Đề tài Ứng dụng giao thức định tuyến IGRP cho mạng 3G

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương I.Tổng quan về mạng 3G I.1 Lịch sử phát triển của mạng thông tin di động I.1.1 Lộ trình phát triển từ hệ thống IS-95 thế hệ 2 đến cdma2000 thế hệ 3. I.1.2 Lộ trình phát triển từ GSM lên 3G W-CDMA. I.2 Mạng 3G I.2.1 Mô hình tham khảo mạng cdma2000. I.2.2 Mô hình tham khảo mạng W-CDMA I.3 MIP I.3.1 Tổng quan về MIP I.3.2 MIPv4 I.3.3 MIPv6 I.4 Tóm tắt chương. Chương II Mạng IP II.1 Giới thiệu về mạng IP II.1.1 Cấu hình (topology) II.1.2 Các thiết bị LAN trong một cấu hình. II.1.3 Các card mạng NIC (Network Interface Card) II.1.4 Môi trường. II.1.5 Repeater. II.1.6 Hub II.1.7 Bridge II.1.8 Switch. II.1.9 Router II.1.10 Mây (cloud). I.1.11 Các segment mạng II.2 Chồng giao thức TCP/IP. II.3 Địa chỉ IP. II.3.1 Khái niệm II.3.2 Subnet, subnet mask và kỹ thuật subnetting II.4 SIP ( Section initization Protocol) II.4.1 Mô hình tham chiếu SIP. II.4.2 Kiến trúc mạng của hệ thống SIP II.4.3 Các phương thức hoạt động của SIP. II.4.3 Các chức năng của SIP. II.5 Tóm tắt chương. Chương III IP cho mạng 3G III.1 Mở đầu. III.1.1 IP III.1.2 3G. III.1.3 IP cho mạng 3G. III.1.4 Nguyên lý thiết kế một mạng IP. III.2 IP cho 3G. III.2.1 Nguyên lý. III.2.2 Kiến trúc tổng thể II.2.3 Định tuyến và tính di động. II.2.4 Giao diện. III.3 Quá trình phát triển mạng III.3.1. Truyền dẫn trên mạng IP với UMTS R4 III.2.5 UMTS R5- điều khiển cuộc gọi IP và báo hiệu. III.3 Tóm tắt chương Chương IV Giao thức định tuyến IGRP IV.1 Router. IV.1.1 Các thành phần của Router IV.1.2 Hoạt động định tuyến của Router IV.2 Định tuyến và các giao thức định tuyến IV.2.1 Các cơ sở định tuyến IV.2.2 Định tuyến tĩnh IV.2.3 Định tuyến mặc định IV.2.4 Định tuyến động IV.2.5 Định tuyến Distance-vector IV.2.6 Định tuyến Link-state IV.3 Giao thức định tuyến IGRP : Interior Gateway Routing Protocol. IV.3.1 Hoạt động của IGRP IV.3.2 Các bộ định thời trong giao thức IGRP và đặc trưng về sự ổn định IV.3.3 IGRP metric IV.3.4 Định dạng gói tin IGRP IV.3.4 Cấu hình IGRP IV.4 Tóm tắt chương Chương V. ứng dụng giao thức IGRP cho mạng 3G. V.1 Kiến trúc của một mạng 3G toàn IP. V.2 ứng dụng giao thức IGRP trong mạng 3G. Tham khảo

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng giao thức định tuyến IGRP cho mạng 3G, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng giao thức định tuyến IGRP cho mạng 3G.pdf