Đồ án Nguyên lý máy_ động cơ B2

Vẽ đường trũn (A, r0)và đường trũn (A,l). -Giả sử cam quay theo chiều kim đồng hồ.Ta chia cỏc gúc theo bảng trờn theo chiều ngược chiều quay của cam.Sử dụng cỏc tia đi qua tõm A chia gúc đỉnh A thành cỏc gúc ửđ=42 º, ửx=20 º, ửv=42 º, ửg=256 º. -Vẽ cỏc tia At0,At1,At2 .cắt đường trũn (A,l) tại cỏc điểm C0,C1,C2.Cỏc gúc C0ACk bằng cỏc gúc ử xỏc định trong bảng trờn. -Từ cỏc điểm Ck vẽ cỏc tia Ckzk sao cho cỏc gúc ACkzk bằng cỏc gúc (ứ+o) , ứ -tương ứng trong bảng trờn.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nguyên lý máy_ động cơ B2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docanh van chem.doc
  • dwg5 dongluchoc.dwg
  • dwg6 Dongluchoc2.dwg
  • dwgcam van.dwg
  • dwgdo thi van toc va gia toc.dwg
  • dwgdo thic gia toc van toc.dwg
  • dwgDrawing2.dwg
  • dwghoa do 14 vi tri va hoa do van toc gia toc.dwg
  • dwghoa do 14 vi tri va hoa do van toc gia toc.dwg cua haot.dwg
Luận văn liên quan