Đề tài Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí

(Bản scan) Ngày nay, trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình như thu hút ngồn vốn, đổi mới tranh thiết bị hiện đại, tiếp thu khoa học công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất ...trong đó lợi thế mang lại hiệu quả kinh doanh lớn nhất chính là nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

pdf52 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 2518 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_thuc_trang_dao_tao_va_phat_trien_nguon_nhan_luc_tai_cong_ty_co_phan_san_xuat_va_kinh_doanh_ki.pdf
Luận văn liên quan