Giáo dục và phát triển nhân cách

Toàn diện: ngoài những tri thức khoa học, còn có GD đạo đức, chính trị, pháp luật, dân số, giới tính, môi trường, sức khoẻ, quốc phòng, an toàn giao thông, GD hướng nghiệp Đức, trí,thể,mỹ, lao động và hướng nghiệp” Phù hợp thực tiễn: đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ CNH, HĐH, phù hợp thực tiễn và truyền thống VN Luôn điều chỉnh chương trình, giáo trình theo yêu cầu và điều kiện lịch sử cụ thể và phù hợp từng ngành học.

ppt19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 20/02/2014 | Lượt xem: 1908 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục và phát triển nhân cách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo dục và phát triển nhân cách Các yêu tố ảnh hưởng đến nhân cách DI TRUYỀN - Nhân cách, Di truyền là gì? - Vai trò: tiền đề vật chất + Tiền đề của khả năng phát triển thành người, + Tiền đề của năng lực hoạt động. -Chứng minh: +Di truyền người +So sánh trẻ sinh cùng trứng và khác trứng +Trẻ có năng khiếu và trẻ khuyết tật -Phê phán: +Di truyền quyết định +Di truyền không ảnh hưởng -Kết luận MÔI TRƯỜNG Môi trường là gì? Nhân cách? Các loại môi trường Tự nhiên, xã hội Môi trường xã hội qui định chiều hướng, nội dung, tốc độ và điều kiện cho sự phát triển NC Cơ chế tác động: -Môi trường rộng – phương tiện - môi trường nhỏ - cá nhân Phê phán Kết luận GIÁO DỤC 1- Giáo dục? Mục đích-nội dung-phương pháp-phương tiện-hình thức… Nhà giáo dục-môi trường giáo dục 2- Giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với sự phát triển nhân cách? 3- Điều kiện để giáo dục giữ vai trò chủ đạo? HOẠT ĐỘNG VÀ GIAO TIẾP Quyết định trực tiếp sự phát triển NC vì: NC bộc lộ qua hoạt động- giao tiếp Tương tác giữa cá nhân và môi trường qua hoạt động và giao tiếp Tiếp thu những tri thức (tính chất của đối tượng, các dạng hoạt động, cách tổ chức, những yêu cầu hoạt động – chuẩn mực xã hội) Tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, hành vi ứng xử của người cùng giao tiếp Mục đích, mục tiêu giáo dục Khái niệm Là mong muốn, đích hướng tới, kết quả cần đạt được của HĐGD Dự kiến trước (hình dung trước) kết quả của hoạt động GD. Kết quả: + Mô hình nhân cách mà giáo dục hướng tới CƠ SỞ XÁC ĐỊNH MĐGD 1- Sự phát triển của khoa học – công nghệ - Thông tin bùng nổ - Phổ cập nhiều thế hệ máy tính 2- Sự phát triển kinh tế 3- Xã hội công nghiệp hiện đại 4-Các điều kiện cần và đủ MỤC ĐÍCH GD TỔNG QUÁT Ý NGHĨA CỦA MỤC ĐÍCH GD ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN KÍCH THÍCH Hình dung trước, chọn lựa phù hợp, tránh Lãng phí, pp tối ưu Đúng chuẩn Mục tiêu, ước mơ để đạt mục tiêu Dạy nghề Thu nhận HS tốt nghiệp THPT Chương trình đào tạo đứng giữa giáo dục THPT và giáo dục CĐ,ĐH Thời gian học từ 1-2-3-4 năm Tập trung đào tạo năng lực hoạt động nghề nghiệp Bộ GD-ĐT phối hợp với các Bộ chuyên ngành quy định chương trình khung. Cao đẳng Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; Đại học Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành; Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học; Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm học đối với người có bằng thạc sĩ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục ĐH, CĐ MỤC TIÊU GD NỘI DUNG GD PHƯƠNG PHÁP GD MỤC ĐÍCH GD Mục tiêu Toàn diện: ngoài những tri thức khoa học, còn có GD đạo đức, chính trị, pháp luật, dân số, giới tính, môi trường, sức khoẻ, quốc phòng, an toàn giao thông, GD hướng nghiệp… Đức, trí,thể,mỹ, lao động và hướng nghiệp” Phù hợp thực tiễn: đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ CNH, HĐH, phù hợp thực tiễn và truyền thống VN Luôn điều chỉnh chương trình, giáo trình theo yêu cầu và điều kiện lịch sử cụ thể và phù hợp từng ngành học.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgd_nc_0074.ppt
Luận văn liên quan