Đề tài Sự hình thành, tác hại và các phương pháp xử lý Nox trong khói thải

Việc xử lý NOx sau khi cháy tức là việc loại bỏ NOx ra khỏi sản phẩm cháy (khói) trước khi được thải ra môi trưởng. Các công nghệ được sử dụng phổ biến như xử lý Nox bằng nước, hấp thụ Nox bằng vật liệu hấp thụ, phương pháp xúc tác có chọn lọc và phương pháp thiêu đốt.

pdf45 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 4704 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sự hình thành, tác hại và các phương pháp xử lý Nox trong khói thải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_nghien_cuu_nox_3479.pdf