Đề tài Tìm hiểu phản ứng với mật độ trồng của giống ngô đường lai kiểu cây mới tiên việt 3 tại Gia Lâm

1. Thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, chiều cao đóng bắp của 2 giống ngô đường Tiên việt 3 và Sugar 75 khi trồng ở khoảng cách hàng khác nhau không có sự sai khác ở mức có ý nghĩa. 2. Khả năng chống chịu đồng ruộng của cả 2 giống ngô đường tốt nhất ở mật độ thưa (4,9 đến 6,9 vạn cây/ha) và mật độ dày (15,6 vạn cây/ha) chống chịu kém nhất. 3. Mật độ trồng ảnh hưởng đến hiệu suất quang hợp thuần và lượng quang hợp quần thể. Khi tăng mật độ trồng xu hướng tăng hiệu suất quang hợp thuần và lượng quang hợp quần thể ở cả 2 giống. Công thức có hiệu suất quang hợp cao nhất ở công thức M2 mật độ 10 vạn cây/ha (khoảng cách 40 x 25 cm) đạt 9,0(g/m2lá/ngày) tương ứng với lượng quang hợp quần thể 376,1 (g/m2đất/ngày). Giống đối chứng Sugar 75 có hiệu suất quang hợp thuần 7,3 (g/m2lá/ngày) tương ứng với lượng quang hợp quần thể 171 (g/m2đất/ngày).

doc118 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu phản ứng với mật độ trồng của giống ngô đường lai kiểu cây mới tiên việt 3 tại Gia Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soengas, y Amando Ordas (2000), Genetic background effect on germination of su1 maize and viability of the su 1 allele, Maydica 45:109-111. 26. Pedro Revilla, J. R. Hotchkiss, y. W. F. Tracy (2003), Cold tolerance evaluation in a diallel among open-pollinated sweet corn cultivars, Hortscience 38 (1): 88 – 91 27. Russ Nicely, Ponnarong Prasertsri (2004), Thailand processed sweetcorn annual 2004, USDA Foreign Agriculturre service. 28. Russ Nicely, Ponnarong Prasertsri (2004), Thailand processed sweetcorn annual 2004, USDA Foreign Agriculturre service 29. Steve Diver, George Keeper, Preston Sullivan (2001), Organic Sweet Corn Production, National Sustainable Agriculture information service, NCAT 1997-2008. 30. Tom Barnes, Ric Bessin, Brrent Rowel, and John Strang (2001), Crop Profile for Sweet Corn in Kentucky (Gramineae, Zea Mays var saccharata); University of Kentucky, Lexington, KY, 40546 31. USDA (2008), reports commercial sweet corn production in 2007 32. Williams, M., Pataky, J.K.2008. Genetic Basis of Sensitivity in Sweet Corn to Tembotrione. Weed.56:364-370 33. W. M. Stall, University of Florida, L. Waters, Jr. D. W. Davis and C. Rosen University of Minesota,(1989), G. H. Clough, Oregon State University (1989), Sweet Corn Production Purdue University and U.S. Departement of Agriculturre Cooperating, H.A. Wadsworth, Directior, Wesst Lafayette, IN Các trang web: 34. www.hoinongdan.org.vn 35. www.Syngenta.com Phụ lục Một số hình ảnh thí nghiệm MẪU CHỤP THỜI KỲ 3 LÁ TIÊN VIỆT 3 (MẬT ĐỘ M11) SUGAR 75(ĐỐI CHỨNG) MẪU CHỤP THỜI KỲ 5 – 7 LÁ TIÊN VIỆT 3 SUGAR 75( ĐỐI CHỨNG) MẪU CHỤP KHOẢNG CÁCH CÂY Khoảng cách 20cm Khoảng cách 25cm Ảnh 4: Sugar 75 Ảnh 5: Tiên Việt 3 Tiên việt 3 (mật độ 2) Tiên Việt 3(mật độ 3) Số liệu khí tượng Số liệu khí tượng tháng 7 năm 2009 trạm HAU - JICA Ngày Hướng gió Tốc độ gió Max (m/s) Lượng mưa (mm) Số giờ nắng (giờ) Nhiệt dộ không khí TB (oC) Nhiệt dộ không khí Max (oC) Nhiệt dộ không khí Min (oC) 1 SE 6,4 0,5 6,5 29,6 33,1 26,7 2 SE 5,9 17,5 6,3 29,2 34,9 26,7 3 NNW 7,1 7 6,5 24,8 28,7 21,7 4 NNW 3,6 0 11 27,8 34 22,7 5 SW 3,8 0 4,7 28,0 33 24,5 6 SE 4 0 6,8 29,5 34,6 25,8 7 S 4,6 0 7,5 30,9 36,2 27,3 8 SW 4,6 0 7,9 31,8 37,5 27,5 9 ESE 3,6 0 2,7 32,6 37,4 29,1 10 ESE 3,8 0 9 31,6 36,8 27,5 11 SE 8 6 7 28,7 31,9 24,8 12 13 SE 3 0 0,6 30,0 33,5 28,6 14 ESE 4,1 0 6,3 30,6 35,5 27,3 15 NNE 9,7 19 6,3 28,9 35,6 25,4 16 N 3 0 0 26,4 27,4 25,9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SSE 4,9 0 0 29,8 31,7 28,9 29 SE 7,4 9,5 0,1 28,4 33,3 26,8 30 NW 3,5 1 7,3 30,9 35,3 27,3 31 Tổng 91 60,5 96,5 529,6 610,4 474,5 Max 9,7 19 11 32,6 37,5 29,1 Min 3,0 0,0 0,0 24,8 27,4 21,7 TB 5,1 3,4 5,4 29,4 34,0 26,4 Số liệu khí tượng tháng 8 năm 2009 trạm HAU – JICA Ngày Hướng gió Tốc độ gió Max (m/s) Lượng mưa (mm) Số giờ nắng (giờ) Nhiệt dộ không khí TB (oC) Nhiệt dộ không khí Max (oC) Nhiệt dộ không khí Min (oC) 1 NW 4 0 0 28,8 31,3 28 2 NW 2,8 0 4,7 30,2 34,6 27,1 3 SE 3,3 0 5,7 30,7 35,2 27,7 4 ESE 2,9 0 6,9 32,0 37,2 28,5 5 NW 8 8 7,2 30,7 34,1 26,4 6 N 4,2 0 0,2 28,0 29,9 27,1 7 8 9 10 11 SSW 3,4 0 0 27,1 28,4 26,6 12 NW 4,4 0 7,4 28,6 35,6 26 13 N 4,4 0 2,4 28,3 32,6 26,5 14 15 16 17 SE 5,8 0 5,7 30,5 33,6 27,3 18 SE 5 0 10,5 29,7 34 26,4 19 SE 4,7 0 10,2 30,0 34,8 26,7 20 SE 7,6 29,5 0,2 26,8 34,5 24,6 21 SE 4,8 0 8,5 29,7 34,9 25,2 22 N 6,7 31 4,9 26,5 30,1 23,7 23 NNW 2,6 0 9,9 29,4 34,3 25,1 24 SE 3,2 0 9,4 30,5 35,9 26,6 25 E 3,1 0 9,3 30,1 35,5 26,2 26 SSE 1,9 0 6,3 29,8 34,7 26,5 27 SE 3,7 0 2,2 30,6 35,4 28,4 28 SE 4,1 0 0 28,2 30,6 27,5 29 SE 5,2 0 7,4 29,5 34,2 26,4 30 NW 6,1 2 2,7 27,6 32,3 25,5 31 NW 5,5 0 8,8 28,5 35 25,2 Tổng 107,4 70,5 130,5 701,7 808,7 635,2 Max 8 31 10,5 32 37,2 28,5 Min 1,9 0 0 26,5 28,4 23,7 TB 4,5 2,9 5,4 29,2 33,7 26,5 Số liệu khí tượng tháng 9 năm 2009 trạm HAU – JICA Ngày Hướng gió Tốc độ gió Max (m/s) Lượng mưa (mm) Số giờ nắng (giờ) Nhiệt dộ không khí TB (oC) Nhiệt dộ không khí Max (oC) Nhiệt dộ không khí Min (oC) 1 NNW 4,1 0 8 28,9 34,1 25,6 2 N 4,8 0 5,1 29,1 34,6 26,3 3 N 3,2 0 6,3 29,1 34,9 25,8 4 NNW 4,6 0 8,4 29,4 35,5 25,2 5 SE 4,6 0 10,3 29,9 35,6 26 6 E 3,7 0 9,9 30,5 35,3 26,5 7 N 3,4 0 7,4 30,2 35,4 27,2 8 SE 4,1 0 9 30,6 36,4 26,2 9 SE 3,3 0 10,1 30,4 36,1 26,3 10 SE 2,8 0 8,4 30,1 35,7 26,2 11 NW 4,3 6,5 2,5 28,2 32,7 25,4 12 NNE 5,3 11 0,6 26,3 28,5 25,1 13 SE 3,3 16,5 5,8 28,6 33,9 25,6 14 NW 3 0 6,8 30,1 35 26,4 15 N 9,9 18 6,1 30,4 35,1 25,5 16 NE 2,6 4 0 26,1 27,5 25,3 17 N 1,6 10,5 0 25,3 25,8 24,6 18 SE 3,9 0 8,8 31,0 34,8 27,2 19 SE 3 0 9,2 30,7 36 26,3 20 SE 3,6 0 9,1 31,1 36,4 27,4 21 NW 6,4 60,5 2,2 26,6 30,2 24,3 22 N 3,9 0,5 3,4 25,4 29,7 22,5 23 NNW 3,1 0 10 27,9 33 23,7 24 NNW 4 2,5 5,6 27,6 33 24,9 25 N 2,6 0,5 1,5 27,2 31 25,3 26 27 NNW 3,1 0 0,3 29,1 34 27 28 NNW 5,9 0 7,1 28,4 32,4 25,3 29 30 31 Tổng 108,1 130,5 161,9 778,2 902,6 693,1 Max 9,9 60,5 10,3 31,1 36,4 27,4 Min 1,6 0 0 25,3 25,8 22,5 TB 4 4,8 6 28,8 33,4 25,7 Số liệu khí tượng tháng 10 năm 2009 trạm HAU – JICA Ngày Hướng gió Tốc độ gió Max (m/s) Lượng mưa (mm) Số giờ nắng (giờ) Nhiệt dộ không khí TB (oC) Nhiệt dộ không khí Max (oC) Nhiệt dộ không khí Min (oC) 1 2 SSE 2,9 0 6,4 30 34,5 26 3 4 5 N 4,2 0 7,7 29,8 34 25,3 6 SE 2,8 0 9 27,6 34,6 22,6 7 N 2,6 0 8,2 26,9 34,7 21,9 8 SE 3,5 0 8,4 27,6 34,2 22,3 9 SE 3,1 0 6,2 27,7 33,3 23,8 10 NNW 2 0 0,6 26,3 30,3 24,6 11 NE 2,6 0 1,7 28,0 31,8 24,9 12 N 2,7 0 4 27,2 32,4 24,4 13 NNW 5,9 0 1 26,8 30,2 25,2 14 NNW 5,6 4,5 0 22,7 25,3 21 15 N 4,1 7 0 21,6 22,6 20,7 16 NW 4,9 0 3 24,1 26,8 21,9 17 18 SE 3,1 0 0,4 27,8 33,4 24,6 19 SE 2,1 0 5,6 27,9 34 23,7 20 N 3,1 0 0 25,5 27,7 24,7 21 N 3,5 0,5 1,5 24,6 28,1 22,1 22 N 2,4 8 0,9 24,1 27,9 21,6 23 SSE 3,9 0 8,2 27,7 32,2 23,1 24 ESE 1,1 0 0 22,4 23 22,1 25 SE 5,1 0 3,7 28,2 32,1 24,7 26 SE 4,3 0 5,6 27,2 33,1 24 27 SE 6,2 0 4,2 26,6 31,8 23,6 28 SE 3,9 0 0 24,6 28,2 23,7 29 N 2,4 0 1,7 25,1 28,2 23,6 30 31 Tổng 88 20 88 658 764,4 586,1 Max 6,2 8 9 30 34,7 26 Min 1,1 0 0 21,6 22,6 20,7 TB 3,4 1 3,4 25,3 29,4 22,5 Các bảng sử lý số liệu trên Irristat 5.0 *CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG CHIEU CAO CUOI CUNG VARIATE V003 CCC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 50.3337 25.1669 1.78 0.190 3 2 CTHUC$ 11 1324.27 120.388 8.52 0.000 3 * RESIDUAL 22 310.911 14.1323 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 1685.51 48.1575 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCC 30/12/ 9 14:28 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 CHIEU CAO CUOI CUNG MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS CCC 1 12 167.521 2 12 170.308 3 12 169.596 SE(N= 12) 1.08522 5%LSD 22DF 3.18277 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS CCC M1 3 168.100 M2 3 167.917 M3 3 169.167 M4 3 167.067 M5 3 164.217 M6 3 170.833 M7 3 168.367 M8 3 170.950 M9 3 165.100 M10 3 166.617 M11 3 163.533 M12 3 187.833 SE(N= 3) 2.17043 5%LSD 22DF 6.36554 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CCC 30/12/ 9 14:28 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 CHIEU CAO CUOI CUNG F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | CCC 36 169.14 6.9396 3.7593 2.2 0.1905 0.0000 CHIEU CAO DONG BAP VARIATE V003 CCDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 28.8463 14.4232 7.17 0.004 3 2 CTHUC$ 11 68.0441 6.18583 3.08 0.012 3 * RESIDUAL 22 44.2460 2.01118 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 141.136 4.03247 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCDB 30/12/ 9 14:29 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 CHIEU CAO DONG BAP MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS CCDB 1 12 47.8092 2 12 49.9100 3 12 49.4033 SE(N= 12) 0.409388 5%LSD 22DF 1.20067 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS CCDB M1 3 50.2467 M2 3 49.5933 M3 3 47.1233 M4 3 51.1233 M5 3 49.3200 M6 3 48.3333 M7 3 48.1433 M8 3 50.2233 M9 3 46.1567 M10 3 50.2100 M11 3 49.4767 M12 3 48.5400 SE(N= 3) 0.818776 5%LSD 22DF 2.40135 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CCDB 30/12/ 9 14:29 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 CHIEU CAO DONG BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | CCDB 36 49.041 2.0081 1.4182 2.9 0.0041 0.0121 DUONG KINH GOC VARIATE V003 DKG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .267722E-01 .133861E-01 2.97 0.071 3 2 CTHUC$ 11 .286822 .260747E-01 5.78 0.000 3 * RESIDUAL 22 .992277E-01 .451035E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 .412822 .117949E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DKG 30/12/ 9 14:31 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 DUONG KINH GOC MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS DKG 1 12 1.87333 2 12 1.85417 3 12 1.91917 SE(N= 12) 0.193872E-01 5%LSD 22DF 0.568596E-01 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS DKG M1 3 1.75333 M2 3 2.00667 M3 3 1.89667 M4 3 1.85333 M5 3 1.75000 M6 3 1.81000 M7 3 1.94333 M8 3 1.94667 M9 3 1.98333 M10 3 1.83667 M11 3 1.80667 M12 3 2.00000 SE(N= 3) 0.387744E-01 5%LSD 22DF 0.113719 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DKG 30/12/ 9 14:31 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 DUONG KINH GOC F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | DKG 36 1.8822 0.10860 0.67159E-01 3.6 0.0709 0.0003 TONG SO LA MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS LCC 1 12 16.8633 2 12 18.8308 3 12 18.3958 SE(N= 12) 0.385752 5%LSD 22DF 1.13135 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS LCC M1 3 19.3067 M2 3 17.7800 M3 3 17.9200 M4 3 17.4200 M5 3 17.4667 M6 3 18.4767 M7 3 17.8500 M8 3 18.2500 M9 3 18.1900 M10 3 17.7200 M11 3 18.0467 M12 3 17.9333 SE(N= 3) 0.771504 5%LSD 22DF 2.26270 ------------------------------------------------------------------------------ ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LCC 30/12/ 9 15: 6 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 TONG SO LA F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | LCC 36 18.030 1.4475 1.3363 7.4 0.0041 0.9264 * CÁC CHỈ TIÊU VỀ DIỆN TÍCH LÀ,CHỈ SÔ DIỆN TÍCH LÀ , NAR, P CỦA CÁC THỜI KÌ DIEN TICH LA TK 7 -9 LA VARIATE V003 LA0 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .222223E-04 .111111E-04 0.02 0.978 3 2 CTHUC$ 11 .960305E-01 .873005E-02 18.39 0.000 3 * RESIDUAL 22 .104444E-01 .474748E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 .106497 .304278E-02 ---------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LA0 30/12/ 9 14:50 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 DIEN TICH LA TK 7 -9 LA MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS LA0 1 12 0.284167 2 12 0.284167 3 12 0.285833 SE(N= 12) 0.628986E-02 5%LSD 22DF 0.184472E-01 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS LA0 M1 3 0.233333 M2 3 0.300000 M3 3 0.280000 M4 3 0.363333 M5 3 0.250000 M6 3 0.180000 M7 3 0.230000 M8 3 0.360000 M9 3 0.293333 M10 3 0.296667 M11 3 0.310000 M12 3 0.320000 SE(N= 3) 0.125797E-01 5%LSD 22DF 0.368944E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LA0 30/12/ 9 14:50 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 DIEN TICH LA TK 7 -9 LA F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | LA0 36 0.28472 0.55161E-010.21789E-01 7.7 0.9775 0.0000 DIEN TICH LA TK TRO VARIATE V003 LA1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .177167E-01 .885833E-02 4.35 0.025 3 2 CTHUC$ 11 .202667E-01 .184242E-02 0.90 0.552 3 * RESIDUAL 22 .448167E-01 .203712E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 .828000E-01 .236571E-02 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LA1 30/12/ 9 14:52 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 DIEN TICH LA TK TRO MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS LA1 1 12 0.495833 2 12 0.519167 3 12 0.465000 SE(N= 12) 0.130292E-01 5%LSD 22DF 0.382126E-01 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS LA1 M1 3 0.513333 M2 3 0.550000 M3 3 0.506667 M4 3 0.480000 M5 3 0.486667 M6 3 0.483333 M7 3 0.480000 M8 3 0.453333 M9 3 0.500000 M10 3 0.466667 M11 3 0.496667 M12 3 0.503333 SE(N= 3) 0.260584E-01 5%LSD 22DF 0.764253E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LA1 30/12/ 9 14:52 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 DIEN TICH LA TK TRO F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | LA1 36 0.49333 0.48639E-010.45134E-01 9.1 0.0252 0.5520 DIEN TICH LA TK SAU TRO 10 NGAY VARIATE V003 LA2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .194889E-01 .974444E-02 6.55 0.006 3 2 CTHUC$ 11 .749889E-01 .681717E-02 4.58 0.001 3 * RESIDUAL 22 .327111E-01 .148687E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 .127189 .363397E-02 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LA2 30/12/ 9 14:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 DIEN TICH LA TK SAU TRO 10 NGAY MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS LA2 1 12 0.443333 2 12 0.448333 3 12 0.396667 SE(N= 12) 0.111313E-01 5%LSD 22DF 0.326464E-01 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS LA2 M1 3 0.393333 M2 3 0.466667 M3 3 0.446667 M4 3 0.413333 M5 3 0.500000 M6 3 0.353333 M7 3 0.390000 M8 3 0.373333 M9 3 0.406667 M10 3 0.446667 M11 3 0.483333 M12 3 0.480000 SE(N= 3) 0.222626E-01 5%LSD 22DF 0.652928E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LA2 30/12/ 9 14:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 DIEN TICH LA TK SAU TRO 10 NGAY F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | LA2 36 0.42944 0.60282E-010.38560E-01 9.0 0.0059 0.0012 CHI SO DIEN TICH LA TK 7-9 LA VARIATE V003 LAI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .678167E-01 .339083E-01 0.67 0.528 3 2 CTHUC$ 11 15.5061 1.40965 27.69 0.000 3 * RESIDUAL 22 1.12005 .509114E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 16.6940 .476971 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LAI0 30/12/ 9 14:54 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 CHI SO DIEN TICH LA TK 7-9 LA MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS LAI 1 12 2.30083 2 12 2.21667 3 12 2.20250 SE(N= 12) 0.651353E-01 5%LSD 22DF 0.191032 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS LAI M1 3 3.00000 M2 3 3.00000 M3 3 2.27667 M4 3 2.00000 M5 3 1.21333 M6 3 2.81000 M7 3 2.79333 M8 3 3.12000 M9 3 2.03333 M10 3 1.54333 M11 3 1.52333 M12 3 1.56667 SE(N= 3) 0.130271 5%LSD 22DF 0.382064 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LAI0 30/12/ 9 14:54 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 CHI SO DIEN TICH LA TK 7-9 LA F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | LAI 36 2.2400 0.69063 0.22564 10.1 0.5282 0.0000 CHI SO DIEN TICH LA TK TRO VARIATE V003 LAI1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 1.56572 .782858 4.39 0.024 3 2 CTHUC$ 11 113.514 10.3195 57.88 0.000 3 * RESIDUAL 22 3.92208 .178277 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 119.002 3.40005 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LAI1 30/12/ 9 14:55 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 CHI SO DIEN TICH LA TK TRO MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS LAI1 1 12 4.05500 2 12 4.30917 3 12 3.79833 SE(N= 12) 0.121887 5%LSD 22DF 0.357475 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS LAI1 M1 3 6.60000 M2 3 5.50000 M3 3 3.62000 M4 3 2.74000 M5 3 2.08667 M6 3 7.54333 M7 3 5.83000 M8 3 3.93333 M9 3 3.47000 M10 3 2.42667 M11 3 2.43333 M12 3 2.46667 SE(N= 3) 0.243774 5%LSD 22DF 0.714950 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LAI1 30/12/ 9 14:55 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 CHI SO DIEN TICH LA TK TRO F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | LAI1 36 4.0542 1.8439 0.42223 10.4 0.0245 0.0000 CHI SO DIEN TICH LA TK SAU TRO 10 NGAY VARIATE V003 LAI2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 2.23911 1.11955 7.44 0.003 3 2 CTHUC$ 11 51.7268 4.70243 31.24 0.000 3 * RESIDUAL 22 3.31123 .150510 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 57.2771 1.63649 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE LAI2 30/12/ 9 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 CHI SO DIEN TICH LA TK SAU TRO 10 NGAY MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS LAI2 1 12 3.50500 2 12 3.58417 3 12 3.02000 SE(N= 12) 0.111993 5%LSD 22DF 0.328460 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS LAI2 M1 3 5.05667 M2 3 4.66667 M3 3 2.86667 M4 3 2.36000 M5 3 2.14000 M6 3 5.51667 M7 3 4.73333 M8 3 3.23667 M9 3 2.82000 M10 3 2.32333 M11 3 2.36667 M12 3 2.35000 SE(N= 3) 0.223987 5%LSD 22DF 0.656919 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE LAI2 30/12/ 9 14:56 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 CHI SO DIEN TICH LA TK SAU TRO 10 NGAY F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | LAI2 36 3.3697 1.2793 0.38796 11.5 0.0035 0.0000 HIEU SUAT QUANG HOP THUAN VARIATE V003 NAR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 5.33911 2.66955 4.67 0.020 3 2 CTHUC$ 11 18.6923 1.69930 2.97 0.014 3 * RESIDUAL 22 12.5874 .572153 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 36.6188 1.04625 ------------------------------------------------------------------------------ TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAR 30/12/ 9 14:57 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 HIEU SUAT QUANG HOP THUAN MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS NAR 1 12 7.30583 2 12 6.62083 3 12 7.52500 SE(N= 12) 0.218356 5%LSD 22DF 0.640405 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS NAR M1 3 7.12667 M2 3 9.01000 M3 3 6.72000 M4 3 7.60667 M5 3 7.52667 M6 3 6.96667 M7 3 5.75667 M8 3 6.89667 M9 3 6.76333 M10 3 7.16333 M11 3 6.98333 M12 3 7.28667 SE(N= 3) 0.436712 5%LSD 22DF 1.28081 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAR 30/12/ 9 14:57 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 HIEU SUAT QUANG HOP THUAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NAR 36 7.1506 1.0229 0.75641 10.6 0.0202 0.0144 LUONG QUANG HOP CUA QUAN THE VARIATE V003 P1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 2106.22 1053.11 1.02 0.379 3 2 CTHUC$ 11 236202. 21472.9 20.77 0.000 3 * RESIDUAL 22 22742.8 1033.76 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 261051. 7458.61 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE P1 30/12/ 9 14:58 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 LUONG QUANG HOP CUA QUAN THE MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS P1 1 12 245.589 2 12 231.652 3 12 227.777 SE(N= 12) 9.28154 5%LSD 22DF 27.2213 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS P1 M1 3 353.643 M2 3 376.067 M3 3 192.150 M4 3 178.560 M5 3 166.853 M6 3 369.447 M7 3 268.427 M8 3 222.380 M9 3 190.683 M10 3 165.497 M11 3 165.360 M12 3 171.003 SE(N= 3) 18.5631 5%LSD 22DF 54.4427 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE P1 30/12/ 9 14:58 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 LUONG QUANG HOP CUA QUAN THE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | P1 36 235.01 86.363 32.152 13.7 0.3792 0.0000 * CÁC CHỈ TIÊU CẤU THÀNH NĂNG SUẤT: CHIEU DAI BAP VARIATE V003 DAIBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 3.34722 1.67361 2.21 0.132 3 2 CTHUC$ 11 10.4722 .952020 1.26 0.310 3 * RESIDUAL 22 16.6528 .756944 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 30.4722 .870635 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DAIBAP 30/12/ 9 14:30 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 CHIEU DAI BAP MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS DAIBAP 1 12 18.5417 2 12 19.2083 3 12 19.1667 SE(N= 12) 0.251155 5%LSD 22DF 0.736598 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS DAIBAP M1 3 19.1667 M2 3 18.6667 M3 3 18.8333 M4 3 18.6667 M5 3 18.6667 M6 3 17.8333 M7 3 18.6667 M8 3 19.3333 M9 3 20.0000 M10 3 19.5000 M11 3 18.8333 M12 3 19.5000 SE(N= 3) 0.502309 5%LSD 22DF 1.47320 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DAIBAP 30/12/ 9 14:30 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 CHIEU DAI BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | DAIBAP 36 18.972 0.93308 0.87003 4.6 0.1316 0.3099 DUONG KINH BAP VARIATE V003 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .485001E-02 .242501E-02 0.04 0.961 3 2 CTHUC$ 11 .771342 .701220E-01 1.15 0.372 3 * RESIDUAL 22 1.33888 .608583E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 2.11508 .604307E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DKINHBAP 30/12/ 9 14:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 DUONG KINH BAP MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS DKB 1 12 4.01583 2 12 3.98833 3 12 4.00833 SE(N= 12) 0.712147E-01 5%LSD 22DF 0.208862 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS DKB M1 3 3.88000 M2 3 3.87667 M3 3 3.89333 M4 3 4.08333 M5 3 3.88000 M6 3 4.09667 M7 3 3.81333 M8 3 3.88000 M9 3 4.21667 M10 3 4.03667 M11 3 4.12333 M12 3 4.27000 SE(N= 3) 0.142429 5%LSD 22DF 0.417723 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DKINHBAP 30/12/ 9 14:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 DUONG KINH BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | DKB 36 4.0042 0.24583 0.24669 6.2 0.9611 0.3716 HANGHAT/BAP VARIATE V003 HANGBAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 4.22222 2.11111 1.19 0.324 3 2 CTHUC$ 11 31.6389 2.87626 1.62 0.162 3 * RESIDUAL 22 39.1111 1.77778 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 74.9722 2.14206 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HANGBAP 30/12/ 9 14:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 HANGHAT/BAP MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS HANGBAP 1 12 14.4167 2 12 14.0833 3 12 14.9167 SE(N= 12) 0.384900 5%LSD 22DF 1.12885 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS HANGBAP M1 3 13.3333 M2 3 13.0000 M3 3 14.3333 M4 3 16.0000 M5 3 14.6667 M6 3 13.3333 M7 3 14.3333 M8 3 14.6667 M9 3 14.6667 M10 3 16.0000 M11 3 15.3333 M12 3 14.0000 SE(N= 3) 0.769800 5%LSD 22DF 2.25771 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HANGBAP 30/12/ 9 14:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 HANGHAT/BAP F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | HANGBAP 36 14.472 1.4636 1.3333 9.2 0.3244 0.1619 HAT/HANG VARIATE V003 HATHANG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 22.1667 11.0833 1.29 0.296 3 2 CTHUC$ 11 151.417 13.7652 1.60 0.167 3 * RESIDUAL 22 189.167 8.59849 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 362.750 10.3643 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HATHANG 30/12/ 9 14:33 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 HAT/HANG MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS HATHANG 1 12 31.6667 2 12 33.5000 3 12 33.0833 SE(N= 12) 0.846487 5%LSD 22DF 2.48262 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS HATHANG M1 3 32.3333 M2 3 33.3333 M3 3 33.6667 M4 3 35.0000 M5 3 34.6667 M6 3 29.0000 M7 3 34.3333 M8 3 30.6667 M9 3 36.0000 M10 3 30.0000 M11 3 31.6667 M12 3 32.3333 SE(N= 3) 1.69297 5%LSD 22DF 4.96523 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HATHANG 30/12/ 9 14:33 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 HAT/HANG F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | HATHANG 36 32.750 3.2194 2.9323 9.0 0.2956 0.1670 SO BAP HUU HIEU VARIATE V003 BAPHH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .115556E-02 .577779E-03 6.89 0.005 3 2 CTHUC$ 11 .283056E-02 .257324E-03 3.07 0.012 3 * RESIDUAL 22 .184445E-02 .838385E-04 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 .583057E-02 .166588E-03 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BAPHH 30/12/ 9 15: 2 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 SO BAP HUU HIEU MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS BAPHH 1 12 0.960833 2 12 0.970833 3 12 0.974167 SE(N= 12) 0.264321E-02 5%LSD 22DF 0.775212E-02 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS BAPHH M1 3 0.963333 M2 3 0.960000 M3 3 0.960000 M4 3 0.966667 M5 3 0.976667 M6 3 0.950000 M7 3 0.970000 M8 3 0.966667 M9 3 0.973333 M10 3 0.980000 M11 3 0.980000 M12 3 0.976667 SE(N= 3) 0.528641E-02 5%LSD 22DF 0.155042E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BAPHH 30/12/ 9 15: 2 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 SO BAP HUU HIEU F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | BAPHH 36 0.96861 0.12907E-010.91563E-02 0.9 0.0048 0.0122 KHOI LUONG P1000 HAT VARIATE V003 P1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 42.7064 21.3532 0.62 0.552 3 2 CTHUC$ 11 1800.83 163.712 4.75 0.001 3 * RESIDUAL 22 758.200 34.4637 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 2601.74 74.3355 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE P1000 30/12/ 9 14:59 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 KHOI LUONG P1000 HAT MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS P1000 1 12 114.378 2 12 113.004 3 12 115.672 SE(N= 12) 1.69469 5%LSD 22DF 4.97026 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS P1000 M1 3 106.813 M2 3 107.793 M3 3 107.557 M4 3 111.607 M5 3 118.847 M6 3 110.190 M7 3 113.720 M8 3 115.350 M9 3 114.030 M10 3 111.050 M11 3 122.930 M12 3 132.330 SE(N= 3) 3.38938 5%LSD 22DF 9.94053 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE P1000 30/12/ 9 14:59 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 KHOI LUONG P1000 HAT F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | P1000 36 114.35 8.6218 5.8706 5.1 0.5520 0.0010 * CÁC CHỈ TIÊU VỀ NĂNG SUẤT NANG SUAT CA THE VARIATE V003 NSCATHE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 1055.02 527.512 1.57 0.230 3 2 CTHUC$ 11 12207.6 1109.78 3.29 0.008 3 * RESIDUAL 22 7412.22 336.919 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 20674.9 590.710 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCATHE 30/12/ 9 14:34 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 NANG SUAT CA THE MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS NSCATHE 1 12 197.939 2 12 184.803 3 12 192.936 SE(N= 12) 5.29874 5%LSD 22DF 15.5404 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS NSCATHE M1 3 165.733 M2 3 175.370 M3 3 185.720 M4 3 207.193 M5 3 202.583 M6 3 172.700 M7 3 179.930 M8 3 191.267 M9 3 196.720 M10 3 196.970 M11 3 190.140 M12 3 238.383 SE(N= 3) 10.5975 5%LSD 22DF 31.0808 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCATHE 30/12/ 9 14:34 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 NANG SUAT CA THE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSCATHE 36 191.89 24.305 18.355 9.6 0.2303 0.0084 NANG SUAT LY THUYET VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 248.688 124.344 0.37 0.698 3 2 CTHUC$ 11 16027.9 1457.08 4.37 0.002 3 * RESIDUAL 22 7341.34 333.697 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 23617.9 674.797 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSLT 30/12/ 9 14:39 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 NANG SUAT LY THUYET MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS NSLT 1 12 123.996 2 12 126.543 3 12 130.390 SE(N= 12) 5.27334 5%LSD 22DF 15.4659 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS NSLT M1 3 129.367 M2 3 144.270 M3 3 142.217 M4 3 150.880 M5 3 96.3800 M6 3 152.667 M7 3 156.457 M8 3 126.837 M9 3 107.060 M10 3 103.593 M11 3 110.670 M12 3 103.320 SE(N= 3) 10.5467 5%LSD 22DF 30.9318 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSLT 30/12/ 9 14:39 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 NANG SUAT LY THUYET F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSLT 36 126.98 25.977 18.267 14.4 0.6978 0.0017 NANG SUAT THU TUOI VARIATE V003 NSTUOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 399.403 199.702 0.68 0.523 3 2 CTHUC$ 11 9804.61 891.328 3.02 0.013 3 * RESIDUAL 22 6492.96 295.135 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 16697.0 477.056 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTUOI 30/12/ 9 14:40 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 NANG SUAT THU TUOI MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS NSTUOI 1 12 127.329 2 12 132.452 3 12 135.390 SE(N= 12) 4.95929 5%LSD 22DF 14.5448 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS NSTUOI M1 3 129.367 M2 3 144.270 M3 3 142.217 M4 3 150.880 M5 3 103.047 M6 3 152.667 M7 3 156.457 M8 3 126.837 M9 3 117.060 M10 3 113.593 M11 3 120.670 M12 3 123.620 SE(N= 3) 9.91858 5%LSD 22DF 29.0897 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTUOI 30/12/ 9 14:40 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 NANG SUAT THU TUOI F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | NSTUOI 36 131.72 21.842 17.179 13.0 0.5229 0.0132 KẾT QUẢ ĐỘ BRIX XỬ LÝ TRÊN IRRISTAT 5.0 DO BRIX 15 NGAY SAU PHUN RAU VARIATE V003 BRIX1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 28.7549 14.3775 11.24 0.000 3 2 CTHUC$ 11 20.6902 1.88093 1.47 0.212 3 * RESIDUAL 22 28.1385 1.27902 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 77.5837 2.21668 ----------------------------------------------------------------------------- + TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BRIX1 30/12/ 9 14:42 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 DO BRIX 15 NGAY SAU PHUN RAU MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS BRIX1 1 12 13.2500 2 12 11.1108 3 12 11.7775 SE(N= 12) 0.326474 5%LSD 22DF 0.957498 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS BRIX1 M1 3 11.9967 M2 3 11.2233 M3 3 11.6667 M4 3 12.4467 M5 3 11.3333 M6 3 11.7767 M7 3 11.6667 M8 3 11.3333 M9 3 11.8900 M10 3 12.1100 M11 3 13.3333 M12 3 13.7767 SE(N= 3) 0.652948 5%LSD 22DF 1.91500 ------------------------------------------------------------------------------- DO BRIX 15 NGAY SAU PHUN RAU F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | BRIX1 36 12.046 1.4889 1.1309 9.4 0.0005 0.2119 DO BRIX 20 NGAY SAU PHUN RAU VARIATE V003 BRIX2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 NLAI 2 .376606 .188303 0.34 0.718 3 2 CTHUC$ 11 10.3303 .939114 1.71 0.137 3 * RESIDUAL 22 12.0903 .549557 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 35 22.7971 .651346 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BRIX2 30/12/ 9 14:43 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 DO BRIX 20 NGAY SAU PHUN RAU MEANS FOR EFFECT NLAI ------------------------------------------------------------------------------- NLAI NOS BRIX2 1 12 10.4725 2 12 10.2225 3 12 10.3333 SE(N= 12) 0.214001 5%LSD 22DF 0.627632 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT CTHUC$ ------------------------------------------------------------------------------- CTHUC$ NOS BRIX2 M1 3 10.0000 M2 3 10.0000 M3 3 10.3367 M4 3 10.1100 M5 3 10.0000 M6 3 10.1100 M7 3 9.77667 M8 3 9.67000 M9 3 10.8900 M10 3 10.6633 M11 3 11.1100 M12 3 11.4467 SE(N= 3) 0.428002 5%LSD 22DF 1.25526 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BRIX2 30/12/ 9 14:43 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 DO BRIX 20 NGAY SAU PHUN RAU F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC$ | (N= 36) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | BRIX2 36 10.343 0.80706 0.74132 7.2 0.7179 0.136

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan_van_dang_gia_anh_huong_cua_mat_do_den_nang_suat_cua_ngo_4457.doc
Luận văn liên quan