Diện thừa kế theo pháp luật

Diện thừa kế theo pháp luật. Một trong những vấn đề chính yếu của chế định thừa kế theo pháp luật là việc xác định diện thừa kế ( xác định phạm vi những người được thừa kế theo pháp luật hưởng di sản của người chết để lại. Về diện và hàng thừa kế chỉ được đặt trong trình tự thừa kế theo pháp luật. Về diện thừa kế, qua các chế độ xã hội cùng có một đặc điểm chung là: chủ yếu do quan hệ hôn nhân và gia đình chi phối; mặt khác nó cũng tuỳ thuộc vào quan hệ sản xuất của từng giai đoạn phát triển xã hội và còn dựa trên những quy định pháp luật của mỗi chế độ xã hội nhất định mà phạm vi những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật lại được quy định tại diện rộng hẹp khác nhau.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/02/2013 | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Diện thừa kế theo pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Diện thừa kế theo pháp luật. Một trong những vấn đề chính yếu của chế định thừa kế theo pháp luật là việc xác định diện thừa kế ( xác định phạm vi những người được thừa kế theo pháp luật hưởng di sản của người chết để lại. Về diện và hàng thừa kế chỉ được đặt trong trình tự thừa kế theo pháp luật. Về diện thừa kế, qua các chế độ xã hội cùng có một đặc điểm chung là: chủ yếu do quan hệ hôn nhân và gia đình chi phối; mặt khác nó cũng tuỳ thuộc vào quan hệ sản xuất của từng giai đoạn phát triển xã hội và còn dựa trên những quy định pháp luật của mỗi chế độ xã hội nhất định mà phạm vi những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật lại được quy định tại diện rộng hẹp khác nhau. Ở nước ta, trước năm 1945 dưới chế độ cũ, nhất là dưới chế độ phong kiến với ý thức bảo vệ chế độ tư hữu tài sản nhằm duy trì sự bóc lột của mình, giai cấp thống trị xem quyền tư hữu là một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Ngay trong quan hệ gia đình thì quan hệ huyết thống cũng được coi trọng và đề cao, còn quan hệ hôn nhân thì bị xem nhẹ. Tư tưởng trọng nam, khinh nữ nặng nề đã có sự ảnh hưởng sâu sắc đến chế định thừa kế. Thừa kế di sản trong thời kỳ này được xem như một phương tiện để duy trì và bảo vệ khối tài sản của nội tộc, và do những người trong nội tộc của người đề lại di sản được ưu tiên thừa hưởng. Địa vị của người vợ trong quan hệ gia đình luôn bị đẩy xuống bậc thứ yếu so với các con và người chồng trong những quan hệ xã hội thông thường và trong cả quan hệ thừa kế. Trong những quy định trong Dân luật Bắc kỳ và Dân luật Trung kỳ thì diện thừa kế theo pháp luật được quy định bao gồm: các con đẻ, con nuôi, các cháu, cha, mẹ, ông, bà nội, các cụ nội, anh, chị, em ruột của người để lại di sản. Chỉ khi nào không còn thân thuộc bên họ nội của người để lại di sản thì khi đó di sản thuộc về bên họ ngoại của người để lại di sản và cũng gồm những người tương ứng như bên họ nội của người đó được hưởng. Theo luật của chế độ thực dân, phong kiến thì diện thừa kế còn bao gồm con ngoại hôn của người quá cố được khai nhận hợp lệ và những người còn được sinh ra khi cha hay mẹ còn độc thân cũng có quyền thừa kế như con ngoại hôn. Nhưng con không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người mẹ đẻ đã tái giá qua đời. Người vợ chính của người quá cố được hưởng toàn bộ di sản trong trường hợp không còn người thân thuộc bên chồng. Ngược lại, người vọ thứ không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của chồng, lợi ích của người vợ thứ chỉ được ở lại nhà chồng, hưởng lương thực và tiền chi dùng cho sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Người chồng thuộc diện thừa kế di sản của người vợ chính qua đời trước, quyền này của người chồng không được đáp ứng trong trường hợp người vợ thứ chết trước mà có con. Một người thuộc diện thừa kế nếu còn sống vào thời điểm mở thừa kế và không bị toà án tước quyền thừa kế. Những Bộ luật của chế độ cũ quy định về diện thừa kế theo nguyên tắc ưu tiên bảo vệ quyền thừa kế của những người thuộc họ nội của người để lại di sản và có sự phân biệt giữa vợ cả và vợ thứ trong việc hưởng di sản của người chồng chết trước. Quyền lợi của người vợ goá chỉ được bảo vệ sau các con, cháu, cha, mẹ, ông, bà, các cụ, anh, chị, em, ruột của người để lại di sản. Qua sự phân tích trên đây, sơ bộ chúng ta cũng có thể thấy sự mất bình đẳng, tư tưởng trọng nam khinh nữ trong chế định thừa kế của pháp luật thời kỳ phong kiến. Tóm lại diện thừa kế theo pháp luật của chế độ cũ chủ yếu dựa vào quan hệ huyết thống nội tộc, quan hệ huyết thống ngoại tộc chỉ được xét vào diện thừa kế khi không còn người thừa kế thuộc quan hệ huyết thống nội tộc. Ngược lại với bản chất pháp luật của chế độ cũ, pháp luật thừa kế của nước ta đã xoá bỏ tàn tích của tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ và quy định người vợ goá hoặc người chồng goá thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người chồng hoặc người vợ chết trước. Vào những năm đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, pháp luật thừa kế của chế độ cũ vẫn được áp dụng, trừ những điều khoản trái với nền độc lập và dân chủ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong hoàn cảnh đó, diện thừa kế theo pháp luật ở nước ta vẫn dựa theo những quy định của pháp luật thuộc chế độ cũ để xác định. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 9 Hiến pháp năm 1946, người “đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”, trong đó có quyền thừa kế như những người con khác của người để lại di sản. Điều 9 của Hiến pháp năm 1946 được xem như một quy định mang tính nguyên tắc chi phối quyền thừa kế di sản của người chồng goá hoặc người vợ goá trong việc hưởng di sản của người chồng hoặc người vợ chết trước. Đặc biệt, khi Sắc lệnh số 97- SL ngày 22-5-1950 được ban hành, diện thừa kế theo pháp luật được chính thức quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Sắc lệnh gồm: Con cháu, vợ hay chồng của người để lại di sản. Như vậy, diện thừa kế theo pháp luật dưới chế độ mới bước đầu đã được xác định theo quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, gồm những người có quan hệ gần gũi nhất của người để lại di sản. Nếu trong thời kỳ thực dân, phong kiến ở nước ta, pháp luật có những quy định ưu tiên bảo vệ quyền thừa kế của những người có quan hệ huyết tộc nội tộc với người để lạ di sản thì ở chế độ mới, người vợ hay người chồng của người đó được pháp luật quy định họ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của nhau. Theo những quy định của Sắc lệnh số 97- SL thì quan hệ hôn nhân được khẳng định là căn cứ xác định người vợ hoặc người chồng của người chết thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người đó. Quy định tại Điều 10 và điều 11 của sắc lệnh số 97- SL về diện thừa kế theo pháp luật đã xoá bỏ tận gốc những quy định bất bình đẳng về thừa kế trong các Bộ luật dân sự của chế độ cũ. Thực chất, sắc lệnh số 97- SL đã cụ thể hoá Hiến pháp năm 1946 về quyền bình đẳng của vợ chồng trong quan hệ gia đình. Có thể khẳng định rằng điều 10 và điều 11 của Sắc lệnh số 97-SL đã đặt nền móng đầu tiên về cơ sở xác định diện thừa kế theo pháp luật dưới chế độ mới. Diện thừa kế đước mở rộng một bước khi Bộ tư pháp ban hành Thông tư số 1742 để hướng dẫn toà án các cấp trong việc giải quyết những tranh chấp về thừa kế, theo đó những người thuộc diện thừa kế gồm có: Vợ, chồng, các con đẻ, các con nuôi, các cháu, các chắt, cha, mẹ của người để lại di sản và những người thừa kế khác. Tuy nhiên, “những người thừa kế khác” là ai thì trong thông tu 1742 đã không chỉ rõ. Diện thừa kế theo pháp luật trong các trường hợp cụ thể cũng được quy định rất rõ ngay trong một số văn bản. Ví dụ: Tại Điều 1 của Nghị định số 19-CP ngày 29-06-1960 và tại điều 5 Nghị định số 24-CP ngày 13-2-1961 của Hội đồng Chính phủ(về quyền quản lý của Nhà nước đối với nhà, đất vắng chủ ở miền Bắc). Theo quy định tại các văn bản này thì diện những người thừa kế theo pháp luật gồm: vợ, chồng, con, bố, mẹ của chủ nhà vắng mặt có quyền thừa kế đương nhiên. Thực tiễn của việc giải quyết tranh chấp về thừa kế tại toà án nhân dân các cấp đã phát sinh vấn đề liên quan đến việc xác định phạm vi những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật mà các văn bản trước đó quy định không thể giải quyết thoả đáng những tranh chấp thừa kế phát sinh. Trên cơ sở của nguyên tắc: “ Nam nữ bình đẳng về quyền thừa kế”, đồng thời với việc “ củng cố và phát triển tình đoàn kết, thương yêu trong nội bộ gia đình, tăng cường tinh thần phấn khởi sản xuất của mọi người”, diện thừa kế theo pháp luật tiếp tục được mở rộng thêm tại Thông tư số 594. Theo thông tư số 594, diện thừa kế theo pháp luật gồm những người sau đây: Vợ goá(vợ cả goá, vợ lẽ goá); con đẻ và con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc, bố nuôi, mẹ nuôi: ông bà nội và ngoại; anh chị em ruột, anh chị em nuôi của người để lại di sản. Diện thừa kế theo pháp luật được xác định theo Thông tư số 594 là phù hợp và được áp dụng ở nước ta trong giai đoạn 1968-1981. Một mặt nó phản ánh tính chất của quan hệ thừa kế là loại quan hệ tài sản đặc biệt có mối liên hệ chặt chẽ với nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng nhau giữa những người thân thuộc trong gia đình Việt Nam, mặt khác, nó phù hợp với nguyện vọng của công dân muốn tài sản của mình để lại sau khi chết sẽ cho những người thân gần nhất với mình thừa hưởng và nếu không có những người này thì Nhà nước hay tập thể mới tiếp nhận di sản của người chết. Trong giai đoạn này, những người khác như chú, cô, dì, bác, cậu, cháu họ, anh chị em họ, các cụ nội các cụ ngoại đều không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản. Khi thông tư số 81 của Toà án nhân dân tối cao được ban hành hướng dẫn các toà án giải quyết các tranh chấp về quyền thừa kế thì theo đó về diện thừa kế cũng được hướng dẫn rõ nét hơn. Theo nội dung của thông tư số 81 con nuôi và bố mẹ nuôi có quyền thừa kế lẫn nhau. Con nuôi ( hợp pháp hay thực tế) không được thừa kế đối với di sản của bố mẹ đẻ và anh chị em ruột. Do vậy người đang là con nuôi của người khác không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của bố mẹ đẻ và anh chị em ruột của họ. Người con nuôi chỉ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của bố, mẹ nuôi; con nuôi và con đẻ của một người nuôi còn thuộc diện thừa kế theo pháp luật của nhau. Theo Thông tư số 81 thì ngoài quan hệ hôn nhân, diện những người thừa kế theo pháp luật còn bao gồm những người có huyết thống trực hệ và bàng hệ với người để lại di sản. Những người có quan hệ huyết thống trực hệ bề trên gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của người để lại di sản. Những người có quan hệ huyết thống trực hệ bề dưới của người để lại di sản gồm: các con đẻ ( trong giá thú và con ngoài giá thú), các cháu nội, các cháu ngoại. Theo bản giải nghĩa một số chữ trong luật Hôn nhân và gia đình thì “ con ngoài giá thú” là người con được sinh ra do những người không phải là vợ chồng hoặc cha, mẹ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn theo luật định. Những người có quan hệ huyết thống bàng hệ gồm có anh ruột, chị ruột, em ruột của người để lại di sản (anh, chị, em cùng cha khác mẹ hay anh, chị, em cùng mẹ, khác cha). Ngoài những người có quan hệ huyết thống, diện thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản còn bao gồm những người có quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản (hoặc là con nuôi của bố, mẹ của người để lại di sản Ở mỗi một thời kỳ lịch sử, nhà nước ta đã xác định phạm vi những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật khác nhau. Theo thông tư 1742 do Bộ Tư pháp ban hành ngày 19/8/1956 thì diện những người thừa kế theo pháp luật bao gồm: vợ, chồng, các con đẻ, các con nuôi, các cháu, các chắt, cha, mẹ, của người để lại di sản và những người thừa kế khác. Thông tư này không xác định rõ những người thừa kế khác là những ai. Vì vậy, trong thời kỳ này, anh, chị, ông, bà, các cụ không thuộc diện những người thừa kế theo luật của người chết. Những tranh chấp về thừa kế phát sinh trong thực tiễn cho thấy diện những người thừa kế theo pháp luật được xác định theo Thông tư 1742 chưa được thoả đáng. Vì vậy, Thông tư 594 đã xác định diện thừa kế theo pháp luật với một phạm vi rộng hơn, bao gồm: vợ goá (cả vợ cả và vợ lẽ), con đẻ và con nuôi; bố đẻ; mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, ông bà nội, ông bà ngoại; anh, chị , em ruột, anh, chị, em nuôi của người để lại di sản. Như vậy so với thông tư 1742 thì diện những người thừa kế theo pháp luật được Thông tư 594 xác định thêm là: anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ngoại của người chết nhưng lại loại bỏ cháu, chắt ra khỏi diện thừa kế. Diện thừa kế theo pháp luật được xác định trong thông tư này tương đối phù hợp với thực tiễn về thừa kế của nước ta trong giai đoạn 1968 – 1981 bởi lẽ phần nào nó đã phản ánh được tính chất đặc biệt của quan hệ thừa kế là quan hệ được hình thành giữa những người có mối quan hệ hôn nhân, gia đình và có yếu tố tình cảm gắn chặt giữa họ. Tuy nhiên, việc xác định anh, chị, em nuôi cũng thuộc diện thừa kế theo pháp luật là một vấn đề còn bất cập vì theo Luật Hôn nhân và Gia đình lúc đó thì quan hệ giữa anh, chị, em nuôi không thuộc quan hệ gia đình. Việc loại bỏ cháu ra khỏi diện thừa kế theo pháp luật trong khi vẫn đưa ông, bà thuộc diện thừa kế là một quy định thiếu tính bình đẳng trong mối quan hệ giữa ông bà và cháu. Thông tư 81 dã xác định rằng cơ sở pháp lý của việc thừa kế theo luật là quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Vì vậy, diện những người thừa kế theo luật gồm những người thân gần gũi của người chết theo ba quan hệ này. Cụ thể bao gồm: vợ goá (vợ cả goá và vợ lẽ goá) hoặc chồng goá, các con đẻ và con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ, hoặc bố nuôi, mẹ nuôi; ông nội, bà nội và ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, chị, em nuôi. Ngoài ra thông tư này còn xác định “người thừa tự” cũng là người thừa kế theo pháp luật của người lập tự như con thừa kế của cha mẹ, cháu được thừa kế thế vị di sản của ông bà nếu cha, mẹ cháu chết trươc ông bà. Như vậy, diện thừa kế theo pháp luật trong Thông tư số 81 được mở rộng hơn nhiều so với các văn bản pháp luật trước đó. Theo Thông tư này thì diện thừa kế theo pháp luật được xác định dựa vào ba mối quan hệ giữa người thừa kế với người để lại di sản: quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Đối với người có quan hệ hôn nhân với người để lại di sản, Thông tư 81 xác định họ sẽ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của nhau nếu “đến khi mở thừa kế” giữa họ vẫn tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp hoặc là hôn nhân thực tế được Toà án thừa nhận. Bao gồm: vợ goá (vợ cả goá, vợ lẽ goá), chồng goá. Chúng ta đều biết, chế độ hôn nhân trong thời kỳ phong kiến ở nước ta cho phép một người đàn ông có nhiều vợ, trong những năm mà Thông tư 81 được ban hành và áp dụng thì hậu quả của chế dộ hôn nhân cũ còn tồn đọng tương đối nhiều vấn đề. Vì thế việc Thông tư này xác định cả vợ cả, vợ lẽ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người chồng khi người đó chết là một điều dễ hiểu. Đối với những người có quan hệ huyết thống với người để lại di sản, Thông tư 81 xác định theo ba nhóm sau đây: Nhóm thứ nhất: những người có quan hệ huyết thống với người chết thuộc trực hệ (quan hệ huyết thống ngành dọc) bề trên (tôn thuộc) bao gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; cha đẻ, mẹ đẻ của người để lại di sản. Như vậy, diện thừa kế theo luật được Thông tư này xác định theo tôn thuộc trực hệ chỉ dừng lại ở ông bà (đời thứ ba) mà không có bậc các cụ (đời thứ tư). Nhóm thứ hai: những người có quan hệ huyết thống với người để lại di sản thuộc trực hệ bề dưới (ty thuộc) của người để lại di sản bao gồm: các con đẻ (bao gồm cả con trong giá thú và con ngoài giá thú), các cháu nội, các cháu ngoại của người chết. Tương ứng với quan hệ tôn thuộc, diện thừa kế theo luật được xác định theo ty thuộc trực hệ cũng chỉ dừng lại ở hàng cháu (đời thứ ba) mà không có hàng chắt (đời thứ tư). Nhóm thứ 2: Những người có quan hệ huyết thống với người để lại di sản thuộc trực hệ bề dưới (ty thuộc) của người để lại bao gồm: các con đẻ (bao gồm cả con trong giá thú và con ngoài giá thú), các cháu nội, các cháu ngoại của người tết. Tương ứng với quan hệ tôn thuộc, diện thừa kế theo luật được xác định theo ty thuộc trực hệ cũng chỉ dừng lại ở hàng cháu (đời thứ ba) mà không có hàng chắt (đời thứ tư). Nhóm thứ ba: Những người có quan hệ huyết thống với người để lại di sản thuộc bàng hệ (quan hệ huyết thống hàng ngang) gồm có anh, chị, em ruột, anh, chị, em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha của người để lại di sản. Đối với những người có quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản, Thông tư 81 xác định theo hai nhóm sau đây: Nhóm thứ nhất, gồm có bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Theo tinh thần của Thông tư này thì khi một người đang là con nuôi của người khác chỉ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của cha nuôi, mẹ nuôi đó mà không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của cha đẻ mẹ đẻ, cũng như cha mẹ đẻ cũng không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người con đang làm con nuôi của người khác. Nhóm thứ hai, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi của người chết. Trước hết phải hiểu rằng, anh, chị, em nuôi được xác định trong thông tư 81 không phải là những người mà giữa họ có quan hệ nuôi dưỡng hay họ nhận kết nghĩa anh – em, chị - em với nhau mà họ là những người được coi là thành viên trong gia đình nhưng không cùng cha mẹ đẻ vì một người là con ruột, một người là con nuôi của cha mẹ trong gia đình đó. Chẳng hạn, vợ chồng ông A và bà B có con đẻ là anh C, sau đó nhận anh D làm con nuôi thì C và D được gọi là anh em nuôi. Vì vậy, khi ông A, bà B chết thì cả C và D đều là con nên đều thuộc diện thừa kế theo luật của ông A, bà B. Khi C chết, D thuộc diện thừa kế theo luật của C và ngược lại. Trong những năm khởi đầu thực hiện chủ trương đổi mới nền kinh tế, nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, để thừa nhận và bảo đảm cho nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh các hình thức sở hữu cơ bản, chủ đạo như sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể thì các hình thức sở hữu khác như sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ, sở hữu tư bản tư nhân cũng được nhà nước công nhận và bảo đảm để tồn tại và phát triển. Theo đó, các văn bản pháp luật về thừa kế cũng được củng cố nhằm đảm bảo sự ổn định và bền vững mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đảm bảo quyền tư hữu của cá nhân đối với tài sản của họ. Đặc biệt nhằm bảo đảm quyền để lại thừa kế cũng như quyền hưởng di sản của người chết để lại giữa những người là thành viên trong một gia đình, Hội đồng nhà nước (nay là Uỷ ban thường vụ Quốc hội) của nước ta đã kịp thời ban hành Pháp lệnh thừa kế vào ngày 30 tháng 8 năm 1990. Diện thừa kế theo pháp luật mà Pháp lệnh Thừa kế xác định được mở rộng hơn so với Thông tư 81. Đó là đối với những người có quan hệ huyết thống với những người để lại di sản theo trực hệ đã được xác định ở phạm vi bốn đời (tôn thuộc ở bậc cụ, ty thuộc ở hàng chắt). Đối với những người có quan hệ huyết thống với người để lại di sản theo hàng hệ (ngành ngang) đã được mở rộng sang hai đời (chú ruột, cô ruột, bác ruột, dì ruột, cậu ruột của người chết là cháu và cháu của người chết là chú ruột, bác ruột, cô ruột, cậu ruột, dì ruột). Tuy nhiên Pháp lệnh Thừa kế không thừa nhận anh chị em nuôi có quan hệ thừa kế đối với nhau. Khi Bộ luật dân sự 1995 của nhà nước ta được ban hành thì các vấn đề về thừa kế nói chùng về cơ bản được kế thừa từ quy định của Pháp lệnh thừa kế. Vì vậy, diện những người được hưởng di sản của người chết theo pháp luật được xác định trong bộ luật này không có gì thay đổi so với Pháp lệnh thừa kế. Các văn bản pháp luật về thừa kế trước đây (chẳng hạn thông tư 594, thông tư 81) đã trực tiếp sử dụng thuật ngữ “diện thừa kế” để xác định phạm vi những người có thể được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của người chết để lại. Khác với thông tư đó, Bộ luật dân sự năm 1995 không quy định trực tiếp về diện thừa kế. Tuy vậy, dựa vào những người thuộc các hàng thừa kế theo pháp luật và những người thừa kế thế vị mà bộ luật này đã xác định thì những người nằm trong diện này có thể được hưởng thừa kế theo pháp luật bao gồm những người sau đây: vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi của người chết (thuộc hàng thừa kế thứ nhất); ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết (thuộc hàng thừa kế thứ hai); cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cô ruột, cậu ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là chú ruột, bác ruột, cô ruột, cậu ruột, dì ruột (thuộc hàng thừa kế thứ ba); cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; chắt của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại (thuộc người thừa kế thế vị) Khi bộ luật dân sự năm 1995 được sửa đổi bằng bộ luật dân sự 2005 thì phạm vi những người có thể được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản thừa kế của người chết để lại về cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 2005 đã xác định thêm: Cháu vừa là người thừa kế theo pháp luật của ông bà ở hàng thừa kế thứ hai vừa là người thừa kế thế vị của ông, bà khi cha, mẹ cháu chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông, bà. Chắt vừa là người thừa kế theo pháp luật của cụ ở hàng thừa kế thứ ba vừa là người thừa kế thế vị khi ông, bà, cha mẹ chết trước cụ.(Thừa kế quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng- phạm văn tuyết)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDiện thừa kế theo pháp luật.doc
Luận văn liên quan