Đề tài Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh

Hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu và tạo ranhiều lợi nhuận nhất của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh hiện nay nhưng đây cũng là lĩnh vực dễ xảy rarủi ro nhiều nhất cho hoạt động ngân hàng. Để từng bước lành mạnh hoá tài chính ngân hàng nhằm chuẩn bị tiền đề cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh phải nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường giải quyết nợ tồn đọng và hạn chế tối đa nợ quá hạn phát sinh mới. Do đó, nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Chính từ yêu cầu thực tiễn, luận văn đã tập trung nêulên một số lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng và xem xét kinh nghiệm về công tác quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh đó, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng để xácđịnh những nguyên nhân chính gây ra rủi rotín dụng và đánh giá công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh trong thời gian qua. Từ đó đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo cho hoạt động tín dụng nóiriêng và hoạt động kinh doanh nói chung tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh được an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

pdf83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan