Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò

Lời Mở đầu Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 trong đó phát huy nội lực trong nước là chính đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài. Như vậy nền kinh tế đòi hỏi phải cần một lượng vốn rất lớn bởi vốn là yếu tố quan trọng góp phần vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dần đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, tụt hậu, từ đó tiến nhanh, tiến chắc ngang với các nước trong khu vực và thế giới. Điều này được thể hiện trong văn kiện đại hội đảng IX “Chúng ta không thể thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá nếu không huy động được nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn trong nước mà “nòng cốt” để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này phải là các NHTM, các công ty tài chính ”. NHTM với vai trò là trung gian tài chính trong việc huy động vốn để tái cấp vốn cho nền kinh tế là quan trọng nhất. Tuy nhiên NH là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực tiền tệ cho nên bắt buộc phải hoạt động có hiệu quả để vừa đảm bảo mục tiêu an toàn trong hoạt động vừa có thể đứng vững trong nên kinh tế thị trường và qua đó thực hiện có hiệu quả vai trò dẫn vốn của mình. NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò là một chi nhánh thành viên của NHTMCP Công thương Việt Nam. Cũng giống như các NHTM khác Chi nhánh rất quan tâm tới nguồn vốn huy động từ nền kinh tế để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Thấy được tầm quan trọng của nguồn vốn huy động đối với hoạt động của Chi nhánh, trong quá trình thực tập và nghiên cứu hoạt động của Chi nhánh em chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp: “ Giải pháp nhằm nõng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò”. Khóa luận tốt nghiệp của em gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò Mục lục Lời Mở đầu 1 Chương 1. Những vấn đề Cơ bản về huy động vốn của ngân hàng thương mại 3 1.1. NHTM và vốn của NHTM 3 1.1.1 Tổng quan về NHTM. 3 1.1.2 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại: 15 1.2. Hiệu quả huy động vốn của nhtm. 23 1.2.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn. 23 1.2.2. ý nghĩa của việc năng cao hiệu quả huy động vốn. 24 1.2.3 Các hình thức huy động vốn của NHTM 25 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 26 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM. 30 Chương 2. thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương cửa lò 38 2.1 Khái quát về NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò 38 2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. 38 2.1.2 Tổng quan về NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò. 40 2.2 Thực trạng huy động vốn tại NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò 53 2.2.1 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 53 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 55 2.2.3 Chi phí huy động vốn 57 2.2.4 Các hình thức và biện pháp huy động vốn 57 2.2.5 Cân đối nguồn vốn và cho vay tại ngân hàng 64 2.3 Đánh giá chung: 68 2.3.1 Những kết quả đạt được 68 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 69 Chương 3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiểu quả huy động vốn tại NHTMCP Công thương việt nam chi nhánh Cửa Lò 73 3.1 Định hướng công tác huy động vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò. 73 3.1.1 Định hướng trong công tác huy động vốn: 73 3.1.2 Định hướng trong công tác sử dụng vốn: 73 3.1.3 Một số chỉ tiêu cần đạt trong những năm tới : 74 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò. 74 3.2.1 Chiến lược huy động vốn của NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò. 74 3.2.2 . Điều hành chính sách lãi suất linh hoạt 76 3.2.3 Tăng cường và hoàn thiện chính sách Marketing. 78 3.2.5 Công tác quản lý cán bộ, nhân viên Ngân hàng 80 3.2.6 Cải tiến công tác thanh toán 81 3.2.7 Thành lập tổ huy động vốn 83 3.3 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn. 83 3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước Chính phủ. 83 3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nước Việt Nam 85 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng công thương Trung Ương. 87 Kết luận 89

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 6632 | Lượt tải: 57download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ua vào thực hiện các dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu xã hội. Việc phát hiện các nhu cầu mới trong xã hội giúp Ngân hàng có được một lợi thế tiềm năng cạnh tranh trong thu hút khách hàng . Nâng cao chất lượng phục vụ củng cố uy tín ngân hàng. Uy tín của ngân hàng dựa trên con mắt của khách hàng được đánh giá dựa trên những kết qủa khả quan về tài chính mà ngân hàng đạt được và chất lượng công tác phục vụ khách hàng. Trong đó chất lượng phục vụ là yếu tố nhận biết hơn cả. Chất lượng phục vụ của ngân hàng thể hiện ở nhiều yếu tố khác nhau như tốc độ phong phú của các loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung ứng. Thời gian phục vụ, thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ của cán bộ Ngân hàng các tiện ích và sự thoải mái của người sử dụng… Vì vậy để nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố uy tín trong lòng thị trường Ngân hàng cần quan tâm, thực hiện rất nhiều vấn đề như: + Mở rộng các dịch vụ ngân hàng: - Hướng dẫn tư vấn cho khách hàng: Khách hàng khi đến với ngân hàng có thể chưa hiểu rõ về các sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng có thể cung ứng. Nhân viên giao dịch có thể hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn hình thức phù hợp nhất, để khách hàng thực hiện gửi tiền hay đầu tư. + Dịch vụ tư vấn đầu tư: Trong dịch vụ tư vấn đầu tư, Ngân hàng hướng dẫn khách hàng, xây dựng một dự án, lựa chọn một hình thức sản xuất sản phẩm các phương án kỹ thuật tính toán nguồn tài trợ cho dự án với lãi suất tiền vay có lợi nhất, trong việc tham gia thị trường tiền tệ, ngân hàng tư vấn về khối lượng vốn và thời gian cần thiết để tham gia thị trường tiền tệ ngắn ngày hưởng lãi suất cao. Làm tốt công tác này ngân hàng trở thành một điểm tựa không thể thiếu được đối với các doanh nghiệp dân chúng. Vì thế khách hàng sẽ tin tưởng và trung thành vào ngân hàng hơn nữa. Từ đó sẽ ký gửi tiền của mình vào ngân hàng và khi họ cần vay vốn tại ngân hàng. + Dịch vụ tư vấn tài chính: Cán bộ ngân hàng rất am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng có thể triển cách tư vấn tài chính giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính, phân tích tài chính. Vì làm như vậy ngân hàng vừa kiểm soát được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời là chỗ dựa cho khách hàng truyền thống của mình. + Tư vấn về pháp luật: Cán bộ ngân hàng là những người hiểu biết về pháp luật. Đặc biệt là cán bộ tín dụng, nên Ngân hàng có thể tư vấn cho khách hàng về lĩnh vực này. + Dịch vụ tư vấn tiền gửi: Ngân hàng hướng dẫn cho khách hàng nên gửi tiền theo mức nào, thời gian bao lâu để đáp ứng được nhu cầu rút tiền để sử dụng của khách hàng lại vừa giúp cho khách hàng có thu nhập cao. -Công tác cán bộ: Công tác cán bộ là một giải pháp quan trọng hướng vào việc phát triển yếu tố con người. Bên cạnh công nghệ trang thiết bị hiện đại thì vấn đề nhân lực luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi chủ thể kinh doanh trong việc đảm bảo một sự phát triển ổn định, vững vàng nhất là đối với những đơn vị mà hoạt động kinh doanh mang tính nhạy cảm cao như hoạt động ngân hàng, những sai sót vi phạm trong công tác nghiệp vụ cũng như quản lý điều hành thường đều bắt đầu từ yếu tố nhân sự. - Phương thức phục vụ khách hàng; Vấn đề thủ tục giấy tờ trong giao dịch cũng cần được cải tiến theo hướng đơn giản hóa và hiệu quả khi cần nhân viên nên giải thích và giúp đỡ thực hiện những khâu thủ tục cần thiết cho khách hàng, giảm bớt thủ tục, giảm thời gian chi phí giao dịch. Ngân hàng cũng cho phép khách hàng thực hiện việc gửi tiền tại những điểm khác nhau. Nhưng việc này đòi hỏi ngân hàng phải đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn lao động, tránh hiện tượng con dấu chữ ký hay thông tin sai lệch của ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn vì người dân Việt Nam hiện nay vẫn chưa quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Mặt khác ngân hàng chưa thực sự tạo được lòng tin đối với người dân sau hàng loạt sự kiện đã xảy ra như: đổi tiền 1985-1986, tỷ lệ lạm phát 600-700% làm nhiề người dân mất trắng, sự sụp đổ của 7500 quỹ tín dụng nhân dân và hàng loạt sự kiên khác có liên quan đến ngân hàng : Dệt Nam Định, Minh phụng EPCO làm cho các ngân hàng bị thiệt hại lớn.Ngân hàng chưa chú trọng đến công tác marketing, tiếp thị, quảng cáo ... người dân còn thiếu hiểu biết về chủ trương chính sách của nhà nước, hoạt động của ngân hàng vì vậy cho đến nay vẫn còn tình trạng có tiền nhưng không muốn gửi ngân hàng vì không biết phải làm những thủ tục nào, người dân ngại mất thời gian do thủ tục rườm rà... những đơn vị mà hoạt động kinh doanh mang tính nhạy cảm cao như hoạt động ngân hàng, những sai sót vi phạm trong công tác nghiệp vụ cũng như quản lý điều hành thường đều bắt đầu từ yếu tố nhân sự. 2.2.5 C©n ®èi nguån vèn vµ cho vay t¹i ng©n hµng Qua b¶ng sè liÖu 2.10 ta thÊy r»ng trong giai ®o¹n 2007-2009 tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng t¨ng nhanh h¬n so víi tèc ®é t¨ng tr­ëng d­ nî. N¨m 2007 tæng nguån vèn huy ®éng ®­îc lµ 77.200 triÖu ®ång trong khi d­ nî lµ 66.751 triÖu ®ång vµ hiÖu suÊt sö dông vèn lµ 79,15%. N¨m 2008 vµ 2009 vèn huy ®éng vµ d­ nî ®Òu t¨ng vµ ®¹t hiÖu suÊt sö dông lÇn l­ît lµ 93,15% vµ 75,2%. B¶ng 2.10: C©n ®èi gi÷a nguån vèn huy ®éng vµ cho vay §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 Tæng nguån vèn huy ®éng 84.336 100.894 147.639 Tæng d­ nî 66.751 93.985 111.010 Thõa (+), ThiÕu (-) 17.585 6.909 36.629 HiÖu suÊt sö dông vèn 79,15% 93,15% 75,2% (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2007 - 2009) Nh­ vËy nguån vèn NH huy ®éng ®­îc ®· ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vèn cña d©n c­ vµ doanh nghiÖp. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do ng©n hµng ®· rÊt quan t©m, chó träng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn nªn tõ chç kh«ng ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng ®É phÊn ®Êu kh«ng nh÷ng ®ñ vèn mµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cßn d­ thõa vÒ vèn. §©y lµ mét kÕt qu¶ tèt gióp ng©n hµng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2.3 §¸nh gi¸ chung: 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc VÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn th× nh­ ®· ph©n tÝch trªn ta thÊy nguån vèn huy ®éng qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t­¬ng ®èi, tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn trªn ®Þa bµn cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c NHTM vµ c¸c TCTD, nh­ng NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n vÉn b¸m s¸t ®Þnh h­íng, t¨ng c­êng néi lùc b¶n th©n. Trong nh÷ng n¨m qua NH ®· kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm bËc thang, tiÒn göi tiÕt kiÖm göi gãp…. Do ®ã nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ t¨ng tr­ëng kh¸, ®Æc biÖt lµ TGTK. Nguån tiÒn göi ngo¹i tÖ ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn nhê ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn ngo¹i tÖ, chi tr¶ kiÒu hèi, WU. Lîi thÕ m¹ng l­íi ®­îc ph¸t huy cao ®é. Tu söa c¸c phßng giao dÞch ®Ó lµm c¬ së më réng nguån vèn huy ®éng. V× vËy, NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng ghi nhËn. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc næi bËt ë nh÷ng ®iÓm sau: * Thø nhÊt, tiÒn göi cña NH vÉn cã sù t¨ng tr­ëng ®Òu ®Æn mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. * Thø hai, lu«n ®æi míi quy tr×nh giao dÞch vµ phong c¸ch lµm viÖc nh»m phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu cña KH. * Thø ba, do ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn nªn mçi c¸n bé cña NH ®· tÝch cùc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, vËn ®éng KH b»ng mäi h×nh thøc. C«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o tíi KH ®­îc chó träng h¬n. NH lu«n kÞp thêi cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ l·i suÊt vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng míi ®Õn KH. * Thø t­, song song víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, NH cßn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng, kú h¹n tiÒn göi nh»m thu hót mäi nguån vèn nhµn rçi mét c¸ch triÖt ®Ó. Khung l·i suÊt ngµy cµng hîp lý vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng ngµy cµng phong phó h¬n. Sù hîp lý vÒ l·i suÊt cña NH kh«ng chØ dõng l¹i ë møc chªnh lÖch vÒ l·i suÊt gi÷a c¸c lo¹i tiÒn göi vµ kú h¹n kh¸c nhau mµ cßn phï hîp víi t×nh h×nh diÔn biÕn chung vÒ l·i suÊt huy ®éng trªn ®Þa bµn vµ t×nh h×nh kinh tÕ trªn toµn thÕ giíi. 2.3.2 Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 2.3.2.1 Tån t¹i Cán bộ chưa chủ động và nâng cao trách nhiệm trong công tác huy động vốn nên nguồn vốn huy động chưa vượt kế hoạch. Chưa làm tốt công tác tiếp thị để giới thiệu sản phẩm về tiền gửi từ đó chưa thu hút được khách hàng đến gửi tiền và chuyển tiền, số lượng khách hàng mở tài khoản và chi trả kiều hối còn ít, dịch vụ thẻ còn đạt ở mức thấp. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cßn ®¬n ®iÖu, mang tÝnh truyÒn thèng, ch­a phong phó vÒ c¸c h×nh thøc míi vµ hiÖn ®¹i, ch­a cã chÝnh s¸ch ®·i ngé hÊp dÉn cho nh÷ng KH duy tr× sè d­ TK trong thêi gian dµi vµ víi doanh sè lín. Tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸n bé c«ng nh©n viªn NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc viÖc ¸p dông c¸c dÞch vô míi, c¸c h×nh thøc huy ®éng còng nh­ c¸c quy tr×nh tÝnh to¸n míi vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. Khi KH quyÕt ®Þnh göi tiÒn vµo mét NH nµo ®ã ng­êi ta kh«ng chØ tÝnh ®Õn l·i suÊt ®­îc h­ëng, sù an toµn vèn lµ trªn hÕt mµ hä cßn mong muèn ®­îc sö dông c¸c s¶n phÈm, ®­îc h­ëng c¸c tiÖn Ých mµ NH ®i kÌm víi s¶n phÈm huy ®éng vèn ®ã. §iÒu ®ã ®ßi hái NH ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ NH, nghiªn cøu, hoµn thiÖn s¸ch huy ®éng vèn ®ång thêi ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, tiÖn Ých ®i kÌm, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña KH göi tiÒn. 2.3.2.2 Nguyªn nh©n ª Nguyªn nh©n kh¸ch quan - C¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp ®· tån t¹i qu¸ l©u trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi ë n­íc ta vµ ®· ¨n s©u vµo nÕp nghÜ, c¸ch lµm cña c¸c DN, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c­. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc nh÷ng b­íc ®Çu c¸c DN vµ tõng ng­êi d©n trong x· héi ch­a ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng, tÝnh s¸ng t¹o… nªn ch­a t¹o ra ®­îc ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn dÉn tíi kh¶ n¨ng ®Çu t­, tiÕt kiÖm kh«ng cao. - Do nÒn kinh tÕ ch­a thùc sù ph¸t triÓn nªn kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm cho ng­êi d©n lao ®éng, ®Æc biÖt lµ n«ng d©n cßn h¹n chÕ, møc sèng nãi chung cßn thÊp… g©y ¶nh h­ëng tíi tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm cña d©n c­. Vµ t©m lý ­a dïng tiÒn mÆt cña d©n chóng còng ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn. - T×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi cßn nhiÒu bÊt æn, møc t¨ng tr­ëng toµn cÇu thÊp, thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ tµi chÝnh quèc tÕ diÔn biÕn phøc t¹p, ®Çu t­ n­íc ngoµi cã sù gi¶m sót. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam mÆc dï cã tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n kh¸ cao, song theo mét sè nhµ ph©n tÝch th× tèc ®é ph¸t triÓn nh­ vËy lµ qu¸ nãng bëi tû lÖ l¹m ph¸t cßn ë møc cao, chØ sè gi¸ tiªu dïng (CPI) liªn tôc t¨ng vµ kÐo dµi, l­u th«ng hµng ho¸ bÞ ch÷ng l¹i, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu gi¶m do gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi biÕn ®éng m¹nh mÏ. ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë ViÖt Nam ho¹t ®éng ch­a cã hiÖu qu¶, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n diÔn biÕn phøc t¹p vµ chøa ®ùng nhiÒu bÊt æn. Ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi liªn tôc gi¶m. Nh÷ng nh©n tè ®ã lµm gi¶m ®¸ng kÓ viÖc më réng thÞ tr­êng TD, bëi c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hoÆc thiÕu nh÷ng dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao. ThÞ tr­êng TD kh«ng më réng ®­îc sÏ g©y ø ®äng vèn vµ lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch huy ®éng vèn c¸c NHTM trong ®ã cã NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß. H¬n n÷a t×nh h×nh kinh tÕ nh­ vËy g©y t¸c ®éng kh«ng nhá tíi t©m lý KH, vµ do ®ã hä mét lµ göi tiÒn ng¾n h¹n, hai lµ tÝch tr÷ tiÒn mÆt hoÆc ngo¹i tÖ, nh­ vËy lµm ¶nh huíng tíi c¬ cÊu nguån tiÒn göi. - M«i tr­êng ph¸p lý cßn thiÕu ®ång bé vµ nhÊt qu¸n, c¸c v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt còng nh­ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn nã cßn nhiÒu bÊt cËp, nhiÒu chång chÐo, nhiÒu khi kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. MÆt kh¸c ho¹t ®éng NH lµ ho¹t ®éng liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc vµ nhiÒu chÕ tµi luËt ph¸p kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, trong ho¹t ®éng kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch huy ®éng vèn. - Víi sù c¹nh tr¹nh gay g¾t gi÷a c¸c NHTM, c¸c TCTD, TCTC ngµy cµng quyÕt liÖt, nªn phÇn nµo g©y khã kh¨n tíi ho¹t ®éng cña NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß, khi mµ tuæi ®êi cña NH cßn non trÎ, nhÊt lµ trong viÖc huy ®éng vèn. ª Nguyªn nh©n chñ quan - NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß ch­a cã bé phËn chuyªn nghiªn cøu, n¾m b¾t kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ nguån vèn trªn ®Þa bµn, vÒ thãi quen, tËp qu¸n trong tiªu dïng, tiÕt kiÖm, ®Çu t­ ®Ó tõ ®ã t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô huy ®éng vèn mét c¸ch phï hîp, ®em l¹i hiÓu qu¶ cao, ®a d¹ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi göi tiÒn. - Lµ chi nh¸nh míi thµnh lËp tại thị Xã cho nªn niÒm tin vµ uy tÝn cña NH víi KH cßn h¹n chÕ, sù hiÓu biÕt vÒ NH cña KH cßn ch­a cao. C¸n bé trÎ cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc nh­ng kinh nghiÖm cßn thiÕu, ch­a ®­îc cä s¸t nhiÒu. - C¸c c«ng cô huy ®éng vèn ch­a thùc sù ®a d¹ng, nguån huy ®éng chñ yÕu th«ng qua h×nh thøc nhËn tiÒn göi, uû th¸c ®Çu t­ vµ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸. Tuy nhiªn ph­¬ng thøc nhËn tiÒn göi cßn ®¬n gi¶n, nªn c¬ cÊu vèn ch­a hîp lý gi÷a kú h¹n, lo¹i ®ång tiÒn göi. MÆc dï n¨m 2003 ®· ¸p dông h×nh thøc tiÕt kiÖm cã th­ëng, vµ tiÕt kiÖm bËc thang nh­ng kÕt qu¶ thu ®­îc ch­a thùc sù cao, nguån chñ yÕu lµ nguån ng¾n h¹n vµ néi tÖ. NH ch­a quan t©m tíi ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ b»ng ngo¹i tÖ. - Mµng l­íi c¬ së h¹ tÇng cña NH cßn Ýt, víi mét NH cÊp 1 vµ 4 phßng giao dÞch, cho nªn h¹n chÕ rÊt nhiÒu cho c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ tiÕp xóc víi KH. NhÊt lµ trªn ®Þa bµn Cöa Lß chØ cã 1 phßng giao dÞch nªn ch­a phôc vô kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - ChÝnh s¸ch KH ch­a phï hîp, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ®Ó thu hót KH, t¹o uy tÝn vµ më réng thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng. NH ch­a cã dÞch vô ch¨m sãc KH mµ míi chØ cã quÇy KH, do vËy ch­a t¹o ®­îc Ên t­îng cho KH. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÓu qu¶ huy ®éng vèn t¹i NHTMCP C«ng th­¬ng viÖt nam chi nh¸nh Cöa Lß. 3.1 §Þnh h­íng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i NHTMCP C«ng th­¬ng ViÖt Nam chi nh¸nh Cửa Lß. 3.1.1 §Þnh h­íng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn: - Më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn; Më réng nguån tiÒn göi cña d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c tæ chøc tÝn dông vµ ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc. - T¨ng thªm chÊt l­îng cña nguån vèn huy ®éng b»ng viÖc t¨ng c­êng thu hót c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n, ®Æc biÖt lµ c¸c nguån vèn cña d©n, c¸c kho¶n ®Çu t­ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi. - Ngoµi viÖc më réng quan hÖ víi nhiÒu tæ chøc kinh tÕ, ng©n hµng cÇn chó träng t¨ng c­êng ®­îc c¸c mèi quan hÖ víi d©n c­ ®Ó thu hót thªm ®­îc nguån vèn nhµn rçi cña d©n chóng. 3.1.2 §Þnh h­íng trong c«ng t¸c sö dông vèn: - Më réng c¸c ho¹t ®éng tÝn dông nh­ kinh doanh bÊt ®éng s¶n, thanh to¸n quèc tÕ qua m¹ng SWIFT, thanh to¸n thÎ tÝn dông... - TËp trung ®Çu t­ vèn cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, chó träng ®Çu t­ cho c¸c Tæng c«ng ty thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt. TiÕp tôc ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. cã ®Çy ®ñ hå s¬ ph¸p lý chuÈn mùc, b¶o ®¶m thu håi vèn vay. - TiÕn hµnh më réng ®Çu t­ cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ cã ®Çy ®ñ hå s¬ ph¸p lý. 3.1.3 Mét sè chØ tiªu cÇn ®¹t trong nh÷ng n¨m tíi : - Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng tõ 25 - 30% so víi n¨m tr­íc. - D­ nî hµng n¨m t¨ng tõ 20 - 25% mét n¨m. - Tû lÖ nî qu¸ h¹n gi¶m 5% so víi n¨m tr­íc. - §¶m b¶o an toµn tµi s¶n trong kinh doanh 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i NHTMCP C«ng Th­¬ng ViÖt Nam chi nh¸nh Cöa Lß. Công tác huy động vốn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đẩy mạnh công tác huy động vốn cả ngoại tệ lẫn nội tệ, nhằm chủ động hoàn toàn về vốn, đáp ứng kịp thời, đầy đủ về vốn cho hoạt động bằng các giải pháp sau. 3.2.1 ChiÕn l­îc huy ®éng vèn cña NHTMCP C«ng th­¬ng ViÖt Nam chi nh¸nh Cöa Lß. NH cÇn ®a d¹ng hãa h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó cã thÓ t¨ng ®­îc nguån vèn. NH cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn sau: - §èi víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n: Më c¸c lo¹i TK phôc vô KH th­êng xuyªn giao dÞch víi NH. Tuú theo lo¹i KH ®Ó më cho hä mét TK thÝch hîp hoÆc mét KH cã thÓ më hai hay ba TK phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. NH lu«n cã sù h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho KH chuyÓn sè d­ TK nµy sang TK kh¸c mét c¸ch dÔ dµng, thuËn tiÖn. Më réng xu h­íng chung cña NH lµ më TK c¸ nh©n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c doanh nghiÖp vµ ë khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp. Nghiªn cøu ¸p dông TK v·ng lai ë nh÷ng c¬ quan doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt, thu nhËp cao vµ cã sù ®¶m b¶o, cam kÕt ch¾c ch¾n. T¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng­êi göi tiÒn ®­îc h­ëng c¸c dÞch vô NH nh­: thanh to¸n nhanh, chuyÓn tiÒn nhanh, ®­îc thÊu chi TK theo møc tho¶ thuËn víi NH. Bªn c¹nh ®ã NH tiÕp tôc ®Çu t­ c«ng nghÖ míi céng c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm ®Ó KH cã thÓ rót tiÒn b»ng thÎ, b»ng m¸y ATM. - §èi víi tiÒn göi cã kú h¹n: NH cÇn ®a d¹ng ho¸ vÒ kú h¹n, vÒ h×nh thøc vµ chuyÓn nh­îng. HiÖn nay NH ®· cã nhiÒu h×nh thøc huy ®éng cã kú h¹n nh­: 1 th¸ng, 3 th¸ng, 6 th¸ng, 9 th¸ng, 12 th¸ng, 24 th¸ng. Trong t­¬ng lai NH cÇn ®­a ra h×nh thøc huy ®éng nhiÒu kú h¹n h¬n n÷a, cã kú h¹n dµi h¬n. - §èi víi tiÒn göi tiÕt kiÖm: Kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÕt kiÖm hiÖn cã, ®ång thêi x©y dùng nh÷ng h×nh thøc huy ®éng míi. Ngoµi nh÷ng h×nh thøc huy ®éng truyÒn thèng, NH nªn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét sè h×nh thøc míi võa cã tÝnh chÊt huy ®éng, võa cã tÝnh chÊt cho vay nh»m gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a huy ®éng vèn vµ sö dông vèn nh­: TiÕt kiÖm cã môc ®Ých, tiÕt kiÖm d­ìng l·o… + TiÕt kiÖm cã môc ®Ých: §ã lµ h×nh thøc tiÕt kiÖm trung dµi h¹n víi môc ®Ých nh­ x©y dùng nhµ ë, mua «t«…KH cã thÓ tho¶ thuËn víi NH hµng th¸ng trÝch tõ tiÒn l­¬ng cña m×nh mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó chuyÓn vµo TK TGTK cã môc ®Ých. Víi TK nµy, ng­êi göi sÏ nhËn ®­îc l·i suÊt thÊp h¬n l·i suÊt TGTK nh­ng hä sÏ ®­îc NH cho vay tiÒn ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých khi sè tiÒn tiÕt kiÖm ®¹t tíi 2/3 gi¸ trÞ ký kÕt mua tµi s¶n. HiÖn nay, h×nh thøc tiÕt kiÖm nµy ®ang ®­îc ng­êi d©n quan t©m, NH cÇn triÓn khai thùc hiÖn. H×nh thøc nµy gióp NH thu hót ®­îc nhiÒu tiÒn göi trong d©n c­, mÆt kh¸c gióp NH cã thªm nguån vèn trung dµi h¹n. + TiÕt kiÖm d­ìng l·o: Hîp ®ång tiÕt kiÖm d­ìng l·o cã thÓ coi lµ s¶n phÈm lai t¹p gi÷a b¶o hiÓm vµ NH. §ã lµ mét lo¹i b¶o hiÓm nh©n thä ®Æc thï do NH cung cÊp cho d©n c­, nh»m bæ khuyÕt vµo sù thiÕu v¾ng vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam, mÆt kh¸c nã l¹i thÝch øng h¬n víi ®Æc ®iÓm t©m lý cña ng­êi ViÖt Nam, nhê c¸c lîi thÕ sau: * Cung cÊp cho ng­êi d©n mét dÞch vô qu¶n lý nguån tÝch luü cña c¸ nh©n ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng khi vÒ giµ hoÆc hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng, mµ kh«ng ®ßi hái qu¸ nhiÒu giÊp tê, thñ tôc hµnh chÝnh nh­ c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh¸c. * PhÇn vèn gèc kh«ng mÊt ®i nÕu ng­êi thô h­ëng chÕt tr­íc thêi h¹n, mµ sÏ ®­îc thõa kÕ trän vÑn theo ph¸p luËt, hoÆc cã thÓ tr¶ l¹i toµn bé cïng l·i suÊt (sau thêi h¹n, tèi thiÓu lµ 10 n¨m) cho ng­êi thô h­ëng ngay khi sèng, hay ®­îc chuyÓn ®æi thµnh c¸c kho¶n tiÒn thu nhËp æn ®Þnh trän ®êi. * TÝnh linh ho¹t, mÒm dÎo cña mét sè s¶n phÈm tiÒn tÖ ®­îc thÓ hiÖn ë chç ng­êi göi tiÒn ®­îc toµn quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ sè tiÒn, tiÒn göi mçi lÇn tuú theo kh¶ n¨ng tÝch luü cña m×nh chø kh«ng bÞ bã buéc ®Þnh kú, ®Þnh møc nh­ ®ãng b¶o hiÓm. * Khi cung cÊp lo¹i h×nh thøc tiÕt kiÖm d­ìng l·o nµy, NH sÏ khai th¸c ®­îc ­u thÕ vÒ mÆt tµi chÝnh cña mét lo¹i s¶n phÈm b¶o hiÓm truyÒn thèng. NH thu nhËn vµ qu¶n lý ®­îc mét nguån tiÒn æn ®Þnh, liªn tôc vµ l©u dµi. V× vËy, cã quyÒn quyÕt ®Þnh sö dông ®Ó ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n. - Cßn ®èi víi h×nh thøc huy ®éng b»ng ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ cã thuËn lîi lµ NH cã nguån vèn æn ®Þnh, gióp chñ ®éng trong kinh doanh. Do ®ã trong thêi gian tíi NH cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng tõ h×nh thóc nµy, trong ®ã quan träng nhÊt lµ ph¶i t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng. 3.2.2 . Điều hành chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t NH cÇn cã biÖn ph¸p vÒ l·i suÊt linh ho¹t, phù hợp với mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng trên địa bàn, một mặt vừa đảm bảo được nguồn vốn, mặt khác nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác. NH cÇn cã biÖn ph¸p vÒ l·i suÊt linh ho¹t ®Ó thu hót KH ®Õn göi tiÒn. V× ®©y lµ biÖn ph¸p kÝch cÇu mµ mäi NH sö dông ®Ó c¹nh tranh víi nhau. Trong c¹nh tranh gi÷a c¸c NH trªn ®Þa bµn th× l·i suÊt, chÊt l­îng, dÞch vô, m¹ng l­íi ho¹t ®éng vµ chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®Òu rÊt quan träng ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Víi nh÷ng kh¸ch hµng t×m ®Õn NH lÇn ®Çu th× l·i suÊt lµ ®iÒu kh¸ch hµng chó ý ®Çu tiªn, thùc chÊt ®ã lµ gi¸ c¶ cña quyÒn sö dông vèn kh¸ch hµng göi vµo NH, lµ phÇn lêi cña kho¶n tiÒn göi. VÒ c¬ b¶n l·i suÊt cÇn ®­îc quyÕt ®Þnh bëi cung cÇu vèn, l·i suÊt huy ®éng danh nghÜa ph¶i cao h¬n tû lÖ l¹m ph¸t dù kiÕn ®Ó khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm vµ göi tiÒn vµo NH. Ng­êi cã tiÒn lu«n lu«n c©n nh¾c gi÷a: göi tiÒn vµo NH, mua vµng, ngo¹i tÖ, ®Çu t­ bÊt ®éng s¶n nh­ thÕ nµo ®Ó võa an toµn vµ sinh l·i. ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña NH ph¶i phï hîp sao cho võa thu hót ®­îc ng­êi göi tiÒn l¹i võa kh«ng lµm cho l·i suÊt qu¸ cao ®Ó kh«ng lµm gi¶m thu nhËp. Kinh nghiÖm huy ®éng vèn b»ng c«ng cô l·i suÊt ®· cho thÊy: chÝnh s¸ch l·i suÊt thùc sù chØ ph¸t huy hiÖu qu¶ víi viÖc huy ®éng vèn trong ®iÒu kiÖn tiÒn tÖ æn ®Þnh, gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng hay nãi c¸ch kh¸c lµ l¹m ph¸t võa ph¶i, kh«ng biÕn ®éng bÊt th­êng. Qua thùc tiÔn ®· cho thÊy: N©ng l·i suÊt lªn cao ®Ó thu hót vèn lµ mét biÖn ph¸p hiÖu qu¶ nh­ng kh«ng tèi ­u b»ng viÖc ®a d¹ng ho¸ tiÖn Ých kh¸ch hµng, øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô kh¸ch hµng nhanh nhÊt, chÝnh x¸c, kÞp thêi nhÊt. Do ®ã, NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß cÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Cô thÓ: * Víi kh¸ch hµng lµ d©n c­: Thùc hiÖn huy ®éng víi l·i suÊt hÊp dÉn, kÕt hîp víi viÖc ¸p dông l·i suÊt phï hîp víi tõng lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm, linh ho¹t chuyÓn ®æi kú h¹n tiÒn göi tiÕt kiÖm t­¬ng øng chuyÓn ®æi l·i suÊt, c¸ch tÝnh l·i, ®­a vµo øng dông thÝ ®iÓm vµ triÓn khai mét sè h×nh thøc huy ®éng míi vÒ tiÕt kiÖm d©n c­. * Víi kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ cßn ë møc thÊp, tuy nhiªn víi ®Þa bµn ThÞ x· Cöa Lß nÕu thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ bÒn v÷ng th× rÊt cã lîi. - Thø nhÊt: V× gi÷a viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô lu«n cã sù lÖch pha nªn doanh nghiÖp cã lóc thiÕu vèn, cã lóc thõa vèn cã tiÒn nhµn rçi ch­a sö dông nªn lu«n cã quan hÖ göi vay víi NH. - Thø hai: Mét doanh nghiÖp lu«n cã mèi quan hÖ víi b¹n hµng, víi nhµ cung cÊp, víi n¬i tiªu thô vµ c¸c luång thanh to¸n chi tr¶ th­êng qua NH. V× thÕ, khi ®· cã quan hÖ göi vay, tÊt yÕu doanh nghiÖp sÏ coi NH lµ trung gian vµ sö dông c¸c dÞch vô thanh to¸n qua NH vµ lµm t¨ng thu cho NH bëi phÝ dÞch vô, tiÒn göi ký quü. Do ®ã víi ph©n ®o¹n thÞ tr­êng nµy, NH cÇn chñ ®éng tiÕp thÞ, t¹o mèi quan hÖ tíi tõng doanh nghiÖp, ¸p dông l·i suÊt tiÒn göi nhiÒu bËc, cã nh÷ng ­u ®·i vÒ phÝ dÞch vô, ¸p dông nhiÒu l·i suÊt cho nhiÒu doanh nghiÖp sao cho lîi Ých cµng t¨ng khi sè d­ tiÒn göi thanh to¸n h­ëng l·i suÊt cµng lín vµ th­êng xuyªn giao dÞch t¹i NH. Nh×n chung, chÝnh s¸ch l·i suÊt bªn c¹nh viÖc c¨n cø vµo thùc tr¹ng kh¸ch hµng t¹i NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß cßn cÇn c¨n cø vµ b¸m s¸t diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch nµy cßn bao gåm c¶ ­u ®·i gi¸ c¶, ­u ®·i dÞch vô... nh»m thu hót kh¸ch hµng tèt h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®­îc coi lµ hîp lý khi nã tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - Cã thÓ gióp ng©n hµng huy ®éng ®­îc ®ñ nguån vèn cho ho¹t ®éng vµ ®¶m b¶o c¬ cÊu vèn hîp lý. - §¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh - §¶m b¶o lîi nhuËn hîp lý cho ng©n hµng - Phï hîp víi chÝnh s¸ch l·i suÊt cña NHT¦ vµ xu h­íng thay ®æi l·i suÊt trªn thÞ tr­êng. 3.2.3 T¨ng c­êng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing. T¨ng c­êng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing ®Ó thu hót kh¸ch hµng míi cã tiÒm n¨ng vÒ nguån vèn, c¬ cÊu l¹i kú h¹n vµ l·i suÊt, tËn dông c¬ héi thÞ tr­êng ®Ó gi¶m chi phÝ huy ®éng vèn. Góp phần làm tăng nguồn vốn huy động, chi nhánh ph¶i thực hiện đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ mới như: thu hộ ngân sách Nhà nước( thu thuế nội địa, thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu), đại lí nhận lệnh chứng khoán… Bên cạnh đó, chi nhánh không ngừng n©ng cao h¬n n÷a vÞ thÕ, uy tÝn cña NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cửa Lß: Uy tÝn cña ng©n hµng = Chất lượng + Hiểu quả + An toàn C¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n lu«n tån t¹i sù c¹nh tranh vµ cã xu h­íng t¨ng lªn theo thêi gian. §Ó t×m kiÕm lîi nhuËn cao kh«ng ph¶i chØ ®èi víi nhµ doanh nghiÖp, mµ cßn ®èi víi c¶ nh÷ng ng­êi cã tiÒn nhµn rçi t¹m thêi. Khi ®ã ng­êi ta còng lu«n lu«n tù ®Æt ra Ýt nhÊt lµ 5 c©u hái: Mua vµng? Mua ngo¹i tÖ? §Çu t­ bÊt ®éng s¶n? Tù më nghÒ kinh doanh? Hay göi tiÒn vµo ng©n hµng? Vµ còng kh«ng lo¹i trõ mét kh¶ n¨ng n÷a lµ ng­êi ta cho vay nÆng l·i trªn thÞ tr­êng tÝn dông tù do v× ë ®ã vÉn cã ng­êi s½n sµng vay víi “mäi gi¸”. Tuy nhiªn ng­êi ta s½n sµng chän gi¶i ph¸p göi tiÒn vµo ng©n hµng nÕu nh­ ng©n hµng thùc sù héi tô ®ñ 3 yÕu tè Chất lượng , Hiểu quả ,n toàn. §iÒu nµy còng cã thÓ hiÓu r»ng ng©n hµng cã ho¹t ®éng ®­îc hay kh«ng lµ nhê phÇn lín vµo lßng tin cña d©n chóng. Do vËy, ®Ó thu hót kh¸ch hµng, NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn h×nh ¶nh, n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng trªn c¬ së ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt 3yÕu tè Chất lượng + Hiểu quả + An toàn trong mäi nghiÖp vô cña m×nh. 3.2.4 HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cho NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cửa Lß. Tõ nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña “ph¸t triÓn c«ng nghÖ” ®Ó quèc tÕ ho¸ dÞch vô lµ mét trong chiÕn l­îc c¹nh tranh NH. NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cửa Lß. cÇn ph¶i cã c¸c chiÕn l­îc c«ng nghÖ, bao gåm phÇn cøng míi nhÊt, phÇn mÒm cËp nhËp, hÖ thèng më vµ m¹ng th«ng tin viÔn th«ng. Tr­íc m¾t NH cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng IPCAS, nhÊt lµ ®èi víi hÖ thèng kÕ to¸n huy ®éng vèn vµ thanh to¸n qua NH bëi v× tÇm quan träng cña dÞch vô nµy ®èi víi NH. 3.2.5 C«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, nh©n viªn Ng©n hµng Con ng­êi lu«n lµ yÕu tè trung t©m quyÕt ®Þnh mäi sù thµnh b¹i cña ng©n hµng. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn kinh doanh, phôc vô kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n, th× ng©n hµng ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é cao, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã nhiÖt t×nh, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. Nhằm phát huy năng lực và vai trò của con cán bộ, nhân viên, chi nhánh Ngân hàng không ngừng động viên, cử cán bộ công nhân viên tham dự những đợt tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ do NHCT Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước mở. Chỉ có liên tục nâng cao trình độ cán bộ thì ngân hàng mới theo kịp sự đổi mới, tiến bộ của xã hội để ngân hàng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nhân viên ngân hàng đặc biệt là nhân viên hàng ngày trực tiếp tiếp xúc, giao dịch với khách hàng cần phải có thái độ nhiệt tình, vui vẻ, lịch sự, cởi mở. Những nhân viên này đóng vai trò tạo nên bộ mặt của ngân hàng. Vì vậy ngân hàng phải bố trí khuyến khích nhân viên tiếp khách hàng như thế nào để cho khách hàng cảm thấy đang được đón tiếp nồng nhiệt, niềm nở. Nhân viên luôn nhiệt tình chỉ dẫn cho khách hàng vào làm việc ở phòng, ban nào, thủ tục mà khách hàng cần phải thực hiện ... để tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Đây là một nghệ thuật trong giao tiếp với khách hàng, đánh vào tâm lý của khách hàng. Một khi khách hàng vui vẻ thoả mãn khi gửi tiền vào ngân hàng lần đầu tiên thì họ không những sẽ gửi tiếp vào lần sau mà còn tuyên truyền giới thiệu cho người khác đến gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng cần sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và điều kiện gia đình của mỗi cán bộ công nhân viên. Điều này khuyến khích được cán bộ ngân hàng phát huy tối đa khả năng của mình trong công việc. Mặt khác các nhà lãnh đạo ngân hàng cần quan tâm, động viên chăm sóc đến cán bộ công nhân viên trong ngân hàng, tạo cho họ môi trường làm việc thuận lợi với tâm lý thoải mái, tạo không khí sao cho cán bộ công nhân viên thấy được ngân hàng là một gia đình lớn. Điều này thúc đẩy cán bộ công nhân viên ngân hàng hết sức cố gắng, hết lòng làm việc để ngân hàng lớn mạnh, đạt kết quả kinh doanh cao. Công tác đào tạo, tổ chức cán bộ phải coi việc phát triển nguồn nhân lực là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong hoạt động kinh doanh . Ngoµi ra, ban l·nh ®¹o ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ c«ng viÖc ®¹t ®­îc g¾n víi tiÒn l­¬ng kinh doanh; giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cho tõng phßng, tõng c¸n bé, nh©n viªn; ph¸t ®éng c¸c ®ît thi ®ua ng¾n ngµy, khen th­ëng kÞp thêi c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch cao nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña mçi c¸n bé, nh©n viªn trong chi nh¸nh. 3.2.6 C¶i tiÕn c«ng t¸c thanh to¸n Cïng víi viÖc ®æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng, c¸c NHTM ngµy cµng chó träng tíi viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ kh©u thanh to¸n. Nhê ®ã lµm cho vèn lu©n chuyÓn nhanh, thuËn tiÖn, ®¶m b¶o an toµn cho kh¸ch hµng trong viÖc göi tiÒn, rót tiÒn vµ vay vèn. NÕu thùc hiÖn tèt kh©u nµy th× sÏ h¹n chÕ ®­îc viÖc l­u th«ng b»ng tiÒn mÆt võa kh«ng hiÖu qu¶ võa kh«ng an toµn. Ngoµi ra nÕu tû lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¨ng lªn th× Ng©n hµng sÏ thu hót ®­îc cµng nhiÒu c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµo hÖ th«ng Ng©n hµng vµ gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ in Ên, b¶o qu¶n, kiÓm ®Õm.. HiÖn nay c¸c Ng©n hµng ®ang vËn ®éng d©n c­ më tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n, thùc hiÖn qu¸ tr×nh thanh to¸n tiÒn hµng hãa dÞch vô qua tµi kho¶n tiÒn göi trong ®ã Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ng­êi lµm trung gian thanh to¸n, ngoµi ra Ng©n hµng cßn ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn th«ng qua c¸c h×nh thøc hÊp dÉn nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm ë mét n¬i cã thÓ rót ë nhiÒu n¬i, thùc hiÖn thanh to¸n qua thÎ tÝn dông, thÎ tiÒn göi... §Ó thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò nµy, ngµnh Ng©n hµng ph¶i tiÕp tôc trang bÞ nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nhÊt lµ kh©u thanh to¸n. MÆt kh¸c Ng©n hµng cÇn nghiªn cøu ®Ó ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn phï hîp ch¼ng h¹n: - Thñ tôc ®¬n gi¶n, rót ng¾n thêi gian giao dÞch. Râ rµng trong x· héi hiÖn ®¹i, ®èi t­îng n»m trong “tÇm ng¾m” cña c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ nh÷ng ng­êi cã cuéc sèng kinh tÕ æn ®Þnh ë møc kh¸ trë lªn, hä cã chung ®Æc ®iÓm lµ sù quÝ träng thêi gian. Hä göi tiÒn vµo ng©n hµng ngoµi môc ®Ých kh¸c nh­ thuËn lîi, an toµn vµ hiÖu qu¶ hä cßn quan t©m ®Õn sù ®¬n gi¶n, nhanh chãng vµ tiÕt kiÖm thêi gian. NÕu kh¸ch hµng ph¶i lµm thñ tôc r­êm rµ, qu¸ l©u sÏ g©y phiÒn hµ thËm chÝ lµ khã chÞu cho kh¸ch hµng. V× vËy, ®Ó lµm võa lßng mét c¸ch tèi ­u cho kh¸ch hµng göi tiÒn, Chi nh¸nh cÇn ph¶i c¶i tiÕn c¸c thñ tôc sao cho ®¬n gi¶n, nhanh chãng, râ rµng, hiÖu qu¶ nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh an toµn trong nghiÖp vô. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, Chi nh¸nh nªn x©y dùng qui ®Þnh vÒ thêi gian tèi ®a cho mçi giao dÞch vµ triÓn khai ®Õn toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh trªn c¬ së ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, an toµn tµi s¶n cho kh¸ch hµng. - Bè trÝ ®iÒu chØnh thêi gian giao dÞch phï hîp. Cöa Lß lµ mét thÞ x· BiÓn, ®¹i ®a sè ng­êi d©n lµ n«ng d©n vµ nh÷ng ng­êi kinh doanh hµng h¶i s¶n v× vËy mïa ®«ng th× dËy muén h¬n mïa hÌ, chÝnh v× vËy, kh«ng thÓ ¸p dông giê giÊc giao dÞch nh­ c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi vµ TP.Hå ChÝ Minh vµ c¸c ®Þa bµn kh¸c theo quy ®Þnh cña NHCTVN, Chi nh¸nh cÇn ®iÒu chØnh giê giao dÞch nh­ mïa hÌ vµo buæi s¸ng th× lµm viÖc sím h¬n 1 tiÕng, buæi chiÒu th× muén h¬n 1 tiÕng, mïa ®«ng thi ng­îc l¹i, bªn c¹nh ®ã, cã thÓ tæ chøc lµm viÖc ngoµi giê hµnh chÝnh theo ca kÓ c¶ vµo c¸c ngµy lÔ, thø b¶y, chñ nhËt. - Më réng thªm c¸c phßng giao dÞch. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i lu«n ph¸t triÓn quan hÖ cña m×nh tíi mäi ngâ ng¸ch trong x· héi, ®iÒu ®ã chØ ®­îc thùc hiÖn qua viÖc më réng m¹ng l­íi huy ®éng vèn khi mµ tr×nh ®é, khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin cña ng­êi d©n vµ ng©n hµng ch­a ph¸t triÓn hoÆc ch­a cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. 3.2.7 Thµnh lËp tæ huy ®éng vèn Tæ cã nhiÖm vô tham m­u cho Ban gi¸m ®èc vÒ l·i suÊt, c¸c h×nh thøc tiÕp thÞ, th­êng xuyªn b¸m s¸t n¾m b¾t diÔn biÕn thÞ tr­êng ®Ó ®Ò xuÊt biÖn ph¸p t¨ng c­êng nguån vèn phï hîp. 3.3 KiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn. 3.3.1 KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc ChÝnh phñ. 3.3.1.1 æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« M«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng. Nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­ng còng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n, c¶n trë c«ng t¸c huy ®éng vèn. æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lµ thµnh qu¶ cña sù phèi hîp nhiÒu chÝnh s¸ch nh­: chÝnh s¸ch tµi kho¸, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i... trong ®ã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã vai trß quan träng ®èi víi ng©n hµng. §èi víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay mét trong nh÷ng néi dung cña viÖc t¹o lËp kinh tÕ vÜ m« chÝnh lµ viÖc: chèng l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ. Nã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ ®· chøng tá r»ng, Nhµ n­íc vµ c¸c ngµnh trong ®ã tr­íc hÕt lµ NHNN ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o lËp vµ duy tr× æn ®Þnh tiÒn tÖ. NHNN b¾t ®Çu sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« cã hiÖu qu¶, tû lÖ l¹m ph¸t hîp lý. §©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶. Trong giai ®o¹n tíi, mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p æn ®Þnh chñ yÕu lµ ph¶i kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ sao cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao trong thÕ æn ®Þnh, bÒn v÷ng. §ång thêi còng lµ ®iÒu kÖn ph¸t huy t¸c dông cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc ®iÒu tiÕt khèi l­îng tiÒn trong l­u th«ng, më réng hoÆc thu hÑp khèi l­îng tiÒn cung øng cho phï hîp víi c¸c môc tiªu vµ sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ. 3.3.1.2 T¹o m«i tr­êng ph¸p lý. ViÖc ban hµnh mét hÖ thèng ph¸p lý ®ång bé vµ râ rµng kh«ng chØ t¹o niÒm tin cho d©n chóng mµ nh÷ng quy ®Þnh, khuyÕn khÝch cña nhµ n­íc sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc ®iÒu chØnh tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm, chuyÓn mét bé phËn tiªu dïng ch­a cÇn thiÕt sang ®Çu t­, chuyÓn dÇn tµi s¶n cÊt gi÷ tõ vµng, ngo¹i tÖ hoÆc bÊt ®éng s¶n sang ®Çu t­ trùc tiÕp vµo s¶n suÊt kinh doanh hoÆc göi tiÒn vµo ng©n hµng. Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi d©n tiÕt kiÖm h¬n n÷a nh­ng tr­íc hÕt c¸c c¬ quan nhµ n­íc ph¶i lµ ng­êi ®i ®Çu trong c«ng t¸c nµy. Ngµy nay chóng ta ®ang tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Theo c¬ chÕ nµy c¸c doanh nghiÖp, thµnh phÇn kinh tÕ tù do c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn, hÖ thèng c¸c NHTM còng vËy. C¸c NHTM còng ph¶i ®­îc tù do c¹nh tranh, lo¹i bá nh÷ng c¸ thÓ yÕu kÐm ra khái hÖ thèng gióp n©ng cao uy tÝn, n©ng cao søc c¹nh tranh cña hÖ thèng ng©n hµng. Do ®ã c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh«ng nªn can thiÖp s©u vµo ho¹t ®éng cña c¸c NHTM mµ cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c NHTM ho¹t ®éng tèt. HÖ thèng ng©n hµng ®­îc coi lµ m¹ch m¸u cña nÒn kinh tÕ do ®ã gi÷ cho hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng mét c¸ch hµi hoµ, æn ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. V× vËy nhµ n­íc cÇn ban hµnh métt hÖ thèng c¸c c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña c¸c NHTM mét c¸nh thèng nhÊt, ®Çy ®ñ gióp c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng mét c¸ch dÔ dµng. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ph¶i ®Çy ®ñ thèng nhÊt, kh«ng ®­îc chång chÐo gióp cho c¸c ng©n hµng dÔ dµng khi ¸p dông. HiÖn nay hÖ thèng ph¸p luËt n­íc ta ®ang ®­îc söa ®æi nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®ã nh­ng trªn thùc tÕ vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÉn cßn chång chÐo, cã nhiÒu hµnh vi ®­îc nhiÒu luËt ®iÒu chØnh nh­ng cã hµnh vi ch­a ®­îc ph¸p luËt ®iÒu chØnh. MÆt kh¸c c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña n­íc ta hiÖn nay vÉn cßn thiÕu do nh÷ng thay ®æi th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ph¸t sinh nh÷ng chanh chÊp, nh÷ng vÊn ®Ò tr­íc ®©y ch­a cã. Do ®ã viÖc lµm cÇn thiÕt hiÖn nay lµ Nhµ n­íc nªn t×m c¸ch x©y dùng mét hÖ thèng ph¸p luËt võa thèng nhÊt, võa ®Çy ®ñ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM ho¹t ®éng mét c¸ch lµnh m¹nh, ®¹t hiÖu qu¶ cao. 3.3.2 KiÕn nghÞ víi NH Nhµ n­íc ViÖt Nam 3.3.2.1 ChÝnh s¸ch l·i suÊt. L·i suÊt lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó ng©n hµng huy ®éng vèn hiÖn cã trong d©n c­, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tÝn dông... ChÝnh s¸ch l·i suÊt chØ ph¸t huy hiÖu lùc ®èi víi viÖc huy ®éng vèn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ æn ®Þnh, gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng. Sö dông chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý sÏ thu hót ngµy cµng nhiÒu nguån vèn trong x· héi, kÝch thÝch c¸c tæ chøc kinh tÕ sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh s¸ch l·i suÊt ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÕ ho¹ch vµ thùc tiÔn phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tõng thêi kú. §Ó gióp cho ng©n hµng cã ®­îc l·i suÊt hîp lý, thu hót ®­îc nhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­ ®ång thêi ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch cho vay mang l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng, gi¶m khèi l­îng tiÒn trong l­u th«ng NHNN ph¶i sö dông linh ho¹t chÝnh s¸ch l·i suÊt trong qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu v× ®©y lµ ®iÒu kiÖn chñ yÕu t¸c ®éng vµo viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt cña NHTM. 3.3.3.2 ChÝnh s¸ch tû gi¸ Khi tû gi¸ biÕn ®éng nhanh th× mÆc dï l·i suÊt ngo¹i tÖ cã h¹ xuèng vµ l·i suÊt néi tÖ ®ang ë møc kh¸ cao th× nguån huy ®éng VND còng kh«ng t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn l¹i chuéng néi tÖ h¬n. §iÒu nµy g©y ¸p lùc lín lªn thÞ tr­êng vµ lµm cho viÖc khan hiÕm néi tÖ thªm c¨ng th¼ng. Còng do tû gi¸ biÕn ®éng nhanh khiÕn cho ng©n hµng tèi ®a ho¸ tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña m×nh. Vµ còng nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n dÌ dÆt trong viÖc chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ cña hä thµnh néi tÖ. Do ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho c¸c NHTM khi huy ®éng b»ng néi tÖ trõ khi chÝnh phñ cã chÝnh s¸ch b×nh æn tû gi¸. NÕu tû gi¸ æn ®Þnh th× c¸c NHTM sÏ huy ®éng ®­îc nhiÒu néi tÖ mµ kh«ng ph¶i t¨ng l·i suÊt. 3.3.2.3 Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn. Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã ®iÒu tiÕt vÜ m«, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c NHTM hiÖn nay. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vèn lµ yÕu tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng hµng ho¸. NÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, t¨ng tr­ëng ngµy cµng cao ®ßi hái nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸. ThÞ tr­êng vèn lµ n¬i gÆp gì gi÷a ng­êi cã kh¶ n¨ng cung cÊp vèn vµ ng­êi cã nhu cÇu vèn, qua ®ã tËp trung ®­îc c¸c nguån vèn ph©n t¸n víi khèi l­îng nhá thµnh nguån vèn lín nh»m ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ vµ mang l¹i lîi Ých to lín gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc ®­a ®Êt n­íc ngµy cµng tiÕn lªn. V× vËy NHNN cÇn xóc tiÕn vµ t¸c ®éng ®Ó thÞ tr­êng vèn ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng. 3.3.2.4 Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra NHNN ph¶i thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ n­íc, t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t, chÊn chØnh, xö lý kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m lµm thÊt tho¸t nguån vèn cña Nhµ n­íc, cña nh©n d©n, ®­a hÖ thèng c¸c TCTD ®i vµo nÒ nÕp vµ cã hiÖu qu¶, kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn cña hÖ thèng ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ. 3.3.2.5 Më réng møc b¶o hiÓm tiÒn göi Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, viÖc lç l·i trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét tÊt yÕu. NÕu ng©n hµng ho¹t ®éng tèt, kinh doanh cã l·i th× sÏ cã nhiÒu kh¸ch hµng göi tiÒn. Ng­îc l¹i nÕu ng©n hµng lµm ¨n kh«ng tèt sÏ gÆp rñi ro, bÊt ch¾c trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc göi tiÒn vµ rót tiÒn ë ng©n hµng. Do ®ã ®Ó ng­êi göi tiÒn thùc sù yªn t©m khi göi tiÒn vµo ng©n hµng, chi nh¸nh NHTMCP C«ng th­¬ng chi nh¸nh Cöa Lß ®· tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi vµ cÇn tiÕp tôc ho¹t ®éng nµy. Tuy nhiªn møc båi th­êng thiÖt h¹i rñi ro tiÒn göi vÉn ch­a tho¶ ®¸ng. Nh­ vËy sÏ kh«ng kÝch thÝch kh¸ch hµng cã c¬ sè tiÒn lín göi vµo ng©n hµng. NHNN nªn cã chÝnh s¸ch b¶o hiÓm tiÒn göi gièng nh­ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm c¸c tµi s¶n kh¸c. Nh­ vËy gióp kh¸ch hµng an t©m göi tiÒn vµ ng©n hµng cã thÓ huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong x· héi. 3.3.3 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng c«ng th­¬ng Trung ¦¬ng. NHTMCP Công thương ViÖt Nam cÇn t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vÒ mÆt thñ tôc, v¨n b¶n h­íng dÉn thñ tôc cã liªn quan khi mµ Chi nh¸nh khai th¸c ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng cã tÝnh chÊt ho¹t ®éng trªn toµn hÖ thèng. Bªn c¹nh ®ã NHTMCP Công thương ViÖt Nam cã ý kiÕn víi hiÖp héi NH ViÖt Nam, víi NHNN cã sù can thiÖp vÒ gi¸ trªn tõng ®Þa bµn ®Ó gi¶m bít thiÖt h¹i cho NH. NHTMCP Công thương ViÖt Nam tiÕp tôc triÓn khai nhanh chãng c¸c nghiÖp vô míi cña NH hiÖn ®¹i nh­ thanh to¸n nhanh, kÕt hîp h×nh thøc NH b¸n lÎ víi NH b¸n bu«n, thùc hiÖn c¬ chÕ giao dÞch mét cöa, nèi m¹ng Internet, hoµn thiÖn nµ n©ng cÊp hÖ thèng IPCAS... ®Ó tõ ®ã thu hót ®­îc nguån tiÒn tõ thanh to¸n. Hç trî c¸c Chi nh¸nh vÒ tµi chÝnh ®Ó x©y dùng trô së, ®Æt phßng giao dÞch vµ c¸c quü tiÕt kiÖm, cã nh­ vËy míi mang tÝnh æn ®Þnh l©u dµi, ®ã lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®Ó t¹o sù tin t­ëng ®èi víi kh¸ch hµng. Hç trî vÒ ngo¹i tÖ khi Chi nh¸nh kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu sö dông ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng vµ cho phÐp Chi nh¸nh kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ trong vµ ngoµi hÖ thèng. Cho phÐp c¸c Chi nh¸nh NHTMCP Công thương ViÖt Nam trªn toµn quèc ®­îc chñ ®éng tham gia vµo thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn NH. §Ò nghÞ NHTMCP Công thương ViÖt Nam sím trang bÞ bæ sung thiÕt bÞ tin häc, c«ng nghÖ cao ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c øng dông míi nh»m khai th¸c thÕ m¹nh trong giao dÞch, vµ c¸c th«ng tin liªn quan tíi sù thay ®æi, biÕn ®éng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh trong thêi gian tíi. Nèi m¹ng víi hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp, tæng c«ng ty,... ®Ó t¹o sù thuËn tiÖn tèi ®a cho Chi nh¸nh còng nh­ kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh trong viÖc gi¸m s¸t ho¹t ®éng, t×m hiÓu vµ trao ®æi th«ng tin. ¸p dông møc phÝ ®iÒu vèn ng¾n h¹n thÊp h¬n so víi vèn trung vµ dµi h¹n cho c¸c chi nhánh NHTMCP Công thương ViÖt Nam trong hÖ thèng, còng nh­ c¸c NH kh¸c hÖ thèng ®Ó t¹o sù thuËn lîi trong ho¹t ®éng cña c¶ hÖ thèng còng nh­ NHTMCP Công thương ViÖt Nam chi nhánh Cöa Lß ®ång thêi còng ph¶i t¹o ra kho¶ng c¸ch gi÷a l·i suÊt ®Çu vµo vµ l·i suÊt ®Çu ra ®Ó t¨ng thu nhËp cho NHTMCP Công thương ViÖt Nam chi nhánh Cöa Lß. KÕt luËn Ngµy nay, sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Êt n­íc lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ l·nh ®¹o cña mçi quèc gia. Do vËy nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ còng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ kinh tÕ, chÝnh trÞ gia trªn thÕ giíi. Mét trong c¸c kªnh truyÒn vèn quan träng nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt lµ th«ng qua hÖ thèng NHTM. Trong khi ®ã, huy ®éng vèn lµ mét nghiÖp vô c¬ b¶n vµ quan träng cña bÊt cø NHTM nµo. Quy m«, chÊt l­îng huy ®éng vèn cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c NH do vËy ¶nh h­ëng ®Õn sù cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ. ë ViÖt Nam hiÖn nay nhu cÇu vèn cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ rÊt lín, trong khi thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a ph¸t triÓn. Trong t×nh h×nh nh­ vËy, c«ng t¸c huy ®éng vèn ë NHTM rÊt cÇn ®­îc chÊn chØnh, më réng vµ t¨ng c­êng nh»m thu gom ®­îc tèi ®a l­îng tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. Trong thêi gian thùc tËp t¹i NHTMCP Công thương ViÖt Nam chi nhánh Cöa Lß em ®· t×m hiÓu kü c«ng t¸c huy ®éng vèn cïng víi sù tham kh¶o c¸c tµi liÖu liªn quan, em ®· hoµn thµnh ®­îc chuyªn ®Ò nµy. Chuyªn ®Ò ®· nªu lªn ®­îc c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña NHTM vµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi hiệu quả huy động vốn. Tõ lý thuyÕt, chuyªn ®Ò ®· ®i vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña NH, nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng khã kh¨n cßn v­íng m¾c. Tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c huy ®éng vèn cho NH. Trªn ®©y lµ toµn bé chuyªn ®Ò cña em trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i NHTMCP Công thương ViÖt Nam chi nhánh Cöa Lß. Do tr×nh ®é thùc tÕ cßn bÞ h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp kh«ng ®­îc dµi nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. Lêi c¶m ¬n Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, tuy thời gian kh«ng dµi nh­ng em ®· tÝch luü kh«ng Ýt nh÷ng kiÕn thøc cïng nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u vÒ c¸c ho¹t ®éng cña NH nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng vÒ huy ®éng vèn NH. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thầy giáo - TS. Mai Thanh Quế cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Tµi chÝnh- Ngân hàng tr­êng §¹i häc Công Đoàn ®· nhiÖt t×nh hướng dÉn vµ hç trî cho em vÒ kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p t×m hiÓu thùc tÕ, kÕt hîp häc ®i ®«i víi hµnh lµ kinh nghiÖm quý b¸u cho b¶n th©n em sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n vµ tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña NHTMCP Công thương ViÖt Nam chi nhánh Cöa Lß ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cung cÊp sè liÖu vµ h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp, gióp em thu thËp kinh nghiÖm vµ hoµn thµnh bµi b¸o c¸o tèt nghiÖp cña em. Em hy väng ®Ò tµi cña em sÏ phÇn nµo gióp c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng huy ®éng vèn t¹i NH vµ em còng xin chóc NHTMCP Công thương ViÖt Nam chi nhánh Cöa Lß lu«n kinh doanh hiÖu qu¶, lµm giµu ®Ñp h¬n n÷a ThÞ x· Cöa Lß nãi riªng vµ ®Êt n­íc ta nãi chung. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Nh÷ng ký hiÖu vµ ch÷ viÕt t¾t NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần G§ : Gi¸m ®èc NH : Ng©n hµng VNH : Vay ng¾n h¹n VDH : Vay dµi h¹n TD : TÝn dông TK : Tµi kho¶n KH : Kh¸ch hµng TGTK : TiÒn göi tiÕt kÞªm TGTKKKH : TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n TGTKCKH : TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n KKH : Kh«ng kú h¹n TCKT : Tæ chøc kinh tÕ NHTM : Ng©n hµng th­¬ng m¹i TCTD : Tæ chøc tÝn dông TCTC : Tæ chøc tµi chÝnh DNNN : Doanh nghiÖp nhµ n­íc DNTN : Doanh nghiÖp t­ nh©n TGKKH : TiÒn göi kh«ng kú h¹n TGCKH : TiÒn göi cã kú h¹n VN§ : ViÖt Nam ®ång tµi liÖu tham kh¶o 1. LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc – NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi n¨m 1997. 2. LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông – NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi n¨m 1997. 3. LuËt DNNN– NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi n¨m 1995. 4. Marketting ng©n hµng – NXB Thèng kª – Hµ Néi – 1996. 5. Gi¸o tr×nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i. 6. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ n¨m 2007-2009. 7. T¹p chÝ ng©n hµng c¸c sè n¨m 2009, tháng 1- 2/2010 8. Báo cáo kết quả kinh doanh cña NHTMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cửa Lò. (2007-2009) 9. TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng Tµi chÝnh - Frederic. S. Mishkin. 10. C¸c gi¶i ph¸p nh»m huy ®éng vèn cho sù nghiÖp CNH, H§H - NguyÔn Trung Kiªn - NXB Thèng kª. 11. Ng©n hµng th­¬ng m¹i - Lª V¨n T­, Lª Tïng V©n, Lª Nam H¶i - NXB TP. Hå ChÝ Minh. 12. §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc "Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô kinh doanh tiÒn tÖ truyÒn thèng cña Ng©n hµng ®¸p øng yªu cÇu míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng". - TS. NguyÔn §øc Th¶o. 13. TiÒn vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng - Lª Vinh Doanh - NXB TP Hå ChÝ Minh. Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng em. C¸c sè liÖu trong chuyªn ®Ò lµ trung thùc vµ phï hîp víi thùc tÕ cña Ng©n hµng. NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2010 Gi¸o viªn h­íng dÉn (Ký, ghi râ hä tªn) Môc lôc DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU B¶ng 2.1 : C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo k× h¹n cña VN§ B¶ng 2.2 : KÕt cÊu d­ nî vµ ®Çu t­ tÝn .. 3 dông. B¶ng 2.3 : Tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d­ nî B¶ng 2.4 : Nî qu¸ h¹n theo lo¹i cho vay Bảng 2.5 : Lãi suất huy động hiện nay của chi nhánh. B¶ng 2.6 : T×nh h×nh huy ®éng vèn (gåm VN§ vµ ngo¹i tÖ quy ®æi) B¶ng 2.7 : C¬ cÊu vèn huy ®éng theo kú h¹n cña VN§ B¶ng 2.8 : C¬ cÊu huy ®éng theo b¶n tÖ B¶ng 2.9 : C¬ cÊu nguån vèn theo h×nh thøc huy ®éng cña VN§ B¶ng 2.10 : C©n ®èi gi÷a nguån vèn huy ®éng vµ cho vay

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò.DOC
Luận văn liên quan