Đồ án Xây dựng hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : Điện tử viễn thông Nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp 1.Tên đề tài: “ Xây dựng hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến” 2.Các số liệu ban đầu Dựa trên nhiệm vụ được giao và các số liệu ban đầu 3.Nội dung thuyết minh: Chương 1 Tổng quan về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS và ứng dụng. Chương 2 GPS và kỹ thuật truyền số liệu qua kênh vô tuyến. Chương 3 Xây dựng hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến. 4. Số lượng nội dung các bản vẽ

ppt22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành thông tin Xây dựng hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến Giáo viên hướng dẫn : TS. Lê Đại Phong Người thực hiện : Nguyễn Trí Luân Học viện Kỹ thuật Quân sự KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ Ý tưởng xuất phát và mục tiêu của đồ án Ý tưởng xuất phát: Nhu cầu theo dõi, giám sát từ xa các đối tượng. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cùng các thiết bị đi kèm. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống định vị từ xa trên kênh vô tuyến tổng quát. Thiết kế thử nghiệm hệ thống định vị từ xa trên kênh di động sẵn có. Tổng quan về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS và ứng dụng. GPS và kỹ thuật truyền số liệu qua kênh vô tuyến. Xây dựng hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến. Nội dung đồ án Hiện nay trên thế giới có 3 hệ thống GNSS: GPS (Global Positioning System) GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) GALILEO Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) Cấu trúc hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến Cấu trúc hệ thống định vị từ xa qua kênh thông tin di động Vấn đề về chống nhiễu đã được mạng di động thực hiện. Truyền tin giữa trung tâm và các điểm đã được địa chỉ hóa chính xác thông qua số thuê bao đi động (hoặc địa chỉ IP với GPRS). Các thiết bị thu phát di động (máy điện thoại di động, module di động) rất sẵn có trên thị trường. Việc đóng gói bản tin đã sẵn có dưới dạng các bản tin di động: bản tin SMS, bản tin số liệu GPRS. Nhược điểm: là mạng công cộng nên khó bảo mật. Ưu điểm khi xây dựng hệ thống trên kênh thông tin di động Cho phép xác định các tham số định vị: vĩ đô, kinh đô, cao độ, tốc độ… Board ET-333 Máy thu GPS Mobile đóng vai trò là modem vô tuyến. Mobile có thể dùng ĐTĐD, Module GSM/GPRS. Cable DKU-5 của máy Nokia Mobile Vi điều khiển AVR ATmega128 Thuật toán chương trình chính Thuật toán chương trình chính khi dùng ngắt Dạng bản tin SMS: AT+CMGS=“0983757239” >Kinh độ, vĩ độ, tốc độ chuyển động... OK Dạng bản tin GPRS: CIPSEND >Kinh độ, vĩ độ, tốc độ chuyển động... OK Truyền tin qua Mobile +CMGR: "REC READ", "+84983757239", "09/04/09,08:55:37+28" Bao cao toa do! OK Thuật toán thu tin điều khiền từ Mobile $GPGGA,091436.123,2102.5349,N,10537.9858,E,1,11,4.8,5.0,M,-22.4,M,*5C Thu tin GPS Mạch sử dụng modul GPS và ĐTDĐ tách rời Mạch sử dụng modul tích hợp GSM/GPRS với GPS Ứng dụng của hệ thống Hệ thống đã được thử nghiệm thành công trên kênh thông tin di động. Thiết kế thành công Module thu. Bước đầu xây dựng phần mềm xử lý số liệu tại trung tâm. Thiết kế, triển khai hệ thống thực trên kênh vô tuyến. Nâng cao các giải pháp bảo mật để ứng dụng hệ thống trong quân sự: theo dõi, giám sát mục tiêu. Kết luận và hướng phát triển Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành thông tin Xây dựng hệ thống định vị từ xa qua kênh vô tuyến Giáo viên hướng dẫn : TS. Lê Đại Phong Người thực hiện : Nguyễn Trí Luân Học viện Kỹ thuật Quân sự KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBáo cáo chính.ppt
  • docBIA.doc
  • docChu viet tat.doc
  • docHinhVe.doc
  • docKL.doc
  • docmuc luc.doc
  • docNhiemvu.doc
  • docNoiDung2.doc
  • docTLThamKhao.doc
Luận văn liên quan