Đề tài Thuyết trình kế toán tài sản và khấu hao tài sản cố đinh

TSCĐ là cơ sở vật chất của đơn vị. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có và trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào hoạt động của đơn vị. TSCĐ là một trong các yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững, tăng năng xuất lao động.Do đó, việc theo dõi thường xuyên tình hình tăng giảm TSCĐ, tình hình sử dụng và khấu hao TSCĐ có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng tscđ

pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thuyết trình kế toán tài sản và khấu hao tài sản cố đinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuyet-trinh-de-tai-ke-toan-tai-san-va-khau-hao-tai-san-co-dinh-nhom-7.pdf
Luận văn liên quan