Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin thống kê năng lượng Việt Nam

(Bản scan) Hiện nay và trong nhiều năm tới, hoạt động khai thác dầu thô, khí đồng hành, chưng cất dầu mỏ tinh lọc và chế biến hóa dầu thường do các xí nghiệp và công ty liên doanh giữa các bên Việt Nam với các bên nước ngoài, nên hệ thống thông tin thống kê này có thể phải bố trí trong chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các xí nghiệp liên doanh. Các xí nghiệp, công ty trong nước nếu có các hoạt động khai thác dầu thô, khí đồng hành, chưng cất dầu mỏ tinh lọc thì phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê với các chỉ tiêu và biểu mẫu thuộc hệ thống thông tin thống kê này.

pdf28 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 17/02/2016 | Lượt xem: 1165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin thống kê năng lượng Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3140_9_5089.pdf
Luận văn liên quan