Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam

MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt Lời cam đoan Danh mục các bảng, biểu Danh mục các biểu đồ Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở khoa học để xây dựng cấu trúc vốn tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .1 1.1.Cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu ở các doanh nghiệp 1 1.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn 1 1.1.2. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu . .1 1.2. Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp .2 1.2.1. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần 2 1.2.2. Đòn cân nợ và mối quan hệ giữa đòn cân nợ với giá trị doanh nghiệp .3 1.2.3. Chính sách thuế 6 1.2.3.1. Cấu trúc vốn không có thuế thu nhập công ty 7 1.2.3.1. Cấu trúc vốn có thuế thu nhập công ty 8 1.2.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân 11 1.3. Quyết định lựa chọn cấu trúc vốn cho doanh nghiệp .12 1.3.1. Lựa chọn cấu trúc vốn trong điều kiện thông tin bất cân xứng .12 1.3.2. Đánh giá các yếu tố mang tính chất quyết định để xây dựng cấu trúc vốn .15 1.3.2.1. Các yếu tố bên ngoài 15 1.3.2.2. Các yếu tố bên trong 17 1.3.3. Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông qua phân tích EBIT – EPS 18 1.4. kinh nghiệm xây dựng cấu trúc vốn cho các công ty cổ phần ở một số nước trên thế giới 19 - 2 - Kết luận chương 1 .23 Chương 2: Phân tích cấu trúc vốn của các công ty cổ phần Thực phẩm trên TTCK TP.HCM .24 2.1. Giới thiệu khái quát về các công ty cổ phần thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM .24 2.2. Phân tích các tỷ số đòn bẩy tài chính 30 2.2.1. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu . 30 2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn (ROE) . 35 2.3. Đánh giá tính chất tối ưu của cấu trúc vốn . 37 2.3.1. Chi phí sử dụng vốn bình quân .37 2.3.2. Đánh giá tính chất tối ưu của cấu trúc vốn thông qua phân tích EBIT–EPS.40 2.4. Những rào cản trong việc huy động vốn và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 40 2.4.1. những rào cản xuất phát từ các công ty .42 2.4.2. Những rào cản xuất phát từ việc điều hành, quản lý vĩ mô 45 2.4.3. những rào cản xuất phát từ thị trường . 45 2.4.4. Những rào cản khác trong việc hoạch định cấu trúc vốn của các công ty cổ phần thực phẩm trên TTCK TP.HCM .46 Kết luận chương 2 .52 Chương 3: Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của các công ty cổ phần Thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM .54 3.1. Định hướng mô hình cấu trúc vốn cho các công ty cổ phần Thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM .54 3.1.1. Nhận diện rủi ro 54 3.1.2. Mô hình cấu trúc vốn hợp lý cho các công ty cổ phần thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM trong thời gian tới trước mắt . 55 3.2. Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của các công ty - 3 - cổ phần thực phẩm trên TTCK TP.HCM 56 3.2.1. Chuyển đổi cơ cấu tài trợ .56 3.2.2. Quản trị vốn lưu động toàn diện 57 3.2.3. Nâng cao trình độ quản trị cấu trúc vốn . 58 3.2.4. Tăng quy mô nợ vay dài hạn để tận dụng lãi suất thấp và lá chắn thuế nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh 59 3.2.5. Các giải pháp huy động vốn vay dài hạn đáp ứng mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh của các công ty thực phẩm trên TTCK TP.HCM .59 3.3. Các giải pháp hỗ trợ khác . 62 Kết luận chương 3 .70 Kết luận chung Tài liệu tham khảo Phục lục

pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dẫn đến việc chọn các dự án đưa vào chương trình đầu tư quá nhiều, không phù hợp với khả năng nguồn vốn, thời gian thi công kéo dài, kém hiệu quả và còn nhiều rủi ro. Nhiều Bộ, ngành và địa phương không Nguyễn Phú Đông Hà 22 Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam thực hiện chủ trương tập trung dứt điểm trong quá trình phân bổ vốn kế hoạch hàng năm. Tình trạng dàn trải trong đầu tư càng ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Năm sau, số lượng các dự án, công trình nhiều hơn năm trước. Các dự án nhóm B không thể hoàn thành trong 4 năm, các dự án nhóm C không thể hoàn thành trong 2 năm. Theo quy định, điều kiện để các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư năm kế hoạch là phải có đủ thủ tục về đầu tư và xây dựng ở thời điểm tháng 10 trước năm kế hoạch. Thực tế, do nhiều nguyên nhân, vẫn còn tình trạng vốn chờ dự án, gây nên tình trạng áp lực thiếu vốn giả tạo, nhiều lần trong năm kế hoạch phải điều hoà, điều chuyển vốn. Ngoài ra còn có hiện tượng quyết định khống để hợp pháp hoá ở thời điểm tháng 10 trước năm kế hoạch. Ngoài ra, do có chủ trương phân cấp, chính quyền các địa phương hoặc các Bộ quản lý ngành dọc có xu hướng cục bộ, chỉ chăm lo đến lợi ích của địa phương mình mà đôi khi tương phản với lợi ích toàn cục dẫn đến đầu tư chồng chéo, xé nát môi trường đầu tư 2.2.2. Về công tác quy hoạch Theo các Nghị định 52/CP, 12/CP, 07/CP, quy định về công tác quy hoạch đã có sự phân định tương đối rõ ràng trong công tác quản lý các dự án quy hoạch tổng thể, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch địa phương, quản lý quy hoạch ngành và đầu mối quản lý việc tạm ứng, thanh toán kinh phí lập dự án quy hoạch. Các tiêu chuẩn về chất lượng đầu ra của công tác lập, thẩm định dự án quy hoạch đã được nêu: - Đối với công tác thẩm định các dự án quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội do Uỷ ban nhân dân tỉnh lập, quy hoạch ngành do Bộ ngành lập: Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; phân bổ các nguồn lực hợp lý; tính thống nhất quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng; tính khả thi của quy hoạch. - Đối với công tác thẩm định dự án quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh lập: Phù hợp chiến lược phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, phù hợp phân bổ dân cư; thống nhất với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, lãnh thổ ngành; tính khả thi và biện pháp quản lý. Các tiêu chuẩn trên được nêu trong Nghị định số 07/CP là một bước tiến dài đối với việc đảm bảo chất lượng đầu ra của công tác lập, thẩm định các dự án quy hoạch. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn trên so với yêu cầu của công tác quy hoạch là chưa đủ đáp ứng đòi hỏi cả về số lượng tiêu chuẩn lẫn cơ chế vận hành để đáp ứng tiêu chuẩn. Thật vậy, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng không chỉ đầy đủ m