Đề tài Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam

(Bản scan) Ngành nông lâm thủy sản tiêu thụ NLCC ít nhất (5% và 8% tương ứng 1995 và 2000), ngành công nghiệp có mức tiêu thụ NLCC lớn nhất (43% năm 1995 và 47% năm 2000). Tuy nhiên tỷ lệ tăng của ngnàh Nông lâm thủy sản lớn hơn của ngành công nghiệp (19,2% so với 13,7%).

pdf124 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 17/02/2016 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3181_39.pdf
Luận văn liên quan