Đồ án Môn học thiết kế và lập trình web

+Lấy đáp án từ trang thi so với đáp với đáp án trong danh sách đáp án *Nếu khác nhau thì 0 điểm *Ngược lại thì bằng số điểm của câu + Gửi kết quả sang trang xemdiem.asp

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 27/11/2013 | Lượt xem: 1597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Môn học thiết kế và lập trình web, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIấN KHOA CễNG NGHỆ THễNG TIN LỚP 02HCB ĐỒ ÁN MễN HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRèNH WEB Gvhd :Thầy Trần Đức Duẩn Svth :Nguyễn Nhật Khỏnh Mssv:02hc344 Hồ Đỡnh Tưởng Mssv:02hc451 Vừ Thị Bớch Hạnh Mssv:02hc329 TP.HCM ngày 8/5/2005. Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 2 LờI GIớI THIệU I.Mễ Tả CHƯƠNG TRèNH “ EXPERIMENT TEST ONLINE” Tiếng Anh là ngụn ngữ giao tiếp phổ biến nhất trờn thế giới.Ở Việt Nam nếu đi xin việc làm mà khụng biết tiếng Anh là bạn đó cú thể bị lọai ngay từ vũng đầu, Vỡ vậy việc cú được một văn bằng Anh Văn trong tay là một lợi thế rất lớn trong cụng việc. Nhưng để cú được một văn bằng thật sự cú chất lượng đũi hỏi bạn phải ụn tập rất chăm chỉ và phải trải qua rất nhiều kỡ thi, dĩ nhiờn khụng phải lỳc nào bạn cũng ………đậu! ENGLISH TEST ONLINE là chương trỡnh nhằm kiểm tra lại kiến thức Anh Văn một cỏch tổng quỏt nhất theo mọi cấp độ nhằm giỳp bạn ụn lại những kiến thức tổng quỏt về văn phạm trong Anh Văn, thụng qua những bài thi ngắn với những cõu hỏi trắc nghiệm.Ưu điểm của nú là mọi lỳc mọi nơi người sử dụng đều cú thể kiểm tra lại kiến thức văn phạm của mỡnh, qua đú cú thể đưa ra những chiến lược cụ thể cho mụn Anh Văn. Cỏc cụng việc chớnh của website: + Thờm / Xúa/ Sửa dữ liệu trong CSDL. + Phỏt sinh cõu hỏi và cõu trả lời để người dựng vào thi. + Cho phộp người dựng chọn cấp độ thi + Cho phộp người dựng login vào để thi và xem kết quả + Tỡm kiếm Danh sỏch cỏc cụng việc sẽ được hổ trợ thực hiện trờn mỏy tớnh dựa theo cỏc yờu cầu đó cho. II. CÁC BIểU MẫU LIấN QUAN: A. ADMIN 1.Biểu mẫu 1 : Thờm học sinh vào dữ liệu. Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 3 2. Biểu mẫu 2 : Xúa học sinh ra khỏi danh sỏch học sinh 3. Biểu mẫu 3 : Sửa thụng tin học sinh 4. Biểu mẫu 4 : Thờm cõu hỏi mới vào dữ liệu Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 4 5. Biểu mẫu 5 : Cập nhật đỏp ỏn 6. Biểu mẫu 6 : Xúa cõu hỏi ra khỏi dữ liệu Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 5 B. STUDENT: 1. Biểu mẫu 1 : Cho học sinh login để vào thi. 2. Biểu mẫu 2 : Tạo Account mới Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 6 3. Biểu mẫu 2 : Phỏt sinh cõu hỏi và cõu trả lời 4. Biểu mẫu 3 : Chấm điểm thi. III. YấU CầU : Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 7 1. Admin: STT CễNG VIỆC LỌAI CễNG VIỆC BIỂU MẪU LIấN QUAN 1 Thờm học sinh vào danh sỏch Lưu trữ Biểu mẫu 1 2 Xúa học sinh ra khỏi danh sỏch Lưu trữ Biểu mẫu 2 3 Sửa thụng tin học sinh trong danh sỏch Lưu trữ Biểu mẫu 3 4 Thờm cõu hỏi mới Lưu trữ Biểu mẫu 4 5 Cập nhật đỏp ỏn Lưu trữ Biểu mẫu 5 6 Xúa cõu hỏi Lưu trữ Biểu mẫu 6 2. STUDENT : STT CễNG VIỆC LỌAI CễNG VIỆC BIỂU MẪU LIấN QUAN 1 Login Lưu trữ Biểu mẫu 1 2 New Account Lưu trữ Biểu mẫu 2 3 Xem điểm Hiển thị Biểu mẫu 3 IV. BảNG QUI ĐịNH : STT Mó số Tờn qui định Mụ tả chi tiết Ghi chỳ 1 QĐ1 Login Buộc phải gừ Username,password đỳng Trang Student/index 2 QĐ2 Kiểm Tra inf-student Kiểm tra tớnh đỳng đắn của thụng tin sinh viờn trước khi submit(password khụng rỗng) True thỡ submit 3 QĐ3 Số cõu hỏi Số cõu hỏi trong mốt bài thi là 20 cõu. Cõu hỏi phải đươc phỏt sinh ngẫu nhiờn 4 QĐ4 Giới Tớnh Male/Female 5 QĐ5 Thời gian thi Thời gian thi 20 phỳt Hết thời gian sẽ khụng được làm tiếp Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 8 V. PHÂN TÍCH : 1. Sơ đồ luồng dữ liệu 1: NGệễỉI DUỉNG XệÛ LYÙ LệU TRệế THEÂM/ XOAÙ/SệÛA SINH VIEÂNTHIEÁT Bề NHAÄP CSDL D2D1 D5 D3 D4 D1 : Người dựng chọn chức năng Thờm/Xố/Sửa sinh viờn. - Nhập cỏc thụng tin của sinh viờn cần cho việc lưu trữ :tờn Account, password, họ và tờn, ngày sinh, nước, số điện thoại, địa chỉ. D5 : - cỏc thụng tin về sinh viờn : tờn Account, password, họ và tờn, ngày sinh, nước, số điện thoại, địa chỉ cần cho việc Thờm/Xố/Sửa. D4 :Đọc CSDL - Đọc cỏc thụng tin về sinh viờn từ bảng infousers để người dựng nhập liệu. - Đọc cỏc thụng tin sẳn cú từ CSDL để người dựng xố hoặc sửa. D3 : - Ghi thụng tin sinh viờn : tờn Account, password, họ và tờn, ngày sinh, nước, số điện thoại, địa chỉ xuống CSDL. D2 : thụng bỏo cho người dựng là cụng việc thành cụng hay thất bại. 2. Sơ đồ luồng dữ liệu 2 NGệễỉI DUỉNG XệÛ LYÙ LệU TRệế THEÂM/ XOAÙ/SệÛA CAÂU HOÛI ,CAÂU TRAÛ LễỉI, CAÁP ẹOÄ, MOÂN THIEÁT Bề NHAÄP CSDL D2D1 D5 D3 D4 D1 : Người dựng chọn chức năng Thờm/Xố/Sửa cõu hỏi, cấp độ, mụn, cõu trả lời. Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 9 - Nhập cỏc thụng tin của cõu hỏi, cấp độ, mụn, cõu trả lời cần cho việc lưu trữ :mó cõu hỏi, mó cõu trả lời, mó mụn, mó mụn, mó cấp độ, cõu hỏi, cõu trả lời, mụn thi, cấp độ. D5 : - cỏc thụng tin về cõu hỏi, cấp độ, mụn, cõu trả lời cần cho việc lưu trữ :mó cõu hỏi, mó cõu trả lời, mó mụn, mó mụn, mó cấp độ, cõu hỏi, cõu trả lời, mụn thi, cấp độ cần cho việc Thờm/Xố/Sửa. D4 :Đọc CSDL - Đọc cỏc thụng tin về cõu hỏi, cấp độ, mụn, cõu trả lời cần cho việc lưu trữ :mó cõu hỏi, mó cõu trả lời, mó mụn, mó mụn, mó cấp độ, cõu hỏi, cõu trả lời, mụn thi, cấp độ từ bảng phõn cấp, cõu hỏi, trả lời, mụn để người dựng nhập liệu. - Đọc cỏc thụng tin sẳn cú từ CSDL để người dựng xố hoặc sửa. D3 : - Ghi thụng tin cõu hỏi, cấp độ, mụn, cõu trả lời cần cho việc lưu trữ :mó cõu hỏi, mó cõu trả lời, mó mụn, mó mụn, mó cấp độ, cõu hỏi, cõu trả lời, mụn thi, cấp độ xuống CSDL. D2 : thụng bỏo cho người dựng là cụng việc thành cụng hay thất bại. 3. Sơ đồ luồng dữ liệu 3: NGệễỉI DUỉNG XệÛ LYÙ TRA CệÙU ẹIEÅMTHIEÁT Bề NHAÄP CSDL D1 D5 D4 THIEÁT Bề XUAÁT D6 D1:cỏc thụng tin về sing viờn cần cho việc tra cứu :Account, password. D5: cỏc thụng tin về sing viờn cần cho việc tra cứu :Account, password. D4: tỡm cỏc thụng tin về điểm của Account vừa nhập. D6:Xuất bảng History Student VI.THIếT Kế Dữ LIệU: Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 10 VII. DANH SÁCH CÁC THUộC TÍNH: CÂU HỎI INFOUSERS Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 11 MễN PHÂN CẤP TRẢ LỜI THễNG TIN NGƯỜI CHƠI VIII.THIếT Kế GIAO DIệN A. ADMIN 1. Trang chủ : index.asp Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 12 Home :Link trở về trang chủ. Contact :Liệt kờ thụng tin người chơi theo điểm. About us : Link đến trang about us. Services : Link đến trang Services. Admin : Link đến trang Admin để thực hiện cỏc trang thờm xúa sửa dữ liệu. Contact us : Link đến trang Contact us. History :Link đến trang History. Login Students : Đăng nhập vào trang Students để thi. 2. Trang Admin: Mụ tả: + New Students : Link tới trang nhập một sinh viờn mới. + Update Students : Link tới trang sửa thụng tin một sinh viờn. Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 13 + Delete Students : Link tới trang xúa một sinh viờn. + New Asks : Link tới trang nhập cõu hỏi mới. + Delete Asks : Link tới trang xúa cõu hỏi. Chức năng : + Admin cú quyền thờm, xúa, sửa thụng tin, dữ liệu + Admin cấp quyền cho người dựng 2.1 Trang New student : Mụ tả : + Nhập thụng tin của sinh viờn (khụng được bỏ trống và phải thỏa qui định) + Sau khi đó nhập xong thi submit, dữ liệu sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Khi bấm Submit Kiểm tra nếu dữ liệu sai thỡ bỏo nhập lại + Lưu thụng tin sinh viờn mới vào dữ liệu. + Nếu thành cụng thỡ sẽ thụng bỏo thành cụng khụngthỡ bỏo khụng thành cụng 2.2 Trang Update Student: Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 14 Mụ tả : + Nhập thụng tin của sinh viờn (khụng được bỏ trống và phải thỏa qui định) + Sau khi đó nhập xong thi submit, dữ liệu sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Khi bấm Submit kiểm tra nếu dữ liệu sai thỡ bỏo nhập lại + Lưu thụng tin mới của sinh viờn vào dữ liệu. + Nếu thành cụng thỡ sẽ thụng bỏo thành cụng khụngthỡ bỏo khụng thành cụng. 2.3 Trang Delete Student : Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 15 Mụ tả : + Chọn tờn sinh viờn muốn xúa + Sau khi đó nhập xong thỡ submit, dữ liệu sẽ bị xúa khỏi CSDL Chức năng : + Khi nhấn nỳt Submit sẽ xúa thụng tin sinh viờn được chọn ra khỏi dữ liệu. + Nếu thành cụng thỡ sẽ thụng bỏo thành cụng khụng thỡ bỏo khụng thành cụng. 2.4 Trang New Asks : Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 16 Mụ tả : + Nhập cõu hỏi mới + Sau khi đó nhập xong thỡ Cập nhật đỏp ỏn, dữ liệu sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Khi bấm Update Anwser cập nhật lại đỏp ỏn và nhật cõu hỏi mới 2.5 Trang cập nhật lại đỏp ỏn: Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 17 Mụ tả : + Nhập đỏp ỏn cho cõu hỏi mới vừa nhập + Sau khi đó nhập xong thỡ submit, cả cõu hỏi và cõu trả lời sẽ được đưa vào CSDL Chức năng : + Cho nhập đỏp ỏn vào + Khi bấm Submit sẽ lưu cõu hỏi và đỏp ỏn mới vào dữ liệu. 2.6 . Trang Delete Asks: Mụ tả : + Chọn mụn thi, cấp độ + Sau đú tỡm cõu hỏi cần xúa Chức năng : + Cho student đựoc quyền chọn mụn + Khi bấm nỳt sẽ đưa đến trang Tỡm cõu hỏi. 2.7 Trang tỡm cõu hỏi : Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 18 Mụ tả : + Chọn cõu hỏi cần xúa + Bấm submit để xúa Chức năng: + Khi bấm Submit xúa cõu hỏi được chọn ra khỏi CSDL 3. Trang Login : Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 19 User’s Name : Nhập tờn sinh viờn(khụng được bỏ trống). Password : Nhập vào password. Submit : Khi bấm nut Submit sẽ kiểm tra tớnh hợp lệ của username và password nếu đỳng thỡ cho login vào xem cỏc trang của Admin khụng thi phải nhập lại. B. STUDENT : 1. Trang Login: Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 20 User’s Name : Nhập tờn sinh viờn(khụng được bỏ trống). Password : Nhập vào password ( khụng được bỏ trống) Submit : Khi bấm Submit sẽ kiểm tra tớnh hợp lệ của username và password nếu đỳng thỡ cho login vào thi khụng thi phải nhập lại. 2.1 Trang chọn cấp độ thi: Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 21 Mụ tả : Sau khi chọn mụn và cấp độ thi, thỡ khi click vào nỳt student sẽ được phộp vào thi trang thi. 2.2 Trang thi Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 22 Mụ tả : + Cỏc cõu hỏi và đỏp ỏn được phỏt sinh ngẫu nhiờn 20 cõu. + Student sau khi thi xong nhấn nỳt sẽ dẫn đến trang kết quả + Nếu nhấn nỳt thi student sẽ được làm lại bài thi mới. 2.2 Trang hiển thị kết quả thi: Mụ tả : + Màn hỡnh sẽ hiển thị thụng tin : ngày thi, giờ bắt đầu, giờ kết thỳc, mụn thi, cấp độ và điểm thi. Chức năng: + Hiển thị thụng tin + Lấy dữ liệu và tớnh điểm thi của học sinh. Tất cả cỏc trang đều cú đường để đi đến trang index và cỏc trang about us, services, history Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 23 IX. SƠ Đồ CHứC NĂNG A. ADMIN Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 24 B. STUDENT X. THIếT Kế Xử Lí A. CÁC BIếN Cố VÀ Xử Lí: 1. ADMIN 1.1 Trang index : Begin Login Admin Delete Asks New Asks Delete Student Update student New Student Phõn quyền người dựng Xem trang khỏc Begin Logout Thi End Login Xem điểm Chọn mụn Xem thụng tin cỏc trang ( khỏc trang Login) Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 25 STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Truy cập website Link đến trang chủ 2 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Admin, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Hyperlink trong HTML 1.2 Trang Login STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến + Đọc thụng tin người dựng Để chuẩn bị cho việc kiểm tra thụng tin. 2 Login + Kiểm tra thụng tin được nhập vào:  Nếu đỳng thỡ tạo đường link đến trang Admin  Nếu sai thụng bỏo bắt nhập lại Để link đến trang Admin 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML 1.3 Trang Admin: STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login, NewStudent, UpdateStudent, DeleteStudent, NewAsks, DeleteAsks…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML 1.4 Trang NewSTudent STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến Đọc danh sỏch học sinh Chuẩn bị cho vịờc thờm thụng tin học sinh mới 2 Khi bấm nỳt Submit + Kiểm tra thụng tin được nhập vào:  Nếu đỳng, hợp lệ.thỡ cho phộp lưu vào danh sỏch.  Ngược lại thụng bỏo bắt nhập lại Khụng được bỏ trống, sinh viờn đú chưa cú trong danh sỏch và tuổi khụng quỏ 100, email phai ghi đỳng cỏch 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 26 History, Login…) Trang UpdateSTudent STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến Đọc danh sỏch học sinh Chuẩn bị cho vịờc sửa thụng tin học sinh trong danh sỏch 2 Khi bấm nỳt Submit + Kiểm tra thụng tin được nhập vào:  Nếu đỳng, hợp lệ.thỡ cho phộp lưu vào danh sỏch.  Ngược lại thụng bỏo bắt nhập lại Khụng được bỏ trống, sinh viờn cú trong danh sỏch và tuổi khụng quỏ 100, email phải ghi đỳng cỏch 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML 1.6 Trang DeleteStudent STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến + Đọc danh sỏch học sinh + Hiển thị tờn student Chuẩn bị cho vịờc xúa thụng tin học sinh. 2 Khi bấm nỳt Submit + Chọn tờn student muốn xúa trong danh sỏch khi submit sẽ xúa thụng tin student đựợc chon ra khỏi danh sỏch. Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 27 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML Trang NewAsks: STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến Đọc danh sỏch cõu hỏi Chuẩn bị cho vịờc thờm cõu hỏi mới vào danh sỏch cõu hỏi 2 Khi bấm nỳt Update Anwser + Kiểm tra thụng tin đó được nhập vào đủ chưa:  Nếu đó được nhập đủ , hợp lệ.thỡ link đến trang newdapan.asp  Ngược lại thụng bỏo bắt nhập lại. 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML Trang Newdapan STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến Đọc cõu hỏi vưa nhận từ trang NewAsks, danh sỏch đỏp ỏn Chuẩn bị cho vịờc thờm, đỏp ỏn mới ứng với cõu hỏi vừa nhập vào danh sỏch cõu hỏi, đỏp ỏn 2 Khi bấm nỳt Submit + Kiểm tra thụng tin đó được nhập vào chưa:  Nếu đó được nhập thỡ lưu cõu hỏi mới cựng cõu trả lời vào danh sỏch cỏc cõu hỏi, danh sỏch cõu trả lời 3 Khi bấm vào cỏc đường Link đến cỏc trang được Hyperlink trong Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 28 dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo HTML Delete Asks : Trang SearchDel : STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến + Đọc danh sỏch cacự cõu hỏi + Hiển thị danh sỏch cỏc cõu hỏi Chuẩn bị cho vịờc xúa cõu hỏi 2 Khi bấm nỳt Submit + Chọn cõu hỏi muốn xúa trong danh sỏch khi submit sẽ xúa cõu hỏi đựợc chọn ra khỏi danh sỏch cõu hỏi. 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML 2. STUDENT : 2.1 Trang Login : STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến + Đọc thụng tin student Để chuẩn bị cho việc kiểm tra thụng tin. 2 Login + Kiểm tra thụng tin được nhập vào:  Nếu đỳng thỡ tạo đường link đến trang chonmon.asp  Nếu sai thụng bỏo bắt nhập lại Để link đến trang chonmon.asp 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn Link đến cỏc trang được Hyperlink trong STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến Đọc danh sỏch cõu hỏi Chuẩn bị cho vịờc xúa cõu hỏi mới vào danh sỏch cõu hỏi 2 Khi bấm nỳt Link đến trang SearchDel.asp ( trang tỡm cõu hỏi để xúa) và chuyển thụng tin mụn, cấp độ sang trang SearchDel. 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 29 ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo HTML 2.2 Trang Chonmon STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến + Đọc thụng tin mụn thi, cấp độ + Hiển thị ra màn hỡnh Để chuẩn bị cho việc chọn mụn thi và cấp độ để vào thi. 2 Khi bấm + Tạo đường link đến trang thi.asp Để vào thi 3 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML 2.3 Trang thi STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến + Đọc thụng tin mụn thi, cấp độ, danh sỏch cõu hỏi, đỏp ỏn + Hiển thị ra màn hỡnh bảng cỏc cõu hỏi, cõu trả lời và bảng đỏp ỏn + Để chuẩn bị cho việc phỏt sinh đề thi + Số cõu hỏi =20 + Thời gian thi tối đa là 20 phỳt 2 Khi bấm Done + Lấy kết quả đỏp ỏn gửi sang trang xem điểm.asp Để chấm điểm 3 Khi bấm + Xúa kết quả đó làm 2.4 Trang chấm điểm: STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến +Lấy đỏp ỏn từ trang thi so với đỏp với đỏp ỏn trong danh sỏch đỏp ỏn *Nếu khỏc nhau thỡ 0 điểm *Ngược lại thỡ bằng số điểm của cõu + Gửi kết quả sang trang xemdiem.asp 2.5 Trang Xem diem STT Điều kiện kớch họat Xử lý Ghi chỳ 1 Khi được liờn kết đến + Đọc thụng tin dữ liệu + Lấy kết quả từ trang chấm điểm + Hiển thị kết quả ra màn hỡnh Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 30 2 Khi bấm vào cỏc đường dẫn ( cỏc nỳt : HOME, CONTACT, About us, History, Login…) Link đến cỏc trang được kớch họat (chọn). Cỏc trang quảng cỏo Hyperlink trong HTML XI. THựC HIệN: + Thực hiện được 96% XII. ĐÁNH GIÁ: Hạn chế: Trang thi vẫn chưa ổn định tốc độ chưa cao,do số lượng tạo ngẫu nhiờn cõu hỏi và cõu trả lời cao. Ưu điểm :cú thể phỏt triển thờm nhiều bộ mụn thi khỏc. XIII. CẤU HèNH YấU CẦU: CPU:P3 600Mhz, RAM:128 HardDisk : 3MB cũn trống XIV. PHÂN CễNG CễNG VIỆC : Mỗi một trang web đều cú sự tham gia gúp ý của cỏc thành viờn trong nhúm. Bỏo cỏo đồ ỏn web GVHD :thầy Trần Đức Duẩn 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthiet_ke_va_lap_trinh_web_1259.pdf