Đề tài Thiết kế và thi công mạch đo nhiệt độ giao tiếp máy tính

MUCLUC CHƯƠNG I TÌM HIỂU HỌ VI ĐIỀU KHIEN MCS-51 1 I/ GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHAN cứng họ MSC-51 (8951) 2 II./ ĐIỀU KHIỂN AT89C51 2 III./ KHẢO SÁT Sơ ĐỒ CHÂN 89C51, CHỨC NĂNG TỪNG CHÂN 5 l.Sơ đồ chân 8951 5 2. Chức năng các chân của 8951 5 IV./ CẤU TRÚC BÊN TRONG VI ĐlỀư KHIEN 7 1.Tổ chức bộ nhớ 7 2. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt 1.0 3. Bộ nhớ ngoài (external memory) 14 V./HOẠT ĐỘNG TIMER CỦA 8951 18 1. Giới Thiệu 18 2. Các Thanh Ghi Điều Khiển Timer: 20 3. Các Chế Độ Timer Và Cờ Tràn 24 VI./HOẠT ĐỘNG PORT NỐI TIẾP 26 1. Giới thiệu 26 2. Các thanh ghi và các chế độ hoạt động của port nối tiếp 27 3. Tổ chức ngắt trong 8051 32 VII./ TẬP LỆNH CỦA 8952 33 1. Các chế độ đánh địa chỉ 33 2. Các nhóm lệnh của 8952 36 CHƯƠNG II 40 GIAO TIẾP VI ĐIỀU KHIỂN VỚI PC A)TRUYỀN TIN NỐI TIẾP VỚI 8051 41 I./ Cơ SỞ CỦA TRUYỀN TIN Nối TIẾP 1. Giao Tiếp Yới Cổng Nối Tiếp 2. Các Ic Kích Phát Và Thu Của RS232 B) TRUYỀN THÔNG NÔI TIEP VỚI VISUAL BASIC I./ Sơ LƯỢC VỀ TRUYỀN THÔNG Nối TIEP II./ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MSCOMM 1/ Settings 2/ Commport 3/Portopen 4/ Nhập Dữ Liệu o 5/ Xuất Dữ Liệu 6/ Các Đặt Tính Khác III./ Sự KIỆN ONCOMM VI./THÔNG BÁO LỖI V./ HỎI VÒNG Ở CỔNG RS-232 CHƯƠNG m NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢM BIẾN nhiệt I./ GIỚI THIỆU II./ CÁC THÔNG SỐ CẢM BIEN 1.Thông Số Cấu Tạo 2. Thông Số Sử Dụng II./ CÁC LOẠI CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ THÔNG DỤNG l.Cảm biến nhiệt điện trở a. Cảm biến nhiệt điện trở kim loại b. Thermistor c. Cặp nhiệt điện (Thermocouple) d. Cảm biến nhiệt độ bán dẫn Chương IV XÂY DựNG MẠNG VI ĐIÊU KHIEN đê’ giám sát hệ THốNG GIỚI THIỆU MẠNG VI ĐlỀU KHIEN giao tiếp máy tính Chương V THIẾT KẾ - THI CÔNG I./ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ II./Sơ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI III./ THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG KHỐI l.BỘ Cảm Biến 2. Thiết Kế Bộ Chuyển Đổi Adc 90 3. Thiết Kế Bộ Giải Mã Hiển Thị 92 4. Chương Trình Quản Lý Giao Diện Người Dùng 95 5. Lưu Đồ Giải Thuật 96 6.Chương trình nguồn 98 7. Mạch Giao Tiếp Dùng Ic Max 232 Và Ma

pdf116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 3319 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế và thi công mạch đo nhiệt độ giao tiếp máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công mạch đo nhiệt độ giao tiếp máy tính.pdf