Giáo trình Hướng dẫn nội dung thực tập và viết thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất

(Bản scan) Các khái niệm có liên quan về nội dung: Doanh thu hoạt động tài chính, chi tài chính: Các khoản thu nhập khác, các chi phí khá, kết quả khác. Đối với các hoạt động tài chính trong đơn vị cần thu thập chứng từ kế toán có liên quan Kế toán đầu tư chứng khoán Kế toán góp vốn liên doanh kế toán các khoản đàu tư khác

pdf98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Hướng dẫn nội dung thực tập và viết thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfke toan.pdf
Luận văn liên quan