Đề tài Vấn đề con người - Nguồn lực con người trong quá trình xây dựng nền kinh tế mới

Như vậy vấn đề con người luôn là đề tài qua mọi thời đại. Con người là vấn đề muôn thuở “ vấn đề của mọi vấn đề “. Nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng là một vấn đề rộng lớn vì CNXH là tất cả các quan hệ xã hội. Nghiên cứu vấn đề con người về các mặt truyền thống, nhân cách, nguồn lực trong thời kì xây dựng nền kinh tế mới thấy được những khó khăn, thuận lợi thấy được nguyên nhân của thực trạng để từ đấy có được những biện pháp giải quyết thích hợp. 2, Vấn đề con người trong giai đoạn hiện nay là vấn đề vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Phát huy được nguồn lực con người phục vụ vào công cuộc xây dựng nền kinh tế mới có ý nghĩa quan trọng. Nó góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh hơn dần ra khỏi đói nghèo, có thể sánh vai cùng các nước bạn trên thế giới. Nhân tố con người là sức mạnh to lớn của cả một dân tộc. Phải không ngừng tăng cường phát huy sức mạnh này bằng các biện pháp nâng cao trình độ giáo dục, tạo môi trường học tập và làm việc thuận lợi để sức mạnh đó phát huy được. Ngược lại nếu xem nhẹ vấn đề con người ta sẽ đi lệch hướng và điều đó tất yếu dẫn đến sự thất bại cho nền kinh tế mới kéo theo sự sụp đổ của chế độ XHCN.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 1442 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề con người - Nguồn lực con người trong quá trình xây dựng nền kinh tế mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnguon_luc_con_nguoi_6786.doc