Đề tài Trang trí nội thất biệt thự Tây Hồ

Mở Đầu Từ đầu thế kỷ XX đến nay nhiều xu hướng trường phái đã xuất hiện tạo nên một bề dầy lịch sử. Tiếp nối những thay đổi của cuộc sống thăng hoa theo sự phát triển của của thời đại đã tạo nên một Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, bắt kịp nhưng xu hướng về hình, về khối , tạo nên cái đẹp trong không gian nội thất. Trang trí nội thất là một nghành Công Nghiệp được kết hợp của nhiều nghành nghề khác nhau từ Kỹ thuật đến Mỹ thuật cũnng như vai trò tổ chức môI trường của hoạ sỹ nội thất và là đặc trưng của nghành này. Hoạ sỹ nội thất phải hiểu cặn kẽ mối liên quan giữa kiến trúc và nội thất, nắm được những yếu tố Kỹ Thuật ;chỉ số thiết kế cở bản, đồng thời phải có một vốn kiến thức cơ bản, một cái nhìn thẩm mỹ một quan điểm đúng đắn về nghệ thuật. Cuộc sống chúng ta chủ yếu diễn ra ở bên trong những không gian nội thất do các cấu trúc và mái che của các công trình tạo nên. Những không gian này chuẩn bị đầy đủ những gì chúng ta có thể sáng tạo ra và làm cho kiến trúc hàm chứa chúng có hình thức sinh động. Vì thế đối với những hoạ sĩ nội thất thì không gian là số một trong ý tưởng của người thiết kế và là yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất. Trong không gian, chúng ta không chỉ có cảm xúc mà còn phân biệt hình khối, nghe tiếng động, cảm thấy dễ chịu với luồng gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của mặt trời, hương thơm của hoa. Không gian là sự thừa hưởng thuộc tính giác quan và đặc thù thẩm mĩ của những yếu tố trong phạm vi lĩnh vực của chúng. Nhà ở biệt thự ngày nay ngoài các tiện ích truyền thống đang từng bước đứng trước nhu cầu phải sắp xếp không gian và trang trí nội thất nhằm hội đủ các công năng để thoả mãn nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của con người đối với văn hoá vật chất. Trên cơ sở đó không ngừng thoả mãn nhu cầu được hưởng thụ các gía trị văn hoá tinh thần, phát triển trí tuệ vươn tới những sáng tạo mới. Trong xu thế đô thị hoá phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, các thành phố lớn ngày càng đất chật người đông, không gian thiên nhiên ngày một thu hẹp nhường chỗ cho các chung cư cao tầng, những biệt thự xen giữa những khu chung cư thiếu những khoảng không gian xanh cho ngôi nhà và trở nên khô cứng thiếu hơi thở thiên nhiên. Đồng thời xã hội đã xuất hiện nhiều tầng lớp cư dân đô thị có điều kiện hưởng thụ khác nhau về một chỗ ở có tiện nghi cao hơn, có cá tính hơn. Những biệt thự kiểu cũ với lối kiến trúc và nội thất rập khuân khô cứng đã không còn thích hợp . Từ tình hình đó, nhiều nhà ở biệt thự kiểu mới mọc lên với nhiều dáng vẻ khác nhau nhưng chủ yếu với hai hình thức hoặc là những nhà ở biệt thự hoàn chỉnh cho thuê, hoặc là những nhà ở biệt thự chỉ xây bán phần thô, còn phần nội thất tuỳ người sở hữu đầu tư theo khả năng và sở thích. Có tổ ấm biệt thự kiểu “ Hạnh phúc mưa” trên Đà Lạt, có “ nét Huế ở Vũng Tàu” hoặc “ Nhà thành phố – phong cách Nam bộ ”, hay “ hơi thở SaPa” trên SaPa, biệt thự vườn ở một làng quê phía bắc Như chúng ta đã biết, thuật ngữ mỹ thuật công nghiệp đã thể hiện chính đặc trưng vốn có của nó. Trang trí nội thất là một bộ phận cấu thành nên Mỹ thuật công nghiệp. Nó đóng góp một phần không nhỏ cho mỹ thuật ứng dụng, tạo điều kiện cho tính thẩm mỹ mang tính nhân văn của cuộc sống con người càng thêm có cơ hội phát triển. Trang trí nội thất cũng như một số lĩnh vực khác ngày càng đi lên theo xu hướng mới của thời đại, bắt kịp với nhịp sống của nhân loại. Nó cũng như đời sống của con người, thay đổi hàng ngày, hàng mùa, đều có nền tảng chung và những biến chuyển phù hợp để con người chấp nhận nó mang tính cộng đồng. Bản chất của trang trí nội thất chính là nghệ thuật kết hợp với ứng dụng trong việc tổ chức và cải tạo không gian. Nó cũng là sự kết hợp nhuần nhuyễn của tư duy trí tuệ, óc quan sát và những ước mơ của con người. Trang trí nội thất đã bắt đầu manh nha từ thủa hồng hoang của loài người. Không phải ngẫu nhiên mà người ta tìm hiểu thấy những nét vẽ được chạm khắc trên những hang đá của người xưa hay qua những cổ vật tìm được tại các di chỉ cổ đại, khẳng định một điều rằng, con người tìm đến lĩnh vực này từ rất sớm. Nó được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử, để đến ngày nay, nó lại đem cho con người những thành quả vô cùng to lớn. Mà lớn nhất có lẽ là nó đã mang đến cho chúng ta những tiện nghi rất phù hợp với cuộc sống có nhiều thay đổi, mang lại cho con người có cái nhìn mới về cuộc sống đang diễn ra quanh ta. Trang trí nội thất thể hiện ngay bản chất của xã hội mà nó đang tồn tại. Điều đó được thể hiện qua các công trình mang tính cộng đồng như: chùa chiền, lăng tẩm, các công trình văn hóa .v.v. Bên cạnh đó, nó cũng thể hiện nét riêng biệt của mỗi cá nhân tồn tại trong lòng xã hội, đó chính là nhà ở. Nhà ở không những thể hiện cá tính của chủ nhân mà còn phản ánh một cách trung thực bộ mặt xã hội. Nhà ở chịu sự chi phối của nhiều yếu tố: xã hội, con người, kinh tế, chính trị, văn hoá và lịch sử thời đại. Trong việc thiết kế ý tưởng và công năng phải luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau. Do đó phương pháp sáng tạo và tính năng sủ dụng đều là những yếu tố sức sống của công trình, ý tưởng sáng tạo ở trong vấn đề này bao trim tất cả những vấn đề liên quan đến công trình nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm vật liệu, thi công nhanh nâng cao khả năng thúc đẩy Mỹ Thật Công Nghiệp phát triển. Là sinh viên trang trí nội thất trường đại học Mĩ thuật công nghiệp, đựơc sự giúp đỡ của các thầy trong khoa trang trí nội ngoại thất, và những kiến thức học trong nhà trường, các kiến thức thu được trong thực tế về nhu cầu nhà ở, em đã chọn cho mình đề tài “Trang trí nội thất biệt thự Tây Hồ ” nhằm tạo cho mình một hướng đi mới và nâng cao thêm kiến thức để phù hợp với sự chuyển biến không ngừng trong các không gian nhà ở biệt thự tương lai. Đề tài này là sự tối giản về không gian đưa ngôI nhà chở nên gần gũi với thiên nhiên và là sự hài hoà của mỹ thuật ứng dụng trong không gian nội thất mới Đáp ứng đầy đủ chức năng sử dụng, phù hợp với khả năng kinh tế, đạt được độ bền vững có hiệu quả thẩm mỹ và có nét riêng. Từ đó tạo ra đồ vật có tính phù hợp phục vụ nhu cầu sử dụng của con người thời đại mới.

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Trang trí nội thất biệt thự Tây Hồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o¹t chung, do nhu cÇu v¨n ho¸ t¨ng lªn, gi¶m bít diÖn tÝch bÕp vµ khèi vÖ sinh do thiÕt bÞ ngµy cµng hoµn thiÖn. Ngoµi ra vÊn ®Ò chiÕu s¸ng vµ th«ng giã, vÊn ®Ò gÇn gòi tiÕp cËn víi thiªn nhiªn còng ®­îc chó ý. Lo¹i nhµ nµy cã h×nh thøc ®a d¹ng tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng kinh tÕ còng nh­ së thÝch thÈm mÜ cña chñ nh©n. Tuy vËy ph­¬ng thøc tæ hîp mÆt b»ng nhµ mét hay hai tÇng ®Òu cã c¸c mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nhãm phßng víi nhau còng nh­ gi÷a kiÕn tróc vµ thiªn hiªn hîp lÝ. KiÓu kiÕn tróc nµy ®­îc ph©n bè r¶i r¸c kh¾p chiÒu dµi ®Êt n­íc mµ cã lÏ Hµ Néi lµ n¬i cã nhiÒu biÖt thù ®­îc x©y dùng nhÊt. Khu vùc phÝa nam hå G­¬m lµ n¬i cã nhiÒu biÖt thù cña ng­êi Ph¸p nhÊt. C¸c khu phè ë ®©y cßn ®­îc gäi lµ khu phè T©y. TÊt c¶ ®Òu ®­îc x©y dùng theo lèi kiÕn tróc ph­¬ng T©y. ë Ph¸p, lo¹i dinh thù vµ trang viÖn cña nhµ giµu ®­îc ph¸t triÓn m¹nh. Dinh thù x©y b»ng ®¸, vµ t­êng bªn ngoµi còng x©y ®¸ dµy bao quanh, bªn trªn nãc nhµ cã bè trÝ nhiÒu th¸p ®Ó trang trÝ, h×nh thøc mÆt ®øng b­ng bÝt kÝn ®¸o. ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®· quy ho¹ch mét c¸ch c¬ b¶n c¸c khu phè Ph¸p ë Hµ Néi, mÆt kh¸c ®Æt nÒn mãng cho phong c¸ch kiÕn tróc, mü thuËt ë c¸c khu vùc kh¸c. HÖ thèng ph©n chia theo m¹ng « cê ®· t¹o nªn nh÷ng khu phè vu«ng v¾n. Trªn nh÷ng khu phè Êy chia thµnh nh÷ng l« ®Êt nhá ®Ó x©y dùng lo¹i nhµ ë lo¹i biÖt thù ®éc lËp, cã v­ên ruéng. Còng theo nguyªn t¾c Êy, mµ khu phè thø hai cña ng­êi Ph¸p ®­îc h×nh thµnh trªn khu vùc thµnh Hµ Néi cò víi møc ®é hoµn thiÖn cao h¬n. Nh×n chung th× nhµ biÖt thù lµ lo¹i nhµ ë ®éc lËp, tiªu chuÈn cao h¬n gåm hai khèi nhµ chÝnh vµ nhµ phôc vô. DiÖn tÝch x©y dùng chiÕm kho¶ng mét nöa khu ®Êt cßn l¹i dµnh cho v­ên. Khèi nhµ chÝnh c¸ch tõ 2 ®Õn 3 tÇng, cã chøc n¨ng ®Çy ®ñ, tÇng d­íi cã tiÒn s¶nh, s¶nh trung t©m, phßng kh¸ch, phßng ¨n víi diÖn tÝch lín vµ mét sè phßng lµm th­ viÖn, phßng lµm viÖc, phßng ch¬i. TÇng trªn cã khu phßng ngñ lín nhá g¾n liÒn víi khu vÖ sinh, cïng hÖ thèng hµng hiªn réng. PhÝa sau khèi nhµ chÝnh th­êng lµ nhµ phô gÇn t­êng rµo, phÝa sau bao gåm khu phô nh­: bÕp, kho, phßng dµnh cho ng­êi gióp viÖc.. §­êng ®i, s©n v­ên, c©y cèi còng lµ nh÷ng thµnh phÇn ®­îc thiÕt kÕ thÝch hîp. BiÖt thù th­êng dïng ë Hµ Néi cho nhµ t­ s¶n hay c«ng chøc Ph¸p th× diÖn tÝch nhá, kh«ng nhiÒu phßng, kiÓu d¸ng còng ®¬n gi¶n h¬n nh­ v¨n phßng cã hµng hiªn vµ s©n v­ên nhá th­êng ë phÝa tr­íc hay bªn h«ng nhµ. BiÖt thù xuÊt hiÖn víi nh÷ng phong c¸ch kiÕn tróc míi th× néi thÊt còng mang phong c¸ch kh¸c so víi néi thÊt nhµ ta x­a. Trong biÖt thù th× ng­êi Ph¸p lu«n muèn mang h×nh ¶nh quª h­¬ng hä tíi n¬i hä sèng, cho nªn ®iÒu ®ã ®· t¹o nªn sù phong phó cña néi thÊt biÖt thù. Trong biÖt thù cña ph­¬ng T©y th× ®å ®¹c th­êng lµ mang phong c¸ch Ch©u ©u. Phßng kh¸ch th­êng ®­îc bè trÝ ghÕ s« pha, Sa lon, tñ ly vµ nh÷ng vËt dông ®Ó trang trÝ... KiÕn tróc Ph¸p, trÇn th­êng cao ®Ó t¹o kh«ng gian tho¸ng réng. Phßng ngñ th­êng cã gi­êng ®Öm, tñ gi­êng, bµn phÊn, tÊt c¶ ®Òu mang phong c¸ch ng­êi ¸ §«ng cho nªn nã ®· t¹o ra nh÷ng h×nh thøc míi, phong c¸ch riªng vµ dÇn dÇn ®­îc ­a chuéng h¬n phong c¸ch Ch©u ¢u. Vµ nã ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c biÖt thù sau nµy. Tuy nhiªn mçi mét vïng, mét khu vùc biÖt thù l¹i cã nh÷ng phong c¸ch riªng, ®Æc ®iÓm riªng ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, kinh tÕ vïng ®ã. N­íc ta tr¶i qua thêi kú dµi ®Ó kh«i phôc vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ sau chiÕn tranh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kinh tÕ n­íc ta b¾t ®Çu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. §iÒu nµy khiÕn cho ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cµng ®­îc n©ng cao râ rÖt. Mét sè lín tÇng líp trung l­u ®· t¹o cho m×nh ®­îc nh÷ng kh«ng gian riªng biÖt víi kh«ng gian riªng tr÷ t×nh. Nã hay tËp trung ë khu ven ®« hay quanh hå v× ®Þa thÕ vµ khÝ hËu. Sù ph¸t triÓn m¹nh cña lo¹i kiÕn tróc theo së thÝch cña tõng c¸ nh©n ®«i khi ®· t¹o nªn sù thiÕu ®ång bé trong quÇn thÓ kiÕn tróc. Nã ®­îc quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn t¹o nªn sù ®ång bé trong c¸i nh×n tæng thÓ kiÕn tróc mµ b¶n th©n mçi biÖt thù còng ®Òu thÓ hiÖn ®­îc nÐt riªng. §iÒu nµy khiÕn cho mçi kh«ng gian cã ®­îc mét nÐt ®Ñp, hîp lý, ®Çy ®ñ tÝnh c«ng n¨ng nh­ng vÉn mang ®Çy ®ñ t×nh c¶m s¾c th¸i riªng. BiÖt thù ngµy mét ph¸t triÓn vµ nã ®ang lµ xu h­íng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. Nã còng chÝnh lµ tiÒn ®Ò t¹o sù ph¸t triÓn s¸ng t¹o cho c¸c nhµ kiÕn tróc s­ vµ ho¹ sÜ thiÕt kÕ néi thÊt ®Ó t¹o nªn nh÷ng c«ng tr×nh ®Ñp. 1.1.2. Ng«i nhµ mét kh«ng gian sèng cña ng­êi ViÖt. Ng«i nhµ ë trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi ®ßi hái gi¶i ph¸p kiÕn tróc chèng l¹i c¸i nãng kh¾c nghiÖt, tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i ®Õn tr¹ng th¸i sinh lý cña con ng­êi. §èi víi nh÷ng vïng nãng Èm nh­ n­íc ta, th«ng giã xuyªn phßng l¹i rÊt cÇn thiÕt v× th«ng giã lµm cho con ng­êi dÔ chÞu h¬n vµ lµm gi¶m ®é Èm, bít c¶m gi¸c bøc bèi khã chÞu. Bªn c¹nh yªu cÇu th«ng giã lµ yªu cÇu vÒ chèng bøc x¹ nhiÖt. Nh­ng kh«ng ph¶i chØ cã nhµ ë kiÓu hµnh lang bªn míi cã ®iÒu kiÖn th«ng giã tèt mµ kiÓu nhµ ®¬n nguyªn nÕu khÐo tæ chøc, cã cöa giã vµo vµ cöa hót giã ra còng cã ®­îc sù trao ®æi khÝ vµ t¹o sù m¸t mÎ. Theo mét sè nhµ nghiªn cøu, kh«ng ph¶i chØ th«ng giã xuyªn phßng mµ th«ng giã th¼ng ®øng (qua s©n trong hoÆc s©n trong hÑp gäi lµ « giÕng hay giÕng giêi), ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu còng ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. Ngoµi yªu cÇu th«ng giã nãi trªn (Nhµ ®Æt theo h­íng nam vµ §«ng – Nam), cßn cã mét sè biÖn ph¸p kh¸c nh­ sö dông nh÷ng m¸i hiªn trèng, l« gia s©u, t­êng hoa, v¸ch ng¨n nhÑ, v­ên hoa trªn m¸i, th«ng giã xuyªn m¸i, ë trong nhµ vµ dïng c©y xanh, bån hoa, bÓ n­íc ë ngoµi nhµ ®Òu lµ nh÷ng biÖn ph¸p tèt. Vïng kh« nãng, ng­êi ta kh«ng t¹o thµnh nh÷ng tæ hîp kh«ng gian hë mµ lµ kh«ng gian kÝn, cã lèi ®i ngÇm d­íi ®Êt, mçi c¨n nhµ s©n trong ®Òu cã c©y xanh ë s©n vµ trªn m¸i. Nhµ còng ®­îc x©y dùng b»ng nh÷ng vËt liÖu nÆng c¸ch nhiÖt nh­: ®Êt, g¹ch, ®¸, mÆt ngoµi cã cöa sæ nhá vµ mµu s¬n tr¾ng, tæ chøc nh÷ng thiÕt bÞ che ch¾n n¾ng. Ng«i nhµ cña nh÷ng ngµy x­a vèn gi¶n dÞ vµ méc m¹c xiÕt bao. Nh×n d­íi gãc ®é chuyªn m«n, ng«i nhµ Êy chØ cã cét, kÌo, m¸i tranh hay m¸i ngãi mang h¬i thë cña gç vµ ®Êt. Êy thÕ mµ ta vÉn quý, vÉn yªu. §ã lµ thêi cña nh÷ng khu rõng b¹t ngµn, nh÷ng c¸nh ®ång mªnh m«ng víi h×nh ¶nh ng­êi n«ng d©n cÇn cï lao ®éng trªn m¶nh ®Êt quª h­¬ng m×nh, hay dÞu dµng h¬n n÷a lµ nh÷ng c« g¸i th«n quª, ¸o mí ba mí b¶y, rÝu rÝt sau luü tre lµng, ®Ó cho ai th­¬ng ai nhí. Nh­ng cã lÏ ®ã lµ xa x­a l¾m råi, bëi hiÖn t¹i chóng ta ®ang sèng trong thêi ®¹i kh¸c h¼n. B©y giê d­íi søc Ðp cña gia t¨ng d©n sè, con ng­êi dÇn lÊn ®Êt lÊn lµng ®Ó theo kÞp víi nhÞp sèng cña thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸. ©u còng lµ lÏ th­êng t×nh. X· héi ®ang ph¸t triÓn, ViÖt Nam kh«ng lµ ngo¹i lÖ. TÊm ¸o mí ba mí b¶y ®Ñp th× ®Ñp thËt nh­ng ta cø h×nh dung mét c« g¸i bËn trang phôc Êy mµ tån t¹i ngay trong cuéc sèng ngµy nay th× ch­a h¼n lµ phï hîp. V× thÕ, ng«i nhµ còng nh­ con ng­êi ta vËy, còng cÇn ph¶i cã sù phï hîp víi thêi ®¹i, khi mµ nhu cÇu cña con ng­êi ta kh«ng chØ dõng l¹i ë sù ®ßi hái mét chç ë cã thÓ gäi lµ mét n¬i che m­a n¾ng. Ngµy nay ng­êi ta cÇn ë tæ Êm cña m×nh sù tiÖn nghi, tho¶i m¸i sau nh÷ng m­u sinh, nh÷ng c¨ng th¼ng, mÖt mái n¬i c«ng së. ThÕ lµ ng­êi ta cø dùng, cø x©y, vµ cuèi cïng lµ t¹o ra mét nÒn kiÕn tróc ViÖt Nam v« cïng phong phó bëi sù du nhËp cña rÊt rÊt nhiÒu phong c¸ch kiÕn tróc kh¸c nhau. Nh­ng thÕ ®©u h¼n ®· lµ phï hîp, lµ ®Ñp. Ta kh«ng phñ nhËn nh÷ng g× thuéc kiÕn tróc hiÖn ®¹i mang l¹i cho con ng­êi, nh­ng ®©u ®ã l¹i xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt mùc trªn tê giÊy tr¾ng tinh nguyªn. Vµ thÕ lµ ng­êi ta l¹i t×m vÒ víi céi nguån. Cuèi cïng th× ra ®êi mét phong c¸ch kiÕn tróc míi, dõng l¹i ë sù giao thoa cña truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, cña qu¸ khø vµ thùc t¹i . Con ng­êi tõ thuë hång hoang ®· ý thøc ®­îc m×nh cÇn cã sù che chë cña mét m¸i nhµ vµ nh÷ng ng­êi th©n. Tõ hang ®¸ l¹nh lÏo cña thêi nguyªn thuû, ng­êi d©n ViÖt Nam dÇn t×m cho m×nh mét c¨n nhµ tranh m¸t mÎ vµo mïa hÌ, Êm ¸p vµo mïa ®«ng. ChØ lµ nh÷ng vËt liÖu hÕt søc ®¬n gi¶n, hÕt søc gÇn gòi víi thiªn nhiªn mµ ®em l¹i cho ta mét c¶m gi¸c dÔ chÞu. §ã lµ sù kÕt hîp cña tre, l¸, ®Êt vµ bµn tay chai sÇn nh­ng v« cïng tµi hoa cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n. Nh­ng råi cuéc sèng ®©u ph¶i ®· b×nh yªn. Thiªn tai vµ chiÕn tranh ®em ®Õn nh÷ng mÊt m¸t kh«ng g× bï ®¾p næi. Vµ thÕ lµ ng­êi d©n l¹i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p míi cho n¬i ë cña m×nh. C¨n nhµ m¸i ngãi ra ®êi, ®¸nh dÊu mét b­íc ®i lªn cña ng­êi d©n ViÖt Nam sau bao nhiªu ®au th­¬ng. N­íc ta vèn giµu tµi nguyªn, rõng vµng biÓn b¹c. Nh÷ng c¸nh rõng cho nhiÒu gç tÕt lµ n¬i khai th¸c vËt liÖu lµm nhµ cña ng­êi d©n. Ng«i nhµ gi¶n dÞ mµ nhuÇn nhÞ vµ ®Ñp xiÕt bao. C¸i ®Ñp méc m¹c, gÇn gòi ®­îc thÓ hiÖn qua tõng chi tiÕt. Ng­êi thî x­a lµm nhµ chØ cã trong tay gç vµ ngãi. Gç to chØ to ®Õn thÕ, gç dµi chØ dµi ®Õn thÕ. Êy mµ c¸i nhµ, lßng ph¶i réng cho ®ñ ë ®ñ m¸t, m¸i ph¶i réng vµ dèc cho ®ñ kÝn ®ñ m¸t. Ng­êi thî x­a v¾t ãc, lµm bµi tÝnh kiÕn t¹o kh«ng gian: cét, xµ, kÎ, bÈy... Ng­êi thî x­a ®¾n ®o cÈn träng, dïng khóc gç nµo vµo viÖc nµo. Råi ®Þnh ®o¹t kÝch th­íc theo c¸ch tÝnh to¸n cña cha «ng truyÒn cho. Råi s¾p xÕp vµ liªn kÕt chóng l¹i. MÊy chôc c¸i cét, nh­ nh÷ng lùc sÜ, choµi ch©n, chôm ®Çu, nÝu d»ng lÊy nhau bëi nh÷ng c¸nh tay - xµ ngang, xµ däc, kh«ng giã b·o nµo suy suyÓn ®­îc. §Ó t¨ng vÎ ®Ñp, vÎ thanh tho¸t cho c¨n nhµ gç, ng­êi thî x­a t¹o ra nh÷ng ®­êng soi nÐt viÒn trªn nh÷ng sóc gç lÆng c©m, ch¹m léng nh÷ng ®Çu d­, g¾n nh÷ng bøc ch¹m gi÷a xµ däc, xµ ngang. Cha «ng ta x­a kia cã s½n gç tèt, ch­a ph¶i dïng ®Õn c¸c kÜ thuËt nèi ghÐp gç b»ng s¬n keo råi bäc v¶i, s¬n phñ lªn trªn nh­ ë xø kh¸c. Trong c¨n nhµ x­a, tÊt tËt lµm b»ng gç méc. S¬n thÕp dïng h¹n chÕ, chØ ë nh÷ng ng«i ®Òn, ë cöa vâng, ë c¸c ®å thê mµ th«i. Ngù trÞ trong kiÕn tróc truyÒn thèng lµ mµu b¹c cña gç, mµu n©u thÉm xen lÉn rªu phong cña m¸i nhµ. C¨n nhµ cæ truyÒn cña cha «ng lµ nh÷ng bµi tÝnh ®­îc gi¶i khi ch­a xuÊt hiÖn nh÷ng m«n søc bÒn vËt liÖu vµ tÜnh häc c«ng tr×nh, lµ s¶n phÈm cña t­ duy thiÕt thùc, biÕt t×m biÕt t¹o c¸i ®Ñp víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn h¹n chÕ nhÊt, hiÓu vµ ®Ò cao c¸i ®Ñp, c¸i quý ®Ých thùc trong c¸i ch©n c¸i méc. Ngo¸i l¹i dÜ v·ng, häc c¸c nhµ nho nghÖ thuËt dïng Ýt ch÷ nãi lªn nhiÒu. Ngo¸i l¹i dÜ v·ng, häc ng­êi thî ViÖt c¸ch t¹o nªn c¸i ®Ñp, c¸i quý mu«n thuë bëi sù h¹n chÕ, h¬n thÕ n÷a, tù h¹n chÕ c¸c ph­¬ng tiÖn. Ta cµng thÊm thÝa c©u nãi cña Le Corbusier "NghÖ thuËt lín ®­îc t¹o nªn bëi nh÷ng ph­¬ng tiÖn gi¶n ®¬n". Cho ®Õn tËn ngµy nay, chóng ta - thÕ hÖ hËu sinh vÉn kh«ng khái tù hµo vµ th¸n phôc tr­íc nh÷ng c«ng tr×nh cã thÓ gäi lµ kiÖt t¸c Êy. Tr¶i kh¾p chiÒu dµi ®Êt n­íc, ®©u ®©u còng cã nh÷ng ng«i nhµ, nh÷ng chïa chiÒn, ®Òn miÕu mang ®Ëm dÊu Ên thêi gian vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam. Ngµy nay, nhÞp sèng phè ph­êng l¹i mang mét mµu s¾c míi, kh«ng cßn mÊy nÐt nhµn t¶n cña nh÷ng ngµy x­a. Nh÷ng c¨n nhµ còng kh¸c, còng thay ®æi rÊt nhiÒu bëi chÝnh chñ nh©n cña nã ®©u ph¶i lµ nh÷ng ng­êi x­a cò. Theo nhu cÇu cña cuéc sèng hiÖn ®¹i, ng«i nhµ dÇn trë nªn tiÖn nghi h¬n ®Ó ®¸p øng ®ñ vµ kÞp. Kh¾p mäi n¬i, nh÷ng ng«i nhµ sang träng ®­îc x©y dùng, ®em l¹i cho ®Êt n­íc mét g­¬ng mÆt míi. Khi lµm nhµ hay mua nhµ, ng­êi hiÖn ®¹i th­êng hay ®Æt ra c©u hái: LiÖu cã hay kh«ng nhµ ë tèt mang l¹i h¹nh phóc cho gia ®×nh m×nh? Sù s¾p xÕp ®å ®¹c trong nhµ khoa häc hîp lý cã ®em l¹i niÒm vui trong cuéc sèng? Cã thÓ ng­êi ta nãi r»ng h¹nh phóc cña cuéc sèng lµ do con ng­êi t¹o ra, nhµ ë chØ dïng ®Ó c­ tró, nã lµm sao cã quan hÖ g× víi h¹nh phóc. Nh­ng thùc tÕ nhµ ë tèt sÏ ®em l¹i søc khoÎ vµ h¹nh phóc. Nh÷ng gia ®×nh cã nhµ ë hîp lÝ vµ khoa häc cã thÓ mang vËn may vµ c¬ héi tèt cho ng­êi ë. Cho nªn, chän nhµ tèt, céng thªm trang trÝ néi thÊt khoa häc kh«ng vi ph¹m nh÷ng phÐp t¾c vµ quy luËt tù nhiªn qu¶ thËt cã thÓ ®¹t tíi hiÖu qu¶ tèn Ýt søc mµ thµnh c«ng nhiÒu. Khi mµ mäi yªu cÇu vÒ kü thuËt cña mét ng«i nhµ ®· hoµn tÊt, ng­êi ta b¾t ®Çu l­u t©m nhiÒu h¬n ®Õn néi thÊt, thÓ hiÖn tr×nh ®é, khiÕu thÈm mü cña chñ nh©n. Ch­¬ng II Ph­¬ng ph¸p tæ chøc vµ s¸ng t¸c 2.1. C¸ch tæ chøc s¸ng t¸c BiÖt thù T©y hå 2.1.1. S¬ l­îc vÒ biÖt thù. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó gi¶i thÝch thÕ nµo lµ mét ng«i nhµ biÖt thù. Theo mét ý kiÕn riªng th× biÖt thù ®­îc gi¶i thÝch lµ "nhµ ë biÖt lËp". Nã xuÊt hiÖn tõ nhu cÇu ®­îc sèng h­ëng thô cña con ng­êi, víi môc ®Ých gi¶i phãng con ng­êi tho¸t khái mét cuéc sèng tï tóng chËt hÑp mµ chÝnh mét x· héi ph¸t triÓn ®· ®em l¹i. §ã lµ mét kh«ng gian biÖt lËp, ®Ñp tõ kiÓu d¸ng ®Õn néi thÊt bªn trong. BiÖt thù th­êng ®­îc x©y dùng ë c¸c vïng ngo¹i vi thµnh phè, c¸c miÒn quª. Khi x· héi ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸ th× lo¹i h×nh biÖt thù ngµy cµng phæ biÕn. §­îc x©y dùng víi cÊu tróc cã s©n v­ên bao bäc xung quanh tuú møc ®é sang träng kh¸c nhau, BiÖt thù ph¸t triÓn vµ biÓu hiÖn tÝnh d©n chñ ho¸ trong kiÕn tróc. KiÕn tróc biÖt thù ®­îc tù do s¸ng t¹o, bëi nã cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é vµ thu nhËp cña tõng chñ nh©n. H×nh thøc kh¸c nhau ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu, së thÝch vµ ®Æc biÖt lµ thÈm mü cña ng­êi sö dông, v× thÕ mµ biÖt thù kh¸c víi nhµ ê chung c­ hay tËp thÓ. BiÖt thù víi nhiÒu h×nh thøc phong phó t¹o nªn néi thÊt còng ®­îc trang trÝ ®a d¹ng nh­ng vÉn ph¶i ®¹t hiÖu qu¶ ¨n nhËp. §å ®¹c cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ mang c¸ tÝnh cña chñ nhµ vµ ng­êi thiÕt kÕ. BiÖt thù th­êng g¾n liÒn víi thiªn nhiªn, phong c¶nh ®Ó ng­êi sö dông cã thÓ h­ëng thô vµ th­ gi·n. KiÕn tróc vµ néi thÊt th­êng g¾n liÒn víi nhau, t¹o nªn mét tæng thÓ hµi hoµ. 2.2 Kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ. Mçi ngµnh cã mét ng«n ng÷ riªng. Nhµ v¨n dïng ch÷, nh¹c sÜ dïng ©m thanh cßn nhµ thiÕt kÕ néi thÊt dïng c¸c nh©n tè t¹o h×nh nh­ kh«ng gian vµ h×nh thÓ, ®­êng nÐt vµ chÊt liÖu, ¸nh s¸ng vµ mÇu s¾c... nh÷ng yÕu tè t¹o h×nh nµy n»m trong c¶nh vËt nh×n thÊy xung quan. Dùa vµo nh÷ng môc tiªu, nguyªn t¾c thiÕt kÕ, sö dông chóng lµm ph­¬ng tiÖn ®Ó t¹o nªn vÎ ®Ñp biÓu c¶m trong thiÕt kÕ trang trÝ mét c¨n nhµ. ThiÕt kÕ cã nhiÒu nghÜa: môc tiªu hay tæ chøc, kÕ ho¹ch hay s¬ ®å, chän lùa vµ phèi hîp. Gép tÊt c¶ l¹i thiÕt kÕ lµ toµn bé tiÕn tr×nh quyÕt ®Þnh môc tiªu, ph¸t triÓn mét kÕ ho¹ch vµ chän lùa, phèi hîp, tæ chøc h×nh thÓ vµ chÊt liªu thÝch hîp nhÊt ®èi víi môc tiªu. Trong qui ho¹ch vµ trang trÝ nhµ cöa, thiÕt kÕ giíi h¹n vµo s¸ng t¹o hay chän lùa vµ tæ chøc h×nh thÓ, kh«ng gian, mµu s¾c vµ chÊt liÖu sao cho cã thÈm mü vµ cã c¸ tÝnh. DÜ nhiªn còng kh«ng quªn hai môc tiªu kh¸c quan träng kh«ng kÐm lµ thÝch dông vµ tiÕt kiÖm. ThiÕt kÕ mü thuËt kh«ng cã luËt lÖ cè ®Þnh; nhiÒu khi do c¶m høng bét ph¸t bÊt ngê mµ cã ®­îc kÕt qu¶ ®Æc s¾c. Nh­ng cã thÓ ph©n tÝch vµ tæng hîp ®Ó rót kinh nghiÖm. Tr­íc khi quyÕt ®Þnh mét kiÓu trang trÝ cho c¨n nhµ, cÇn hiÓu râ nh÷ng môc tiªu vµ nguyªn t¾c thiÕt kÕ øng dông vµo qui ho¹ch vµ bµy biÖn nhµ cöa nh­ thÕ nµo, chóng më lèi cho nh÷ng thÓ hiÖn c¸ nh©n ra sao. * Môc tiªu cña thiÕt kÕ. ThiÕt kÕ néi thÊt còng cã nh÷ng môc tiªu vµ quan niÖm nh­ mäi nghÖ thuËt kh¸c. §ã lµ h×nh thøc ph¶i ®i theo chøc n¨ng vµ dÞ biÖt ph¶i n»m trong thèng nhÊt. H×nh thøc theo chøc n¨ng. Nãi c¸ch kh¸c lµ chøc n¨ng quyÕt ®Þnh h×nh thÓ. §©y lµ ®iÒu dÔ hiÓu v× thiÕt kÕ mét vËt g× ®Òu xuÊt ph¸t tõ môc tiªu nh»m ®Õn, tøc c«ng dông cña nã. Nh­ng thùc tÕ kh«ng thiÕu nh÷ng nhµ bÕp kÐm hiÖu qu¶, phßng t¾m lï mï, phßng kh¸ch tÎ nh¹t, vµ bµn ¨n v­íng vÝu ch©n ng­êi ngåi, cho thÊy thiÕt kÕ bÊt hîp lý vµ ph¶i nghÜ ®Õn ®iÒu nµy khi thiÕt kÕ. Nh­ng thÝch dông kh«ng ph¶i lµ nh©n tè duy nhÊt trong thiÕt kÕ, v× mäi ®å vËt ®Òu thÓ hiÖn tæn phÝ vÒ tiÒn b¹c, thêi gian, c«ng søc b¶o tr×, chóng cã thÓ lµ nguån kho¸i c¶m thÈm mü vµ biÓu thÞ c¸ nh©n. Mét c¸i th×a, mét ghÕ Sofa chØ hoµn toµn ®Çy ®ñ chøc n¨ng khi h÷u dông, tiÕt kiÖm vµ ®Ñp. Yªu cÇu nµy n©ng viÖc thiÕt kÕ ®èi víi chiÕc ghÕ lªn cao h¬n cung cÊp ®å dïng thÝch hîp víi vãc d¸ng, c¬ thÓ ng­êi dïng. Ngoµi ra l¹i cã nh÷ng thø chØ nh»m môc ®Ých tinh thÇn: héi ho¹, ®iªu kh¾c, hoa v¨n t« ®iÓm phô, chóng hÊp dÉn tr­íc hÕt v× vÎ ®Ñp cña chóng. Chóng thËt kh¸c h¼n c¸i bÕp lµ Ých lîi, c¸i èng n­íc ngoµi v­ên, nh­ng chóng rÊt cã ý nghÜa ®èi víi cuéc sèng toµn diÖn cña con ng­êi. ThiÕt kÕ hoÆc chän lùa cho ®ñ mäi chøc n¨ng th× rÊt phøc t¹p, nhiÒu khi kh«ng thÓ ®­îc. CÇn ph©n tÝch chi tiÕt c¸c yªu cÇu tæng qu¸t còng nh­ ®Æc biÖt. Ph¶i c©n nh¾c c¸c nh©n tè vµ ®i ®Õn mét dung hoµ. VÝ dô ®ang t×m mét c¸i bµn cµ phª ngåi nghØ vµ trÎ em cã thÓ n« ®ïa. DÔ t×m ®­îc nh÷ng c¸i bµn ®óng kÝch th­íc, h×nh d¹ng, chiÒu cao nh­ng kh«ng dÔ t×m ®­îc c¸i bµn cßn ph¶i héi thªm c¸c ®iÒu kiÖn: gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, dÔ b¶o tr×, nguy hiÓm, tr«ng ®Ñp vµ hîp víi bé ghÕ salon cã s½n... Khã kh¨n chÝnh lµ ë chç nh÷ng tiªu chuÈn nhiÒu khi ®èi chäi nhau. Khi ®ã, nªn bá nh÷ng yªu cÇu Ýt quan träng vµ mua c¸i bµn cã nh÷ng tÝnh chÊt phï hîp lµ quan träng h¬n hÕt. DÞ biÖt trong thèng nhÊt. - Trong thiªn nhiªn vµ nghÖ thuËt, ®©u ®©u còng thÊy râ tÝnh thèng nhÊt h÷u c¬ (hay thèng nhÊt trong dÞ biÖt, hay dÞ biÖt trong thèng nhÊt). Bµn tay mçi phÇn ®Òu kh¸c nhau nh­ng rÊt thèng nhÊt víi toµn thÓ. Mét c¨n nhµ cã thÓ dïng bµn ghÕ ý, th¶m Iran, mµn che cña Ph¸p, kÝnh Anh, mçi thø cã s¾c th¸i riªng nh­ng ®Òu cã chung vÎ mÞn mµng, duyªn d¸ng, t¹o ®­îc thèng nhÊt. Thèng nhÊt cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa lµ lµm mét, hoÆc gåm nh÷ng phÇn t¹o nªn mét tæng thÓ. Ph©n tÝch kü cã thÓ coi nh­ bao gåm c¸c ý sau: - Mçi phÇn lµ cÇn thiÕt cho gi¸ trÞ tæng thÓ. - Tæng thÓ kh«ng cã nh÷ng thµnh phÇn thõa, v« Ých. - Nh÷ng c¸i g× cÇn ®Òu hiÖn h÷u trong tæng thÓ. - Gi¸ trÞ tæng thÓ tuú thuéc vµo c¸c quan hÖ hç t­¬ng gi÷a c¸c phÇn tö, kh«ng ph¶i lµ c¸i g× thªm vµo c¸c thµnh phÇn mµ lµ do sù hîp t¸c gi÷a chóng víi nhau. Mét ý t­ëng m¹nh mÏ, s¸ng sña cho thÊy sù thèng nhÊt Thèng nhÊt trong nghÖ thuËt øng víi thèng nhÊt trong c¶m nhËn cña con ng­¬i. T¹i sao mét c¨n nhµ nªn thèng nhÊt? V× nã tho¶ m·n ­íc muèn c¸i g× toµn thÓ vµ mang l¹i sù an b×nh kh«ng t×m thÊy ë tiÖm ®å gç hoÆc ë c¨n nhµ kh¸c. Cã thÓ ®¹t ®­îc sù thèng nhÊt b»ng nhiÒu ph­¬ng tiÖn. 1. LÆp l¹i lµ c¸ch dÔ nhÊt, ch¾c ch¾n nhÊt, nh­ng kÐm thÝch thó nhÊt. C¸c t­êng ®ång mµu vµ chÊt liÖu t¹o ®­îc mét bèi c¶nh thèng nhÊt rÊt m¹nh. Gièng nhau trong thiÕt kÕ ®å ®¹c còng t¹o thèng nhÊt, nh­ng coi chõng dÉn tíi ®¬n ®iÖu, sinh nhµm ch¸n. 2. ChØ c¸ch lÆp l¹i mét b­íc lµ t­¬ng ®ång vµ hoµ hîp, cã dùa vµo mét chót kh¸c biÖt nh­ng còng dÉn tíi thèng nhÊt: C¸c t­êng còng mét s¾c mµu nh­ng ®Ëm nh¹t, nãng l¹nh, m¹nh yÕu vµ chÊt liÖu kh¸c nhau. 3. T­¬ng hîp chÆt chÏ khiÕn vËt liÖu hÖ víi nhau mét c¸ch tÝch cùc mµ kh«ng cã vÎ g× ®ång nhÊt, còng lµ mét kiÓu thèng nhÊt cao. Hai c¸i nót ¸o kh«ng nèi kÕt víi nhau m¹nh b»ng mét nót víi mét lç khuyÕt cµi nót. Mét c¨n nhµ nhiÒu phßng kh¸c nhau nh­ng liªn kÕt chÆt chÏ t¹o ®­îc thèng nhÊt h¬n mét c¨n nhµ cã c¸c phßng gièng nhau nh­ c¸i hép còng më ra mét hµnh lang chung. 4. NhÊn m¹nh nh÷ng phÇn biÓu thÞ m¹nh mÏ tÝnh chÊt c¬ b¶n chÝnh còng lµm gia t¨ng tÝnh thèng nhÊt. §å ®¹c nµo thÓ hiÖn ®­îc t¸c dông mong muèn sÏ ®Æt t¹i nh÷ng vÞ trÝ quan träng, cßn vÞ trÝ phô dµnh cho nh÷ng thø ®ãng gãp Ýt vµo tÝnh thèng nhÊt cña c¨n phßng. 5. V©y bäc, che ch¾n, ng¨n víi xung quanh còng lµ c¸ch thèng nhÊt c¸c phÇn tö víi nhau. VÝ dô: hµng rµo chung quanh nhµ, khung viÒn c¸c hµnh lang... DÞ biÖt cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ lµm kh¸c hoÆc ®a d¹ng. Nh­ng thèng nhÊt kh«ng v× thÕ mµ bÞ ¶nh h­ëng, v× chÝnh dÞ biÖt (t­¬ng ph¶n) còng lµ quan hÖ c¨n b¶n liªn kÕt chÆt chÏ c¸c phÇn tö kh¸c nhau ®Ó thµnh mét tæng thÓ. ThËt vËy, cã sù hÊp dÉn, g©y chó ý gi÷a hai vËt gièng nhau hoÆc kh¸c nhau, chø nh× nh»ng th× ch¼ng t¹o ®­îc mét liªn hÖ t­¬ng hç chÆt chÏ. DÞ biÖt còng lµm tho¶ m·n nhu cÇu kh¸t khao c¸i míi l¹, kh«ng ph¶i c¸i cò quen biÕt cña con ng­êi. Nã gîi thÝch thó mang l¹i sèng ®éng, lµm ng¹c nhiªn, n©ng cao t¸c dông toµn thÓ. Nh­ng nÕu ®­a qu¸ xa nã ph¸ huû thèng nhÊt, dÉn tíi lén xén, mÊt trËt tù; còng nh­ thèng nhÊt mµ dùa vµo ®ång nhÊt nhiÒu qu¸ sÏ dÉn tíi ®¬n ®iÖu, nhµm ch¸n. Kh¸c biÖt vÒ chÊt liÖu, h×nh thÓ, mµu s¾c vµ t­¬ng ph¶n ®ñ kiÓu lµ nh÷ng c¸ch ®Ó t¹o dÞ biÖt. DÞ biÖt cã thÓ tinh tÕ nh­ hai mÆt v¶i gèi kh¸c nhau trªn sofa, hay còng cã thÓ râ rµng nh­ mét l­ ®ång bãng lo¸ng trªn mÆt tñ cÈm lai sÉm mµu ch¹m træ sÇn sïi. Nªn dïng dÞ biÖt tèi ®a ë chç muèn ng­êi ta chó ý; nÕu chØ muèn gi¶m ®¬n ®iÖu, giíi h¹n dÞ biÖt t¹i nh÷ng chç phô mµ th«i. DÞ biÖt vµ thèng nhÊt g¾n bã chÆt chÏ víi nhau trong thùc tÕ, nh­ng t­¬ng quan gi÷a chóng th× ng­êi ta ch­a thÊt trÝ. Cã ng­êi khëi tõ biÖt ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt. Cã ng­êi cho r»ng dÞ biÖt lµ hËu qu¶ cña thèng nhÊt, nh­ c©y nhiÒu cµnh kh¸c nhau ph¸t triÓn tõ mét hét gièng mµ ra. Qui ho¹ch trang trÝ, nªn khëi ®Çu tõ mét ý t­ëng, mét môc tiªu lµm c¬ së cho thèng nhÊt vµ dÞ biÖt cã thÓ cïng nhau nÈy në, h¬n lµ cã mét chuçi c¸c ý t­ëng kh¸c nhau råi míi t×m c¸ch kÐo chóng l¹i thèng nhÊt víi nhau. Ýt cã nhµ nµo l¹i qu¸ nhiÒu tÝnh thèng nhÊt; nÕu cã th× chØ cÇn thªm mét kh¸c biÖt næi bËt lµ ®ñ t¹o vÎ sinh ®éng, khëi s¾c. GhÕ sofa vµ ghÕ bµnh n©ng cao tinh thÇn b»ng c¸c kiÓu kh¸c nhau cña gèi dùa l­ng, mÆt bµn cµ phª, th¶m hoÆc tranh. Th¶m tr¶i sµn nhiÒu khiÓu h×nh kû hµ qu¸ cã thÓ lµm nhÑ ®i b»ng nh÷ng chËu c©y hoa l¸. Cã nhµ l¹i ®Æt dÞ biÖt lªn ­u tiªn. Khi ®ã, muèn gi÷ ®­îc thèng nhÊt, cã thÓ chän c¸ch thiÕt lËp mét chñ ®Ò næi bËt råi t¨ng c­êng b»ng mét hoÆc nhiÒu chñ ®Ò phô kh¸c. VÝ dô: c¸c ®å ®¹c kiÓu ®· kh¸c nhau mµ v¶i phñ; mµn che, hoa v¨n còng ®èi chäi, tÊt c¶ cã thÓ thèng nhÊt víi nhau nhê giíi h¹n vµo mét hai mµu chung. §Ó cã dÞ biÖt trong thèng nhÊt theo ý muèn, lîi dông tÝnh c¸ch chÝnh phô cña thiÕt bÞ, ®å ®¹c ®Ó xö lý thÝch nghi, vÝ dô: thèng nhÊt (chÝnh) lµ d¹ng ch÷ nhËt, khèi vu«ng gâ c¹nh ®­îc biÓu thÞ qua h×nh d¸ng c¨n phßng, th¶m, cöa ra vµo, cöa sæ... T­¬ng ph¶n (phô) lµ d¹ng trßn, bÇu dôc, ®­êng cong ®­îc thÓ hiÖn qua h×nh d¸ng cña sËp gô ch©n qu×, kiÓu h×nh vÏ hoa l¸ trªn th¶m, mµn che, v¶i bäc ghÕ, hoÆc b×nh ®ùng hoa v.v... Tãm l¹i b¹n thÊy râ rµng thèng nhÊt kh«ng ph¶i ®ång nghÜa lµ mét, gièng nhau; vµ dÞ biÖt th× liÒu l­îng gi¶m rÊt kh¸c nhau . * Nguyªn t¾c thÈm mü cña thiÕt kÕ. Quan s¸t thiªn nhiªn vµ nghiªn cøu nghÖ thuËt ng­êi ta rót ra ®­îc mét sè nguyªn t¾c ®Ó t¹o nªn c¸i ®Ñp. Nh­ng nguyªn t¾c tuy ®¬n gi¶n nh­ng h÷u hiÖu, lu«n lu«n cã mÆt ®Ó gióp ®¹t ®­îc hai môc tiªu thiÕt kÕ nãi trªn. §ã lµ c¸c nguyªn t¾c: c©n b»ng, tiÕt ®iÖu, träng ®iÓm, hoµ hîp, tØ lÖ vµ qui m«. C©n b»ng. §©y lµ nguyªn t¾c chÝnh trong mäi mÆt cuéc sèng, tõ viÖc bµy biÖn bµn ghÕ ®Õn kÕ to¸n ng©n hµng. B¶n n¨ng con ng­êi lu«n h­íng tíi c©n b»ng, ®èi xøng (hai ch©n, hai tay, tr­íc sau, ph¶i tr¸i...) nªn mü c¶m còng nghiªng vÒ nh÷ng g× c©n ®èi, hµi hoµ. Thiªn nhiªn cho thÊy nhiÒu kiÓu c©n b»ng. Nói non hang ®éng ë vÞnh H¹ Long, Hµ Tiªn ®iÓn h×nh cho kiÓu c©n b»ng tÜnh t¹i, th­êng xuyªn, cã thay ®æi còng kh«ng ®¸ng chó ý. Ng­îc l¹i, nh÷ng ®ôn c¸t ë miÒn Trung th× lu«n lu«n di chuyÓn nh­ng kh«ng bao giê mÊt c©n b»ng. C©y cèi lu«n lu«n ë d¹ng c©n b»ng biÕn ®æi v× thay h×nh ®æi d¹ng theo thêi gian t¨ng tr­ëng, còng nh­ m­a n¾ng giã b·o t¸c ®éng. VËy c©n b»ng cã thÓ lµ mét gi¶i quyÕt kh«ng ngõng nh÷ng lùc t­¬ng t¸c mµ còng cã thÓ lµ mét qu©n b×nh gi÷a c¸c søc nÆng bÊt ®éng. C©n b»ng xuÊt hiÖn ®ñ trong bèn chiÒu: thêi gian, dµi, réng, cao. Trong trang trÝ néi thÊt cã lo¹i c©n b»ng vÒ gi¸ trÞ, do søc nÆng biÓu kiÕn lµ ¶nh h­ëng t©m lý cña vËt t¸c ®éng ®Õn con ng­êi. VËt kÝch th­íc lín, chÊt liÖu nÆng nh­ ®¸, s¾t, thÐp t¹o ®­îc vÎ uy nghi hïng tr¸ng. C¸c mµu s¸ng chãi, c¸c t­¬ng ph¶n ®èi nghÞch g©y ®­îc chó ý vµ ghi ®Ëm Ên t­îng. T« ®iÓm cÇu kú, hoÆc c¸i g× kh¸c th­êng, bÊt ngê dï nhá nh­ng còng t¹o ®­îc t¸c dông. MÆt kh¸c, c¸i g× nhá, tèi, hoµ hîp, b×nh th­êng th× hay ch×m vµo bèi c¶nh. VËy mçi vËt trong nhµ lµ mét nh©n tè t©m lý trong thiÕt kÕ, nh­ng gi¸ trÞ søc m¹nh cña chóng rÊt kh¸c nhau. Mét ®iÓm mµu s¸ng nhá cã thÓ c©n b»ng víi c¶ mét vïng x¸m lín; mét bøc tranh gi¸ trÞ cã thÓ "nÆng" b»ng c¶ mét m¶nh t­êng trèng lín. Trang trÝ néi thÊt khÐo c©n b»ng, ph¶i l­u ý ®Õn nh÷ng lùc l­îng t­¬ng t¸c nµy. Ng­êi ta th­êng ph©n biÖt ba lo¹i c©n b»ng chÝnh: ®èi xøng, kh«ng ®èi xøng vµ ®èi t©m. C©n b»ng ®èi xøng. Cã tÝnh c¸ch chÝnh thøc, thô ®éng, phÇn nµy lµ ¶nh h×nh chiÕu cña phÇn kia. QuÇn ¸o, vËt dông, ®å ®¹c hÇu nh­ ®Òu ®èi xøng ®Ó phï hîp víi c¬ thÓ ®èi xøng cña con ng­¬i. KiÕn tróc cæ ®iÓn còng chuéng ®èi xøng. Hai phÝa gièng nhau cho thÊy râ sù c©n b»ng, kh«ng ph¶i mÊt c«ng t×m tßi quan s¸t, cho nªn t¸c dông th­êng tÜnh t¹i, trÇm l¾ng. Khã gi¶i thÝch ®­îc c¸i vÎ æn ®Þnh, ch÷ng ch¹c; nh­ng thÊy râ rµng lµ con ng­êi muèn tá ra ch÷ng ch¹c, nghiªm trang bao nhiªu th× cµng ph¶i ®øng ngåi th¼ng th¾n, ®èi xøng bÊy nhiªu. C©n b»ng ®èi xøng nhÊn m¹nh ®Õn trung t©m, t¹o ®­îc mét tiªu ®iÓm hîp lý cho vËt muèn nhÊn m¹nh. Nh­ng chÝnh sù ph©n chia thµnh hai phÇn b»ng nhau l¹i th­êng t¹o c¶m gi¸c kÝch th­íc cña vËt h×nh nh­ bÞ gi¶m ®i so víi thùc sù. Nh÷ng nhËn xÐt chung nªu trªn th­êng thÊy trong c¸c kiÓu bµy biÖn ®èi xøng ë c¸c nhµ. Nh­ng b¹n ®õng quªn ®«i khi nã t¸c dông hoµn toµn kh¸c h¼n. Nh÷ng tiÕt ®iÖu m¹nh b¹o, c¸c ®­êng cong uèn l­în cÇu kú, dï lµ trong c©n b»ng ®èi xøng, nh­ng l¹i kh«ng cã vÎ g× tÜnh t¹i, trÇm lÆng. VÝ dô c¸i bµn cã bèn ch©n qu× cong queo ch¹m træ cÇu kú, ®èi xøng ®Êy! nh­ng nh×n nã rÊt "®éng". HoÆc lµ cã c©n b»ng ®èi xøng, nh­ng h×nh thÓ hay mµu s¾c l¹i dÉn d¾t m¾t ng­êi xem h­íng ra hai bªn th× còng lµm yÕu ®i tiªu ®iÓm ë gi÷a, vµ cã tÝnh c¸ch "®éng". C©n b»ng ®èi xøng vÒ c¬ b¶n rÊt ®¬n gi¶n, cho nªn ®­îc phæ biÕn. Tuy nhiªn cã thÓ xö lý lo¹i c©n b»ng nµy mét c¸ch tinh tÕ, phøc t¹p, míi l¹ tuú theo trÝ t­ëng t­îng. Ýt nhµ hoÆc phßng nµo hoµn toµn ®èi xøng v× cßn ¶nh h­ëng cña hai yªu cÇu thÝch dông vµ dÞ biÖt: nh­ng hay gÆp ®èi xøng t¹i nh÷ng n¬i nh­ tñ thê, tñ tr­ng, cöa sæ lín, hoÆc sofa cã hai bµn ë hai ®Çu. C©n b»ng lo¹i nµy th­êng ®­îc sö dông tuú tiÖn, dÔ d·i, l­êi biÕng nªn cã khi kh«ng thÝch hîp, bÊt tiÖn, hoÆc tÎ nh¹t. VÝ dô: Cöa ra vµo ë gi÷a t­êng th× khã bµy biÖn, kh«ng tiÖn cho lèi ®i, trõ tr­êng hîp nhµ thËt réng, cho nªn th­êng ®Æt lÖch qua mét bªn. C©n b»ng ®èi xøng thÝch hîp khi: - CÇn t¸c dông chÝnh thøc nghØ ng¬i, yªn tÜnh - Muèn g©y chó ý ®Õn vËt g× quan träng - C«ng dông cña vËt ®ßi hái - Muèn t­¬ng ph¶n víi bèi c¶nh tù nhiªn xuang quanh. §èi xøng lµ c¸ch ch¾c ch¾n t¹o ®­îc trËt tù, æn ®Þnh. Dïng nã khi tù nhiªn ®ßi hái, nh­ng kh«ng b¾t buéc ph¶i t×m cho ®­îc ®èi xøng v× t­ëng lÇm kiÓu c©n b»ng nµy lµ nhÊt. C©n b»ng kh«ng ®èi xøng. Cã tÝnh c¸ch kh«ng chÝnh thøc, n¨ng ®éng, xuÊt hiÖn trong tr­êng hîp c¸c søc nÆng biÓu kiÕn t­¬ng ®­¬ng nh­ng kh«ng ®ång nhÊt. §©y lµ nguyªn t¾c ®ßn bÈy: søc nÆng ®­îc nh©n víi kho¶ng c¸ch so víi t©m. C¶ søc nÆng biÓu kiÕn lÉn vËt lý ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng qui luËt nh­ nhau ë chç: Søc nÆng lín gÇn t©m c©n b»ng víi søc nÆng nhá ë xa t©m. C©n b»ng nµy th­êng thÊy trong nh÷ng toµ nhµ hoÆc v­ên ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cho hoµ hîp víi ngo¹i c¶nh tù nhiªn vµ sö dông kh«ng gian h÷u hiÖu nhÊt; hoÆc trong lèi bµy biÖn ®å ®¹c sao cho ®­îc thuËn tiÖn. BÊt ®èi xøng t¹o t¸c dông kh¸c h¼n ®èi xøng. Nã kÝch ®éng nhanh chãng, m¹nh mÏ vµ gîi ra chuyÓn ®éng, mét c¸i g× ngÉu ph¸t kh«ng chÝnh thøc. Nã khã nhËn dÞªn h¬n ®èi xøng, g©y ®­îc tß mß xem c©n b»ng theo c¸ch nµo. Lo¹i bÊt ®èi xøng mu«n h×nh mu«n vÎ, nh­ng b¹n ph¶i lu«n lu«n nhí ®Õn c¸c yªu cÇu thÝch dông, mü quan vµ c¸ tÝnh. C©n b»ng bÊt ®èi xøng thich hîp khi: - Muèn t¸c dông kh«ng chÝnh thøc, linh ®éng - Muèn cho th«ng tho¸ng - C«ng dông cña vËt ®ßi hái - Muèn hoµ hîp víi tù nhiªn. Khuynh h­íng ngµy nay thiªn vÒ bÊt ®èi xøng, phï hîp víi lèi sèng linh ®éng tho¶i m¸i, kh«ng cøng nh¾c gß bã ­íc lÖ. C©n b»ng ®èi t©m. Cã lo¹i c©n b»ng nµy khi mäi phÇn ®Òu c©n b»ng vµ lÆp l¹i quanh mét trung t©m. VÝ dô: C¸c nan b¸nh xe ®¹p, c¸c c¸nh hoa h­íng d­¬ng. §Æc tÝnh chÝnh lµ chuyÓn ®éng vßng rêi xa, h­íng ®Õn, hoÆc xoay quanh mét trung t©m nh­ chÐn, ®Üa ®Ìn chïm, hoa... MÆc dï Ýt quan träng h¬n hai lo¹i c©n b»ng trªn, nh­ng nã còng ®ãng gãp ®¸ng kÓ, nhÊt lµ qua nh÷ng ®å vËt nhá, trong viÖc t¹o nªn h×nh ¶nh toµn thÓ c¨n nhµ. C©n b»ng rÊt quan träng, ¶nh h­ëng ®Õn mäi mÆt cuéc sèng, kh«ng ph¶i chØ thÊy ë c¸ch bµy biÖn c¨n nhµ, bè côc bøc tranh, mµ ë c¶ trong viÖc qui ho¹ch khu kh«ng gian sao cho c©n xøng vÒ kÝch th­íc, h×nh d¸ng, ®Ó ®­îc tiÖn dông ®Ñp m¾t vµ tho¶i m¸i. Dï ý thøc hay v« thøc, c¨n nhµ qui ho¹ch khÐo lÐo, c©n xøng sÏ t¹o cho b¹n c¶m gi¸c lu«n lu«n an toµn, trËt tù, mäi vËt ®©u vµo ®Êy ¨n khíp, ®óng vÞ trÝ cña nã. TiÕt ®iÖu. Cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ lµ mét c¸i g× liªn tôc, th­êng xuyªn lÆp l¹i, chuyÓn ®éng cã tæ chøc, nhê ®ã cã thÓ t¹o ®­îc thèng nhÊt bao trïm mµ vÉn cã dÞ biÖt. Trong thêi gian, tiÕt ®iÖu lµ nhÞp ®Ëp cña qu¶ tim, lµ nh÷ng nèt nh¹c ®­îc xÕp ®Æt trËt tù vµ tØ lÖ, lµ ngµy ®ªm thay ®æi, lµ xu©n h¹ thu ®«ng nèi tiÕp theo nhau. Trong kh«ng gian, tiÕt ®iÖu cã trong h×nh thøc nh÷ng l¸ c©y Ýt nhiÒu lËp l¹i gièng nhau, nh÷ng vÖt tr¾ng ®en xen kÏ trªn l­ng ngùa v»n, nh÷ng chç uèn l­în cña dßng s«ng. TiÕt ®iÖu trong trang trÝ ®ãng gãp vµo vÎ ®Ñp c¨n nhµ b»ng nhiÒu c¸ch. Thèng nhÊt vµ hoµ hîp chÝnh lµ kÕt qu¶ cña lÆp l¹i biÕn ®æi theo mét tiÕt diÖu nµo ®ã. §Æc ®iÓm vµ c¸ tÝnh cña c¨n nhµ mét phÇn ®­îc x¸c ®Þnh do nh÷ng tiÕt ®iÖu c¬ b¶n: mµu s¾c t­¬i vui s¸ng sña, ®å ®¹c gãc c¹nh bµy biÖn nhiÒu tÝnh n¨ng ®éng, hay ®å ®¹c vu«ng v¾n chÝnh x¸c bµy biÖn nghiªm tóc... tuú theo mçi ng­êi. C¨n nhµ cã mét vÎ sèng ®éng nhê chuyÓn ®éng vµ h­íng tiÕt ®iÖu gîi ra râ rÖt qua nh÷ng d¹ng t­¬ng thÝch. LÆp l¹i vµ biÕn ®æi lµ hai c¸ch chÝnh ®Ó tiÕt ®iÖu ph¸t triÓn. LÆp l¹i ®¬n gi¶n nhÊt nh­ khi gi÷ nguyªn h×nh d¸ng ch÷ nhËt, cong hoÆc mµu s¾c, chÊt liÖu ch¼ng h¹n. Nh­ng lËp l¹i còng cã thÓ phøc t¹p nh­ khi xen kÏ cã nh÷ng h×nh d¸ng, mµu s¾c chÊt liÖu kh¸c. LÆp l¹i th­êng kh«ng t¹o ®­îc thÝch thó. Cho nªn cÇn l­u ý nh÷ng h­íng dÉn sau: - LÆp l¹i m¹nh mÏ liªn tôc h×nh thÓ, mµu s¾c th× nhÊn m¹nh ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n. - Kh«ng nªn lÆp l¹i nh÷ng g× b×nh th­êng kÐm ®Æc s¾c. - Qu¸ nhiÒu lÆp l¹i mµ kh«ng xen t­¬ng ph¶n vµo dÔ dÉn tíi ®¬n ®iÖu. - Qu¸ Ýt lÆp l¹i còng kh«ng dÉn tíi ®©u, kh«ng nãi lªn ®­îc ®iÒu g×, cã khi cßn g©y lén xén. Bݪn ®æi lµ mét chuçi nh÷ng chuyÓn tiÕp, nh÷ng qu¸ ®é, cã t¨ng hoÆc gi¶m mét hoÆc nhiÒu tÝnh chÊt nµo ®ã. §©y lµ bݪn ®æi cã trËt tù, cã hÖ thèng. V× bݪn ®æi gîi lªn mét chuyÓn ®éng h­íng ®Õn mét môc tiªu nhÊt ®Þnh, nªn nã cã ®éng tÝnh nhiÒu h¬n lµ lÆp l¹i nguyªn tr¹ng, biÕn ®æi kÝch th­íc, h×nh thÓ vµ hø¬ng tiÕn cña c¸c ®å vËt t¹o ®­îc t¸c dông, còng gièng nh­ tr­êng hîp nh¹c ®Ò vµ biÕn khóc bªn ©m nh¹c vËy. Träng ®iÓm. Nguyªn t¾c nµy cßn gäi lµ t«n ti, chÝnh phô, thang gi¸ trÞ... liªn quan ®Õn viÖc g¾n bã mçi thµnh phÇn vµ tæng thÓ mét tÇm quan träng thÝch øng, gia t¨ng chó ý ®Õn nh÷ng phÇn chÝnh h¬n phô, ®­a vµo ®­îc vÎ dÞ biÖt mµ kh«ng biÕn thµnh hçn lo¹n, tuú tiÖn. VÝ dô, trong b­íc ch©n dung th× h×nh ng­êi quan träng h¬n c¸i nÒn, vµ khu«n mÆt cã ý nghÜa h¬n c¸c thø kh¸c. Trong c¨n nhµ träng ®iÓm lµ chÝnh, khu vùc tÜnh lµ phô, vµ ë gi÷a cã nhiÒu møc ®é kh¸c nhau tuú theo møc chó ý b¹n dµnh cho nh÷ng ®å ®¹c hoÆc khu vùc kh¸c. Kh«ng cã träng ®iÓm, c¨n nhµ sÏ ®¬n ®iÖu, mê nh¹t nh­ tiÕng gâ ®Òu ®Òu cña ®ång hå; kh«ng cã chÝnh phô, mäi thø sÏ hçn ®én, ån µo nh­ ®¸m kÑt xe. NhiÒu nhµ kh«ng ®Ó ý ®Õn nguyªn t¾c chÝnh phô nµy: cã phßng toµn ®å v« gi¸ trÞ; phßng kh¸c l¹i toµn ®å ®Ñp ®¾t gi¸, l«i cuèn qu¸ nhiÒu sù chó ý. §Ó cho sèng ®éng, tæ chøc cã nghÖ thuËt, c¨n phßng nªn dµnh chó ý cho mét vµi phÇn tö quan träng: tñ thê, tñ tr­ng lín, hoÆc cöa sæ réng tr«ng ra phong c¶nh ®Ñp. Sau ®ã lµm næi bËt h¬n nh÷ng khu vùc trÇm lÆng kh¸c. Nh­ vËy, phßng míi tr¸nh ®­îc hai th¸i cùc : hoÆc qu¸ tÎ ng¾t tÇm th­êng, hoÆc qu¸ kÝch ®éng l«i cuèn. CÇn nhí r»ng sù chó ý ph¶i ®­îc tÝnh to¸n liÒu l­îng theo nhiÒu møc ®é kh¸c nhau. Muèn t¹o mét träng ®iÓm, cÇn ph¶i quyÕt ®Þnh tÇm quan träng cña mçi khu vùc hay ®¬n vÞ, råi Ên ®Þnh møc chó ý thÝch hîp cho chóng. Cã thÓ qui ®Þnh bèn møc ®é chó ý: nhÊn m¹nh, chÝnh, trung b×nh vµ phô. Kh«ng nªn ®¬n gi¶n nghÜ r»ng chØ cÇn ph©n biÖt ®iÓm chó ý vµ bèi c¶nh ®»ng sau lµ ®­îc. VÝ dô: cã thÓ liÖt kª møc chó ý c¸c thø trong phßng nh­ sau: - NhÊn m¹nh: tñ bµn thê - ChÝnh : c¶nh v­ên vµ nhãm ®å ®¹c lín ( sofa, ghÕ bµnh, bµn cafª, hai bµn hai ®Çu sofa, ®Ìn vµ tranh lín) - Trung b×nh: bµn ghÕ vµ tranh nhá, c©y vµ hoa trong nhµ - Phô : sµn, trÇn, mµn che, m¸y h¸t. Råi xÐt ®Õn c¸ch nhÊn m¹nh tñ bµn thê thÕ nµo vÒ kÝch th­íc, vÞ trÝ kiÓu mÉu vµ chÊt liÖu. Cöa sæ lín cho thÊy ®­îc c¶nh v­ên ®Ñp bªn ngoµi. Nhãm ®å ®¹c lín bµy biÖn sao cho kh¸ch quan ngåi chó ý th¼ng tíi tñ bµn thê, nh­ng còng cã thÓ nh×n ng¾m v­ên ngoµi cöa sæ. KÝch th­íc c¸c ®å nµy còng lµm t¨ng tÇm quan träng cña chóng, nh­ng cã thÓ lµm gi¶m nhê kiÓu ®å ®¹c hoÆc mµu s¾c h×nh vÏ trªn v¶i bäc ®Öm. T­êng cã thÓ s¬n mét mÇu ch×m nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng hån. Bµn viÕt ®Æt tr¸nh lèi ®i l¹i cã thÓ kÕt hîp víi nh÷ng tranh nhá. C©y vµ hoa bµi trÝ nh÷ng chç cÇn thiÕt. Sµn tr¬n hoÆc h×nh gi¶n dÞ, mµu trung hoµ; cã trÇn t­êng th¹ch cao ®Ó tù nhiªn. M¸y h¸t lÉn trong hèc kÖ trªn t­êng hoÆc lÉn vµo s¸ch vë trªn kÖ, hoÆc trªn bµn ®Çu ghÕ sofa còng ®­îc. NghÜa lµ tuú theo ®iÒu kiÖn vµ môc ®Ých mµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau quang c¶nh bªn ngoµi cã thÓ lµ ®iÓm nhÊn m¹nh cña c¨n phßng; hoÆc ®å ®¹c cæ quÝ gi¸ lµ träng ®iÓm; hoÆc mét bøc tranh quÝ hiÕm míi lµ trung t©m chó ý. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó t¹o chó ý trong mét c¨n phßng tÎ nh¹t. TËp trung vµo mét ®å ®¹c quan träng, ®Æt vµo mét vÞ trÝ næi bËt, vµ t« ®iÓm, hç trî thªm b»ng c¸c ®å trang trÝ phô kh¸c nh­ mét bøc tranh, mét tÊm g­¬ng. NÕu tiÒn b¹c cho phÐp cã thÓ lËp mét träng ®iÓm phô víi mét hai ®å ®¹c kh¸ ®Æc biÖt kh¸c Ýt quan träng h¬n mãn ®å chÝnh. Mét kiÓu giÊy d¸n t­êng ®Æc s¾c, hoÆc mét b¶n ®å lín treo trªn t­êng ®Òu g©y ®­îc chó ý. Nhiªu khi chØ b»ng mét hÖ thèng mµu s¾c hoµ hîp hay ®èi chäi kh¸c l¹ gi÷a t­êng, trÇn, sµn vµ ®å ®¹c, còng t¹o ®­îc chó ý. Hoµ hîp. §ã lµ tÝnh hµi hoµ, phï hîp gi÷a c¸c phÇn, lµ mét mÆt cña thèngnhÊt. Nã xuÊt ph¸t tõ cïng mét nguån, mét chñ ®Ó chÝnh. VÝ dô nhÊn m¹nh mét cai g× chÝnh råi dïng lÆp l¹i vµ t­¬ng ®ång ph¸t triÓn, nh­ thÕ sÏ cã hoa hîp. Gi÷a c¸c h×nh thÓ, t­¬ng quan cã thÓ ®i tõ hoµ hîp do lÆp l¹i nguyªn tr¹ng tíi t­¬ng ph¶n ®èi chäi, nh­ h×nh vu«ng ®i víi h×nh låi lâm gãc c¹nh. Tû lÖ. ChØ sù t­¬ng quan vÒ sè l­îng, møc ®é, gi÷a phÇn nµy víi phÇn kh¸c hoÆc víi toµn thÓ, hoÆc gi÷a vËt nµy víi vËt kh¸c. VÝ dô tØ lÖ chiÒu réng ®èi víi chiÒu dµi ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÊt biÓu c¶m cña h×nh ch÷ nhËt. Ng­êi ta ch­a t×m ra ®­îc mét tØ lÖ nµo cã gi¸ trÞ cho mäi tr­êng hîp. TØ lÖ vµng xuÊt hiÖn tõ thêi cæ Ai CËp ®­îc coi lµ cã gi¸ trÞ lín: chia mét ®­êng th¼ng hoÆc h×nh thÓ sao cho phÇn nhá ®èi víi phÇn lín cã tØ lÖ b»ng phÇn lín ®èi víi toµn thÓ. VÝ dô cÊp sè 1 2 3 4 5 8 13... mçi sè h¹ng lµ tæng hai sè h¹ng ®øng tr­íc. Tuy nhiªn, tØ lÖ vµng kh«ng ph¶i lµ nhÊt vµ còng chØ ®­îc ¸p dông h¹n chÕ. Quy m«. ChØ khu«n khæ, kÝch th­íc hoÆc tÝnh chÊt t­¬ng ®èi cña mét vËt ; hoÆc chØ c¸c phÇn cña vËt ®ã so víi nh÷ng vËt kh¸c( toµn thÓ hay mét phÇn th«i). VÝ dô th×a th× nhá, ghÕ sofa th× lín. Trong thiÕt kÕ, trang trÝ néi thÊt, ph¶i ®Ó ý ®Õn nh©n tè con ng­êi ®Ó x¸c ®Þnh qui m« thÝch hîp. ChiÒu cao vµ träng l­îng con ng­êi lµ th­íc ®o kÝch th­íc cña c¨n phßng vµ ®å ®¹c. Gi÷a nh÷ng khu«n khæ thÝch hîp ta c¶m thÊy tù nhiªn, tho¸i m¸i, b×nh th­êng, coi nh­ mÆc nhiªn chÊp nhËn kh«ng gian vµ ®å ®¹c ®ã lµ hîp lÝ thÝch hîp ta còng nh­ cho mäi ng­êi. GÆp qui m« kh¸c l¹, kh«ng thÝch hîp b¹n thÊy mÊt tù nhiªn. VÝ dô ngåi vµo mét c¸i ghÕ bµnh qu¸ lín c¶m gi¸c nh­ b¬i trong ®ã; hoÆc vµo mét c¨n nhµ thÊp lÌ tÌ t­ëng m×nh lµ «ng khæng lå; hoÆc vµo mét toµ nhµ lín réng qu¸ th× c¶m gi¸c bÐ báng, e dÌ, sî sÖt. Tuy nhiªn con ng­êi còng cã thÓ thÝch øng ®­îc víi mét sè lín nh÷ng qui m« kh¸c nhau; nªn lÊy qui m« con ng­êi lµm chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh khu«n khæ b×nh th­êng thÝch hîp. Tãm l¹i, thiÕt kÕ lµ vÊn ®Ò t­¬ng quan gi÷a c¸c phÇn vµ c¶ c¨n nhµ. Kh¸i niÖm chøc n¨ng quyÕt ®Þnh h×nh thøc diÔn t¶ mèi liªn hÖ gi÷a thiÕt kÕ toµn thÓ vµ môc tiªu trang trÝ, cßn kh¸i niÖm di biÖt trong thèng nhÊt cho thÊy sù ®a d¹ng cña tæng thÓ. Nguyªn t¾c c©n b»ng, tiÕt diÖn vµ träng ®iÓm chØ ra nh÷ng c¸ch thøc chän lùa vµ liªn kÕt c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t tíi c¸i ®Ñp trong trang trÝ. Nh­ng c¸c nguyªn t¾c thÈm mü kh«ng cã tÝnh chÊt bÊt di bÊt dÞch mµ chØ cã tÝnh c¸ch h­íng dÉn, cho nªn cã nhiÒu tù do ®Ó biÓu lé ®éc ®¸o c¸ nh©n. Cã thêi c¸i ®Ñp ®­îc qu¸ t«n sïng ®Õn nçi trë thµnh ®ång nghÜa víi v« dông. L¹i cã khi c¸i ®Ñp ®éc ®¸o nhiÒu c¸ tÝnh bÞ ®Èy tíi chç kú côc lËp dÞ, bá qua hai mÆt thùc tÕ kh¸c lµ thiÕt dông vµ tiÕt kiÖm. ThËt ra bèn môc tiªu kh«ng ®èi nghÞch, triÖt tiªu nhau. Gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò thݪt kÕ trang trÝ c¨n nhµ, ph¶i ®¸p øng ®ñ bèn yªu cÇu : thÝch dông, tiÕt kiÖm, mü quan vµ c¸ tÝnh. 2.3. Nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu s¸ng t¸c ë lµ mét nhu cÇu c¨n b¶n cña con ng­êi cÇn ®Ó tho¶ m·n vµ cã thÓ tho¶ m·n theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Ng­êi ta cã thÓ chän lùa vµ biÕn ®æi m«i tr­êng xung quanh cho thÝch hîp víi nhu cÇu cña m×nh. nÕu muèn c¨n nhµ thùc sù lµ cña m×nh ta ph¶i tÝch cùc tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn hoµn thiÖn nã. Tr­íc hÕt ph¶i tù hái: t«i muèn sèng thÕ nµo ? Nh÷ng ho¹t ®éng nµo mang l¹i tho¶ m·n nhÊt? SÏ tèn kho¶ng bao nhiªu vµ mÇu s¾c nµo lµm hµi lßng nhÊt? Nh÷ng h×nh thÓ chÊt liÖu vµ mµu s¾c nµo lµm hµi lßng nhÊt? SÏ tèn kho¶ng bao nhiªu tiÒn b¹c, thêi gian vµ kh¶ n¨ng b¶o tr×? Khi kiÕn t¹o mét khung c¶nh thÝch hîp ®Ó sèng kh«ng ph¶i b¾t tr­íc mét kiÓu bµy biÖn nµo, cæ ®iÓn hay hiÖn ®¹i. CÇn ph©n tÝch vµ trùc tiÕp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn t¹i cña chÝnh b¶n th©n. Ph¶i tù suy nghÜ, ph¸n ®o¸n v× cã nh÷ng nguyªn t¾c cè ®Þnh. CÇn hiÓu râ m×nh lµ ai vµ cã nh÷ng kh¸i niÖm râ rµng vÒ môc tiªu vµ lµm sao ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ hoµn thµnh. Mçi ho¹t ®éng chung diÔn ra kh«ng ph¶i chØ ë mét khu vùc nhÈt ®Þnh ®ã trong nhµ hay ngoµi s©n. ¡n uèng cã thÓ ë c¶ trong phßng kh¸ch, nhµ bÕp, ngoµi hiªn... nãi chuyÖn cã thÓ ë cã thÓ ë bÊt cø chç nµo trong nhµ. Cßn nghe nh¹c th× vang tËn 4 gãc nhµ. VËy quy ho¹ch lµ tæ chøc hîp lý kh«ng gian cho c¸c ho¹t ®éng nµy. XÐt vÒ mÆt ån µo vµ n¨ng ®éng cã thÓ chia ra ba lo¹i ho¹t ®éng vµ nÕu ph©n vïng khÐo lÐo, mçi lo¹i cã thÓ diÔn ra tho¶i m¸i tù do. Ho¹t ®éng tÜnh vµ yªn lÆng nh­ ®äc s¸ch ch¬i cê nªn gom l¹i mét khu vùc yªn tÜnh nhÊt. Ho¹t ®éng Ýt n¨ng ®éng nh­ng ån µo nh­ ¨n uèng, nghe nh¹c nªn c¸ch xa khu vùc trªn. Cßn ho¹t ®éng ån µo m¹nh b¹o nh­ trÎ em ch¬i ®ïa ch¹y nh¶y, bãng bµn nªn diÔn ra t¹i phßng dµnh riªng hoÆc ngoµi s©n. C¸ tÝnh vµ së thÝch mçi ng­êi ®Òu ®­îc t«n träng vµ dung hoµ víi nhau ®Ó tæ chøc ®­îc c¸c khu vùc trong nhµ mµ ai nÊy còng ®Òu tho¶i m¸i. KiÓu réng tho¸ng: Kh«ng ph¶i ai còng lµ chñ nh©n mét c¨n nhµ nhiÒu phßng riÒng biÖt, mµ ®a sè nhµ lµ mét phßng lín. Khi ®ã, nÕu ng¨n thµnh phßng nhá th× chËt chéi, vËy nªn ph©n chia c¸c khu vùc nèi tiÕp nhau tõ trong ra ngoµi hoÆc tõ thÊp lªn cao( bôc sµn cao hoÆc g¸c löng)theo nh÷ng môc ®Ých, vµ c¸c ho¹t ®éng chung kh«ng bÞ c¸ch biÖt mµ g¾n bã víi nhau. Tuy nhiªn còng cã bÊt lîi: khu yªn tÜnh bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c ho¹t ®éng ån µo; khã t×m ®­îc chç nghØ riªng khi cÇn; toµn c¶nh lén xén nh­ kho chøa ®å nÕu kh«ng biÕt bµi trÝ khÐo. B¹n cã thÓ kh¾c phôc b»ng mÊy biÖn ph¸p: - Dïng tñ kÖ ®å ®¹c, b×nh phong, ®Æt th¼ng gãc víi t­êng lµm v¸ch ng¨n ph©n chia c¸c khu vùc riªng biÖt. - Khu ån µo nªn ®Æt vµo chç cã nhiÒu mÆt chèng ån (mµn treo dµy ). - Dµnh h¼n chç riªng biÖt cho nghØ ng¬i, ®äc s¸ch hoÆc ¨n uèng, nghe nh¹c. Mét phßng réng chung cho gia ®×nh Trong ®ã ho¹ch ®Þnh khu vùc ¨n uèng cho trÎ em ng­êi lín vµ c¶ kh¸ch, ®å ®¹c tiÖn nghi cã thÓ n»m ngåi ®Òu ®­îc; khu vùc cho trÎ ch¬i ®ïa, cho ng­êi lín gi¶i trÝ hoÆc cã nh÷ng trß tiªu khiÓn riªng; ®ång thêi lµ chç lý t­ëng ®Ó xem ti vi, vi dÐo, nghe hoÆc ch¬i nh¹c. Nhê thÕ phßng kh¸ch ®­îc yªn tÜnh, vµ mäi ng­êi trong gia ®×nh cã chç tô häp vui vÎ tho¶i m¸i h¬n lµ t¹i phßng kh¸ch. Phßng gia ®×nh nªn réng r·i, gÇn bÕp hoÆc chç ra vµo ngoµi s©n. Phßng biÖt lËp Phßng nµy rÊt c©n ®èi víi mét vµi ng­êi, còng gièng nh­ kiÓu phßng häc hoÆc phßng lµm viÖc nh­ng kh«ng dµnh riªng cho ai, ®Ó khi cÇn nghØ ng¬i cã chç biÖt lËp, xa khu vùc ho¹t ®éng ån µo. Phßng chØ cÇn nhá vµ cã thÓ dïng cho kh¸ch ®Õn ë ch¬i nhµ. Tãm l¹i, c¸c khu vùc ho¹t ®éng chung trong nhµ rÊt quan träng, lµm cho mäi ng­êi c¶m thÊy yªn æn tho¶i m¸i, cã ý th­c tr¸ch nhiÖm, quan t©m h¬n ®èi víi ng­êi kh¸c, nhÊt lµ chuÈn bÞ tham gia héi nhËp vµo c¸c céng ®ång x· héi sau nµy. Mäi ng­êi cã dÞp qu©y quÇn th©n mËt, kh«ng nªn mçi ng­êi rót vÒ mét phßng hoÆc gãc nhµ riªng rÏ. Ch­¬ng III KÕt qu¶ nghiªn cøu s¸ng t¸c 3.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ mÆt lý thuyÕt. §©y lµ mét biÖt thù n»m trong khu ®« thÞ míi, tËn dông mÆt ®­êng gia chñ ®· t¸ch kh«ng gian tÇng 1 lµm kh«ng gian b¸n hµng. Víi tæng thÓ kh«ng gian cña c¨n nhµ vµ lèi kiÕn tróc hiÖn ®¹i, v× diÖn tÝch kh«ng ®­îc lín nªn khu dµnh cho gi¶i trÝ cao cÊp kh«ng ®­îc chó träng l¾m, mµ tÊt c¶ tËp trung vµo phßng kh¸ch. Tõ s¶nh vµo dÉn ®Õn mét cÇu thang ®Ó tõ ®©y sÏ dÉn ta lªn phßng kh¸ch vµ phßng ¨n. ë ®©y ¸nh s¸ng trµn vµo nhµ th«ng qua hÖ thèng cöa sæ. N¬i gãc khuyÕt nµy tËp trung mét khu non bé t¹o mét c¶m gi¸c th­ th¸i khi ngåi tiÕp kh¸ch hoÆc lóc thanh tÞnh. §©y lµ mét kh«ng gian lý t­ëng ®Ó tr¸nh khái nh÷ng ån µo, x« bå ngoµi kia. KiÕn tróc cña ng«i nhµ rÊt hiÖn ®¹i. Ho¹ sÜ thiÕt kÕ ®· dïng nh÷ng h×nh vu«ng vµ c¸c khèi trßn hoµ quÖn vµo nhau nh­ mêi gäi ng­êi ta, nh¾c ng­êi ta lµ nhí tíi ng­êi b¹n cò ®· l©u kh«ng gÆp, rÊt th©n thiÕt vµ mÕn kh¸ch. Cô thÓ nh­ kh«ng gian b¸n hµng vµ phßng kh¸ch ®· ®­îc chó ý nhiÒu ®Õn trang trÝ néi thÊt. Ho¹ sü néi thÊt lu«n ph¶i g¾n nh÷ng s¸ng t¹o, ý t­ëng cña m×nh vµo cuéc sèng, gîi më, dung hoµ chung cho lo¹i h×nh nghÖ thuËt nµy. Trang trÝ lµ ph­¬ng ph¸p bè côc trong kh«ng gian 3 chiÒu, ë ®ã ng­êi ho¹ sü ph¶i gi¶i quyÕt mèi quan hÖ tæng hoµ gi÷a kh«ng gian, ¸nh s¸ng, mµu s¾c, ®­êng nÐt, h×nh khèi, chÊt liÖu, ©m thanh ®Õn ®iÒu hoµ kh«ng khÝ sao cho ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho tõng môc ®Ých sö dông ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ c«ng n¨ng vËt chÊt còng nh­ c¸c c«ng n¨ng tinh thÇn. Ng­êi ho¹ sü néi thÊt bªn c¹nh nh÷ng s¸ng t¹o cña riªng m×nh, cßn ph¶i ®iÒu phèi, sö dông c¸c s¶n phÈm s½n cã nh­ tranh ¶nh, thiÕt bÞ ¸nh s¸ng, ©m thanh, c©y c¶nh ®Ó t¹o nªn mét kh«ng gian hµi hoµ, tiÖn dông vµ cã tÝnh thÈm mü cao. * Kh«ng gian phßng kh¸ch. Phßng kh¸ch n»m ë tÇng mét cña c«ng tr×nh víi tæng diÖn tÝch 35 m2. ¸nh s¸ng tù nhiªn lµ hÖ thèng cöa sæ, cöa pan« quay ra T©y Hå. Phßng kh¸ch lµ n¬i gia chñ tËp trung ch¨m chót tõ chi tiÕt nhá nhÊt,nh÷ng h×nh khèi nh÷ng häa tiÕt d­îc gi¶m thiÓu tèi gi¶n t¹o nªn m«t hÖ thèng tèi gi¶n vÒ mÇu s¾c vµ h×nh thøc. Víi kh«ng gian më, thiªn nhiªn nh­ ïa vµo trong nhµ. Nh÷ng m¶ng c©y xanh lµm dÞu ®i ¸nh n¾ng mÆt trêi ph¶n chiÕu trªn nh÷ng « cöa kÝnh. Tõ ®ã gióp em h×nh thµnh ý t­ëng chñ ®¹o cho phßng kh¸ch. Phèi c¶nh 1 Nh÷ng ®­êng th¨ng t¹o nªn vÎ hiÖn ®¹i cña c«ng tr×nh, nh÷ng h×nh khèi tèi gi¶n vÒ h×nh thøc nh»m t¹o nªn mét hÖ thèng kh«ng gian æn ®Þnh vÒ mÇu s¾c còng nh­ thiÕt kÕ. Víi kh«ng gian më diÖn tÝch 27 m2, ý t­ëng ban ®Çu t¹o c¶m gi¸c ngay tõ khi ®Æt ch©n vµo ng«I khu vùc d­îc gia chñ chän lµm phßng kh¸ch. Khu vùc ®­îc chó ý ngay ®ã lµ gãc khuyÕt cña ng«i nhµ. Lîi dông ¸nh s¸ng trµn vµo qua cöa kÝnh. ë gi÷a lµ m¶ng t­êng, ë ®©y em ®· sö dông nh÷ng ®­êng th¼ng ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi sµn nhµ, nh÷ng hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc lµm cho kh«ng gian ng«I nhµ mang mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i. Víi mét hÖ thèng nh÷ng ®å vËt thiÕt kÕ nh»m tèi gi¶n ho¸ vÒ h×nh thøc. B­íc vµo phßng lµ mét bé bµn ghÕ mang phong c¸ch hiÖn ®¹i ®­îc kÕt hîp gi÷a gç vµ ®Öm mót, phÝa ®èi diÖn lµ hÖ thèng cöa sæ vµ cöa lín quay ra biÓn, ®i s©u vµo trong lµ hÖ thèng ti vi, mÆt t­êng èp chÊt liÖu. ChÊt liÖu gç lµm chñ ®¹o cho bao chïm lªn c¶ kh«ng gian. Phèi c¶nh 2 MÆt t­êng ®· ®­îc ®Æt vËt liÖu, t¹o nªn vÎ hiÖn ®¹i. nh­ng ®å vËt d­îc thiÕt kÕ tèi gi¶n. * Kh«ng gian phßng ngñ. Phßng ngñ ®­¬c ®¹t ë tÇng 2 cña ng«I nhµ, ë ®©y chñ nhµ muèn m«t kh«ng gian ®¬n gi¶n vÒ mÇu s¾c chÊt liÖu. Kh¸c víi phßng kh¸ch, phßng ngñ môc ®Ých chÝnh lµ nghØ ng¬i th­ gi·n vµ t­¬ng ®èi ®éc lËp, nªn nã cÇn ph¶i yªn tÜnh, kÝn ®¸o. Nh­ng kh«ng ph¶i vËy mµ ta bè trÝ s¬ sµi h¬n phßng kh¸ch. Do ®ã khi thiÕt kÕ mäi chi tiÕt trong phßng ph¶i ®­îc c©n nh¾c kü cµng. C¸ch bè trÝ ph¶i thËt ®¬n gi¶n ®Ó t¹o c¶m gi¸c th­ gi·n cho ng­êi sö dông. Phèi c¶nh 1 Cã nh÷ng phßng ngñ rÊt nhÑ nhµng vÒ mµu s¾c, nh­ng còng cã nh÷ng phßng l¹i cã mµu s¾c, kiÓu d¸ng m¹nh mÏ theo c¸ tÝnh cña tõng ng­êi. Nh­ng ë ®©y phßng ngñ ®· ®­îc gîi mét c¶m gi¸c Êm ¸p, tho¶i m¸i vµ h¬i “®éc” vÒ c¸ tÝnh bëi c¸c chÊt liÖu, h×nh d¸ng cña gi­êng, tñ, bµn lµm viÖc…trong phßng. Mét hÖ thèng trÇn hÕt søc ®¬n gi¶n b»ng c¸c thang gç nh¾c l¹i m«tuýp cña phßng kh¸ch ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc gi¶i quyÕt kh«ng gian tÜnh cña phßng ngñ. HiÖu qu¶ ®ã cßn ®­îc t¨ng thªm khi ®­îc thiÕt kÕ c¸c thang gç ch¹y dµi xuèng ®Çu gi­êng gióp cho thÞ gi¸c ®­îc c©n b»ng khi b­íc vµo phßng.§©y còng lµ mét c¸ch gi¶i quyÕt kh«ng gian tÜnh trong øng dông mµ cã lÏ theo t«i lµ rÊt quan träng. ChØ b»ng vµi chi tiÕt säc ®ã mµ nã ®· ph¸ vì ®i ®­îc bÇu kh«ng khÝ ngét ng¹t ©m u cña phßng ngñ, nh­ng nã kh«ng lµm ¶nh h­ëng mét chót nhá nµo tíi viÖc sinh ho¹t, nghØ ng¬i, th­ gi·n cña chñ nh©n.HÖ thèng bµn liªn hoµn ë cuèi gi­êng kÐo dµi ra gÇn cöa ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc tiÕt kiÖm diÖn tÝch vµ c«ng n¨ng. Phèi c¶nh 2 Toµn bé c¨n phßng ®­îc chiÕu s¸ng bëi ®Ìn ¸nh s¸ng mÆt trêi. Cöa sæ ®· ®­îc thiÕt kÕ cöa sæ ®¨t ®Ó nhËn ¸nh s¸ng mÆt trêi. Cã nh÷ng phßng ngñ rÊt nhÑ nhµng vÒ mµu s¾c, nh­ng còng cã nh÷ng phßng l¹i cã mµu s¾c, kiÓu d¸ng m¹nh mÏ theo c¸ tÝnh cña tõng ng­êi. Nh­ng ë ®©y phßng ngñ ®· ®­îc gîi mét c¶m gi¸c Êm ¸p, tho¶i m¸i vµ h¬i “®éc” vÒ c¸ tÝnh bëi c¸c chÊt liÖu, h×nh d¸ng cña gi­êng, tñ, bµn lµm viÖc…trong phßng. Mét hÖ thèng trÇn hÕt søc ®¬n gi¶n b»ng c¸c thang gç nh¾c l¹i m«tuýp cña phßng kh¸ch ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc gi¶i quyÕt kh«ng gian tÜnh cña phßng ngñ. HiÖu qu¶ ®ã cßn ®­îc t¨ng thªm khi ®­îc thiÕt kÕ c¸c thang gç ch¹y dµi xuèng ®Çu gi­êng gióp cho thÞ gi¸c ®­îc c©n b»ng khi b­íc vµo phßng.§©y còng lµ mét c¸ch gi¶i quyÕt kh«ng gian tÜnh trong øng dông mµ cã lÏ theo t«i lµ rÊt quan träng. ChØ b»ng vµi chi tiÕt säc ®ã mµ nã ®· ph¸ vì ®i ®­îc bÇu kh«ng khÝ ngét ng¹t ©m u cña phßng ngñ, nh­ng nã kh«ng lµm ¶nh h­ëng mét chót nhá nµo tíi viÖc sinh ho¹t, nghØ ng¬i, th­ gi·n cña chñ nh©n.HÖ thèng bµn liªn hoµn ë cuèi gi­êng kÐo dµi ra gÇn cöa ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc tiÕt kiÖm diÖn tÝch vµ c«ng n¨ng. Chøc n¨ng phßng ngñ lµ chØ cã thÓ nghØ ng¬i, v× thÕ t­ thÕ ngñ còng nh­ h­íng n»m ngñ tèt sÏ gióp ngñ ngon h¬n vµ khi tØnh dËy tinh thÇn ®­îc th­ th¸i, tho¶i m¸i h¬n. v× vËy gi­êng ®Æt nh­ trong phèi c¶nh rÊt tèt vÒ h­íng vµ h­íng ®ã t¹o ®­îc kh«ng khÝ tèt, rÊt cã lîi cho søc khoÎ. Tñ ®Çu gi­êng lµ mét bé phËn t¸ch rêi khái gi­êng ®Ó bæ sung chøc n¨ng cho chiÕc gi­êng. §­îc thiÕt kÕ víi mÉu m·, kiÓu d¸ng ®¬n gi¶n, gän nhÑ, chÊt liÖu b»ng gç, kÝch th­íc 480x380x420, chøc n¨ng chÝnh cña nã lµ ®Æt ®Ìn ngñ trang trÝ vµ mét sè vËt dông phô tr­íc khi ®i ngñ. ChiÕc ®Ìn ®Çu gi­êng nµy ngoµi môc ®Ých dïng ®Ó ®äc s¸ch nã cßn ®­îc thiÕt kÕ thªm mét nÊc phô ®Ó khi ®i ngñ th× bËt chuyÓn sang chÕ ®é ngñ. Trong phßng ngñ cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕc ®Ìn cã kiÓu d¸ng t­¬ng tù nh­ vËy ®Ó t«n thªm nÐt duyªn d¸ng, sù Êm cóng, ªm dÞu trong phßng ngñ. Do hiÓu ®­îc nh÷ng ®iÒu nªn tr¸nh trong thiÕt kÕ kh«ng gian phßng ngñ nh­: 3.2. Nh÷ng kÕt qu¶ vÒ mÆt s¸ng t¹o míi. 3.3. §¸nh gi¸ vÒ gi¸ trÞ cña nh÷ng s¸ng t¸c. Gi¸ trÞ thÈm mü. §©y lµ mét biÖt thù míi ®­a h×nh kinh doanh võa. Tæng thÓ c¨n nhµ ®Ñp, kiÕn tróc hiÖn ®¹i, t¹o ®­îc c¶nh quan theo tæng thÓ kh«ng gian néi ngo¹i thÊt, lµm cho quy ho¹ch tæng thÓ khu vùc b¸n ®¶o cã gi¸ trÞ vÒ c¶nh quan, m«i tr­êng vµ cã thÈm mü cao cho c¶ khu phè. Gi¸ trÞ vÒ mÆt thiÕt kÕ. Tæng thÓ ng«i nhµ, chÊt liÖu gç ®­îc dïng chñ ®¹o. TÊt c¶ ®å ®¹c ®­îc lµm mét c¸ch tinh vi hiÖn ®¹i, cã mét c¸ch nh×n míi mÎ, kh«ng lÆp l¹i g©y c¶m gi¸c nhµm ch¸n, vÉn gi÷ g×n ®­îc b¶n s¾c vèn cã, t¹o ®­îc vÎ ®Ñp rÊt riªng cho chñ nh©n. Gi¸ trÞ vÒ néi dung. Nh×n bao qu¸t ta thÊy chñ nh©n rÊt yªu thiªn nhiªn, tËn dông tèi ®a kh«ng gian më ®Ó ®­a thiªn nhiªn ïa vµo trong nhµ, hoµ nhËp cïng con ng­êi. KÕt luËn Qua bao biÕn cè cña lÞch sö, tù hµo thay, ViÖt Nam vÉn gi÷ g×n ®­îc gi¸ trÞ vèn cã cña nã. §Ó gi­¬ng cao søc m¹nh bÊt diÖt cña linh hån kiÕn tróc cña mét ®Êt n­íc. C¸c thÕ hÖ mai sau ®ang cè g¾ng ph¸t huy s¸ng t¹o kh«ng ngõng. Chèng l¹i sù x©m nhËp ngo¹i lai trong nghÖ thuËt . Chóng ta h·y nãi "kh«ng" víi toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸. Chóng ta cÇn cã ®a nguyªn trong v¨n hãa vµ b¶n s¾c trong kiÕn tróc. §ã chÝnh lµ sù liªn kÕt gi÷a b¶n s¾c vµ ph¸t triÓn. Mäi thø ph¸t triÓn ®Òu dÉn ®Õn toµn cÇu ho¸. Ph¸t triÓn lµm xãi mßn nÒn v¨n ho¸ ®a d¹ng cña thÕ giíi. V× thÕ thö th¸ch lín nhÊt lµ ph¶i chøng minh cho ®­îc b¶n s¾c vµ ph¸t triÓn lµ t­¬ng hîp, chóng ta sÏ lµm hÕt m×nh ®ªt thùc hiÖn ý t­ëng ®ã. Qua ®å ¸n cña m×nh, em muèn tr×nh bµu ý ®å thiÕt kÕ nh»m mang l¹i mét kh«ng gian sèng tho¶i m¸i, hoµn h¶o nhÊt cho con ng­êi vµ ®ång thêi còng gãp mét tiÕng nãi chung cho sù gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ vèn cã trong kiÕn tróc cña mét d©n téc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho em trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn Thanh Tróc ®· tËn t×nh h­íng dÉn, chØ b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghÞªp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Tµi liÖu tham kh¶o TiÕng ViÖt 1. §Æng th¸i Hoµng: KiÕn tróc nhµ ë - Nhµ xuÊt b¶n x©y dùng. 2002 2. NguyÔn ViÖt Ch©u, NguyÔn Hång Thôc: KiÕn tróc c«ng tr×nh c«ng céng – Bé x©y dùng. tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi. 1999 3. Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc - Hµ néi: ¢m thanh - ¸nh s¸ng trong c«ng tr×nh kiÕn tróc -1999 4. Héi kiÕn tróc s­ ViÖt Nam. T¹p chÝ kiÕn tróc nhµ ®Ñp. - Sè tõ th¸ng 1 -12 . 2005 5. Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc - Hµ néi: ¢m häc kiÕn tróc.1999 6. Ph¹m ThÞ Thanh Mai: Ph¹m trï c¸i ®Ñp vµ sù biÓu hiÖn c¸i ®Ñp trong nghÖ thuËt t¹o h×nh – nhµ xuÊt b¶n mü thuËt -1987 7. Pgs.Ts NguyÔn §øc Thiªm – Ths, Kts NguyÔn ChÝ Ngäc: HiÖu qu¶ chiÕu s¸ng & nghÖ thuËt kiÕn tróc. – Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt. 2002 8. TuyÓn tËp s¸ch “ Néi thÊt gia ®×nh vµ c¸c gi¶i ph¸p nhµ ë ”. – Nhµ xuÊt b¶n Tø Th­ Th­îng H¶i. 2003 9. T« V©n: NghÖ thuËt trang hoµng nhµ cöa. – Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt .1989…………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrang trí nội thất biệt thự Tây Hồ.DOC