Đề tài Sơ lược về XML

Ứng dụng XML • Ứng dụng XML mang ý nghĩa cho biết tập con các thẻ hay tập con XML hoạt động trong riêng một lĩnh vực nào đó. • CML : Ngôn ngữ định dạng hoá học • MathML: Ngôn ngữ định dạng toán học • CDF: Khuôn dạng định nghĩa kênh (Channel Definition Format)

pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 747 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sơ lược về XML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SƠ LƯỢC VỀ XML Giảng viên:Huỳnh Lê Tấn Tài Trình bày:Nhóm 2 1.Hà Thị Kim Phượng 2.Ngô Thị Kim Chi 3.Đặng Thanh Hiếu 4.Nguyễn Thị Hường Nội dung Giới thiệu về XML • Ngôn ngữ định dạng và hình dáng XML • XML hiển thị như thế nào? • Sự tuyệt diệu về XML • XML hợp khuôn dạng và hợp lệ • Phân tích nội dung XML • Ứng dụng XML Nguồn gốc XML • XML (Extensible Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng") là ngôn ngữ đánh dấu • Do W3C (Word Wide Web Consortium )đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập con đơn giản của SGML, có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mục đích chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. Sự tiến triển của XML Program the Web Browse the Web Connect the Web Connectivity Presentation Connecting Applications Sự mở rộng của web Generation 1 Static HTML HTML Generation 2 Web Applications HTML HTML, XML HTML, XML Generation 3 Web Services Nội dung Gioi thieu về XML Ngôn ngữ định dạng và hình dáng XML • XML hiển thị như thế nào? • Sự tuyệt diệu về XML • XML hợp khuôn dạng và hợp lệ • Bộ phân tích và kiểm tra XML • Ứng dụng XML Ngôn ngữ định dạng XML • XML kết thúc bằng đuôi (.xml) • Thông thường được lưu giữ trong các tập tin văn bản (notepad) • XML chạy trong trình duyệt IE hoặc FF Hello from XML Xml hiện tài liệu phiên bản 1.0 Thẻ greeting nằm trong thẻ document Mở đầu bằng thẻ document Kết thúc bằng thẻ document Hình dáng XML Agenda Gioi thieu về XML Ngôn ngữ định dạng và hình dáng XML XML hiển thị như thế nào? • Sự tuyệt diệu về XML • XML hợp khuôn dạng và hợp lệ • Bộ phân tích và kiểm tra XML • Ứng dụng XML XML hiển thị như thế nào? XML hiển thị như thế nào? • Để trình duyệt hiển thị các thẻ XML do ta định nghĩa và hiển thị chúng ta có 2 cách: – Ta có thể dùng bảng định kiểu (style sheet) để chỉ định cho trình duyệt những thẻ dữ liệu nào mà bạn muốn lấy trong tài liệu và hiển thị giống HTML. – Dùng ngôn ngữ lập trình như Java hay Java Script để xử lí trích rút ra dữ liệu của các thẻ XML ngay trong mã lệnh. XML hiển thị như thế nào? • Có 2 cách chỉ ra bảng định kiểu khi muốn định dạng tài liệu XML là: – CSS (Cascade Style Sheet) : tương tự như một tập mẫu quy định các kiểu định dạng trong tài liệu. Chỉ định kiểu(bao gồm : màu sắc, phong chữ, màu nền) mà không bao gồm dữ liệu văn bản. XML hiển thị như thế nào? - XSL : là ngôn ngữ định kiểu mở rộng. Tương tự như CSS, XSL thực hiện nhiệm vụ biến đổi dữ liệu của XML để hiển thị cho phía ngừơi dùng cuối một tài liệu đã định dạng tương tự như HTML. Nói tóm lại, kết quả mà ngừơi dùng xem được chính là: XML +XSL Nội dung Gioi thieu về XML Ngôn ngữ định dạng và hình dáng XML XML hiển thị như thế nào? Sự tuyệt diệu về XML • XML hợp khuôn dạng và hợp lệ • Bộ phân tích và kiểm tra XML • Ứng dụng XML Sự tuyệt diệu về XML • XML cho phép dễ dàng xử lí, truyển tải và trao đổi dữ liệu giữa rất nhiều ứng dụng và tài liệu người dùng với các định dạng khác nhau. - Dễ dàng trao đổi dữ liệu: trong XML dữ liệu và định dạng được lưu ở dạng text và bạn có thể dễ dàng cấu hình cũng như thay đổi chúng bằng trình soạn thảo thông thường. Sự tuyệt diệu về XML -Tuỳ biến ngôn ngữ định dạng: ta có thể tạo ra các ngôn ngữ định dạng tuỳ biến dựa trên XML. -Dữ liệu tự mô tả: dữ liệu trong tài liệu XML tự mô tả nội dung và ý nghĩa của nó. Chỉ dựa vào tên thẻ ta đặt cho các phần tử XML, bạn có thể hình dung ra nội dung và cách dữ liệu muốn thể hiện Sự tuyệt diệu về XML • Hello From XML Welcome to the wild and woolly world of XML. Sự tuyệt diệu về XML - Dữ liệu có cấu trúc và tích hợp: XML cho phép bạn lưu dữ liệu vào file XML dựa trên thẻ mà còn tổ chức dữ liệu theo cấu trúc. XML cho phép các phần tử của thẻ tích hợp với nhau tạo nên cấu trúc phân cấp hoàn chỉnh Sự tuyệt diệu về XML • VD: • • • • XML In The Real World • 6.031 • XML • 6/1/2002 • • • Edward • Sameon • • • • Nội dung Gioi thieu về XML Ngôn ngữ định dạng và hình dáng XML XML hiển thị như thế nào? Sự tuyệt diệu về XML XML hợp khuôn dạng và hợp lệ • Bộ phân tích và kiểm tra XML • Ứng dụng XML XML hợp khuôn dạng • Do đó một tài liệu XML cần phải theo đúng các qui luật sau đây: - Tài liệu XML phải bắt đầu bằng câu khai báo XML. Ví dụ: - Mỗi phần tử phải nằm giữa một cặp thẻ. Hello from XML XML hợp khuôn dạng - Nếu thẻ nào không chứa gì ở giữa thì phải chấm dứt bằng “/>“, thí dụ như hay . - Một tài liệu XML phải có một thành phần duy nhất chứa tất cả các thành phần khác. Đó là gốc của cây biểu diễn tài liệu XML (ví dụ: ). - Các cặp thẻ không được xen kẻ nhau, • ví dụ: John Stanmore25 King Street là bất hợp lệ vì nằm trong cặp thẻ name). Hợp lệ • XML hợp lệ khi nó là tài liệu được kết hợp với định nghĩa kiểu tư liệu DTD (DOCUMENT TYPE DEFINITION) và tuân theo chuẩn DTD • DTD có thể được chứa trong một file tách biệt hoặc chứa ngay trong chính tài liệu. DTD sử dụng thẻ . Nội dung Gioi thieu về XML Ngôn ngữ định dạng và hình dáng XML XML hiển thị như thế nào? Sự tuyệt diệu về XML XML hợp khuôn dạng và hợp lệ Bộ phân tích và kiểm tra XML • Ứng dụng XML Bộ phân tích • Có nhiều thư viện cung cấp các hàm, cho phép phân tích nội dung và trích xuất dữ liệu của XML khá đơn giản. - XML for Java(XML4J): Thư viện phân tích tài liệu XML phát triển bởi IBM AlphaWorks. - Microsoft XML Parser: Trình phân tích sử dụng bởi trình duyệt Internet Explorer cài đặt thông qua kiến trúc con của Windows. - Java standard Extension for XML - Python XML parser:Trình phân tích tài liệu XML dựa vào python cho Linux và Unix Bộ kiểm tra • Bộ kiểm tra XML là những gói phần mềm cho phép kiểm tra một số chuẩn trên XML và đưa ra lời nhận xét. • Để sử dụng bộ phân tích XML4J, bạn có thể dùng đối tựơng là DOMWriter để kiểm tra tính hợp lệ của XML • XML Writer,XML • Tidy: Đây là chương trình C có mã nguồn hướng dẫn cách kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu XML Nội dung Gioi thieu về XML Ngôn ngữ định dạng và hình dáng XML XML hiển thị như thế nào? Sự tuyệt diệu về XML XML hợp khuôn dạng và hợp lệ Bộ phân tích và kiểm tra XML Ứng dụng XML Ứng dụng XML • Ứng dụng XML mang ý nghĩa cho biết tập con các thẻ hay tập con XML hoạt động trong riêng một lĩnh vực nào đó. • CML : Ngôn ngữ định dạng hoá học • MathML: Ngôn ngữ định dạng toán học • CDF: Khuôn dạng định nghĩa kênh (Channel Definition Format) Questions

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom2_0155.pdf