Đề tài Sử dụng Enterprise Architect để phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc

Môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin đã đưa đến cho chúng em cơ hội áp dụng các kiến thức được học để phân tích , thiết kế một website hoàn chỉnh, hướng thực tế. Mặc dù bài phân tích của chúng em vẫn chưa phải là hoàn hảo để ứng dụng vào một hệ thống lớn, nhưng với việc đây là lần đầu và với nỗ lực của bản thân, chúng em cũng đã đạt được một vài thành công nhất định, và hi vọng vào việc sẽ cải tiến khả năng phân tích thiết kế tốt hơn trong tương lai.

pdf102 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sử dụng Enterprise Architect để phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tin chi tiết về giỏ hàng của mình, đồng thời có thể xóa sản phẩm, hủy giỏ hàng, hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng.  Đối tác: Guest.  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: Guest đã kích vào “Giỏ hàng” trên wesite.  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi Guest kích vào “Giỏ hàng” 2.Hệ thống hiện ra thông tin về giỏ hàng: list tên sản phẩm và số lượng, đơn giá. 3.Guest có thể hủy sản phẩm bằng cách kích vào nút “Hủy” ngay bên cạnh mỗi loại sản phẩm. 4.Hệ thống tự động xóa loại sản phẩm đó đi. 5.Guest có thể thêm vào giỏ hàng bằng cách kích vào “Thêm vào giỏ hàng” ở mỗi sản phẩm. 5.Hệ thống tự động kiểm tra xem dữ liệu còn hàng hay không. Nếu còn hàng thì cho phép thêm vào giỏ hàng. Nếu hết hàng thì hiện thông báo hết hàng. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 18 6.Guest có thể xóa sạch toàn bộ giỏ hàng bằng cách kích vào “Hủy giỏ hàng” 6.Hệ thống đưa giỏ hàng về trạng thái rỗng.  Lập hóa đơn (1) Tiêu đề chung  Tên: Lập hóa đơn  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: Guest có thể thực sự đặt hàng, bằng cách điền thông tin cá nhân của mình.  Đối tác: Guest.  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: Guest đã kích vào “Lập hóa đơn” trên wesite.  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi Guest kích vào “Lập hóa đơn” 2.Hệ thống hiện ra form thông tin cá nhân mà Guest cần điền. 3.Guest điền thông tin cá nhân vào form. 4.Hệ thống kiểm tra thông tin cá nhân của Guest. Nếu không đúng thì không cho Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 19 submit. Nếu đúng thì cho phép submit. 5.Guest kích vào “Tiếp tục” 6.Hệ thống hiện lên form cho khách chọn hình thức thanh toán. 7.Guest chọn hình thức thanh toán: tại nhà, qua thẻ, và chọn hình thức vận chuyển 8. Hệ thống kiểm tra nội dung khách đã chọn và thông báo số tiền phí vận chuyển. 9.Guest kích vào “Tiếp tục” 10. Hệ thống hiện ra hóa đơn: Tổng tiền, list các loại sản phẩm cùng số lượng và đơn giá, phí vận chuyển, thông tin cá nhân của Guest. 11. Guest kích vào xác nhận” 12. Hệ thống thông báo thành công. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 20  Đăng nhập (1) Tiêu đề chung  Tên: Đăng nhập  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: Guest có thể đăng nhập vào hệ thống để.  Đối tác: Guest.  Ngày lập: 11/3/2012 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 21  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: Guest đã kích vào “Đăng nhập” trên wesite.  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi Guest kích vào “Đăng nhập” 2.Hệ thống hiện ra giao diện gồm form đăng nhập: Tên đăng nhập, mật khẩu. 3.Guest điền thông tin cá nhân của mình vào form. 4.Hệ thống kiểm tra thông tin xem có hợp lệ không. Nếu không hợp lệ, guest được yêu cầu nhập lại Nếu đã hợp lệ, hệ thống cho phép Submit. 5.Guest kích vào “Submit” 6. Hệ thống truy cập vào cở sở dữ liệu để kiểm tra tính chính xác. Nếu đúng thì chuyển Guest thành User và thông báo hiển thị, Nếu sai thì thông báo lỗi.  Quản lý thông tin cá nhân (1) Tiêu đề chung Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 22  Tên: Quản lý thông tin cá nhân  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: User có thể sửa chữa thông tin cá nhân của mình.  Đối tác: User.  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: User đã kích vào “Sửa thông tin cá nhân” trên wesite.  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi User kích vào “Sửa thông tin cá nhân” 2.Hệ thống hiện thị thông tin cá nhân của User. 3.User có thể kích vào”Sửa” để sửa thông tin cá nhân của mình 4.Hệ thống kiểm tra thông tin xem có hợp lệ không. Nếu không hợp lệ, User được yêu cầu nhập lại Nếu đã hợp lệ, hệ thống cho phép Submit. 5.User kích vào “Submit” 6. Hệ thống update vào cơ sở dữ liệu Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 23  Bình luận (1) Tiêu đề chung  Tên: Bình luận  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: User có thể bình luận về album, và cho điểm đánh giá.  Đối tác: User.  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: User đã kích vào “Bình luận” trên wesite.  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi User kích vào “Bình luận” 2.Hệ thống hiện lên form cho phép user được đánh giá điểm và điền bình luận. 3.User đánh giá điểm và điền bình luận của mình vào. Sau đó nhất “Submit” 4.Hệ thống sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu để: tăng điểm đánh giá cho album và đưa bình luận vào trạng thới mới. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 24  Lập hóa đơn (1) Tiêu đề chung  Tên: Lập hóa đơn  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: User có thể thực sự đặt hàng bằng cách lập hóa đơn.  Đối tác: User.  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: User đã kích vào “Lập hóa đơn” trên wesite.  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi User kích vào “Lập hóa đơn” 2.Hệ thống hiện lên form cho User chọn hình thức thanh toán 3.User chọn hình thức thanh toán: tại nhà, qua thẻ, và chọn hình thức vận chuyển 4. Hệ thống kiểm tra nội dung khách đã chọn và thông báo số tiền phí vận chuyển. 5.User kích vào “Tiếp tục” 6. Hệ thống hiện ra hóa đơn: Tổng tiền, list các loại sản phẩm cùng số lượng và đơn giá, phí vận chuyển. Đồng thời hiện số tiền khuyến mãi giảm giá cho khách hàng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 25 quen. Sau cùng hiện “Tổng số tiền phải trả. Cuối cùng hiện thông tin cá nhân của User. 7. User kích vào xác nhận” 8. Hệ thống thông báo thành công. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 26  Quản lý sản phẩm (1) Tiêu đề chung  Tên: Quản lý sản phẩm  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: Admin có thể tìm kiếm, thêm, sửa, xóa sản phẩm.  Đối tác: Admin  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 27 (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: Admin đã kích vào “Quản lý sản phẩm” trên website  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi Admin kích vào “Quản lý sản phẩm” 2.Hệ thống hiện ra giao diện cho phép Admin tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí: tên album, ngày phát hành, nhà xuất bản, thể loại, tên ca sĩ. 3.Admin tìm kiếm theo các tiêu chí cho đến khi thấy phù hợp. 4.Hệ thống kiểm tra trong cơ sở dữ liệu để hiển thị các album phù hợp. 5.Admin có thể kích vào “Xem chi tiết” để xem chi tiết album 6. Hệ thống hiển thị chi tiết về album. 7.Admin có thể kích vào “Sửa” ở mỗi thông tin của album 8.Hệ thống cho phép admin được sửa thành nội dung mới phù hợp hơn. 9.Admin sửa thông tin 10.Hệ thống lưu thông tin mới. 11.Admin có thể kích vào “Xóa” ở cuối để xóa album 12.Hệ thống đòi hỏi admin xác nhận 13. Admin xác nhận xóa. 14.Hệ thống xóa album khỏi cơ sở dữ liệu. 15. Admin có thể thêm một album mới bằng cách kích vào “Thêm mới” 16.Hệ thống hiện các form để Admin điền thông tin album mới vào. 17.Admin kích “Submit” 18.Hệ thống thêm album mới vào cơ sở dữ liệu. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 28  Quản lý User (1) Tiêu đề chung  Tên: Quản lý User.  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: Admin có thể tìm kiếm, thêm, sửa, xóa một user.  Đối tác: Admin  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 29 (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: Admin đã kích vào “Quản lý User” trên website  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi Admin kích vào “Quản lý User” 2.Hệ thống hiện ra giao diện cho phép Admin tìm kiếm user theo các tiêu chí: tên đăng nhập, quyền. 3.Admin tìm kiếm theo các tiêu chí cho đến khi thấy phù hợp. 4.Hệ thống kiểm tra trong cơ sở dữ liệu để hiển thị các User phù hợp. 5.Admin có thể kích vào “Xem chi tiết” để xem chi tiết User 6. Hệ thống hiển thị chi tiết về User. 7.Admin có thể kích vào “Sửa” ở mỗi thông tin của User. 8.Hệ thống cho phép admin được sửa thành nội dung mới phù hợp hơn. 9.Admin sửa thông tin 10.Hệ thống lưu thông tin mới. 11.Admin có thể kích vào “Xóa” ở cuối để xóa User 12.Hệ thống đòi hỏi admin xác nhận 13. Admin xác nhận xóa. 14.Hệ thống xóa User khỏi cơ sở dữ liệu. 15. Admin có thể thêm một user mới bằng cách kích vào “Thêm mới” 16.Hệ thống hiện các form để Admin điền thông tin User mới vào. 17.Admin kích “Submit” 18.Hệ thống thêm User mới vào cơ sở dữ liệu. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 30  Quản lý bình luận (1) Tiêu đề chung  Tên: Quản lý bình luận  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: Admin có thể cho phép đăng 1 bình luận, cập nhật trạng thái bình luận hoặc xóa bình luận.  Đối tác: Admin  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 31 (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: Admin đã kích vào “Quản lý User” trên website  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi Admin kích vào “Quản lý bình luận” 2.Hệ thống hiện ra giao diện hiển thị list các bình luận theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ. 3.Admin có thể kích vào “Xem chi tiết” để xem chi tiết bình luận 4. Hệ thống hiển thị chi tiết về bình luận. 5.Admin có thể sửa trạng thái của bình luận từ “Mới” thành: “Đăng” để đăng bình luận lên website, và kích “Submit” 6.Hệ thống lưu thông tin mới, và đăng bình luận lên website 7. Admin có thể sửa trạng thái của bình luận từ “Mới” thành: “Xóa” để xóa bình luận và kích “Submit” 8.Hệ thống đòi hỏi admin xác nhận 9. Admin xác nhận xóa. 10.Hệ thống xóa bình luận khỏi cơ sở dữ liệu. 11. Admin có thể sửa trạng thái của bình luận từ “Mới” thành: “Đã xem” để không đăng bình luận này lên website, và kích “Submit” 12.Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 32  Gửi thông báo. (1) Tiêu đề chung  Tên: Gửi thông báo  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: Khi có một loại sản phẩm nào mới ra, Admin có thể gửi mail thông báo đến các User đăng kí nhận thông báo trên tài khoản cá nhân.  Đối tác: Admin  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: Admin đã kích vào “Gửi thông báo” trên website  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi Admin kích vào “Gửi thông báo” 2.Hệ thống hiện ra giao diện form để Admin soạn thông báo. 3.Admin soạn thông báo. Sau đó kích vào “Gửi” 4.Hệ thống gửi mail đến các User đã đăng kí nhận tin qua mail Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 33  Quản lý đơn hàng (1) Tiêu đề chung  Tên: Quản lý đơn hàng  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: SalesPerson có thể sửa đổi trạng thái của đơn hàng tương ứng với công việc đã hoàn thành với đơn hàng.  Đối tác: SalesPerson Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 34  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: SalesPerson đã kích vào “Quản lý đơn hàng” trên website  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi SalesPeson kích vào “Quản lý đơn hàng” 2.Hệ thống hiện ra giao diện hiển thị list các đơn hàng theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ. 3.SalesPerson có thể kích vào “Xem chi tiết” để xem chi tiết đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết về đơn hàng. 5.SalesPerson có thể sửa trạng thái của bình luận từ “Đang chờ” thành: “Xác nhận”, “Giao hàng”, “Thành công”, “Hủy bỏ”. 6.Hệ thống lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 35  Tạo thống kê. (1) Tiêu đề chung  Tên: Tạo thống kê  Loại: chi tiết.  Nội dung tóm tắt: SalesPerson có thể tạo ra các thống kê để biết được tình trạng buôn bán.  Đối tác: SalesPerson Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 36  Ngày lập: 11/3/2012  Ngày cập nhât: 11/3/2012  Phương án 1.0  Người lập: Nguyễn Thị Nguyệt (2) Mô tả các kịch bản  Tiền đề: SalesPerson đã kích vào “Tạo thống kê” trên website  Kịch bản chính: 1.Ca sử dụng bắt đầu khi SalesPeson kích vào “Quản lý thống kê.” 2.Hệ thống hiện ra giao diện hiển thị các tiêu chí cho phép SalesPerson tạo thống kê. 3.SalesPerson có thể lựa chọn thống kê theo các tiêu chí: +Thống kê các sản phẩm được đặt mua nhiều nhất trong tháng trước. +Thống kê các sản phẩm chưa được đặt mua lần nào. +Thống kê các tài khoản đặt mua hàng có giá trị nhiều nhất. +Thống kê các tài khoản quen thuộc có số đơn hàng từ 5 trở lên. +Thống kê tổng số tiền thu được trong tháng trước. +Thống kê các đơn hàng đang chờ xử lý. 4. Hệ thống sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu và đưa ra được thông tin. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 37 III. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC 1. Biểu đồ lớp Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 38 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 39 _Bill: + Thuộc tính: người đã đặt hàng (guest), thông tin chi tiết về đơn hàng (order), cách thức thanh toán đơn hàng (CachThucThanhToan), trạng thái của đơn hàng (status), mã đơn hàng (idBill). + Phương thức: Bill có các phương thức get và set để lấy và thiết lập các trạng thái trên. _ManageBill: quản lý hóa đơn. + Phương thức: Tên phương thức Mô tả Thêm hóa đơn (addBill(Bill)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Bill, và thêm nó vào ListBill, trả về đúng/sai. Lấy chi tiết hóa đơn Phương thức này nhận vào mã hóa đơn, và tìm Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 40 (getDetailBill(int)) kiếm trong ListBill, trả về đối tượng của lớp Bill Sửa trạng thái của hóa đơn (updateStatus(Bill)) Phương thức này nhận vào đối tượng của lớp Bill, tìm kiếm và sửa nó trong ListBill, trả về đúng/sai. Lấy danh sách hóa đơn (getListBill()) Phương thức này trả về danh sách của các hóa đơn có trong cơ sở dữ liệu.  Package People: _AbstractUser: là 1 abstract class lưu giữ thông tin của người dùng. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 41 + Các trường thuộc tính lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng: address, DOB, email, mode (quyền), name, phone. +Có các phương thức set, get để thiết lập và lấy các thuộc tính trên. _Guest: kế thừa AbstractUser, và có thêm các phương thức: Tên phương thức Mô tả Xem thông tin sản phẩm (XemThongTinSanPham(string)) Phương thức này truyền vào mã của sản phẩm, trả về một sản phẩm Products.Product (Product có trong package Products). Phương thức này gọi đến phương thức getProductDetail(string) trong lớp Products.ManageProduct. Tìm kiếm sản phẩm (TimKiem(string)) Phương thức này truyền vào mã của sản phẩm, trả về một sản phẩm Products.Product. Phương thức này gọi đến phương thức findProduct(string) trong lớp Products.ManageProduct. Đăng kí (DangKi()) Phương thức này được gọi đến khi guest muốn đăng kí một tài khoản. Phương thức này sẽ tạo ra một User với username và password xác định. Khi đăng kí, các trường thuộc tính của AbstractUser sẽ được điền đủ. Sau đó hệ thống sẽ thêm user vào danh sách các user bằng cách gọi đến phương thức AddUser(User) trong lớp ManageUser. Quản lý giỏ hàng (QuanLyGioHang()) Phương thức này sẽ gọi đến các phương thức trong lớp Products.Order : add(Product) : thêm sản phẩm vào giỏ hàng; deleteProduct(Product): xóa một loại sản phẩm trong giỏ hàng; tính tiền của giỏ hàng (countMoney()); xóa toàn bộ giỏ hàng (deleteOrder()). Lập hóa đơn (LapHoaDon()) Phương thức này trả về một hóa đơn. Nó sẽ tạo ra một đối tượng của lớp Bill và thêm đối tượng này vào danh sách các hóa đơn bằng cách gọi đến phương thức addBill(Bill) trong lớp ManageBill.addBill(Bill). Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 42 _User: kế thừa từ Guest, và có thêm: + Các thuộc tính khác: username, password. Những thuộc tính này lưu lại tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của user. + Các phương thức khác: các phương thức set, get để thiết lập và lấy các thuộc tính username, password trên. Ngoài ra còn có thêm các phương thức: Tên phương thức Mô tả Đăng nhập (Login()) Phương thức này trả về giá trị đúng hoặc sai khi người dùng nhập username và password để đăng nhập. Quản lý thông tin cá nhân (QuanLyThongTinCaNhan()) Phương thức này dùng để cập nhật lại thông tin cá nhân của user. Phương thức này gọi đến các phương thức EditUser(User) trong lớp ManageUser. Bình luận (BinhLuan()) Khi người dùng bình luận về sản phẩm, phương thức này được gọi đến. Nó trả về một đối tượng của lớp Products.Comment. Đồng thời phương thức này gọi đến phương thức addComment(Comment) trong lớp Products.Product. Lập hóa đơn (LapHoaDon()) Vì User khi lập hóa đơn sẽ không phải nhập lại thông tin cá nhân, vì vậy nên nó sẽ ghi đè phương thức này. _Admin: kế thừa từ User, và có thêm các phương thức: Tên phương thức Mô tả Gửi thông báo (GuiThongBao()) Phương thức này thực hiện khi admin gửi thông báo đến mail của User. Tìm kiếm sản phẩm (TimKiemSanPham(string)) Phương thức này được ghi đè lại, vì ngoài tìm kiếm theo các tiêu chí như tên, giá, thể loại, ca sĩ thì admin có thể nhập trực tiếp mã của sản phầm. Phương thức này trả về đối tượng của lớp Products.Product. Nó gọi đến phương thức findProduct(string) trong lớp Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 43 Products.ManageProduct. Sửa sản phẩm (SuaSanPham(Product)) Phương thức này truyền vào đối tượng của lớp Products.Product, được gọi đến khi admin thực hiện chức năng sửa lại thông tin của sản phẩm. Nó trả về kết quả đúng/sai. Phương thức này gọi đến phương thức editProduct(Product) trong lớp Products.ManageProduct. Thêm sản phẩm (ThemSanPham()) Phương thức này được gọi khi admin thực hiện chức năng thêm sản phẩm mới, trả về kết quả đúng/sai. Nó sẽ tạo ra một đối tượng của lớp Products.Product và truyền đối tượng này vào phương thức addProduct(Product) của lớp Products.ManageProduct. Xóa sản phẩm (XoaSanPham()) Phương thức này được gọi khi admin thực hiện chức năng xóa sản phẩm, trả về kết quả đúng/sai. Nó sẽ gọi đến phương thức deleteProduct(Product) trong lớp Products.ManageProduct. Sửa trạng thái bình luận (SuaTrangThaiBinhLuan(Comment) Phương thức này được gọi đến khi admin thực hiện chức năng xem xét các bình luận và cập nhật trạng thái cho các bình luận. Phương thức này truyền vào một đối tượng của lớp Products.Comment, và trả về đúng/sai.Phương thức này gọi đến editStatusComment(int, Comment) của lớp Products.Product. Xóa bình luận (XoaBinhLuan()) Phương thức này được gọi đến khi admin thực hiện chức năng xóa bình luận, trả về đúng/sai. Phương thức này gọi đến phương thức deleteComment(Comment) của lớp Products.Product. Tìm kiếm User (TimKiemUser()) Phương thức gọi đến khi admin muốn tìm kiếm User, trả về đối tượng User. Phương thức này gọi đến phương thức FindUser(string) của lớp ManageUser. Sửa User (SuaUser(User)) Phương thức này được gọi đến khi admin thực hiện chức năng sửa thông tin User, trả về đúng/sai. Phương thức này gọi đến phương thức Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 44 EditUser(User) của lớp ManageUser. Thêm User (ThemUser()) Phương thức này được gọi đến khi admin hay hệ thống tạo thêm một user mới, trả về đúng/sai. Phương thức này gọi đến phương thức AddUser(User) của lớp ManageUser. Xóa User (XoaUser()) Phương thức này được gọi đến khi admin muốn xóa một user, trả về đúng/sai. Phương thức này gọi đến phương thức DeleteUser(User) của lớp ManageUser. _SalePerson: kế thừa từ User, và có thêm các phương thức: Tên phương thức Mô tả Sửa trạng thái đơn hàng (SuaTrangThaiDonHang(Bill)) Phương thức này được gọi đến khi SalePerson muốn sửa trạng thái của đơn hàng. Phương thức này truyền vào một đối tượng của lớp Products.Bill và gọi đến phương thức updateStatus(Bill) của lớp ManageBill. Thống kê (ThongKe(int)) Phương thức này được gọi đến khi SalePerson thực hiện chức năng thống kê. Phương thức này truyền vào một giá trị để xác định xem thống kê theo loại nào. Xem chi tiết đơn hàng (XemChiTietDonHang()) Phương thức này gọi đến phương thức getDetailBill() trong lớp ManageBill, trả về một đối tượng của lớp Bill. _ManageUser: + Thuộc tính: danh sách các User (ListUser). + Các phương thức: Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 45 Tên phương thức Mô tả Tìm kiếm User (FindUser(string)) Phương thức này nhận tham số là một chuỗi, tìm kiếm trong ListUser trả về đối tượng của lớp User. Thêm User (AddUser(User)) Phương thức này nhận tham số là một đối tượng của lớp User, thêm đối tượng này vào ListUser, trả về đúng/sai. Xóa User (DeleteUser(User)) Phương thức này nhận tham số là một đối tượng của lớp User, xóa đối tượng này trong ListUser, trả về đúng/sai. Sửa User (EditUser(User)) Phương thức này nhận tham số là một đối tượng của lớp User, update lại thông tin của đối tượng này trong ListUser, trả về đúng/sai. Lấy danh sách các User (getListUser()) Phương thức này trả về danh sách các User có trong cơ sở dữ liệu. Lấy thông tin của User (getDetailUser(string)) Phương thức này truyền vào mã của User, trả về thông tin cá nhân của User (đối tượng của lớp User). Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 46  Package Products: _Song: bài hát chứa trong mỗi album. + Thuộc tính: lưu trữ thông tin về bài hát: tên bài hát (Name), ca sĩ thể hiện (SingeName), dữ liệu về bài hát (Data). + Phương thức: các phương thức set, get để thiết lập và lấy các dữ liệu trên. _Comment: là bình luận của User về sản phẩm. + Có các thuộc tính: nội dung (Content), mã sản phẩm (ProductId), mã user (userId), trạng thái của comment (status). + Có các phương thức get, set để lấy và thiết lập các thuộc tính trên. _Product: tập hợp của các Song và Comment của đĩa. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 47 + Thuộc tính: mã sản phẩm (idProduct), tiêu đề của đĩa (Title), danh sách các bài hát (ListSong), danh sách các bình luận (ListComment), ngày phát hành đĩa (NgayPhatHanh), nhà sản xuất (NhaSanXuat), giá (Price), số lượng bài hát (SoBaiHat). + Phương thức: get và set để lấy và thiết lập các thuộc tính trên, ngoài ra còn có các phương thức: Tên phương thức Mô tả Thêm bình luận (addComment(Comment)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Comment, thêm đối tượng này vào ListComment, trả về đúng/sai. Xóa bình luận (deleteComment(Comment)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Comment, tìm kiếm và xóa nó khỏi ListComment, trả về đúng/sai. Sửa trạng thái bình luận (editStatusComment(int, Comment)) Phương thức này nhận vào trạng thái mới và đối tượng của lớp Comment, tìm kiếm và sửa lại trạng thái của đối tượng này trong ListCommnet. Lấy danh sách bình luận (getListComment()) Phương thức này trả về danh sách các bình luận. Tìm kiếm bài hát (FindSong(string)) Phương thức này nhận vào mã của bài hát và tìm kiếm bài hát trong ListSong, trả về đối tượng của lớp Song. Thêm bài hát (addSong(Song)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Song, thêm đối tượng này vào ListSong, trả về đúng/sai. Xóa bài hát (deleteSong(Song)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Song, tìm kiếm và xóa nó khỏi ListSong, trả về đúng/sai. Sửa bài hát (editSong(Song)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Song, tìm kiếm dựa vào mã trong ListSong và sửa thông tin của bài hát, trả về đúng/sai. Lấy danh sách bài hát (getListSong()) Phương thức này trả về danh sách các bài hát. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 48 _Order: lưu trữ các sản phẩm trong giỏ hàng. + Thuộc tính: là danh sách các sản phẩm đang có trong giỏ hàng (ListProduct), số lượng mỗi sản phẩm (ListSoLuongMoiSanPham). + Phương thức: Tên phương thức Mô tả Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Add(Product)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Product, thêm đối tượng này vào ListProduct, tăng số lượng của sản phẩm này thêm 1 trong ListSoLuongMoiSanPham, trả về đúng/sai. Xóa một loại sản phẩm trong giỏ hàng (deleteProduct(Product)) Phương thức này nhận vào đối tượng của lớp Product, xóa đối tượng này khỏi ListProduct, đống thời xóa luôn phần tử tương ứng trong ListSoLuongMoiSanPham trả về đúng/sai. Tính tiền (CountMoney()) Phương thức này sẽ tính tổng giá trị trong giỏ hàng. Xóa toàn bộ giỏ hàng (deleteOrder()) Phương thức này sẽ xóa cả hai ListProduct, ListSoLuongMoiSanPham. _ManageProduct: quản lý sản phẩm. + Thuộc tính: danh sách các sản phẩm đang có trong giỏ hàng (ListProduct). + Phương thức: Tên phương thức Mô tả Thêm sản phẩm (addProduct(Product)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Product, thêm đối tượng này vào ListProduct, trả về đúng/sai. Sửa sản phẩm (editProduct(Product)) Phương thức này nhận vào một đối tượng của lớp Product, tìm kiếm đối tượng này trong ListProduct và Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 49 sửa thông tin của đối tượng này, trả về đúng/sai. Xóa sản phẩm (deleteProduct(Product)) Phương thức này nhận vào đối tượng của lớp Product, xóa đối tượng này khỏi ListProduct, trả về đúng/sai. Tìm kiếm sản phẩm (findProduct(string)) Phương thức này nhận vào mã của sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm trong ListProduct, trả vể đối tượng này. Lấy thông tin về sản phẩm (getProductDetail(string)) Phương thức này nhận vào mã của sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm trong ListProduct, trả vể đối tượng này. Lấy danh sách các sản phẩm (getListProduct()) Phương thức này trả về danh sách các sản phẩm có trong cơ sở dữ liêu. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 50 IV. MÔ HÌNH HÓA SỰ TƯƠNG TÁC 1. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ a. Biểu đồ trình tự một số chức năng của Guest. Đăng kí: Hình: Biểu đồ trình tự thể hiện chức năng đăng ký của Guest Khi Guest đăng ký, hệ thống sẽ yêu cầu frmRegister tạo ra 1 đối tượng để Guest điền thông tin và hiển thị form này lên hệ thống. Khi Guest nhấn submit, hệ thống gửi thông điệp đến cho đối tượng frmRegister. Kích hoạt chức năng ĐangKi() của Guest, hệ thống sẽ thêm đối tượng User Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 51 mới được tạo thành vào danh sách các user, nếu có lỗi thì sẽ hiển thị cho người dùng biết lỗi ở đâu và yêu cầu nhập lại. Nếu thành công thì thông báo cho người dùng biết. Tìm kiếm sản phẩm: Hình: Biểu đồ trình tự thể hiện chức năng tìm kiếm sản phẩm của Guest Khi Guest tìm kiếm, hệ thống sẽ kích hoạt 1 đối tượng của frmFind và hiển thị lên giao diện. Guest chọn kiểu tìm kiếm (tìm kiếm theo giá tiền, tìm kiếm theo tên, …). Khi guest đã chọn kiểu tìm kiếm và gửi yêu cầu tìm kiếm, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng TimKiem của lớp Guest với đầu vào là một điều kiện tùy thuộc vào kiểu tìm kiếm. Chức năng này sẽ gọi đến lớp ManageProduct để tìm kiếm sản phẩm thỏa mãn từ cơ sở dữ liệu, trả về các sản phẩm thỏa mãn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm này. Người dùng có thể thực hiện chức năng xem chi tiết sản phẩm, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng XemThongTinSanPha của lớp Guest, chức năng này gọi đến phương thức lấy thông tin chi tiết của sản phẩm trong lớp ManageProduct từ cơ sở dữ liệu. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 52 b. Biểu đồ trình tự một số chức năng của User Lập hóa đơn: Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng lập hóa đơn của user Người dùng muốn thanh toán các sản phẩm đã đặt hàng, hệ thống sẽ hiển thị một form giao diện với danh sách các sản phẩm có trong giỏ hàng. Người dùng chọn hình thức thanh toán, hệ thống sẽ kiểm tra xem có hợp lệ không. Người dùng gửi yêu cầu, hệ thống kích hoạt chức năng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 53 LapHoaDon của User, thêm hóa đơn vào danh sách các hóa đơn. Nếu có lỗi thì thông báo lỗi cho người dùng, còn nếu thành công thì hiển thị toàn bộ thông tin hóa đơn cho người dùng biết. Bình luận: Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng comment của user Khi user muốn bình luận, hệ thống sẽ hiển thị giao diện cho người dùng điền các ý kiến của mình. Người gửi bình luận, hệ thống kích hoạt chức năng BinhLuan của User, thêm đối tượng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 54 bình luận vào danh sách các bình luận của sản phẩm. Nếu có lỗi thì sẽ thông báo cho user biết, nếu thành công thì gửi lại thông báo thành công. Sửa thông tin cá nhân: Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng sửa đổi thông tin của user Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 55 Khi user muốn sửa đổi thông tin cá nhân của mình, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tương ứng. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết của user đang lưu trong cở sở dữ liệu để hiện thị lên giao diện. Người dùng sửa đổi thông tin cá nhân, và gửi yêu cầu lưu mới, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng QuanLyThongTinCaNhan của User, để sửa lại thông tin cá nhân của user vào cơ sở dữ liệu. Nếu xảy ra lỗi thì hệ thống thông báo lỗi lại cho user, nếu thành công thì hệ thống thông báo thành công. Đăng nhập: Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng Login của user Khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập. Người dùng nhập username, password và gửi yêu cầu submit. Hệ thống kích hoạt chức năng Login của Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 56 User, kiểm tra trong cơ sở dữ liệu có tồn tại tài khoản như đã nhập không. Nếu không tồn tại thì báo lỗi lại cho người dùng, nếu thành công thì hệ thống cho phép người dùng được đăng nhập vào hệ thống. c. Biểu đồ trình tự một số chức năng của Admin Quản lý bình luận: Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng quản lý comment của Admin Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 57 Khi admin muốn quản lý các bình luận, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tương ứng. Đồng thời, hệ thống sẽ lấy danh sách các bình luận để hiện thị lên giao diện. Admin muốn sửa trạng thái của bình luận, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng SuaTrangThaiBinhLuan của lớp Admin, và cập nhật trạng thái mới của bình luận vào cơ sở dữ liệu, thông báo lại cho admin. Nếu admin muốn xóa bình luận, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng XoaBinhLuan của Admin, xóa bình luận này trong cơ sở dữ liệu, thông báo lại cho admin biết. Quản lý sản phẩm: Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 58 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 59 Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng quản lý sản phẩm của Admin Khi admin muốn quản lý sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tương ứng. Đồng thời, hệ thống sẽ lấy danh sách các sản phẩm có trong cơ sở dữ liệu để hiện thị lên giao diện. Nếu admin muốn tìm kiếm sản phẩm, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng TimKiemSanPham của lớp Admin, tìm trong cơ sở dữ liệu, trả về các sản phẩm phù hợp. Nếu admin muốn sửa trạng thái của sản phẩm, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng SuaSanPham của lớp Admin, cập nhật lại trạng thái của sản phẩm vào cơ sở dữ liệu, và thông báo lại cho admin biết. Nếu Admin muốn xóa sản phẩm, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng XoaSanPham của lớp Admin, xóa sản phẩm này khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo lại cho admin biết. Nếu Admin muốn thêm sản phẩm mới, hệ thống sẽ tạo ra giao diện tương ứng. Admin nhập các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu thêm mới, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng ThemSanPham của lớp Admin, thêm sản phẩm này vào cơ sở dữ liệu, và thông báo lại cho admin biết. Quản lý user: Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 60 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 61 Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng quản lý user của Admin Khi admin muốn quản lý user, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tương ứng. Đồng thời, hệ thống sẽ lấy danh sách các user có trong cơ sở dữ liệu để hiện thị lên giao diện. Nếu admin muốn tìm kiếm user, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng TimKiemUser của lớp Admin, tìm trong cơ sở dữ liệu, trả về các user phù hợp. Nếu admin muốn sửa trạng thái của user, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng SuaUser của lớp Admin, cập nhật lại trạng thái của user vào cơ sở dữ liệu, và thông báo lại cho admin biết. Nếu Admin muốn xóa user, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng XoaUser của lớp Admin, xóa user này khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo lại cho admin biết. Nếu Admin muốn thêm user mới, hệ thống sẽ tạo ra giao diện tương ứng. Admin nhập các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu thêm mới, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng ThemUser của lớp Admin, thêm user này vào cơ sở dữ liệu, và thông báo lại cho admin biết. Gửi thông báo: Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng gửi thông báo của User Khi admin muốn gửi thông báo, hệ thống sẽ tạo ra giao diện tương ứng. Admin soạn thông báo và gửi yêu cầu submit, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng GuiThongBao trong lớp Admin, và gửi thông báo đến các user. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 62 d. Biểu đồ trình tự một số chức năng của SalePerson Quản lý hóa đơn: Hình: Biểu đồ trình tự biểu diễn chức năng quản lý hóa đơn của saleperson Khi saleperson muốn quản lý hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị giao diện các hóa đơn đang tồn tại trong hệ thống. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 63 Nếu saleperson muốn xem thông tin chi tiết của hóa đơn, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng XemChiTietDonHang của lớp SalePerson, lấy thông tin chi tiết của hóa đơn trong cơ sở dữ liệu hiển thị ra giao diện. Nếu saleperson muốn sửa trạng thái hóa đơn, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng SuaTrangThaiDonHang của lớp SalePerson, cập nhật trạng thái của đơn hàng vào cơ sở dữ liệu, và thông báo cho saleperson. Thống kê: Hình: Biểu đồ trình tự thể hiện chức năng thống kê của saleperson Khi saleperson muốn thống kê, hệ thống sẽ hiển thị giao diện tương ứng. Saleperson chọn loại thống kê, hệ thống sẽ hiển thị giao diện kết quả. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 64 2. Biểu đồ giao tiếp a. Biểu đồ giao tiếp thể hiện một số chức năng của Guest Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng đăng kí của Guest. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 65 Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng tìm kiếm sản phẩm của User Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 66 b. Biểu đồ giao tiếp thể hiện một số chức năng của User Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng lập hóa đơn của User Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 67 Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng bình luận của User Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng đăng nhập của User Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 68 Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng sửa thông tin cá nhân của User Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 69 c. Biểu đồ giao tiếp thể hiện một số chức năng của Admin Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng quản lý bình luận của Admin Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 70 Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng quản lý sản phẩm của Admin Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 71 Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng quản lý User Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 72 Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng gửi thông báo của Admin Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 73 d. Biểu đồ giao tiếp thể hiện một số chức năng của SalePerson Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng quản lý hóa đơn của SalePerson Hình: Biểu đồ giao tiếp thể hiện chức năng thống kê của SalePerson Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 74 V. MÔ HÌNH HÓA SỰ ỨNG XỬ 1. Biểu đồ máy trạng thái a. Trạng thái khách hàng Có 3 trạng thái chính: Guest(khách hàng chưa đăng nhập): được khởi tạo khi khách hàng vào trang web, hoặc khi khách hàng ở trạng thái user bấm đăng xuất. ở trạng thái này khách hàng có thể tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, tạo giỏ hàng nhưng không có chức năng thanh toán. Register(Khách hàng đăng ký): được chuyển từ trạng thái Guest sang khi khách hàng chọn vào nút đăng ký. ở trạng thái này khách hàng có thể nhập thông tin cá nhân và bấm nút đăng ký để đăng ký user. User(khách hàng đã đăng nhập): trạng thái user được chuyển từ trạng thái Guest khi khách ấn đăng nhập, ở trạng thái user ngoài các chức năng Guest có thì user có thêm chức năng thanh toán và quản lý thông tin cá nhân. User có 2 trạng thái con: Xem thông tin(lựa chọn sản phẩm). Chờ thanh toán(lựa chọn thanh toán). Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 75 b. Trạng thái Bình luận Có 3 trạng thái: Khởi tạo(khách hàng tạo comment): Được tạo khi khách hàng là user viết comment, trạng thái này khách có thể thêm, xóa, sửa comment của mình. Chờ duyệt(khách hàng gửi comment chờ admin duyệt): được chuyển từ trạng thái khởi tạo sang khi khách hàng ấn nút comment. Trạng thái này khách hàng không thêm, bớt hay xóa được comment của mình, comment cùng không hiện lên trên trang web mà được gửi tới admin để chờ xét duyệt. Hiển thị(Admin đồng ý, comment được hiển thị): chuyển từ trạng thái chờ duyệt sang khi admin chọn đồng ý. Comment này sẽ được hiện lên trang web và chỉ có admin xóa được. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 76 c. Trạng thái sản phẩm Có 4 trạng thái chính: Khởi tạo(khách hàng tạo giỏ hàng): được tạo ra ngay khi khách hàng vào trang web, trạng thái này giỏ hàng là một giỏ trống, khách chỉ có thể thêm sản phẩm, hoặc tìm đến các đơn hàng lưu trữ từ trước. Cho phép sửa( khách hàng thêm, xóa, sửa sản phẩm muốn mua): được chuyển sang khi khách hàng chọn album đầu tiên, trạng thái này giỏ hàng có ít nhất 1 album, khách có thể thêm, sửa , xóa các sản phẩm và chuyển đơn hàng sang trạng thái lưu trữ bằng cách bấm lưu. Chờ thanh toán(khách hàng chọn thanh toán): được chuyển sang khi khách (là user) bấm đồng ý,trạng thái này đơn hàng không thể bị thay đổi bởi user, user chỉ có thể chon hình thức thanh toán cũng như các thông số yêu cầu để thanh toán đơn hàng. Lưu trữ(các mặt hàng đã được thanh toán hoặc khách lựa chọn lưu trữ): được chuyển từ trạng thái “cho phép sửa” khi khách chọn lưu trữ hoặc từ trạng thái “chờ thanh toán” khi khách đã thanh toán giỏ hàng. Trạng thái này khách hàng không thay đổi được đơn hàng mà chỉ có thể xóa, hoặc chuyển nó về trạng thái cho phép sửa bằng cách ấn nút sửa. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 77 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 78 VI. THIẾT KẾ CHI TIẾT 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu  ERD Thực thể User: Lưu trữ thông tin cá nhân của User: Username Khóa chính, lưu tên đăng nhập vào hệ thống của User. Password Lưu mật khẩu đăng nhập vào hệ thống. Name Lưu họ tên của User. DoB Lưu ngày sinh của User Phone Lưu số điện thoại của User Address Lưu địa chỉ của User Email Lưu địa chỉ email của User ReceiveMessage Lưu trữ xem User có muốn nhận email của Admin không. Mode Lưu trữ quyền ( User, Admin, SalesPerson) Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 79 Thực thể Product: lưu trữ thông tin cá nhân của Product. ProductId Khóa chính, tự động tăng, lưu trữ mã sản phẩm. Title Lưu trữ tên của album ReleaseDate Lưu trữ ngày phát hành album Manufacturers Lưu trữ nhà sản xuất Picture Lưu trữ ảnh của album Information Lưu trữ thông tin về album Quantity Lưu trữ số lượng sản phẩm Category Lưu trữ thể loại của album Price Lưu trữ giá tiền tại thời điểm hiện tại của album Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 80 Thực thể Song: lưu trữ thông tin của bài hát. SongId Khóa chính, tự động tăng, lưu mã của bài hát. SingerName Lưu trữ tên ca sĩ thể hiện bài hát. Data Lưu trữ dữ liệu về bài hát. ProductId Khóa ngoại, lưu trữ mã sản phẩm mà bài hát thuộc về. Thực thể Comment: lưu trữ các bình luận của User về sản phẩm. CommentId Khóa chính, tự động tăng, lưu mã của bình luận. ProductId Khóa ngoại, lưu mã sản phẩm mà bình luận này nói về. Username Khóa ngoại, lưu tên đăng nhập của User đã bình luận. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 81 Content Lưu nội dung của bình luận. Status Lưu trạng thái của bình luận (mới, đăng, xóa). Thực thể Bill: lưu thông tin về hóa đơn. BillId Khóa chính, tự động tăng, lưu mã hóa đơn. UserId Khóa ngoại, lưu tên đăng nhập của User nếu khách hàng lập hóa đơn là User. Nếu không thì để null. IsUser Lưu xem khách hàng có phải User không. Name Nếu khách hàng là Guest thì lưu tên của Guest, nếu là User thì trường này để null. DOB Nếu khách hàng là Guest thì lưu ngày sinh của Guest, nếu là User thì trường này để null. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 82 Phone Nếu khách hàng là Guest thì lưu điện thoại của Guest, nếu là User thì trường này để null. Address Nếu khách hàng là Guest thì lưu địa chỉ của Guest, nếu là User thì trường này để null. Email Nếu khách hàng là Guest thì lưu địa chỉ mail của Guest, nếu là User thì trường này để null. FormOfPayment Lưu loại hình thanh toán. DateOfOrder Lưu ngày giờ đặt hàng Status Lưu trạng thái của hóa đơn (Đang chờ, xác nhận, giao hàng, thành công, hủy bỏ). Thực thể BillId: lưu thông tin chi tiết của đơn hàng. BillId Lưu mã của đơn hàng. ProductId Lưu mã của sản phẩm. Price Lưu đơn giá của sản phẩm tại thời điểm lập hóa đơn. Quantity Lưu số lượng sản phẩm đã đặt của loại sản phẩm đó.  Database Diagram Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 83 Bill BillId UserId IsUser Name DOB Phone Address Email FormOfPayment DateOfOrder Status BillDetail BillId ProductId Price Quantity Comment CommentId ProductId Username [Content] Status Product ProductId Title ReleaseDate Manufacturers Picture Information Quantity Category Price Song SongId SingerName Data ProductId User Username Password Name DOB Phone Address Email ReceiveMessage Mode 2. Thiết kế giao diện a. Về phía người sử dụng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 84  Trang chủ  Đăng kí Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 85  Đăng nhập Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 86  Đổi mật khẩu Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 87  Tìm kiếm sản phẩm theo tên Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 88  Tìm kiếm sản phẩm theo giá  Tìm kiếm sản phẩm theo thể loại Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 89  Giỏ hàng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 90  Hóa đơn Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 91 b. Về phía admin  Giao diện sau khi admin đăng nhập  Thêm hàng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 92  Sửa / xóa hàng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 93  Sửa hàng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 94  Quản lý đơn hàng Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 95 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 96  Thống kê Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 97 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 98 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 99 Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 100 VII. LỜI KẾT Môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin đã đưa đến cho chúng em cơ hội áp dụng các kiến thức được học để phân tích , thiết kế một website hoàn chỉnh, hướng thực tế. Mặc dù bài phân tích của chúng em vẫn chưa phải là hoàn hảo để ứng dụng vào một hệ thống lớn, nhưng với việc đây là lần đầu và với nỗ lực của bản thân, chúng em cũng đã đạt được một vài thành công nhất định, và hi vọng vào việc sẽ cải tiến khả năng phân tích thiết kế tốt hơn trong tương lai. Ưu điểm : + Bài phân tích chi tiết, đầy đủ, mạch lạc. + Thiết kế hướng thực tế, tạo thuận tiện cho người dùng. + Giao diện đơn giản nhưng hiệu quả, khá đẹp. Nhược điểm: + Bài phân tích vẫn chưa thể hiện được tính tối ưu. + Giao diện chưa có gì đặc sắc. Hướng phát triển: + Phân tích tốt hơn phần hướng đối tượng. + Xây dựng website ứng dụng được các công nghệ mới như: jquery, ajax. + Xây dựng được 1 giao diện độc đáo hơn. Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 101 VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu - Nguyễn Kim Anh - Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. [2] Slide bài giảng môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Thầy Nguyễn Hồng Phương – ĐHBKHN [3] Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ - Nguyễn Văn Ba – Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. [4] HDJ - Giáo trình giảng dạy tại FPT - Aptech. [5] Các hướng dẫn sử dụng php trên internet: ban/32/bai-11--viet-ung-dung-dang-nhap-bang-php-mysql.html Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2012 Nhóm 3 – IT3120 - 35549 Page 102 IX. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Họ tên sinh viên Nhiệm vụ hoàn thành Nguyễn Thị Nguyệt I – Nghiên cứu sơ bộ. II – Nhận định, đặc tả ca sử dụng III – Phân tích cấu trúc VI – Thiết kế chi tiết. Làm báo cáo, slide, đóng gói sản phẩm. Phạm Văn Huy IV – Mô hình hóa sự tương tác 1. Biểu đồ giao tiếp. _Kiểm tra, tổng hợp. Hứa Khánh Trung V – Mô hình hóa sự ứng xử. 1. Biểu đồ máy trạng thái. _Nghiên cứu về EA. Đinh Tuấn Trường IV – Mô hình hóa sự tương tác 1. Biểu đồ trình tự _ Nghiên cứu tài liệu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom3_bandianhac_1571.pdf