Đồ án Xây dựng mạng Boot-Rom với phần mềm Citrix PVS

1. Private Image: Chỉ được một máy sử dụng Image này trong cùng một thời điểm. Quyền được sử dụng là đọc ghi trực ti ếp trên Image. Mục đích sử dụng để build image. 2. Standard Image: Nhiều máy sử dụng chung một Image. Quy ền chỉ đọc. Vi ệc ghi sẽ sử dụng cache. Khi đặt ở chế độ này, các máy trạm sẽ truy suất đến Image. 3. Defference Disk Image: Sử dụng một image khác.

pdf58 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 27/11/2013 | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng mạng Boot-Rom với phần mềm Citrix PVS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng mạng Boot-Rom với phần mềm Citrix PVS Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 12 Xây dựng mạng Boot-Rom (Boot Hệ điều hành) với phần mềm Citrix PVS Trong loạt hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thực hiện với phiên bản Citrix Provisioning Server 5.6 SP1 (Citrix PVS 5.6 SP1) Để quá trình làm được thuận lợi, chúng tôi sẽ giới thiệu một số định nghĩa thường gặp trong Citrix PVS (các định nghĩa này có thể gặp lại trong các phần mềm hỗ trợ boot-rrom khác) Một số định nghĩa cơ bản thường gặp Farms (Trích dẫn từ nhà sản xuất) Farm là những nhóm của nhà cung cấp Sever, nó chia sẽ giống như là cơ sở dữ liệu MS SQL Farm là một đại diện cấp cao nhất của hệ thống phân cấp Server Cung cấp và chứa một Citrix License Server, Provisioning Server, các cơ sở dữ liệu Provisioning Server, mạng chia sẻ lưu trữ (NAS), và một hoặc các trang web Provisioning Server. Với việc tạo ra các Farms, các quản trị viên trang trại hiện nay có một phương pháp đại diện, xác định, và quản lý các nhóm hợp lý của các thành phần Provisioning Server vào "Sites". The graphic that follows, illustrates the hierarchy within a basic farm. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 13 Sites Sites cung cấp phương thức đại diện và quản lý một cách hợp lý nhóm của Nhà cung cấp sever, các thiết bị, và sự lưu trữ của từng site riêng biệt. Sites được quản lý bởi site hoặc admin. Trong vòng 1 site, Nhà cung cấp sever giao tiếp với dữ liệu để lấy thông tin cần thiết để boot tới thiết bị và để cung cấp cho thiết bị với ổ đĩa ảo thích hợp (vDisk) Device Collections Việc giới thiệu device collections cung cấp khả năng tạo và quản lý các nhóm hợp lý các thiết bị mục tiêu, thường tạo ra và quản lý bởi các quản trị thiết bị sử dụng Console. Một device collections có thể đại diện cho một vị trí địa lý, phạm vi một khoảng subnet, hoặc một nhóm hợp lý các target devices. Tạo bộ sưu tập thiết bị đơn giản hoá việc quản lý thiết bị bằng cách thực hiện hành động ở cấp bộ sưu tập hơn là ở cấp target devices. Stores Một store là một cái tên cho các vị trí vật lý của thư mục vDisk có thể tồn tại trong một trang web hoặc trên mạng lưu trữ chia sẻ. Provisioning Servers được cho phép các cửa hàng truy cập, để phục vụ vDisks của mình để nhắm mục tiêu các thiết bị. Một store có thể được hiển thị cho các trang web khác nhau và Provisioning Servers phụ thuộc vào cách nó được cấu hình. Server Based Stores. Private Store: Store lưu trữ và có thể thấy tại thư mục, trên một Provisioning Server duy nhất Distributed Store: Store lưu trữ và có thể thấy tại thư mục trên nhiều hơn một Provisioning Server, bằng cách sử dụng một đường dẫn tập tin. Các máy chủ lưu trữ sẽ ghi đè các store toàn cầu. Centralized Stores Farm Store: Store có thể thấy bằng cách sử dụng một đường dẫn UNC để xác định vị trí lưu trữ. Site Store: Store có thể thấy bằng cách sử dụng một đường dẫn UNC để xác định vị trí lưu trữ và giới hạn truy cập đến các trang web nhất định. Distributed Store: Store cùng lưu trữ và có thể thấy trên nhiều hơn một Provisioning Server, bằng cách sử dụng một đường dẫn. Các máy chủ lưu trữ sẽ ghi đè các store toàn cầu. vDisk Pools The vDisk pool identifies all vDisks available to a site. There is only one vDisk pool per site. vDisk pool xác định tất cả các vDisks có sẵn cho một phân vùng. Chỉ có một vDisk hồ mỗi phân vùng. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 14 Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt Citrix PVS 5.6 SP1 Server 1. Kiểm tra cấu hình Server (Cấu hình server yêu cầu được nhắc đến trong Installation and Configuration Guide của Citrix PVS) 2. Cài đặt hệ điều hành Windows cho Server. Nên chọn các Hệ điều hành Server như Windows Server 2003, Windows Server 2008…. 3. Cập nhật .Net Framework 3.5 SP1 cho Server 4. Chọn IP mạng cũng như cho Server (Các mạng Private: 10,172,192) Client 1. Các máy client nên chọn cấu hình đồng bộ để có thể sử dụng chung 1 tập tin ảnh Image. 2. Chọn card mạng hỗ trợ Boot Rom (Đã đề cập ở trên) 3. Gắn ổ cứng cho 1 máy, cài hệ điều hành và các phần mềm cần thiết, máy client này sẽ được sử dụng để tạo image sử dụng chung. Vì vậy, nên kiểm tra lỗi kỹ ở máy này, tránh phiền phức sau này Chuẩn bị các phần mềm 1. SQL Server 2005 Express 2. PVS Server 5.6 SP1 3. PVS Device 5.6 SP1 4. Xen Convert 2.3 Tất cả các phần mềm cần thiết được đính kèm theo DVD Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 15 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG BOOT ROM Boot hệ điều hành Mô hình trong nội dung bài hướng dẫn này Router ADSL: 192.168.1.1 mạng VNPT Máy chủ (Server) Windows Server 2003 Các máy trạm (Client): Sẽ kết nối với Server qua switch và được server cấp phát ip từ 192.168.1.50 -> 192.168.1.100 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 16 Bước 1: Cài đặt và cấu hình DHCP Control Panel -> Add or Remove Programs -> Add/Remove Windows Componets Click Newworking Services -> Click Details … Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 17 Trong cửa sổ Networking Services -> Chọn DHCP -> Ok Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 18 Trong Control Panel -> Chọn Administrative Tools Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 19 Chọn tiếp DHCP Trong cửa sổ DHCP : Click chuột phải vào user -> New Scope … Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 20 Chọn next để setup Scope Đặt tên và ghi chú cho Scope -> Sau đó nhấn Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 21 Đặt khoảng ip mà bạn muốn client sử dụng, bằng start ip và end ip -> Next Đặt khoảng ip mà bạn muốn loại trừ -> Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 22 Thời hạn cho 1 ip được cấp phát Chọn Yes, … -> Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 23 Thêm ip (Router, Tất cả các máy trạm sẽ có Default Geteway hướng về IP này) vào Ip address -> Add -> Next Ta tiếp tục Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 24 Next Chọn Yes,… đ ể active scope -> Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 25 Chọn Finish Một số điều cần lưu ý khi cài đặt DHCP 1. Phạm vi cấp phát IP cho Client 2. Thời hạn sống cho 1 ip (Nếu người dùng di động thì thời gian sẽ ngắn, còn người dùng cố định thì thơi gian dài, mục đích tránh tình trạng hết IP) 3. IP Router là Default Geteway của các máy Client, trong bài hướng dẫn này, chọn 192.168.1.1 là ip router để các máy trạm có thể ra được internet. 4. DNS có thể để mặc định hoặc điền vào DNS Server 5. Active scope sau khi cấu hình Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 26 Bước 2: Cài đặt SQL Server 2005 Click Install để setup Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 27 Chọn Next Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 28 Sau khi check xong -> Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 29 Sau khi setup -> Điền name và company Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 30 Chọn windowns Autentication Mode -> Next Chọn anable user instances và Add user … (như trong hình) -> Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 31 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 32 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 33 Bước 3: Cài đặt Citrix Provisioning Services Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 34 Đặt name và organization -> Next Chọn nơi để cài citrix -> Next Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 35 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 36 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 37 Chọn dịch vụ đang triển khai trên máy, ở đây chọn DHCP Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 38 Chọn dịch vụ khi boot PXE Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 39 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 40 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 41 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 42 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 43 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 44 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 45 Bước 4: Cấu hình Citrix Provisioning Services Bước 3-1: Kết nối vào Farm để thực hiện việc cấu hình Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 46 Bước 3-2: Tạo Store để chứa image Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 47 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 48 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 49 Một số thông số cơ bản 1. Store where the vDisk will reside: Chọn Store lưu Image 2. Server used to create the vDisk: Server dùng tạo vDisk 3. Filename: Tên Image 4. Size: Dung lượng file Image Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 50 Bước 3-3: Khai báo các máy trạm Nhập địa chỉ MAC của client vào và chọn boot from vDisk Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 51 Các dạng Boot from 1. vDisk: Khởi động từ ổ đĩa ảo, máy trạm không cần ổ cứng 2. Hard Disk: Khởi động từ ổ cứng, không cần Image 3. Floppy Disk: Khởi động từ ổ đĩa mềm Như vậy cần chọn cái nào?  Chọn vDisk khi đã có Image Windows phù hợp cho máy này  Chọn Hard Disk khi chưa có Image Windows, dùng khởi động từ ổ đĩa cứng, mục đích để Build Image Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 52 Chọn vDisks Client đang thêm Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 53 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 54 Các dạng Access Mode 1. Private Image: Chỉ được một máy sử dụng Image này trong cùng một thời điểm. Quyền được sử dụng là đọc ghi trực tiếp trên Image. Mục đích sử dụng để build image. 2. Standard Image: Nhiều máy sử dụng chung một Image. Quyền chỉ đọc. Việc ghi sẽ sử dụng cache. Khi đặt ở chế độ này, các máy trạm sẽ truy suất đến Image. 3. Defference Disk Image: Sử dụng một image khác. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 55 Sau khi tạo xong, Image vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, chúng ta cần Format nó mới có thể sử dụng. Đầu tiên, Mount vDisk, Server sẽ xuất hiện thêm một ổ đĩa, giống như dạng USB. Việc Format cũng giống như việc Format một USB thông thường. Sau khi Format, hãy UnMount vDisk, kể từ thời điểm này, vDisk đã có thể sử dụng Vào run gõ diskmgmt.msc -> Enter Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 56 Bạn sẽ thấy 1 ổ đĩa mới trên client (Đây là ổ đĩa ảo vDisk mình mới tạo trên sever) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 57 Bước 5: Cài đặt Cixtrix Provisioning Services trên client Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 58 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 59 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 60 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 61 Dấu x màu đỏ cho thấy, Client chưa được kết nối vào Server, hãy thực hiện các bước sau Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 62 Kiểm tra lại 2 thông số sau đã được thiết lập giống 2 hình sau chưa Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 63 Chỉnh máy client để Boot từ Card mạng (Yêu cầu Card mạng hỗ trợ chip Boot Rom) Nếu không còn dấu màu đỏ, máy trạm đã kết nối thành công đến Server. Bây giờ có thể chuyển sang Build Image Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 64 Bước 6: Build Image bằng XenConvert Sau khi cài đặt Citrix Xen Convert, Chạy XenConvert Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 65 Ta bắt đầu buid image từ client lên máy sever: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 66 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 67 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Đồ án cơ sở | Boot - Rom 68 Bước 7: Đưa vào hoạt động Chuyển Access Mode về Standard Image để nhiều máy c1o thể sử dụng chung 1 Image Chuyển Device về Boot from vDisk để các máy Client khởi động từ vDisk Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxaydungmangbootromvoicitrixpvs_2404.pdf
Luận văn liên quan