Đồ án Cung cấp điện cho xí nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ VAI TRÒ KINH TẾ6 II. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ PHỤ TẢI. 6 III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ8 CHƯƠNG II XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 2 1. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 9 2.1.1. Khái niệm về phụ tải tính toán. 9 2.1.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. 9 2.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT 13 2.2.1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí13 2.2.2. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng khác trong toàn nhà máy. 19 2.2.3. Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy. 23 2.2.4. Biểu đồ phụ tải của các phân xưởng và nhà máy. 23 2.3. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA KHU CÔNG NGHIỆP 25 2.3.1. Xác định phụ tải tính toán của toàn khu công nghiệp. 25 2.3.2. Biểu đồ phụ tải của khu công nghiệp. 26 CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO KHU CÔNG NGHIỆP 3.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG CAO ÁP CỦA KHU CÔNG NGHIỆP 27 3.2. CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP VẬN HÀNH CỦA KHU CÔNG NGHIỆP 27 3.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN 28 3.1. Xác định tâm phụ tải của khu công nghiệp. 28 3.2. Đề xuất các phương án sơ đồ cung cấp điện. 29 3.4. SƠ BỘ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN 31 3.4.1. Chọn công suất trạm biến áp trung tâm của khu công nghiệp. 31 3.4.2. Chọn tiết diện dây dẫn. 32 3.4.3. Chọn máy cắt. 40 3.5. TÍNH TOÁN KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 44 2.5.1. Phương án đi dây 1. 45 2.5.2. Phương án đi dây 2. 49 3.6. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 53 2.6.1. Chọn dây dẫn 110kV từ hệ thống về khu công nghiệp. 53 2.6.2. Tính ngắn mạch cho mạng cao áp. 53 2.6.3. Chọn và kiểm thiết bị điện cho mang cao áp của khu công nghiệp. 57 2.6.4. Kiểm tra các thiết bị điện phía hạ áp của MBATT đã chọn sơ bộ. 58 2.6.5. Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp của khu công nghiệp. 60 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT 4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 61 4.2. Các phương án cung cẤp điỆn cho nhà máy. 61 4.2.1. Phương án về các trạm biến áp phân xưởng 61 4.2.2.Chọn các máy biến áp phân xưởng . 62 4.2.3 Xác định vị trí các trạm biến áp phân xưởng 63 4.3.PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TBAPX 64 4.3.1.Các phương án cung cấp điện cho trạm biến áp phân xưởng. 64 4.3.2. Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian , trạm phân phối trung tâm của nhà máy:. 66 4.3.3. Lựa chọn phương án nối dây của mạng cao áp. 67 4.4. TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÁC PHƯƠNG ÁN 70 4.4.1. Phương án 1. 70 4.4.2.Phương án 2. 77 4.4.3.Phương án 3. 79 4.4.4.Phương án 4. 83 4.5.THIẾT KẾ CHI TIẾT MẠNG CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY:. 87 4.5.1.Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm 87 4.5.2.Chọn cáp cao áp và hạ áp của nhà máy. 87 4.5.3. Tính toán ngắn mạch để lựa chọn các thiết bị điện. 87 4.5.4.Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện. 91 4.6.ThuyẾt minh và vẬn hành sơ đỒ 100 4.6.1. Khi vận hành bình thường. 100 4.6.2. Khi bị sự cố. 100 4.6.3. Khi cần sửa chữa định kỳ. 100 CHƯƠNGV THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 5.1. ĐÁNH GIÁ VỀ PHỤ TẢI CỦA PHÂN XƯỞNG SỦA CHỮA CƠ KHÍ. 101 5.2.LỰa chỌn sơ đỒ cung cẤp điên cho phân xưỞng :. 101 5.2.1.Lựa chọn sơ đồ cung cấp điên cho phân xưởng:. 101 5.2.2. Chọn vị trí tủ động lực và phân phối:. 104 5.2.3.Sơ đồ đi dây trên mặt bằng và phương thức lắp đặt các đường cáp:. 104 5.3. LỰa chỌn tỦ phân phỐi và tỦ đỘng lỰc.104 5.3.1. Nguyên tắc chung:. 104 5.3.2. Chọn tủ phân phối 104 5.3.3. Chọn tủ động lực và dây dẫn từ tủ động lực tới các thiết bị 106 5.4.Tính ngẮn mẠch phía hẠ áp cỦa PXSCCK đỂ kiỂm tra cáp và ATM. 109 5.4.1.Các thông số của sơ đồ thay thế :. 110 5.4.2.Tính toán ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị đã chọn :. 111 CHƯƠNG VI THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 6.1. MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾU SÁNG:. 115 6.2. HỆ thỐng chiẾu sáng 115 6.2.1. Các hình thức chiếu sáng:. 115 6.2.2.Chọn hệ thống chiếu sáng. 115 6.2.3.Chọn loại đèn chiếu sáng. 115 6.2.4.Chọn độ rọi cho các bộ phận. 116 6.3. Tính toán chiẾu sáng :. 116 6.4. ThiÉt kẾ mẠng điỆn chiẾu sáng. 118 CHƯƠNG VII TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA NHÀ MÁY 7.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 122 7.2.CHỌN THIẾT BỊ BÙ 123 7.3.XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN BỐ DUNG LƯỢNG BÙ. 123 7.3.1.Xác định dung lượng bù. 123 7.3.2. Phân bố dung lượng bù cho các trạm biến áp phân xưởng. 123 CHƯƠNG VIII THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP B3 8.1. Sơ đỒ nguyên lý và lỰa chỌn các phẦn tỬ cơ bẢn cỦa trẠm 130 8.1.1. Chọn máy biến áp B3. 132 8.1.2. Chọn thiết bị phía cao áp :. 132 8.1.3. Chọn thiết bị hạ áp.132. 8.2. ThiẾt kẾ hỆ thỐng nỐi đẤt cho trẠm biẾn áp phân xưỞng . 135 8.2.1. Hệ số nối đất của trạm biến áp phân xưởng B3. 135 8.2.2. Tính toán hệ thống nối đất:. 135 8.3. KẾt cẤu trẠm và sơ đỒ bỐ trí các thiẾt bỊ trong trẠm 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139

rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/06/2013 | Lượt xem: 2665 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Cung cấp điện cho xí nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rarĐồ Án Cung cấp Điện Cho Xí Nghiệp.rar