tất cả các chỉ tiêu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty rồi báo cáo với cấp trên. Nó đã giúp cho ban kiểm soát của công ty kiểm soát tốt mọi việc trong công ty. Ngoài ra công ty còn sử dụng hết sức hữu hiệu hệ thống tổ chức không chính thức trong hoạt động kiểm soát như mọi cá nhân có thể đề xuất trực tiếp những sáng kiến, những phát minh hoặc những việc làm chưa tốt đối với ban giám đốc nên giám đốc có thể thu thập thông tin chính xác hơn và nhanh hơn phục vụ cho quá trình ra quyết định, kiểm soát tốt mọi hoạt động, phát hiện kịp thời những sai trái để tìm ra những giải pháp khắc phục, hạn chế mọi tổn thất. * Công tác quản trị nhân sự Hàng năm công ty đều tiến hành tuyển dụng nhân sự với số lượng không nhiều. Tuy nhiên chất lượng đầu vào của công ty là khá cao. Trong tổng số nhân viên của công ty thì số nhân viên có trình độ cao đẳng và đại học chiếm 25%. Số lượng nhân viên có trình độ trung cấp chiếm tỷ trọng khá cao. Nhìn chung công ty tuyển chủ yếu là nhân viên có trình độ và đã qua đào tạo, những người này đáp ứng được những yêu cầu công việc đề ra. Đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự công ty đã thực hiện phương pháp nâng cao nghiệp vụ và luân phiên công việc đối với các nhà quản trị, còn đối với nhân viên công ty áp dụng phương pháp đào tạo tại chỗ và qua đào tạo nghề. Bên cạnh đó công ty luôn luôn thực hiện các biện pháp tăng cường và phát triển lực lượng công nhân có tay nghề cao phù hợp với trình độ công nghệ kỹ thuật hiện đại. Công ty có chủ trương cử người đi đào tạo ngoài công ty và nhận những người có chuyên môn ở các trường khối kỹ thuật, khối kinh tế về công ty. Điều này chứng tỏ công ty đã xây dựng được chiến lược về con người một cách lâu dài và có hệ thống. * Công tác quản trị dự án Là một công ty đa ngành nghề nên công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn như: mở rộng phân xưởng nhà kho, đầu tư dây chuyền công nghệ mới, mua sắm trang thiết bị máy móc… Đối với mỗi dự án công ty đều tổ chức một bộ phận riêng quản lý dự án đó. Mỗi dự án đều được đặt ra những mục tiêu nghiêm ngặt và được kiểm soát sát sao của Ban giám đốc công ty. Sau mỗi dự án kết thúc công ty đều có nghiệm thu và đánh giá nghiêm túc, đúc rút kinh nghiệm qua các dự án. Tiến hành khen thưởng và kỷ luật một cách minh bạch, rõ ràng, công khai. III. PHƯƠNG HƯỚNG, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG 1. Phương hướng và đề xuất đối với Công ty Qua những gì đã phân tích ở trên ta thấy Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là một công ty có bề dày kinh nghiệm đã đạt được những thành công nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng. Tuy nhiên, công ty cũng còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Chính vì vậy tôi có một số kiến nghị đề xuất để công ty có thể phát triển hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. * Công ty cần đầu tư, nâng cao khả năng ứng dụng máy móc thiết bị công nghiệp hiện đại trong thiết kế, chế tạo và sản xuất. - Công ty cần đào tạo thêm đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật để mở rộng vào phát triển các ngành nghề. Trong công tác kế hoạch tổ chức sản xuất cần nâng cao năng lực và khoa học hơn. * Cải tạo môi trường làm việc và xây dựng cơ sở hạ tầng có quy mô lớn hơn phù hợp với sự phát triển. * Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. 2. Các kiến nghị đối với Nhà nước, cấp trên và các cơ quan hữu quan Việc chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH Nhà nước một thành viên sẽ tăng cường sự quản lý của chủ sở hữu Nhà nước, các thể chế quản lý mới chặt chẽ nhất là thể chế quản lý tài chính. Vì vậy Nhà nước trước hết cần tạo ra hành lang pháp lý ổn định, thuận lợi cho hoạt động của công ty và môi trường kinh doanh ổn định. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội do vậy kiến nghị ở đây là UBND thành phố Hà Nội phải có những chính sách tạo điều kiện cho Công ty hoạt động thuận lợi và tạo ra một hiệp hội có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một kênh thông tin riêng cũng như đưa ra các giải pháp cạnh tranh trong điều kiện Việt Nam mới là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) KẾT LUẬN Cùng với các đơn vị thành viên. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội đã đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công Ty đã đứng vững, tồn tại và phát triển trong nền kinh tế, thị trường. Công Ty đã tổ chức, sử dụng nguốn vốn kinh doanh của mình để có hiệu quả ngày một tốt hơn, phấn đấu đóng góp nhiều vào ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống của CBCNV. Công Ty đã tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Là đơn vị sản xuất thi công xây lắp, Công Ty đã làm tốt công tác cơ bản, chính xác là yếu tố rất quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công Ty. Công Ty đã tổ chức hệ phòng ban một cách khoa học, cụ thể. Từ đó giúp cho Giám đốc có những đánh giá nhìn nhận sát thực đề ra những quyết định đúng đắn, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty có những bước chuyển tốt hơn. Trong thời gian thực tập tại Công Ty em đã được học hỏi và hiểu biết thêm nhiều giữa lý thuyết và thực tế. Vì thời gian có hạn chế nên còn nhiều vấn đề em chưa thể hiểu sâu được. Kính mong cơ quan cùng các thầy cô giáo giúp đỡ thêm để em có được kiến thức hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 SINH VIÊN THỰC TẬP Nguyễn Quốc Cường MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxQuản trị chiến lược của công ty TNHH nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội.docx
Luận văn liên quan