Đề tài Thực trạng nguồn lao động và việc làm ở huyện Triệu Sơn

Nguồn lao động và việc làm ở huyện Triệu Sơn -Thanh Hoa(76 trang) Lời mở đầu Nông thôn Việt Nam là một bộ phận hợp thành chủ yếu của đất nước, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nước ta. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước bắt đầu từ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Nguồn nhân lực nông thôn là bộ phận cơ bản trong nội lực của đất nước. Phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn lực nông thôn không chỉ có ý nghĩa là quan trọng mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội trọng đại. Ngày nay dân tộc ta, nhân dân ta đang bước vào một cuộc chiến đấu mới vì cuộc sống ấm no hạnh phúc, vì công bằng xã hội. Đất nước ta, thời cơ lịch sử của sự phát triển đã đến. Công cuộc đổi mới đang diễn ra nhanh chóng và vững chắc. Chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra động lực và môi trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình tổ chức sản xuat-kinh^' doanh thật sự bình đẳng trước pháp luật và hoạt động có hiệu quả. Nhiều tiền đề cần thiết cho công nghiệp hoá hiện đại hoá được tạo ra. Nhưng thách thức lớn với nước ta là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực là nguy cơ nổi lên rất gay gắt do điểm xuất phát của ta quá thấp kéo theo hiệu quả xấu về công ăn việc làm. Lao động và việc làm là một trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu là mối quan tâm lớn của hầu hết các quốc gia. Việc làm ở nước ta là một trong những vấn đề xã hội gốc rễ căn bản nhất. Giải quyết đủ việc làm cho người lao động tiến tới việc làm ổn định có hiệu quả được tự do lựa chọn việc làm chính là giải quyết tận gốc những căn nguyên, nguồn gốc sâu xa nhất của các vấn đề xã hội gay cấn, đảm bảo giữ gìn trật tự kỷ cương và an toàn xã hội. Triệu Sơn là huyện có dân số khá đông đứng thứ sáu trong tỉnh, và là huyện có tập quán canh tác thuần nông kinh tế chậm phát triển, hàng năm có một số lượng lớn người bước vào độ tuổi lao động song chất lượng nguồn lao động còn hạn chế nên gặp khó khăn trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Do đó việc đưa ra các chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm là cần thiết và rất quan trọng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề lao động và việc làm trong giai đoạn hiện nay cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS Mai Quốc Chánh Chú: Nguyễn Xuân Khâm trưởng phòng lao động TB XH huyện Triệu Sơn Chú: Lê Ngọc Long phụ trách công tác lao động việc làm phòng LĐ TBXH huyện Triệu Sơn. Cùng các bác các chú phòng lao động TBXH huyện Triệu Sơn. Nên tôi đã đi sâu nghiên cứu thực hiện đề tài: “Nguồn lao động và việc làm ở huyện Triệu Sơn -Thanh Hoa”' làm luận văn tốt nghiệp. Nội dung luận văn gồm có ba phần: Phần I : Mối quan hệ giữa lao động và việc làm. Phần II : Thực trạng nguồn lao động và việc làm ở huyện Triệu Sơn. Phần III : Các giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa lao động và việc làm ở huyện Triệu Sơn. Sự cần thiết của đề tài Huyện Triệu Sơn hiện nay, hàng năm có khoảng trên 5 nghìn người bước vào độ tuổi lao động cùng với số học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường phổ thông chuyên nghiệp dạy nghề và đại học chưa tìm việc làm tồn tại qua nhiều năm, cộng với một số lượng thanh niên hết nghĩa vụ quân sự xuất ngũ và những người dôi dư do sắp xếp lại cơ quan, doanh nghiệp đã tạo thành một lực lượng khá đông những người có nhu cầu làm việc. Trước một thực tế như trên đòi hỏi phải có một giải pháp toàn diện và đồng bộ cho vấn đề giải quyết việc làm ở huyện Triệu Sơn. Tuy nhiên do tính chất phức tạp và khó khăn của nền kinh tế, chúng ta chưa thể giải quyết một cách triệt để tất cả các vấn đề mấu chốt trong đó lấy chính sách phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm là trọng tâm để từng bước giải quyết vấn đề việc làm ở huyện Triệu Sơn trong giai đoạn năm 2000-2010 Mục đích của đề tài : Đánh giá được nguồn nhân lực trên địa bàn huyện về: - Thực trạng nguồn nhân lực - Thực trạng thiếu việc làm, nguyên nhân và cơ cấu lao động thiếu việc làm - Tác động về chính sách và giải pháp về lao động việc làm - Những vấn đề cần quan tâm về chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hệ số sử dụng thời gian lao động, tư vấn việc làm, dạy nghề cho người lao động ở địa bàn huyện. Trên cơ sở đó cung cấp những căn cứ có thực tiễn, đề xuất nhứng giải pháp thích hợp phục vụ cho công việc lãnh đạo, quản lý của cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương về chiến lược phát triển nguồn lao động giải quyết việc làm giai đoạn 2000-2010. Phương pháp tiến hành : - Tham khảo nghiên cứu số liệu về lao động việc làm các năm 1997-1998 ở huyện - Chọn địa bàn điểm, đại diện cho tính đặc thù các vùng về lao động việc làm ở huyện Triệu Sơn là: + Thị trấn Triệu Sơn: Đại diện cho vùng trung tâm văn hoá dịch vụ thương mại + Xã Bình Sơn: Đại diện cho 4 xã miền núi + Xã Dân Quyền: Đại diện cho các xã đồng bằng trồng lúa + Xã Thọ Vực: Đại diện cho các xã có tập quán canh tác cây màu chăn nuôi gia súc và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp Từ đó điều tra khảo sát, thu nhập tình hình lao động việc làm nhằm rut ra các yêu cầu cần thiết để phục vụ đề tài. Phần I Mối quan hệ giữa lao động và việc làm I-Khái niệm cơ bản 1-Khái niệm nguồn lao động 11.- Khái niệm về lao động Theo giáo trình Tổ chức lao động khoa học: Lao động là hoạt động có mục đích của con người, nhằm thoả mãn những nhu cầu về đời sống của mình, là điều kiện tất yếu để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 12.- Khái niệm nguồn lao động Nguồn lao động gồm những người đủ 15 tuổi trở lên có việc làm và những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, nhưng đang thất nghiệp, những người đang đi học đang làm nội trợ trong gia đình mình, hoặc không có nhu cầu làm việc và những người thuộc tình trạng khác (người nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Bộ luật lao động) Quy mô về nguồn lao động phụ thuộc vào 3 yếu tố sau đây: - Quy mô phát triển dân số: Quy mô dân số càng lớn, tốc độ tăng dân số càng cao thì dẫn đến quy mô và tốc độ tăng nguồn nhân lực càng lớn và ngược lại - Tỷ lệ nguồn lao động trong dân số - Điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của từng nước Dân số và nguồn lao động là hai phạm trù có tính tương đối độc lập với nhau. Quy mô và cơ cấu dân số quyết định đến quy mô và cơ cấu của nguồn lao động, dân số đông tỷ lệ nguồn lao động trong dân số lớn và ngược lại. Nguồn lao động trong dân số bao gồm toàn bộ những người nằm trong độ tuổi lao động không kể đến tình trạng có việc làm hoặc không có việc làm. Có nghĩa là tất cả những người có khả năng lao động trong dân số, tính theo tuổi lao động quy định đều thuộc nguồn lao động. Tuỳ theo đặc điểm dân số từng nước mà tỷ lệ nguồn lao động trong dân số có khác, nhưng nhìn chung tỷ lệ này thường lớn hơn 50% dân số (xấp xỉ 52%) Xuất phát từ đặc điểm dân số của từng nước như vậy mà số người trong độ tuổi lao động của mỗi nước cũng khác. Các nước có nền kinh tế chậm phát triển tỷ lệ nguồn lao động thấp (khoảng 55 - 57%) so với các nước công nghiệp phát triển (khoảng 64 - 66%) chính vì thế mà gánh nặng về số người không lao động ở các nước nghèo càng nặng hơn, sức ép về lao động và việc làm ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển ngày càng nặng nề. Đối với những người trong độ tuổi lao động theo quy định của nhà nước ta là: 15 - 55 tuổi đối với nữ và 15 - 60 tuổi đối với nam. Để xác định khả năng lao động của xã hội, người ta quy định ra loại lao động chính theo tỷ lệ 1: 3 đối người dưới tuổi và 1: 2 đối với người trên tuổi lao động Tiềm năng nguồn lao động và việc sử dụng hợp lý nguồn lao động ở mỗi quốc gia, mỗi hình thái kinh tế xã hội khác thì có quan điểm khác về lao động từ đó xây dựng tiềm năng về nguồn lao động là toàn bộ những người trong độ tuổi lao động đã được giới hạn độ tuổi trong dân số tuỳ theo từng nước mà nó được bao gồm nguồn lao động đang tham gia vào hoạt động kinh tế và nguồn lao động có khả năng lao động nhưng vì nhiều lý do khác nhau chưa tham gia vào hoạt động kinh tế (nguồn lao động dự trữ). Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế. Đây là số người có công ăn việc làm, đang hoạt động trong các ngành kinh tế và văn hoá xã hội. Như vậy, giữa nguồn nhân lực sẵn có trong dân số và nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế có sự khác nhau. Sự khác nhau này là do có một bộ phận những người trong độ tuổi có khả năng lao động, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau chưa tham gia vào hoạt động kinh tế (thất nghiệp, có việc làm nhưng không muốn làm việc, còn đang học tập, có thu nhập khác không cần đi làm .) Nguồn nhân lực dự trữ: Các nguồn nhân lực dự trữ trong nền kinh tế bao gồm những người nằm trong độ tuổi lao động nhưng vì các lý do khác nhau, họ chưa có công việc làm ngoài xã hội. Số người này đóng vai trò của một nguồn dự trữ về nhân lực gồm có: + Những người làm công việc nội trợ trong gia đình: Khi điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi nếu bản thân họ muốn tham gia lao động ngoài xã hội, họ có thể nhanh chóng rời bỏ hoạt động nội trợ để làm công việc thích hợp ngoài xã hội. Đây là nguồn nhân lực đáng kể, tuyệt đại bộ phận là phụ nữ, hằng ngày vẫn đảm nhiệm những chức năng duy trì bảo vệ, phát triển gia đình về nhiều mặt. Đó là những hoạt động có ích và cần thiết. Công việc nội trợ gia đình đa dạng, vất vả đối với phụ nữ ở các nước chậm phát triển (do còn phải làm bằng chân tay nhiều). Từ đó dẫn đến mức năng suất lao động thấp so với những công việc tương tự được tổ chức ở quy mô lớn hơn, có trang bị kỹ thuật cao hơn. + Những người tốt nghiệp ở các trường phổ thông và các trường chuyên nghiệp được coi là nguồn nhân lực dự trữ quan trọng và có chất lượng. Đây là nguồn nhân lực ở độ tuổi thanh niên, có học vấn, có trình độ chuyên môn (nếu độ tuổi này được đào tạo tại các trường dạy nghề và các trường trung cấp, đại học). Tuy nhiên, khi nghiên cứu nguồn nhân lực này cần phân chia tỷ mỷ hơn. - Nguồn nhân lực đã đến tuổi lao động, tốt nghiệp trung học phổ thông, không tiếp tục học nữa, muốn tìm việc làm. - Nguồn nhân lực đã đến tuổi lao động, chưa học hết phổ thông, không tiếp tục học nữa, muốn tìm việc làm. - Nguồn nhân lực đã đến tuổi lao động đã tốt nghiệp ở các trường chuyên nghiệp (trung cấp, cao đẳng, đại học) thuộc các chuyên môn khác nhau tìm việc làm. + Những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng thuộc nguồn nhân lực dự trữ, có khả năng tham gia vào hoạt động kinh tế. Số người thuộc nguồn nhân lực dự trữ này cũng cần phân loại để biết rõ có nghề hay không có nghề, trình độ văn hoá sức khoẻ . để từ đó tạo công ăn việc làm thích hợp. + Những người trong độ tuổi lao động đang bị thất nghiệp (có nghề hoặc không có nghề) muốn tìm việc làm cũng là nguồn nhân lực dự trữ sẵn sàng tham gia vào hoạt động kinh tế. Đây là nguồn lao động dự trữ quan trọng có trình độ văn hoá, có chuyên môn khoa học kỹ thuật khi có điều kiện tham gia lao động xã hội họ sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả sản xuất. Qua nghiên cứu người ta đưa ra kết luận: ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển tiềm năng về nguồn lao động là hết sức to lớn, nguồn lao động dự trữ có khả năng lao động, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động kinh tế đòi hỏi các quốc gia phải tạo nhiều việc làm để đảm bảo mọi người lao động đều có quyền làm việc. Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động thực chất là việc phân bố nguồn lao động một cách hợp lý sao cho việc sử dụng các nguồn lao động này đạt được mục đích là tăng trưởng và phát triển nền kinh tế xã hội. Phân bố nguồn lao động chính là việc phân phối, bố trí hình thành các nguồn lao động theo quy luật, xu hướng tiến bộ vào các lĩnh vực hoạt động, các ngành kinh tế các vùng lãnh thổ, xét về bản chất thì đó chính là sự đổi mới tình trạng phân công lao động xã hội ngày càng tiến bộ hơn và đạt trình độ ngày càng cao hơn.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1682 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng nguồn lao động và việc làm ở huyện Triệu Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Õu tè quan träng trong qóa tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cÇn t¹o viÖc lµm lóc n«ng nhµn cho h¬n 7 v¹n lao ®éng n«ng nghiÖp ®Ó t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m qua huyÖn ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét sè lùc l­îng lao ®éng. BiÓu 7: Sè ng­êi ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm qua c¸c n¨m §¬nvÞ: Ng­êi Néi dung 1997 1998 Sè ng­êi ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n¨m 5423 6415 Sè n÷ ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n¨m 2445 3080 Tû lÖ % 45,09 48,01 Nguån: Sè liÖu cña phßng lao ®éng huyÖn TriÖu S¬n-Thanh Ho¸ Sè lao ®éng ®­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm n¨m 1997 lµ 5423 ng­êi trong ®ã vµo khu vùc Nhµ n­íc lµ 725 ng­êi, ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi lµ 4 ng­êi sè cßn l¹i lµ 4694 ng­êi ®i lµm viÖc t¹i c¸c thµnh phè lín nh­ ®i lµm may t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, H¶i Phßng... HuyÖn cã quan t©m ®Õn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng nh­ng v× tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng kh«ng ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu cña c«ng viÖc nªn g©y khã kh¨n cho vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cña huyÖn. T¹i huyÖn cã má cr«m, ®©y lµ nguån tµi nguyªn dåi dµo n¬i ®©y hµng n¨m thu hót kho¶ng 4000 lao ®éng d­ thõa song v× tr×nh ®é thÊp cho nªn chØ khai th¸c thñ c«ng, h¬n n÷a khai th¸c chØ theo ®ît nªn viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng kh«ng æn ®Þnh. Lao ®éng ph©n theo ngµnh kinh tÕ cña huyÖn trong mÊy n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: BiÓu 8: Lao ®éng ph©n theo ngµnh kinh tÕ chñ yÕu Néi dung 1991 1995 1998 Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % D©n sè trung b×nh 193688 210761 212751 Lao ®éng trong ®é tuæi 99846 51,5 109614 52 111356 52,3 Lao ®éng cã kh¶ n¨ng L§ 88940 45,9 100858 47,8 103800 48,8 Lao ®éng ®ang lµm viÖc 78095 40,3 87002 41,3 95845 45,1 Trong ®ã: *Khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt 74190 95 82565 94,9 90830 94,8 +N«ng - l©m nghiÖp 67350 86,2 73855 85 74630 78 +C«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp 3700 4,73 4000 4,59 8400 8,75 +X©y dùng c¬ b¶n 1200 1,5 1500 1,8 2600 2,79 +Giao th«ng vËn t¶i 390 0,5 870 1 1200 1,25 +Th­¬ng m¹i dÞch vô 620 0,8 1300 1,5 2800 2,92 +S¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c 930 1,2 1040 1,2 1200 1,25 *Khu vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt 3905 5 4437 5,1 5015 5,24 +Gi¸o dôc - ®µo t¹o 1557 1,99 1707 1,96 1967 2,05 +V¨n ho¸ - TDTT - y tÕ 653 0,84 696 0,81 808 0,74 +Qu¶n lý nhµ n­íc+tæ chøc 703 0,4 684 0,8 850 0,86 +C¸c ngµnh kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c 992 1,27 1350 1,5 1202 1,56 Nguån: Theo sè liÖu cña phßng L§TBXH cña huyÖn Qua b¶ng trªn ta thÊy phÇn lín lao ®éng cña huyÖn tËp trung vµo khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt trong ®ã ngµnh n«ng - l©m nghiÖp cã 74630 ng­êi chiÕm 78% song tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt l¹i thÊp. lao ®éng trong c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 8,75%. Lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ngµnh x©y dùng c¬ b¶n chiÕm 2,25% lµm viÖc trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i chiÕm 1,25%. Ngoµi ra lµm viÖc trong ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c chiÕm 4,17%. Ta thÊy r»ng lùc l­îng lao ®éng ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, t¹o nªn sù mÊt c©n ®èi trong ph©n bè vµ sö dông nguån lao ®éng. ë khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt lao ®éng chiÕm mét tû träng lín nhÊt lµ trong n«ng l©m nghiÖp, c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp. §©y lµ c¸c ngµnh trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt vµ gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña c¸c ngµnh nµy th­êng chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng cña huyÖn. V× vËy cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña ng­êi lao ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. Khu vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ngµnh y tÕ gi¸o dôc, qu¶n lý nhµ n­íc, c«ng t¸c §¶ng, ®oµn thÓ ... chiÕm 5,24% nh­ng lao ®éng trong lÜnh vùc nµy chñ yÕu lµ lao ®éng cã tr×nh ®é vµ chuyªn m«n kü thuËt. §èi víi lÜnh vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu ®ßi hái cña sù nghiÖp ®æi míi nÒn kinh tÕ c¶ n­íc trong tinh gi¶m biªn chÕ hµnh chÝnh, n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nguån lao ®éng trong c¸c ngµnh nµy qua c¸c n¨m vÉn t¨ng nh­ng vÒ chÊt l­îng còng ®­îc quan t©m h¬n. C¸c ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o vµ y tÕ, nguån lao ®éng ®­îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m nh­ ngµnh gi¸o dôc n¨m 1991 toµn huyÖn cã 1557 ng­êi ®Õn n¨m 1995 lµ 1707 ng­êi vµ n¨m 1998 ®· cã 1967 ng­êi. §iÒu nµy chøng tá TriÖu S¬n ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng vµ quan t©m tíi sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ®éi ngò nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc. §éi ngò nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c y tÕ còng ®­îc bæ sung hµng n¨m ®Ó ®¸p øng yªu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh, ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho ng­êi lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo TriÖu S¬n cÇn cã biÖn ph¸p cô thÓ thiÕt thùc ®Ó ph©n bæ nguån lao ®éng cho phï hîp ®óng quy luËt. CÇn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a lùc l­îng lao ®éng ë lÜnh vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ x· héi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu h­ëng thô vÒ tinh thÇn cña nh©n d©n ®ang ®ßi hái ngµy mét n©ng cao h¬n nhu cÇu n©ng cao d©n trÝ còng nh­ nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ t¹i chç cho ng­êi lao ®éng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn TriÖu S¬n ngµy mét tèt h¬n. Qua sè liÖu ë biÓu trªn ta thÊy phÇn lín lao ®éng lµm viÖc trong ngµnh n«ng nghiÖp. Quy m« t¹o viÖc lµm theo ngµnh cña huyÖn cßn rÊt thÊp. Cßn quy m« t¹o viÖc lµm theo vïng kinh tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Vïng ®ång b»ng cña huyÖn chñ yÕu lµ lµm n«ng nghiÖp, vïng nói huyÖn cã chñ tr­¬ng trång mÝa, chÌ còng thu hót ®­îc mét sè lao ®éng mÆc dï vËy n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao vµ ng­êi lao ®éng vÉn thiÕu viÖc lµm. V× vËy mµ ®êi sèng cña nh©n d©n bèn x· miÒn nói cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n so víi c¸c x· kh¸c trong huyÖn. Tuy nhiªn trong mÊy n¨m qua thµnh tùu næi bËt, t¹o ra b­íc ngoÆt trong ph©n c«ng vµ sö dông lao ®éng lµ ®· tõng b­íc gi¶i phãng tiÒm n¨ng lao ®éng. Ng­êi lao ®éng trë thµnh ng­êi chñ thùc sù trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh trªn c¬ së lÊy hé gia ®×nh lµm ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c h×nh thøc hîp t¸c trong c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®· t¹o ra ®éng lùc to lín ph¸t triÓn kinh tÕ gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. HiÖn nay ë huyÖn kinh tÕ hé gia ®×nh ®ang gi÷ vai trß chñ ®¹o, ®ång thêi còng xuÊt hiÖn nhiÒu hinh thøc hîp t¸c tù nguyÖn tæ chøc s¶n xuÊt-kinh doanh theo h­íng tæng hîp lîi dông ­u thÕ cña c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng sinh th¸i ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô vµ phi n«ng nghiÖp nhÊt lµ kh«i phôc c¸c lµng nghÒ nh­ tre ®an ë x· D©n lùc. .. Ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng ®i vµo chuyªn m«n ho¸ (trong ph¹m vi quy m« hé gia ®×nh) ng­ßi nµo th¹o viÖc g× th× lµm viÖc Êy, c¬ cÊu kinh tÕ ®ang tõng b­íc thay ®æi cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn t×nh tr¹ng viÖc lµm ë huyÖn còng lµ vÊn ®Ò lín vµ rÊt gay g¾t v×: Lao ®éng cña huyÖn cã xu h­íng t¨ng lªn bÞ nÌn chÆt trong ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt canh t¸c ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn. C¬ cÊu lao ®éng cu¶ huyÖn rÊt l¹c hËu vµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng diÔn ra rÊt chËm ch¹p. VÒ c¬ b¶n vÉn lµ s¶n xuÊt tù cung, tù cÊp hÖ sè sö dông ruéng ®Êt b×nh qu©n thÊp. Song song víi qu¸ tr×nh dån lao ®éng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt canh t¸c l¹i diÔn ra qu¸ tr×nh t¸ch rêi lao ®éng víi ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn do qu¸ tr×nh ph©n bè d©n c­ vµ lao ®éng kh«ng ®Òu nªn khã kh¨n cho huyÖn trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Cßn nÕu cã viÖc lµm th× viÖc lµm cña lao ®éng ë huyÖn hiÖn nay rÊt kÐm hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp ®êi sèng cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ t×nh tr¹ng nhµ m¸y chÌ trªn vïng ®åi. Qua ®iÒu tra ®¹i bé phËn n«ng d©n tr¶ lêi nÕu mét hé gia ®×nh chØ lµm trång trät cïng l¾m lµ ®ñ ¨n. Trong thùc tÕ ng­êi lao ®éng thiÕu viÖc lµm nhÊt lµ lao ®éng trong n«ng nghiÖp ®iÒu nµy t­¬ng ®­¬ng víi hÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng thÊp. Thêi gian lao ®éng thõa nh­ng vÉn cã thÊt nghiÖp víi tû lÖ cao. Tõ thùc tr¹ng trªn cÇn n©ng cao n¨ng suÊt x· héi, gi¶m nhanh t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng. §ång thêi ®Èy m¹nh sù hç trî cña huyÖn ®èi víi nh÷ng vïng khã kh¨n, vïng nghÌo ®Ó t¹o sù ®ång ®Òu trong ph¸t triÓn kinh tÕ thu nhËp vµ ®êi sèng. BiÓu 9: Sè l­îng lao ®éng cã viÖc lµm cña huyÖn TriÖu S¬n §¬n vÞ: Ng­êi STT ChØ tiªu 1989 1998 Lùc l­îng lao ®éng 83.118 108.016 1 Sè ng­êi cã viÖc lµm 74.867 95.845 2 ThÊt nghiÖp 8.251 12.171 Trong nguån lao ®éng cña huyÖn ngoµi sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng ta ph¶i kÓ ®Õn sè ng­êi ngoµi ®é tuæi lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao ®éng. Qua sè liÖu biÓu trªn cho ta thÊy lùc l­îng lao ®éng n¨m 1998 lµ 108016ng­êi vµ n¨m 1989 lµ 83118 ng­êi. Trong khi ®ã TriÖu S¬n lµ mét huyÖn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu mµ ruéng ®Êt hµng n¨m lµ kh«ng t¨ng, cã n¨m l¹i ph¶i gi¶m do ph¶i giµnh ra mét sè diÖn tÝch gieo trång ®Ó cÊp ®Êt x©y dùng nhµ ë cña nh©n d©n. Sè lao ®éng t¨ng lªn qua c¸c n¨m ®ßi hái ph¶i ®­îc t¹o ra viÖc lµm ®Ó cã thu nhËp, æn ®Þnh ®êi sèng. V× vËy gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò viÖc lµm vµ sö dông hîp lý nguån lao ®éng ë huyÖn lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc lín. ChÝnh s¸ch vÒ lao ®éng lµ chÝnh s¸ch vÒ con ng­êi, nã ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t­ c«ng søc cña c¸c cÊp c¸c ngµnh trong toµn huyÖn. ChÝnh s¸ch vÒ t¹o viÖc lµm kh«ng chØ liªn quan ®Õn thu nhËp ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng mµ cßn liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c cña x· héi nh­ an ninh trËt tù toµn x· héi, v¨n ho¸ tinh thÇn. ThÊt nghiÖp kh«ng cã thu nhËp chÝnh ®¸ng, ®êi sèng khã kh¨n lµ cha ®Î cña mäi tÖ n¹n x· héi. Do vËy søc Ðp vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm hÕt søc gay g¾t, nã gãp phÇn mét tiÕng chu«ng b¸o ®éng vÒ sù bïng næ d©n sè. Trªn thùc tÕ thùc tr¹ng vÒ viÖc lµm ë huyÖn còng cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. + ThuËn lîi: Trªn c¬ së thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Kinh tÕ huyÖn TriÖu S¬n ®· cã b­íc ®æi míi vµ ph¸t triÓn theo h­íng tÝch cùc ®ã lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc kinh tÕ hé ph¸t triÓn, søc lao ®éng ®­îc gi¶i phãng, ®­îc khuyÕn khÝch tù do lµm giÇu xøng ®¸ng. C¸c lo¹i h×nh hîp t¸c x· ®­îc chuyÓn sang chøc n¨ng dÞch vô cho kinh tÕ hé gia ®×nh, c¸c ngµnh nh­ ng©n hµng, kho b¹c chuyÓn h­íng ®Çu t­ phôc vô cho vay ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lÊy hé lµm ®èi t­îng cho vay.Do vËy ®· gãp phÇn tÝch cùc gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Cã ®­îc nh÷ng thuËn lîi trªn lµ nhê c¸c nguyªn nh©n sau: Mét lµ: NhËn thøc vÒ viÖc lµm vµ c¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm cña cÊp uû-chinh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ ng­êi lao ®éng ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n tÝch cùc. Nhµ n­íc: T¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó mäi ng­êi tù t¹o viÖc lµm cho m×nh vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi kh¸c. HuyÖn chñ tr­¬ng phñ xanh ®Êt trèng, ®åi träc thay ®æi c¬ cÊu mïa vô, c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i, t¨ng c­êng th©m canh t¨ng vô, ®Æc biÖt lµ vô ®«ng, khuyÕn khÝch du nhËp ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµo n«ng th«n ®Ó t¹o thªm viÖc lµm míi cho ng­êi lao ®éng. Víi ng­êi lao ®éng: §­îc khuyÕn khÝch viÖc giao nhËn ®Êt rõng, ®åi träc ®Ó trång, ch¨m sãc b¶o vÖ qua ®ã cã thªm viÖc lµm ®ång thêi còng gèp phÇn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng, ®åi nói träc. §­îc hç trî vay vèn ®­îc chuyÓn giao tri thøc lµm ¨n ®­îc tù do t×m viÖc lµm theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p nh»m phÊn ®Êu v­¬n lªn lµm giµu chÝnh ®¸ng. Hai lµ: HuyÖn ®· tÝch cùc thu hót vèn ®Çu t­ trong n­íccòng nh­ n­íc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Nhê ®ã nhiÒu lao ®éng ®· cã ®­îc viÖc lµm æn ®Þnh, l©u dµi. Cô thÓ lµ: -Dù ¸n 327 : 9 tû ®ång -Dù ¸n nhá gi¶i quyÕt viÖc lµm: 600 triÖu ®ång -Dù ¸n ViÖt-TiÖp : 400 triÖu -Dù ¸n tÇm nh×n thÕ giíi cña Héi phô n÷ huyÖn. -Dù ¸n ph¸t triÓn nguyªn liÖu mÝa ®­êng Lam S¬n -Dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt hé gia ®×nh thu hót h¬n 40 tû ®ång tõ ng©n hµng n«ng nghiÖp: -Dù ¸n hç trî hé nghÌo vay vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt b»ng tÝn chÊp tõ ng©n hµng ng­êi nghÌo. Ba lµ: §· ph¸t triÓn nhiÒu h×nh thøc m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt gi¶i quyÕt viÖc lµm phong phó, ®a d¹ng ë c¬ së víi sù tham gia chñ ®éng cña c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi ®· trë thµnh phong trµo quÇn chóng s©u réng nh­: Héi lµm v­ên V.A.C, phong trµo thanh niªn lËp nghiÖp, phong trµo phô n÷ gióp nhau lµm kinh tÕ hé gia ®×nh. §Æc biÖt m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i b¾t ®Çy ®· ®Þnh h×nh vµ thu hót vèn ®Çu t­, tiÕn bé khoa häc kü thuËt, m« h×nh nµy c¬ héi, ®iÒu kiÖn t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Bèn lµ: C¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm ë trong vµ ngoµi tØnh, sù ph¸t triÓn vµ më réng c¸c khu c«ng nghiÖp trong n­íc, h×nh thµnh c¸c vïng kinh tÕ míi ®· l¹o ®iÒu kiÖn hµng n¨m cho sè lao ®éng chuyÓn ®i lµm viÖc ë huyÖn ngoµi tõ 1500-2000 ng­êi gãp phÇn ph©n bæ l¹i lao lao ®éng cña ®Þa bµn huyÖn vµ trong ph¹m vi c¶ n­íc. + Khã kh¨n: Thø nhÊt: TriÖu S¬n lµ cã tËp qu¸n canh t¸c lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã bèn x· miÒn nói. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, lao ®éng thñ c«ng chÝnh, s¶n xuÊt phô thuéc vµo mïa vô mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ßi hái bøc b¸chvÒ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tû lÖ thêi gian lao ®éng míi ®¹t 70%. ViÖc du nhËp nghÒ míi vµo n«ng nghiÖp n«ng th«n rÊt khã kh¨n, s¶n ph¶m lµm ra gi¸ thµnh l¹i cao, mÉu m· kh«ng phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng dÉn ®Õn Õ ®äng kh«ng tiªu thô ®­îc. MÆt kh¸c c¬ së h¹ tÇng cßn yÕu kÐm, khã thu hót vèn ®Çu t­ bªn ngoµi nªn kh«ng t¹o ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. H¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña ng­êi lao ®éng thÊp nªn kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. Do ®ã huyÖn gÆp ph¶i trë ng¹i trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trong huyÖn. IV- Quan hÖ lao ®éng vµ viÖc lµm ë huyÖn TriÖu S¬n. VÒ chÊt l­îng lao ®éng cña huyÖn. Qua s¶n xuÊt ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých. Th­êng xuyªn ®­îc dù tËp huÊn c¸c líp häc ng¾n ngµy vÒ chuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tõ ®ã ®· n©ng cao ®­îc tr×nh ®é chuyªn m«n do vËy ®· t¹o ra ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng t­¬ng ®èi caolµm cho kinh tÕ gia ®×nh ph¸t triÓn. Sè hé giµu ngµy cµng t¨ng tõ 12% n¨m 1991 lªn 26% n¨m 1998. NhiÒu hé ®· tÝch luü ®­îc vèn s¶n xuÊt, më mang hnµ x­ëng ,trang tr¹i thu hót thªm lao ®éng vµo lµm viÖc gãp phÇn ®¸ng kÓ trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ®Þa ph­¬ng. Sè hé nghÌo ®èi gi¶m tõ 29% trong n¨m 1993 xuèng cßn 17% n¨m 1998. §¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nµy lµ do ng­êi lao ®éng cã ®­îc viÖc lµm t¹o ra thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n trong huyÖn. Gi÷a lao ®éng vµ viÖc lµm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¹o ra nhiÒu viÖc lµm lµ chóng ta sö dông tèt nhÊt nguån lao ®éng hiÖn cã. Lao ®éng lu«n lu«n g¾n víi viÖc lµm vµ ng­îc l¹i. Nguån lao ®éng nãi chung vµ nguån lao ®éng cña huyÖn nãi riªng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sè l­îng lao ®éng ®· cã vµ sÏ cã mµ nã cßn ph¶i bao gåm mét tæng thÓ c¸c yÕu tè thÓ lùc, trÝ lùc kü n¨ng lµm viÖc, th¸i ®é vµ phong c¸ch lµm viÖc... TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã ngµy nay ®Òu thuéc vÒ ch©t sè l­îng nguån lao ®éng vµ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng mét chØ tiªu tæng hîp lµ v¨n ho¸ lao ®éng. ChÊt l­îng nguån lao ®éng cña huyÖn còng cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Nh­ trªn ®· biÕt th«ng qua tÝch luü kinh nghiÖm ®­îc dù tËp huÊn c¸c líp... mµ ng­êi lao ®éng cã ®­îc viÖc lµm vµ viÖc lµm víi n¨ng suÊt lao ®éng cao. Lao ®éng vµ viÖc lµm lu«n kÕt hîp vµ ®i ®«i víi nhau cã lao ®éng th× ph¶i gi¶i quyÕt viÖc lµm. ThËt vËy khi xem xÐt nguån lao ®éng, c¬ cÊu nguån lao ®éng bao gåm c¶ c¬ cÊu ®µo t¹o vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ còng lµ mét chØ tiªu quan träng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ nhu cÇu sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc ®µo t¹o ph©n bæ vµ sö dông theo c¬ cÊu hîp lý. Trªn thùc tÕ c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña huyÖn ch­a hîp lý, ngµnh nghÒ chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp nªn thu hót phÇn lín sè lao ®éng phæ th«ng lµm viÖc ë khu vùc ®ã. Lao ®éng vµ viÖc lµm cã ¶nh h­ëng lÉn nhau. TriÖu S¬n cã lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o nÕu ph©n bæ kh«ng hîp lý gi÷a c¸c ngµnh vµ c¸c vïng c¬ cÊu ®µo t¹o kh«ng phï hîp víi nhu cÇu sö dông, th× lùc l­îng lao ®éng ®ã kh«ng nh÷ng kh«ng trë thµnh nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cho huyÖn mµ nhiÒu khi cßn lµ g¸nh nÆng c¶n trë sù ph¸t triÓn. Kinh tÕ huyÖn cßn chËm ph¸t triÓn nh­ vËy lµ viÖc sö dông nguån lao ®éng ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao t­¬ng ®u¬ng víi ch­a gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c TriÖu S¬n lµ mét huyÖn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®éc canh c©y lóa, nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l¹c hËu víi hai nguån lùc quý gi¸ nhÊt lµ lao ®éng vµ ®Êt ®ai, chóng ta ph¶i t×m mäi c¸ch sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån ®ã vµ nhÊt lµ nguån lao ®éng. N«ng nghiÖp ë huyÖn cßn nhiÒu tiÒm n¨ng cÇn ®­îc khai th¸c (®Êt trèng, ®åi träc vïng nói...) rÊt cÇn ®Õn nguån nh©n lùc quý nhÊt-con ng­êi, nh­ng do thiÕu c¸c ph­¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nªn nguån lùc nµy ch­a ®­îc ph¸t huy bÞ l·ng phÝ vµ tõ mét lîi thÕ nguån lùc nµy ®· trë thµnh ¸p lùc x· héi gay g¾t. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cã lao ®éng th× ph¶i t¹o ra viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, mµ cã viÖc lµm th× ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng míi ®­îc c¶i thiÖn. Nh­ng thùc tÕ n¶y sinh ra quan hÖ thõa thiÕu lao ®éng gi¶ t¹o, thõa lao ®éng phæ th«ng, nh­ng l¹i thiÕu lao ®éng cã tr×nh ®é häc vÊn ®· qua ®µo t¹o nghÒ nghiÖp. Nhu cÇu ®èi víi lo¹i lao ®éng nµy ngµy cµng lín nhÊt lµ t¹i c¸c khu lao ®éng c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Hµng n¨m huyÖn cã ®­a mét sè lao ®éng ®i lµm t¹i H¶i Phßng, thµnh phè Hå ChÝ Minh song v× chÊt l­îng nguån lao ®éng cã h¹n nªn hiÖu qu¶ viÖc lµm ch­a cao. Do chÊt l­îng lao ®éng cña huyÖn qu¸ thÊp, nhËn thøc vÒ viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn h¹n chÕ, n¶y sinh t­ t­ëng muèn lµm thÇy ë ®a sè häc sinh, viÖc tuyÓn sinh häc nghÒ, tuyÓn dông c«ng nh©n gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh¶ n¨ng ®µo t¹o nghÒ vµ c«ng nh©n kü thuËt t¹i chç kh«ng cã. Bëi lÏ ®ã lùc l­îng lao ®éng bæ sung vµo n«ng nghiÖp n«ng th«n hiÖn nay sÏ kh«ng ®¸p øng kÞp víi nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong t­¬ng lai, c¬ héi ®Ó lao ®éng n«ng th«n t×m viÖc lµm ë c¸c khu c«ng nghiÖp sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trë ng¹i. Trªn thùc tÕ, trªn ®Þa bµn huyÖn hiÖn nay nguån lao ®éng ®«ng vÒ sè l­îng nh­ng cßn h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng lao ®éng, ®¹i bé phËn lµ lao ®éng phæ th«ng kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt hay tr×nh dé chuyªn m«n kü thuËt cßn qu¸ Ýt vµ rÊt thiÕu. Do vËy h¹n chÕ lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¹i ®Þa bµn mÊt ®i mét c¬ héi t¹o viÖc lµm thu hót lao ®éng trong lÜnh vùc nµy. MÆc dï mét trong nh÷ng ®iÓm ®¸ng quý cña ng­êi lao ®éng lµ cÇn cï chÞu khã vµ s¸ng t¹o. Chóng ta míi chuyÓn qua c¬ chÕ thÞ tr­êng ng­êi lao ®éng trong n«ng nghiÖp cßn ch­a thùc sù thÝch nghi víi quan hÖ cung cÇu lao ®éng, Ýt chñ ®éng cßn û l¹i vµ mang tÝnh tù ph¸t, thiÕu linh ho¹t, ch­a cã t¸c phong s¶n xuÊt lín, kiÕn thøc thÞ tr­êng kÐm, kinh nghiÖm qu¶n lý kÐm nhÊt lµ bèn x· miÒn nói cña huyÖn. V× thÕ h¹n chÕ trong viÖc t×m viÖc lµm. Lao ®éng vµ viÖc lµm lu«n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Sö dông nguån lao ®éng hîp lý vµ phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña hä lµ ®· gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Sö dông nguån lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn. Sö dông nguån lao ®éng thùc chÊt lµ mét qu¸ tr×nh ®­a c¸c bé phËn cña ng­êi lao ®éng x· héi vµo c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ hay gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë huyÖn. §Æc ®iÓm nguån lao ®éng cña huyÖn lµ nguån lao ®éng chiÕm mét tû lÖ cao trong tæng d©n sè cña huyÖn, nguån lao ®éng t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. Song ®Ó sö dông hÕt ®­îc nguån lao ®éng nãi kh¸c ®i lµ ng­êi lao ®éng cã viÖc lµm th× sè l­îng, chÊt l­îng ph¶i phï hîp víi viÖc lµm. Nh­ng khã kh¨n thùc tÕ lµ nguån lao ®éng l¹i ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh s¶n xuÊt, chñ yÕu tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Lao ®éng kh«ng cã chuyªn m«n kü thuËt chiÕm mét tû lÖ cao, lao ®éng cã chuyªn m«n kü thuËt l¹i chiÕm mét tû lÖ thÊp kh«ng phï hîp ®Ó t¹o viÖc lµm. Trong khi ®ã c¸c ngµnh kh¸c nh­: c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô . . .ch­a cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®Ó thu hót thªm lao ®éng. T¹o viÖc lµm b»ng c¸ch më ®­êng míi cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn tËp trung lao ®éng vµo s¶n xuÊt. NhËn thøc ®­îc c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc cña toµn x· héi vµ cña ng­êi lao ®éng. V× thÕ ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ cña Nhµ n­íc nh­ më réng c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô hiÖn ®· x©y dùng c¸c dù ¸n khai hoang phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc, cho vay víi l·i xuÊt ­u ®·i t¹o viÖc lµm, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸c c¬ së, ng­êi lao ®éng ®· chñ ®éng s¸ng t¹o t×m viÖc lµm. ChiÕn l­îc con ng­êi lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc quan träng nhÊt ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh­ gi¶i quyÕt viÖc lµm. V× vËy chÊt l­îng nguån lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. C¸c líp xo¸ mï ch÷ ®­îc tæ chøc hµng lo¹t tíi tËn c¸c x· miÒn nói vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. §Æc biÖt ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lµm gi¶m d©n sè còng nh­ gi¶m ®­îc l­îng lao ®éng ®­îc tuyªn truyÒn gi¸o dôc tíi tõng hé gia ®×nh. H¬n n÷a cßn më réng c¸c h×nh thøc ®µo t¹o nghÒ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Þa bµn huyÖn thu hót lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu viÖc lµm thµnh thÞ. Ngµy nay lao ®éng vµ viÖc lµm ®ang lµ vÊn ®Ò lín, ®ang ®­îc quan t©m lµ chÝnh s¸ch lín cÇn gi¶i quyÕt cña quèc gia. Lao ®éng vµ viÖc lµm lu«n ®i cïng nhau vµ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Cã lao ®éng th× ph¶i cã viÖc lµm cho hä, mµ lao ®éng g¾n víi mçi con ng­êi trong cuéc sèng con ng­êi kh«ng thÓ thiÕu ho¹t ®éng lao ®éng, lao ®éng ®ã lµ c¸i cèt. §Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn sè l­îng, chÊt l­îng nguån lao ®éng. PhÇn III c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt mèi quan hÖ lao ®éng vµ viÖc lµm giai ®o¹n 2000-2010 T×nh h×nh cña tØnh Thanh Ho¸ ¶nh h­ëng ®Õn lao ®éng viÖc lµm trong huyÖn. Quy ho¹ch ®Õn n¨m 2010 cña tØnh. HuyÖn TriÖu S¬n kh«ng n»m trong khu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tËp trung cña tØnh. C¸c doanh nghiÖp cña tØnh trong thêi kú s¾p xÕp tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy c¬ héi chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp dÞch vô th­¬ng m¹i rÊt thÊp. I- Dù b¸o lao ®éng vµ viÖc lµm trong thêi gian tíi. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¨ng gi¶m nguån lao ®éng møc trung b×nh trong thêi gian 2000-2010 nh­ sau: -YÕu tè lµm t¨ng lao ®éng trong mét n¨m. YÕu tè lµm t¨ng lao ®éng lµ do sè ®Õn tuæi lao ®éng, bé ®éi hoµn thµnh nghÜa vô trë vÒ, häc sinh tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc... §©y lµ c¸c yÕu tè lµm t¨ng bæ xung vµo nguån lao ®éng cña huyÖn hµng n¨m. Sè ®Õn tuæi lao ®éng: 5200 ng­êi. Bé ®éi hoµn thµnh nghÜa vô trë vÒ 300 ng­êi. Häc sinh tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc bæ tóc kh«ng cã ®iÒu kiÖn häc tiÕp cÇn viÖc lµm 1400 ng­êi. Häc sinh tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, häc nghÒ vÒ huyÖn t×m viÖc lµm: 100 ng­êi. Ngoµi ra lao ®éng ngoµi huyÖn ®Õn t×m viÖc lµm: 1000 ng­êi Tæng céng sè lao ®éng t¨ng: 8000 ng­êi /n¨m. -YÕu tè lao ®éng gi¶m trong mét n¨m: Nh÷ng ng­êi hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng, nh÷ng ng­êi ®Õn tuæi ®i nghÜa vô qu©n sù, häc sinh ®i häc phæ th«ng vµ bæ tóc ... Còng nh­ c¸c yÕu tè lµm t¨ng ®©y lµ c¸c yÕu tè lµm gi¶m nguån lao ®éng cña huyÖn: Gi¶m do hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng : 1500 ng­êi. §i nghÜa vô qu©n sù : 300 ng­êi. §i häc phæ th«ng trung häc vµ bæ tóc : 1700 ng­êi. §i häc c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng trung häc chuyªn nghiÖp: 300 ng­êi. §i lµm viÖc ngoµi huyÖn 1900 ng­êi. Tæng lao ®éng gi¶m 5700 ng­êi. -Dù b¸o lao ®éng: C©n ®èi ng­êi lao ®éng t¨ng-gi¶m th× sè lao ®éng t¨ng hµng n¨m lµ: 2300 ng­êi. Cô thÓ: Lao ®éng n¨m 2000 sÏ lµ 108300 ng­êi chiÕm tû lÖ 49,2% d©n sè. Lao ®éng n¨m 2005 lµ 119800 ng­êi chiÕm tû lÖ 53% d©n sè Lao ®éng n¨m 2010 sÏ lµ 128000 ng­êi chiÕm tû lÖ 54,4% d©n sè. MÆt kh¸c trong thêi gian tíi do ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghiÖp phôc vô n«ng th«n ph¸t triÓn sÏ thay thÕ h¹n chÕ dÇn sè lao ®éng tham gia s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Tõ ®ã sÏ lµm d«i d­ mét lùc l­îng lao ®éng phæ th«ng ®¸ng kÓ. Dù tÝnh mét n¨m sè lao ®éng cÇn viÖc lµm t¨ng lµ 1000 ng­êi/n¨m. +Dù b¸o d©n sè vµ lao ®éng. BiÓu 10: D©n sè vµ lao ®éng trong nh÷ng n¨m tíi. §¬n vÞ: Ng­êi Néi dung 2000 2005 2010 Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % 1.D©n sè trung b×nh 216000 226000 235000 2.Lao ®éng trong ®é tuæi (chØ tiªu 2/1) 116000 54 127800 56 136000 58 3.Lao ®éng cã kh¶ n¨ng L§ (chØ tiªu 3/1) 108300 49 119800 53 128000 54 Nguån: Sè liÖu dù b¸o cña UBDS vµ phßng lao ®éng TBXH huyÖn TriÖu S¬n. Nh­ vËy mçi n¨m ph¶i phÊn ®Êu gi¶i quyÕt viÖc lµm cho tõ 3500 chç lµm viÖc míi trë lªn. §ång thêi ph¶i cã gi¶i ph¸p n©ng cao hÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng trong n«ng th«n th× míi ®¶m b¶o ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Qua ®ã tõng b­íc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n trong huyÖn. Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy ®Õn n¨m 2005 cÇn gi¶i quyÕt cho 11500 chç lµm viÖc vµ n¨m 2010 cÇn gi¶i quyÕt cho 19700 chç lµm viÖc. +Dù b¸o ph©n bæ lao ®éng cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n C¨n cø vµo yªu cÇu, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi phÊn ®Êu ®Ó ®¹t c¬ cÊu ngµnh trong GDP ®Õn n¨m 2000vµ 2010 ta cã thÓ dù b¸o ph©n bæ lao ®éng trong c¸c ngµnh nh­ sau: BiÓu 11: Lao ®éng ph©n bæ theo c¸c ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ: Ng­êi N«i dung 2000 2005 2010 Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % Lao ®éng ®ang lµm viÖc 99600 100 109300 100 118000 100 Khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt 94420 94,8 103600 94,7 111600 94,6 N«ng - l©m nghiÖp 77180 77 80900 74 83000 73 C«ng nghiÖp - TT c«ng nghiÖp 8960 9 13100 12 17720 15 X©y dùng c¬ b¶n 2790 2,8 3200 2,9 3500 3 Giao th«ng vËn t¶i 1290 1,3 1600 1,5 2400 2 Th­¬ng m¹i dÞch vô 2910 2,9 3400 3 3520 3 S¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c 1290 1,3 1400 1,3 1500 1,3 Khu vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt 5180 5,2 5800 5,3 6400 5,4 Gi¸o dôc - ®µo t¹o 2364 2,4 2344 2,14 2546 2,2 V¨n ho¸ - TDTT - y tÕ 820 0,8 1020 0,9 1290 1,1 Qu¶n lý nhµ n­íc+tæ chøc 850 0,9 860 0,78 820 0,7 C¸c ngµnh kh«ng SX vËt chÊt kh¸c 1146 1,2 1576 1,44 1794 1,5 Nguån: Sè liÖu dù b¸o cña phßng lao ®éng-TBXH huyÖn TriÖu S¬n Theo sè liÖu dù b¸o vÒ tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ®­îc biÕn ®æi nh­ sau: BiÓu 12: Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña ng­êi lao ®éng trong nh÷ng n¨m tíi §¬n vÞ: Ng­êi Néi dung 2000 2005 2010 Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % Lao ®éng ®ang lµm viÖc 99600 109300 118000 Lao ®éng ®­îc ®µo t¹o 11950 12 16395 15 29500 25 -§¹i häc 490 0,49 750 0,68 1000 0,84 -Cao ®¼ng trung häc 1980 1,98 2400 2,19 2950 2,5 -S¬ cÊp c«ng nh©n kü thuËt 9480 9,5 13245 12,1 25550 21,65 Nguån: Sè l­îng dù b¸o cña phßng lao ®éng-TBXH huyÖn TriÖu S¬n II- C¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a lao ®éng vµ viÖc lµm Gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ nÒn s¶n xuÊt x· héi ë bÊt kú mét quèc gia mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµo. Nã ®ãng gãp mét vai trß to lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ toµn diÖn trong viÖc æn ®Þnh vµ tõng b­íc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng vµ cña toµn d©n. Gi¶i quyÕt viÖc lµm, sö dông hùop lý ngu«n lao ®éng ë TriÖu S¬n lµ ph¶i trªn c¬ së vËn dông tæng hîp lý luËn vÒ nguån lao ®éng vµ sö dông nguån lao ®éng hîp lý vµo ®Þa ph­¬ng, ®Æc ®iÓm vÒ d©n sè nguån lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt,mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô vµ môc tiªu c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña huyÖn tõ nay ®Õn n¨m 2010. A- Ph­¬ng h­íng, môc tiªu 1- Ph­¬ng h­íng ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lao ®éng ph¶i ®Æt trong chiÕn l­îc kinh tÕ-x· héi phï hîp víi thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong ®ã ph¸t triÓn nguån lao ®éng võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc lµ nguån lùc quan träng nhÊt cña sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc,cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, sö dông tèi ®a n¨ng lùc cña nguån lao ®éng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2010 cña huyÖn TriÖu S¬n lµ c¨n cø, tiªu chÝ quan träng nhÊt ®Ó ®Þnh h­íng c¬ cÊu kinh tÕ vµ lùa chän c«ng nghÖ. VÊn ®Ò ®Æt ra lín nhÊt trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lao ®éng lµ lµm c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng lu«n phï hîp víi nhau trong tõng b­íc ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng ®Ó n©ng cao hµm l­îng chÊt x¸m trong s¶n phÈm, t¹o ra søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ngµy cµng cao. X©y dùng hÖ thèng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ, nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn nguån lùc ®óng víi tÇm cña nã nh»m ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ n¨ng lùc cña nguån lao ®éng t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. ChÝnh s¸ch ®ã ph¶i h­íng sö dông toµn bé lao ®éng trªn c¬ së sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. 2 - Môc tiªu. Môc tiªu tæng qu¸t vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lao ®éng-t¹o viÖc lµm: §­îc hiÓu nh­ lµ quyÕt s¸ch cã tÝnh ®Þnh h­íng cña qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ nguån lao ®éng cÊp huyÖn cho mét thêi kú, cho mét giai ®o¹n dµi (5-10 n¨m), trong ®ã thÓ hiÖn râ quan ®iÓm, chñ tr­¬ng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¹m vi ®èi t­îng nh÷ng c©n ®èi vµ gi¶i ph¸p lín nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. Môc tiªu tæng qu¸t ph¸t triÓn nguån lao ®éng - gi¶i quyÕt viÖc lµm trong ®iÒu kiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa lµ ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng víi tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt, n¨ng lùc nh­: cã lßng yªu n­íc, yªu chñ nghÜa x· héi, cã tr×nh ®ä v¨n ho¸, kü thuËt c«ng nghÖ cao, cã t¸c phong c«ng nghiÖp vµ ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh. Thùc chÊt lµ ph¸t triÓn vµ sö dông mét ®éi ngò liªn tôc kÕa tiÕp x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Môc tiªu c¬ b¶n l©u dµi: Tõ nay ®Õn n¨m 2010 lµ t¹o më viÖc lµm míi, b¶o ®¶m cho mäi ng­êi cã kh¶ n¨ng lao ®éng cã nhu cÇu viÖc lµm, ®Òu cã viÖc lµm ®Çy ®ñ, viÖc lµm cã hiÖu qu¶, ­u tiªn hé chÝnh s¸ch. PhÊn ®Êu n©ng møc sèng cña diÖn chÝnh s¸ch b»ng vµ cao h¬n møc sèng trung b×nh ë ®Þa ph­¬ng. - Môc tiªu cô thÓ: + Mçi n¨m t¹o viÖc lµm míi ®Ó thu hót tõ 3500 ®Õn 4000 lao ®éng cã viÖc lµm. + N¨ng cao tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éngë n«ng th«n lªn 75% vµo n¨m 2000 vµ 80% vµo n¨m 2010. +N©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 12% vµo ®Çu n¨m 2000 vµ 25% vµo n¨m 2010. +Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo xuèng cßn 10% vµo ®Çu n¨m 2000 vµ chèng t¸i ®ãi nghÌo gi¶m xuèng d­íi møc 10% hé vµo n¨m 2005 vµ 2010. B - C¸c gi¶i ph¸p. 1- C¸c gi¶i ph¸p vÒ nguån lao ®éng. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lao ®éng ph¶i ®Æt ra rtong chiÕn l­îc kinh tÕ- x· héi. VÊn ®Ò ®Æt ra lín nhÊt trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lao ®éng lµ lµm cho c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng lu«n phï hîp víi nhau. VÒ mÆt sè l­îng: Ph¸t triÓn nguån lao ®éng ph¶i b¾t ®Çu tõ chÝnh s¸ch d©n sè cho phï hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ (tõ th¸p d©n sè trÎ sang th¸p d©n sè tr­¬ngr thµnh). MÆt kh¸c gi¶m bít sè l­îng lao ®éng trong huyÖn b»ng c¸ch ®­a lao ®éng ®i lam viÖc ë mét sè thµnh phè lín nh­: Hµ Néi, H¶i Phßng, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Khi ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt mét mÆt hµng nµo ®ã huyÖn ph¶i lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp. HiÖn nay huyÖn cã nguån lao ®éng ®«ng ®¶o nªnlùa chän c«ng nghÖ Ýt vèn mµ sö dông nhiÒu lao ®éng, tr¸nh l·ng phÝ thêi gian lao ®éng lóc n«ng nhµn. +VÒ chÊt l­îng lao ®éng: CÇn chó ý ®Õn chÝnh s¸ch giao dôc h­íng nghiÖp, ®µo t¹o nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Mét chiÕn l­îc gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ cïng víi ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ph¶i ®µo t¹o, båi d­ìng lao ®éng tµi trî tho¶ ®¸ng cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ ®Ó tr­íc m¾t n©ng cao tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 12 n¨m 2000. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ vµ ®éi ngò c«ng chøc th¹o viÖc. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu c¬ cÊu tr×nh ®é cña lao ®éng tõ n¨m 2000-2010 cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt mét sè gi¶i ph¸p sau: -TiÕp tôc qu¸n triÖt vµ triÓn khai thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt 4 cña BCH Tw §¶ng kho¸ VII vÒ tiÕp tôc ®æi míi sù nghiÖp gi¸o dôc-®µo t¹o. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®Ó toµn x· héi mµ tr­íc hÕt lµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ vµ c¸c tæ chøc x· héi qu¸n triÖt vµ cã nhËn thøc ®èi víi sù nghiÖp ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng kü thuËt- YÕu tè quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi trong giai ®o¹n míi. Trªn c¬ së ®ã cã chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®Çu t­ tho¶ ®¸ng cho sù nghiÖp ®µo t¹o nh©n lùc ®Ó ph¸t triÓntheo ®óng vai trß “Quèc s¸ch hµng ®Çu”. -Tæ chøc x©y dùng vµ phª duyÖt mét sè ®Ò ¸n chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®µo t¹o ngu«n lùc cña huyÖn tõ n¨m 2000-2010. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ nguån nh©n lùc hiÖn cã, cã chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch s¾p xÕp, bè trÝ, sö dông vµ ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éngcã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp ®· qua ®µo t¹o ®ång thêi x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®Ó ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng míi cã tr×nh ®é cã chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña nh÷ng n¨m tíi. - TiÕn hµnh rµ so¸t quy ho¹ch hÖ thèng d¹y nghÒ, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng c¬ së d¹y nghÒ, ®¶m b¶o d¹y nghÒ g¾n víi viÖc lµm. H×nh thµnh mét sè trung t©m ®a hÖ, ®a ngµnh. N©ng cÊp trung t©m dÞch vô viÖc lµm cÊp huyÖn. - LËp l¹i trËt tù kû c­¬ng trong d¹y nghÒ, thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc trong lÜnh vùc d¹y nghÒ, qu¶n lý chÊt l­îng ®µo t¹o ®Ó g¾n ®µo t¹o víi sö dông, võa tr¸nh tèn kÐm mµ cßn n©ng caochÊt l­îng nguån lao ®éng. Mäi c¬ së d¹y nghÒ ph¶i cã ®ñ c¬ së vËt chÊt... §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o b»ng nhiÒu h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh»m n©ng cao, t¨ng nhanh chÊt l­îng, chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng n«ng th«n nhÊt lµ miÒn nói. VÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra lµ n©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng, t¹o viÖc lµm cho hä n©ng cao d©n trÝ, häc vÊn, ®­îc ®µo t¹o nghÒ nghiÖp, tiÕp xóc víi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy tù b¶n th©n chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc, v× vËy Nhµ n­íc ph¶i ­u tiªn ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o n«ng th«n b»ng c¸ch: ¦u tiªn ®Çu t­ cho gi¸o dôc ë n«ng th«n x©y tr­êng líp, trang bÞ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho gi¸o dôc(s¸ch gi¸o khoa, ®å dïng phôc vô gi¶ng d¹y). HuyÖn cã chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng tho¶ ®¸ng ®èi víi gi¸o viªn nhÊt lµ 4 x· miÒn nói cña huyÖn ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c. HuyÖn ®«i khi kh«ng cã søc hót víi lao ®«ng ®­îc ®µo t¹o. NhiÒu sinh viªn huyÖn sau khi tèt nghiÖp kh«ng muèn trë l¹i huyÖn . Do ®ã cã chÝnh s¸ch hç trî gióp ®ì sinh viªn, häc sinhvíi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®Ó häc tËp trë vÒ phôc vô t¹i huyÖn. 2- C¸c gi¶i ph¸p vÒ viÖc lµm. Quan ®iÓm vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm: ViÖc lµm lµ mét vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi tæng hîp mµ kh«ng chi lµ vÊn ®Ò kinh tÕ hay x· héi ®¬n thuÇn. Do ®ã, T¹o viÖc lµm ph¶i h­íng vµo môc tiªu ph¸t triÓn ngu«n nh©n lùc, ®ång thêi sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô trªn ®Þa bµn l·nh thæ. MÆt kh¸c, nãi ®Õn t¹o viÖc lµm ph¶i ®¸p øng yªu cÇu dÞch chuyÓn kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng, ®Æt sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. B¶o ®¶m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng lµ môc tiªu x· héi hµng ®Çu. Gi¶i quyÕt viÖc lµm , b¶o ®¶m cho mäi ng­êi cã kh¶ n¨ng lao ®éng, cã nhu cÇu lµm viÖc ®Òu cã c¬ héi, cã viÖc lµm ®Æc biÖt lµ thanh niªn, lao ®éng n÷, hé chÝnh s¸ch hé ®ãi nghÌo, hé khã kh¨n ng­êi tµn tËt, yÕu thÕ trong x· héi, ng­êi hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù trë vÒ lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi, mäi ngµnh, mäi cÊp, cña nhµ n­íc vµ toµn x· héi. Môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ trong c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn, cña x·, cña c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi. Trong ®ã ph¶i khai th¸c mäi tiÒm n¨ng ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn t­¬ng xøng nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®­îc x¸c ®Þnh. T¹o viÖc lµm ph¶i dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. T¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm. Tuy vËy t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn theo chiÒu réng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Bëi vËy cÇn ph¶i lùa chän m« h×nh ph¸t triÓn phï hîp võa ph¸t triÓn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n ®ång thêi t¹o ®­îc nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. C¸c gi¶i ph¸p. Mét lµ: Thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, ®Æc biÖt ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¹o viÖc lµm ë n«ng th«n trªn c¬ së ph¸t triÓn m¹nh kinh tÕ hé gia ®×nh, kinh tÕ trang tr¹i, kinh tÕ hîp t¸c x· nh»m t¹o viÖc lµm míi (gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç). §èi víi n«ng nghiÖp: Thay ®æi c¬ cÊu mïa vô, t¨ng vßng quay cña ®Êt ­u tiªn ph¸t triÓn m« h×nh trang tr¹i. Cô thÓ: + §èi víi vïng nói: Ph¸t triÓn trang tr¹i v­ên rõng, trang tr¹i ch¨n nu«i ®¹i gia sóc, kÕt hîp trång rõng, ch¨m sãc b¶o vÖ rõng, ph¸t triÓn m¹nh c©y c«ng nghiÖp nh­: mÝa, chÌ... TiÕp tôc ®æi míi tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c n«ng tr­êng theo h­íng giao, ®Êt giao rõng cho ng­êi lao ®éng. + §èi víi vïng ®åi: Ph¸t triÓn trang tr¹i v­ên ®åi theo h­íng N«ng-L©m kÕt hîp, ph¸t triÓn m¹nh diÖn tÝch c©y mÝa ®Ó lµm nguyªn liÖu cung cÊp cho nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n. + §èi víi vïng ®ång b»ng: Ph¸t triÓn trang tr¹i ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, nu«i thuû s¶n nh»m t¹o nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó thu hót thªm nguån lao ®éng n«ng nhµn. §©y lµ vïng ®«ng d©n Ýt ®Êt, chñ yÕu lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, thu hót lao ®éng vµo th©m canh t¨ng vô, n©ng hÖ sè sö dông ®Êt lªn trªn hai vßng trong n¨m. §Çu t­ quy ho¹ch c¸c vïng lóa träng ®iÓm, c¸c vïng chuyªn canh rau mµu t¹o ra hµng ho¸ phôc vô ng­êi tiªu dïng. §Ó ph¸t triÓn cho kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn ®­a tiÕn bé khoa hoc kü thuËt c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, cÇn t¨ng c­êng më réng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c trung t©m khuyÕn n«ng... - Trong c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn m¹nh mÏ viÖc lµm phi n«ng nghiÖp, doanh nghiÖp võa vµ nhá(chñ yÕu c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ), kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. Tæ chøc vµ qu¶n lý tèt viÖc khai th¸c quÆng Cr«m mÝt theo ®óng quy ho¹ch. - Trong x©y dùng c¬ b¶n: T¹o c¬ së h¹ tÇng thuËn lîi cho l­u th«ng hµng ho¸, ®« thÞ ho¸ n«ng th«n b»ng c¸ch ph¸t triÓn thi trÊn, thÞ tø, hîp t¸c x· dÞch vô nh»m môc ®Ých thu hót lao ®éng t¹i chç t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lµm æn ®Þnh. Hai lµ: Tæ chóc d¹y nghÒ t¹i ®Þa bµn huyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng. Cñng cè hoµn thiÖn trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ d¹y nghÒ, tiÕn tíi thµnh lËp trung t©m d¹y nghÒ cña huyÖn ®ñ søc c¶ vÒ c¬ s¬ vËt chÊt vµ n¨ng lùc thÇy, thî nh»m ®¹t ®­îc hai nhiÖm vô. + NhiÖm vô thø nhÊt lµ d¹y nghÒ, chuyÓn giao c«ng nghÖ míi vµo n«ng nghiÖp n«ng th«n mét c¸ch toµn diÖn, kÓ c¶ kü thuËt nghiÖp vô vµ n¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ trong n«ng th«n. §Æc biÖt lµ kinh tÕ hé, kinh tÕ trang tr¹i trong t­¬ng lai. + NhiÖm vô thø hai lµ d¹y nghÒ c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp nh»m phôc vô cho lùc l­îng lao ®éng trÎ cã nhu cÇu t×m viÖc lµm ë c¸c khu c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi tØnh ®Ó ®¶m b¶o sö dông lao ®éng ®óng nghÒ ®­îc ®µo t¹o. Ba lµ: Tæ chøc dÞch vô viÖc lµm ( t¹o viÖc lµm ngoµi huyÖn). Tæ chøc m¹ng l­íi dÞch vô viÖc lµm cña huyÖn ®ñ m¹nh ®Ó: + T­ vÊn lùa chän nghÒ, n¬i häc nghÒ. + T­ vÊn lùa chän viÖc lµm, n¬i lµm viÖc. + Trao ®æi th«ng tin vÒ thÞ tr­êng lao ®éng. + T­ vÊn lËp dù ¸n tù t¹o viÖc lµm hoÆc dù ¸n t¹o thªm viÖc lµm + T­ vÊn vÒ ph¸p luËt lao ®éng liªn quan ®Õn viÖc lµm. + Giíi thiÖu viÖc lµm, bè trÝ viÖc lµm vµ c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc lµm. Bèn lµ: Tæ chøc, qu¶n lý tèt viÖc cho vay vèn ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm tõ c¸c nguån: - Vèn vay tõ ng©n hµng n«ng nghiÖp. - Vèn vay tõ ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo - Vèn vay tõ quü quèc gia hç trî tao viÖc lµm - Vèn vay tõ c¸c quü héi - Khai th¸c tèt nguån vèn tù cã nhµn rçi trong nh©n d©n . Tæ chøc cho vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm: §èi t­îng ®­îc vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i lµ ng­êi thÊt nghiÖp, ng­êi thiÕu viÖc lµm ®· ®¨ng ký ®Ó t¹o viÖc lµm míi hoÆc viÖc lµm thªm, c¸c tæ chøc sö dông lao ®éng nhËn thu hót ng­êi thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm ®· ®¨ng ký do c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm giíi thiÖu. C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ së d¹y nghÒ cho ng­êi tµn tËt vµo häc nghÒ hoÆc nhËn hä vµo lµm viÖc. N¨m lµ: Thùc hiÖn x· héi ho¸ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm. Trªn c¬ së ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, khuyÕn khÝch c¸c ngµnh c¸c cÊp vµ c¸c gia ®×nh, c¸ nh©n khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng s½n cã, ph¸t huy néi lùc, chñ ®éng tham gia ph¸t triÓn viÖc lµm. X· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng t×nh nghÜa tõ thiÖn cïng víi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®Ó gióp ®ì c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. Do tr¶i qua nhiÒu cuéc chiÕn tranh ¸c liÖt vµ kÐo dµi ®· ®Ó l¹i nhiÒu hËu qu¶ cho x· héi ë huyÖn cã nhiÒu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng lµ th­¬ng binh, bÖnh binh. Ngoµi ra c¸c ®èi t­îng x· héi nh­ ng­êi bÞ tµn tËt. C¸c ®èi t­îng nµy cÇn ph¶i cã viÖc lµm phï hîp cã thªm thu nhËp nh»m n©ng cao møc sèng cña ®èi t­îng x· héi vµ nã thÓ hiÖn râ nÐt tÝnh ­u viÖt cña chÕ ®é ta. Tuú theo ®èi t­îng mµ huyÖn tæ chøc viÖc lµm thÝch hîp nh­ tæ chøc c¸c c¬ së s¶n xuÊt riªng cña tõng ®èi t­îng víi chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, tÝn dông, mÆt b»ng... hoÆc h×nh thµnh c¸c trung t©m x· héi tæng hîp, c¸c trung t©m gi¸o dôc, ch÷a bÖnh, d¹y nghÒ vµ tæ chøc viÖc lµm cho hä. C¸c h×nh thøc t¹o viÖc lµm ®Æc thï nµy kh«ng nh÷ng ®· cã t¸c dông tÝch cùc vÒ kinh tÕ, mµ cßn gãp phÇn quan träng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò x· héi ë huyÖn. C¸c gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch: X©y dùng hÖ thèng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn nguån lùc ®óng víi tÇm cña nã nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ n¨ng lùc nguån lao ®éng. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh­ng chÝnh s¸ch ®ã h­íng vµo sö dông toµn bé lao ®éng trªn c¬ së sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Nhµ n­íc hç trî vèn th«ng qua tÝn dông ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng n«ng th«n ®Ó hä ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô, më mang c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp nh»m t¹o ra viÖc lµm cho b¶n th©n vµ t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi. Nhµ n­íc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n b»ng nguån vèn ng©n s¸ch ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp quy m« võa vµ nhá. §©y lµ h×nh thøc míi x©y dùng kinh tÕ Nhµ n­ëctªn ®Þa bµn n«ng th«n. Kh©u chÕ biÕn sau thu ho¹chlµ kh©u cÇn sù hç trî ®Çu t­ líncña Nhµ n­íc, v× hiÖn nay n«ng s¶n xuÊt khÈu cña chóng ta ch­a ®­îc hÕ biÕn tinh b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn xuÊt khÈu rÊt h¹n chÕ kÓ c¶ sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Nhµ n­íc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµo ®Þa bµn n«ng th«n, nh»m t¹o thªm viÖc lµm, ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n. C¸c chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t­: + Nhµ n­íc hç trî ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng(®­êng x¸, ®iÖn, n­íc...) ë n«ng th«n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ vµo n«ng th«n. ChÝnh s¸ch nµy nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ n¨ng xuÊt lao ®éng, tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c­ d©n trong huyÖn. + C¾t gi¶m c¸c thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ trong cÊp giÊy phÐp kinh doanh cho c¸c nhµ ®Çu t­. Thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ vÒ n«ng th«n, kÓ c¶ nhµ ®Çu t­ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. + Gi¶m thuÕ cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµo c¸c khu vùc n«ng th«n. + Thùc hiÖn chinh s¸ch tin dông ­u ®·i cho c¸c nhµ ®Çu t­. + Tao ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong cÊp vµ cho thuª mÆt b»ng víi gi¸ ­u ®·i cho c¸c nhµ ®Çu t­ vÒ n«ng th«n. HuyÖn TriÖu S¬n cã quÆng Cr«m mÝt cÇn t¹o ®iÒu kiÖnvµ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch trªn ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ vµo ®ã khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thu hót lao ®éng. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch trî gióp trong kh«i phôc ph¸t triÓn lµng nghÒ nh»m ph¸t triÓn viÖc lµm phi n«ng nghiÖp. Lµng nghÒ truyÒn thèng ®­îc kh«i phôc ph¸t triÓn kh«ng chØ t¹o thªm nhiÒu chç lµm míi mµ cßn t¨ng thªm thu nhËp tao nguån hµng ho¸, gi¶m sè hé thuÇn n«ng, m« h×nh c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng n«ng th«n. Sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c lµng nghÒ cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc: - Hç trî vÒ vèn vµ tÝn dông ­u ®·i ®Ó khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn. - MiÔn gi¶m thuÕ cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä tham gia vµo s¶n xuÊt, miÔn gi¶m ë ®©y lµ miÔn gi¶m cho ng­êi nghÌo. Nh­ ë c¸c lµng nghÒ Nhµ n­íc t¹o diÒu kiÖn gióp ®ì vèn ®Ó ph¸t triÓn, miÔn gi¶m thuÕ ®Çu vµo. Gióp hä t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm tr¸nh tr­êng hîp hµng ho¸ lµm ra bÞ ø ®äng kh«ng tiªu thô ®­îc. NhÊt lµ nghÒ ®an tre ë mét sè x· cña huyÖn. §©y lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch tèt ®Ó t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®Æc biÖt lµ lao ®éng nghÌo. - Gióp hä t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Nhµ n­íc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt gióp t¹o viÖc lµm cho n«ng d©n nghÌo. Nhµ n­íc khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ë n«ng th«n. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch hç trî vµ khuyÕn khÝch chuyÓn giao c«ng nghÖ vµo n«nh th«n vµ n«ng nghiÖp ®Ó thu hót lùc l­îng lao ®éng qua ®µo t¹o vÒ n«ng th«n lµm viÖc. Hç trî ®Çu t­ x©y dùng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«nvµ ®Çu t­ ph¸t triÓn khoa häc ë n«ng th«n. Ph¸t triÓn c¸c trung khoa häc c«ng nghÖ vÒ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n nh­ c¸c tr¹m vÒ nghiªn cøu c©y trång, vËt nu«i ®Ó chuyÓn giao gièng lóa míi cho ng­êi n«ng d©n. Tæ chøc lång ghÐp vµ thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, gi¶i quyÕt viÖc lµm xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Ó võa t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nhanh kinh tÕ, t¹o nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, æn ®Þnh thu nhËp ®êi sèng, tõng b­íc ®­îc n©ng cao cho c¸c hé n«ng d©n. Tiªp tôc bæ xung vµ hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch vµ luËt ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, thùc hiÖn ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ x· héi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. C¸c gi¶i ph¸p trªn cÇn ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé ®Ó bæ sung vµ hç chî cho nhau nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng ë n«ng th«n, sö dông nguån lao ®éng ë n«ng th«n mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tæ chøc x©y dùng, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch viÖc lµm vµ tuyªn truyÒn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh. Nghiªn cøu hoµn chØnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ dÞch vô viÖc lµm, chÝnh s¸ch d¹y nghÒ g¾n víi viÖc lµm; chÝnh s¸ch vay vèn t¹o viÖc lµm: chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh t¹o viÖc lµm, chÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÊt nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã TriÖu S¬n ph¶i tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra tõ cÊp huyÖn ®Õn c¸c c¬ së, ®Þa ph­¬ng. + CÊp x·, thÞ trÊn: C¨n cø vµo môc tiªu vµ t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó x©y dùng ch­¬ng trinh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc g¾n víi gi¶i quyÕt viÖc lµm cho kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ giai ®o¹n 2000-2010. Qua ®ã x©y dùng c¸c dù ¸n hoÆc h­íng dÉn c¸c hé x©y dùng dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ hé. §Æc biÖt ­u tiªn kinh tÕ trang tr¹i, c¸c xÝ nghiÖp kinh tÕ võa vµ nhá, ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò cÇn hç trî, tõ ®ã ®iÒu tra ®¸nh gi¸ sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i c¬ së, ®Þa ph­¬ng, sè nh­êi cÇn t×m viÖc lµm trªn ®Þa bµn huyÖn hoÆc ngoµi huyÖn theo thø tù ­u tiªn. + CÊp huyÖn: Nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n trªn ph¹m vi toµn huyÖn. Tr­íc hÕt ­u tiªn x©y dùng c¸c dù ¸n sau: -X©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn n«ng s¶n ®Ó kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - Dù ¸n x©y dùng trung t©m d¹y nghÒ cÊp huyÖn. - Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng dÞch vô viÖc lµm trªn ®Þa bµn huyÖn. kÕt luËn Nãi ®Õn viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng lµ nãi ®Õn vai trß cña con ng­êi trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. §Ó ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng, ng­êi lao ®éng ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÝnh lµ ng­êi lao ®éng cã viÖc lµm. “Mäi ho¹t ®éng t¹o ra nguån thu nhËp kh«ng bÞ ph¸p luËt ng¨n cÊm ®Òu ®­îc th­a nhËn lµ viÖc lµm” ViÖc lµm lµ ho¹t ®éng t¹o ra gi¸ trÞ, cña c¶i vËt chÊt. ChØ cã th«ng qua ho¹t ®éng, s¶n xuÊt con ng­êi m­ãi cã ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng. “Lao ®éng lµ nguån gèc cña mäi cña c¶i”... “Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Çu tiªn cña tµon bé ®êi sèng x· héi loµi ng­êi”. Lao ®éng lµ nguån lùc quan träng nhÊt ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng x· héi võa , lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn. §¶ng vµ Nhµ n­íc lu«n quan t©m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Nhµ n­íc ®· kh¼ng ®Þnh “Gi¶i quyÕt viÖc lµm, b¶o ®¶m cho mäi ng­êi cã kh¶ n¨ng lao ®éng ®Òu cã c¬ héi cã viÖc lµm lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc vµ cña toµn x· héi...” Nhµ n­íc hµng n¨m, t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, hç trî tµi chÝnh cho vay vèn hoÆc gi¶m, miÔn thuÕ vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Ó ng­êi cã kh¶ n¨ng lao ®éng tù gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®Ó c¸c tæ chøc ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn nhiÒu nghÒ míi nh»m t¹o viÖc lµm cho nhiÒu ng­êi lao ®éng”. Trong thùc tÕ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng cho phï hîp víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng phô thuéc vµ liªn quan ®Õn nhiÒu yÕu tè, khã kh¨n vµ phøc t¹p nh­ng cã sù quan t©m l·nh ®¹o cña cÊp uû, sù chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn, sù tham gia ®Çy tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, x· héi vµ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh, b¶n th©n ng­êi lao ®éng, ch¾c ch¾n c«ng t¸c lao ®éng - viÖc lµm cña huyÖn TriÖu S¬n sÏ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. XuÊt ph¸t tõ quan niÖm cña c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, vÒ con ng­êi vµ sù ph¸t triÓn cña con ng­êi víi t­ c¸ch lµ môc tiªu, vµ lµ ®éng lùc cña ph¸t triÓn, tiÕn bé x· héi coi ®ã lµ c¬ së khoa häc bÒn v÷ng th× sù nghiÖp ch¨m sãc, båi d­ìng vµ ph¸t huy nh©n tè con ng­êi cïng víi viÖc ch¨m lo th­êng xuyªn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho con ng­êi v× môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Trong c«ng cuéc ®æi míi theo h­íng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay lµ mét nhiÖm vô hÕt søc c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch. Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô c¬ b¶n ®ã sÏ ®em l¹i cho chóng ta mét nguån n¨ng lùc néi sinh kh«ng g× so s¸nh næi cho sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc l©u bÒn, cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS Mai Quèc Ch¸nh vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc n¨m 1998 Gi¸o tr×nh tæ chøc lao ®éng khoa häc trong xÝ nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc n¨m 1994 Nghiªn cøu lý luËn: Sè 7 n¨m 1999; sè 10 n¨m 1998 S¸ch chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ViÖt Nam - NguyÔn H÷u Dòng - TrÇn H÷u Trung T¹p chÝ lao ®éng vµ x· héi sè 7/1999; sè 10/1998 Bé luËt lao ®éng n­íc CHXHCN ViÖt Nam nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1994 Niªn gi¸m thèng kª cña huyÖn TriÖu S¬n Thanh Ho¸ n¨m 1989, 1995, 1998 B¸o c¸o d©n sè cña UBDS-KHHG§ huyÖn TriÖu S¬n Thanh Ho¸ n¨m 1989, 1998, 1999

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng nguồn lao động và việc làm ở huyện Triệu Sơn.DOC
Luận văn liên quan