Đề tài Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thờigangầnđây,đãxuấthiệnmộtsốnhà đầutưnuớcngoàinhưAnh,Nhật,Trung Quốc thôngqua thịtrườngchứng khoán,cáccôngtyViệtNam đãhuyđộng vốntừnướcngoàirẻhơn,tăngkhảnăngcạnh tranhquốctế.

pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/04/2015 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hello everybody! • HAVE A NICE DAY! CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ViỆT NAM LÀ KÊNH DẪN VỐN TỪ NƠI THỪA VỐN ĐẾN NƠI THIẾU VỐN,HAY CHÍNH LÀ NƠI TRAO ĐỔI MUA BÁN CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH SO SÁNH THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP VÀ THI TRƯỜNG THỨ CẤP 1)Tạo ra công cụ có tính thanh khoản cao ,tích tụ ,tập trung và phân phối vốn Ở Việt Nam có các công cụ có tín thanh khoản cao như :trái phiếu,cổ phiếu,tín phiếu kho bạc,chứng chỉ tiền gưỉ,,,,,, 2) Góp phần thực hiện tái phân phối công bằng hơn ,thông qua việc buộc các tập đoàn gia đình trị phát hành chứng khoán ra công chứng,giải toả sự tập trung quyền lực kinh tế 3)Tạo điều kiện cho việc tách biệt giữa sở hữu và quản lý doanh nghiệp. 4)Tạo cơ hội cho chính phủ huy động các nguồn tài chính Thông qua việc phát hành tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiế đầu tư, trái phiếu công trình,sẽ không làm tăng lượng tiền trong lưu thông,giảm lạm phát,ổn định nền kinh tế 5)Hiệu quả của quốc tế hoá thị trương chứng khoán Thời gan gần đây,đã xuất hiện một số nhà đầu tư nuớc ngoài như Anh,Nhật,Trung Quốc…thông qua thị trường chứng khoán,các công ty Việt Nam đã huy động vốn từ nước ngoài rẻ hơn,tăng khả năng cạnh tranh quốc tế. 6)Cung cấp một dự báo tuyệt vời về các chu kỳ kinh doanh trong tương lai Giá chứng khoán và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết. Dựa vào sự biến động giá trên thị trường( tăng ,giảm),cng cấp nhà đầu tư dự báo chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp ,có được những thông tin để đầu tư hiệu quả trong tương lai

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpowerpoit_chung_khoan_3_3671.pdf
Luận văn liên quan