Đề tài Xuất khẩu hàng hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

MỤC LỤC CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN I_ Học thuyết về thương mại quốc tế 1. Học thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo 1 2. Quy luật tỷ lệ cân đối các yếu tố sản xuất (H-O) 2 II_Một số vấn đề liên quan đến cách thức thâm nhập thị trường nước ngoài cho một sản phẩm 1. Thị trường mục tiêu 3 2. Sản phẩm 4 III_Tổng quan về tình hình dệt may thế giới 5 CHƯƠNG II: NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG KHI XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT. 1. Giới thiệu về Nhật Bản 1.1 Đất nước và con người Nhật Bản 9 1.2 Kinh tế Nhật Bản trong những năm gần đây 10 2. Quan hệ Việt – Nhật 2.1 Những dấu mốc trong quá trình tái thiết quan hệ Việt – Nhật 14 2.2 Quan hệ thương mại, đầu tư Việt – Nhật 15 3. Thị trường dệt may Nhật và những vấn đề cần nắm vững khi xuất khẩu vào thị trường này 3.1 Đặc điểm chung về thị trường dệt may Nhật 17 3.2 Tình hình nhập khẩu hàng dệt may của Nhật 19 các mặt hàng nhập, các nước xuất khẩu chính sang thị trường Nhật 3.3 Các qui định và qui trình nhập khẩu hàng dệt may vào Nhật 3.3.1 Qui trình 29 3.3.2 Thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ 33 3.3.3 Tiêu chuẩn cho hàng công nghiệp nói chung 34 và dệt may nói riêng (JIS) 3.3.4 Hệ thống phân phối, tiêu thụ hàng dệt may tại Nhật 38 3.3.5 Luật lệ chung cho các sản phẩm nhập khẩu 40 3.3.6 Một số cơ quan điều hành liên quan xuất nhập khẩu dệt may 41 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT TRONG THỜI GIAN QUA. 1. Vài nét về tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam 1.1 Thực trạng về tình hình xuất khẩu dệt may Việt Nam 42 trong thời gian qua 1.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam 44 2. Phân tích, đánh giá tình hình xuất khẩu hàng dệt may vào Nhật 2.1 Tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Nhật 2.1.1 Kim ngạch xuất khẩu dệt may vào thị trường Nhật 46 2.1.2 Cơ cấu xuất khẩu dệt may vào thị trường Nhật theo mặt hàng 48 2.2 Đánh giá tình hình xuất khẩu dệt may Việt Nam vào Nhật 48 3. Những thuận lợi, khó khăn khi xuất khẩu dệt may sang thị trường Nhật Bản 3.1 Những thuận lợi 3.1.1 Thuận lợi xuất phát từ nội tại 50 3.1.2 Thuận lợi có được từ sự hỗ trợ bên ngoài 51 3.2 Những khó khăn 3.2.1 Khó khăn và tồn tại rút ra từ thực tế ở các doanh nghiệp Khó khăn 1: Liên quan đến vấn đề lao động và năng suất 52 lao động của ngành dệt may Khó khăn 2: Liên quan đến nguyên phụ liệu, giá gia công, 54 chi phí sản xuất và máy móc thiết bị. Khó khăn 3: Liên quan đến vấn đề vận chuyển, thủ tục hải 56 quan, đầu tư, giải ngân Khó khăn 4: Liên quan đến vấn đề sản phẩm và tiếp cận thị trường 56 3.2.2 Khó khăn do từ yêu cầu của thị trường Nhật và tác động bên ngoài Khó khăn 1: liên quan đến thời hạn giao hàng và hệ thống phân phối 58 Khó khăn 2: liên quan đến nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản 59 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ NÉT VỀ VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG 62 ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH ĂN MẶC CỦA NGƯỜI NHẬT CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DỆT MAY VÀO NHẬT 1. Mục đích xây dựng giải pháp 65 2. Căn cứ xây dựng giải pháp 2.1 Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc 66 2.2 Bài học kinh nghiệm từ Campuchia 66 3. Các giải pháp 3.1 Nhóm giải pháp để khắc phục khó khăn rút ra từ thực tế doanh nghiệp 3.1.1 Giải pháp khắc phục vấn đề về lao động và năng suất lao động 68 3.1.2 Giải pháp khắc phục vấn đề liên quan đến nguyên phụ liệu, 69 giá gia công, chi phí sản xuất và máy móc thiết bị 3.1.3 Giải pháp liên quan vấn đề vận chuyển, thủ tục hải quan và đầu tư 70 3.1.4 Giải pháp liên quan vấn đề sản phẩm và tiếp cận thị trường 70 3.2 Nhóm giải pháp để khắc phục khó khăn do đặc điểm của thị trường Nhật 3.2.1 Giải pháp khắc phục khó khăn liên quan đến thời hạn 73 giao hàng và hệ thống phân phối 3.2.2 Giải pháp khắc phục khó khăn liên quan đến thị hiếu và 74 nhu cầu người tiêu dùng Nhật KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do hình thành đề tài Trong nhiều năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, và luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam lớn thứ ba sau Mỹ và EU. Như chúng ta đã biết, nhà nhập khẩu khổng lồ Mỹ chiếm 75% kim ngạch xuất của nước ta hàng năm luôn có những áp đặt về hạn ngạch, và hàng loạt những khắt khe, những rào cản về môi trường, sản phẩm, chất lượng, kỹ thuật Còn thị trường EU, tuy đã được bãi bỏ hạn ngạch kể từ 01/01/2005, tức là cơ hội ngang bằng giữa các nước nhưng tình hình xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này vẫn có vẻ không khả quan hơn, thậm chí còn xấu đi. Trong ba tháng đầu năm 2005, kim ngạch xuất khẩu dệt may vào thị trường này đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số thị trường chính giảm đáng kể như tại Đức giảm 20,6%; Pháp và Tây Ban Nha giảm 30%, Ý giảm 39% Trong khi đó thị trường Nhật Bản là thị trường nhập khẩu phi hạn ngạch lớn với khá nhiều điều kiện thuận lợi trong quan hệ hai nước, lại có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tập quán sinh hoạt . thì chưa được chú trọng phát triển. Xuất phát từ thực tế trên, luận án này tiến hành phân tích về thực trạng, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản, chúng ta sẽ thấy còn đó rất nhiều khả năng cho Việt nam để phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường này. Bên cạnh đó những phân tích về một số nét văn hóa trong đời sống hàng ngày sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may Việt nam nắm bắt rõ hơn về nhu cầu, thị hiếu và nhận thức tiêu dùng về sản phẩm dệt may của người Nhật. Ngoài ra, luận án cũng sẽ đề cập đến kinh nghiệm của Trung Quốc_ nhà xuất khẩu chiếm đến 80% kim ngạch nhập khẩu dệt may của Nhật Bản và Campuchia_người bạn láng giềng tuy kinh tế còn kém phát triển nhưng cũng có khá nhiều chính sách hay để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Trên cơ sở này, luận án cũng sẽ đưa ra những giải pháp thích hợp để giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. 2. Phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Xuất khẩu hàng hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. 2.2 Giới hạn của luận án: Luận án nghiên cứu về thực trạng xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào thị trường Nhật. Việc nghiên cứu này sẽ được thực hiện dựa số liệu thống kê từ năm 1999 trở lại đây, và tình hình thực tế tại các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may sang Nhật. Tuy nhiên do phần lớn các doanh nghiệp dệt may tập trung ở TPHCM nên không gian nghiên cứu của luận án chủ yếu là TPHCM. Đối với số liệu từ phía Nhật Bản, chủ yếu thu thập từ mạng Internet. 3. Phương pháp nghiên cứu ã Thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu và suy luận logic. ã Tiến hành điều tra ở 21 doanh nghiệp dệt may, trong đó có 01 DN ở Hà Nội, 02 DN ở Biên Hòa, 01 DN ở Nha Trang và 17 DN tại TPHCM. 4. Tổng quan về tình hình nghiên cứu và tính mới của đề tài Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam, nhưng chủ yếu tập trung vào hai thị trường lớn là Mỹ và EU. Tuy nhiên đây là hai thị trường có hàng loạt những rào cản, những khắt khe về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, kỹ thuật, hạn ngạch mà các doanh nghiệp Việt Nam luôn vướng mắc. Nói như vậy không có nghĩa là thị trường Nhật không có những yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm; họ cũng có những qui định riêng khắt khe cho sản phẩm dệt may. Tuy nhiên, so với hai thị trường Mỹ và EU, nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và thâm nhập sâu hơn : quan hệ hai nước tốt đẹp, là thị trường không có rào cản về hạn ngạch, cùng có những tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán trong sinh hoạt. Vì vậy nghiên cứu về thị trường này là một điểm mới của đề tài này. Bên cạnh đó đề tài cũng sẽ đề cập thêm một số nét cơ bản về văn hóa trong đời sống hàng ngày ảnh hưởng đến cách ăn mặc của người Nhật, từ đó giúp các nhà xuất khẩu dệt may Việt Nam đề ra được chính sách sản phẩm cho phù hợp với thị trường này. 5. Kết cấu của đề tài: Luận án gồm 5 chương như sau Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Nhật Bản và một số vấn đề cần nắm vững khi xuất khẩu vào thị trường Nhật Chương III: Phân tích đánh giá tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Nhật trong thời gian qua. Chương IV: Một số nét về văn hóa và lối sống ảnh hưởng đến cách ăn mặc của người Nhật Chương V: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu dệt may vào Nhật.

pdf98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1347 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xuất khẩu hàng hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g nhaø muøa ñoâng cuûa ngöôøi Nhaät phaûi daày hôn aùo duøng treân thò tröôøng Myõ, hoaëc aùo coù loùt laø khoâng phuø hôïp trong muøa heø. • Ngöôøi tieâu duøng Nhaät Baûn öa chuoäng söï ña daïng cuûa saûn phaåm: Haøng hoùa coù maãu maõ ña daïng, phong phuù thu huùt ñöôïc ngöôøi tieâu duøng Nhaät Baûn. Chaúng haïn moät maët haøng daàu goäi ñaàu nhöng baïn khoâng theå ñeám xueå bao nhieâu chuûng loaïi khi baïn vaøo moät sieâu thò: khaùc nhau do thaønh phaàn, maøu saéc, höông thôm. Bôûi vaäy nhaõn hieäu haøng coù keøm theo nhöõng thoâng tin höôùng daãn tieâu duøng laø raát quan troïng ñeå ñöa haøng cuûa baïn tôùi ngöôøi tieâu duøng. Tuy vaäy ngöôøi Nhaät chæ mua saûn phaåm vôùi soá löôïng ít vì khoâng gian choã ôû cuûa hoï töông ñoái nhoû vaø coøn ñeå tieän thay ñoåi cho phuø hôïp maãu maõ môùi. Vì vaäy caùc loâ haøng nhaäp khaåu hieän nay coù xu höôùng nhoû hôn nhöng chuûng loaïi laïi phaûi phong phuù hôn. • Sinh thaùi: gaàn ñaây, moái quan taâm ñeán vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng ngaøy caøng cao ñaõ naâng yù thöùc sinh thaùi vaø baûo veä moâi tröôøng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Caùc cöûa haøng vaø caùc doanh nghieäp ñang loaïi boû vieäc ñoùng goùi quaù ñaùng, caùc voû saûn phaåm ñöôïc thu hoài vaø taùi cheá, caùc saûn phaåm duøng 1 laàn ngaøy caøng ít ñöôïc öa chuoäng. 65 CHÖÔNG V: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP THUÙC ÑAÅY XUAÁT KHAÅU DEÄT MAY VAØO THÒ TRÖÔØNG NHAÄT 1. Muïc ñích xaây döïng giaûi phaùp Xuaát phaùt töø tình hình thöïc teá cuûa ngaønh deät may Vieät Nam cuøng thoáng keâ töø caùc doanh nghieäp; vieäc xaây döïng caùc giaûi phaùp ñeå thuùc ñaåy xuaát khaåu deät may vaøo Nhaät ñöôïc döïa treân moät soá cô sôû nhö sau: - Deät may laø moät trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn ñoùng goùp tyû troïng lôùn trong toång kim ngaïch xuaát cuûa Vieät Nam. - Trong ba thò tröôøng xuaát coù kim ngaïch lôùn Myõ, EU, Nhaät thì Nhaät laø thò tröôøng töông ñoái deã tieáp caän vaø coù nhieàu tieàm naêng ñeå taêng kim ngaïch xuaát. - Coøn coù nhieàu khoù khaên trong quaù trình xuaát khaåu deät may Vieät Nam vaøo thò tröôøng Nhaät; nghieân cöùu vaø ñeà ra giaûi phaùp nhaèm thuùc ñaåy hôn nöõa kim ngaïch xuaát vaøo thò tröôøng naøy. - Moái quan heä Vieät – Nhaät ngaøy caøng ñöôïc thaét chaët trong taát caû caùc lónh vöïc, vì vaäy ngoaøi vieäc nghieân cöùu veà thò tröôøng, saûn phaåm thì cuõng caàn nghieân cöùu veà vaên hoùa vaø nhöõng aûnh höôûng ñeán thò hieáu vaø nhu caàu tieâu duøng; ñaây laø ñieàu raát caàn thieát cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Æ Ñeà ra caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän coâng taùc xuaát khaåu maët haøng deät may seõ giuùp naâng cao khaû naêng caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam vaøo thò tröôøng Nhaät Baûn. 2. Caên cöù ñeå xaây döïng giaûi phaùp Xuaát phaùt töø nhöõng khoù khaên thöïc teá cuûa doanh nghieäp deät may Vieät Nam vaø nhöõng yeâu caàu veà saûn phaåm, veà taäp quaùn kinh doanh, veà nhu caàu vaø thò hieáu ngöôøi tieâu duøng Nhaät Baûn. 66 - Hoïc taäp nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm töø Trung Quoác vaø Campuchia. 2.1 Baøi hoïc kinh nghieäm töø ngaønh deät may Trung Quoác Baøi hoïc 1: Khaéc phuïc khoù khaên, caûi tieán chaát löôïng; naâng cao söï hoã trôï ngaønh deät Khoâng ít ngöôøi cho raèng Trung Quoác chæ coù lôïi theá veà haøng caáp thaáp, giaù reû. Tuy nhieân trong nhöõng naêm gaàn ñaây Trung Quoác ñaõ taäp trung khaéc phuïc ñieàu naøy. Beân caïnh ñoù hoï coøn thöïc hieän nhieàu bieän phaùp öu ñaõi veà thueá quan. Ngaønh deät ñoùng vai troø khaù quan troïng ñoái vôùi tính caïnh tranh cuûa ngaønh may. ÔÛ Trung Quoác, caùc doanh nghieäp may coù theå mua vaûi vaø nguyeân lieäu trong nöôùc vôùi giaù reû hôn khoaûng 20% so vôùi giaù vaûi Vieät nam nhaäp khaåu. Baøi hoïc 2: Thieát laäp maïng löôùi phaân phoái vaø thay ñoåi maãu maõ saûn phaåm Beân caïnh lôïi theá veà khoaûng caùch, vieäc thieát laäp ñöôïc maïng löôùi phaân phoái, baùn leû goïn nheï tôùi taän tay ngöôøi tieâu duøng giöõa caùc doanh nghieäp Trung Quoác vaø caùc nhaø nhaäp khaåu Nhaät Baûn laø moät ñieåm heát söùc thuaän lôïi ñeå haøng Trung Quoác coù maët ôû khaép Nhaät Baûn. Caùc doanh nghieäp Trung Quoác ñaõ xaây ñöôïc heä thoáng caäp nhaät thoâng tin chính xaùc cuõng nhö coù khaû naêng thích öùng kòp thôøi tröôùc nhöõng yeâu caàu môùi cuûa thò tröôøng ñeå luoân tung ra nhöõng saûn phaåm môùi. Nhö ñaõ phaân tích ôû phaàn nhöõng toàn taïi cuûa doanh nghieäp Vieät Nam cho thaáy hoï chæ nghó tôùi vieäc thay ñoåi maãu maõ saûn phaåm khi chu kyø chöõng cuûa saûn phaåm ñoù ñaõ böôùc sang giai ñoaïn thoaùi traøo, haøng khoâng baùn ñöôïc nöõa. Trong khi ñoù, caùc doanh nghieäp Trung Quoác luoân thay ñoåi maãu töø khi saûn phaåm vaãn coøn ñang aên khaùch neân maãu maõ haøng hoùa cuûa caùc doanh nghieäp Trung Quoác luoân môùi. Moät nguyeân nhaân khaùc khieán haøng hoùa Trung Quoác xaâm nhaäp maïnh thò tröôøng Nhaät Baûn laø söï xuaát hieän cuûa caùc nhaø ñaàu tö Nhaät Baûn taïi Trung Quoác do lôïi theá nhaân coâng, khaû naêng cung caáp nguyeân phuï lieäu doài daøo, chính saùch thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi thoâng thoaùng. 67 2.2 Baøi hoïc kinh nghieäm töø ngaønh deät may Campuchia Khoâng coù ñaát nöôùc naøo phuï thuoäc nhieàu vaøo coâng nghieäp laøm quaàn aùo may saün nhö Campuchia; vaø khoâng coù ngaønh coâng nghieäp laøm quaàn aùo may saün naøo phuï thuoäc vaøo nöôùc Myõ nhieàu nhö nöôùc naøy; töø choã khoâng coù gì vaøo giöõa thaäp nieân 1990 leân treân 1,9 tæ USD xuaát khaåu vaøo naêm 2004, chieám hôn 80% toång xuaát khaåu. Töø 01/01/2005 cuøng vôùi vieäc baõi boû haïn ngaïch vaø Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO) chaám döùt thueá quan öu ñaõi ñoái vôùi maët haøng quaàn aùo cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån, nhö nhieàu nöôùc khaùc, vò theá cuûa Campuchia bò lung lay beân caïnh ngöôøi khoång loà Trung Quoác. Moät soá xí nghieäp ñaõ phaûi ñoùng cöûa. Phaàn lôùn coøn laïi vaãn coøn truï laïi ñöôïc laø nhôø vaøo moät chieán löôïc maø chính phuû nöôùc naøy ñaõ ñöa ra caùch ñaây boán naêm, khi ñoùn tröôùc töông lai caïnh tranh gay gaét: môøi Toå chöùc lao ñoäng quoác teá (ILO) giaùm saùt vaø chöùng nhaän caùc ñieàu kieän lao ñoäng ôû caùc coâng ty. Cuõng nhö Campuchia, keå töø khi haïn ngaïch dôû boû kim ngaïch xuaát haøng deät may Vieät Nam coù phaàn giaûm suùt do naêng löïc caïnh tranh keùm. Saép ñeán khi gia nhaäp vaøo WTO, khoù khaên naøy seõ choàng chaát vì WTO ñaõ chaám döùt thueá quan öu ñaõi ñoái vôùi moät soá maët haøng may maëc cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Vôùi kinh nghieäm naøy töø Campuchia, baøi hoïc cho ngaønh deät may Vieät Nam laø muoán phaùt trieån ñoàng boä cho toaøn ngaønh thì caàn phaûi coù nhöõng chieán löôïc cuï theå vaø laâu daøi ñeå phaùt huy töøng nhaân toá lieân quan (nguyeân phuï lieäu, con ngöôøi, maùy moùc thieát bò ...v), trong ñoù phaûi ñaëc bieät chuù yù ñeán yeáu toá con ngöôøi. Chuùng ta ñaõ bieát ngaøy nay yeâu caàu veà saûn phaåm cuûa ngöôøi daân caùc nöôùc phaùt trieån khoâng chæ döøng laïi ôû maãu maõ, kieåu daùng, hay chaát löôïng maø coøn caû nguoàn goác ñeå taïo ra saûn phaåm. Nguoàn goác ôû ñaây bao goàm caû nguyeân phuï lieäu taïo ra saûn phaåm coù nguy haïi ñeán moâi tröôøng hay khoâng, ngöôøi lao ñoäng taïo ra saûn phaåm coù bò ñoái xöû baát coâng hay khoâng ...v. Campuchia ñaõ thöïc hieän ñöôïc khaâu quan troïng nhaát 68 trong phaùt trieån ngaønh deät may cuûa hoï laø hoaøn thieän veà nhaân toá con ngöôøi. Maëc duø hieän nay, moät vaøi trong soá 230 xí nghieäp vaãn coøn phaïm luaät vì eùp coâng nhaân laøm quaù giôø qui ñònh (Campuchia qui ñònh laøm vieäc 48h/tuaàn vaø moãi ngaøy khoâng ñöôïc laøm theâm quaù hai tieáng ñoàng hoà); nhöng vôùi daáu ñoùng “xí nghieäp khoâng coù lao ñoäng bò cöôõng böùc, khoâng coù tình traïng quaáy roái tình duïc vaø laïm duïng lao ñoäng treû em” cuûa ILO, xem nhö haøng hoùa deät may cuûa Campuchia ñaõ coù moät chieác veù ñeå tieáp tuïc böôùc vaøo thò tröôøng Myõ cuõng nhö ñi vaøo moät soá nöôùc khaùc. Coâng vieäc cuûa ILO laø giaùm saùt baát chôït baát kì xí nghieäp deät may naøo vaø khi xeùt thaáy coù hieän töôïng vi phaïm luaät lao ñoäng, seõ cuøng quan chöùc chính phuû ñöa ra caùch giaûi quyeát. Noùi caùch khaùc caùc baùo caùo cuûa ILO taïo cho caùc coâng ty nöôùc ngoaøi nieàm tin raèng thöông hieäu cuûa hoï seõ khoâng bò laøm oâ danh neáu hoï mua haøng hoùa ôû Campuchia. Cuõng nhôø chieán löôïc treân maø Campuchia ñaõ loâi keùo ñöôïc khaùch haøng trôû laïi; ñieån hình laø tröôøng hôïp cuûa haõng Nike vaøo naêm 2000 hoï ñaõ ruùt khoûi Campuchia sau khi moät taøi lieäu cuûa Anh cho bieát Campuchia söû duïng lao ñoäng vò thaønh nieân, nhöng vaøo naêm 2002 Nike ñaõ trôû laïi mua aùo sômi, vaùy vaø quaàn short daønh cho ngöôøi ñaùnh quaàn vôït. Xí nghieäp Archid do HongKong ñaàu tö ôû Campuchia, sau moät ñôït giaùm saùt cuûa ILO, ñaõ coá gaéng giaûm buïi nôi laøm vieäc vaø söûa sang laïi nhaø veä sinh cho coâng nhaân. Thôøi tieát noùng nöïc nhöng laïi khoâng theå laép maùy laïnh vì giaù ñieän, caùc phaân xöôûng may cuûa Archid choïn caùch gaén quaït maùy vaø thieát keá “böùc töôøng nöôùc” nhaèm laøm dòu maùt khoâng khí. Thaùng 12/2004, thoâng qua heä thoáng ngaân haøng theá giôùi, moät cuoäc khaûo saùt cuûa 15 nhaø nhaäp khaåu haøng ñaàu ñaõ xeáp coâng nghieäp laøm quaàn aùo may saün cuûa Campuchia ôû vò trí soá moät veà ñieàu kieän lao ñoäng, giuùp Campuchia traùnh ñöôïc nhöõng toån thaát ñaùng keå tröôùc Trung Quoác, maëc cho chi phí coù cao hôn. 69 3. Caùc giaûi phaùp 3.1 Nhoùm giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc khoù khaên ruùt ra töø thöïc teá doanh nghieäp 3.1.1 Giaûi phaùp khaéc phuïc vaán ñeà veà lao ñoäng vaø naêng suaát lao ñoäng Do thieáu nhieàu lao ñoäng coù tay ngheà cao, lao ñoäng thöôøng xuyeân dòch chuyeån, vaãn coøn thieáu nhieàu tröôøng ñaøo taïo chính qui neân trong thôøi gian qua ñeå ñaûm baûo thôøi gian giao haøng cho khaùch, khoâng ít coâng nhaân trong ngaønh may ñaõ phaûi laøm quaù thôøi gian qui ñònh maø Luaät lao ñoäng cho pheùp. Vì vaäy giaûi phaùp ñöôïc ñaët ra ôû ñaây laø taêng naêng suaát lao ñoäng; coù nhö vaäy môùi coù theå ñaûm baûo thôøi haïn giao haøng. Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: - Ñoái vôùi coâng nhaân ngaønh may, phaûi ñoåi môùi moâ hình, noäi dung ñaøo taïo, loaïi boû caùc chöông trình khoâng phuø hôïp, hoïc hoûi nhöõng giaùo trình môùi nhaát töø caùc nöôùc phaùt trieån vaø chænh söûa cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá taïi Vieät Nam. - Hieäp hoäi deät may caàn toå chöùc keát hôïp vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, daïy ngheà môû lôùp boài döôõng veà quaûn lyù saûn xuaát cho ñoäi nguõ quaûn ñoác, toå tröôûng, toå phoù coù theå ngaén ngaøy hoaëc daøi ngaøy. Veà laâu daøi, hieäp hoäi keát hôïp vôùi caùc tröôøng ñaøo taïo theo yeâu caàu, ñeà ra nhöõng tieâu chuaån cuï theå ñeå aùp duïng khi tuyeån choïn coâng nhaân vaø chæ tuyeån choïn neáu ngöôøi coâng nhaân ñaït ñöôïc nhöõng chuaån möïc naøy. - Hieäp hoäi caàn ñeà nghò chính phuû coù nhöõng khuyeán khích hoã trôï cho nhöõng ngöôøi tham gia vaøo chöông trình ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, chaúng haïn giaûm hoïc phí, giôùi thieäu vieäc laøm. - Hoïc taäp kinh nghieäm töø Campuchia, Hieäp hoäi deät may caàn kieán nghò vôùi Chính phuû veà vieäc môøi Toå chöùc lao ñoäng quoác teá (ILO) giaùm saùt vaø chöùng nhaän caùc ñieàu kieän lao ñoäng ôû caùc doanh nghieäp deät may. Vieäc giaùm saùt 70 naøy khoâng chæ giuùp caùc doanh nghieäp hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù maø coøn laø moät “taám veù” giuùp saûn phaåm deät may Vieät Nam tieáp caän vôùi caùc thò tröôøng deã daøng hôn. Ñoái vôùi doanh nghieäp: - Ñoái vôùi soá coâng nhaân ñang laøm vieäc, caàn phaûi coù nhöõng khoùa ñaøo taïo laïi vaø coù theå huaán luyeän ngay treân daây chuyeàn saûn xuaát. - Ñoái vôùi coâng nhaân ngaønh deät, phaûi taêng naêng löïc quaûn lyù ñeå moãi coâng nhaân coù theå ñöùng ñöôïc khoaûng 30 maùy. Coâng nhaân deät Vieät Nam hieän nay môùi chæ ñöùng töø 6-10 maùy. - Caùc doanh nghieäp Vieät nam coù theå söû duïng caùch “haïch toaùn ngöôïc” ñeå coù theå caïnh tranh ñöôïc trong khi tình hình veà naêng suaát lao ñoäng chöa ñöôïc caûi tieán. Töùc laø caùc doanh nghieäp sau khi nhaän ñôn ñaët haøng cuûa beân mua, caên cöù vaøo ñoù tính toaùn giaûm caùc chi phí trung gian ñeå saûn xuaát coù laõi. Caùc doanh nghieäp Vieät Nam tröôùc ñaây thöôøng laøm theo phöông thöùc haïch toaùn xuoâi: sau khi tröø ñi chi phí, coâng lao ñoäng môùi tính ra giaù thaønh saûn phaåm vaø khaùch haøng nöôùc ngoaøi thöôøng khoâng chaáp nhaän giaù thaønh maø doanh nghieäp Vieät Nam ñöa ra. Lôïi ích thu ñöôïc töø giaûi phaùp: Naâng cao tay ngheà coâng nhaân, naâng cao naêng löïc cuûa ngöôøi quaûn lyù, giuùp taêng naêng suaát lao ñoäng, töø ñoù naâng cao söùc caïnh tranh cho haøng deät may Vieät Nam. 3.1.2 Giaûi phaùp khaéc phuïc vaán ñeà lieân quan ñeán nguyeân phuï lieäu, giaù gia coâng, chi phí saûn xuaát vaø maùy moùc thieát bò Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: - Cuûng coá moái quan heä giöõa ngaønh deät vaø ngaønh may. Ñaàu tö hôn nöõa cho ngaønh deät, töø ñoù ñeå laøm cô sôû cho ngaønh may. Nhö ñaõ phaân tích haàu heát nguyeân lieäu boâng, xô, vaûi hoùa hoïc ... ñeàu ñöôïc nhaäp khaåu. Nhaø nöôùc caàn 71 ñaàu tö heä thoáng caùn vaø cheá bieán boâng hieän ñaïi, nghieân cöùu gioáng boâng cho xô daøi vaø chaát löôïng cao, aùp duïng heä thoáng baûo quaûn haït boâng traùnh hö haïi do thôøi tieát. Nhaø nöôùc cuõng caàn cho nhöõng chính saùch öu ñaõi veà thueá cho caùc doanh nghieäp may söû duïng nguyeân lieäu trong nöôùc. - Moät giaûi phaùp nöõa ñeå khaéc phuïc khoù khaên veà nguyeân phuï lieäu laø phaûi taêng cöôøng ñaàu tö maùy moùc thieát bò hieän ñaïi ñeå phaùt trieån saûn xuaát nguyeân phuï lieäu cho ngaønh deät may. Tuy nhieân neáu chæ döïa vaøo nguoàn voán trong nöôùc thì khoâng theå ñaùp öùng ñuû ñöôïc, chuùng ta caàn caûi toå chính saùch ñeå taêng cöôøng thu huùt theâm voán töø caùc nhaø ñaàu tö Nhaät. Ñaây laø baøi hoïc kinh nghieäm maø chuùng ta neân hoïc taäp Trung Quoác; sôû dó hoï thaønh coâng khi xuaát khaåu deät may vaøo Nhaät ngoaøi yeáu toá lôïi theá saün coù, laø nhôø hoï bieát ñöa ra caùc chính saùch thích hôïp loâi keùo ñöôïc nhieàu nhaø doanh nghieäp Nhaät ñaàu tö vaøo lónh vöïc deät may. Muoán ñöôïc vaäy, Nhaø nöôùc caàn coù nhöõng chính saùch öu ñaõi veà thueá, taïo moâi tröôøng ñaàu tö thoâng thoaùng, giaûm bôùt söï röôøm raø trong thuû tuïc haønh chính, chaúng haïn mieãn thueá phaàn thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc duøng ñeå taùi ñaàu tö vaøo ngaønh deät, cho vay öu ñaõi 50% nhu caàu voán ñaàu tö vaøo ngaønh deät vôùi thôøi haïn 10-12 naêm, laõi suaát 2-3%/naêm. - Caùc doanh nghieäp Nhaät Baûn khi ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi thöôøng löïa choïn ba thò tröôøng Trung Quoác, Haøn Quoác vaø Vieät Nam vì hoï coù nhöõng lôïi theá nhaát ñònh. Chaúng haïn ñoái vôùi nöôùc ta, ngoaøi lôïi theá veà lao ñoäng, môùi ñaây Nhaø nöôùc cuõng ñaõ baõi boû thueá chuyeån lôïi töùc khi doanh nghieäp chuyeån lôïi töùc veà nöôùc; trong khi ñoù caùc nöôùc khaùc vaãn aùp duïng. Ñaây laø moät lôïi theá, vaø Nhaø nöôùc caàn taïo ra nhieàu lôïi theá hôn nöõa, ñoàng thôøi coù tuyeân truyeàn maïnh meõ hôn nhöõng yeáu toá lôïi theá naøy ñeå caùc nhaø ñaàu tö Nhaät Baûn hieåu raèng khi ñaàu tö vaøo Vieät Nam khaû naêng sinh lôïi cuûa hoï cao. 72 Ñoái vôùi doanh nghieäp: - Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp khi nhaän ñöôïc söï ñaàu tö voán cho maùy moùc thieát bò, cuõng caàn phaûi caân nhaéc, löïa choïn caån thaän, khoâng vì ham reû maø nhaäp veà nhöõng saûn phaåm xuoáng caáp, laïc haäu, khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá. Kinh nghieäm cho thaáy caùc doanh nghieäp khoâng neân chæ chuù yù ñeán thieát bò maø phaûi coi troïng ñeán söï ñoàng boä caùc yeáu toá caàn thieát khaùc nhö chuyeån giao coâng ngheä, caùn boä quaûn lyù, tay ngheà coâng nhaân ... - Caùc doanh nghieäp may caàn hoã trôï cho caùc doanh nghieäp deät baèng caùch öu tieân söû duïng caùc saûn phaåm trong nöôùc neáu ñaït ñöôïc chaát löôïng nhö yeâu caàu. Trong tröôøng hôïp xuaát theo hình thöùc FOB, caùc doanh nghieäp may caàn chuû ñoäng thöông löôïng vôùi ñoái taùc ñeå söû duïng nguyeân phuï lieäu trong nöôùc. Lôïi ích thu ñöôïc töø giaûi phaùp: - Töï cung caáp phaàn naøo nguoàn nguyeân phuï lieäu, tieán tôùi khoâng phaûi nhaäp khaåu nöõa, giuùp giaûm giaù thaønh, taêng khaû naêng caïnh tranh cho haøng deät may. - Ñaûm baûo yeâu caàu veà xuaát xöù haøng hoùa. - Chuû ñoäng nguoàn nguyeân lieäu trong saûn xuaát. 3.1.3 Giaûi phaùp lieân quan vaán ñeà vaän chuyeån, thuû tuïc haûi quan vaø ñaàu tö Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: - Trieån khai vaø phaùt trieån nhanh heä thoáng maïng khai baùo haûi quan ñieän töû nhaèm laøm minh baïch hoùa thuû tuïc haûi quan; giuùp caùc doanh nghieäp traùnh ñöôïc söï haïch saùch, nhuõng nhieãu cuûa caùn boä haûi quan. - Neân trieån khai moät boä phaän tö vaán tröïc tuyeán veà taát caû caùc vaán ñeà lieân quan ñeán thuû tuïc haûi quan, ñaàu tö cho caùc doanh nghieäp nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp caäp nhaän thoâng tin chính xaùc, ñaày ñuû vaø kòp thôøi. 73 - Hieän nay chæ coù ba haõng khai thaùc chuyeán bay tröïc tieáp laø NH, VN, JL vì vaäy löôïng choã daønh cho haøng hoùa vaän chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng thöôøng xuyeân bò thieáu huït, ñaëc bieät vaøo muøa cao ñieåm haàu nhö khoâng coù choã cho haøng khoâ vì phaûi öu tieân chôû haøng laïnh. Ñieàu naøy gaây aûnh höôûng raát lôùn ñeán cam keát giao haøng cuûa doanh nghieäp vôùi phía ñoái taùc Nhaät. Vì vaäy, Nhaø nöôùc caàn cho pheùp caùc haõng haøng khoâng khai thaùc theâm tuyeán chôû haøng hoùa tröïc tieáp ñi Nhaät. Ñoái vôùi doanh nghieäp: - Töï ñoäng hoùa heä thoáng thoâng tin trong doanh nghieäp, coù nhö vaäy môùi coù theå aùp duïng ñöôïc heä thoáng khai quan ñieän töû vaø caäp nhaät thöôøng xuyeân nhöõng thoâng tö, quyeát ñònh cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc. - Ngaøy caøng coù nhieàu haõng taøu môû tuyeán ñi Nhaät, boä phaän xuaát nhaäp khaåu ôû caùc doanh nghieäp caàn taêng cöôøng tìm kieám theâm thoâng tin veà caùc haõng taøu môùi, tuyeán ñöôøng môùi, nhaèm laáy ñöôïc giaù caû caïnh tranh veà cöôùc vaän chuyeån, töø ñoù naâng cao khaû naêng caïnh tranh cho saûn phaåm. Lôïi ích thu ñöôïc töø giaûi phaùp: Hoaøn thieän giaûi phaùp naøy giuùp doanh nghieäp ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian thoâng quan, tieát kieäm chi phí, ñaûm baûo ñöôïc tieán ñoä giao haøng cho ñoái taùc. 3.1.4 Giaûi phaùp lieân quan vaán ñeà saûn phaåm vaø tieáp caän thò tröôøng Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: - Thöôøng xuyeân cung caáp caùc thoâng tin caäp nhaät veà caùc Hoäi chôï, trieån laõm taïi Nhaät ñeå caùc doanh nghieäp coù theå tham gia. - Toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo ñeå kòp thôøi naém baét tình hình caùc doanh nghieäp deät may, nhaèm giaûi quyeát nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc ngay töø trong nöôùc. 74 - Coù chính saùch khuyeán khích hoã trôï coâng ty may lôùn ñaàu tö vaøo maùy tính trôï giuùp thieát keá, aùp duïng coâng ngheä CAD (Computer Added Design), vaø CAM (Computer Added Manufaturing) ñeå veõ phaùc thaûo treân maùy, taïo ra maãu caét chính xaùc, moâ taû chaát löôïng vaûi. Ñoái vôùi doanh nghieäp: - Taïo ra vò theá caïnh tranh khaùc bieät vôùi nhöõng maët haøng coù giaù trò gia taêng cao, thay vì chæ taäp trung caïnh tranh veà giaù caû. Giaù trò gia taêng cuûa saûn phaåm baét nguoàn töø khaû naêng phaùt trieån saûn phaåm, thieát keá maãu, chaát löôïng saûn phaåm cao, khaû naêng tieáp thò thích hôïp vôùi thò hieáu tieâu duøng töø quoác gia nhaäp khaåu hoaëc taïo ra chuaån möïc phuïc vuï cao cho khaùch haøng. - Ña daïng hoùa saûn phaåm, khai thaùc ñieåm maïnh, tính ñoäc ñaùo cuûa saûn phaåm cuûa mình. Do sôû thích ngöôøi tieâu duøng laø khaùc nhau, laïi lieân tuïc thay ñoåi, vaø ngöôøi Nhaät thích söï ña daïng veà chuûng loaïi saûn phaåm neân vieäc thöôøng xuyeân caûi tieán maãu maõ laø heát söùc caàn thieát ñeå ñaûm baûo söï toàn taïi treân moät thò tröôøng nôi maø coù quaù nhieàu luoàng haøng hoùa khaùc nhau nhö Nhaät. Trong tröôøng hôïp naøy caùc doanh nghieäp neân söû duïng caùc chuyeân gia tö vaán Nhaät Baûn trong vieäc caûi tieán maãu maõ saûn phaåm cho phuø hôïp vôùi thò hieáu tieâu duøng cuûa ngöôøi Nhaät. Hieän nay Nhaät Baûn ñang coù chöông trình cöû chuyeân gia cuûa toå chöùc JODC (Japan Overseas Development Corporation) sang giuùp caùc nöôùc ñang phaùt trieån trong vieäc giaûm giaù thaønh saûn xuaát, taêng cöôøng chaát löôïng saûn phaåm, ñoåi môùi coâng ngheä vaø thieát bò, kinh nghieäm quaûn lyù, nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm vaø thò tröôøng, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc (chöông trình JESA I) hoaëc trong caùc lónh vöïc caûi tieán kyõ thuaät coâng ngheä, quaûn lyù chaát löôïng, hieän ñaïi hoùa heä thoáng keá toaùn, tö vaán phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, hoã trôï phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp baûo veä moâi tröôøng (JESA II). Chöông trình JESA 75 II giaønh cho caùc hieäp hoäi, toå chöùc Nhaø nöôùc vaø tö nhaân vôùi toaøn boä chi phí do phía Nhaät chòu. JESA I giaønh cho caùc doanh nghieäp vôùi 75% chi phí do phía Nhaät chòu. Caùc doanh nghieäp coù theå tìm hieåu thoâng tin naøy ôû VCCI hoaëc Jetro. - Haøng hoùa xuaát khaåu vaøo Nhaät caàn gaén nhaõn maùc vaø teân nhaø saûn xuaát cuï theå, töøng böôùc taïo döïng thöông hieäu rieâng, giao dòch tröïc tieáp vôùi khaùch haøng, kieåm soaùt ñöôïc caùc keânh phaân phoái nhaèm taïo theá maïnh rieâng, thay vì cöù tieáp tuïc phaûi caïnh tranh veà giaù ñeå giaønh giaät nhöõng hôïp ñoàng gia coâng. Thôøi gian ñaàu khi chöa coù thöông hieäu neân mua baèng saùng cheá, nhaõn hieäu cuûa saûn phaåm noåi tieáng ñeå laøm ra saûn phaåm cuûa hoï vôùi giaù reû hôn, tieán tôùi taäp trung ñaàu tö coâng ngheä tieân tieán trong khaâu thieát keá maãu maõ, toå chöùc tieáp thò, ñaêng kyù nhaõn hieäu, taïo ra teân tuoåi cho saûn phaåm. - Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, raát nhieàu doanh nghieäp deät may Vieät Nam chöa thieát laäp ñöôïc maïng löôùi trao ñoåi thoâng tin, ñaïi dieän thöông maïi khu vöïc vaø caùc nöôùc Æ giaûi phaùp ñaët ra ôû ñaây laø trong tröôøng hôïp doanh nghieäp chöa töï thaân xaây döïng ñöôïc ñoäi nguõ baùn haøng rieâng thì caàn hôïp löïc moät soá doanh nghieäp laïi vôùi nhau ñeå coù maët thöôøng tröïc taïi thò tröôøng tieâu thuï tieàm naêng. Beân caïnh ñoù coù theå tranh thuû nguoàn thoâng tin töø caùc toå chöùc xuùc tieán thöông maïi, ñaëc bieät laø Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI), toå chöùc xuùc tieán thöông maïi Nhaät Baûn (Jetro). Hieän nay Jetro coù maãu höôùng daãn tìm baïn haøng beân Nhaät, caùc doanh nghieäp coù theå lieân heä nhôø giuùp ñôõ. - Tích cöïc tham gia caùc hoäi chôï trieån laõm quoác teá giôùi thieäu haøng hoùa, saûn phaåm cuûa mình vôùi caùc khaùch haøng Nhaät hoaëc môû vaên phoøng ñaïi dieän taïi Nhaät Æ ñieàu naøy seõ giuùp caùc doanh nghieäp tieáp xuùc vôùi baïn haøng, ngöôøi tieâu duøng, mang laïi cô hoäi kinh doanh vaø thaønh coâng cho doanh nghieäp. 76 Hieän nay löôïng khaùch du lòch Nhaät Baûn vaøo Vieät Nam ngaøy caøng taêng, hôn nöõa laïi coù nhieàu ngöôøi Nhaät ñang soáng vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam neân vieäc taêng cöôøng tieáp thò taïi choã thoâng qua caùc cöûa haøng baùn leû taïi caùc ñieåm du lòch vaø caùc cöûa khaåu cuõng laø moät bieän phaùp toát taïo tieáng vang cho saûn phaåm. - Taêng cöôøng giôùi thieäu, quaûng baù saûn phaåm qua maïng Internet vaø caùc phöông tieän thoâng tin khaùc: töø söï khaùc bieät veà vaên hoùa vaø coâng nghieäp neân coù moät soá maët haøng coù theå chöa xuaát hieän taïi thò tröôøng Nhaät Baûn. Vì theá vieäc cung caáp thoâng tin veà coâng duïng saûn phaåm, caùch söû duïng, ñaëc tröng, chaát löôïng cuûa saûn phaåm laø moät ñieåm quan troïng maø caùc doanh nghieäp Vieät Nam caàn löu yù. Taïi Nhaät nhìn chung thoâng ñieäp baèng ngoân ngöõ hay quaûng caùo baèng hình aûnh treân caùc heä thoáng phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhö: baùo aûnh, tuaàn baùo, ñaëc san, heä thoáng caùc keânh truyeàn hình cable ... ñöôïc ñaùnh giaù laø coù hieäu quaû quaûng caùo vì coù theå nhaém vaøo ñuùng ñoái töôïng khaùch haøng. Tuy nhieân caùc doanh nghieäp Vieät Nam caàn löu yù moät chieán dòch quaûng caùo coù theå trôû neân laõng phí neáu khoâng coù söï phoái hôïp vôùi caùc chuyeân gia trong ñuùng lónh vöïc vaø neáu khoâng chuaån bò moät keá hoaïch baùn haøng hoaøn haûo. Quaûng caùo vaø xuùc tieán baùn haøng laø moät phaàn chieán löôïc toång theå maø caùc nhaø xuaát khaåu neân hôïp taùc cuøng vôùi ñoái taùc nhaäp khaåu cuûa mình hoaëc caùc ñaïi lyù phaân phoái saûn phaåm taïi Nhaät ñeå tieán haønh moät caùch hieäu quaû nhaát. Nhìn chung ñeå ñöùng vöõng treân thò tröôøng Nhaät Baûn, caùc nhaø xuaát khaåu Vieät Nam caàn phaûi taïo ñöôïc moät hình aûnh ñaùng tin caäy cho saûn phaåm xuaát khaåu, thieän chí muoán thieát laäp quan heä hôïp taùc laøm aên laâu daøi vaø neân chöùng toû cho ñoái taùc thaáy raèng ñoù laø nhöõng maët haøng xuaát khaåu raát coù tieàm naêng vì ñaõ coù söï nghieân cöùu kyõ veà thò tröôøng, thò hieáu tieâu duøng, coù khaû naêng ñaùp öùng caùc ñôn haøng lôùn moät 77 caùch hoaøn haûo vaø nhanh choùng cuõng nhö thoûa maõn caùc ñoøi hoûi khaùc veà saûn phaåm vaø nhu caàu thöïc teá cuûa thò tröôøng Nhaät. Muoán laøm ñöôïc nhö vaäy khoâng chæ ñoøi hoûi noã löïc töø phía doanh nghieäp maø coøn caàn söï hoã trôï raát lôùn töø phía Nhaø nöôùc. Lôïi ích thu ñöôïc töø giaûi phaùp: Nhôø coù caùc chính saùch Marketing thích hôïp, ngaønh deät may Vieät Nam seõ taïo ra ñöôïc nhöõng saûn phaåm deät may coù chaát löôïng cao vaø mang tính chuyeân nghieäp, phuø hôïp vôùi nhu caàu tieâu duøng cuûa ngöôøi Nhaät. 3.2 Nhoùm giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc khoù khaên do ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng Nhaät 3.2.1 Giaûi phaùp khaéc phuïc khoù khaên lieân quan ñeán thôøi haïn giao haøng vaø heä thoáng phaân phoái - Tính toaùn thaät kyõ veà khaû naêng ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu giao haøng cuûa khaùch; ñeå traùnh thôøi gian “cheát” cho vieäc xaùc nhaän maãu; caùc doanh nghieäp Vieät Nam neân qui ñònh haún veà thôøi haïn xaùc nhaän ngay trong hôïp ñoàng. - Haøng hoùa vaøo thò tröôøng Nhaät qua nhieàu khaâu phaân phoái löu thoâng neân ñeán tay ngöôøi tieâu duøng thöôøng coù giaù caû raát cao so vôùi giaù nhaäp khaåu. Caùc nhaø xuaát khaåu Vieät Nam moät maët chaáp nhaän thöïc teá naøy ñeå chaøo haøng caïnh tranh, maët khaùc coá gaéng daàn chuyeån sang xuaát theo phöông phaùp FOB nhaèm naâng giaù trò gia taêng cho saûn phaåm deät may. Tuy nhieân neáu xuaát theo phöông thöùc FOB ñoøi hoûi ngöôøi baùn phaûi coù moái lieân heä tröïc tieáp vôùi ngöôøi mua cuoái cuøng, faûi coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm trong tìm nguoàn cung öùng vaûi, nguyeân lieäu, phuï lieäu. Phaûi thöïc hieän phoái hôïp nghieân cöùu giöõa hai ngaønh deät vaø may ngay töø khaâu nghieân cöùu thò tröôøng cho ñeán nghieân cöùu caùc maët haøng cuï theå veà maøu saéc, maãu maõ, kieåu vaûi … Vôùi nhöõng loaïi vaûi ñaõ deät ñöôïc thì neân saûn xuaát loaïi haøng may maëc naøo laø thích hôïp coù theå chaøo baùn vaø ñöôïc khaùch haøng öa thích, ñoàng thôøi vôùi 78 nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng veà caùc saûn phaåm may maëc thì phaûi saûn xuaát vaûi nhö theá naøo môùi ñaùp öùng ñöôïc. Nhöõng thoâng tin hai chieàu nhö vaäy caàn ñöôïc trao ñoåi vaø phoái hôïp thöôøng xuyeân. Tuy nhieân khoâng phaûi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû naøo cuõng coù theå laøm ñöôïc, vì vaäy giaûi phaùp ñaët ra ôû ñaây laø ñoøi hoûi söï lieân keát cuûa caùc nhoùm coâng ty ñeå hình thaønh neân moät taäp ñoaøn deät may chuyeân nghieäp hoaëc böôùc ñaàu coù theå lieân doanh lieân keát vôùi phía ñoái taùc Nhaät ñeå thöïc hieän xuaát theo hình thöùc FOB. Lôïi ích thu ñöôïc töø giaûi phaùp: Hoaøn thieän giaûi phaùp naøy giuùp caùc doanh nghieäp chuû ñoäng saép xeáp ñöôïc thôøi gian cho saûn xuaát, ñaûm baûo tieán ñoä giao haøng cho ñoái taùc Nhaät, taêng uy tín cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Chuyeån sang FOB giuùp caùc doanh nghieäp taêng lôïi nhuaän, chuû ñoäng trong saûn xuaát, kinh doanh. 3.2.2 Giaûi phaùp khaéc phuïc khoù khaên lieân quan ñeán thò hieáu vaø nhu caàu ngöôøi tieâu duøng Nhaät Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: - Toå chöùc caùc buoåi giao löu vaên hoùa, thoâng qua ñoù giôùi thieäu saûn phaåm deät may Vieät Nam, nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp tìm hieåu, naém baét sôû thích cuûa ngöôøi Nhaät veà maët haøng naøy. Ñoái vôùi doanh nghieäp: - Ngöôøi Nhaät raát nhaïy caûm vôùi nhöõng thay ñoåi theo muøa. Vì vaäy caùc doanh nghieäp khi thieát keá maãu cho caùc saûn phaåm deät may phaûi phuø hôïp vôùi töøng muøa caû veà chaát lieäu laãn kieåu daùng. Khi xaây döïng keá hoaïch baùn haøng, caùc doanh nghieäp phaûi tính ñeán söï khaùc bieät veà thôøi tieát. Chaúng haïn aùo sô mi nam caàn ñöôïc saûn xuaát vôùi loaïi vaûi daøy cho muøa ñoâng, vaø vaûi moûng, khoâng nhaên cho muøa heø bôûi vaøo muøa naøy thôøi tieát noùng böùc, ngöôøi Nhaät coù theå khoâng söû duïng aùo vest maø chæ maëc aùo sô mi. 79 Caàn löu yù vaán ñeà duy trì chaát löôïng saûn phaåm, böôùc ñaàu caùc doanh nghieäp khoâng nhaát thieát moïi chuûng loaïi haøng hoùa ñeàu phaûi coù chaát löôïng cao, maø ñieàu quan troïng laø chaát löôïng haøng hoùa phaûi oån ñònh. - Ngöôøi Nhaät raát coi troïng hình thöùc, ñaëc bieät khi mua moät saûn phaåm hoï raát chuù yù ñeán bao bì. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp cuõng caàn ñaàu tö thoûa ñaùng vaøo bao bì saûn phaåm, khoâng chæ taïo söï haáp daãn, loâi cuoán maø caàn neâu roõ thoâng tin chính xaùc veà tính chaát vaø chaát löôïng cuûa saûn phaåm, phuø hôïp vôùi tieâu chuaån quoác teá. Chaúng haïn treân bao bì cuûa aùo chemise caàn ghi roõ voøng coå, voøng tay, daøi aùo cho töøng size aùo. Nhieàu doanh nghieäp nghó raèng khi ñaàu tö vaøo bao bì seõ laøm taêng giaù thaønh, nhöng thöïc teá cho thaáy chính söï haáp daãn veà bao bì seõ giuùp taêng doanh soá, vaø söï goïn nheï, phuø hôïp laïi giuùp giaûm chi phí löu kho, löu baõi, töø ñoù giuùp giaûm giaù thaønh. - Phaûi naém baét thò hieáu cuûa ngöôøi Nhaät ñeå taïo ra saûn phaåm caøng gaàn thò tröôøng caøng toát. Ñieàu quan troïng laø phaûi coù phaûn öùng nhanh nhaïy vôùi khuynh höôùng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Khoâng chæ thuï ñoäng chôø ôû traïng thaùi “coù caàu môùi coù cung” maø phaûi chuyeån sang caùch nghó “cung taïo ra caàu”. - Veà vieäc ñònh giaù saûn phaåm, ngöôøi tieâu duøng Nhaät Baûn coù ñaëc ñieåm neáu hoï thaáy caàn thieát thì duø ñaét cuõng mua. Ngöôïc laïi nhöõng thöù maø thò tröôøng khoâng öa thì giaù duø reû cuõng khoâng theå baùn ñöôïc. Tuy nhieân, duø giaù saûn phaåm taïi Vieät Nam coù reû, song neáu giaù vaän chuyeån vaø thueá cao seõ laøm cho giaù thaønh saûn phaåm taêng leân vaø coù theå cao hôn so vôùi haøng hoùa cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Vì vaäy, vieäc ñònh giaù chaøo haøng khoâng neân döïa vaøo giaù baùn leû taïi thò tröôøng Nhaät Baûn maø phaûi chuù yù vaø so saùnh vôùi giaù caû cuûa ñoái thuû caïnh tranh. 80 KEÁT LUAÄN Chuùng ta ñaõ bieát cô sôû cuûa söï trao ñoåi buoân baùn quoác teá laø lôïi theá töông ñoái. Baèng caùch thöøa nhaän laø moãi saûn phaåm ra ñôøi ñoøi hoûi söï lieân keát gaén boù cuûa nhieàu yeáu toá khaùc nhau (voán, lao ñoäng, taøi nguyeân, ñaát ñai …) vaø coù söï cheânh leäch giöõa caùc nöôùc veà yeáu toá naøy, moãi nöôùc seõ chuyeân moân hoùa trong nhöõng ngaønh saûn xuaát cho pheùp söû duïng caùc yeáu toá vôùi chi phí reû hôn so vôùi caùc nöôùc khaùc. Ngaønh deät may Vieät Nam laø moät daãn chöùng nhö theá cho hoïc thuyeát naøy. Vôùi thò tröôøng Nhaät, chuùng ta coù khaù nhieàu thuaän lôïi veà lao ñoäng, veà söï hoã trôï cuûa chính phuû, caùc cô quan höõu quan vaø thuaän lôïi veà söï töông ñoàng vaên hoùa, gaàn guõi veà phong tuïc taäp quaùn. Tuy nhieân nghieân cöùu cho thaáy vaãn coøn ñoù raát nhieàu toàn taïi trong caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam vaø nhöõng khoù khaên, yeâu caàu khaét khe veà saûn phaåm töø thò hieáu ngöôøi tieâu duøng Nhaät Baûn khieán cho kim ngaïch xuaát khaåu hieän nay vaãn chöa töông xöùng vôùi noäi löïc hieän coù cuûa ngaønh deät may. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà veà naêng suaát lao ñoäng, tay ngheà coâng nhaân, caùc thuû tuïc haønh chính, tyû leä ñaùp öùng nguyeân lieäu, yeâu caàu nghieâm ngaët veà thôøi haïn giao haøng, tính ña daïng cuûa saûn phaåm … Chuùng ta ñaõ bieát neàn kinh teá theá giôùi ñang ôû giai ñoaïn toaøn caàu hoùa, söï caïnh tranh seõ trôû neân khoác lieät hôn bôûi caùc nöôùc ngaøy caøng coù cô hoäi vaø thuaän lôïi ngang baèng nhau. Vì vaäy vieäc ñeà ra caùc giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên nhaèm taêng khaû naêng caïnh tranh laø voâ cuøng thieát yeáu vaø mang tính caáp baùch. Vôùi muïc ñích ñoù, luaän aùn ñaõ ñeà ra nhöõng giaûi phaùp ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên tröôùc maét nhö söû duïng phöông phaùp haïch toaùn ngöôïc ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh trong khi naêng suaát lao ñoäng chöa ñöôïc caûi thieän, vaø caû nhöõng giaûi phaùp mang tính chieán löôïc laâu daøi nhö hình thaønh taäp ñoaøn deät may Vieät Nam, xaây döïng thöông hieäu, ñaàu tö vaøo heä thoáng thoâng tin ñeå söû duïng coâng ngheä CAD, CAM, taêng cöôøng ñaàu tö maùy moùc thieát bò, cho pheùp caùc haõng haøng khoâng khai thaùc theâm tuyeán bay ñi Nhaät … Thöïc hieän ñöôïc caùc giaûi phaùp naøy seõ giuùp ngaønh deät may Vieät Nam gia taêng hôn nöõa kim ngaïch xuaát khaåu haøng deät may sang thò tröôøng Nhaät, goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh deät may Vieät Nam treân böôùc ñöôøng hoäi nhaäp beàn vöõng vôùi thò tröôøng deät may theá giôùi. Höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi trong töông lai seõ tieáp tuïc nghieân cöùu veà dòch vuï Logistics cho haøng deät may sang Nhaät, goùp phaàn töï ñoäng hoùa vaø naâng cao khaû naêng caïnh tranh cho haøng deät may Vieät Nam sang thò tröôøng naøy. 81 BAÛNG CAÂU HOÛI: Trong nhieàu naêm qua, ngaønh deät may ñaõ ñoùng goùp raát nhieàu cho neàn kinh teá, vaø luoân chieám tyû troïng lôùn trong toång kim ngaïch xuaát cuûa Vieät Nam. Beân caïnh hai nhaø nhaäp khaåu lôùn Myõ,EU; Nhaät Baûn cuõng laø moät trong nhöõng thò tröôøng troïng ñieåm maø caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam muoán höôùng tôùi ñeå naâng cao saûn löôïng xuaát vaøo thò tröôøng naøy. Xuaát phaùp töø yù töôûng ñoù, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu ñeà taøi veà nhöõng khoù khaên cuûa caùc doanh nghieäp deät may xuaát khaåu Vieät Nam thöôøng gaëp trong quaù trình toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Nhaät; vaø moät soá neùt ñaëc tröng trong vaên hoùa giao thöông vôùi ngöôøi Nhaät Æ töø ñoù ñeà ra moät soá giaûi phaùp nhaèm naém baét roõ hôn nhaän thöùc tieâu duøng cuûa ngöôøi Nhaät veà haøng deät may; khaéc phuïc nhöõng khoù khaên hieän coù cuûa doanh nghieäp ñeå naâng cao hôn nöõa kim ngaïch xuaát maët haøng naøy. Baûng caâu hoûi döôùi ñaây seõ giuùp chuùng toâi hieåu saâu hôn veà nhöõng vaán ñeà treân töø thöïc teá cuûa Quyù doanh nghieäp . Vì vaäy chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï hôïp taùc cuûa Quyù doanh nghieäp ! (Baûng caâu hoûi naøy daønh cho caùc doanh nghieäp tröïc tieáp laøm coâng taùc xuaát khaåu, khoâng söû duïng dòch vuï) TEÂN COÂNG TY : ÑÒA CHÆ : TEL / FAX : EMAIL : PIC : 1. Coâng ty Anh / Chò thuoäc loaïi hình naøo trong caùc loaïi hình sau ? (Nhaø nöôùc, coå phaàn, TNHH. Doanh nghieäp tö nhaân hay loaïi khaùc) DNNN CTCP CT TNHH DNTN Loaïi khaùc 82 2. Giaù trò xuaát ñi Nhaät chieám tyû troïng bao nhieâu trong toång giaù trò xuaát khaåu haøng may maëc cuûa coâng ty? 80% 3. Hình thöùc xuaát chuû yeáu cuûa coâng ty Anh/Chò laø gì? Gia coâng / CMPTQ FOB Vietnam Caû gia coâng vaø FOB 4. Nguyeân phuï lieäu mua ôû Vieät Nam hay nhaäp khaåu? Mua trong nöôùc Nhaäp khaåu 5 . Maët haøng xuaát khaåu sang thò tröôøng Nhaät cuûa coâng ty Anh/chò? (coù theå löïa choïnnhieàu loaïi trong caùc loaïi sau) Underwear Shirt Jacket Jean Jumper Towel Skirt Uniform Loaïi khaùc (neáu coù).…………………………………………………………………… 6 . Tyû troïng cuûa töøng maët haøng trong toång kim ngaïch xuaát sang thò tröôøng Nhaät cuûa Quyù coâng ty? Underwear ……………………………………………% Shirt ……………………………………………% Jacket ……………………………………………% Jean ……………………………………………% Jumper ……………………………………………% 83 Towel ……………………………………………% Skirt ……………………………………………% Uniform ……………………………………% Loaïi khaùc (neáu coù).…………………………………………………………….. 7. Ñieàu kieän thöông maïi naøo Quyù coâng ty ñang aùp duïng? EXW FOB FCA FAS CFR CIF CIP CPT DAF DES DEQ DDP DDU 8. Phöông thöùc thanh toaùn coâng ty ñang söû duïng ? LC TT CAD D/P D/A 9. Neáu phaàn traû lôøi cho caâu hoûi thöù taùm laø LC, vui loøng cho bieát möùc ñoä ruûi ro coâng ty thöôøng gaëp do baát hôïp leä veà chöùng töø: Thöôøng xuyeân Thænh thoaûng Hieám khi 10. Neáu phaàn traû lôøi cho caâu hoûi thöù taùm laø TT, CAD, D/P, D/A baïn ñaõ bao giôø gaëp phaûi ruûi ro trong vaán ñeà thanh toaùn töø ngöôøi mua chöa? Chöa Coù Neáu coù , ruûi ro ñoù laø gì ? Thanh toaùn chaäm Khoâng thanh toaùn 11. Coâng ty Anh/chò coù gaëp khoù khaên trong quaù trình khai quan xuaát khaåu khoâng ? Coù Khoâng 12. Nhöõng khoù khaên ñoù laø gì ? ( caû khoù khaên khaùch quan vaø chuû quan) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 13. Haøng hoùa cuûa Coâng ty Anh/chò thuoäc daïng kieåm hoùa hay mieãn kieåm ? 84 Mieãn kieåm Kieåm hoùa 14. Coâng ty Anh/chò coù khoù khaên gì trong quaù trình chuaån bò caùc chöùng töø xuaát khaåu khoâng? Coù Khoâng 15. Ñoù laø nhöõng khoù khaên gì? • C/O ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... • Bill of Lading ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... • Chöùng töø khaùc ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 16. Coâng ty Anh /Chò coù gaëp khoù khaên töø phía Carrier / Forwarder khoâng? Khoù khaên ñoù laø gì? Coù Khoâng ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 17. Coâng ty Anh /Chò coù gaëp khoù khaên veà thôøi haïn giao haøng khaét khe cuûa khaùch haøng khoâng? Coù Khoâng Nguyeân nhaân cuûa vieäc giao haøng khoâng kòp : Do nguoàn nguyeân lieäu chöa ñöôïc cung caáp kòp thôøi Do saûn xuaát khoâng kòp tieán ñoä Nguyeân nhaân khaùc ………………………………………………………………………………………. 18.Khaùch haøng tìm ñeán coâng ty Anh /Chò qua luoàng thoâng tin naøo trong soá caùc luoàng thoâng tin sau: Töï khaùch haøng tìm ñeán 85 Qua caùc nguoàn thoâng tin : saùch baùo, taïp chí, Internet Nguoàn khaùc ………………………………………………………………………………………………. 19.Hình thöùc naøo döôùi ñaây ñöôïc coâng ty Anh / Chò söû duïng ñeå quaûng baù coâng ty Quaûng caùo qua truyeàn hình Quaûng caùo qua saùch baùo, taïp chí, Internet Caùc hình thöùc khaùc ………………………………………………………………………………………. 20. Hieän nay baïn ñang thöôøng söû duïng hình thöùc naøo trong giao dòch vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi? Email Fax Tel Gaëp tröïc tieáp 21. Ngoân ngöõ thöôøng söû duïng trong kinh doanh vôùi ngöôøi Nhaät? Tieáng Nhaät Tieáng Anh Caû tieáng Anh laãn tieáng Nhaät 22. Moät soá ñeà xuaát giuùp caûi tieán tình hình xuaát khaåu haøng deät may vaøo thò tröôøng Nhaät ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN SÖÏ HÔÏP TAÙC CUÛA QUYÙ COÂNG TY ! 86 DANH SAÙCH CAÙC ÑÔN VÒ XUAÁT KHAÅU DEÄT MAY ÑÖÔÏC ÑIEÀU TRA STT Teân coâng ty Tel Fax Ngöôøi lieân heä 1 Quadrille Vieät Nam 061-891179 061-891909 Phaïm Ngoïc Höng 2 Coâng ty May Bình Minh 5531367 5533348 Nguyeãn t Toá Anh 3 Cty TNHH Taân Laïc Vieät 8650594 8627263 Ms. Mai 4 Cty TNHH Hieån Ñaït 8496103 8495924 Ms. Truùc 5 Cty May Ñoàng Tieán 061 822248 061 823441 Ms. Höông 6 Cty May Chôï Lôùn 8502961 9810329 Mr. Tröôøng 7 Cty TNHH Unimax SG 7701793 7701793 Traàn Vaên Phöông 8 Cty TNHH Lan Anh 9325509 9327735 Mr.Quyeán 9 Cty May theâu An Phöôùc 8350059 8350058 Ms.Trang 10 Cty deät may Gia Ñònh 8942145 8940291 Mr. Döông 11 Cty May Höõu Nghò 9502680 8553476 Mr. Chöông 12 Cty May Hoàng Vaân 8989591 8989590 Ms. Hoàng 13 Xí nghieäp Legamex 4 8653197 9702987 Mr. Duõng 14 Cty deät may Nha Trang 058831050 058831052 Mr. Chöông 15 Cty May 10 04-8276923 04-82760923 Mr. Hieäu 16 Cty May Nhaø Beø 8725107 8722833 Mr. Cöôøng 17 Cty May Vieät Tieán 8640800 8645085 Ms.Nga 18 Cty May Taân Bình 8492124 8490014 Ms. Hoaøng 19 Cty deät may Thaønh Coâng 8154002 8154008 Ms.Nga 20 Cty May Thaéng Lôïi 8152065 8153076 Ms. Döông 21 Cty Traàn Vuõ 9304854 9304854 Ms.Huyeàn 87 PHUÏ LUÏC 1 : Chi tieát töøng maët haøng nhaäp khaåu vaøo Nhaät naêm 2002 Value basis HS Code Items Gender Value Share 61 Total of knit wear 883,512 42,6% 6101 Coats Men’s 6,072 0.3% 6102 Coats Women’s 9,688 0.5% 6103 Suits Men’s 16,755 0.8% 6104 Suits Women’s 43,300 2.1% 6105 Shirts Men’s 30,056 1.5% 6106 Shirts Women’s 54,165 2.6% 6107 Underwear, pyjama Men’s 25,279 1.2% 6108 Underwear, pyjama Women’s 57,629 2.8% 6109 T-shirts Unisex 132,324 6.4% 6110 Jersey, cardigans Unisex 378,237 18.3% 6111 Babies’ garments and clothing acc. Unisex 15,590 0.8% 6112 Track suits, ski suits and swimwear Unisex 8,415 0.4% 6113 Products,knitted/ crocheted Unisex 4,586 0.2% 6114 Other garments, knitted / crocheted Unisex 13,074 0.6% 6115 Panty hose and socks, ect Unisex 53,442 2.6% 6116 Gloves,mittens and mitts Unisex 24,306 1.2% 6117 Accessories Unisex 10,596 0.5% 62 Total of woven wear 1,188,206 57.4% 88 6201 Coats Men’s 91,182 4.4% 6202 Coats Women’s 113,347 5.5% 6203 Suits Men’s 230,275 11.1% 6204 Suits Women’s 323,375 15.6% 6205 Shirts Men’s 83,520 4.0% 6206 Shirts Women’s 83,520 4.0% 6207 Underwear, pyjama Men’s 26,502 1.3% 6208 Underwear, pyjama Women’s 18,919 0.9% 6209 Babies’ garments and clothing acc. Unisex 3,742 0.2% 6210 Other textile materials Unisex 23,410 1.1% 6211 Track suits, ski suits and swimwear Unisex 83,976 4.1% 6212 Brassieres, girdles, corsets,ect. Women’s 56,870 2.7% 6213 Handkerchief Unisex 6,440 0.3% 6214 Shawls, scarves,mufflers Unisex 17,577 0.8% 6215 Ties Men’s 16,406 0.8% 6216 Gloves, mittens, and mitts Unisex 4,860 0.2% 6217 Accessories Unisex 5,275 0.3% TOTAL 2,071,718 100.0% Units: Yen million Source:Japan Exports and Imports 89 PHUÏ LUÏC 2: Leading exporters of knit wear to Japan by category (2002, value basis) Second Third Items Gender Value Chin a Country Shar e Country Shar e USA EU Coats Men’s 6,072 81.9 % USA 4.3% VietNa m 3.1% 4.3% 4.7% Coats Women’ s 9,688 80.9 % Italy 4.6% VietNa m 4.5% 0.9% 7.8% Suits Men’s 16,755 91.5 % Thailan d 2.8% VietNa m 1.0% 0.7% 1.3% Suits Women’ s 43,300 75.4 % R.Kore a 7.8% Italy 5.6% 3.2% 8.3% Shirts Men’s 30,056 72.2 % Italy 5.0% Thailand 3.7% 1.5% 7.9% Shirts Women’ s 54,165 67.1 % R.Kore a 12.7 % Italy 8.1% 1.8% 12.0 % Underwear,pyja mas Men’s 25,279 87.6 % R.Kore a 5.0% Thailand 2.5% 0.2% 0.6% Underwear,pyja mas Women’ s 57,629 87.9 % VietNa m 4.3% Thailand 2.2% 0.3% 2.1% T-shirts Unisex 132,32 4 77.6 % USA 5.9% R.Korea 3.2% 5.9% 4.0% Jerseys, cardigans Unisex 378,23 7 84.6 % Italy 5.9% R.Korea 2.7% 0.7% 8.2% Babies’ garments and clothing acc. Unisex 15,590 86.7 % R.Kore a 3.6% VietNa m 1.8% 0.3% 1.4% 90 Track suits, ski suits ,swimwear Unisex 8,415 77.8 % R.Kore a 8.0% VietNa m 5.8% 0.9% 2.0% Products, knitted or crocheted Unisex 4,586 85.6 % Taiwan 3.6% Thailand 2.6% 1.3% 3.1% Other garments, knitted or crocheted Unisex 13,074 69.9 % R.Kore a 11.5 % Indonesi a 4.1% 2.7% 4.6% Panty hose and socks Unisex 53,442 74.1 % R.Kore a 11.2 % Thailand 6.1% 2.4% 2.7% Gloves, mittens and mitts Unisex 24,306 65.1 % Malaysi a 17.7 % Indonesi a 4.1% 0.3% 0.5% Accessories Unisex 10,596 75.6 % Italy 8.3% UK 3.5% 1.3% 15.1 % TOTAL 883,51 2 80.5 % 1.8% 6.2% Units: Yen million Source: Japan Exports and Imports 91 PHUÏ LUÏC 3: Leading exporters of woven wear to Japan by category (2002, value basis) Second Third Items Gender Value Chin a Country Shar e Country Shar e USA EU Coats Men’s 91,182 80.7 % VietNa m 6.3% Italy 4.1% 1.4% 6.8% Coats Women’ s 113,347 82.2 % Italy 6.7% VietNa m 3.9% 0.4% 10.0 % Suits Men’s 230,275 79.3 % Italy 5.9% VietNa m 3.0% 0.9% 7.2% Suits Women’ s 323,375 78.8 % Italy 8.0% France 2.7% 1.9% 12.5 % Shirts Men’s 83,520 77.1 % Italy 3.7% Indonesi a 3.7% 1.0% 5.1% Shirts Women’ s 82,530 81.8 % Italy 6.1% India 2.7% 0.6% 8.8% U.wear,pyja mas Men’s 26,502 94.6 % Indones ia 3.9% VietNa m 0.6% 0.1% 0.2% Underwear,p yjam Women’ s 18,919 91.6 % VietNa m 4.9% Indonesi a 1.1% 0.1% 0.9% Babies’ garments and clothing acc. Unisex 3,742 81.4 % India 4.1% Indonesi a 3.3% 0.2% 2.9% Other textile materials Unisex 23,410 88.3 % VietNa m 3.8% Banglad es 1.3% 0.2% 1.8% Track suits, Unisex 83,976 80.9 VietNa 12.7 Indonesi 1.1% 0.6% 1.1% 92 ski suits and swimwear % m % a Brassieres,gir dles, corsets, ect Women’ s 56,870 77.4 % VietNa m 11.7 % Thailand 3.0% 0.4% 3.8% Handkerchief Unisex 6,440 63.2 % German y 9.1% R.Korea 7.3% 1.0% 13.2 % Shawls, scarves, mufflers ect Unisex 17,577 45.7 % Italy 25.8 % U.K. 8.9% 0.5% 43.4 % Ties Men’s 16,406 33.7 % Italy 50.4 % France 9.7% 2.1% 62.9 % Gloves, mittens and mitts Unisex 4,860 75.5 % VietNa m 13.5 % U.S.A 2.9% 2.9% 1.1% Accessories Unisex 5,275 77.5 % U.S.A 7.3% R.Korea 4.1% 7.3% 4.4% TOTAL 1,188,20 6 79.1 % 1.1% 9.2% Units: Yen million Source: Japan Exports and Import 93 PHUÏ LUÏC 4: BIEÅU THUEÁ NHAÄP KHAÅU CHO CAÙC SAÛN PHAÅM DEÄT MAY VAØO NHAÄT 94 PHUÏ LUÏC 5: MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH VEÀ SIZE ÔÛ CAÙC NÖÔÙC 95 PHUÏ LUÏC 6: MOÄT SOÁ NHAÕN QUI ÑÒNH TRONG HEÄ THOÁNG JIS 96 PHUÏ LUÏC 7: CAÙC DAÁU CHÖÙNG NHAÄN CHAÁT LÖÔÏNG KHAÙC. YÙ nghóa Phaïm vi söû duïng Daáu Q: chaát löôïng vaø ñoä ñoàng nhaát cuûa saûn phaåm Duøng cho caùc loaïi saûn phaåm deät, bao goàm : quaàn aùo treû em vaø caùc loaïi quaàn aùo khaùc, khaên traûi giöôøng Daáu S: ñoä an toaøn Duøng cho nhieàu chuûng loaïi haøng hoùa daønh cho treû em, ñoà gia duïng, duïng cuï theå thao Daáu Len Duøng cho sôïi len, quaàn aùo len nguyeân chaát, ñoà len ñan, thaûm, haøng deät kim, coù treân 99% len môùi. Daáu SIF: caùc haøng may maëc coù chaát löôïng toát Haøng may maëc nhö quaàn aùo nam, nöõ, oâ, aùo khoaùc, baloâ vaø caùc saûn phaåm phuïc vuï cho theå thao. 97 98 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät 1. Jetro (1998), “Nhaät Baûn_Taêng cöôøng hieåu bieát vaø hôïp taùc”, tr.78-88. 2. Phoøng Thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam (2000), Kinh doanh vôùi thò tröôøng Nhaät Baûn, tr.121 – 137., NXB Lao ñoäng. 3. Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn(2004), “Kyû yeáu xuaát khaåu Vieät Nam 2004”, NXB Toång hôïp TPHCM. 4. GS.TS Voõ Thanh Thu(2003), “Quan heä kinh teá quoác teá “, NXB Thoáng keâ. Tieáng Anh 1. JETRO (2002),”Marketing Guidebook for major imported products, p. III”. 2. JETRO (2001), “Import & Standard”. 3. Ken Arakawa, “How to access to Japanese market”, JETRO. Baùo, taïp chí 1. Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn, soá 11 ngaøy 08/03/2001; soá 33 ngaøy 09/08/2001; soá 50 ngaøy 06/12/2001; soá 06 ngaøy 31/01/2002; soá 11 ngaøy 07/03/2002; soá 12 ngaøy 14/03/2002; soá 08 ngaøy 13/02/2003. 2. Taïp chí thoâng tin thöông maïi (chuyeân ngaønh deät may), Boä Thöông maïi 3. Taïp chí Deät may Vieät nam, Hieäp hoäi deät may Vieät Nam. Maïng Internet : 1. Website Jetro Nhaät Baûn: www.jetro.go.jp 2. Website Haûi quan Nhaät Baûn: www.customs.go.jp 3. Moät soá website khaùc: www.vietrade.gov.vn; www.dei.gov.vn ; www.ncnb.org.vn ; www.vneconomy.com.vn ; www.mot.gov.vn ; www.jtia.or.jp www.jaic.or.jp ; www.miti.co.jp ; www.japansociety.co.uk www.hatrade.com; www.vinatex.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXuất khẩu hàng hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.pdf
Luận văn liên quan