Đề tài Quy trình định lượng Clostridium perfringenes

Kết quả: Đối với kỹ thuật 1: vi khuẩn hình thành các khuẩn lạc điển hình trên môi trường thạch TSC và được khẳng định dương tính với môi trường LS được coi là C. perfingenes. Đối với kỹ thuật 2: các vi khuẩn sinh ra các khuẩn lạc màu đen trong môi trường TSC mà không di động, thường khử nitrat thành nitrit, sinh acid và sinh khí từ lactoza và hóa lỏng gelatin được gọi là C. perfringenes.

pptxChia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quy trình định lượng Clostridium perfringenes, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxphan_tich_vsv_tp_2_2223.pptx