Đề tài Ứng dụng matlab và simulink mô phỏng tốc độ quay của động cơ điện

Đề tài Ứng dụng matlab và simulink mô phỏng tốc độ quay của động cơ điện Cho hệ thống máy phát điện một chiều kích độc lập mắc nối tiếp với một động cơ điện một chiều kích từ độc lập như sơ đồ sau .

ppt11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 3082 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng matlab và simulink mô phỏng tốc độ quay của động cơ điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài Tập ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MATLAB VÀ SIMULINK MÔ PHỎNG TỐC ĐỘ QUAY CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN Nhóm 6: Nguyễn Gia Đức Nguyễn Đình Khải Đinh Hồng Quang Phạm Văn Phi Trần Anh Tuấn Cho hệ thống máy phát điện một chiều kích độc lập mắc nối tiếp với một động cơ điện một chiều kích từ độc lập như sơ đồ sau: ĐK UF=Uo Wf N UKTF Với : UktD = const KF=2, TKT=0,4 KD=1 Tm=0,2 Tư=0,5 Phương trình điện áp: Y(t)= Ur(t)=e= Ceθn Ur(t)= CeCIKTN =KIKT =>Ur(p)=KIKT(p) Lập tỉ số giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra ta có Wf (p) là hàm truyền của máy phát Hàm truyền của động cơ Hàm truyền của hệ thống W(p)=WF(p).WDC(p) Sơ đồ cấu trúc trạng thái Hệ phương trình trạng thái Y=X1 Mô phỏng trên matlab Kết quả mô phỏng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptMô Phỏng.ppt