Đề thi triết 2 trường đại học thương mại

Đề 20 1.(3đ) Tại sao nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt. Tại sao khi thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán, tiền tệ càng làm cho mâu thuẫn của kinh tế hàng hóa càng gay gắt. 2. (2đ) Mô hình nhà nước CNXH đầu tiên trên thế giới. 3. (3đ): Phân tích bản chất của địa tô TBCN. Phân biệt địa tô TBCN và địa tô phong kiến 4. (2đ) Có một nhà tư bản đầu tư vs tư bản ứng trc là 1,2 tỉ euro. Cấu tạo hữu cơ là 5/1, tỉ suất gttd là 100%, gttd tư bản hóa là 45 %. hỏi khối lượng gttd tư bản hóa tăng bn lần nếu trình độ bóc lột tăng lên 200%

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3869 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi triết 2 trường đại học thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỪ ĐỀ 17 TRỞ XUỐNG ĐÃ CÓ J Đề 20 1.(3đ) Tại sao nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt. Tại sao khi thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán, tiền tệ càng làm cho mâu thuẫn của kinh tế hàng hóa càng gay gắt. 2. (2đ) Mô hình nhà nước CNXH đầu tiên trên thế giới. 3. (3đ): Phân tích bản chất của địa tô TBCN. Phân biệt địa tô TBCN và địa tô phong kiến 4. (2đ) Có một nhà tư bản đầu tư vs tư bản ứng trc là 1,2 tỉ euro. Cấu tạo hữu cơ là 5/1, tỉ suất gttd là 100%, gttd tư bản hóa là 45 %. hỏi khối lượng gttd tư bản hóa tăng bn lần nếu trình độ bóc lột tăng lên 200%. ( nhà tb ứng trước 1,2 tỉ EUR, cấu tạo hữu cơ là 5/1, khối lượng giá trị thặng dư là 100%, có 45% khối lượng giá trị thặng dư dc tư bản hóa. nếu m' tăng lên 200% thì M thay đổi như thế nào?) (bài nè t ra gấp 2 lần k biết đúng k. vì k nghĩ nó đơn giản thế ) Đề 7 dễ hơn 1. Sản xuất hh là j. 2 thuộc tính của sxhh và mối qh 2. Mâu thuẫn CT chung của tư bản. 3. quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lenin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN 4. nhà tư bản đầu tư 50 tỉ USD trong đó 40 tỉ dùng để mua TLSX. Số nhân công là 10.000 công nhân, trình độ bóc lột 300%. Lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra là bao nhiêu? Đề 11 Câu 1 (4d): Việc chiếm đoạt giá trị thặng dư dưới CNTB có tuân theo quy luật giá trị k? Tại sao? Lấy ví dụ minh họa Câu 2(3d): Tại sao nói: CNTB độc quyền là giai đoạn phát triển theo quy luật của CNTB tự do cạnh tranh Câu 3(3d): Nêu đặc trưng của nền dân chủ XHCN? Đặc trưng đó được thể hiện ở Việt Nam ntn? Đề 17. Câu 1:K/N tích tụ tập trung tư bản. Vì sao nói tích lũy tư bản tăng làm tích tụ và tập trung tư bản cũng tăng Câu 2:Nêu đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở việt nam Câu 3: Xuất khẩu tư bản là gì. So sánh xuất khẩu tư bản và xuất khẩu hàng hóa. Biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản hiện nay đề 18:ngày 16/6 của khoa H: câu 1:Vì sao nói tiền tệ là sản phẩm của sự phát triển biện chứng của sản xuất và trao đổi hàng hóa? câu 2:Phân biệt địa tô chênh lệch I,II,địa tô tuyệt đối?phân tích quá trình hình thành địa tô tuyệt đối? VD minh họa? câu 3:phân tích những thành tựu nổi bật của CNXH hiện thực trên thế giới? Đề 11: Câu 1 (4d):Việc chiếm đoạt giá trị thặng dư dưới CNTB có tuân theo quy luật giá trị k? Tại sao? Lấy ví dụ minh họa Câu 2(3d): Tại sao nói: CNTB độc quyền là giai đoạn phát triển theo quy luật của CNTB tự do cạnh tranh Câu 3(3d):Nêu đặc trưng của nền dân chủ XHCN? Đặc trưng đó được thể hiện ở Việt Nam ntn? ĐỀ6: Câu1:Vì sao nói trong quá trình tích lũy TB,TB ko những tăng lên về quy mô mà còn ko ngừng biến đổi về kết cấu?Vd minh họa Câu2:PT vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện SMLS của GCCN Câu3:PT những biểu hiện mới của những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB ĐQ ĐỀ 14: Câu1:Nhà TB thương nghiệp có cần phải bán hàng hóa cao hơn giá trị ko?Vì sao?VD minh họa Câu2:Tại sao nói XKTB là đặc điểm ktế cơ bản của CNTB ĐQ.So sánh XKTB và XKHH Câu3: ĐẶc trưng của nền văn hoá XHCN. Vsao phải xd nền vh xhcn?Liên hệ VN đề 9: câu 1:nội dung tác dụng của quy luật giá trị? tác dụng nghiên cứu vấn đề này ở việt nam? câu 2:giá trị thặng dư là gì , khối lượng và tỷ suất giá trị thặng dư? nêu 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? ý nghĩa việc nghiên cứu ? câu 3: phân tích tính tất yếu phải xây dựng nhà nước XHCN? vận dụng vào việt nam? Đề: 1. mục tiêu động lực và nội dung của CMXHCN? 2.điều kiện hình thành sản xuất hàng hoá ...... 3. bản chất động lực tích luỹ tư bản. Đề : Câu 1: trình bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. phân tích ý ngĩa thực tiễn của việc ngiên cứu này vs nên pt? của kinh tế thị trg` hàng hoá ở Việt Nam câu 2: Phân tích thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản. Nhữg nhân tố ảnh hưỏng đến quy mô tích luỹ tư bản Câu 3: phân tích mục tiêu, động lực và nội dung của CM XHCN Đề : Câu 1: Hàng hóa là gì? phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ giữa hai thuộc tính đó. Câu 2: Phân tích mâu thuẫn công thức chung của chủ nghĩ tư bản? Câu 3: Nêu những điều kiện khách quan của các nhà triết học tiến bộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đề 13: câu 1: Vì sao nói trong thơi kì quá độ từ CNTB lên CNXH đặc điểm của nền kt là nền kt có nhiều thành phần ?liên hệ thực tế ở VN câu 2:nêu bản chất và hình thức biểu hiện của CNTB độc quyền nhà nước câu3:nền VHXHCN là gì ?vì sao phương thức xây dựng nền VHXHCN là việc kế thừa nhưnhx giấ trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc văn hóa tinh hoa của nhân loại ?liên hệ thực tế ở VN đề 1: Câu 1: trình bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá. phân tích ý ngĩa thực tiễn của việc ngiên cứu này vs nên pt? của kinh tế thị trg` hàng hoá ở Việt Nam câu 2: Phân tích thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản. Nhữg nhân tố ảnh hưỏng đến quy mô tích luỹ tư bản Câu 3: phân tích mục tiêu, động lực và nội dung của CM XHCN de thi ngay 18/6 1. Phan tich dieu kien xuat hien san xuat hang hoa. Y nghia cua viec nghien cuu dieu nay........... 2. Phan tich thuc chat cua tich luy tu ban... Cac yeu to anh huong den quy mo tich luu 3, Muc tieu, dong co và noi dung cua cach mang xa hoi chu nghia Đề 4(khoa B) 1.giá cả là gì? tại sao trên thị trường giá cả hàng hoá thường xuyên biến độnggia 2.giải thích quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất trong CNTB 3.trình bày khái niệm và phân tích nguyên nhân của cm XHCN?phân tích nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cm XHCN? đề 10: câu 1: bản chất của tiền tệ? nêu các chức năng của tiền tệ? câu 2: thế nào là tư bản bất biến(TBBB), tư bản khả biến(TBKB), tư bản lưu động, tư bản cố định. Trình bày cơ sở của sự phân chia và ý nghĩa của sự phân chia thành các tư bản đó? câu 3: thế nào là dân chủ và nên dân chủ? cho ví dụ minh họa. Triết 2 của lhoa E là: 1. Có phải tư bản thương nghiệp bán hàng hóa cao hơn giá trị của hàng hóa để thu lợi nhuận? Giải thích? cho v í dụ minh hoạ. 2. Tại sao nói xuất khẩu tư bản là biểu hiện đặc trưng của CNTBĐQ? phan biệt XKhẩu tư bản với xuất khẩu hàng hoá? 3.ĐẶc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?liên hệ với VNam? cau này còn một ý nũa nhưng tó quên rồi.:-s để 8(khá khó): câu 1:thế nào là lượng giá trị?phân tích tác động của năng suất lao động và cường độ lao động với lượng giá trị và lượng hàng hoá? câu 2:Phân tích tính tất yếu và đặc điểm của việc đi từ thời kì quá độ lên CNXH? vận dụng vào thời kì quá độ ở việt nam? câu 3:Nêu lên mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh tự do trong thời kì TBĐQ?phân tích sự biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư ở thời kì TBDQ đề 12 Câu 1 : Tính tuần hoàn và chu chuyển tư bản là gì?Nêu tác dụng và biện pháp để tăng tốc độ chu chuyển tư bản?Ý nghĩa thực tiến trong việc nghiên cứu vấn đề này ??? Câu 2 : Tại sao nói chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là giai đoan phát triển tất yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền? Câu 3 : Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN?Liên hệ thực tế Việt Nam? đề 5 khoa S ngayf 24/6 nhé Câu 1 : SẢn xuất hàng hoá là j? nêu đặc trưng của sản xuất hàng hoá? phân biệt kinh tế hàng hoá, kinh tế tự nhiên. Câu 2 : Giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư tuyệt đối là j ? tại sao nói giá trị thặng dư siêu nghạch là bién tướng của giá trị thặng dư tương đối và thúc đẩy TBCN fát triển Câu 3 : Liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong cách mạng XHCN Đề 7 khoa E: Câu 1 :Thế nào là lượng giá trị hàng hóa?Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động và cường độ lao động đối với hàng hóa về mặt giá trị và hiện vật? Câu 2:Hãy phân tích tính tất yếu khách quan và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH?Liên hệ với thời kỳ quá độ ở VN? Câu 3:Hãy làm rõ mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong giai đoạn CNTBDQ? Phân tích biểu hiện của quy luật giá trị va quy luật giá trị thăng dưtrong giai đoạn phát triển này của CNTBDQ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi Triết 2 trường Đại Học Thương Mại.doc
Luận văn liên quan