Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN của kiếm toán nhà nước

(Bản scan) Trên con đường hội nhập nền kinh tế toàn cầu, việc đạt tới những tiến bộ khoa học công nghệ tin học dù là ở cấp độ nào cũng là đáng quý. Có thể chưa thỏa mãn với những đóng góp ban đầu cho công tác kiểm toán ở khía cạnh rất khiêm tốn, chúng tôi hi vọng sẽ dấy lên một phong trào nghiên cứu tin học của kiểm toán nhà nước, sẽ mang lại hiệu quả không nhỏ từng bước đưa vị thế của kiểm toán nhà nước xứng đáng với sự tin cậy của Đảng

pdf85 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và Báo cáo kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN của kiếm toán nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfung_dung_cong_nghe_thong_tin_ho_tro_viec_lap_bien_ban_va_bao_cao_kiem_toan_trong_kiem_toan_bao_cao_t.pdf
Luận văn liên quan