Điều tra, khảo sát tình hình xả thải, thu gom, lưu trữ và tái chế nhớt thải trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp

1.2 Mục tiêu của đề tài: Để góp phần vào công tác nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý dầu nhớt thải phát sinh từ phương tiện giao thông cho địa bàn Quận 8 nói riêng và cho thành phố nói chung, đề tài đưa ra hai mục tiêu sau  Điều tra, khảo sát, tìm hiểu hiện trạng sử dụng, xả thải, thu gom và tái chế nhớt thải từ hoạt động giao thông trên địa bàn quận 8.  Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm quản lý hiệu quả tình trạng xả thải dầu nhớt và các chất thải phát sinh một cách phù hợp trên địa bàn quận 8 nhằm góp phần giảm thiểu lượng nhớt phát thải ra môi trường. Tính thực tế Hiện nay việc quản lý chất thải nguy hại mới được các cơ quan ban ngành thuộc Bô- Sở Tài Nguyên và Môi Trường giải quyết tập trung vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất với quy mô lớn, vừa và nhỏ. Đối với lượng chất thải nguy hại phát sinh từ họat động giao thông vận tải và đô thị hiện vẫn đang bỏ ngỏ. Đề tài được thực hiện nhằm xác định một bức tranh tổng thể về tình hình phát sinh CTNH từ đô thị đặc biệt từ các họat động kinh doanh dịch vụ rửa, sửa xe, và các vấn đề quản lý liên quan. Đề tài nghiên cứu nhằm định hướng cho việc quản lý nhớt thải từ hoạt động giao thông trong thời gian tới và đề xuất hệ thống quản lý nhớt chung trên địa bàn thành phố nói chung và trên địa bàn quận 8 nói riêng. Số liệu về khối lượng nhớt thải và các chất thải rắn phát sinh ra từ các hoạt độngcủa các điểm kinh doanh dịch vụ sửa  rửa xe máy, gara ôtô được điều tra trên 16 phường thuộc quận 8 là thực tế và đáng tin cậy Những đề xuất hướng quản lý lượng dầu nhớt thải một cách thích hợp trong bài luận này sẽ là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các chuyên gia môi trường quận có hướng quản lý tốt nguồn dầu thải trên địa bàn Là vấn đề hoàn toàn mới so với toàn thành phố vì chưa có văn bản nào liên quan đến việc quản lý lượng dầu nhớt phát sinh ra từ phương tiện giao thông đặc biệt là xe máy và xe ôtô. Góp một phần nhỏ vào công tác giải quyết thành phần chất thải nguy hại có trong rác sinh hoạt

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2530 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều tra, khảo sát tình hình xả thải, thu gom, lưu trữ và tái chế nhớt thải trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐiều tra, khảo sát tình hình xả thải, thu gom, lưu trữ và tái chế nhớt thải trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp quản lý.pdf