Đồ án Thiết kế và thi công khu ký túc xá 9 tầng trường đại học Hùng Vương

Lời cảm ơn Qua 5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, được sự dạy dỗ và chỉ bảo tận tình chu đáo của các thầy, các cô trong trường, em đã tích luỹ được các kiến thức cần thiết về ngành nghề mà bản thân đã lựa chọn. Sau khi làm đồ án tốt nghiệp, được sự hướng dẫn của Nghành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, em đã hoàn thành Đồ án thiết kế đề tài: “ Khu Ký Túc Xá 9 Tầng Trường Đại Học Hùng Vương”. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là Thầy Phạm Văn Thứ và thầy Nguyễn Xuân Lộc đã trực tiếp hướng dẫn em tận tình trong quá trình làm đồ án. Do còn nhiều hạn chế về kiến thức, thời gian và kinh nghiệm nên Đồ án của em không tránh khỏi những khiếm khuyết và sai sót. Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong quá trình công tác. Sinh viên thiết kế Đào Mạnh Hiệp Mục lục thuyết minh đồ án Phần I : Kiến trúc Chương I : Giới thiệu về công trình 1. Tên công trình: Trang 2 2. Địa điểm xây dựng: Trang 2 3. Địa điểm xây dựng và vị trí giới hạn: Trang 2 4. Quy mô và công năng của công trình: Chương II : Các giải pháp kiến trúc của công trình 1. Giải pháp mặt bằng Trang 2 2. Giải pháp kiến trúc mặt đứng và hình khối : Trang 3 3. Giải pháp về mặt cắt và cấu tạo Trang 3 4. giải pháp vể nền móng Trang 3 Chương III : Các giải pháp kỹ thuật của công trình 1. Giải pháp vể thông gió, chiếu sáng. Trang 4 2. giải pháp về giao thông. Trang 4 3. Giải pháp cung cấp điện, nước và thông tin. Trang 4 4. Giải pháp phòng cháy chữa cháy. Trang 5 5. Giải pháp về môi trường. Trang 5 6. Vấn đề thoát người của công trình khi có sự cố. Trang 5 7. Một số vấn đề về hệ thống chống sét, hệ thống thông hơi. Trang 5 Chương IV : Kết luận. Phần II : Kết cấu Chương mở đầu : Cơ sở tính toán. 1. Các tài liệu sử dụng trong tính toán. Trang 8 2. Các tài liệu tham khảo. Trang 8 Chương I : Phân tích lựa chọN giảI pháp kết cấu công trình. I. Các giải pháp về vật liệu. Trang 8 1. Công trình bằng thép. Trang 8 2. Công trình bằng bê tông cốt thép. Trang 8 II. Các giải pháp về kết cấu chịu lực. Trang 8 1. khái quát chung. Trang 8 2. Đặc điểm chủ yếu của nhà cao tầng: Trang 9 2.1. Tải trọng ngang Trang 9 2.2. Hạn chế chuyển vị Trang 9 2.3. Giảm trọng lượng bản thân Trang 9 III. Giải pháp móng cho công trình Trang 10 IV. Giải pháp kết cấu phần thân công trình Trang 10 IV.1. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu: Trang 10 IV.1.1. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu chính: Trang 10 IV.1.2. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn: Trang 11 IV.1.3. Lựa chọn kết cấu chịu lực chính Trang 11 Chương II : lập mặt bằng kết cấu, đặt tên cho các cấu kiện, lựa chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện II.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện khung trục 5 Trang 11 a. Chọn sơ bộ chiều dày bản sàn Trang 11 b. Chọn sơ bộ tiết diện dầm khung trục 5 Trang 11 c. Chọn sơ bộ tiết diện cột khung trục 5 Trang 12 d. Chọn kích thước tường Trang 16 II.2. Lập mặt bằng kết cấu tầng điển hình Trang 17 a. Thống kê và phân loại các loại ô bản. Trang 17 b. Mặt bằng kết cấu tầng điển hình Trang 18 Chương IiI : Tải trọng và tác động III.1. Sơ đồ tính và dồn tải Trang 19 III.2. Tải trọng đứng Trang 20 III.2.1. Tĩnh tải tác dụng vào khung trục 5 Trang 21 a. Tính toán tĩnh tải cấu kiện Trang 21 b. Xác định tải trọng tĩnh tác dụng vào khung trục 5 Trang 23 c. Xác định tải trọng hoạt tải 1 tác dụng vào khung trục 5 Trang 33 d. Xác định tải trọng hoạt tải 2 tác dụng vào khung trục 5 Trang 39 III.2.3. Xác định tải trọng gió Trang 44 Chương IV : Tính toán và tổ hợp nội lực IV.1. Tính toán nội lực Trang 46 1. Sơ đồ tính toán Trang 46 2. Tải trọng Trang 46 3. Phương pháp tính Trang 46 IV.2. tổ hợp nội lực Trang 46 Chương v : Thiết kế móng khung trục 5 I. xác định tải trọng tác dụng xuống móng Trang 48 I.1.Tải trọng tính toán do cột trục B-5 truyền xuống Trang 48 I.2.Tải trọng tính toán do cột trục D – 5 truyền xuống Trang 48 I.3.Tải trọng tính toán do cột trục E – 5 truyền xuống Trang 49 II. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, Trang 50 địa chất thủy văn của khu đất xây dựng 1. Điều kiện địa chất công trình Trang 50 2. Bảng chỉ tiêu cơ lý Trang 50 3. Tiêu chuẩn xây dựng Trang 50 III. Lựa chọn giải pháp nền móng Trang 50 1. Các loại cọc Trang 50 2. Lựa chọn phương án cọc Trang 51 IV. Phương pháp thi công và vật liệu cọc Trang 51 V. Chiều sâu chôn móng Trang 52 VI. Chọn các đặc trưng của móng cọc Trang 52 VI.1. Sức chịu tải của cọc Trang 52 a. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu Trang 52 b. Sức chịu tải của cọc theo đất nền Trang 52 c. áp lực tính toán tác dụng lên đế đài Trang 54 d. Kiểm tra cọc trong giai đoạn thi công Trang 54 VI.2. Thiết kế móng Trang 55 1: Thiết kế móng trục C-5 Trang 55 2: Thiết kế móng trục D-5 Trang 61 3: Thiết kế móng trục E-5 Trang 66 Chương vi : Thiết kế khung trục 5 I. Tính cột Trang 73 I.1. Cơ sở tính toán Trang 73 I.2. Vật liệu sử dụng Trang 73 I.3. Điều kiện tính toán Trang 73 I.4. Tính toán cốt thép Trang 73 I.5. Tính toán cốt thép cột tầng 1 Trang 74 1. Tính cho cột C1(phần tử 1) tiết diện cột: b h = 30 30(cm) Trang 74 2. Tính cho cột C3(phần tử 2) tiết diện cột: bh = 4545(cm) Trang 79 3. Tính cho cột C3(phần tử 3) tiết diện cột: bh = 4545(cm) Trang 84 I.6. Cột các tầng khác: Trang 87 II. Tính dầm Trang 87 II.1. Cơ sở tính toán Trang 87 II.2. Vật liệu sử dụng Trang 88 II.3. Điều kiện tính toán Trang 88 II.4. Tính toán cốt thép dầm Trang 88 1. Phần tử 52 tầng 1 Trang 88 2. Các phần tử khác Trang 91 Chương viI : Thiết kế sàn tầng điển hình i. Phân tích giải pháp kết cấu Trang 92 II. Xác định sơ đồ tính Trang 92 II.1.Xác định sơ bộ chiều dày bản Trang 92 II.2. Xét sơ đồ tính Trang 92 1. Tính cho bản làm việc hai phương: (Bản kê ) Trang 92 2. Tính cho bản làm một phương: (Bản loại dầm) Trang 93 III. Mặt bằng kết cấu sàn tầng điển hình Trang 93 IV. Tải trọng tác dụng lên các ô sàn Trang 94 V. Tính toán sàn Trang 94 V1. Chọn vật liệu Trang 94 V.2. Tính bản sàn loại bản làm việc hai phương theo sơ đồ khớp dẻo Trang 94 1. Tính toán bản sàn Ô1 (ô sàn điển hình) sơ đồ khớp dẻo Trang 94 2. Tính bản sàn Ô2, Ô5 Ô7, Ô9 Ô12: theo sơ đồ khớp dẻo Trang 97 V.3. Tính bản sàn loại bản làm việc hai phương theo sơ đồ đàn hồi Trang 97 1. Tính toán bản sàn Ô6 sơ đồ đàn hồi Trang 97 2. Tính bản sàn Ô5 theo sơ đồ đàn hồi Trang 99 V.4. Tính bản sàn bản làm việc một phương theo sơ đồ đàn hồi Trang 99 1. Tính toán bản sàn Ô8 theo sơ đồ đàn hồi Trang 99 2. Tính bản sàn Ô3,Ô4 theo sơ đồ đàn hồi Trang 100 Chương VIII : Thiết kế cầu thang bộ điển hình trục 3 - 4 i. Đặc điểm kết cấu Trang101 iI. Lập mặt bằng kết cấu Trang101 iII. Tính toán các cấu kiện cầu thang Trang101 III.1. Chọn vật liệu Trang101 III.2. Cấu tạo thang Trang101 III.3. Xác định tải trọng Trang102 1. Bản thang nghiêng O1 và O2 Trang102 2. Bản thang chiếu nghỉ O3 Trang102 III.4. Tính nội lực và cốt thép bản thang Trang102 1. Tính nội lực và cốt thép bản thang nghiêng Trang102 2. Tính nội lực và cốt thép bản thang chiếu nghỉ Trang104 III.5. Tính nội lực và cốt thép dầm chiếu nghỉ Dcn1 Trang107 1. Xác định nội lực trong dầm chiếu nghỉ Dcn1 Trang107 2. Tính toán cốt thép dầm chiếu nghỉ Dcn1 Trang107 III.6. Tính nội lực và cốt thép dầm chiếu nghỉ Dcn2 Trang109 1. Xác định nội lực trong dầm chiếu nghỉ Trang109 2. Tính toán cốt thép dầm chiếu nghỉ Trang109 III.7. Tính nội lực và cốt thép dầm chiếu tới Dct Trang111 1. Xác định nội lực trong dầm chiếu tới Trang111 2. Tính toán cốt thép dầm chiếu tới Trang111 Phần Iii : thi công chương I. giới thiệu đặc điểm CÔNG TRìNH I. Kiến trúc Trang114 II. Kết cấu Trang114 III. Điều kiện địa chất công trình Trang114 IV. Hệ thống điện nước Trang114 V. Công tác chuẩn bị mặt bằng Trang115 VI. Công tác thi công đào đất đài cọc Trang116 VII. Công tác thi công bê tông đài cọc, giằng móng, cổ móng Trang 116 VIII. Công tác lấp đất hố móng đến giằng móng Trang 116 IX. Công tác xây tường móng đến nền nhà (cốt 0,00) và đắp nền Trang 116 X. Công tác thi công phần thân nhà Trang 116 XI. Công tác hoàn thiện Trang 116 Chương II. kỹ thuật thi công I. Biện pháp thi công cọc bê tông cốt thép 300x300 Trang 117 1. Ưu nhược điểm của phương pháp ép cọc Trang 117 2. Công tác chuẩn bị Trang 117 3. Công tác đúc cọc Trang 117 4. Chọn máy ép cọc Trang 117 5. Tính toán đối trọng Trang 118 6. Chọn cần trục phục vụ công tác cẩu lắp cọc Trang 119 7. Lựa chọn sơ đồ ép cọc Trang 120 8. Tính toán khối lơượng thi công cọc Trang 120 9. Quá trình tiến hành ép cọc Trang 121 10. An toàn lao đông khi ép cọc Trang 122 II. Tính toán Thiết kế hố đào đất, lập biện pháp thi công đất Trang 122 1. Công tác chuẩn bị Trang 123 2. Các yêu cầu về kỹ thuật thi công đào đất Trang 123 3. Tính toán, thiết kế hố đào Trang 123 4. Lập biện pháp thi công đất Trang 124 4.1 Tính toán khối lượng đất đào Trang 124 4.2 Lập biện pháp thi công đất Trang 124 5. Chọn máy thi công Trang 125 5.1. Chọn máy đào đất Trang 125 5.2. Chọn phương tiện vận chuyển đất Trang 127 5.3. Đào đất bằng thủ công Trang 127 5.4. Sự cố thường gặp khi đào đất Trang 128 iIi. Lập biện pháp thi công bê tông móng Trang 128 1. Công tác chuẩn bị Trang 128 2. Tính khối lượng bê tông đài móng, giằng móng, cổ móng Trang 128 3. Lập biện pháp thi công Trang 132 3.1. Lựa chọn phương pháp thi công bê tông Trang 132 3.2. Chọn máy thi công bê tông Trang 133 3.3. Thiết kế ván khuôn Trang 135 3.4. Yêu cầu kỹ thuật Trang 141 3.5. Phá đầu cọc Trang 143 4. Thi công bê tông móng Trang 143 4.1. Đổ bê tông lót móng Trang 143 4.2. Đổ bê tông lót móng Trang 143 4.3. Thiết kế ván khuôn thành đài móng Trang 143 4.4. Thiết kế ván khuôn thành giằng móng Trang 146 4.5. Thiết kế sàn công tác đổ bê tông móng Trang 148 4.6. Trình bày biện pháp gia công lắp dựng ván khuôn Trang 150 4.7. Trình bày biện pháp gia công lắp dựng cốt thép Trang 151 4.8. Nghiệm thu cốt thép Trang 152 4.9. Đổ và đầm bê tông đài móng và giằng móng Trang 152 4.10. Công tác tháo dỡ ván khuôn Trang 153 IV. Công tác xây tường móng Trang 153 V. Công tác lấp đất hố móng Trang 154 Chương III. Thi công phần thân I. Chọn phương tiện thi công Trang 155 1. Chọn loại ván khuôn, xà gồ, cây chống Trang 155 2. Lựa chọn máy phục vụ công tác thi công phần thân Trang 156 3. Thiết kế ván khuôn cột, dầm, sàn Trang 158 3.1. Thiết kế ván khuôn cột Trang 159 3.2. Thiết kế ván khuôn sàn Trang 162 3.3. Thiết kế ván khuôn dầm Trang 168 II. kỹ thuật thi công phần thân Trang 170 1. Ván khuôn Trang 170 1.1. Lắp dựng ván khuôn cột Trang 170 1.2. Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn, cầu thang Trang 171 2. Cốt thép Trang 172 2.1. Công tác gia công lắp dựng cốt thép Trang 172 2.2. Lắp dựng ván khuôn cốt thép cột Trang 172 3. Lắp dựng cốt thép dầm, sàn, cầu thang Trang 173 4. Lập biện pháp thi công bê tông cột, dầm, sàn, cầu thang Trang 174 4.1. Công tác chuẩn bị Trang 174 4.2. Thi công cột Trang 174 4.3. Thi công dầm, sàn, cầu thang Trang 174 4.4. Đầm bê tông Trang 176 4.5. Công tác bảo dưỡng bê tông dầm sàn Trang 176 4.6. Tháo dỡ ván khuôn Trang 176 4.7. Sửa chữa khuyết tật trong bê tông Trang 177 5. Công tác làm mái Trang177 III. Công tác hoàn thiện Trang178 1. Công tác xây Trang178 2. Công tác hệ thống ngầm điện nước Trang 178 3. Công tác Trát Trang 178 4. Công tác lát nền Trang 179 5. Công tác lắp cửa Trang 179 6. Công tác sơn bả Trang 179 7. Các công tác khác Trang 179 chương IV. Tổ chức thi công I. Đại cương về tiến độ thi công Trang 180 1. Khái niệm Trang 180 2. Vai trò, ý nghĩa của việc lập tiến độ thi công Trang 180 3. Quy trình lập tiến độ thi công Trang 180 3.1. Phân tích công nghệ thi công Trang 180 3.2. Lập danh mục công việc xây lắp Trang 181 3.3.Xác định khối lượng công việc Trang 181 3.4. Chọn biện pháp kỹ thuật thi công Trang 181 3.5. Chọn các thông số tiến độ Trang 181 3.6. Xác định thời gian thi công Trang 181 3.7. Lập tiến độ ban đầu Trang 181 3.8. Xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Trang 181 3.9. So sánh các chỉ tiêu của tiến độ vừa lập với chỉ tiêu đề ra Trang 181 3.10. Tối ưu tiến độ theo các chỉ số ưu tiên Trang 181 3.11. Tiến độ chấp nhận và lập biểu đồ tài nguyên Trang 181 II. Phương pháp tối ưu hoá biểu đồ nhân lực Trang 182 1. Lấy qui trình kỹ thuật làm cơ sở Trang 182 2. Lấy tổ đội chuyên nghiệp làm cơ sở Trang 182 III. Tính toán khối lượng các công tác chính Trang 182 IV. Triển khai các phần việc cụ thể trong lập tiến độ thi công công trình Trang 182 1. Lập danh mục công việc Trang 182 2. Xác định khối lượng công việc Trang 183 3. Lập bảng tính toán tiến độ Trang 183 chương V. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng I. Cơ sở và mục đích tính toán Trang 184 1. Cơ sở Trang 184 2. Mục đích Trang 184 II. Thiết kế TMB xây dựng chung Trang 184 1. Xác định vị trí công trình Trang 185 2. Bố trí các máy móc thiết bị Trang 185 3. Bố trí hệ thống giao thông Trang 185 4. Bố trí kho bãi vật liệu, cấu kiện Trang 185 5. Bố trí nhà tạm Trang 185 6. Thiết kế mạng lưới kỹ thuật Trang 185 III. Tính toán chi tiết TMB xây dựng Trang 185 1. Tính toán đường giao thông Trang 185 2. Tính số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường Trang 186 3. Tính diện tích các công trình phục vụ Trang 186 4. Tính toán nhu cầu điện nước phục vụ thi công và sinh hoạt Trang 187 5. Tính toán mạng lưới cấp nước cho công trường Trang 189 chương VI. An toàn lao động I. An toàn lao động khi thi công ép cọc Trang190 II. An toàn lao động trong thi công đào đất Trang190 1. Đào đất bằng máy đào gầu nghịch Trang190 2. Đào đất bằng thủ công Trang 190 III. An toàn lao động trong công tác bêtông Trang190 1. Dựng lắp, tháo dỡ dàn giáo Trang 190 2. Công tác gia công, lắp dựng coffa Trang 191 3. Công tác gia công lắp dựng cốt thép Trang 191 4. Đổ và đầm bêtông Trang 191 5. Bảo dưỡng bêtông Trang 192 6. Tháo dỡ coffa Trang 192 IV. Công tác làm mái Trang 192 V. Công tác xây và hoàn thiện Trang 192 1. Xây tường Trang 192 2. Công tác hoàn thiện Trang 193 Phần IV: phụ lục

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế và thi công khu ký túc xá 9 tầng trường đại học Hùng Vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 3 : ThiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh 3.1. Ph©n tÝch gi¶i ph¸p kÕt cÊu. - C«ng tr×nh dïng hÖ khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc, do ®ã bao quanh s¬ ®å sµn lµ c¸c dÇm bª t«ng cèt thÐp. V× thÕ liªn kÕt b¶n sµn víi dÇm bª t«ng cèt thÐp bao quanh lµ liªn kÕt ngµm. V× vËy b¶n sµn c«ng tr×nh lµ lo¹i b¶n liªn tôc, ta cã ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n nh­ sau. + Víi c¸c « sµn b×nh th­êng tÝnh to¸n theo s¬ ®å khíp dÎo. +Víi c¸c « sµn ®Æc biÖt nh­ sµn « vÖ sinh cã yªu cÇu vÒ chèng nøt tÝnh theo s¬ ®å ®µn håi. 3.2. X¸c ®Þnh s¬ ®å tÝnh. 3.2.1.X¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµy b¶n. - ChiÒu dµy cña sµn x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc : hb = Trong ®ã : + m lµ hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i b¶n, b¶n dÇm m= (30-35), b¶n kª m= (40-45), b¶n c«ng x«n m= (10-18) Chän m = 40. + D hÖ sè phô thuéc vµo t¶i träng, D = (0,8 ¸ 1,4) Chän D = 1. + Ln: C¹nh ng¾n cña « sµn lín nhÊt. Ln = 420 cm : Þ hb = 10 cm Þ Chän hb = 10cm cho toµn bé c¸c « sµn. 3.2.2. XÐt s¬ ®å tÝnh. - Khi : Thuéc lo¹i b¶n dÇm , b¶n lµm viÖc theo ph­¬ng c¹nh ng¾n. - Khi : Thuéc lo¹i b¶n kª bèn c¹nh , b¶n lµm viÖc theo 2 ph­¬ng. Þ Tõ hai ph­¬ng ¸n trªn, chän ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n cho toµn bé c¸c « sµn theo s¬ ®å ®µn håi thiªn vÒ an toµn. - Dùa vµo tû sè ®· ®­îc lËp b¶ng ë trªn mµ ta tÝnh to¸n cho tõng lo¹i « b¶n lµ lo¹i b¶n dÇm hay b¶n kª. - Tïy theo ®iÒu kiÖn liªn kÕt cña c¸c « b¶n, c¸c c¹nh liªn tôc hay kh«ng liªn tôc mµ ta cã thÓ chän s¬ ®å tÝnh sao cho hîp lý. 3.2.2.1. TÝnh cho b¶n lµm viÖc hai ph­¬ng: (B¶n kª ) - XÐt s¬ ®å tÝnh sau: Víi b¶n liªn tôc. + M1, MI, MI’ : dïng ®Ó tÝnh cèt thÐp ®Æt däc theo ph­¬ng c¹nh ng¾n + M2, MII, MII’ : dïng ®Ó tÝnh cèt thÐp ®Æt däc theo ph­¬ng c¹nh dµi Víi M1 = mi1. (g + p).l1.l2 MI = ki1. (g + p).l1.l2 ( hoÆc MI’ ) M2 = mi2. (g + p).l1.l2 MII = ki2. (g + p).l1.l2 ( hoÆc MII’ ) ( ®¬n vÞ cña M : Kg.m). + i : ChØ sè s¬ ®å ®µn håi (4 c¹nh khíp i=1,4, 4 c¹nh ngµm i=9......) + mi1, mi2, ki1, ki2 : HÖ sè phô thuéc vµo i vµ L1/L2 tra b¶ng trong sæ tay kÕt cÊu, nÕu L1/L2 lµ sè lÎ th× ta néi suy. 3.2.2.2. TÝnh cho b¶n lµm mét ph­¬ng: (B¶n lo¹i dÇm). - C¾t d¶i b¶n cã bÒ réng 1m theo ph­¬ng c¹nh ng¾n (vu«ng gãc víi c¹nh dµi), coi lµ mét dÇm ®¬n ®Ó tÝnh to¸n. Þ T¶i träng ph©n bè ®Òu t¸c dông lªn dÇm q = (p + g) . 1m (Kg/m) - Tïy liªn kÕt c¹nh b¶n mµ cã 3 s¬ ®å tÝnh ®èi víi dÇm + M«men t¹i 2 ®Çu ngµm :M = + M«men t¹i gi÷a nhÞp : M= 3.3 . MÆt b»ng kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh 3.4. T¶i träng t¸c dông lªn c¸c « sµn - T¶i träng t¸c dông lªn c¸c « sµn bao gåm tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i « sµn ®· ®­îc tÝnh chi tiÕt ë “Ch­¬ng III : T¶i träng vµ t¸c ®éng” Tên ô bản L2 (m) L1 (m) L2/L1 Loại ô bản Sơ đồ tính Số lượng ô Ô1 6 4.2 1.43 bản kê khớp dẻo 24 Ô2 4.2 3 1.4 bản kê khớp dẻo 8 Ô3 2.7 1 2.7 bản dầm đàn hồi 24 Ô4 3 1.5 2 bản dầm đàn hồi 24 Ô5 1.5 1 1.5 bản kê đàn hồi 24 Ô6 3 2.7 1.11 bản kê đàn hồi 24 Ô7 4.2 3.36 1.25 bản kê khớp dẻo 2 Ô8 3.36 1.39 2.42 bản dầm đàn hồi 2 Ô9 7 4.2 1.67 bản kê khớp dẻo 4 Ô10 7.38 4.2 1.76 bản kê khớp dẻo 2 Ô11 4.2 2.48 1.69 bản kê khớp dẻo 1 Ô12 4.2 2.3 1.83 bản kê khớp dẻo 1 Ô13 4.2 2.48 1.69 bản kê khớp dẻo 2 B¶ng thèng kª sè l­îng « sµn tÇng ®iÓn h×nh 3.5. TÝnh to¸n sµn : 3.5.1. Chän vËt liÖu: + Bª t«ng B20 cã : Rb = 11,5 (MPa) + ThÐp chÞu lùc dÇm AII cã : Rs= 280 (MPa) =28,0(KN/cm2) + ThÐp sµn + thÐp ®ai dÇm AI : Rs= 225 (MPa) =22,5(KN/cm2) 3.5.2. TÝnh b¶n sµn lo¹i b¶n lµm viÖc hai ph­¬ng theo s¬ ®å khíp dÎo. 3.5.2.1. TÝnh to¸n b¶n sµn ¤1 (« sµn ®iÓn h×nh) s¬ ®å khíp dÎo. a. S¬ ®å tÝnh: - S¬ ®å tÝnh: +Ta cã: hd=400 > 3hb=3.100=300, do ®ã b¶n liªn kÕt víi c¸c dÇm bao quanh xem lµ liªn kÕt ngµm. + KÝch th­íc « b¶n : L2´ L1 = (6´4,2) m ; XÐt tû sè: =1,43 b¶n kª 4 c¹nh b. TÝnh to¸n cèt thÐp theo s¬ ®å khíp dÎo. - NhÞp tÝnh to¸n: L01 = L1-bd = 4,2 - 0,25 = 3,95 m L02 = L1-bn = 6 - 0,25 = 5,75 m. - Tõ “S¸ch Sµn bª t«ng cèt thÐp” trang 70 ta cã b¶ng sau a= L2/L1 a2= M2/M1 aI= L2/L1 vµ a'I = L2/L1 aII= L2/L1 vµ a'II = L2/L1 1 - 1,5 1 – 0,3 2,5 - 1,5 2,5 – 0,8 1,5 - 2 0,5 – 1,5 2 - 1 1,3 - 0,3 - Tõ tû sè : =1,46 dïng c«ng thøc néi suy ta cã c¸c hÖ sè sau - Chän ph­¬ng ¸n bè trÝ cèt thÐp ®Òu ta cã: - Gi¶i ph­¬ng tr×nh trªn ta cã: * Cèt thÐp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh ng¾n. ( M1 =363 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2 = 8 cm 0,049 < 0,3 As = 2,07 cm2 + KiÓm tra 0,26% mmin = 0,05%<m = 0,26% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=24 lÊy a=15 cm Þ VËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh ng¾n dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8a150 cã A= 2,07cm2 * Cèt thÐp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi.( M2 =129 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2+0,8=2,8 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2,8 = 7,2 cm 0,022 < 0,3 As = 0,81 cm2 + KiÓm tra 0,11% mmin = 0,05%<m = 0,11% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=61 lÊy a=15 cm Þ VËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8 a150 cã A= 0,81 cm2 * Cèt thÐp chÞu momen ©m theo ph­¬ng c¹nh ng¾n.( MI =574 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2 = 8 cm 0,078 < 0,3 As = 3,33 cm2 + KiÓm tra 0,42% mmin = 0,05%<m = 0,42% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=15,01 lÊy a=15 cm Þ VËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen ©m theo ph­¬ng c¹nh ng¾n dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8 a150 cã A= 3,33 cm2 * Cèt thÐp chÞu momen ©m theo ph­¬ng c¹nh dµi.( MII =340 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2+0,8=2,8 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2,8 = 7,2 cm 0,057< 0,3 As = 2,16 cm2 + KiÓm tra 0,3% mmin = 0,05%<m = 0,3% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=23 lÊy a=15 cm Þ VËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8 a150 cã A= 2,16 cm2 3.5.2.2. TÝnh b¶n sµn ¤2, ¤5 ¤7, ¤9 ¤12: theo s¬ ®å khíp dÎo Do cã sù h¹n chÕ vÒ khèi l­îng thuyÕt minh, ®ång thêi viÖc tÝnh to¸n còng chØ lÆp l¹i dùa trªn c¸c c«ng thøc ®· nªu trªn nªn viÖc tÝnh to¸n c¸c b¶n sµn ¤2, ¤7, ¤9 ¤12, Ta tÝnh t­¬ng tù nh­ b¶n sµn ¤1 ta ®­avµo b¶ng tÝnh Excel 3.5.3. TÝnh b¶n sµn lo¹i b¶n lµm viÖc hai ph­¬ng theo s¬ ®å ®µn håi 3.5.3.1 TÝnh to¸n b¶n sµn ¤6 s¬ ®å ®µn håi a. S¬ ®å tÝnh: +Ta cã: hd=400 > 3hb=3.100=300, do ®ã b¶n liªn kÕt víi c¸c dÇm bao quanh xem lµ liªn kÕt ngµm. VËy b¶n thuéc lo¹i b¶n sè 9 + KÝch th­íc « b¶n : L2´ L1 = (3´1,5) m ; XÐt tû sè: =1,11 b¶n kª 4 c¹nh b. TÝnh to¸n cèt thÐp theo s¬ ®å ®µn håi. - Tra trong b¶ng 1-19, s¬ ®å 9 (S¸ch sæ tay thùc hµnh KC c«ng tr×nh- PGS .PTS Vò M¹nh Hïng). Ta cã Þ Þ - Ta cã =1,11, dïng ph­¬ng ph¸p néi suy ta cãÞ - Ta cã: M1 = mi1. (g + p).l1.l2 MI = ki1. (g + p).l1.l2 ( hoÆc MI’ ) M2 = mi2. (g + p).l1.l2 MII = ki2. (g + p).l1.l2 ( hoÆc MII’ ) ( ®¬n vÞ cña M : KN.m). Momen d­¬ng lín nhÊt ë gi÷a b¶n: M1 = 0,01952 ´ 6,12 ´ 3´ 2,7 = 0,968 KN.m = 96,8 KN.cm M2 = 0.0159 ´ 6,12 ´ 3´ 2,7 = 0,788 Kg.m = 78,8 KN.cm Momen ©m lín nhÊt ë gèi: MI = 0,03452 ´ 612 ´ 3 ´ 2,7 = 1,711 Kg.m = 171,1 KN.cm MII = 0,0367 ´ 612 ´ 3 ´ 2,7 = 1,819 Kg.m = 181,9 KN.cm * Cèt thÐp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh ng¾n.( M1 =96,8 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2 = 8 cm 0,013 < 0,3 As = 0,54cm2 + KiÓm tra 0,07% mmin = 0,05%<m = 0,068% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=93 lÊy a=15 cm VËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh ng¾n dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8 a150 cã A= 0,54 cm2 * Cèt thÐp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi.( M2 =78,8 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2+0,8=2,8 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2,8 = 7,2 cm 0,013< 0,3 As = 0,49 cm2 + KiÓm tra 0,07% mmin = 0,05%<m = 0,07% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=102 lÊy a=15 cm VËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8 a150 cã A= 0,49 cm2 * Cèt thÐp chÞu momen ©m theo ph­¬ng c¹nh ng¾n.( MI =171,1 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2 = 8 cm 0,023 < 0,3 As = 0,96cm2 + KiÓm tra 0,12% mmin = 0,05%<m = 0,12% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=52 lÊy a=15 cm VËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen ©m theo ph­¬ng c¹nh ng¾n dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8 a150 cã A= 0,96 cm2 * Cèt thÐp chÞu momen ©m theo ph­¬ng c¹nh dµi.( MII =181,9 KN.cm) - TÝnh nh­ cÊu kiÖn chÞu uèn: + Gi¶ thiÕt : a0 = 2+0,8=2,8 cm cho mäi tiÕt diÖn Þ ho = hb – a0 = 10 – 2,8 = 7,2 cm 0,03 < 0,3 As = 1,14cm2 + KiÓm tra 0,16% mmin = 0,05%<m = 0,158% <mmax = 0,9%tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=44 lÊy a=15 cm ÞVËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi dïng trong b¶n sµn ¤1 lµ: 8 a150 cã A= 1,14 cm2 3.5.3.2. TÝnh b¶n sµn ¤5 theo s¬ ®å ®µn håi Do cã sù h¹n chÕ vÒ khèi l­îng thuyÕt minh, ®ång thêi viÖc tÝnh to¸n còng chØ lÆp l¹i dùa trªn c¸c c«ng thøc ®· nªu trªn nªn viÖc tÝnh to¸n c¸c b¶n sµn ¤5 Ta tÝnh t­¬ng tù nh­ b¶n sµn ¤6 ta ®­avµo b¶ng tÝnh Excel 3.5.4. TÝnh b¶n sµn b¶n lµm viÖc mét ph­¬ng theo s¬ ®å ®µn håi. 3.5.4.1. TÝnh to¸n b¶n sµn ¤8 theo s¬ ®å ®µn håi a. S¬ ®å tÝnh: - KÝch th­íc « b¶n : L2´ L1 = (3,36´1,39) m ; XÐt tû sè: =2,42 b¶n dÇm. B¶n lµm viÖc 1 ph­¬ng theo ph­¬ng theo ph­¬ng theo ph­¬ng c¹nh ng¾n. c¾t theo ph­¬ng c¹nh ng¾n 1 d¶i cã bÓ réng b = 1 m. - Tæng t¶i träng t¸c dông lªn b¶n sµn ¤8 lµ: qb = gb + pb = 3,811 + 2,4 = 6,211 KN/m2 - X¸c ®Þnh néi lùc: + T¹i hai ®Çu gèi : + T¹i nhÞp gi÷a : b. TÝnh to¸n cèt thÐp: - Gi¶ thiÕt: a = 2 cm Þ h0= h- a = 10 – 2= 8 cm - ¸p dông c«ng thøc : * T¹i hai ®Çu gèi : - TÝnh : As = 5,59.10-5 m2 = 0,56 cm2 - KiÓm tra 0,07% >mmin = 0,05% Þ tháa m·n hµm l­îng cèt thÐp. - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=89 lÊy a=15 cm ÞVËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi dïng trong b¶n sµn ¤8 lµ: 8 a150 cã A= 0,56 cm2 * T¹i nhÞp gi÷a: - TÝnh : As = 2,8.10-5 m2 = 0,28 cm2 - KiÓm tra 0,035% <mmin = 0,05% Þ Lêy thÐp theo cÊu t¹o - Chän 8, ta cã As = 0,503 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp lµ: a=179 lÊy a=15 cm ÞVËy chän cèt thÐp cèt thÕp chÞu momen d­¬ng theo ph­¬ng c¹nh dµi dïng trong b¶n sµn ¤8 lµ: 8 a150 cã A= 0,28 cm2 3.5.4.2. TÝnh b¶n sµn ¤3,¤4 theo s¬ ®å ®µn håi Do cã sù h¹n chÕ vÒ khèi l­îng thuyÕt minh, ®ång thêi viÖc tÝnh to¸n còng chØ lÆp l¹i dùa trªn c¸c c«ng thøc ®· nªu trªn nªn viÖc tÝnh to¸n c¸c b¶n sµn ¤3,¤4 Ta tÝnh t­¬ng tù nh­ b¶n sµn ¤8 ta ®­avµo b¶ng tÝnh Excel

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc3 KET CAU SAN TANG DIEN HINH.doc
 • dwg01.THI CONG EP COC VA DAO DAT.dwg
 • dwg02.THI CONG DAI VA GIANG MONG.dwg
 • dwg03.THI CONG THAN.dwg
 • dwg05.TONG MAT BANG .dwg
 • doc1 KIEN TRUCxong.doc
 • doc1 LOI CAM ON .doc
 • doc2 KET CAUxong.doc
 • doc2 MUC LUC.doc
 • doc4 .5 KET CAU KHUNG TRUC 5.doc
 • dwg4.Tien Do thi cong in tiep.dwg
 • doc6 KET CAU CAU THANG TRUC 3-4.doc
 • doc7 KET CAU MONG TRUC 5.doc
 • doc8.9.10 THUYET MINH THI CONG.doc
 • docchuong 11 du toan.DOC
 • dwgKHA KET CAU THANG TRUC 3-4.dwg
 • dwgKHA THIET KE KHUNG TRUC 5.dwg
 • dwgKHA THIET KEMONG KHUNG TRUC 5.dwg
 • dwgKT.dwg
 • dwgTMB.VT.Tang.dwg
Luận văn liên quan