Đề tài Tái tạo ảnh ba chiều trong chẩn đoán hình ảnh y khoa

TÓM TẮT LUẬN VĂN Hình ảnh đặc biệt là hình ảnh ba chiều ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị. Do đó, nghiên cứu về hình ảnh y tế là một lĩnh vực quan trọng của ngành kỹ thuật y sinh. Luận văn này bước đầu tìm hiểu cơ sở của việc tái tạo hình ảnh ba chiều và ảnh nổi stereo cùng với những kỹ thuật được sử dụng trong lĩnh vực hình ảnh y tế. Do tính chất rộng lớn của vấn đề và thời gian thực hiện luận văn có hạn , nội dung của luận văn tập trung tìm hiểu lý thuyết và Xây dựng các phần mềm mang tính chất minh họa cho hai phương pháp: tái t ạo ảnh ba chiều từ các lát cắt song song và tái tạo ảnh nổi (stereo reconstruction). Kết quả thực hiện được là cơ sở để Phát triển các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực và xem xét việc tích hợp với phần cứng sẽ dành cho những Phát triển các thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong tương lai. MỤC LỤC Đề mục Trang Trang bìa .i Nhiệm vụ luận văn Lời cảm ơn . ii Tóm tắt . .iii Mục lục . .iv Danh sách hình vẽ v Danh sách bảng biểu vi Danh sách các từ viết tắt . .vi CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ . 1 1.1.Hiện trạng vấn đề và phương pháp giải quyết: . 1 1.2.Mục tiêu: .2 1.3 Nhiệm vụ : . 2 1.4 Bố cục trình bày : 3 CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT .4 2.1 Đồ họa máy tính 4 2.2 Trực quan hóa (Visualization) .6 2.3 Tái tạo cấu trúc ba chiều từ các hình chiếu . 7 2.4 Tái tạo ảnh ba chiều từ các lát cắt song song : 9 2.4.1 Một số thiết bị tạo lát cắt song song trong y tế 9 2.4.2 Phương pháp 12 2.4.3 Ứng dụng trong y tế .24 CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ THỰC HÀNH . 25 3.1 Tái tạo ảnh ba chiều từ lát cắt song song 25 3.1.1 Các công cụ .25 3.1.2 Chương trình cài đặt 30 3.1.3 Một số cửa sổ - Kết quả thử nghiệm 33 3.1.4 Đánh giá . 35 CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN, HƯỚNG Phát triển 36 4.1.Kết luận về kết quả làm được : 36 4.2. Hướng Phát triển : . 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO : 38 PHỤ LỤC .40 1. Nhiễu của ảnh – Lọc nhiễu : 40 2.Tích chập (convolution) : 40 3. Một số định dạng file hình ảnh thường sử dụng trong y tế .40

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tái tạo ảnh ba chiều trong chẩn đoán hình ảnh y khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTái tạo ảnh ba chiều trong chẩn đoán hình ảnh y khoa.pdf
Luận văn liên quan