Đề tài Thuyết trình tổng quan foxpro

Các ưu/nhược điểm khi sử dụng foxpro  Ứng dụng biên dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư viện hỗ trợ lúc chạy (run time support library) tùy theo version của VFP và Windows.  Là một hệ biên dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình có thể hoạt động với các mã do nó tự sinh ra trong quá trình chạy  Dễ tách ứng dụng thành nhiều mô đun và do đó có thể dễ dàng nâng cấp sửa đổi.  Visual Foxpro version trước 9 sẽ không hỗ trợ trực tiếp mã Unicode, VFP9 có hỗ trợ trực tiếp mã Unicode tùy theo cài đặt trên Windows version nào.

pdf10 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thuyết trình tổng quan foxpro, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÀNH VIÊN NHÓM: Nhan Nguyễn Quốc Bảo Huỳnh Hữu Hồng Huệ Nguyễn Thị Kim Huệ Tô Tiến Dũng THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN FOXPRO GIỚI THIỆU VỀ FOXPRO Visual FoxPro là một công cụ phát triển và ngôn ngữ lập trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong cách lập trình theo thủ tục (programming in the procedural style)). Phiên bản cuối cùng của FoxPro (2.6) làm việc trên Mac OS, MS-DOS, Windows và Unix. Visual FoxPro 3.0 là phiên bản "Visual" đầu tiên, có thể chạy trong Mac và Windows, các phiên bản sau chỉ dùng trong Windows. GiỚI THIỆU VỀ FOXPRO Visual FoxPro, ký hiệu vắn tắt là VFP, là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System -DBMS) trực quan. Nó không chỉ là một hệ DBMS mà còn là một ngôn ngữ lập trình có triển vọng. Nó có thể được dùng để viết cả các ứng dụng web. Phiên bản VFP 6.0 VFP 7.0 VFP 8.0 VFP 9.0 Windows NT 4.0 Được Được Không được Không được Windows 95 Được Chỉ khi thi hành Không được Không được Windows 98 Được Được Chỉ khi thi hành Chỉ khi thi hành Windows ME Được Được Chỉ khi thi hành Chỉ khi thi hành Windows 2000 Được Được Được Được Windows XP Được Được Được Được Windows 2003 Được Được Được Được Windows Vista Được Được Được Được Những nét đặc trưng cơ bản  Công cụ quản lý ứng dụng - Project manager đem lại một cách nhìn tổng quan, hiệu quả trong việc phát triển một ứng dụng nào đó.  Công cụ trực quan cho phép thiết kế giao diện được nhanh chóng, đẹp.  Công cụ Report Designer tiện dụng, cho phép tạo ra nhiều report đa dạng. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Từ khóa, lệnh: I. Từ khóa (Key Word): Là các từ mà Visual Foxpro đã sử dụng cho một mục đích nào đó. Và người dùng không được phép đặt tên trùng với từ khóa. Trong Foxpro từ khoá có thể không cần viết đầy đủ mà chỉ cần viêt 4 ký tự đầu của từ khoá đó. Ví dụ: từ khoá CREATE có thể chỉ cần viết CREA (Visual Foxpro không phân biệt chữ hoa, chữ thường). Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ II. Trong Visual Foxpro có hai loại câu lệnh: 1. Các câu lệnh có thể thực hiện trực tiếp từ cửa sổ lệnh (Command Windows) - gọi là Lệnh trực tiếp. 2. Các lệnh chỉ thực hiện trong chương trình. Các lệnh trực tiếp cũng thực hiện được trong chương trình. Các ưu/nhược điểm khi sử dụng foxpro  Ứng dụng biên dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư viện hỗ trợ lúc chạy (run time support library) tùy theo version của VFP và Windows.  Là một hệ biên dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình có thể hoạt động với các mã do nó tự sinh ra trong quá trình chạy  Dễ tách ứng dụng thành nhiều mô đun và do đó có thể dễ dàng nâng cấp sửa đổi.  Visual Foxpro version trước 9 sẽ không hỗ trợ trực tiếp mã Unicode, VFP9 có hỗ trợ trực tiếp mã Unicode tùy theo cài đặt trên Windows version nào. Ví Dụ: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của Họ Tên, tìm nhân viên có tên “Nguyen Van An”. Hoten Ngaysinh Gioitinh NamLV Nguyễn Văn An 20/6/1975 T 1988 Lê Thị Nhàn 12/6/1945 F 1970 Nguyễn An 11/5/1968 T 1990 Trần Hạnh 15/6/1980 T 1999 Ví Dụ: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của Họ Tên, tìm nhân viên có tên “Nguyen Van An”. FoxPro: use NHANVIEN index on upper (HOTEN) to HOTEN seek “Nguyen Van An” disp SQL: select hoten from nhanvien where hoten=‘nguyen van an’ order by hoten asc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom9_0066.pdf