Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access - Quản lý học sinh

Sau khi thiết kế và chạy thử nghiệm ta thấy chương trình quản lý học sinh có tính mở, thân thiện với người sử dụng, giao diện tiếng việt thiết kế khá phù hợp với đối tượng sử dụng. Chương trình đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc của giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn trong việc quản lý học sinh. Mặt khác chương trình còn giúp cho Ban Giám Hiệu nắm bắt thông tin tổng quát về học sinh trong trường. Tuy nhiên do sự hiểu biết về ACCESS còn hạn chế, từ đó chưa phát huy hết khả năng thế mạnh của ngôn ngữ để xây dựng chương trình được hoàn thiện. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành một chương trình quản lý học sinh THPT nhưng do điều kiện có hạn, vốn lập trình không nhiều nên chương trình ở dừng

pdf44 trang | Chia sẻ: aquilety | Ngày: 23/09/2015 | Lượt xem: 6110 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access - Quản lý học sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ==== bài tập lớn access hubtlàm thuê bài tập lớnbài tập lớn access hubt, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viênthuê làm bài tậpbài tập lớn access quản lý sinh viên, thuê làm bài tậpbài tập lớn access quản lý bán hàngthuê người làm bài tậpbài tập lớn access quản lý bán hàng, thuê người làm bài tậpbài tập lớn access quản lý vật tưthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access quản lý vật tư, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn môn accessthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn môn access, thuê người làm bài tập lớnbài tập lớn về accesslàm thuê bài tập lớnbài tập lớn về access, làm thuê bài tập lớnbáo cáo bài tập lớn accessthuê làm bài tậpbáo cáo bài tập lớn access, thuê làm bài tậphướng dẫn làm bài tập lớn accessthuê người làm bài tậphướng dẫn làm bài tập lớn access, thuê người làm bài tậpbài tập lớn quản lý bán hàng bằng accessthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn quản lý bán hàng bằng access, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access hubtthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access hubt, thuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viênlàm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viên, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý bán hàngdịch vụ làm bài tập thuêbài tập lớn access quản lý bán hàng, dịch vụ làm bài tập thuêbài tập lớn access quản lý vật tưlàm thuê bài tập lớnbài tập lớn access quản lý vật tư, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn accessthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn môn accesslàm thuê bài tập lớnbài tập lớn môn access, làm thuê bài tập lớnbài tập lớn về accessthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn về access, thuê người làm bài tập lớnbáo cáo bài tập lớn accesslàm thuê bài tập lớnbáo cáo bài tập lớn access, làm thuê bài tập lớnhướng dẫn làm bài tập lớn accesslàm bài tập thuêhướng dẫn làm bài tập lớn access, làm bài tập thuêbài tập lớn quản lý bán hàng bằng accessthuê người làm bài tậpbài tập lớn quản lý bán hàng bằng access, thuê người làm bài tậpbài tập lớn access quản lý vật tưthuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access quản lý vật tư, thuê người làm bài tập lớnbài tập lớn access quản lý sinh viênthuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access quản lý sinh viên, thuê người làm bài tập kế toánbài tập lớn access quản lý bán hànglàm bài báo cáo thực tập thuêbài tập lớn access quản lý bán hàng, làm bài báo cáo thực tập thuêbáo cáo bài tập lớn accessdịch vụ làm bài tập thuêbáo cáo bài tập lớn access, dịch vụ làm bài tập thuêbài tập lớn quản lý bán hàng bằng accessđồ án accessbài tập lớn quản lý bán hàng bằng access, đồ án accessbài tập lớn accessđồ án access quản lý khách sạnbài tập lớn access, đồ án access quản lý khách sạnbài tập lớn access hubtđồ án access haybài tập lớn access hubt, đồ án access haybài tập lớn access quản lý sinh viênđồ án môn accessbài tập lớn access quản lý sinh viên, đồ án môn accessbài tập lớn access quản lý bán hàngđồ án c# accessbài tập lớn access quản lý bán hàng, đồ án c# accessbài tập lớn access quản lý vật tưđồ án accessbài tập lớn access quản lý vật tư, đồ án accessbáo cáo bài tập lớn accessđồ án access quản lý khách sạnbáo cáo bài tập lớn access, đồ án access quản lý khách sạnbài tập lớn môn accessđồ án access haybài tập lớn môn access, đồ án access haybài tập lớn về accessđồ án môn accessbài tập lớn về access, đồ án môn accesshướng dẫn làm bài tập lớn accessđồ án c# accesshướng dẫn làm bài tập lớn access, đồ án c# accesslàm thuê đồ án cnttđồ án c# accesslàm thuê đồ án cntt, đồ án c# accesslàm thuê đồ án tốt nghiệp cnttđồ án môn accesslàm thuê đồ án tốt nghiệp cntt, đồ án môn accessđồ án c# csdl accessđồ án tốt nghiệp accessđồ án c# csdl access, đồ án tốt nghiệp accessđồ án access hayđồ án access quản lý khách sạnđồ án access hay, đồ án access quản lý khách sạnđồ án access quản lý khách sạnbài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tinđồ án access quản lý khách sạn, bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS Đề tài : QUẢN LÝ HỌC SINH GVHD : SINH VIÊN : KHÓA : Hà nội, tháng 04 năm 2015 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ==== BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS GVHD : AAAAAA SINH VIÊN : BBBBBBBB CCCCC KHÓA : DDDDD Hà Nội, tháng 04 năm 2015 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU .................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG ................................................................. 2 1.1. Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu ................................................................ 2 1.2. Tổng quan về bài toán quản lý học sinh trong trường THPT. ................... 2 1.3. Tổng quan về phần mềm Microsoft Access ............................................... 2 1.3.1 Các thành phần trong màn hình Access ................................................. 2 1.3.2. Các đối tượng trong Access .................................................................. 3 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG. .......................................... 5 2.1. Khảo sát bài toán ......................................................................................... 5 2.1.1. Giới thiệu về mô hình trường trung học cơ sở ...................................... 5 2.1.2 Khảo sát thực trạng quản lý học sinh tại trường THPT ......................... 5 2.1.3. Biểu mẫu được sử dụng quản lý học sinh trong nhà trường. ................ 6 2.1.4 Các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống quản lý học sinh. .......... 9 2.2. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh ............................................10 2.2.1. Thông tin vào ra của hệ thống. ............................................................10 2.2.2. Biểu đồ phân cấp chức năng ...............................................................11 2.2.4 Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh. ....................................................................14 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh .......................................................14 Chức năng1: Cập nhật dữ liệu ......................................................................15 Chức năng 2: Phân rã chức năng “Xử lý” .....................................................17 Chức năng 3: Phân rã chức năng “Tìm kiếm” ..............................................22 Chức năng 4: Thống kê, báo cáo ...................................................................23 2.4. Thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu ................................................................25 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỌC SINH.............28 4.1 Thiết kế gió diện chương trình chính .........................................................28 4.2. Giao diện của chức năng cập nhật thông tin .............................................28 4.2.1. Form cập nhật thông tin học sinh ........................................................28 4.2.2. Form cập nhật điểm .............................................................................28 4.2.3. Form cập nhật lớp học .........................................................................29 4.2.4. Form cập nhật môn học .......................................................................30 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 4.3 Giao diện của chức năng tìm kiếm ...........................................................30 4.3.1. Form tìm kiếm điểm ...........................................................................30 4.3.2. Form tìm kiếm thông tin học sinh .......................................................31 4.3.3. Form tìm kiếm thông tin lớp ...............................................................31 4.4. Giao diện của chức năng thống kê báo cáo ..............................................32 4.4.1. Báo cáo danh sách học sinh ................................................................32 4.4.2. Báo cáo danh học sinh lên lớp ............................................................33 4.5. Giao diện chức năng thoát chương trình ..................................................33 4.6.Các Macros dùng trong chuong trình. ...... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM ..................................................34 1. Những kết quả đạt được. .............................................................................36 2. Hướng phát triển của đề tài:.........................................................................36 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................36 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CSDL HS GV GVCN BGH THPT M 15p 45p HK Cơ sở dữ liệu Học Sinh Giáo Viên Giáo Viên Chủ Nhiệm Ban Giám Hiệu Trung học phổ thông Điểm kiểm tra miệng Điểm kiểm tra 15 Phút Điểm kiểm tra 45 phút Điểm kiểm tra học kỳ DANH MỤC CÁC BẢNG TT Ký hiệu Tên bảng Trang 1 Bảng 1 Bảng1 : Học sinh (HocSinh) 25 2 Bảng 2 Bảng 2 : Bảng điểm (Diem) 25 3 Bảng 3 Bảng 3 : Tên lớp (lop) 26 4 Bảng 4 Bảng 4 : Môn học (monhoc) 26 5 Bảng 5 Bảng 5 : Hạnh kiểm (Hanhkiem) 26 6 Bảng 6 Bảng 6 : Hạnh kiểm năm học (HanhkiemNamhoc) 27 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TT Ký hiệu Tên bảng Trang 0 Hình 1a Hình 1a: Chương trình Microsoft Access 3 1 Hình 1 Hình 1:Mẫu danh sách học sinh lớp học 6 2 Hình 2 Hình 2:Mẫu danh sách giáo viên 7 3 Hình 3 Hình 3:Mẫu Thống kê xếp loại học lực 7 4 Hình 4 Hình 4:Thống kê xếp loại hạnh kiểm 7 5 Hình 5 Hình 5: Bảng tổng hợp kết quả học tập 8 6 Hình 6 Hình 6: Bảng điểm của từng môn 8 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 7 Hình 7 Hình 7: Biểu đồ phân cấp chức năng 11 8 Hình 8 Hình 8:Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 13 9 Hình 9 Hình 9: Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh 14 10 Hình 10 Hình 10: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng cập nhật 16 11 Hình 11 Hình 11: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng xử lý 17 12 Hình 12 Hình 12: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “xử lý điểm” 19 13 Hình 13 Hình 13: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “xử lý kết quả” 21 14 Hình 14 Hình 14: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “tìm kiếm” 22 15 Hình 15 Hình 15: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “thống kê, báo cáo” 24 16 Hình 16 Hình 16:Mối quan hẹ giữa các bảng 27 17 Hình 17 Hình 17:Giao diện chương trình 28 18 Hình 18 Hình 18:Form cập nhật thông tin học sinh 28 19 Hình 19 Hình 19:Form nhập học sinh 29 20 Hình 20 Hình 20:Form nhập thông tin lớp học 29 21 Hình 21 Hình 21:Form nhập môn học 30 22 Hình 22 Hình 22:Tìm kiếm thông tin học sinh theo tên 30 23 Hình 23 Hình 23: Tìm kiếm thông tin học sinh theo họ tên 31 24 Hình 24 Hình 24: Tìm kiếm thông tin học sinh theo lớp 31 25 Hình 25 Hình 25:Danh sách học sinh 32 26 Hình 26 Hình 26:In bảng điểm học sinh 32 27 Hình 27 Hình 27: Các báo cáo tổng kết lớp học 33 28 Hình 28 Hình 28:Kết quả học tập theo học kỳ 33 29 Hình 29 Hình 29:Giao diện chức năng thoát chương trình 33 30 Hình 30 Hình 30:Các Macro dùng trong chương trình 34 31 Hình 31 Hình 31: Module điều khiển bản ghi trong form 34 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan LỜI CÁM ƠN Trong thời gian nghiên cứu và học tập môn học cơ sở dữ liệu Access, cùng với nội dung bài tập lớn thiết kế chương trình quản lý học sinh chúng em đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo và các bạn, nhóm chúng em đã hoàn thành chương trình và bài báo đồ án Cơ sở dữ liệu Access với chương trình quản lý học sinh . Cho phép chúng em được bày tỏ lời cảm ơn các thầy cô giáo trong Viện đào tạo liên tục Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành chương trình và bài báo cáo này. Đồng thời em gửi lời cảm ơn đặc biệt về sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy giáo Tiến sĩ.Phạm Quang Dũng đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành chương trình cũng như bài báo cáo này. Do thời gian có hạn, cũng như kinh nghiệm còn thiếu nên trong chương trình cũng như báo cáo này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Chúng em rất mong nhận được nhận xét góp ý của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cám ơn ! Hà Nội, ngày 6 tháng 04 năm 2015 LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Về thái độ, ý thức của sinh viên: 2. Về đạo đức, tác phong: 3. Về năng lực chuyên môn: 4. Kết luận : Nhận xét: Điểm: . .., ngày tháng năm Giảng viên hướng dẫn LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 1 GIỚI THIỆU Ngày nay công nghệ thông tin đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, nó là một ngành khoa học - kỹ thuật không thể thiếu trong đời sống. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, phải kể đến việc áp dụng tin học vào các lĩnh vực xã hội như: quản lý, thông tin, kinh tế,...đã cho ra đời những phần mềm ứng dụng để thay thế về cơ bản các công tác quản lý thủ công, giảm nhẹ tới mức tối thiểu việc sử dụng sức người trong công tác quản lý, tăng cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và sức lao động. Ở nước ta hiện nay, việc đưa một số phần mềm ứng dụng vào trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp và nhà trường đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Cùng với xu thế đó việc đưa ứng dụng tin học vào quản lý học sinh vào các nhà trường là một việc cần thiết để phục vụ cho việc quản lý thông tin học sinh, quá trình học tập, kết quả học tập Mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý và đảm bảo tính chính xác. Hiểu được tầm quan trọng đó của môn học, cùng với những kiến thức đã tích lũy trong suốt học kỳ cùng với kĩ năng của bản thân nhóm chúng tôi mạnh dạn nhận đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh” để triển khai với một tinh thần làm việc say mê và nghiêm túc. Trong 1 tháng triển khai, với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, đề tài phân tích thiết kế hệ quản lý học sinh của em đã hoàn thành với những nội dung sau : - Chương 1: Khảo sát hệ thống - Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống - Chương 3: Thiết kế chương trình - Chương 4: Cài đặt và kiểm thử LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 2 CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT ĐỀ TẢI 1.1. Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu là một bộ sưu tập rất lớn về các loại dữ liệu tác nghiệp, bao gồm các loại dữ liệu âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh hay hình ảnh động....Được mã hoá dưới dạng các chuỗi bít và được lưu trữ dưới dạng File dữ liệu trong các bộ nhớ của máy tính. Cấu trúc dữ liệu tuân theo các quy tắc dựa trên lý thuyết toán học. Cơ sở dữ liệu phản ánh trung thực thế giới dữ liệu hiện thực khách quan. 1.2. Tổng quan về bài toán quản lý học sinh trong trường THPT. Quản lý học sinh là một trong những công việc quan trọng trong nhà trường, việc đưa bài toán quản lý học sinh trong nhà trường sẽ mang lại nhiều tiến bộ và thay đổi như việc tìm kiếm, báo cáo kết quả của học sinh đồng thời là cũng là quá trình theo dõi học tập của từng học sinh tại mỗi thời điểm bất kì. Từ đó mà mỗi hoc sinh có kế hoạch học tập, phấn đấu cho riêng mình. - Bộ máy quản lý điểm gọn nhẹ, chỉ cần số ít nhân viên với hệ thống máy vi tính. - Quản lý chặt chẽ, kịp thời thông tin về học sinh, khắc phục các hạn chế thường gặp trong lĩnh vực quản lý học sinh trên giấy hay trên excel như: không cập nhật kịp thời, khó khăn trong công tác thống kê, theo dõi quá trình học tập của học sinh - Tổ chức quản lý, lưu trữ trên hệ thống máy vi tính làm tăng tính an toàn, bảo mật cao hơn. - Phần mềm quản lý học sinh có nhiệm vụ quản lý thông tin về học sinh, phục vụ công tác lãnh đạo của cấp trên. 1.3. Tổng quan về phần mềm Microsoft Access 1.3.1 Các thành phần trong màn hình Access Gồm có các thành phần sau: Toolbar, menubar, menu: File, Edit, View, Insert, Tools, Windown, Help và cửa sổ Database là một trong những cửa sổ quan trọng nhất của Access. Gồm các đối tượng cụng cụ sau: Bảng(Table), truy vấn (Query), mẫu biểu (Form), báo cáo (Report), Macro và Module. Các đối tượng trên có đầy đủ khả năng LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 3 lưu trữ dữ liệu, thống kê, kết xuất báo cáo thông tin và tự động cung cấp nhiều các tác vụ khác. 1.3.2. Các đối tượng trong Access Hình 1a: Chương trình Microsoft Access - Bảng (Table): Dùng để lưu trữ dữ liệu. Bảng chứa các thông tin về một chủ đề cụ thể. Trong một cơ sở dữ liệu có một hay nhiều bảng. Một bảng bao gồm có nhiều filed (trường) và record (bản ghi - Truy vấn (Query): dùng để khai thác cơ sở dữ liệu. Là một đối tượng cho phép chọn xem các dữ liệu của một hay nhiều bảng theo ý muốn. Trong Microsoft Access, có thể tạo các truy vấn bằng phương tiện truy vấn đồ hoạ theo mẫu (QBE) hoặc viết các lệnh SQL.. - Mẫu biểu (Form): dùng để nhập/xuất dữ liệu. Mẫu biểu cho phép người sử dụng xem, nhập hay thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu một cách nhanh nhất bằng cách thể hiện thông tin dưới dạng dễ dùng và hấp dẫn. Có thể điều khiển cách trình bày dữ liệu trên màn hình (màu sắc, làm bóng hoặc chọn các quy cách số). Có thể bổ sung các điều khiển như một hộp danh sách thả xuống hoặc một hộp kiểm tra. Có thể hiển thị LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 4 đối tượng OLE như hình ảnh và biểu đồ trực tiếp trên biểu mẫu. Có thể biểu thị các tính toán dựa trên các dữ liệu trên một bảng. - Báo cáo (Report): dùng để kiết xuất dữ liệu. Là một đối tượng được thiết kế để định quy cách, tính toán, in và tổng hợp các dữ liệu được chọn. Có thể xem một báo cáo trên màn hình trước khi in nó. Báo biểu có hình thức trình bày phong phú, đẹp mắt vì có thể bao gồm những hình ảnh, đồ thị và có thể export ra các tập tin khác như Word/Exel. - Macro: là một chuỗi các hành động có cấu trúc mà Access sẽ thực hiện để đáp ứng một sự kiện nhất định. Ví dụ có thể liên kết một Macro mà nó sẽ mở một mẫu biểu thứ hai khi một phần tử nào đó trên mẫu biểu chính được chọn. Cũng có thể thiết kế một macro mà nó sẽ kiểm tra tính hợp lệ của giá trị trong một trường khi giá trị của trường đó thay đổi. - Module: là một đối tượng chứa các thủ tục tuỳ ý được lập trình bằng Microsoft Access Basic, đó là một biến thể của Microsoft Basic được thiết kế để làm việc trong Access. Các module tạo ra các chuỗi hành động rời rạc và cho phép bẫy các lỗi mà các macro không thể làm được. - Access không chỉ là một hệ quản trị CSDL mà còn là hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational Database). Access cung cấp công cụ Wizard để tự động tạo bảng, truy vấn, báo cáo hỗ trợ cho người dùng. Ta có thể sử dụng việc phân tách bảng để tránh dư thừa dữ liệu. Access hỗ trợ rất tốt cho những người mới bước vào tin học. Với Wizard và các phương tiện hoạt động tự động khác, sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức trong việc xây dựng và thiết kế chương trình. LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 5 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 2.1. Khảo sát bài toán 2.1.1. Giới thiệu về mô hình trường THPT Về tổng quát các trương trung học cơ sở Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cán bộ trong trường Cơ cấu tổ chức lao động của đa số các trường THPT hiện nay: Một Hiệu trưởng: Phụ trách chung. Một phó Hiệu trưởng: Phụ trách chuyên môn Trường có 3 khối lớp 10,11,12 - Khảo sát được tiến hành trên 3 mức khác nhau: + Mức lãnh đạo: Một Hiệu trưởng, một Hiệu phó có nhiệm vụ quản lý chung trong nhà trường. + Mức điều phối quản lý: Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ cập nhật thông tin học sinh, cập nhật xử lý điểm từ giáo viên bộ môn. Tính điểm trung bình cho từng học kì, cả năm cho từng học sinh. + Mức thừa hành: Các thầy cô giáo bộ môn có nhiệm vụ vào điểm thường xuyên, tính điểm trung bình môn học và gửi cho GVCN. 2.1.2 Khảo sát thực trạng quản lý học sinh tại trường THPT 1. Quản lý điểm Đầu học kì Ban Giám Hiệu (BGH) sẽ phổ biến quy chế về điểm và hạnh kiểm cho các giáo viên Bộ Môn (GVBM), phát sổ Điểm Chung, sổ theo dõi hạnh kiểm cho GVCN. Trong quá trình giảng dạy các GVBM có sổ điểm cá nhân (SĐCN) để “cho” học sinh. Cuối kì, GVCN chuyển sổ Điểm Chung cho các GVBM để các GVBM chuyển điểm vào sổ. Điểm của mỗi môn học được GVBM cập nhật bằng hình thức kiểm tra (miệng, 15’, 1 Tiết, Học Kì). Mỗi loại điểm số lượng con điểm theo từng môn đúng với quy chế của bộ GD-ĐT. Sau khi có điểm kiểm tra học kì, GVBM sẽ tổng kết học kì cho học sinh, sau đó đến lớp đọc các con điểm và hệ số cho học sinh để học sinh tính điểm tổng kết môn học (TKMH) cho mình. GVBM đối chiếu giải quyết thắc mắc về điểm với học sinh về môn học đó. Đối chiếu xong, GVBM chuyển điểm TKMH cho GVCN thông qua sổ điểm chung. LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 6 Khi GVCN nhận được điểm TKMH của tất cả các môn, GVCN sẽ tiến hành tính điểm tổng kết học kì (TKHK) cho học sinh. Đến giờ Sinh Hoạt Lớp cuối kì, học sinh sẽ được đọc các điểm THMN và hệ số để tính điểm THHK . Nếu có sai sót về điểm TKMH, HS kiếm nghị với GVCN, GVCN trao đổi với GVBM, GVBM thương lượng với HS để thống nhất sửa chữa điểm. Nếu không, HS tiến hành tính điểm TKHK cho mình, đối chiếu với GVCN. Nếu kết quả đúng thì GVCN vào điểm. Còn nếu sai, GVCN và HS cùng tính toán lại để đi đến thống nhất, vào điểm. Sau đó dựa vào điểm TKHK để xếp loại học lực. 2.Quản lý hạnh kiểm Thông qua việc theo dõi theo từng tuần về hạnh kiểm GVCN tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm theo học kỳ và theo năm học cho các học sinh, dựa vào căn cứ xếp loại hạnh kiểm kết hợp với trung bình học kỳ đánh giá xét lên lớp và ở lại lớp. Khi tổng kết học kì xong, GVCN gửi báo cáo cho BGH nhà trường và đồng thời triệu tập cuộc họp phụ huynh để phát Phiếu Báo Điểm, Hạnh kiểm của từng HS cho Phụ huynh. Cuối năm học, sau khi tổng kết học kì II, GVCN tính điểm tồng kết cả năm cho HS, rồi vào điểm. Sau đó gửi báo cáo lên BGH và gửi kết quả rèn luyện, học tập cho Phụ Huynh. 2.1.3. Một số biểu mẫu được sử dụng trong quá trình quản lý học sinh trong nhà trường. 1. Danh sách học sinh lớp Hình 1:Mẫu danh sách học sinh lớp học LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 7 2. Danh sách giáo viên Hình 2:Mẫu danh sách giáo viên 3. Thống kê xếp loại học lực Hình 3:Mẫu Thống kê xếp loại học lực 4. Thống kê xếp loại hạnh kiểm Hình 4:Thống kê xếp loại hạnh kiểm LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 8 5. Bảng tổng hợp kết quả học tập Hình 5: Bảng tổng hợp kết quả học tập 6. Bảng điểm của từng môn học Hình 6: Bảng điểm của từng môn LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 9 2.1.4 Các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống quản lý học sinh. Hệ thống thiếu chức năng quản lí điểm để quản lí điểm thành phần các môn học của học sinh, nhằm giúp giáo viên có thông tin hiện tại về điểm của từng học sinh để kịp thời phê bình, khen thưởng. Do việc ghi chép, tính toán làm bằng tay nên độ chính xác thấp, sai sót lớn do các yếu tố như tính toán sai, nhìn điểm nhầm, vào điểm sai. Do cuối học kì giáo viên bộ môn mới chuyển điểm từ sổ điểm cá nhân vào sổ điểm lớp cho giáo viên chủ nhiệm nên giáo viên chủ nhiệm không nắm được tình hình học hành hiện tại của học sinh. Học sinh không nhớ được điểm thành phần của từng môn nên khi tính toán hay thắc mắc. Ban giám hiệu có thể truy cập vào hệ thống để xem xét đánh giá chất lượng của học sinh. Một số yêu cầu của hệ thống: Nhiệm vụ của người phân tích thiết kế là phải đưa ra được một hệ thống có tính phổ thông áp dụng được cho các điều kiện khác nhau. Chương trình được viết ra với mục đích tin học hoá một số khâu trong công tác quản lý học sinh ở một trường THPT, giúp cho công việc này đạt hiệu quả nhanh chóng, chính xác và giảm tối thiểu các sai sót . Chương trình phục vụ cho đối tượng là các cán bộ quản lý của phòng giáo vụ, các giáo viên, và ban giám hiệu nhà trường. Chương trình viết ra phải đạt được các yêu cầu sau: - Hiệu quả quản lý rõ rệt, đáp ứng được các yêu cầu khách quan như: nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cao. - Giao diện phải được thiết kế thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nắm bắt đối với mội đối tượng sử dụng. -Thời gian khởi động, truy cập, xử lý thông tin phải nhanh . - Chương trình phải tương thích với các loại phần cứng, phần mềm phổ biến được sử dụng hiện nay và không yêu cầu máy tính có cấu hình máy quá cao . - Học sinh được xem điểm,hạnh kiểm của lớp mình, hoặc lớp khác nhưng không cho phép sửa điểm. Vì vậy mỗi môn học, của mỗi lớp học có một Mã MH LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 10 riêng, chỉ có giáo viên bộ môn được biết. Để khi cần có thể dùng Mã MH để nhập điểm mới vào, hay sửa điểm sai . - GVBM chỉ biết điểm của môn mình dạy ở những lớp mình dạy. Không biết điểm của môn khác, ở những lớp khác. Mã MH riêng cho mỗi môn ở mỗi lớp đảm bảo được điều này. - Nhập điểm HK thì tính ra điểm tổng kết mỗi môn. - Khi có điểm TK các môn thì tính ra điểm trung bình HK tất các môn. - Ban giám hiệu nắm toàn bộ tất cả các Mã Lớp và Mã MH có thể truy cập HT để có được thông tin hiện thời về tình hình điểm số của tất cả học sinh. 2.2. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh 2.2.1. Thông tin vào ra của hệ thống. Qua quá trình khảo sát thực tế và các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống quản lý học sinh thì các thông tin vào/ra của hệ thống như sau: a) Thông tin vào của hệ thống. - Khi nhập học sinh cần nhập hồ sơ của học sinh và nhà trường phân phối học sinh vào các lớp theo khối. - Nhà trường căn cứ vào quy chế để phân phối lịch giảng dạy như phân công giáo viên, phân bố lịch học đảm bảo đúng quy chế, phù hợp với điều kiện của nhà trường. - Việc nhập điểm các môn dựa vào điểm kiểm tra của từng môn trong mỗi học kỳ và điểm thi hoặc kiểm tra cuối kỳ của mỗi môn học. Giáo viên chủ nhiệm phải nộp hạnh kiểm cuối kỳ cho ban giám hiệu, hạnh kiểm do giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp xét. b) Thông tin ra của hệ thống. - Danh sách học sinh theo lớp. - Bảng điểm theo lớp, môn học và học kỳ. - Bảng tổng hợp kết quả học tập và hạnh kiểm của từng năm học. LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 11 - Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện theo từng năm học đưa ra danh sách học sinh lên lớp, lưu ban. 2.2.2. Biểu đồ phân cấp chức năng Hình 7: Biểu đồ phân cấp chức năng Cập Nhật CN lớp học Hạnh Kiểm Môn, Điểm CN giáo viên CN học sinh QL HỌC SINH Tìm kiếm Tìm hs theo mã Tìm hs theo tên Tìm theo lớp Tìm theo điểm T kê, báo cáo In bảng điểm cá nhân In bảng điểm của cả lớp In DS khen thưởng Xếp Loại Hạnh Kiểm In DS HS thi lại In DSHS lưu ban Xử lý Tính tb môn Tính tb học kỳ Tính tb cả năm Xử lý thi lại Xlhs lên lớp, lưu ban Xếp loại Xử lý điểm Xử lý kết quả LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 12 Mức 1 : Nút gốc là chức năng của hệ thống : Quản lý học sinh THPT Mức 2 : Phân rã thành các chức năng chính : a. Cập nhật Chức năng này cho phép cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên cập nhật và chỉnh sửa hồ sơ học sinh, điểm ( điểm kiểm tra và điểm thi), hạnh kiểm, khen thưởng kỷ luật của học sinh . Việc cập nhật tiến hành theo lớp hoặc theo môn học sau khi đã có điểm . . b. Xử lý dữ liệu Sau khi điểm của một học kỳ đã nhập đầy đủ , máy tính sẽ thực hiện việc tính điểm trung bình cho từng học sinh và theo từng môn học, đồng thời sẽ tính cả điểm trung bình cả học kỳ , cả năm . Khi điểm trung bình cả học kỳ hay cả năm đã được tính xong máy tính sẽ thực hiện xếp loại học lực của học sinh, phân loại học sinh lên lớp, lưu ban, hay phải rèn luyện trong hè, . . . dựa trên điểm trung bình . c. Tìm kiếm Chức năng này thực thi yêu cầu( Do Ban Giám Hiệu, phụ huynh, giáo viên, học sinh hay là của cán bộ phòng giáo vụ ) tìm kiếm hồ sơ( học sinh, giáo viên), tra cứu điểm, khen thưởng, kỷ luật. . . của học sinh. d. Thông kê , báo cáo Chức năng này thực hiện việc thống kê số liệu theo yêu cầu( Ban Giám Hiệu, phụ huynh học sinh, học sinh . . .) về học sinh được khen thưởng, thi lại, lên lớp và lưu ban. Nó cũng cho phép in ra danh sách các học sinh khen thưởng, thi lại, lên lớp, lưu ban,và đặc biệt là bảng kết quả học tập cho từng học sinh. 2.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 13 Trong đó có các tác nhân: + Ban giám hiệu: Là Hiệu trưởng chỉ đạo chung và 1 Phó hiệu trưởng chỉ đạo chuyên môn của trường. Khi lãnh đạo có yêu cầu muốn lấy bất kì một thông tin nào đó từ học sinh thì từ ban quản lý học sinh sẽ phải có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc các yêu cầu báo cáo thống kê dữ liệu. + Giáo viên: Có cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có trách nhiệm cập nhật điểm thường xuyên, M, 15p, 45p, HK cho ban quản lý học sinh, ngoài ra còn phải sửa chữa, bổ sung. + Học sinh: Cuối mỗi kì học, năm học yêu cầu ban quản lý cung cấp thông tin về kết quả của học sinh trong mỗi khóa học. Hình 8:Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Các phiếu kết quả học tập Giáo viên Học sinh Quản lý học sinh THPT Ban Giám Hiệu Yªu Các kết quả điểm, các thống kê, báo cáo Yêu cầu Yêu Cập nhật, sửa chữa điểm, HSo LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 14 2.2.4 Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh. Hình 9: Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Như trên biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh đã thể hiện, ta thấy các chức năng chính của chương trình bao gồm: a . Cập nhật dữ liệu b. Xử lý, c. Tìm kiếm d. Thống kê, báo cáo Lần lượt phân rã các chức năng này, ta sẽ nhận được biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Kết quả xử Yêu cầu Y/c kiếm Trả lời tìm kiếm Cập nhật hồ sơ, điểm Yêu cầu in ấn Các báo cáo BAN GIÁM HIỆU XỬ LÝ (2) THỐNG KÊ, BÁO CÁO CẬP NHẬT (1) TÌM KIẾM (3) Trả lời tìm kiếm Yêu cầu tìm HỌC SINH GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN Học Sinh Kho dữ liệu LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 15 Chức năng1: Cập nhật dữ liệu Ta phân rã chức năng (a) thành các chức năng sau: 1- Cán bộ quản lý có nhiệm vụ nhập các thông tin trong hồ sơ học sinh vào bảng học sinh, giáo viên vào bảng giáo viên để tiện cho việc xử lý các kết quả học tập, công tác sau này. Chức năng nhập điểm sau mỗi tuần giáo viên nhập điểm đã kiểm tra trong tuần bao gồm các điểm như điểm miệng, 15 phút, kỉêm tra viết và điểm học kỳ khi kiểm tra chất lượng học kỳ xong. Cập nhật thông tin về học sinh bao gồm: Mã học sinh, Mã lớp, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính. Kết quả ghi vào tệp QLD ở Table hocsinh. 2- Khi bắt đầu năm học người quản lý nhập danh sách lớp học cho từng khối. Cập nhật thông tin về lớp học bao gồm: Tên lớp, Khối, Mã số GV, sĩ số. Kết quả ghi vào tệp QLD ở Table lop Cán bộ quản lý nhập danh sách môn học theo phân phố chương trình của Phòng Giáo Dục- Đào Tạo. Cập nhật thông tin về môn học bao gồm: Mã môn, tên môn, số tiết. Kết quả ghi vào tệp QLD ở Table monhoc Cập nhật thông tin về giáo viên bao gồm: Mã số GV, họ tên GV, ngày sinh, giới tính, mã môn. Kết quả ghi vào tệp QLD ở Table giaovien Cập nhật thông tin về điểm học kỳ bao gồm: Mã học sinh, Mã lớp, Mã môn, Điểm miệng 1, Điểm miệng 2, Điểm miệng 3, Điểm viết 1, Điểm viết 2, Điểm 15phút1, Điểm 15phút2, Điểm 15phút3, Điểm học kỳ, Điểm TB môn. Thông tin được cập nhật vào tệp QLD ở Table Diem hoc ky. LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 16 Hình 10: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng cập nhật Lớp học Yc nhập ds lớp học CẬP NHẬT HỌC SINH CẬP NHẬT ĐIỂM CẬP NHẬT MÔN HỌC BAN GIÁM HIỆU Hồ sơ H.S CẬP NHẬT LỚP HỌC Môn học Điểm CẬP NHẬT GIÁO VIÊN Hồ sơ Gv BAN GIÁM HIỆU GIÁO VIÊN HỌC SINH Kết quả Yc nhập TTGV Kết quả Yc nhập ds môn học Yc nhập TT hs Yc nhập TTGV Kết quả Kết quả Kết quả Yc nhập ds lớp học Kết quả Yc nhập, sửa điểm Yc nhập, sửa điểm Kết quả Kết quả Yc nhập TT hs Kết quả LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 17 Chức năng 2: Phân rã chức năng “Xử lý” Ta phân rã chức năng (b) thành các chức năng sau: Sau khi có điểm kiểm tra hệ thống sẽ tự động tính điểm( Điểm bình quân kiểm tra, bình quân môn học học kỳ và cuối cùng là bình quân cả năm), căn cứ vào đó hệ thống sẽ phân loại học sinh ( Học sinh lên lớp, lưu ban hay rèn luyện trong hè ), những học sinh có thành tích học tập tốt sẽ được khen thưởng, . . . Biểu đồ mức dưới đỉnh chức năng xử lý Hình 11: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng xử lý Y/c xử lý điểm Điểm miệng, 15’, 1 tiết, hk Y/c xử lý kết quả học tập Điểm Hồ sơ HS K/q xử lý K/q xử lý điểm XỬ LÝ ĐIỂM XỬ LÝ KẾT QUẢ BAN GIÁM HIỆU Xếp loại GIÁO VIÊN Y/c xử lý điểm K/q xử lý điểm K/q xử lý điểm Y/c xử lý điểm LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 18 + Phân rã chức năng “Xử lý điểm” Tính điểm tổng kết môn học. Chức năng tính điểm trung bình môn học kỳ : Điểm TB môn học kỳ được tính bằng công thức : TB môn HK=(M+15’+2(45’)+3(HK)/ n (trong đó n- hệ số điểm) (Công thức này áp dụng cho cả hai học kỳ) Chức năng tính điểm trung bình môn cả năm: Điểm trung bình môn cả năm được tính bằng công thức sau: TB môn CN=(TB môn Hk1+TB môn Hk2*2)/3 Tính điểm trung bình trung học tập. Chức năng tính điểm trung bình học kỳ cả, năm: Sử dụng công thức : Trung bình cộng ((TB môn HK) , (trong đó hai môn văn và toán nhân hệ số 2) (Công thức này cũng áp dụng trong cả hai học kỳ) Điểm trung bình cả năm : Cũng sử dụng công thức như trên Trung bình cộng ((TB môn CN) ( trong đó văn và toán nhân hệ số 2) Xử lý thi lại Hệ thống căn cứ vào điểm trung bình cả năm học để xử lý , nếu học sinh nào có điểm TB : 3,5<=Điểm trung bình <5 thì phải thi lại. Học sinh được phép thi từ 1 đến 3 môn học có điểm trung bình thấp nhất . Điểm thi lại sẽ lấy là điểm trung bình cả năm của môn đó . LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 19 Hình 12: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “xử lý điểm” K/q tb cả năm K/q tb kiểm tra Điểm miệng, 15’, 1 tiết Điểm tb của tất cả các môn Điểm tbkt, môn học kỳ Y/c tính tb kiểm tra Y/c tính tb cả năm Y/c tính tb môn học Y/c tính tbhk TÍNH TB CẢ NĂM TÍNH TB KIỂM TRA TÍNH TB MÔN TÍNH TB HỌC KỲ BAN GIÁM HIỆU Điểm K/q tb môn K/q tbhk GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN Y/c tính tb kiểm tra K/q tb kiểm tra Y/c tính tb cả năm K/q tb cả năm Y/c tính tb môn học K/q tb môn K/q tbhk Y/c tính tbhk LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 20 + Phân rã chức năng “Xử lý kết quả” Chức năng xếp loại toàn diện: Dựa vào kết quả điểm trung bình cho từng học kỳ hay cho cả năm học máy tính sẽ tự xếp loại học lực cho học sinh . Việc xét khen thưởng học sinh cũng căn cứ vào điểm trung bình của học kỳ hay cả năm học . Mức khen thưởng tuỳ theo quỹ thưởng của nhà trường . Chức năng xử lý thi lại : Hệ thống căn cứ vào điểm trung bình cả năm học để xử lý , nếu học sinh nào có điểm TB : 3,5=<Điểm trung bình <5 thì phải thi lại . Học sinh được phép thi từ 1 đến 3 môn học có điểm trung bình thấp nhất . Điểm thi lại sẽ lấy là điểm trung bình cả năm của môn đó . Chức năng xử lý lưu ban lên lớp : Sau một năm học , các học sinh đạt điểm trung bình >=5 thì được lên lớp , các học sinh phải thi lại sau khi có kết quả nếu điểm trung bình >=5 thì cũng được lên lớp . Các học sinh có điểm trung bình <3,5 thì phải lưu ban . LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 21 THI LẠI Hình 13: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “xử lý kết quả” TBHK_CN Y/c xếp loại K/q xếp loại Y/c xử lý học sinh lên lớp, lưu ban Y/c xử lý thi lại LÊN LỚP, LƯU BAN THI LẠI BAN GIÁM HIỆU XẾP LOẠI Bảng Điểm K/q hs lên lớp, lưu ban K/q hs thi lại GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN K/q hs lên lớp, lưu ban Y/c xử lý học sinh lên lớp, lưu ban K/q xếp loại Y/c xếp loại Y/c xử lý thi lại K/q hs thi lại LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 22 Chức năng 3: Phân rã chức năng “Tìm kiếm” Y/c tìm học sinh theo lóp học Y/c tìm h.s theo điểm Y/c tìm h.s theo tên K/q tìm kiếm Y/c tìm h.s theo mã số TÌM THEO MÃ SỐ HS TÌM THEO LỚP Học Sinh Lớp học TÌM ĐIỂM CỦA HS Điểm BAN GIÁM HIỆU Kq tìm kiếm K/q tìm kiếm HỌC SINH K/q tìm kiế Y/c tìm điểm K/q tìm kiếm GIÁO VIÊN TÌM TÊN CỦA HS GIÁO VIÊN K/q tìm kiếm Y/c tìm h.s theo K/q tìm kiếm Y/c Tìm h.s theo Y/c tìm học sinh theo lóp học K/q tìm kiếm Y/c tìm h.s theo mã số K/q tìm kiếm Hình 14: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “tìm kiếm” LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 23 Chức năng 4: Thống kê, báo cáo Chức năng này bao gồm: Xem/In danh sách lớp. Xem/In danh sách điểm học sinh theo lớp. Xem/In điểm theo môn. Xem/In danh sách học sinh lên lớp, lưu ban. Xem/In danh sách học sinh được khen thưởng Xem/In báo cáo kết quả xếp loại LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 24 + Chức năng In bảng điểm : Các kết quả học tập của một học sinh sau mỗi học kỳ và năm học sẽ được in ra và gửi cho học sinh . + Chức năng in hồ sơ: khi Ban Giám Hiệu có yêu cầu in hồ sơ học sinh và hồ sơ giáo viên cán bộ quản lý in hồ sơ học sinh gửi lên. K/q xếp loại Y/c báo cáo k/q Y/c in bảng điểm cá Xếp loại lớp học K/q điểm y/c in hồ sơ học sinh Y/c báo cáo k/q xếp loại của h/s Y/c in danh sách cho từ ng lớp Y/c in d/s hs Y/c in bảng điểm cho BAN GIÁM HIỆU, GIÁO VIÊN IN BẢNG ĐIỂM CÁ IN DS LỚP IN HỒ SƠ IN DSHS THI LẠI HỌC SINH Điểm Hồ sơ BÁO CÁO KQ XẾP LOẠI Hồ sơ HỌC SINH Y/c in d/s hs thi IN DSHS KHEN Y/c in d/s hs khen HỌC SINH Y/c in d/s hs khen Hình 15: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “thống kê, báo cáo” LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 25 + Chức năng thống kê và in danh sách khen thưởng : Những học sinh khá và giỏi được in ra một danh sách , danh sách này được gửi cho hội đồng khen thưởng của nhà trường và cũng thông báo cho học sinh biết. + Chức năng báo cáo kết quả xếp loại: Sau mỗi học kỳ cán bộ lập báo cáo gửi ban giám hiệu kết quả xếp loại, số lượng học sinh lên lớp , học sinh lưu ban. 2.4. Thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu Bảng1 : Học sinh (HS) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải 1 MAHS Text 10 Mã học sinh (khoá chính) 2 tenHS Text 20 Họ tên học sinh 3 Gioitinh Yes/No Giới tính 4 ngaysinh Date/time Năm sinh 5 Noisinh Text 35 Nơi sinh 6 Tenlop Text 15 Tên lớp Bảng 2 : Bảng Giáo viên (GV) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải 1 #MaGV Text 10 Mã cán bộ (Khoá chính) 2 tenGV Text 15 Họ tên giáo viên 3 diachi Text 200 Địa chỉ LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 26 Bảng 3 : Tên lớp (lop) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải 1 #Malop Text 10 Tên lớp (Khoá chính) 2 ss Number 25 Sĩ Số 3 gvcn Text 15 Mã số giáo viên chủ nhiệm Bảng 4 : Môn học (monhoc) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải 1 #Mamon Text 15 Mã môn (Khoá chính) 2 Tenmon Text 30 Tên môn 3 Ghichu Text 200 Ghi chú Bảng 5 : Hạnh kiểm (Hanhkiem) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải 1 #MaHS Text 15 Mã học sinh(khóa chính) 2 #hocky Text 30 Học kỳ( khóa chính) 3 namhoc Text 20 Năm học 4 HK Text 10 Học kỳ LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 27 Bảng 6 : Học tập (Hoctap) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Diễn giải 1 #MaHS Text 15 Mã học sinh(khóa chính) 2 #Mamon Text 30 Học kỳ(khóa chính) 3 Hocky Text 10 Hạnh kiểm cả năm học 4 Namhoc Text 10 Năm học 5 Mieng Number Integer Điểm miệng 6 15P Number Integer Điểm 15 phút 7 1T Number Integer Điểm 1 tiết 8 KT Number Integer Điểm kieerm tra 2.5 Mối liên kết quan hệ giữa các bảng Căn cứ vào các chức năng của quản lý học sinh ở trường THPT, ta có sơ đồ quan hệ thực thể liên kết. Hình 16:Mối quan hệ giữa các bảng LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 28 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM 4.1 Thiết kế gió diện chương trình chính Hình 17:Giao diện chương trình 4.2. Giao diện của chức năng cập nhật thông tin Menu “Cập nhật”: Thực hiện các chức năng cập nhật dữ liệu, gồm các mục sau: 4.2.1. Form cập nhật thông tin học sinh Hình 18:Form cập nhật thông tin học sinh LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 29 4.2.2. Form cập nhật điểm Hình 19:Form nhập điểm 4.2.3. Form cập nhật lớp học Hình 20:Form nhập thông tin lớp học LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 30 4.2.4. Form cập nhật môn học Hình 21:Form cập nhật môn học Chức năng này cho phép ta thêm môn học mới khi có sự thay đổi môn học từ phòng giáo dục 4.3 Giao diện của chức năng tìm kiếm 4.3.1. Form tìm kiếm thông tin học sinh theo tên học sinh Hình 22:Tìm kiếm thông tin học sinh theo tên LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 31 Form tìm kiếm học sinh cho phép ta có thể tìm kiếm thông tin về học sinh theo nhiều hướng tìm kiếm khác nhau để đáp ứng được yêu cầu của công việc. 4.3.2. Form tìm kiếm thông tin học sinh theo mã học sinh Hình 23: Tìm kiếm thông tin học sinh theo mã Chức năng này cho phép tìm kiếm thông tin của từng học sinh theo mã học sinh 4.3.3. Form tìm kiếm thông tin giáo viên Hình 24:Tìm kiếm thông tin giáo viên Trong công tác quản lý học sinh có khi cần quan tâm tới các thông tin cơ bản của giáo viên. Việc tìm kiếm này cung cấp cho người dùng có thể thao tác tìm được thông tin cơ bản của các giáo viên thông qua các thông tin về họ tên hoặc mã giáo viên. LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 32 4.4. Giao diện của chức năng thống kê báo cáo 4.4.1. Báo cáo danh sách điểm học sinh Hình 25:Danh sách học sinh Chức năng này cho phép người dùng in danh sách điểm của học sinh từng lớp theo từng học kì. Hình 26:In bảng học sinh LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 33 4.4.2. Báo cáo điểm tổng kết học kỳ Hình 27: Xem điểm tổng kết học kỳ Chức năng này cho phép người dùng tổng hợp và in ra danh sách học sinh lên lớp của từng lớp Hình 28:Kết quả học tập theo học kỳ 4.5. Giao diện chức năng thoát chương trình Hình 29:Giao diện chức năng chương trình LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 34 4.6) Thiết kế Module Chương trình sử dụng một số module trong việc điều khiển chức năng của nút. Việc sử dụng module giúp quá trình xây dựng chương trình được rút ngắn và dễ kiểm soát lỗi. 1.Module thoát chương trình (Đóng form) Hình 30: Module Thoát Form 2.Module một số phím chức năng điều khiển trong form Hình 31: Module các phím chức năng điều khiển bản ghi trong form LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 35 CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM I) CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH +)Môi trường thử nghiệm Chương trình được đóng gói ở dạng file .MDE yêu cầu hệ thống: -Hệ điều hành Windows -Microsoft Office Access 2003 trở lên -Vietkey hoặc các bộ gõ tiếng việt khác. Chương trình thuộc dạng không phải cài đặt được chạy trực tiếp. +)Kết quả thử nghiệm Trong quá trình thử nghiệm người dùng có thể thêm, lưu, xóa các thông tin liên quan đến khách hàng, các mặt hàng. Các thông tin được lưu cơ bản sát với thực tế công việc. Quá trình thống kê báo cáo được thực hiện nhanh chóng với thao tác đơn giản, đáp ứng được yêu cầu để ra trong giai đoạn phận tích thiết kế hệ thống. II) KẾT LUẬN Sau khi thiết kế và chạy thử nghiệm ta thấy chương trình quản lý học sinh có tính mở, thân thiện với người sử dụng, giao diện tiếng việt thiết kế khá phù hợp với đối tượng sử dụng. Chương trình đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc của giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn trong việc quản lý học sinh. Mặt khác chương trình còn giúp cho Ban Giám Hiệu nắm bắt thông tin tổng quát về học sinh trong trường. Tuy nhiên do sự hiểu biết về ACCESS còn hạn chế, từ đó chưa phát huy hết khả năng thế mạnh của ngôn ngữ để xây dựng chương trình được hoàn thiện. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành một chương trình quản lý học sinh THPT nhưng do điều kiện có hạn, vốn lập trình không nhiều nên chương trình ở dừng LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677525178 facebook.com/trantuongtuan 36 ở mức này. Rất mong muốn sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để chương trình ngày được hoàn thiện hơn. 1. Những kết quả đạt được. - Cập nhật và lưu trữ thông tin cần thiết về học sinh. Đạt được các yêu cầu đề ra trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống. - Tìm kiếm thông tin học sinh theo những tiêu chí như tên, mã hs, lớp, khối và báo cáo thống kê học sinh theo từng học kì, cả năm, in bảng điểm theo danh sách lớp, khối, môn, bảng điểm cá nhân. 2. Hướng phát triển của đề tài: - Phân tích cơ sở dữ liệu chi tiết và chặt chẽ hơn, để có thể hoàn thành đầy đủ các chức năng có thể áp dụng vào quản lý. Với mục đích của chương trình là nhanh chóng, chính xác tiết kiệm thời gian, công sức của người làm công tác quản lý điểm nhằm nâng cao chất lượng quản lý của trường giúp người quản lý hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Việc giải quyết bài toán đòi hỏi phải có một quá trình phân tích tỉ mỉ, chính xác và khoa học nhằm đưa phần mềm vào ứng dụng thực tế trong nhà trường, mặt khác cố gắng khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phát huy những ưu điểm và những vấn đề phát sinh trong thời gian ngắn nhất. Một lần nữa chúng em xin được gửi lời biết ơn chân thành tới các thầy cô đã hướng dẫn em thực hiện báo cáo này! TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Ba (2003). Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội,Hà Nội,2008. [2] Đào Thanh Tĩnh, phân tích va thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội,2008. [3] ngày 30.02.2015.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfaccess_quan_ly_hoc_sinh_thpt_7757.pdf
Luận văn liên quan