Đề tài Thực tập ở sở giao dịch 1 - Ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv)

Cơ cấu nợ có về loại tiền , cơ cấu khách hàng tuy đã cải thiện nhưng vẫn chưa đạt được mức bình quân của ngành tỷ trọng tiền gửi khách hàng còn thấp , tỉ trọng tín dụng trung và dài hạn cao so với ngân hàng trên từng địa bàn. Cả nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều tập trung vào một số khách hàng lớn dẫn đến Sở giao dịch phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp này ỹ Mạng lưới hoạt động đã được mở rộng nhưng vẫn chưa đủ và chưa có địa điểm trung tâm thu hút được khách hàng để khai thác nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư ỹ Chưa có biện pháp tiếp cận khách hàng phù hợp ỹ Các loại hình huy động còn ít , chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân ỹ Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng , các dịch vụ ATM , thanh toán thẻ còn chưa phát triển ỹ Vốn của Sở giao dịch tăng trưởng chưa bền vững chưa cân đối chưa dồi dào nguồn vốn tiền gửi thanh toán ỹ Thông tin về khách hàng và ngân hàng bạn còn ít

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập ở sở giao dịch 1 - Ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV).DOC
Luận văn liên quan