Đề tài Tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa, những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện ở nước ta

MỤC LỤC I. Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa ở Việt Nam 1.Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH 2. Các loại hình quá độ lên CNXH 3. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam II. Những nhiệm vụ chủ yếu của thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta 1. Quá trình hình thành phát triển con đường đi lên CNXH 2. Nội dung cơ bản đường lối đổi mới do đại biểu toàn quốc lần thứ VI của đảng 3. Ý nghĩa lịch sử của đại hội VI III. Những giải pháp để thực hiện con đường quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN ở nước ta 1. Mục tiêu 2. Phương hướng 3. Tính tất yếu và tác dụng của Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 2.3.1. Tính tất yếu của Công nghiệp hóa (CNH), Hiện đại hóa (HĐH) 2.3.2. Tác dụng của CNH - HĐH 4. Quan điểm về CNH,HĐH nền kinh tế 5. Một số tiền đề cần thiết nhằm đẩy nhanh quá trình CNH,HĐH ở Việt Nam IV. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trình độ quản lý của nhà nước 1. Vai trò lãnh đạo của Đảng 2. Sự cần thiết khách quan chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta 4.2.1. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp 4.2.2. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, nhà nước ở nước ta có các chức năng quản lý vĩ mô sau đây

pdf17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3977 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa, những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH006 - Tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa, những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện ở nước ta.pdf
Luận văn liên quan