Đồ án Kết cấu thép - Nhà công nghiệp 1 tầng

Do không tồn tại thành phần phản lực ngang gây kéo thanh cánh dưới nên bulong lien kết sườn gối vào bản cánh cột được lấy theo cấu tạo :chọn 8 bulong 20 Bulong chọn theo cấu tạo được bố trí 2 hàng đứng khoảng cách tứ bulong trên cùng đến mép trên sườn gối không nhỏ hơn 2d , khoảng cách các bulong trên mỗi hàngkhông lớn hơn 8d . f). Tính toán gối đỡ : Bề rộng gối đỡ ; bề dày gối đỡ lấy lớn hơn bề dày sườn gối sao cho sườn gối đặt lọt vào trong mặt gối đỡ .Mép ngoài sườn gối cách mép ngoài gối đỡ tối thiểu là 5 đến 10 mm. Chiều dài gối đỡ phụ thuộc vào chiều dày đường hàn lien kết gối đỡ vào cột . Gối đỡ chịu phản lực Ra= 48.89 T . Gối đỡ liên kết vào cột bằng 2 đường hàn góc . Chọn chiều dày gối đỡ bề rộng gối đỡ bg=300 mm. Chọn chiều cao đường hàn góc liên kết gối đỡ vào cánh cột hh=1 cm . Chiều dài đường hàn góc tính theo :

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Kết cấu thép - Nhà công nghiệp 1 tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 Combination Min -0.9587 0 0 0 0 0 7 0 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 0 0 7 3.01496 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 0 0 7 0 HTT LinStatic 9.6132 0 0 0 0 0 7 3.01496 HTT LinStatic 9.6132 0 0 0 0 0 7 0 HTP LinStatic 3.1232 0 0 0 0 0 7 3.01496 HTP LinStatic 3.1232 0 0 0 0 0 7 0 GT LinStatic 0.2894 0 0 0 0 0 7 3.01496 GT LinStatic 0.2894 0 0 0 0 0 7 0 GP LinStatic -0.413 0 0 0 0 0 7 3.01496 GP LinStatic -0.413 0 0 0 0 0 7 0 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0 0 0 7 3.01496 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0 0 0 7 0 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 0 0 7 3.01496 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 0 0 7 0 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 0 0 7 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 0 0 7 0 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 0 0 7 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 0 0 8 0 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 8 3.01496 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 8 0 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 8 3.01496 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 8 0 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 8 3.01496 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 8 0 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 8 3.01496 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 8 0 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 8 3.01496 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 8 0 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 8 3.01496 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 8 0 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 8 3.01496 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 8 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 8 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 8 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 8 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 9 0 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 9 3.01496 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 9 0 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 9 3.01496 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 9 0 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 9 3.01496 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 9 0 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 9 3.01496 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 9 0 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 9 3.01496 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 9 0 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 9 3.01496 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 9 0 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 9 3.01496 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 9 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 9 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 9 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 9 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 10 0 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 0 0 10 3.01496 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 0 0 10 0 HTT LinStatic -5.1937 0 0 0 0 0 10 3.01496 HTT LinStatic -5.1937 0 0 0 0 0 10 0 HTP LinStatic -3.4841 0 0 0 0 0 10 3.01496 HTP LinStatic -3.4841 0 0 0 0 0 10 0 GT LinStatic 0.8649 0 0 0 0 0 10 3.01496 GT LinStatic 0.8649 0 0 0 0 0 10 0 GP LinStatic -0.6837 0 0 0 0 0 10 3.01496 GP LinStatic -0.6837 0 0 0 0 0 10 0 TOHOP Combination Max -37.4401 0 0 0 0 0 10 3.01496 TOHOP Combination Max -37.4401 0 0 0 0 0 10 0 TOHOP Combination Min -46.7303 0 0 0 0 0 10 3.01496 TOHOP Combination Min -46.7303 0 0 0 0 0 10 0 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 0 0 10 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 0 0 10 0 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 0 0 10 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 0 0 11 0 TTAI LinStatic -25.1487 0 0 0 0 0 11 3.01496 TTAI LinStatic -25.1487 0 0 0 0 0 11 0 HTT LinStatic -3.6945 0 0 0 0 0 11 3.01496 HTT LinStatic -3.6945 0 0 0 0 0 11 0 HTP LinStatic -1.9849 0 0 0 0 0 11 3.01496 HTP LinStatic -1.9849 0 0 0 0 0 11 0 GT LinStatic -0.0344 0 0 0 0 0 11 3.01496 GT LinStatic -0.0344 0 0 0 0 0 11 0 GP LinStatic 0.2863 0 0 0 0 0 11 3.01496 GP LinStatic 0.2863 0 0 0 0 0 11 0 TOHOP Combination Max -24.8625 0 0 0 0 0 11 3.01496 TOHOP Combination Max -24.8625 0 0 0 0 0 11 0 TOHOP Combination Min -30.2912 0 0 0 0 0 11 3.01496 TOHOP Combination Min -30.2912 0 0 0 0 0 11 0 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 0 0 11 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 0 0 11 0 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 0 0 11 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 0 0 12 0 TTAI LinStatic -25.1487 0 0 0 0 0 12 3.01496 TTAI LinStatic -25.1487 0 0 0 0 0 12 0 HTT LinStatic -1.9849 0 0 0 0 0 12 3.01496 HTT LinStatic -1.9849 0 0 0 0 0 12 0 HTP LinStatic -3.6945 0 0 0 0 0 12 3.01496 HTP LinStatic -3.6945 0 0 0 0 0 12 0 GT LinStatic 0.2863 0 0 0 0 0 12 3.01496 GT LinStatic 0.2863 0 0 0 0 0 12 0 GP LinStatic -0.0344 0 0 0 0 0 12 3.01496 GP LinStatic -0.0344 0 0 0 0 0 12 0 TOHOP Combination Max -24.8625 0 0 0 0 0 12 3.01496 TOHOP Combination Max -24.8625 0 0 0 0 0 12 0 TOHOP Combination Min -30.2912 0 0 0 0 0 12 3.01496 TOHOP Combination Min -30.2912 0 0 0 0 0 12 0 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 0 0 12 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 0 0 12 0 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 0 0 12 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 0 0 13 0 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 0 0 13 3.01496 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 0 0 13 0 HTT LinStatic -3.4841 0 0 0 0 0 13 3.01496 HTT LinStatic -3.4841 0 0 0 0 0 13 0 HTP LinStatic -5.1937 0 0 0 0 0 13 3.01496 HTP LinStatic -5.1937 0 0 0 0 0 13 0 GT LinStatic -0.6837 0 0 0 0 0 13 3.01496 GT LinStatic -0.6837 0 0 0 0 0 13 0 GP LinStatic 0.8649 0 0 0 0 0 13 3.01496 GP LinStatic 0.8649 0 0 0 0 0 13 0 TOHOP Combination Max -37.4401 0 0 0 0 0 13 3.01496 TOHOP Combination Max -37.4401 0 0 0 0 0 13 0 TOHOP Combination Min -46.7303 0 0 0 0 0 13 3.01496 TOHOP Combination Min -46.7303 0 0 0 0 0 13 0 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 0 0 13 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 0 0 13 0 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 0 0 13 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 0 0 14 0 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 14 3.01496 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 14 0 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 14 3.01496 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 14 0 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 14 3.01496 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 14 0 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 14 3.01496 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 14 0 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 14 3.01496 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 14 0 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 14 3.01496 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 14 0 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 14 3.01496 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 14 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 14 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 14 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 14 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 15 0 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 15 3.01496 TTAI LinStatic -22.6195 0 0 0 0 0 15 0 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 15 3.01496 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 0 0 15 0 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 15 3.01496 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 0 0 15 0 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 15 3.01496 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 0 0 15 0 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 15 3.01496 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 0 0 15 0 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 15 3.01496 TOHOP Combination Max -21.3409 0 0 0 0 0 15 0 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 15 3.01496 TOHOP Combination Min -28.4961 0 0 0 0 0 15 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 15 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 0 0 15 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 15 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 0 0 16 0 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 0 0 16 3.01496 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 0 0 16 0 HTT LinStatic 3.1232 0 0 0 0 0 16 3.01496 HTT LinStatic 3.1232 0 0 0 0 0 16 0 HTP LinStatic 9.6132 0 0 0 0 0 16 3.01496 HTP LinStatic 9.6132 0 0 0 0 0 16 0 GT LinStatic -0.413 0 0 0 0 0 16 3.01496 GT LinStatic -0.413 0 0 0 0 0 16 0 GP LinStatic 0.2894 0 0 0 0 0 16 3.01496 GP LinStatic 0.2894 0 0 0 0 0 16 0 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0 0 0 16 3.01496 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0 0 0 16 0 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 0 0 16 3.01496 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 0 0 16 0 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 0 0 16 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 0 0 16 0 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 0 0 16 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 0 0 17 0 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 17 3.01496 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 17 0 HTT LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 17 3.01496 HTT LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 17 0 HTP LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 17 3.01496 HTP LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 17 0 GT LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 17 3.01496 GT LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 17 0 GP LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 17 3.01496 GP LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 17 0 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 17 3.01496 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 17 0 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 17 3.01496 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 17 0 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 17 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 17 0 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 17 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 18 0 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 18 3.01496 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 18 0 HTT LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 18 3.01496 HTT LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 18 0 HTP LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 18 3.01496 HTP LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 18 0 GT LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 18 3.01496 GT LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 18 0 GP LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 18 3.01496 GP LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 18 0 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 18 3.01496 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 18 0 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 18 3.01496 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 18 0 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 18 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 18 0 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 18 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 19 0 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 19 3.01496 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 19 0 HTT LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 19 3.01496 HTT LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 19 0 HTP LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 19 3.01496 HTP LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 19 0 GT LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 19 3.01496 GT LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 19 0 GP LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 19 3.01496 GP LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 19 0 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 19 3.01496 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 19 0 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 19 3.01496 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 19 0 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 19 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 19 0 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 19 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 20 0 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 20 3.01496 TTAI LinStatic -10.7452 0 0 0 0 0 20 0 HTT LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 20 3.01496 HTT LinStatic -0.8414 0 0 0 0 0 20 0 HTP LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 20 3.01496 HTP LinStatic -1.6192 0 0 0 0 0 20 0 GT LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 20 3.01496 GT LinStatic 0.47 0 0 0 0 0 20 0 GP LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 20 3.01496 GP LinStatic -0.2713 0 0 0 0 0 20 0 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 20 3.01496 TOHOP Combination Max -10.2752 0 0 0 0 0 20 0 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 20 3.01496 TOHOP Combination Min -13.2039 0 0 0 0 0 20 0 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 20 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 0 0 20 0 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 20 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 0 0 21 0 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 2.2 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 0 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 2.2 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 0 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 2.2 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 0 GT LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 2.2 GT LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 0 GP LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 2.2 GP LinStatic 0 0 0 0 0 0 21 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 0 0 0 21 2.2 TOHOP Combination Max 0 0 0 0 0 0 21 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 0 0 0 21 2.2 TOHOP Combination Min 0 0 0 0 0 0 21 0 TH4-5 Combination Max 0 0 0 0 0 0 21 2.2 TH4-5 Combination Max 0 0 0 0 0 0 21 0 TH4-5 Combination Min 0 0 0 0 0 0 21 2.2 TH4-5 Combination Min 0 0 0 0 0 0 22 0 TTAI LinStatic -7.4 0 0 0 0 0 22 2.8 TTAI LinStatic -7.4 0 0 0 0 0 22 0 HTT LinStatic -1.76 0 0 0 0 0 22 2.8 HTT LinStatic -1.76 0 0 0 0 0 22 0 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 22 2.8 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 22 0 GT LinStatic -2.22E-16 0 0 0 0 0 22 2.8 GT LinStatic -2.22E-16 0 0 0 0 0 22 0 GP LinStatic 1.11E-16 0 0 0 0 0 22 2.8 GP LinStatic 1.11E-16 0 0 0 0 0 22 0 TOHOP Combination Max -7.4 0 0 0 0 0 22 2.8 TOHOP Combination Max -7.4 0 0 0 0 0 22 0 TOHOP Combination Min -9.16 0 0 0 0 0 22 2.8 TOHOP Combination Min -9.16 0 0 0 0 0 22 0 TH4-5 Combination Max 1.11E-16 0 0 0 0 0 22 2.8 TH4-5 Combination Max 1.11E-16 0 0 0 0 0 22 0 TH4-5 Combination Min -2.22E-16 0 0 0 0 0 22 2.8 TH4-5 Combination Min -2.22E-16 0 0 0 0 0 23 0 TTAI LinStatic -0.5893 0 0 0 0 0 23 3.4 TTAI LinStatic -0.5893 0 0 0 0 0 23 0 HTT LinStatic -0.3179 0 0 0 0 0 23 3.4 HTT LinStatic -0.3179 0 0 0 0 0 23 0 HTP LinStatic 0.1523 0 0 0 0 0 23 3.4 HTP LinStatic 0.1523 0 0 0 0 0 23 0 GT LinStatic -0.1377 0 0 0 0 0 23 3.4 GT LinStatic -0.1377 0 0 0 0 0 23 0 GP LinStatic 0.1829 0 0 0 0 0 23 3.4 GP LinStatic 0.1829 0 0 0 0 0 23 0 TOHOP Combination Max -0.2876 0 0 0 0 0 23 3.4 TOHOP Combination Max -0.2876 0 0 0 0 0 23 0 TOHOP Combination Min -0.9994 0 0 0 0 0 23 3.4 TOHOP Combination Min -0.9994 0 0 0 0 0 23 0 TH4-5 Combination Max 0.1829 0 0 0 0 0 23 3.4 TH4-5 Combination Max 0.1829 0 0 0 0 0 23 0 TH4-5 Combination Min -0.1377 0 0 0 0 0 23 3.4 TH4-5 Combination Min -0.1377 0 0 0 0 0 24 0 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 3.7 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 0 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 3.7 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 0 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 3.7 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 0 GT LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 3.7 GT LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 0 GP LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 3.7 GP LinStatic 0 0 0 0 0 0 24 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 0 0 0 24 3.7 TOHOP Combination Max 0 0 0 0 0 0 24 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 0 0 0 24 3.7 TOHOP Combination Min 0 0 0 0 0 0 24 0 TH4-5 Combination Max 0 0 0 0 0 0 24 3.7 TH4-5 Combination Max 0 0 0 0 0 0 24 0 TH4-5 Combination Min 0 0 0 0 0 0 24 3.7 TH4-5 Combination Min 0 0 0 0 0 0 25 0 TTAI LinStatic -0.5893 0 0 0 0 0 25 3.4 TTAI LinStatic -0.5893 0 0 0 0 0 25 0 HTT LinStatic 0.1523 0 0 0 0 0 25 3.4 HTT LinStatic 0.1523 0 0 0 0 0 25 0 HTP LinStatic -0.3179 0 0 0 0 0 25 3.4 HTP LinStatic -0.3179 0 0 0 0 0 25 0 GT LinStatic 0.1829 0 0 0 0 0 25 3.4 GT LinStatic 0.1829 0 0 0 0 0 25 0 GP LinStatic -0.1377 0 0 0 0 0 25 3.4 GP LinStatic -0.1377 0 0 0 0 0 25 0 TOHOP Combination Max -0.2876 0 0 0 0 0 25 3.4 TOHOP Combination Max -0.2876 0 0 0 0 0 25 0 TOHOP Combination Min -0.9994 0 0 0 0 0 25 3.4 TOHOP Combination Min -0.9994 0 0 0 0 0 25 0 TH4-5 Combination Max 0.1829 0 0 0 0 0 25 3.4 TH4-5 Combination Max 0.1829 0 0 0 0 0 25 0 TH4-5 Combination Min -0.1377 0 0 0 0 0 25 3.4 TH4-5 Combination Min -0.1377 0 0 0 0 0 26 0 TTAI LinStatic -7.4 0 0 0 0 0 26 2.8 TTAI LinStatic -7.4 0 0 0 0 0 26 0 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 26 2.8 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 26 0 HTP LinStatic -1.76 0 0 0 0 0 26 2.8 HTP LinStatic -1.76 0 0 0 0 0 26 0 GT LinStatic 3.331E-16 0 0 0 0 0 26 2.8 GT LinStatic 3.331E-16 0 0 0 0 0 26 0 GP LinStatic -3.331E-16 0 0 0 0 0 26 2.8 GP LinStatic -3.331E-16 0 0 0 0 0 26 0 TOHOP Combination Max -7.4 0 0 0 0 0 26 2.8 TOHOP Combination Max -7.4 0 0 0 0 0 26 0 TOHOP Combination Min -9.16 0 0 0 0 0 26 2.8 TOHOP Combination Min -9.16 0 0 0 0 0 26 0 TH4-5 Combination Max 3.331E-16 0 0 0 0 0 26 2.8 TH4-5 Combination Max 3.331E-16 0 0 0 0 0 26 0 TH4-5 Combination Min -3.331E-16 0 0 0 0 0 26 2.8 TH4-5 Combination Min -3.331E-16 0 0 0 0 0 27 0 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 2.2 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 0 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 2.2 HTT LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 0 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 2.2 HTP LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 0 GT LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 2.2 GT LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 0 GP LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 2.2 GP LinStatic 0 0 0 0 0 0 27 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 0 0 0 27 2.2 TOHOP Combination Max 0 0 0 0 0 0 27 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 0 0 0 27 2.2 TOHOP Combination Min 0 0 0 0 0 0 27 0 TH4-5 Combination Max 0 0 0 0 0 0 27 2.2 TH4-5 Combination Max 0 0 0 0 0 0 27 0 TH4-5 Combination Min 0 0 0 0 0 0 27 2.2 TH4-5 Combination Min 0 0 0 0 0 0 28 0 TTAI LinStatic -8.9099 0 0 0 0 0 28 2.5 TTAI LinStatic -8.9099 0 0 0 0 0 28 0 HTT LinStatic -1.3426 0 0 0 0 0 28 2.5 HTT LinStatic -1.3426 0 0 0 0 0 28 0 HTP LinStatic -0.6977 0 0 0 0 0 28 2.5 HTP LinStatic -0.6977 0 0 0 0 0 28 0 GT LinStatic 0.3617 0 0 0 0 0 28 2.5 GT LinStatic 0.3617 0 0 0 0 0 28 0 GP LinStatic -0.3876 0 0 0 0 0 28 2.5 GP LinStatic -0.3876 0 0 0 0 0 28 0 TOHOP Combination Max -8.5482 0 0 0 0 0 28 2.5 TOHOP Combination Max -8.5482 0 0 0 0 0 28 0 TOHOP Combination Min -11.095 0 0 0 0 0 28 2.5 TOHOP Combination Min -11.095 0 0 0 0 0 28 0 TH4-5 Combination Max 0.3617 0 0 0 0 0 28 2.5 TH4-5 Combination Max 0.3617 0 0 0 0 0 28 0 TH4-5 Combination Min -0.3876 0 0 0 0 0 28 2.5 TH4-5 Combination Min -0.3876 0 0 0 0 0 29 0 TTAI LinStatic 2.842E-14 0 0 0 0 0 29 2.5 TTAI LinStatic 2.842E-14 0 0 0 0 0 29 0 HTT LinStatic 3.553E-15 0 0 0 0 0 29 2.5 HTT LinStatic 3.553E-15 0 0 0 0 0 29 0 HTP LinStatic 1.776E-15 0 0 0 0 0 29 2.5 HTP LinStatic 1.776E-15 0 0 0 0 0 29 0 GT LinStatic 1.11E-16 0 0 0 0 0 29 2.5 GT LinStatic 1.11E-16 0 0 0 0 0 29 0 GP LinStatic -1.665E-16 0 0 0 0 0 29 2.5 GP LinStatic -1.665E-16 0 0 0 0 0 29 0 TOHOP Combination Max 3.332E-14 0 0 0 0 0 29 2.5 TOHOP Combination Max 3.332E-14 0 0 0 0 0 29 0 TOHOP Combination Min 2.826E-14 0 0 0 0 0 29 2.5 TOHOP Combination Min 2.826E-14 0 0 0 0 0 29 0 TH4-5 Combination Max 1.11E-16 0 0 0 0 0 29 2.5 TH4-5 Combination Max 1.11E-16 0 0 0 0 0 29 0 TH4-5 Combination Min -1.665E-16 0 0 0 0 0 29 2.5 TH4-5 Combination Min -1.665E-16 0 0 0 0 0 30 0 TTAI LinStatic 6.6167 0 0 0 0 0 30 2.5 TTAI LinStatic 6.6167 0 0 0 0 0 30 0 HTT LinStatic 0.7442 0 0 0 0 0 30 2.5 HTT LinStatic 0.7442 0 0 0 0 0 30 0 HTP LinStatic 0.7442 0 0 0 0 0 30 2.5 HTP LinStatic 0.7442 0 0 0 0 0 30 0 GT LinStatic -0.0122 0 0 0 0 0 30 2.5 GT LinStatic -0.0122 0 0 0 0 0 30 0 GP LinStatic -0.0122 0 0 0 0 0 30 2.5 GP LinStatic -0.0122 0 0 0 0 0 30 0 TOHOP Combination Max 7.9562 0 0 0 0 0 30 2.5 TOHOP Combination Max 7.9562 0 0 0 0 0 30 0 TOHOP Combination Min 6.6044 0 0 0 0 0 30 2.5 TOHOP Combination Min 6.6044 0 0 0 0 0 30 0 TH4-5 Combination Max -0.0122 0 0 0 0 0 30 2.5 TH4-5 Combination Max -0.0122 0 0 0 0 0 30 0 TH4-5 Combination Min -0.0122 0 0 0 0 0 30 2.5 TH4-5 Combination Min -0.0122 0 0 0 0 0 31 0 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 31 2.5 TTAI LinStatic 0 0 0 0 0 0 31 0 HTT LinStatic 1.776E-15 0 0 0 0 0 31 2.5 HTT LinStatic 1.776E-15 0 0 0 0 0 31 0 HTP LinStatic 3.553E-15 0 0 0 0 0 31 2.5 HTP LinStatic 3.553E-15 0 0 0 0 0 31 0 GT LinStatic -1.665E-16 0 0 0 0 0 31 2.5 GT LinStatic -1.665E-16 0 0 0 0 0 31 0 GP LinStatic 8.327E-17 0 0 0 0 0 31 2.5 GP LinStatic 8.327E-17 0 0 0 0 0 31 0 TOHOP Combination Max 4.871E-15 0 0 0 0 0 31 2.5 TOHOP Combination Max 4.871E-15 0 0 0 0 0 31 0 TOHOP Combination Min -1.665E-16 0 0 0 0 0 31 2.5 TOHOP Combination Min -1.665E-16 0 0 0 0 0 31 0 TH4-5 Combination Max 8.327E-17 0 0 0 0 0 31 2.5 TH4-5 Combination Max 8.327E-17 0 0 0 0 0 31 0 TH4-5 Combination Min -1.665E-16 0 0 0 0 0 31 2.5 TH4-5 Combination Min -1.665E-16 0 0 0 0 0 32 0 TTAI LinStatic -8.9099 0 0 0 0 0 32 2.5 TTAI LinStatic -8.9099 0 0 0 0 0 32 0 HTT LinStatic -0.6977 0 0 0 0 0 32 2.5 HTT LinStatic -0.6977 0 0 0 0 0 32 0 HTP LinStatic -1.3426 0 0 0 0 0 32 2.5 HTP LinStatic -1.3426 0 0 0 0 0 32 0 GT LinStatic -0.3876 0 0 0 0 0 32 2.5 GT LinStatic -0.3876 0 0 0 0 0 32 0 GP LinStatic 0.3617 0 0 0 0 0 32 2.5 GP LinStatic 0.3617 0 0 0 0 0 32 0 TOHOP Combination Max -8.5482 0 0 0 0 0 32 2.5 TOHOP Combination Max -8.5482 0 0 0 0 0 32 0 TOHOP Combination Min -11.095 0 0 0 0 0 32 2.5 TOHOP Combination Min -11.095 0 0 0 0 0 32 0 TH4-5 Combination Max 0.3617 0 0 0 0 0 32 2.5 TH4-5 Combination Max 0.3617 0 0 0 0 0 32 0 TH4-5 Combination Min -0.3876 0 0 0 0 0 32 2.5 TH4-5 Combination Min -0.3876 0 0 0 0 0 33 0 TTAI LinStatic -62.8356 0 0 0 0 0 33 3.90512 TTAI LinStatic -62.8356 0 0 0 0 0 33 0 HTT LinStatic -11.1689 0 0 0 0 0 33 3.90512 HTT LinStatic -11.1689 0 0 0 0 0 33 0 HTP LinStatic -3.1822 0 0 0 0 0 33 3.90512 HTP LinStatic -3.1822 0 0 0 0 0 33 0 GT LinStatic 0.7175 0 0 0 0 0 33 3.90512 GT LinStatic 0.7175 0 0 0 0 0 33 0 GP LinStatic -0.6983 0 0 0 0 0 33 3.90512 GP LinStatic -0.6983 0 0 0 0 0 33 0 TOHOP Combination Max -62.118 0 0 0 0 0 33 3.90512 TOHOP Combination Max -62.118 0 0 0 0 0 33 0 TOHOP Combination Min -76.38 0 0 0 0 0 33 3.90512 TOHOP Combination Min -76.38 0 0 0 0 0 33 0 TH4-5 Combination Max 0.7175 0 0 0 0 0 33 3.90512 TH4-5 Combination Max 0.7175 0 0 0 0 0 33 0 TH4-5 Combination Min -0.6983 0 0 0 0 0 33 3.90512 TH4-5 Combination Min -0.6983 0 0 0 0 0 34 0 TTAI LinStatic 39.0501 0 0 0 0 0 34 3.90512 TTAI LinStatic 39.0501 0 0 0 0 0 34 0 HTT LinStatic 6.3209 0 0 0 0 0 34 3.90512 HTT LinStatic 6.3209 0 0 0 0 0 34 0 HTP LinStatic 2.5003 0 0 0 0 0 34 3.90512 HTP LinStatic 2.5003 0 0 0 0 0 34 0 GT LinStatic -0.5638 0 0 0 0 0 34 3.90512 GT LinStatic -0.5638 0 0 0 0 0 34 0 GP LinStatic 0.5487 0 0 0 0 0 34 3.90512 GP LinStatic 0.5487 0 0 0 0 0 34 0 TOHOP Combination Max 47.483 0 0 0 0 0 34 3.90512 TOHOP Combination Max 47.483 0 0 0 0 0 34 0 TOHOP Combination Min 38.4863 0 0 0 0 0 34 3.90512 TOHOP Combination Min 38.4863 0 0 0 0 0 34 0 TH4-5 Combination Max 0.5487 0 0 0 0 0 34 3.90512 TH4-5 Combination Max 0.5487 0 0 0 0 0 34 0 TH4-5 Combination Min -0.5638 0 0 0 0 0 34 3.90512 TH4-5 Combination Min -0.5638 0 0 0 0 0 35 0 TTAI LinStatic -24.491 0 0 0 0 0 35 4.31393 TTAI LinStatic -24.491 0 0 0 0 0 35 0 HTT LinStatic -3.1819 0 0 0 0 0 35 4.31393 HTT LinStatic -3.1819 0 0 0 0 0 35 0 HTP LinStatic -2.2275 0 0 0 0 0 35 4.31393 HTP LinStatic -2.2275 0 0 0 0 0 35 0 GT LinStatic 0.5023 0 0 0 0 0 35 4.31393 GT LinStatic 0.5023 0 0 0 0 0 35 0 GP LinStatic -0.4888 0 0 0 0 0 35 4.31393 GP LinStatic -0.4888 0 0 0 0 0 35 0 TOHOP Combination Max -23.9887 0 0 0 0 0 35 4.31393 TOHOP Combination Max -23.9887 0 0 0 0 0 35 0 TOHOP Combination Min -29.7993 0 0 0 0 0 35 4.31393 TOHOP Combination Min -29.7993 0 0 0 0 0 35 0 TH4-5 Combination Max 0.5023 0 0 0 0 0 35 4.31393 TH4-5 Combination Max 0.5023 0 0 0 0 0 35 0 TH4-5 Combination Min -0.4888 0 0 0 0 0 35 4.31393 TH4-5 Combination Min -0.4888 0 0 0 0 0 36 0 TTAI LinStatic -2.0476 0 0 0 0 0 36 4.31393 TTAI LinStatic -2.0476 0 0 0 0 0 36 0 HTT LinStatic -1.3162 0 0 0 0 0 36 4.31393 HTT LinStatic -1.3162 0 0 0 0 0 36 0 HTP LinStatic 0.9491 0 0 0 0 0 36 4.31393 HTP LinStatic 0.9491 0 0 0 0 0 36 0 GT LinStatic -0.0562 0 0 0 0 0 36 4.31393 GT LinStatic -0.0562 0 0 0 0 0 36 0 GP LinStatic 0.0452 0 0 0 0 0 36 4.31393 GP LinStatic 0.0452 0 0 0 0 0 36 0 TOHOP Combination Max -1.0984 0 0 0 0 0 36 4.31393 TOHOP Combination Max -1.0984 0 0 0 0 0 36 0 TOHOP Combination Min -3.3638 0 0 0 0 0 36 4.31393 TOHOP Combination Min -3.3638 0 0 0 0 0 36 0 TH4-5 Combination Max 0.0452 0 0 0 0 0 36 4.31393 TH4-5 Combination Max 0.0452 0 0 0 0 0 36 0 TH4-5 Combination Min -0.0562 0 0 0 0 0 36 4.31393 TH4-5 Combination Min -0.0562 0 0 0 0 0 37 0 TTAI LinStatic 2.653 0 0 0 0 0 37 4.7634 TTAI LinStatic 2.653 0 0 0 0 0 37 0 HTT LinStatic 1.6269 0 0 0 0 0 37 4.7634 HTT LinStatic 1.6269 0 0 0 0 0 37 0 HTP LinStatic -1.0742 0 0 0 0 0 37 4.7634 HTP LinStatic -1.0742 0 0 0 0 0 37 0 GT LinStatic 0.2293 0 0 0 0 0 37 4.7634 GT LinStatic 0.2293 0 0 0 0 0 37 0 GP LinStatic -0.2773 0 0 0 0 0 37 4.7634 GP LinStatic -0.2773 0 0 0 0 0 37 0 TOHOP Combination Max 4.3235 0 0 0 0 0 37 4.7634 TOHOP Combination Max 4.3235 0 0 0 0 0 37 0 TOHOP Combination Min 1.4366 0 0 0 0 0 37 4.7634 TOHOP Combination Min 1.4366 0 0 0 0 0 37 0 TH4-5 Combination Max 0.2293 0 0 0 0 0 37 4.7634 TH4-5 Combination Max 0.2293 0 0 0 0 0 37 0 TH4-5 Combination Min -0.2773 0 0 0 0 0 37 4.7634 TH4-5 Combination Min -0.2773 0 0 0 0 0 38 0 TTAI LinStatic 2.653 0 0 0 0 0 38 4.7634 TTAI LinStatic 2.653 0 0 0 0 0 38 0 HTT LinStatic -1.0742 0 0 0 0 0 38 4.7634 HTT LinStatic -1.0742 0 0 0 0 0 38 0 HTP LinStatic 1.6269 0 0 0 0 0 38 4.7634 HTP LinStatic 1.6269 0 0 0 0 0 38 0 GT LinStatic -0.2773 0 0 0 0 0 38 4.7634 GT LinStatic -0.2773 0 0 0 0 0 38 0 GP LinStatic 0.2293 0 0 0 0 0 38 4.7634 GP LinStatic 0.2293 0 0 0 0 0 38 0 TOHOP Combination Max 4.3235 0 0 0 0 0 38 4.7634 TOHOP Combination Max 4.3235 0 0 0 0 0 38 0 TOHOP Combination Min 1.4366 0 0 0 0 0 38 4.7634 TOHOP Combination Min 1.4366 0 0 0 0 0 38 0 TH4-5 Combination Max 0.2293 0 0 0 0 0 38 4.7634 TH4-5 Combination Max 0.2293 0 0 0 0 0 38 0 TH4-5 Combination Min -0.2773 0 0 0 0 0 38 4.7634 TH4-5 Combination Min -0.2773 0 0 0 0 0 39 0 TTAI LinStatic -2.0476 0 0 0 0 0 39 4.31393 TTAI LinStatic -2.0476 0 0 0 0 0 39 0 HTT LinStatic 0.9491 0 0 0 0 0 39 4.31393 HTT LinStatic 0.9491 0 0 0 0 0 39 0 HTP LinStatic -1.3162 0 0 0 0 0 39 4.31393 HTP LinStatic -1.3162 0 0 0 0 0 39 0 GT LinStatic 0.0452 0 0 0 0 0 39 4.31393 GT LinStatic 0.0452 0 0 0 0 0 39 0 GP LinStatic -0.0562 0 0 0 0 0 39 4.31393 GP LinStatic -0.0562 0 0 0 0 0 39 0 TOHOP Combination Max -1.0984 0 0 0 0 0 39 4.31393 TOHOP Combination Max -1.0984 0 0 0 0 0 39 0 TOHOP Combination Min -3.3638 0 0 0 0 0 39 4.31393 TOHOP Combination Min -3.3638 0 0 0 0 0 39 0 TH4-5 Combination Max 0.0452 0 0 0 0 0 39 4.31393 TH4-5 Combination Max 0.0452 0 0 0 0 0 39 0 TH4-5 Combination Min -0.0562 0 0 0 0 0 39 4.31393 TH4-5 Combination Min -0.0562 0 0 0 0 0 40 0 TTAI LinStatic -24.491 0 0 0 0 0 40 4.31393 TTAI LinStatic -24.491 0 0 0 0 0 40 0 HTT LinStatic -2.2275 0 0 0 0 0 40 4.31393 HTT LinStatic -2.2275 0 0 0 0 0 40 0 HTP LinStatic -3.1819 0 0 0 0 0 40 4.31393 HTP LinStatic -3.1819 0 0 0 0 0 40 0 GT LinStatic -0.4888 0 0 0 0 0 40 4.31393 GT LinStatic -0.4888 0 0 0 0 0 40 0 GP LinStatic 0.5023 0 0 0 0 0 40 4.31393 GP LinStatic 0.5023 0 0 0 0 0 40 0 TOHOP Combination Max -23.9887 0 0 0 0 0 40 4.31393 TOHOP Combination Max -23.9887 0 0 0 0 0 40 0 TOHOP Combination Min -29.7993 0 0 0 0 0 40 4.31393 TOHOP Combination Min -29.7993 0 0 0 0 0 40 0 TH4-5 Combination Max 0.5023 0 0 0 0 0 40 4.31393 TH4-5 Combination Max 0.5023 0 0 0 0 0 40 0 TH4-5 Combination Min -0.4888 0 0 0 0 0 40 4.31393 TH4-5 Combination Min -0.4888 0 0 0 0 0 41 0 TTAI LinStatic 39.0501 0 0 0 0 0 41 3.90512 TTAI LinStatic 39.0501 0 0 0 0 0 41 0 HTT LinStatic 2.5003 0 0 0 0 0 41 3.90512 HTT LinStatic 2.5003 0 0 0 0 0 41 0 HTP LinStatic 6.3209 0 0 0 0 0 41 3.90512 HTP LinStatic 6.3209 0 0 0 0 0 41 0 GT LinStatic 0.5487 0 0 0 0 0 41 3.90512 GT LinStatic 0.5487 0 0 0 0 0 41 0 GP LinStatic -0.5638 0 0 0 0 0 41 3.90512 GP LinStatic -0.5638 0 0 0 0 0 41 0 TOHOP Combination Max 47.483 0 0 0 0 0 41 3.90512 TOHOP Combination Max 47.483 0 0 0 0 0 41 0 TOHOP Combination Min 38.4863 0 0 0 0 0 41 3.90512 TOHOP Combination Min 38.4863 0 0 0 0 0 41 0 TH4-5 Combination Max 0.5487 0 0 0 0 0 41 3.90512 TH4-5 Combination Max 0.5487 0 0 0 0 0 41 0 TH4-5 Combination Min -0.5638 0 0 0 0 0 41 3.90512 TH4-5 Combination Min -0.5638 0 0 0 0 0 42 0 TTAI LinStatic -62.8356 0 0 0 0 0 42 3.90512 TTAI LinStatic -62.8356 0 0 0 0 0 42 0 HTT LinStatic -3.1822 0 0 0 0 0 42 3.90512 HTT LinStatic -3.1822 0 0 0 0 0 42 0 HTP LinStatic -11.1689 0 0 0 0 0 42 3.90512 HTP LinStatic -11.1689 0 0 0 0 0 42 0 GT LinStatic -0.6983 0 0 0 0 0 42 3.90512 GT LinStatic -0.6983 0 0 0 0 0 42 0 GP LinStatic 0.7175 0 0 0 0 0 42 3.90512 GP LinStatic 0.7175 0 0 0 0 0 42 0 TOHOP Combination Max -62.118 0 0 0 0 0 42 3.90512 TOHOP Combination Max -62.118 0 0 0 0 0 42 0 TOHOP Combination Min -76.38 0 0 0 0 0 42 3.90512 TOHOP Combination Min -76.38 0 0 0 0 0 42 0 TH4-5 Combination Max 0.7175 0 0 0 0 0 42 3.90512 TH4-5 Combination Max 0.7175 0 0 0 0 0 42 0 TH4-5 Combination Min -0.6983 0 0 0 0 0 42 3.90512 TH4-5 Combination Min -0.6983 0 0 0 0 0 43 0 TTAI LinStatic 13.2587 0 0 0 0 0 43 3.72022 TTAI LinStatic 13.2587 0 0 0 0 0 43 0 HTT LinStatic 1.9979 0 0 0 0 0 43 3.72022 HTT LinStatic 1.9979 0 0 0 0 0 43 0 HTP LinStatic 1.0382 0 0 0 0 0 43 3.72022 HTP LinStatic 1.0382 0 0 0 0 0 43 0 GT LinStatic -0.6573 0 0 0 0 0 43 3.72022 GT LinStatic -0.6573 0 0 0 0 0 43 0 GP LinStatic 0.7345 0 0 0 0 0 43 3.72022 GP LinStatic 0.7345 0 0 0 0 0 43 0 TOHOP Combination Max 16.6523 0 0 0 0 0 43 3.72022 TOHOP Combination Max 16.6523 0 0 0 0 0 43 0 TOHOP Combination Min 12.6014 0 0 0 0 0 43 3.72022 TOHOP Combination Min 12.6014 0 0 0 0 0 43 0 TH4-5 Combination Max 0.7345 0 0 0 0 0 43 3.72022 TH4-5 Combination Max 0.7345 0 0 0 0 0 43 0 TH4-5 Combination Min -0.6573 0 0 0 0 0 43 3.72022 TH4-5 Combination Min -0.6573 0 0 0 0 0 44 0 TTAI LinStatic -3.2817 0 0 0 0 0 44 4.10366 TTAI LinStatic -3.2817 0 0 0 0 0 44 0 HTT LinStatic 0.1634 0 0 0 0 0 44 4.10366 HTT LinStatic 0.1634 0 0 0 0 0 44 0 HTP LinStatic -0.8952 0 0 0 0 0 44 4.10366 HTP LinStatic -0.8952 0 0 0 0 0 44 0 GT LinStatic 0.499 0 0 0 0 0 44 4.10366 GT LinStatic 0.499 0 0 0 0 0 44 0 GP LinStatic -0.51 0 0 0 0 0 44 4.10366 GP LinStatic -0.51 0 0 0 0 0 44 0 TOHOP Combination Max -2.6856 0 0 0 0 0 44 4.10366 TOHOP Combination Max -2.6856 0 0 0 0 0 44 0 TOHOP Combination Min -4.5464 0 0 0 0 0 44 4.10366 TOHOP Combination Min -4.5464 0 0 0 0 0 44 0 TH4-5 Combination Max 0.499 0 0 0 0 0 44 4.10366 TH4-5 Combination Max 0.499 0 0 0 0 0 44 0 TH4-5 Combination Min -0.51 0 0 0 0 0 44 4.10366 TH4-5 Combination Min -0.51 0 0 0 0 0 45 0 TTAI LinStatic -3.2817 0 0 0 0 0 45 4.10366 TTAI LinStatic -3.2817 0 0 0 0 0 45 0 HTT LinStatic -0.8952 0 0 0 0 0 45 4.10366 HTT LinStatic -0.8952 0 0 0 0 0 45 0 HTP LinStatic 0.1634 0 0 0 0 0 45 4.10366 HTP LinStatic 0.1634 0 0 0 0 0 45 0 GT LinStatic -0.51 0 0 0 0 0 45 4.10366 GT LinStatic -0.51 0 0 0 0 0 45 0 GP LinStatic 0.499 0 0 0 0 0 45 4.10366 GP LinStatic 0.499 0 0 0 0 0 45 0 TOHOP Combination Max -2.6856 0 0 0 0 0 45 4.10366 TOHOP Combination Max -2.6856 0 0 0 0 0 45 0 TOHOP Combination Min -4.5464 0 0 0 0 0 45 4.10366 TOHOP Combination Min -4.5464 0 0 0 0 0 45 0 TH4-5 Combination Max 0.499 0 0 0 0 0 45 4.10366 TH4-5 Combination Max 0.499 0 0 0 0 0 45 0 TH4-5 Combination Min -0.51 0 0 0 0 0 45 4.10366 TH4-5 Combination Min -0.51 0 0 0 0 0 46 0 TTAI LinStatic 13.2587 0 0 0 0 0 46 3.72022 TTAI LinStatic 13.2587 0 0 0 0 0 46 0 HTT LinStatic 1.0382 0 0 0 0 0 46 3.72022 HTT LinStatic 1.0382 0 0 0 0 0 46 0 HTP LinStatic 1.9979 0 0 0 0 0 46 3.72022 HTP LinStatic 1.9979 0 0 0 0 0 46 0 GT LinStatic 0.7345 0 0 0 0 0 46 3.72022 GT LinStatic 0.7345 0 0 0 0 0 46 0 GP LinStatic -0.6573 0 0 0 0 0 46 3.72022 GP LinStatic -0.6573 0 0 0 0 0 46 0 TOHOP Combination Max 16.6523 0 0 0 0 0 46 3.72022 TOHOP Combination Max 16.6523 0 0 0 0 0 46 0 TOHOP Combination Min 12.6014 0 0 0 0 0 46 3.72022 TOHOP Combination Min 12.6014 0 0 0 0 0 46 0 TH4-5 Combination Max 0.7345 0 0 0 0 0 46 3.72022 TH4-5 Combination Max 0.7345 0 0 0 0 0 46 0 TH4-5 Combination Min -0.6573 0 0 0 0 0 46 3.72022 TH4-5 Combination Min -0.6573 0 0 0 0 0 TABLE: Steel Design 2 - PMM Details - AISC-ASD89 Frame DesignSect Combo P TotalRatio MMajRatio MMinRatio Text Text Text Ton Unitless Unitless Unitless 21 2L55X55X5-10 TOHOP 0 0 0 0 22 2L75X75X5-10 TOHOP -9.16 0.860729 0 0 23 2L75X75X5-10 TOHOP -0.9994 0.134047 0 0 24 2L55X55X5-10 TOHOP 0 0 0 0 25 2L75X75X5-10 TOHOP -0.9994 0.134047 0 0 26 2L75X75X5-10 TOHOP -9.16 0.860729 0 0 27 2L55X55X5-10 TOHOP 0 0 0 0 1 2L125X125X10-10 TOHOP -48.5992 0.804424 0 0 3 2L125X125X10-10 TOHOP 51.491 0.043469 0 0 4 2L125X125X10-10 TOHOP 51.491 0.043469 0 0 7 2L125X125X10-10 TOHOP 67.7649 0.929632 0 0 8 2L125X125X10-10 TOHOP -28.4961 0.536627 0 0 9 2L125X125X10-10 TOHOP -28.4961 0.536627 0 0 10 2L125X125X10-10 TOHOP -46.7303 0.880008 0 0 11 2L125X125X10-10 TOHOP -30.2912 0.570433 0 0 12 2L125X125X10-10 TOHOP -30.2912 0.570433 0 0 13 2L125X125X10-10 TOHOP -46.7303 0.880008 0 0 14 2L125X125X10-10 TOHOP -28.4961 0.536627 0 0 15 2L125X125X10-10 TOHOP -28.4961 0.536627 0 0 16 2L125X125X10-10 TOHOP 67.7649 0.929632 0 0 33 2L150X150X16-10 TOHOP -76.38 0.798872 0 0 35 2L150X150X16-10 TOHOP -29.7993 0.334599 0 0 37 2L150X150X16-10 TOHOP 4.3235 0.03132 0 0 38 2L150X150X16-10 TOHOP 4.3235 0.03132 0 0 40 2L150X150X16-10 TOHOP -29.7993 0.334599 0 0 42 2L150X150X16-10 TOHOP -76.38 0.798872 0 0 34 2L150X150X16-10 TOHOP 47.483 0.343971 0 0 36 2L150X150X16-10 TOHOP -3.3638 0.03777 0 0 39 2L150X150X16-10 TOHOP -3.3638 0.03777 0 0 41 2L150X150X16-10 TOHOP 47.483 0.343971 0 0 32 2L75X75X5-10 TOHOP -11.095 0.909905 0 0 28 2L75X75X5-10 TOHOP -11.095 0.909905 0 0 20 2L75X75X8-10 TOHOP -13.2039 0.924936 0 0 19 2L75X75X8-10 TOHOP -13.2039 0.924936 0 0 18 2L75X75X8-10 TOHOP -13.2039 0.924936 0 0 17 2L75X75X8-10 TOHOP -13.2039 0.924936 0 0 29 2L55X55X5-10 TOHOP 2.826E-14 0 0 0 43 2L150X150X16-10 TOHOP 16.6523 0.120631 0 0 44 2L150X150X16-10 TOHOP -4.5464 0.049163 0 0 45 2L150X150X16-10 TOHOP -4.5464 0.049163 0 0 46 2L150X150X16-10 TOHOP 16.6523 0.120631 0 0 31 2L55X55X5-10 TOHOP -1.665E-16 0 0 0 30 2L55X55X5-10 TOHOP 7.9562 0.498959 0 0 2 2L125X125X10-10 TOHOP 52.174 0.082434 0 0 5 2L125X125X10-10 TOHOP 52.174 0.082434 0 0 6 2L125X125X10-10 TOHOP -48.5992 0.804424 0 0 TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÁC MẮT DÀN SỐ THỨ TỰ CÁC MẮT DÀN TÍNH TOÁN 1. NUÙT LIEÂN KEÁT DAØN VÔÙI COÄT Nuùt döôùi (Mắt 1) a) Tính liên kết thanh cánh dưới vào bản mã: Thanh 1 với nội lực N1 = -48.599T Lấy chiều cao đường hàn sống hs = 8 mm; đường hàn mép hm = 6 mm Chiều dài đường hàn sống tính theo : chọn ls=20cm Chiều dài đường hàn mép tính theo : chọn lm=10cm. Trong đó : K: hệ số phân phối nội lực, K = 0,7 : thép đều cạnh N : nội lực trong thanh. b) Thanh xiên 33 với nội lực N22 =-76.38T Lấy chiều cao đường hàn sống hs = 6 mm; đường hàn mép hm = 8 mm chọn ls = 30 cm. Chiều dài đường hàn mép tính theo : chọn lm=15 cm. c) Chọn bề dày sườn gối dỡ : Do tại mắt dưới đầu dàn chỉ tồn tại phản lực ngang gây nén cho thang cánh dưới nên ta tính bề dày sườn gối đỡ theo điều kịên chịu ép mặt . Các thành phần phản lực tại nút đầu dàn : Ra= 48.89 T H =107.27 T Theo điều kiện chịu ép mặt , ta có bề dày sườn gối đỡ như sau : Với Rem= 2800 KG/cm2 chọn bs=20cm,.L=55cm d)Tính đường hàn liên kết bản mã vào sườn gối đỡ: ta có : H=107.27T e = L/2-18-Z0=55/2-18-5.42=4.08cm. lh=L-2=55-2=53cm. Chiều cao đường hàn : chọn hh=2cm e)Tính bulông liên kết sườn gối vào bản cánh cột : Do không tồn tại thành phần phản lực ngang gây kéo thanh cánh dưới nên bulong lien kết sườn gối vào bản cánh cột được lấy theo cấu tạo :chọn 8 bulong 20 Bulong chọn theo cấu tạo được bố trí 2 hàng đứng khoảng cách tứ bulong trên cùng đến mép trên sườn gối không nhỏ hơn 2d , khoảng cách các bulong trên mỗi hàngkhông lớn hơn 8d . f). Tính toán gối đỡ : Bề rộng gối đỡ ; bề dày gối đỡ lấy lớn hơn bề dày sườn gối sao cho sườn gối đặt lọt vào trong mặt gối đỡ .Mép ngoài sườn gối cách mép ngoài gối đỡ tối thiểu là 5 đến 10 mm. Chiều dài gối đỡ phụ thuộc vào chiều dày đường hàn lien kết gối đỡ vào cột . Gối đỡ chịu phản lực Ra= 48.89 T . Gối đỡ liên kết vào cột bằng 2 đường hàn góc . Chọn chiều dày gối đỡ bề rộng gối đỡ bg=300 mm. Chọn chiều cao đường hàn góc liên kết gối đỡ vào cánh cột hh=1 cm . Chiều dài đường hàn góc tính theo : chọn lh = 20cm Nuùt treân (MẮT 2) a)Tính liên kết thanh dàn phân nhỏ và thanh cánh trên vào bản mã : *Thanh cánh trên : Ta có phản lực thanh cánh trên gây kéo H1= 67.76T Thanh cánh trên được lien kết bằng 4 đường hàn góc .chọn chiều cao đường hàn góc hh=10mm . Ta co tổng chiều dài đường hàn là : chọn chiều dài mỗi đường hàn là 10cm. Ba bulong liên kết bản mã nối vào thanh cánh chỉ bố trí cấu tạo 2Ø20 Diện tích tiết diện bản nối : chọn Liên kết bản nối vào bản đậy mút đầu cột lấy tương tự như liên kết với thép góc chính . *Thanh dàn phân nhỏ vào bản mã : Vì nội lực thang dàn phân nhỏ rất bé nên có thể hàn theo cấu tạo : b)Tính hai bản gối : Bản gối chịu moment lệch tâm H1.e.Chọn tiết diện bản gối .Chiều cao tiết diện đương hàn lấy theo điều kiện chịu uốn : Với Lh=60-1=59cm . Ra=1,5.67,76=101.64 T. Vậy chiều cao đường hàn : chọn hh=1,5cm bulông liên kết bản nối và bản cánh theo cấu tạo Ø20 : 2.NUÙT TRUNG GIAN NOÁI THANH BUÏNG VAØO THANH CAÙNH : Nuùt 3 : Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân ñaàu daøn X33 vaøo baûn maõ la ø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 8mm, hhm = 6mm). lhs =+1=+1=36.36cm, choïn lhs =37cm lhm =+1=+1 =21.2cm, choïn lhm=22cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân X35 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 6mm, hhm = 6mm). lhs =+1=+1=19.39cm,choïn lhs =20cm lhm =+1=+1 =8.88cm, choïn lhm=15cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh caùnh treân T7 vaøo baûn maõ laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng .vaø meùp laø hhs = 5mm, hhm = 5mm). Löïc tính toaùn noái soáng vaø meùp theùp caùnh =>lhs =+1=+1=59.9cm, choïn lhs = 60cm =>lhm =+1=+1 =26.95cm, choïn lhm=60cm Nuùt 4 : Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân X34 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 6mm, hhm = 6mm). lhs =+1=+1=22.98cm,choïn lhs =23cm lhm =+1=+1 =10.4cm, choïn lhm=15cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh ñöùng Ñ22 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 5mm, hhm = 5mm). lhs =+1=+1= 5.2cm,choïnlhs=10cm lhm =+1=+1 =2.8cm, choïn lhm= 10cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân X35 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 6mm, hhm = 6mm). lhs =+1=+1=14.8 cm,choïnlhs=15cm lhm =+1=+1 =6.9cm, choïn lhm=10cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh caùnh döôùi D1,2 vaøo baûn maõ laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 5mm, hhm = 5mm). Löïc tính toaùn noái soáng vaø meùp theùp caùnh. Ns = = = 51013(KG) Nm = = = 29987(KG) =>lhs =+1=+1=40.48cm, choïn lhs =50 cm =>lhm =+1=+1 =23.799cm, choïn lhm=50cm Nuùt 5 : Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân X35 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 6mm, hhm = 6mm). lhs =+1=+1= 19.39cm,choïnlhs=20cm lhm =+1=+1 =8.88 cm, choïn lhm=10cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân X36 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 4mm, hhm = 4mm). lhs =+1=+1= 3.07cm,choïnlhs= 10cm lhm =+1=+1 =1.88cm, choïn lhm =10cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh caùnh treân T9,10 vaøo baûn maõ laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 5mm, hhm = 5mm). Löïc tính toaùn noái soáng vaø meùp theùp caùnh. Ns = = 12713(KG) = 5445(KG) =>lhs =+1=+1= 10.01cm,choïn lhs =58cm =>lhm =+1=+1 = 4.32cm, choïn lhm=58cm Nuùt 6 : Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân X36 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 4mm, hhm = 4mm). lhs =+1=+1= 3.33cm,choïnlhs= 10cm lhm =+1=+1 =2cm, choïn lhm=5cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh ñöùng Ñ23 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 5mm, hhm = 5mm). lhs =+1=+1= 1.7cm,choïnlhs=10cm lhm =+1=+1 =1.01cm, choïn lhm= 10cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh xieân X37 vaøo baûn maõ laø(choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 4mm, hhm = 4mm). lhs =+1=+1= 4cm,choïnlhs= 10cm lhm =+1=+1 =2.28 cm, choïn lhm=5cm Chieàu daøi ñöôøng haøn soáng vaø meùp lieân keát thanh caùnh döôùi D2,3 vaøo baûn maõ laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 5mm, hhm = 5mm). Löïc tính toaùn noái soáng vaø meùp theùp caùnh. Ns = = = 6309(KG) Nm = = = 5400(KG) =>lhs =+1=+1=5cm,choïn lhs =39cm =>lhm =+1=+1 =4 cm, choïn lhm=39cm 3.NUÙT NOÁI DAØN NGOAØI HIEÄN TRÖÔØNG : Nuùt döôùi (nuùt 7): Löïc tính toaùn noái caùnh Nq =1.2ND3 =1.2 x 5.149 = 6.1788(T) Choïn baûn gheùp coù tieát dieän 280x12. => vaäy dieän tích quy öôùc cuûa moái noái laø. Aq = 2Agh+Abm = 28x1.2 + 2x1.2x9 = 55.2(cm2) ÖÙng suaát quy öôùc treân tieát dieän noái quy öôùc laø sq = = = 2055.33(KG/cm2)<R=2100(KG/cm2) Löïc truyeàn qua baûn gheùp: Ngh = sqx Agh =2055.33x28x1.2 = 69059.1(KG) Toång chieàu daøi ñöôøng haøn lieân keát baûn gheùp vôùi theùp goùc caùnh döôùi D3 laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn hh = 6mm) Slh = = +4 = 95.4(cm) Löïc truyeàn qua baûn maõ. Nbm = Nq - Ngh =113454 – 69059.1 = 44394.9(KG) Nbm ³ 0.5Nq = 0.5x113454 = 56727(KG) => Nbm = 56727(KG) Toång chieàu daøi ñöôøng haøn lieân keát theùp goùc caùnh döôùi D3 vaøo baûn maõ laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn hh =6mm). Slh = = +4 = 79(cm) Löïc truyeàn qua hai baûn noái. Nbn = Nbmcosa = 56727 x cos0 = 56727(KG) Ñöôøng haøn lieân keát baûn noái vaøo baûn maõ laø(choïn hh =1mm). lh = = +1 = 23.5(cm) Choïn baûn noái coù tieát dieän 240 x 200 x10 Kieåm tra cöôøng ñoä cuûa baûn noái (baûn noái coù 2 loã bulong f20) s = = = 1418.2(KG/cm2)< R =2100(KG/cm2) Do noäi löïc trong thanh ñöùng Ñ2 baèng khoâng neân chieàu daøi ñöôøng haøn lieân keát thanh ñöùng Ñ2 vaøo baûn maõ choïn theo caáu taïohhs=4mm, hhm=4mm, lhs=5cm, lhm=5cm. Nuùt treân (nuùt 8) : Löïc tính toaùn noái caùnh Nq =1.2NT11 =1.2 x 30.29 = 36.348 (T) Choïn baûn gheùp coù tieát dieän 280x12. => vaäy dieän tích quy öôùc cuûa moái noái laø. Aq = 2Agh+Abm = 28x1.2 + 2x1.2x16 = 72(cm2) ÖÙng suaát quy öôùc treân tieát dieän noái quy öôùc laø sq = = = 1656.933(KG/cm2) <R=2100(KG/cm2) Löïc truyeàn qua baûn gheùp: Ngh = sqx Agh = 1656.933x28x1.2 = 55672.95(KG) Toång chieàu daøi ñöôøng haøn lieân keát baûn gheùp vôùi theùp goùc caùnh treân T5 laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn hh = 6mm) Slh = = +4 = 77.6(cm) Löïc truyeàn qua baûn maõ. Nbm =Nq-Ngh=119299.2–55672.95=63626.25(KG) >0.5Nq =59649.6(KG) => Nbm = 56727(KG) Toång chieàu daøi ñöôøng haøn lieân keát theùp goùc caùnh treân T11 vaøo baûn maõ laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn hh =6mm). Slh = = +4 = 88.2(cm) Löïc truyeàn qua hai baûn noái. Nbn = Nbmcosa - 1.2NX5cosb = 63626.25 x cos5.71 – 1.2x8732 x cos51 = 56711.2(KG) Ñöôøng haøn lieân keát baûn noái vaøo baûn maõ laø(choïn hh =1mm). lh = = +1 = 23.5(cm) Choïn baûn noái coù tieát dieän 240 x 200 x10 Kieåm tra cöôøng ñoä cuûa baûn noái (baûn noái coù 2 loã bulong f20) s = = = 1417.8(KG/cm2)< R =2100(KG/cm2) Ñöôøng haøn lieân keát thanh xieân X5 vaøo baûn maõ laø (choïn chieàu cao ñöôøng haøn soáng vaø meùp laø hhs = 4mm, hhm = 4mm). lhs =+1=+1= 7.1cm,choïn lhs =8cm lhm =+1=+1 = 3.6cm, choïn lhm=6cm AÙP noäi löïc trong thanh ñöùng Ñ24 baèng khoâng neân chieàu daøi ñöôøng haøn lieân keát thanh ñöùng Ñ24 vaøo baûn maõ choïn theo caáu taïohhs=4mm, hhm=4mm, lhs=4cm, lhm=4cm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYET MINH HOAN THANH.doc
  • dwgBAN VE.dwg