Đề tài Vận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU

Vận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU(106 trang) LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay khi xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh chóng, doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập với khu vực và toàn cầu thì vấn đề về sản xuất thị trường tồn tại và phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Có một thực tế là các doanh nghiệp Việt Nam chưa mạnh dạn tìm kiếm thị trường các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước có mức sống cao, các nước đòi hỏi chất lượng cao, mẫu mã các sản phẩm đẹp. Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân quan trọng là các doanh nghiệp chưa thích ứng được với thị trường ngay mà đòi hỏi phải có thời gian dài hoạt động trong khi vốn đầu tư cho quá trình nghiên cứu và ứng dụng đặc biệt là trong lĩnh vực marketing quốc tế hàng xuất khẩu ra nước ngoài lại hạn chế. Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, dệt may được coi là một trong những ngành trọng điểm của nền công nghiệp Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghệ, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt, từ 31/12/2004, Hiệp định ATC về buôn bán hàng dệt may hết hiệu lực, chế độ hạn ngạch dệt may toàn cầu (MFA) kéo dài hàng thập kỷ chấm dứt cho ngành dệt may, theo đó, các nước thành viên của WTO được tự do xuất khẩu hàng dệt may vào EU mà không bị kiểm soát hạn ngạch. Việt Nam tuy chưa phải là thành viên của WTO nên không được hưởng quy chế này, nhưng ngày 1/1/2005, EU đã kí thoả thuận chính thức bãi bỏ hạn ngạch dệt may đối với Việt Nam. Đây là bước đột phá quan trọng trong việc nâng quan hệ kinh tế thương mại vốn rất tốt giữa Việt Nam và EU lên tầm cao mới, tạo điều kiện cho kim ngạch buôn bán hai chiều tăng mạnh trong các năm tiếp theo. Mặt khác, ngành công nghiệp dệt may sẽ có thêm điều kiện tiếp tục phát triển trên con đường hội nhập quốc tế. Tuy nhiên việc xuất khẩu sang thị trường EU của ngành dệt may Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao do hoạt động marketing quốc tế chưa thực sự được vận dụng đúng cách và hợp lý. Vì vậy cần phải đánh giá phân tích thực tiễn vận dụng marketing trong việc xuất khẩu hàng may mặc của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU những năm qua, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Xuất phát từ những lý do trên, em xin chọn đề tài: “Vận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU" làm khóa luận tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu: Với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế, qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng Marketing quốc tế trong xuất khẩu hàng dệt may. Trên cơ sở này, đánh giá các ưu nhược điểm, những tồn tại và hạn chế để từ đó tổng hợp, đề xuất những biện pháp và kiến nghị đối với việc hoàn thiện việc vận dụng Marketing quốc tế xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trên khoa và đặc biệt là cô giáo hướng dẫn, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - giáo viên bộ môn Marketing quốc tế, khoa Kinh tế ngoại thương, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Kết cấu luận văn được chia làm 3 chương: Chương I. Những vấn đề lý luận chung về marketing quốc tế. Chương II. Thị trường EU về hàng dệt may & thực tiễn vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam. Chương III. Các giải pháp vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang EU. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TS Ngô Xuân Bình, Giáo trình lý thuyết marketing, NXB Thống kê Hà Nội 2004 2. CNTT số tháng 6/2006 (trang 2) 3. Philip R. Cateora (1997), International Marketing, Mc Graw-hill International Editions 4. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 5 (71) (2006), Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Viện Nghiên cứu Châu Âu. 5. Đặng Minh Đức, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 2 (68) (2006), Những đặc điểm cơ bản của thể chế chính trị Liên minh Châu Âu, Viện Nghiên cứu Châu Âu. 6. Joel R. Evans, Barry Berman (1990), Marketing, Mac Millan Publishing Company 7. TS Phạm Thu Hương, Bài giảng Marketing quốc tế, Khoa Kinh tế Ngoại thương, Đại học Ngoại thương Hà Nội 8. Nguyễn Hoàng Khiêm, Bộ Thương Mại, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 1 (67) (2006), Tình hình xuât khẩu hàng dệt may Việt Nam và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU, Viện Nghiên cứu Châu Âu. 9. Nguyễn Bách Khoa (2004), Chiến lược kinh doanh quốc tếùng cho các chuyên ngành thương mại quốc tế & quản trị kinh doanh quốc tế của trường Đại học Thương mại, NXB Thống kê 10. Nguyễn Bách Khoa (chủ biên), Phan Thu Hoài (2003), Marketing Thương mại quốc tế, NXB Thống kê, Đại học Thương Mại 11. Philip Kotler (1994), Marketing căn bản, NXB Thống kê, trang 9 12. Philip Kotler (1996), Marketing management, Prentice Hall 13. Mở rộng EU và các tác động đối với Việt Nam (2004), NXB Chính trị Quốc gia 14. Nguyễn Xuân Quế (1996), Môi trường Marketing với hciến lược kinh doanh của công ty, xí nghiệp hiện nay, Luận án PTS KHKT, Đại học Kinh tế quốc dân 15. Tạp chí dệt may & Thời trang số tháng 10-2006 16. Tập thể tác giả Trường Đại học Ngoại thương (2000), Giáo trình Marketing lý thuyết, NXB Giáo dục Hà Nội 17. TS Vũ Phương Thảo, Giáo trình nguyên lý marketing, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 18. PGS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 1 (67) (2006), Liên minh Châu Âu năm 2005: Triển vọng và thực trạng, Viện Nghiên cứu Châu Âu. 19. Ths. Ninh Thị Thu Thuỷ, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 6 (72) (2006), Sản phẩm dệt may Đà Nẵng tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường EU 20. Ths. Nguyễn Anh Tuấn, Tạp chí Chiến lược chính sách công nghiệp số 6 (2006), Các giải pháp thiết yếu nâng cao khả năng cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam trên thị trường EU, Đại học Kinh tế Quốc dân Tài liệu thu thập từ các website: 21. CBI (18/10/2006): http://www.cbi.nl/?pag=1 22. Cổng giao dịch điện tử ngành dệt may Việt Nam (8/10/2006): http://www.vietnamtextile.org.vn:8080/ViewVN/View/GioiThieuChung/GioiThieuHHDM/HiepHoiDetMayChiTiet.aspx?MaLoaiBaiViet=2004060200 02 23. http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “First estimates for the third quarter of 2005: Euro-zone and EU25 GDP up by 0.6%” 24. http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “Second estimate for the second quarter of 2006: Euro area and EU25 GDP up by 0.9%” 25. http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “Provision of deficit and debt data for 2005: Euro area and EU25 government deficit at 2.4% and 2.3% of GDP respectively” 26. http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “August 2006: Euro area external trade deficit 5.8 bn euro” 27. . http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “September 2006: Euro area annual inflation down to 1.7%, EU25 down to 1.9%” 28. http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “August 2006: Euro area unemployment up to 7.9%, EU25 unchanged at 8.0%” 29. E-trade news, báo Thương mại http://www.baothuongmai.com.vn/article.aspx?article_id=28449 30. Thị trường, Trung tâm thông tin thương mại, Bộ Thương mại http://www.thitruong.vnn.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5811 31. Tổng cục Hải quan Việt Nam (16/10/2006): http://www.customs.gov.vn/Default.aspx?tabid=396 32. Trang web công nghiệp Việt Nam (10/10/2006): http://www.moi.gov.vn/BForum/detail.asp?Cat=12&id=817 33. Trang thông tin điện tử của Bộ Thương mại (20/10/2006) http://www1.mot.gov.vn/tktm/Default.aspx?itemid=7

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 1844 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vÒ s¶n phÈm, ®Ó hä biÕt ®­îc s¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng phong phó kiÓu mèt hîp thêi trang vµ ®¹t chÊt l­îng quèc tÕ. Hµng mÉu: §­îc tiÕn hµnh th«ng qua hÖ thèng chuyÓn ph¸t nhanh, chñ yÕu phôc vô c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng vÒ mÆt hµng víi c«ng ty vµ mét sè kh¸ch hµng cã yªu cÇu vÒ hµng mÉu. Th­ chµo hµng: §­îc c«ng ty sö dông t­¬ng ®èi phæ biÕn v× ®©y lµ lo¹i qu¶ng c¸o chi phÝ thÊp vµ cïng mét lóc c«ng ty cã thÓ chµo hµng tíi nhiÒu kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Catalog còng gièng nh­ h×nh thøc hµng mÉu, catalog chñ yÕu phôc vô c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng hay c¸c kh¸ch hµng cã yªu cÇu göi catalog sang. 2.2.3. Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch marketing quèc tÕ. Sau khi cã kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc marketing cô thÓ, c¸c kÕ ho¹ch nµy b¾t ®Çu ®­îc tiÕn hµnh. ë c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam, phßng kinh doanh xuÊt khÈu th­êng ®¶m nhiÖm c¶ vai trß marketing quèc tÕ. Còng cã c¸c c«ng ty lín cã v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc ng­êi ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi nh­ng kh«ng nhiÒu còng ch­a cã c«ng ty nµo cã chi nh¸nh quèc tÕ t¹i c¸c n­íc EU. Thµnh lËp tæ chøc toµn cÇu vÉn lµ ®iÒu ch­a thÓ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. 2.3. NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh vËn dông marketing quèc tÕ nh»m xuÊt khÈu dÖt may cña ViÖt Nam sang EU thêi gian gÇn ®©y. 2.3.1. ¦u ®iÓm. Mét lµ, c¸c doanh nghiÖp dÖt may hiÖn nay ®· thùc sù chó träng c«ng t¸c nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng nªn ®· lùa chän ®­îc cho m×nh nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ lùc vµ tiÒm n¨ng b»ng c¸ch tõng b­íc tËp trung ®Çu t­ nghiªn cøu lùa chän c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ ®ång bé, nhanh chãng kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt ®¸p øng theo c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ tay nghÒ c«ng nh©n phï hîp. Hai lµ, trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· rÊt thµnh c«ng b­íc ®Çu trong viÖc ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i mÆt hµng víi c¸c mÆt hµng míi nh­ ¸o phôc vô cho lÔ héi Halloween, ¸o gi¸p c­ìi ngùa vµ cã c¶ nh÷ng mÆt hµng phôc vô c¸c vËt nu«i trong nhµ. Ba lµ, c¸c doanh nghiÖp ®· chñ ®éng trong viÖc ®Çu t­ më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng c­êng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, nghiªn cøu mÉu mèt, tham dù c¸c héi chî quèc tÕ, x©y dùng website qu¶ng c¸o th­¬ng hiÖu s¶n phÈm, tõng b­íc phÊn ®Êu thiÕt lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm. Cã thÓ thÊy viÖc vËn dông c¸c nguyªn lý marketing quèc tÕ ®· ®em l¹i cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam mét søc sèng míi, mét ®éng lùc míi ®Ó ph¸t triÓn vµ v­¬n xa h¬n n÷a trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 2.3.2. Nh­îc ®iÓm C¸c doanh nghiÖp míi chØ dõng l¹i ë c«ng t¸c kh¶o s¸t, nghiªn cøu thÞ tr­êng, xóc tiÕn th­¬ng m¹i, nghÜa lµ míi tiÕp cËn marketing xuÊt khÈu mµ ch­a cã nh÷ng chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó cã thÓ th©m nhËp hiÖu qu¶ nhÊt vµo tõng thÞ tr­êng nhá lÎ nh­ xuÊt khÈu trùc tiÕp, liªn doanh xuÊt khÈu, thuª gia c«ng xuÊt khÈu… Bªn c¹nh ®ã, viÖc vËn dông marketing - mix còng míi chØ tËp trung chñ yÕu vµo s¶n phÈm vµ gi¸ c¶. C«ng t¸c ph©n phèi vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i rÊt Ýt hoÆc gÇn nh­ ch­a cã. Do vËy, viÖc vËn dông triÖt ®Ó vµ hiÖu qu¶ c¸c nguyªn lý marketing quèc tÕ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc gióp doanh nghiÖp ®øng v÷ng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh tèt vµ ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhiÒu mÆt trong sù khèc liÖt trªn tr­êng quèc tÕ. ***** Qua nh÷ng ph©n tÝch vµ t×m hiÓu vÒ thÓ chÕ chÝnh trÞ, kinh tÕ cña thÞ tr­êng EU nãi chung vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng hµng dÖt may EU nãi riªng, ch­¬ng II nªu lªn nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ thùc tiÔn vËn dông marketing quèc tÕ trong xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. C¸c lÜnh vùc ®­îc xÐt ®Õn lµ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, ho¹t ®éng x©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch Marketing - mix vµ ho¹t ®éng tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch marketing quèc tÕ. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay ®· thùc sù chó träng c«ng t¸c nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng nªn ®· lùa chän ®­îc cho m×nh nh÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ lùc vµ tiÒm n¨ng. Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp míi chØ b­íc ®Çu vËn dông marketing quèc tÕ trong ho¹t ®éng kh¶o s¸t, nghiªn cøu, lùa chän vµ ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng xuÊt khÈu, tiÕn hµnh xóc tiÕn th­¬ng m¹i tøc lµ chØ vËn dông ®­îc marketing xuÊt khÈu - chØ lµ mét bé phËn cña marketing quèc tÕ. Ngoµi ra, viÖc vËn dông marketing - mix trong marketing quèc tÕ cña doanh nghiÖp míi chØ chó träng tËp trung vµo hai chÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm mµ c«ng t¸c ®Çu t­ thùc hiÖn hai chÝnh s¸ch cßn l¹i rÊt Ýt. V× vËy, ®Õn ch­¬ng tiÕp theo, mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®­îc ®­a ra nh»m phÇn nµo kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÓm cßn yÕu kÐm vµ ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo EU d­íi gãc ®é marketing quèc tÕ. Ch­¬ng 3. C¸c gi¶i ph¸p vËn dông marketing quèc tÕ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang EU. 1. Môc tiªu, triÓn väng cña viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang EU. 1.1. Môc tiªu vµ triÓn väng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®Õn 2010. Theo quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®Õn n¨m 2010, môc tiªu ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®Õn n¨m 2010 lµ: H­íng vµo xuÊt khÈu nh»m t¨ng nguån ngo¹i tÖ, ®¶m b¶o c©n ®èi tr¶ nî vµ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña ngµnh, tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i vµ gi¸ c¶, tõng b­íc ®­a ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam trë thµnh ngµnh xuÊt khÈu mòi nhän, gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm, thùc hiÖn ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Cô thÓ h¬n lµ ph¶i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®æi míi c«ng nghÖ nh»m n©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. B¶ng 11 - ChØ tiªu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu ®Õn n¨m 2010. §¬n vÞ N¨m 2010 - S¶n xuÊt V¶i lôa triÖu mÐt 2000 S¶n phÈm dÖt kim triÖu s¶n phÈm 210 s¶n phÈm may triÖu s¶n phÈm 1200 - Kim ng¹ch xuÊt khÈu triÖu USD 4000 Hµng dÖt triÖu USD 1000 Hµng may triÖu USD 3000 Nguån: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®Õn n¨m 2010 - Bé c«ng nghiÖp NÕu vµo n¨m 2010 chóng ta ®¹t ®­îc chØ tiªu ®Ò ra lµ 2 tû m v¶i th× còng míi chØ b»ng Th¸i lan b©y giê. Theo c¸c nhµ chuyªn m«n trong 2 tû mÐt v¶i ®ã, chóng ta sÏ dµnh mét nöa ®Ó tiªu thô ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi víi tæng gi¸ trÞ dù kiÕn kho¶ng 4 tû USD, th«ng qua nhiÒu h×nh thøc nh­ cung øng cho ngµnh may gia c«ng xuÊt khÈu (kho¶ng 3 tû USD) xuÊt thµnh phÈm, xuÊt th«… Sè cßn l¹i sÏ tiªu thô trong n­íc. §èi víi c¸c s¶n phÈm dÖt kim, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Æt ra còng sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n v× mÆc dï tiÒm n¨ng tiªu thô néi ®Þa còng nh­ xuÊt khÈu cao, nh÷ng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dÖt kim kh«ng mÊy ph¸t triÓn do kh«ng kÞp ®æi míi vÒ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ phï hîp víi yªu cÇu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nhanh chãng cña thÞ tr­êng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu. HiÖn nay kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may chiÕm tû träng ngµy cµng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Theo QuyÕt ®Þnh 161/1998/QDD-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyªt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®Õn 2010, dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¹t 4 tû USD trong ®ã chñ yÕu lµ xuÊt khÈu hµng may (3 tû USD) cßn gi¸ trÞ xuÊt khÈu cßn hµng dÖt nhá (chiÕm 1 tû USD) v× hiÖn nay hµng dÖt may néi ®Þa còng kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nguyªn liÖu cho may xuÊt khÈu, ViÖt Nam chñ yÕu ph¶i nhËp v¶i may gia c«ng còng nh­ may xuÊt khÈu. Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2006, xuÊt khÈu hµng dÖt may cña n­íc ta ®¹t b×nh qu©n gÇn 460 triÖu USD/th¸ng. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 8/2006, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may c¶ n­íc ®· ®¹t trªn 3,3 tû USD, t¨ng 32% so víi cïng kú n¨m ngo¸i. Víi kÕt qu¶ nµy cïng víi c¸c hîp ®ång, ®¬n hµng ®ang thùc hiÖn, ch¾c ch¾n n¨m 2006 ngµnh dÖt may ViÖt Nam sÏ ®¹t chØ tiªu xuÊt khÈu tõ 5,3 tû USD trë lªn. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sÏ v­ît qua mèc 10 tû USD, t¨ng gÊp ®«i n¨m 2006. Theo Bé c«ng nghiÖp, hiÖn nay Mü vÉn lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu dÖt may lín nhÊt cña ViÖt Nam, tiÕp ®Õn lµ thÞ tr­êng EU vµ ®øng thø ba lµ thÞ tr­êng NhËt B¶n. Tuy nhiªn do nhiÒu doanh nghiÖp dÖt may ®· hÕt h¹n ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng cña Mü nªn xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng EU ®Çu n¨m 2006 cã tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt nhanh (trªn 50%). §¹t ®­îc kÕt qu¶ nµy, ngoµi c¬ chÕ qu¶n lý, ph©n giao h¹n ng¹ch ®­îc c¶i tiÕn, ®èi thñ c¹nh tranh lín cña ViÖt Nam lµ Trung Quèc gÆp khã kh¨n vÒ quy ®Þnh h¹n ng¹ch khi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü còng ph¶i kÓ ®Õn sù cè g¾ng cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc chñ ®éng më réng, khai th¸c c¸c thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch. NÕu kh«ng cã biÕn ®éng lín, dù kiÕn ngµnh dÖt may sÏ hoµn thµnh kÕ ho¹ch xuÊt khÈu n¨m 2006 lµ 5,8 tû USD. Theo HiÖp héi dÖt may ViÖt Nam, dù b¸o, n¨m 2007, khi ViÖt Nam gia nhËp WTO, Mü bá h¹n ng¹ch ®èi víi ViÖt Nam vµ kh«ng ¸p ®Æt biÖn ph¸p chèng ph¸ gi¸ th× kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may sÏ t¨ng tr­ëng m¹nh h¬n, cã thÓ ®¹t 6,4 - 6,6 tû USD. Theo ®¸nh gi¸ cña nhiÒu nhµ nhËp khÈu lín cña EU vµ Mü, ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 10 tØ USD vµo n¨m 2010 vµ n»m trong nhãm 10 n­íc xuÊt khÈu lín trªn thÕ giíi.[30] S¶n phÈm dÖt may xuÊt khÈu ®­îc coi lµ mÆt hµng mòi nhän cña n­íc ta vµ cã thÕ c¹nh tranh trong héi nhËp thÞ tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ, ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng Mü, c¸c n­íc EU, NhËt B¶n, ®ang më réng tíi thÞ tr­êng ra nhiÒu n­íc vµ khu vùc kh¸c. ViÖc héi nhËp WTO còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã c¬ héi tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn míi; tiÕp cËn c¸c kü thuËt c«ng nghÖ cao vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn, ®Æc biÖt lµ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ Mü, EU, NhËt B¶n. Nhê tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ c¸ch qu¶n lý tiªn tiÕn nµy, c¸c doanh nghiÖp cña ta cã c¬ héi n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt vµ tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ, rót ng¾n chu kú lµm ra s¶n phÈm, ®ång thêi t¹o ra s¶n phÈm míi ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe vÒ chÊt l­îng, mÉu m· cña c¸c n­íc nhËp khÈu. Th¸ch thøc ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam lµ kh¶ n¨ng tËn dông c¬ héi gia nhËp WTO s¾p tíi thÕ nµo ®Ó duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ bÒn v÷ng. Trong lóc ®ã, søc c¹nh tranh hiÖn nay cña hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ cßn thÊp so víi Ên §é, Trung Quèc vµ c¸c n­íc trong khèi ASEAN… do gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn cao. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ v× c¸c lo¹i chi phÝ trung gian cßn qu¸ lín nh­ thêi gian lµm thñ tôc h¶i quan, chi phÝ vËn chuyÓn, l­u kho, l­u b·i... Ngoµi ra, t×nh tr¹ng thiÕu c«ng nh©n cã tay nghÒ giái vµ lao ®éng biÕn ®éng còng ®ang g©y khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña nhiÒu doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Æt ra, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu gi¶i ph¸p: §Èy m¹nh ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt b«ng, sîi, v¶i; H×nh thµnh c¸c trung t©m cung cÊp nguyªn phô liÖu ®Çu vµo trªn c¬ së khai th¸c c¸c lîi thÕ cña ViÖt Nam vµ c¸c n­íc cã nguån cung cÊp; Khai th¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo cã hiÖu qu¶ nhÊt, chó träng sö dông nguyªn liÖu trong n­íc thay hµng nhËp khÈu; §æi míi c«ng nghÖ may g¾n liÒn víi nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, thiÕt kÕ mÉu mèt míi phï hîp thÞ hiÕu kh¸ch hµng víi chÊt l­îng cao; ChuyÓn dÞch c¸c xÝ nghiÖp may vÒ c¸c tØnh cã hÖ thèng giao th«ng thuËn lîi ®Ó sö dông nguån lao ®éng hiÖn cã; Tæ chøc tèt hÖ thèng ®µo t¹o míi vµ ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, tay nghÒ cho c¸n bé, c«ng nh©n, ®ång thêi ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i... TËp ®oµn DÖt May ViÖt Nam (Vinatex) ®ang khÈn tr­¬ng thùc hiÖn hµng chôc dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn míi, ®ång thêi kÕt hîp di dêi c¸c doanh nghiÖp dÖt nhuém trong c¸c thµnh phè ra khu c«ng nghiÖp ®· quy ho¹ch ®i liÒn víi hiÖn ®¹i hãa s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Dù ¸n ®Çu t­ côm c«ng nghiÖp dÖt nhuém t¹i §µ N½ng ®· ®­a vµo s¶n xuÊt giai ®o¹n I nhµ m¸y dÖt v¶i méc S¬n Trµ. Gi÷a th¸ng 5 võa qua, C«ng ty dÖt may Hoµ Thä ®· ®­a d©y chuyÒn kÐo sîi c«ng suÊt 4.000 tÊn/n¨m cã vèn ®Çu t­ 256,6 tû ®ång vµo ho¹t ®éng. T¹i khu c«ng nghiÖp dÖt may Phè Nèi (H­ng Yªn), dù ¸n xö lý n­íc th¶i ®· hoµn tÊt viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ ®ang ch¹y thö liªn ®éng ®Ó sím ®­a vµo vËn hµnh. Nhµ m¸y dÖt kim ®· nghiÖm thu hÇu hÕt c¸c h¹ng môc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ ®ang ch¹y thö. Dù ¸n ®Çu t­ nhµ m¸y nhuém hoµn tÊt v¶i PE/TC ®ang ®­îc triÓn khai... C«ng ty dÖt Phong Phó võa ký hîp ®ång liªn doanh víi tËp ®oµn ITG cña Mü ®Ó x©y dùng côm dÖt may hiÖn ®¹i t¹i khu c«ng nghiÖp Hoµ Kh¸nh, thµnh phè §µ N½ng víi tæng sè vèn ®Çu t­ 80 triÖu USD. Trong ®ã, tËp ®oµn ITG gãp 60% tæng sè vèn, dÖt Phong Phó gãp 40%. §©y lµ hîp ®ång hîp t¸c ®Çu tiªn vÒ lÜnh vùc dÖt may ®­îc ký kÕt sau khi ViÖt Nam – Mü ký tho¶ thuËn song ph­¬ng vÒ viÖc ViÖt Nam gia nhËp WTO. Theo dù ¸n, liªn doanh sÏ sö dông thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay cña thÕ giíi cho toµn bé c¸c c«ng ®o¹n dÖt, nhuém, xö lý hoµn tÊt, may mÆc vµ xö lý ­ít trªn s¶n phÈm may mÆc. S¶n phÈm chÝnh cña côm dÖt may lµ 60 triÖu mÐt v¶i thµnh phÈm/n¨m vµ s¶n phÈm may mÆc ®­îc tËp trung vµo mÆt hµng cotton cao cÊp, xuÊt khÈu 90% s¶n l­îng hµng hãa. Dù kiÕn sau 18 th¸ng x©y dùng nhµ x­ëng vµ l¾p ®Æt hoµn chØnh ®ång bé thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, dù ¸n sÏ chÝnh thøc ho¹t ®éng, thu hót 1.500 lao ®éng vµ t¹o viÖc lµm cho nhiÒu c¬ së may gia c«ng trªn ®¹i bµn.[15] 1.2. TriÓn väng xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU ®Õn 2010 - Trong nh÷ng n¨m 2000 - 2004, hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng EU ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan (GSP) cña EU vµ chØ riªng hµng dÖt may bÞ qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch. XuÊt khÈu hµng dÖt may gÇn nh­ phô thuéc hoµn toµn vµo h¹n ng¹ch do phÝa EU Ên ®Þnh v× nh÷ng mÆt hµng kh«ng bÞ Ên ®Þnh h¹n ng¹ch trong nhãm hµng dÖt may xuÊt sang EU cã kim ng¹ch nhá vµ kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 2004, mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo EU nh­ giÇy dÐp, dÖt may, thuû h¶i s¶n ®ang cã ­u thÕ h¬n so víi c¸c mÆt hµng cïng lo¹i cña n­íc ASEAN kh¸c cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao h¬n ViÖt Nam nh­ Th¸i Lan, In®«nªxia… v× nh÷ng mÆt hµng cña hä bÞ lo¹i khái danh s¸ch ®­îc h­ëng GSP. Nguy c¬ lín nhÊt trong giai ®o¹n nµy ®ã lµ viÖc hµng dÖt may ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi mét ®èi thñ nÆng kÝ nhÊt lµ Trung Quèc vµ sù quay trë l¹i cña c¸c n­íc ASEAN sau thêi k× khñng ho¶ng. Tuy cã lîi thÕ vÒ thuÕ quan ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo EU, nh­ng hµng dÖt may ViÖt Nam vÉn ë trong t×nh tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh kÐm. - Giai ®o¹n n¨m 2005 - 2010, hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam khi th©m nhËp EU khã kh¨n h¬n thêi k× 2000 - 2004. Tuy nhiªn, hµng dÖt may trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÉn cã nh÷ng b­íc biÕn chuyÓn tÝch cùc. Trong 5 th¸ng ®Çu n¨m 2006, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo EU t¨ng 75% so víi cïng kú n¨m tr­íc, tËp trung vµo nh÷ng mÆt hµng chñ lùc, cã gi¸ trÞ cao nh­ quÇn t©y, ¸o jacket, hµng thun…[2] Tãm l¹i, giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2010 tuy kh«ng mÊy thuËn lîi, nh­ng víi cè g¾ng cña ChÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vÉn sÏ ph¸t triÓn, hµng dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam sang EU sÏ chuyÓn biÕn theo h­íng tÝch cùc. 2. C¸c gi¶i ph¸p vËn dông marketing quèc tÕ nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang EU. 2.1. Nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ l¹i thÞ tr­êng EU ThÞ tr­êng EU, sau khi më réng thµnh 25 n­íc thµnh viªn lµ lo¹i bá chÕ ®é h¹n ng¹ch ®èi víi hµng may mÆc, sÏ cã nhiÒu thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i, hÖ thèng thuÕ, xu h­íng tiªu dïng, ®èi thñ c¹nh tranh. Nh÷ng yÕu tè nµy ¶nh h­ëng lín tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng may mÆc ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng EU, cho nªn cÇn n¾m b¾t tÊt c¶ c¸c th«ng tin thÞ tr­êng vµ liªn tôc cËp nhËt. Nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng th«ng tin thÞ tr­êng lµ c¬ së cho ph©n ®o¹n thÞ tr­êng mµ hµng may mÆc ViÖt Nam sÏ tiÕp cËn víi nh÷ng nhãm kh¸ch hµng ®ã. Víi nhãm kh¸ch hµng ­a thÝch kiÓu d¸ng, hµng may mÆc ViÖt Nam muèn c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ph¶i cã nhiÒu kiÓu d¸ng kh¸c nhau. Víi nhãm kh¸ch hµng lùa chän lµ hµng may mÆc theo th­¬ng hiÖu th× hµng may mÆc ViÖt Nam cÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu. Nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ l¹i thÞ tr­êng hµng may mÆc EU cho phÐp hµng may mÆc ViÖt Nam tiÕp cËn ®óng víi nhãm kh¸ch hµng theo tiªu chÝ chÊt l­îng s¶n phÈm. Nhãm kh¸ch hµng mua hµng may mÆc xa xØ, ®¾t tiÒn rÊt thÝch nh÷ng hµng may mÆc kÕt hîp gi÷a s¶n xuÊt thñ c«ng vµ hiÖn ®¹i nhê nh÷ng ho¹ tiÕt, chi tiÕt b»ng thªu, ren, mãc, ®an b»ng tay, ®ång thêi nh÷ng s¶n phÈm nµy ®­îc lµm b»ng nh÷ng chÊt liÖu cã chÊt l­îng rÊt tèt. Víi nhãm kh¸ch hµng cã nhu cÇu hµng may mÆc víi gi¸ c¶ trung b×nh th× chÊt l­îng cña chÊt liÖu b×nh th­êng. Nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ l¹i thÞ tr­êng hµng may mÆc EU kh«ng chØ nh»m nhËn biÕt nhu cÇu kh¸ch hµng, mµ cßn nhËn biÕt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ chiÕn l­îc c¹nh tranh cña ®èi thñ ®èi víi hµng may mÆc ViÖt Nam. HiÖn cã, kho¶ng 40 quèc gia xuÊt khÈu hµng may mÆc trªn thÞ tr­êng EU, hµng may mÆc cña mçi quèc gia cã nh÷ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, lîi thÕ c¹nh tranh vµ nh÷ng h¹n chÕ t­¬ng ®èi gièng nhau do c¸c quèc gia nµy ®Òu lµ quèc gia ®ang hoÆc kÐm ph¸t triÓn. Cho nªn, hµng may mÆc nµo cã chiÕn l­îc c¹nh tranh ®óng ®¾n, t¹o ra sù kh¸c biÖt sÏ ®em l¹i kh¶ n¨ng c¹nh tranh lín cho hµng may mÆc cña quèc gia ®ã. 2.2. Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch Marketing mix 2.2.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. S¶n phÈm dÖt may cã c¸c ®Æc ®iÓm cÇn chó ý sau: - TÝnh thay thÕ cña s¶n phÈm lµ rÊt lín. S¶n phÈm dÖt may cã nhu cÇu phong phó, ®a d¹ng tuú theo ®èi t­îng tiªu dïng (phô thuéc vµo v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, t«n gi¸o, ®iÒu kiÖn ®Þa lý, khÝ hËu, giíi tÝnh, tuæi t¸c…). - Gi¸ trÞ thÈm mü ®­îc coi lµ quan träng vµ trë thµnh mét yÕu tè quan träng ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt. Nã kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu mÆc mµ cßn ®¸p øng nhu cÇu lµm ®Ñp, n©ng cao ®Þa vÞ, ®Æc tÝnh con ng­êi. S¶n phÈm dÖt may mang tÝnh thêi trang cao mµ mèt thêi trang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ thay ®æi nhanh chãng. - §èi víi s¶n phÈm dÖt may, yÕu tè thêi vô liªn quan chÆt chÏ ®Õn thêi c¬ b¸n hµng v× chu kú sèng cña mèt thêi trang lµ rÊt ng¾n. - Nh·n m¸c s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi tiªu thô s¶n phÈm. Ng­êi tiªu dïng th­êng c¨n cø vµo nh·n m¸c ®Ó ph¸n xÐt chÊt l­îng s¶n phÈm. Tõ c¸c ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, vÒ tiªu thô s¶n phÈm dÖt may c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm. Nh­ng tr­íc khi ®­a ra chÝnh s¸ch s¶n phÈm cô thÓ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¸nh gi¸, ph©n tÝch s¶n phÈm cña m×nh hiÖn cã vµ kh¶ n¨ng thÝch øng cña nã trªn thÞ tr­êng. §¸nh gi¸ th«ng qua kh¶ n¨ng vµ møc ®é thµnh c«ng cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng; t×m vµ chØ ra nh÷ng khuyÕt tËt ph¶i thay ®æi, c¶i tiÕn s¶n phÈm; ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch øng cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng; ph¸t huy c¸c c¬ héi b¸n hµng vµ viÖc tËn dông nh÷ng c¬ héi Êy. Nãi chung mét s¶n phÈm dÖt may xuÊt khÈu muèn thÝch øng ®­îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña thÞ tr­êng th× ph¶i cã: - Nhu cÇu cña thÞ tr­êng víi s¶n phÈm ®ã. - HÖ thèng kh¶ n¨ng cung cÊp - Sù am hiÓu vÒ phong tôc tËp qu¸n, thãi quen, thÞ hiÕu tiªu dïng ë thÞ tr­êng xuÊt khÈu. - ChÊt l­îng s¶n phÈm … Qua ph©n tÝch trªn cã thÓ thÊy chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam cÇn tËp trung vµo viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm (kiÓu d¸ng, kÝch cì, mÉu m·…), n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng s¶n xuÊt gia c«ng hiÖn nay. 2.2.1.1. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §Ó c¶i thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp dÖt may cÇn ph¶i: - KiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu, t¹o b¹n hµng cung cÊp nguyªn phô liÖu æn ®Þnh, ®óng thêi h¹n, b¶o qu¶n tèt, tr¸nh xuèng phÈm cÊp. - Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu cña bªn ®Æt hµng vÒ nguyªn phô liÖu, c«ng nghÖ, quy tr×nh s¶n xuÊt theo ®óng mÉu hµng vµ tµi liÖu kü thuËt bªn ®Æt hµng cung cÊp vÒ m· hµng, qui c¸ch kü thuËt, nh·n m¸c, ®ãng gãi bao b×… - Tu©n thñ ®óng quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc khi xuÊt khÈu. - Trong t­¬ng lai cÇn phÊn ®Êu xuÊt khÈu theo ®iÒu kiÖn CIF, chñ ®éng trong thuª tµu vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm, tr¸nh rñi ro tæn thÊt vµ suy gi¶m chÊt l­îng thµnh phÈm. 2.2.1.2. §a d¹ng ho¸ kiÓu d¸ng, mÉu m· s¶n phÈm. §èi víi c¸c mÆt hµng n­íc ta chñ ®éng s¶n xuÊt th× yÕu tè nµy lµ rÊt quan träng, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t nhanh nh¹y, linh ho¹t v× yÕu tè thêi trang lu«n biÕn ®éng. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i: - C¸c doanh nghiÖp may hîp t¸c víi c¸c ViÖn mèt hoÆc thuª chuyªn gia mèt cña n­íc ngoµi ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. - TËp trung ®Çu t­ c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong kh©u thiÕt kÕ mÉu m· v¶i vµ s¶n phÈm may. - Kh¾c phôc khã kh¨n vÒ thiÕu nguån tµi chÝnh vµ nh©n lùc trong kh©u thiÕt kÕ mÉu m·, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi th«ng qua viÖc trao ®æi b¶n quyÒn gi÷a c¸c c«ng ty vµ tranh thñ sù hç trî cña nhµ nhËp khÈu còng nh­ ®¹i diÖn cña m¹ng l­íi ph©n phèi t¹i n­íc nhËp khÈu. 2.2.1.3. VÊn ®Ò nh·n hiÖu s¶n phÈm Khi ch­a cã tªn tuæi trªn thÞ tr­êng thÕ giíi th× c¸ch tèt nhÊt ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng lµ mua b»ng s¸ng chÕ, nh·n hiÖu cña c«ng ty n­íc ngoµi ®Ó lµm ra s¶n phÈm cña hä víi gi¸ rÎ h¬n, qua ®ã th©m nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng s¶n phÈm "s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam". §ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸. §Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp, s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam cÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng nh·n hiÖu cña m×nh. Tuy nhiªn ®¨ng ký nh·n hiÖu chi phÝ rÊt lín, v× vËy ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp víi nhau ®Ó ®¨ng ký mét nh·n hiÖu xuÊt khÈu chung cho tõng lo¹i s¶n phÈm. 2.2.2. ChÝnh s¸ch gi¸. Gi¸ cña hµng dÖt may ph¶i linh ®éng, ®¸p øng ®­îc sù thay ®æi cña cung vµ cÇu trªn thÞ tr­êng. Do ®ã ®Ó h×nh thµnh mét møc gi¸ phï hîp rÊt cÇn thiÕt ph¶i cã sù theo dâi, nghiªn cøu chÆt chÏ sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. C¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n th× trong kho¶ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vµ gi¸ b¸n ®· bao gåm mét kho¶n lîi nhuËn. Nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ ®Þnh gi¸ b¸n cao th× lîi nhuËn cµng cao vµ ng­îc l¹i, mµ gi¸ b¸n cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña thÞ tr­êng, cña s¶n phÈm thay thÕ, cña ®èi thñ c¹nh tranh. Trªn thùc tÕ, c¸c b­íc ph©n tÝch hoµ vèn, ph©n tÝch ®é co d·n cña cÇu lµ quan träng nh­ng tèn kÐm vÒ thêi gian vµ chi phÝ. Do ®ã víi chi phÝ ®Ó mua hµng vµ tÝnh to¸n c¸c kho¶n kh¸c trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ c¸c møc gi¸ kh¸c nhau mµ tõ ®ã c¸c c«ng ty ®Þnh gi¸ b¸n. HiÖn nay gi¸ xuÊt khÈu cña c¸c c«ng ty ®­îc tÝnh theo gi¸ FOB. C¸c c«ng ty nªn cã mét khung gi¸ ®­îc x©y dùng víi tõng thêi kú dùa trªn gi¸ c¶ thÞ tr­êng, gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, gi¸ nguyªn phô liÖu. ViÖc ra quyÕt ®Þnh trong lÜnh vùc gi¸ rÊt phøc t¹p, nã ®ßi hái ph¶i tÝnh ®Õn nhiÒu yÕu tè nh­: - Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoÆc Ýt nhÊt lµ ­íc l­îng cña nã theo nh÷ng c¸ch tÝnh to¸n kh¸c nhau. - Th¨m dß ph¶n øng cña kh¸c hµng víi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau ®ã. - Gi¸ c¹nh tranh vµ ph¶n øng cña nã. - Sù can thiÖp cã thÓ cã cña ChÝnh phñ ®èi víi gi¸ c¶. C¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam cã thÓ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc gi¸ ®Ó c¹nh tranh vµ ®Ó më réng thÞ tr­êng. Cã thÓ b¸n h¹ gi¸ lÇn ®Çu cho kh¸ch hµng vµ sau khi kh¸ch hµng ®· trë lªn quen thuéc th× cã thÓ chuyÓn sang biÖn ph¸p h¹ gi¸ tõng ®ît. 2.2.3. Hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi. C¸c chÝnh s¸ch ph©n phèi hµng dÖt may ph¶i tËp trung vµo gi¶m dÇn sè trung gian, cè g¾ng xuÊt khÈu trùc tiÕp sang n­íc nhËp mµ kh«ng cÇn th«ng qua n­íc thø ba. §iÒu nµy hiÖn nay kh«ng thÓ thùc hiÖn ngay ®­îc v× cßn nhiÒu c¶n trë trong m«i tr­êng chÝnh trÞ ph¶i thÝch øng. Nh­ng hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c¸c c«ng ty cÇn ph¶i ®­îc rót ng¾n l¹i, ®Æc biÖt ®­a hµng ho¸ trùc tiÕp ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn mµ cßn hç trî cho viÖc thu thËp th«ng tin, giµnh ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng h¬n, tr¸nh t×nh tr¹ng chØ cÇn giao hµng cho trung gian lµ xong nh­ hiÖn nay. Tr­íc m¾t vÉn ph¶i cñng cè c¸c b¹n hµng trung gian lµ Hång K«ng vµ §µi Loan v× hä ®· t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. C¸c c«ng ty cÇn ph¶i th«ng qua nã ®Ó s¶n xuÊt gia c«ng sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c. Tuy nhiªn vÒ l©u dµi khi ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn chóng ta nªn thiÕt lËp kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. §Ó thuËn lîi h¬n cho viÖc tiÕp cËn trùc tiÕp thÞ tr­êng xuÊt khÈu, cã thÓ cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau: - Sö dông ®¹i lý hay chi nh¸nh b¸n ë n­íc ngoµi (b¸n cho c¸c nhµ b¸n lÎ). Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng nh÷ng b¸n trùc tiÕp s¶n phÈm tíi tay ng­êi tiªu dïng mµ cßn cã thÓ thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin trªn thÞ tr­êng. - Liªn doanh: Liªn doanh gi÷a hai bªn b¹n hµng së h÷u cã thÓ lµ mét ph­¬ng ph¸p rÊt cã hiÖu qu¶ trong khai th¸c c¸c c¬ héi xuÊt khÈu. Chi phÝ thµnh lËp vµ vèn ban ®Çu do hai bªn tho¶ thuËn vµ nã tïy thuéc vµo thÞ tr­êng. Thµnh lËp liªn doanh cã lîi do hîp nhÊt chuyªn m«n cña c¶ hai bªn vµ thuËn lîi h¬n cho viÖc sö dông ®¹i lý v× ®èi t¸c cã tr¸ch nhiÖm cao h¬n ®èi víi môc tiªu chung. - Sö dông ®¹i lý ®éc quyÒn ë ®Þa ph­¬ng: Lµ ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng vµ rÊt quan träng ®Ó tæ chøc b¸n hµng ë n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®iÒu quan träng lµ ph¶i chän ®­îc ®¹i lý ®ñ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ cã thÓ cung cÊp th«ng tin trë l¹i cho c«ng ty… Khi quyÕt ®Þnh mét ph­¬ng thøc ph©n phèi míi cÇn ph©n tÝch tØ mØ, thËn träng, ®Ó quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm thuËn lîi nhÊt cho viÖc th©m nhËp. Cã thÓ c¨n cø vµo nh÷ng tiªu chuÈn nh­ tÝnh chÊt s¶n phÈm, t×nh h×nh Marketing, khèi l­îng b¸n, hÖ thèng ph©n phèi ®ang sö dông trªn thÞ tr­êng, chi phÝ vËn t¶i so víi tæng chi phÝ, møc ®é rñi ro mµ c«ng ty sÏ chÊp nhËn, kh¶ n¨ng vèn cña c«ng ty. Ngoµi viÖc hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi cÇn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ giao hµng ®óng h¹n. §©y lµ yªu cÇu rÊt quan träng víi s¶n phÈm dÖt may do yÕu tè thêi vô vµ thêi trang lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ tÝnh c¹nh tranh cña nhãm hµng nµy, v× vËy cÇn ph¶i chñ ®éng vËn chuyÓn, bèc dì hµng ho¸, s¾p xÕp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ngay sau khi cã ®¬n ®Æt hµng. Nãi chung, trong vµi n¨m tíi ngµnh dÖt may ViÖt Nam vÉn ch­a ®ñ "néi lùc" ®Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp, viÖc xuÊt khÈu th«ng qua c¸c n­íc trung gian vµ h×nh thøc chñ yÕu. Bëi vËy chóng ta ph¶i th«ng qua nã ®Ó t¹o lËp uy tÝn cña s¶n phÈm ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng nh÷ng ­u thÕ riªng biÖt, ®ång thêi häc hái kinh nghiÖm cña chÝnh nh÷ng n­íc trung gian ®ã vµ c¸c n­íc kh¸c, tõng b­íc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. 2.2.4. §Èy m¹nh truyÒn tin vµ xóc tiÕn hçn hîp. Ho¹t ®éng xóc tiÕn cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay vÉn chñ yÕu h­íng vµo thÞ tr­êng néi ®Þa, do ®ã viÖc më réng ho¹t ®éng nµy ra thÞ tr­êng quèc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng cïng mét lóc ph¶i h­íng vµo c¶ hai ®èi t­îng lµ ng­êi tiªu dïng cuèi cïng vµ c¸c nhµ nhËp khÈu, nhµ b¸n bu«n, b¸n lÎ. VÒ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. §©y lµ ph­¬ng ph¸p quan träng trong h×nh th¸i thÞ tr­êng c¹nh tranh. Qu¶ng c¸o kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ vÊn ®Ò th«ng tin mµ cßn thuyÕt phôc ng­êi mua. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, do tµi chÝnh cßn h¹n hÑp nªn ph¶i biÕt sö dông tËp trung vµ cã môc tiªu cô thÓ. Víi c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¾t tiÒn nh­ TV, ®µi, cÇn c©n nh¾c kü vÒ hiÖu qu¶ vµ chi phÝ. Nh­ng qu¶ng c¸o qua th­ tÝn dông, catalog hay c¸c tµi liÖu dïng t¹i ®iÓm b¸n hµng th× nªn ®Èy m¹nh h¬n. Ngoµi ra cã thÓ qu¶ng c¸o qua c¸c Ên phÈm cña ngµnh, cña c«ng ty vµ nhÊn m¹nh nh÷ng ­u thÕ cña m×nh. C¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh, t¹p chÝ thêi trang ë n­íc ngoµi còng lµ nh÷ng ®Þa chØ ®¸ng tin cËy. ViÖc sö dông tµi liÖu t¹i ®iÓm b¸n hµng ë c¸c cöa hµng b¸n lÎ hay n¬i tr­ng bµy triÓn l·m còng cã hiÖu qu¶ mµ chi phÝ kh«ng cao. Nh÷ng tµi liÖu nµy ph¶i cung cÊp nhiÒu th«ng tin cho viÖc thiÕt lËp vµ cñng cè uy tÝn s¶n phÈm. VÒ xóc tiÕn b¸n. C¸c doanh nghiÖp dÖt may cña ViÖt Nam còng cÇn ph¶i lµm sao ®Ó t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng. C¸c c«ng ty cã thÓ göi hµng mÉu ®Õn c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ khuyÕn khÝch dïng, kÞp thêi n¾m b¾t nh÷ng ph¶n øng cña hä ®èi víi s¶n phÈm, thêi gian giao hµng… ®Ó söa ®æi kÞp thêi. C¸c c«ng ty cã thÓ tæ chøc nh÷ng héi nghÞ kh¸ch hµng theo ®Þnh kú, chñ yÕu ®èi víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi, nh»m giíi thiÖu cho hä thÊy râ kh¶ n¨ng cña c«ng ty trong viÖc ®¸p øng tèt nhu cÇu cña hä. NÕu lµm tèt viÖc nµy hiÖu qu¶ sÏ cao v× theo t©m lý cña mét sè kh¸ch hµng ®Õn víi ngµnh may ViÖt Nam lµ ®Ó cã ®­îc nh÷ng ®¬n ®Æt hµng s¶n xuÊt t¹i chç víi gi¸ rÎ t­¬ng ®èi so víi nh÷ng thÞ tr­êng kh¸c. VÒ b¸n hµng c¸ nh©n. Chóng ta cã thÓ häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë Trung Quèc, Th¸i Lan, ®ã lµ cö nh©n viªn mang s¶n phÈm mÉu ®i chµo hµng trùc tiÕp víi c¸c c«ng ty nhËp khÈu hµng dÖt may. §Ó cã b­íc ®i nµy cÇn cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng, t×m hiÓu kü vÒ hÖ thèng ph©n phèi ë c¸c n­íc nhËp khÈu th«ng qua c¸c phßng th­¬ng m¹i, c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i vµ ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn giµu kinh nghiÖm hoÆc cã thÓ thuª nh©n viªn tiÕp thÞ ng­êi b¶n xø ë c¸c thÞ tr­êng giµu tiÒm n¨ng d­íi h×nh thøc tr¶ hoa hång theo hîp ®ång mµ hä ký ®­îc, ®©y còng lµ mét ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu. 2.3. Ph©n tÝch SWOT Trong hoµn c¶nh míi, ngµnh may ViÖt Nam ®ang cã nhiÒu c¬ héi, song còng ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc lín. Ph©n tÝch S.W.O.T (Strengths §iÓm m¹nh, Weaknesses §iÓm yÕu, Opportunities C¬ héi, vµ Threats - Nguy c¬, th¸ch thøc) ®èi víi ngµnh may ViÖt Nam cã thÓ nªu ra nh÷ng nÐt chñ yÕu vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh cña ngµnh trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t. B¶ng 12 - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng may ViÖt Nam trªn c¬ së ph©n tÝch ma trËn S.W.O.T. Strengths (§iÓm m¹nh) - Cã nguån nh©n c«ng dåi dµo vµ cã tr×nh ®é; - L­¬ng giê b×nh qu©n thÊp; - Chi phÝ s¶n xuÊt/ 1 phót thÊp h¬n nhiÒu n­íc trong khu vùc; - Yªu cÇu ®Çu t­ tèi thiÓu ®èi víi chñ doanh nghiÖp; - Ph­¬ng tiÖn göi hµng vµ vËn chuyÓn quèc tÕ thuËn lîi vµ cã chi phÝ thÊp; - MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi vËt t­ dïng cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; - HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®­îc trang bÞ tèt vµ cã ®é ngò c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o tèt; - §éi ngò qu¶n lý cã kü n¨ng kinh doanh vµ ®ang chuyÓn sang h×nh thøc tiÕp cËn trùc tiÕp víi kh¸ch hµng.       Weaknesses (§iÓm yÕu) - Gi¸ trÞ gia t¨ng trong n­íc thÊp do duy tr× qu¸ l©u h×nh thøc gia c«ng; - Ch­a chñ ®éng t¹o ®­îc nguån nguyªn phô liÖu trong n­íc phï hîp yªu cÇu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; - Sù liªn kÕt víi kh¸ch hµng kÐm ph¸t triÓn: qu¸ phô thuéc vµo c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, Ýt mèi liªn hÖ víi kh¸ch hµng cuèi cïng; - Kh¶ n¨ng tiÕp thÞ h¹n chÕ, ®Æc biÖt trong viÖc ®ét ph¸ thÞ tr­êng míi; - HÇu nh­ ch­a cã th­¬ng hiÖu riªng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm cßn h¹n chÕ; - ViÖc ®µo t¹o cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt ®èi víi qu¶n lý chuyªn ngµnh; - Thu nhËp cña phÝa ViÖt nam chñ yÕu dùa trªn chi phÝ gia c«ng, v× thÕ h¹n chÕ lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng t¨ng vèn.   Opportunities (C¬ héi) - Cã c¬ héi n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kü n¨ng tiÕp thÞ trong gia c«ng ®Ó chuyÓn sang xuÊt FOB; - §é co d·n vÒ thu nhËp lín cho thÊy nhu cÇu thuËn lîi ®èi víi xuÊt khÈu; - Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ cña VND trªn mét sè thÞ tr­êng ®ang yÕu ®i lµm t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng vµo c¸c thÞ tr­êng ®ã; - Mét sè c«ng ty ®· thµnh c«ng trong ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt t¹i thÞ tr­êng trªn c¬ së xuÊt FOB; - C¸c sè liÖu xuÊt khÈu qu¸ khø cho thÊy c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam lµ EU. Threats (Nguy c¬, th¸ch thøc) - TÝnh khèc liÖt trong c¹nh tranh ë tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng ®ang t¨ng; - AFTA sÏ gi¶m c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i ë ch©u ¸ vµ khuyÕn khÝch c¹nh tranh khu vùc; - Nh©n c«ng mét sè n­íc trong khu vùc rÎ h¬n, nh­ In®«nªxia, Bangladesh; - Chi phÝ cho c¸c dÞch vô thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng cao: c­íc phÝ ®iÖn tho¹i, dÞch vô viÔn th«ng, gi¸ ®iÖn, n­íc… - C¹nh tranh khèc liÖt tõ phÝa Trung Quèc do ë ®ã c«ng nghiÖp dÖt vµ phô liÖu ®· ph¸t triÓn, vµ cã nguån nh©n c«ng rÎ h¬n, n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n; - Trung Quèc gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO.    Trªn cÊp ®é ngµnh th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng may ViÖt Nam chñ yÕu ®­îc t¹o ra bëi nguån nh©n lùc. Mét thuËn lîi cho hµng xuÊt khÈu nãi chung vµ cho viÖc xuÊt khÈu hµng may nãi riªng lµ ®ång tiÒn ViÖt Nam cã xu h­íng yÕu ®i trªn c¸c thÞ tr­êng, ®iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc c¹nh tranh vÒ gi¸. ë cÊp ®é doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng may ViÖt nam lµ rÊt thÊp, do c¸c doanh nghiÖp ch­a quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu vµ mÉu m· s¶n phÈm, ch­a chó träng ®Õn kh©u thiÕt kÕ kiÓu d¸ng s¶n phÈm. Còng cÇn ph¶i nhÊn m¹nh r»ng, mét sè ®iÓm m¹nh cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam còng nh­ c¸c c¬ héi mµ chóng ta cã thÓ tËn dông ®­îc hiÖn nay chØ mang tÝnh t¹m thêi, trong t­¬ng lai dµi cã thÓ kh«ng cßn hoÆc biÕn thµnh c¸c nguy c¬. Tuy nhiªn hiÖn nay Trung Quèc, §µi Loan ®· gia nhËp WTO vµ trong t­¬ng lai gÇn ViÖt Nam còng sÏ gia nhËp tæ chøc nµy. V× vËy c¸c n­íc dì bá h¹n ng¹ch dÖt may chØ cßn lµ vÊn ®Ò thêi gian. Khi h¹n ng¹ch bÞ dì bá th× hµng may ViÖt Nam sÏ khã c¹nh tranh ®­îc víi s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c. Mét thuËn lîi hiÖn nay cña ngµnh may ViÖt Nam mµ trong t­¬ng lai cã thÓ trë thµnh mét nguy c¬ lµ gi¸ nh©n c«ng thÊp, bëi v× khi gia nhËp WTO c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng theo nh÷ng chuÈn mùc chung, khi ®ã nÕu c¸c doanh nghiÖp may tiÕp tôc tr¶ c«ng thÊp th× c¸c n­íc sÏ kh«ng chÊp nhËn nhËp khÈu s¶n phÈm cña hä. Cßn nÕu t¨ng tiÒn c«ng th× l­îng ®¬n ®Æt hµng gia c«ng cã thÓ sÏ gi¶m ®i ®¸ng kÓ. §Ó ph¸t huy c¸c ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc ®iÓm yÕu, cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p sau: Thùc thi chiÕn l­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu s¶n phÈm. PhÇn lín hµng may cña ViÖt Nam xuÊt khÈu trong thêi gian qua lµ hµng gia c«ng cho c¸c n­íc, v× vËy c¸c doanh nghiÖp ®¬n vÞ gia c«ng ch­a quan t©m nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi, c¸c doanh nghiÖp may ViÖt Nam cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ®Çu t­ thÝch ®ng cho ho¹t ®éng nµy. Lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o c¸c nhµ thiÕt kÕt mÉu s¶n phÈm may cã tr×nh ®é quèc tÕ ®Ó cã thÓ s¸ng t¹o vµ chñ ®éng t¹o ra c¸c s¶n phÈm míi, ®a d¹ng, cã tÝnh kh¸c biÖt vµ hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng, tr¸nh thô ®éng lµm theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña c¸c h·ng lín ë c¸c n­íc hoÆc b¾t ch­íc mÉu cña ng­êi kh¸c. Mét h¹n chÕ lín cña hµng may ViÖt Nam lµ th­êng lµm theo kiÓu d¸ng cña c¸c s¶n phÈm mµ c¸c n­íc kh¸c ®· lµm, Ýt cã tÝnh s¸ng t¹o vµ ®éc ®¸o. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngµnh may mÆc ViÖt Nam cã ­u thÕ lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ nh­ng tæng chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lín h¬n so víi nhiÒu n­íc kh¸c. Lîi thÕ gi¸ nh©n c«ng rÎ sÏ mÊt ®i khi chóng ta gia nhËp WTO vµ ChÝnh phñ c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng. §Ó h¹n gi¸ thµnh s¶n phÈm, ngoµi viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ th× ®iÒu quan träng lµ ph¶i n©ng cao tay nghÒ vµ kü n¨ng cña c«ng nh©n ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ngµnh. Gi÷ g×n ch÷ tÝn trong kinh doanh. Ch÷ tÝn ë ®©y kh«ng chØ giíi h¹n trong vÊn ®Ò chÊt l­îng, giao nhËn vµ thanh to¸n mµ cßn trong viÖc kinh doanh theo th«ng lÖ vµ cam kÕt quèc tÕ. §Èy m¹nh xuÊt khÈu trªn c¬ së ph¸t triÓn v÷ng ch¾c thÞ tr­êng trong n­íc. ThÞ tr­êng trong n­íc lµ n¬i cã kh¶ n¨ng t¹o ra nhiÒu gi¸ trÞ gia t¨ng vµ lîi thuËn h¬n so víi thÞ tr­êng ngoµi n­íc, gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thªm nguån ®Çu t­ ph¸t triÓn, lµ n¬i b¾t ®Çu cña qu¸ tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu vµ uy tÝn cña s¶n phÈm. 3. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi toµn ngµnh dÖt may ViÖt Nam 3.1. C¸c kiÕn nghÞ mang tÝnh vÜ m« 3.1.1. ChÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn C¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ ph¶i ®­îc tÝnh to¸n trªn ph¹m vi toµn ngµnh, tËp trung vµo ngµnh dÖt vµ s¶n xuÊt phô liÖu may, ®Çu t­ chän läc theo mÆt hµng cã thÕ m¹nh nh»m t¹o kh¶ n¨ng liªn kÕt, hîp t¸c vµ khai th¸c tèt h¬n n¨ng lùc thiÕt bÞ. Ngµnh dÖt ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín, cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc nµy. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu may ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ngµnh nµy. §Çu t­ cña nhµ n­íc ph¶i tËp trung cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi tiªu chuÈn xuÊt khÈu. 3.1.2. ChÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu Ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸. T¨ng c­êng vai trß c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña nhµ n­íc, hç trî doanh nghiÖp trong c«ng t¸c Marketing. Bªn c¹nh viÖc t×m hiÓu, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶, c¸c ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi còng nh­ b¶n s¾c truyÒn thèng d©n téc cña c¸c quèc gia cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕp cËn, khai th«ng vµ ph¸t triÓn víi tõng thÞ tr­êng cô thÓ. 3.1.3. ChÝnh s¸ch vÒ nguyªn liÖu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã qui ho¹ch ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu c¸c lo¹i t¬ sîi thiªn nhiªn cho ngµnh dÖt vµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, t¹o nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh cho ngµnh dÖt. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ cho s¶n xuÊt phô liÖu vµ s¶n xuÊt v¶i ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu, gi¶m bít phô thuéc cña ngµnh may vµo nguån nguyªn liÖu nhËp ngo¹i. N©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng cña hµng may gia c«ng, t¹o dùng vµ cñng cè uy tÝn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®ång thêi t¹o lËp c¬ së ®Ó chuyÓn dÇn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. Cã chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch ®Çu t­ cho kh©u thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt hµng mÉu, ®Çu t­ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®ñ kh¶ n¨ng thiÕt kÕ mÉu m· ®ång thêi hç trî cho c«ng t¸c ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn ®­a c¸c s¶n phÈm th­¬ng hiÖu ViÖt Nam ra thÞ tr­êng EU. 3.1.4. ChÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. CÇn ph¶i cã sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a viÖc nhËp thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®· qua sö dông, võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n phÈm, võa c©n ®èi ®­îc vèn ®Çu t­ cho trang thiÕt bÞ vµ ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm xuÊt khÈu trªn c¬ së tÝnh hiÖu qña kinh tÕ. ¦u tiªn ®Çu t­ cho c«ng nghÖ thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¸ng t¹o mÉu m·. Cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm míi theo tiªu chuÈn ISO 14000, ISO 9000… Nghiªn cøu ¸p dông khoa häc vÒ nguyªn liÖu míi, vÒ vËt liÖu míi, vÒ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ®ang cßn bá trèng sím ®Çu t­ thÝch ®¸ng vÒ c¬ së t¹o mèt vµ n©ng cao nghiÖp vô t¹o mèt. 3.1.5. ChÝnh s¸ch vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ ®µo t¹o Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî khuyÕn khÝch vµ thu hót c¸c häc sinh cã kh¶ n¨ng theo häc ngµnh c«ng nghÖ dÖt may, kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu kÜ s­ dÖt may nh­ hiÖn nay. §Çu t­ cho c¸c tr­êng d¹y nghÒ, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn hiÖn ®¹i, nh»m ®µo t¹o mét ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, thùc sù trë thµnh thÕ m¹nh vÒ nh©n lùc cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. ¦u tiªn ®µo t¹o c¸c chuyªn gia vÒ thiÕt kÕ thêi trang vµ Marketing, kh¾c phôc ®iÓm yÕu c¬ b¶n cña ngµnh may xuÊt khÈu trong kh©u thiÕt kÕ mÉu mèt vµ xóc tiÕn thÞ tr­êng, tõng b­íc t¹o lËp c¬ së ®Ó chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm mang th­¬ng hiÖu ViÖt Nam, ®ång thêi cã chÝnh s¸ch hç trî ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o nguån thu nhËp æn ®Þnh. Tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp dÖt may trªn ph¹m vi c¶ n­íc theo ph­¬ng ch©m g¾n vïng c«ng nghiÖp dÖt víi vïng nguyªn liÖu, c«ng nghiÖp may víi c¸c trung t©m tiªu thô vµ xuÊt khÈu nh»m gi¶m bít ®­îc chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1.6. ChÝnh s¸ch thuÕ vµ c¸c thñ tôc xuÊt khÈu. CÇn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc nhËp nguyªn phô liÖu, nhËp hµng mÉu, nhËp b¶n vÏ ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu hiÖn vÉn cßn r­êm rµ, mÊt thêi gian, g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ víi c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu cã thêi h¹n ng¾n. §¬n gi¶n thñ tôc hoµn thuÕ nhËp khÈu vµ x©y dùng møc thuÕ chi tiÕt cho c¸c lo¹i nguyªn liÖu nhËp khÈu. Thñ tôc cho xuÊt khÈu cÇn tr¸nh bít phiÒn hµ, ®èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu phi h¹n ng¹ch nh­ EU nªn bá ®ßi hái giÊy phÐp xuÊt khÈu chuyÕn. Tæng côc H¶i quan cÇn cã c¸n bé n¾m ®­îc chuyªn m«n cña ngµnh dÖt may vµ nªn cã th«ng tin chuyªn ngµnh tõ Tæng c«ng ty dÖt may ®Ó lµm c¨n cø gióp cho sù kiÓm tra, gi¸m s¸t chÝnh x¸c hîp ®ång c¸c doanh nghiÖp dÖt may còng nh­ qu¶n lý gi¸ c¶, tÝnh thuÕ, ®Þnh møc, s¬ ®å mÉu vËt t­ tõ ngµnh dÖt may. 3.1.7. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c. Nhµ n­íc cÇn cã sù ®iÒu tiÕt vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i: Trong thêi gian qua cã ý kiÕn cho r»ng nÕu lo¹i trõ yÕu tè l¹m ph¸t cña USD vµ VN§ th× thùc tÕ VN§ ®· l¹i gi¶m gi¸ kh¸ m¹nh. Do ®ã chÝnh phñ cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét chÝnh s¸ch tû gi¸ linh ho¹t, lÊy viÖc æn ®Þnh gi¸ thùc tÕ lµm môc tiªu ®iÒu chØnh gi¸ danh nghÜa. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh thµnh c«ng chÊt l­îng më cöa nÒn kinh tÕ, khuyÕn khÝch ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Nhµ n­íc nªn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m tÝnh æn ®Þnh s¶n xuÊt, thÞ tr­êng ®Æc biÖt æn ®Þnh h¹n ng¹ch cho c¸c doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt h¹n ng¹ch ®­îc cÊp. ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu h¹n ng¹ch cÇn hÕt søc thËn träng. §èi t­îng dù thÇu ph¶i lµ nh÷ng doanh nghiÖp thùc sù s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng cã uy tÝn, cã chÊt l­îng cao trong nh÷ng n¨m qua. §ång thêi t¨ng c­êng viÖc kiÓm tra kiÓm so¸t ®¸nh gi¸ thùc chÊt viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch, chØ cÊp h¹n ng¹ch cho c¸c doanh nghiÖp thùc sù s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®i c¸c thÞ tr­êng cã h¹n ng¹ch. Bé Th­¬ng m¹i cÇn t¨ng c­êng ®µm ph¸n th­¬ng m¹i ®Ó më réng thÞ tr­êng vµ giµnh ­u ®·i cho viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®i c¸c thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng EU. Nhµ n­íc còng cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh, c¬ së h¹ tÇng, ®Êt ®ai, lao ®éng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá, võa míi thµnh lËp v× lo¹i h×nh nµy thÝch hîp víi kinh doanh xuÊt khÈu hµng dÖt may gia c«ng xuÊt khÈu. Ngoµi ra cã thÓ duy tr× quü h¹n ng¹ch dïng ®Ó th­ëng cho c¸c doanh nghiÖp më mang thÞ tr­êng míi, t¨ng mÆt hµng xuÊt khÈu… vµ hµng n¨m tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu ®Ó trao ®æi th«ng tin, t×m kiÕm gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may hoÆc cã thÓ thµnh lËp c©u l¹c bé 100 doanh nghiÖp hµng dÖt may xuÊt khÈu hµng ®Çu cña ViÖt Nam, tõ ®ã giíi thiÖu víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc… Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc nh»m ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng xuÊt khÈu mÆt hµng dÖt may. Tuy nhiªn nh÷ng biÖn ph¸p nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt nh­ng còng phÇn nµo ®­a ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Ó cã thÓ kh¾c phôc, bæ sung cho phï hîp víi thùc tÕ. 3.2. C¸c kiÕn nghÞ mang tÝnh vi m« 3.2.1. Qu¶ng b¸ s¶n phÈm: Th«ng qua m¹ng Internet, v¨n phßng th­¬ng m¹i, tham t¸n th­¬ng m¹i, ng­êi m«i giíi… ®Ó ng­êi tiªu dïng vµ c¸c nhµ ph©n phèi biÕt ®Õn s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam nhiÒu h¬n. HÖ thèng ph©n phèi cña EU rÊt chÆt chÏ, ng­êi tiªu dïng EU l¹i quen vµ ­a thÝch sö dông s¶n phÈm mang nh·n hiÖu næi tiÕng trªn thÕ giíi. V× vËy, ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng nµy nªn thùc hiÖn h×nh thøc liªn doanh, sö dông giÊy phÐp, nh·n hiÖu cña c¸c hµng ho¸ næi tiÕng, th«ng qua ®ã, tiÕp cËn c¸c nhµ s¶n xuÊt lín, c¸c h·ng ph©n phèi lín, t¹o uy tÝn vµ mèi quan hÖ ®Ó kÝ hîp ®ång xuÊt khÈu trùc tiÕp mµ kh«ng ph¶i qua n­íc trung gian thø ba, dÇn dÇn trë thµnh mét m¾t xÝch trong m¹ng l­íi ph©n phèi. 3.2.2. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: Thêi trang lµ yÕu tè ®­îc kh¸ch hµng EU rÊt quan t©m, v× vËy cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu cña mçi nhãm kh¸ch hµng, n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng khuynh h­íng thêi trang míi ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm vÒ c¬ cÊu, kiÓu d¸ng, mÉu m·, mµu s¾c… §Èy m¹nh ®Çu t­, h×nh thµnh mét trung t©m thiÕt kÕ thêi trang ®Ó nghiªn cøu t¹o mÉu cho v¶i, thiÕt kÕ mÉu cho may xuÊt khÈu, chñ ®éng t¹o ra mÉu mèt míi. Nghiªn cøu n¾m b¾t th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm phï hîp. 3.2.3. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: Th«ng qua kiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu, ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000, hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 vµ hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000. Tu©n thñ quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc khi xuÊt khÈu ®Ó b¶o ®¶m uy tÝn cña s¶n phÈm xuÊt khÈu. 3.2.4. §Èy m¹nh liªn kÕt: T¨ng c­êng liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Ó khai th¸c tèt h¬n nguån nguyªn liÖu t¹i chç, n©ng cao hiÖu suÊt sö dông trang thiÕt bÞ. Th«ng qua liªn kÕt thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®i theo h­íng chuyªn m«n ho¸ cao, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Më réng vµ hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong nghiªn cøu thÞ tr­êng, chia sÎ th«ng tin thÞ tr­êng, qu¶ng b¸ s¶n phÈm, t×m kiÕm kh¸ch hµng… ®Ó h­íng ®Õn xuÊt khÈu trùc tiÕp hoÆc liªn doanh ®Çu t­ trùc tiÕp. HiÖn nay EU dµnh cho s¶n phÈm dÖt may cña Lµo møc thuÕ suÊt lµ 0%, do ®ã nÕu c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam liªn kÕt ®­îc víi c¸c doanh nghiÖp cña Lµo ®Ó t¹o ra hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo sÏ cã gi¸ c¶ c¹nh tranh vµ th©m nhËp thÞ tr­êng nµy thuËn lîi h¬n. ***** EU lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, thu hót hµng dÖt may xuÊt khÈu cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam. Víi mét thÞ tr­êng lín nhÊt thÕ giíi, víi viÖc dì bá h¹n ng¹ch xuÊt khÈu cho hµng dÖt may ViÖt Nam ®­îc tù do vµo thÞ tr­êng nµy, cã thÓ xem ®ã lµ nh÷ng c¬ héi ®Ó ViÖt Nam khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng ®Çy søc hÊp dÉn nµy. S¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam lµ mÆt hµng cã lîi thÕ so s¸nh quèc tÕ, l¹i ®ang cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu, tØ suÊt ®Çu t­ kh«ng lín, thêi gian ®Çu t­ nhanh, gi¶i quyÕt nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p trªn sÏ t¹o c¬ së quan träng ®Ó thùc hiÖn “Ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ t¨ng tèc ph¸t triÓn ngµnh dÖt may” còng nh­ môc tiªu xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®Õn 2010. KÕt luËn Cã thÓ nãi ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ®i ®óng h­íng vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. XuÊt khÈu hµng dÖt may ®·, ®ang vµ sÏ lµ ngµnh quan träng hµng ®Çu cña ViÖt Nam. Víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®ang ngµy cµng ®­îc më réng, hµng dÖt may ®· v­ît qua c¸c mÆt hµng kh¸c v­¬n lªn vÞ trÝ sè 1 trong danh s¸ch 10 mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam vµ hiÖn nay ®ang ®øng thø hai (sau dÇu th«). N¨m 1992, HiÖp ®Þnh DÖt may gi÷a ViÖt Nam víi EU ®­îc ký kÕt ®¸nh dÊu mét mèc quan träng trong quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc. Nh÷ng HiÖp ®Þnh bæ sung n¨m 1995, 1997, 2000 vµ 2003 ®· më réng h¹n ng¹ch cho hµng dÖt may ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU. §Æc biÖt, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004, ViÖt Nam vµ EU ®· ký tho¶ thuËn vÒ viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho hµng dÖt may ViÖt Nam ®­îc xuÊt khÈu tù do vµo thÞ tr­êng EU t¹o c¬ héi cho dÖt may ViÖt Nam b×nh ®¼ng víi c¸c n­íc thµnh viªn WTO khi tiÕp cËn thÞ tr­êng EU. MÆc dï vËy ngµnh dÖt may ViÖt Nam vÉn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ vÉn cßn nh÷ng tån t¹i ch­a v­ît qua ®­îc nh­ ph¶i c¹nh tranh víi hµng cña c¸c n­íc Trung Quèc, Ên §é, In®«nªxia, EU lµ thÞ tr­êng næi tiÕng khã tÝnh víi nh÷ng ®ßi hái nghiªm ngÆt vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng… Trªn c¬ së thùc tiÔn ®ã, kho¸ luËn ®· nªu lªn nh÷ng thùc tiÔn vËn dông Marketing quèc tÕ trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam vµ thùc tr¹ng vËn dông ho¹t ®éng nµy ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay, tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ Marketing quèc tÕ nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Hy väng r»ng kho¸ luËn nµy sÏ ®ãng gãp mét phÇn hÕt søc nhá bÐ vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Víi vèn kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n vµ trong khoa gãp ý ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o TS Ng« Xu©n B×nh, Gi¸o tr×nh lý thuyÕt marketing, NXB Thèng kª Hµ Néi 2004 CNTT sè th¸ng 6/2006 (trang 2) Philip R. Cateora (1997), International Marketing, Mc Graw-hill International Editions NguyÔn ThÞ Ngäc DiÖp, Tr­êng Cao ®¼ng S­ ph¹m Th¸i B×nh, T¹p chÝ Nghiªn cøu Ch©u ¢u sè 5 (71) (2006), Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng EU, ViÖn Nghiªn cøu Ch©u ¢u. §Æng Minh §øc, T¹p chÝ Nghiªn cøu Ch©u ¢u sè 2 (68) (2006), Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thÓ chÕ chÝnh trÞ Liªn minh Ch©u ¢u, ViÖn Nghiªn cøu Ch©u ¢u. Joel R. Evans, Barry Berman (1990), Marketing, Mac Millan Publishing Company TS Ph¹m Thu H­¬ng, Bµi gi¶ng Marketing quèc tÕ, Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th­¬ng, §¹i häc Ngo¹i th­¬ng Hµ Néi NguyÔn Hoµng Khiªm, Bé Th­¬ng M¹i, T¹p chÝ Nghiªn cøu Ch©u ¢u sè 1 (67) (2006), T×nh h×nh xu©t khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU, ViÖn Nghiªn cøu Ch©u ¢u. NguyÔn B¸ch Khoa (2004), ChiÕn l­îc kinh doanh quèc tÕ:Dïng cho c¸c chuyªn ngµnh th­¬ng m¹i quèc tÕ & qu¶n trÞ kinh doanh quèc tÕ cña tr­êng §¹i häc Th­¬ng m¹i, NXB Thèng kª NguyÔn B¸ch Khoa (chñ biªn), Phan Thu Hoµi (2003), Marketing Th­¬ng m¹i quèc tÕ, NXB Thèng kª, §¹i häc Th­¬ng M¹i Philip Kotler (1994), Marketing c¨n b¶n, NXB Thèng kª, trang 9 Philip Kotler (1996), Marketing management, Prentice Hall Më réng EU vµ c¸c t¸c ®éng ®èi víi ViÖt Nam (2004), NXB ChÝnh trÞ Quèc gia NguyÔn Xu©n QuÕ (1996), M«i tr­êng Marketing víi hciÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty, xÝ nghiÖp hiÖn nay, LuËn ¸n PTS KHKT, §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n T¹p chÝ dÖt may & Thêi trang sè th¸ng 10-2006 TËp thÓ t¸c gi¶ Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng (2000), Gi¸o tr×nh Marketing lý thuyÕt, NXB Gi¸o dôc Hµ Néi TS Vò Ph­¬ng Th¶o, Gi¸o tr×nh nguyªn lý marketing, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi PGS. TS. NguyÔn Quang ThuÊn, T¹p chÝ Nghiªn cøu Ch©u ¢u sè 1 (67) (2006), Liªn minh Ch©u ¢u n¨m 2005: TriÓn väng vµ thùc tr¹ng, ViÖn Nghiªn cøu Ch©u ¢u. Ths. Ninh ThÞ Thu Thuû, tr­êng §¹i häc Kinh tÕ - §¹i häc §µ N½ng, T¹p chÝ Nghiªn cøu Ch©u ¢u sè 6 (72) (2006), S¶n phÈm dÖt may §µ N½ng t×m chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng EU Ths. NguyÔn Anh TuÊn, T¹p chÝ ChiÕn l­îc chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp sè 6 (2006), C¸c gi¶i ph¸p thiÕt yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng may mÆc ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng EU, §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Tµi liÖu thu thËp tõ c¸c website: CBI (18/10/2006): Cæng giao dÞch ®iÖn tö ngµnh dÖt may ViÖt Nam (8/10/2006): 23. http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “First estimates for the third quarter of 2005: Euro-zone and EU25 GDP up by 0.6%” http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “Second estimate for the second quarter of 2006: Euro area and EU25 GDP up by 0.9%” http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “Provision of deficit and debt data for 2005: Euro area and EU25 government deficit at 2.4% and 2.3% of GDP respectively” http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “August 2006: Euro area external trade deficit 5.8 bn euro” . http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “September 2006: Euro area annual inflation down to 1.7%, EU25 down to 1.9%” http//www.europa.eu.int (15/10/2006): “August 2006: Euro area unemployment up to 7.9%, EU25 unchanged at 8.0%” E-trade news, b¸o Th­¬ng m¹i ThÞ tr­êng, Trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i, Bé Th­¬ng m¹i Tæng côc H¶i quan ViÖt Nam (16/10/2006): Trang web c«ng nghiÖp ViÖt Nam (10/10/2006): Trang th«ng tin ®iÖn tö cña Bé Th­¬ng m¹i (20/10/2006)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU.DOC
Luận văn liên quan