Đề tài Vận dụng dạy học tích hợp vào phân môn vẽ kĩ thuật môn công nghệ lớp 11

Các biện pháp vận dụng DHTH: - Biện pháp tích hợp các kiến thức gắn với thực tế. - Sử dụng các bài tập , câu hỏi có nội dung thực tế, kỹ thuật. - Vận dụng các phương pháp DHTC. - Vận dụng các PTDH.

pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng dạy học tích hợp vào phân môn vẽ kĩ thuật môn công nghệ lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀO PHÂN MÔN VẼ KĨ THUẬT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Dung Giáo viên hướng dẫn: Th.s Hồ Ngọc Vinh PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP PHẦN I: MỞ ĐẦU Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Lý do chọn đề tài. Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP P H Ầ N I I: N Ộ I D U N G Chương 1: Cơ sở lý luận của việc vận dụng dạy học tích hợp vào phân môn vẽ kĩ thuật môn Công nghệ 11. Chương 2: Cơ sở thực trạng của việc vận dụng dạy học tích hợp vào phân môn vẽ kĩ thuật môn công nghệ lớp 11. Chương 3: Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp cho một số bài trong phân môn vẽ kĩ thuật môn công nghệ lớp 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu của DHTH Tình hình nghiên cứu và vận dụng DHTH Nguyên tắc vận dụng DHTH Các biện pháp vận dụng DHTH Các khái niệm cơ bản của DHTH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀO PHÂN MÔN VẼ KĨ THUẬT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11. Mục đích và phương pháp điều tra TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Nội dung điều tra Kết quả điều tra CHƯƠNG III: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO MỘT SỐ BÀI TRONG PHÂN MÔN VẼ KĨ THUẬT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Vài nét về chương trình SGK nội dung phần vẽ kĩ thuật Xây dựng tiến trình DHTH cho một số bài Chương trình SGK công nghệ 11 Vị trí, vai trò nội dung kiến thức phần VKT Xây dựng kế hoạch DHTH Biên soạn một số bài trong phần VKT theo DHTH PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Kết luận: - Tôi đã làm sáng tỏ các khái niệm về DHTH, hệ thống hoá các nội dung cơ bản của lý thuyết DHTH, từ đó vận dụng vào quá trình dạy học làm cho HS biết phối hợp các kiến thức, kỹ năng đã được lĩnh hội trong các tình huống nhằm đạt được các mục tiêu trong mỗi bài học công nghệ, tạo điều kiện phát triển tư duy tích cực, vận dụng sáng tạo kiến thức. - Nghiên cứu thực tiễn việc dạy học công nghệ ở trường THPT để thấy mục đích học không chỉ đơn thuần là lĩnh hội, nắm vững kiến thức mà còn hình thành và phát triển ở HS biết cách tự lực tìm ra con đường chiếm lĩnh kiến thức và biết cách sử dụng kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tế. Qua đó đã đề xuất phương án vận dụng DHTH vào dạy học công nghệ nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP - Tôi đã xây dựng các bước vận dụng DHTH trong dạy học công nghệ kết hợp với các phương pháp DHTC nhằm thực hiện các mục tiêu tích hợp. - Dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng DHTH chúng tôi đã xây dựng tiến trình dạy học một số bài học cụ thể trong chương trình phần vẽ kĩ thuật môn công nghệ 11 THPT. Bài 2 : Hình chiếu vuông góc Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật Bài 9: Bản vẽ cơ khí Khuyến nghị: - Để vận dụng DHTH vào dạy học công nghệ, GV công nghệ phải được bồi dưỡng về lý luận và thực hành DHTH, do đó cần phải đưa những cơ sở lý luận về DHTH vào chương trình đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên cho GV. Cần soạn thảo tài liệu hướng dẫn GV về DHTH. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP - GV THPT phải được bồi dưỡng thường xuyên, coi trọng các phương pháp DHTC, vận dụng thường xuyên và phối hợp có hiệu quả các PPDH trong từng bài học công nghệ để nâng cao chất lượng bài học. - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng thí nghiệm, phòng học bộ môn… để hỗ trợ cho quá trình dạy học trong nhà trường được tốt hơn. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP - Tích hợp. - Nội dung dạy học. - Kĩ năng cơ bản. - Mục tiêu. - Năng lực. - Mục tiêu tích hợp. - Dạy học tích hợp . Các khái niệm cơ bản của DHTH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Các nguyên tắc vận dụng DHTH: - DHTH làm cho các quá trình học tập có ý nghĩa phong phú hơn bằng cách đặt quá trình học tập vào các tình huống để HS thấy được ý nghĩa của các kiến thức, kỹ năng, năng lực cần lĩnh hội . - Vận dụng hợp lý các phương pháp DHTC , PTDH để tạo ra hiệu quả tích hợp cao. - Tăng cường khai thác mối liên hệ liên môn và liên kết các kiến thức trong nội bộ môn học . TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Các biện pháp vận dụng DHTH: - Biện pháp tích hợp các kiến thức gắn với thực tế. - Sử dụng các bài tập , câu hỏi có nội dung thực tế, kỹ thuật. - Vận dụng các phương pháp DHTC. - Vận dụng các PTDH. Thái độ của HS: Hứng thú, mức độ tích cực, ý kiến về trách nhiệm của GV … Năng lực nhận thức, hình thức học tập của HS. Năng lực và mức độ vận dụng kiến thức vào các lĩnh vực của HS. Việc sử dụng phương pháp và phương tiện giảng dạy phần vẽ kĩ thuật của GV Nội dung điều tra Vấn đề tổ chức hoạt động dạy học của GV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP • Thực trạng học các kiến thức về phần vẽ kĩ thuật của HS: Đa phần HS chưa có hứng thú hoc tập đối với môn công nghệ, chưa tích cực kể cả học trên lớp lẫn tự học ở nhà, dẫn tới chất lượng học tập môn công nghệ chưa cao. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Kết quả điều tra: • Hình thức tổ chức học tập của HS khi học môn công nghệ chủ yếu là tự học , chưa có các phương pháp học tập tích cực như theo nhóm, thảo luận...kéo theo năng lực vận dụng kiến thức cũng chỉ ở mức trung bình. • Thực trạng dạy các kiên thức môn công nghệ đặc biệt là các kiến thức phần vẽ kĩ thuật còn có một số vấn đề đáng quan tâm: một số GV chỉ dạy qua loa cho hêt chương trình.Đa phần GV chưa sử dụng thường xuyên các biện pháp DHTC, PTDH...Chất lượng dạy học chưa cao.chưa tạo được hứng thú cho HS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf66_nguyen_dung_compatibility_mode__1292.pdf