Hoạch định chiến lược marketing cho nhóm hàng thuỷ sản xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương - Quảng Nam

Đất nước Việt Nam trong bước vào thời kỳ hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, từng bước thực hiện những cam kết thực hiện hội nhập AFTA, thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO), đã mở ra cho các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản nói riêng những cơ hội và thách thức mới, trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước diễn ra ngày càng quyết liệt. Qua phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu thuỷ sản ,sản xuất kinh doanh cũng như công tác hoạch định Marketing của Công ty TNHH Đông Phương - Quảng Nam, ngoài những thành công đã đạt được của chính sách Marketing hiện tại thì quá trình này còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Công ty chỉmới dừng lại ở việc xây dựng và thực hiện các chính sách Marketing một cách rời rạc chứ chưa xây dựng cho một Chiến lược marketing một cách khoa học.

pdf26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/12/2013 | Lượt xem: 2398 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạch định chiến lược marketing cho nhóm hàng thuỷ sản xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương - Quảng Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  LÊ THẬP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO NHĨM HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU CỦA CƠNG TY TNHH ĐƠNG PHƯƠNG - QUẢNG NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẵNG - NĂM 2011 2 Cơng trình được hồn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Phản biện 1: TS. NGUYỄN HIỆP Phản biện 2: TS. HỒ KỲ MINH Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 * Cĩ thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng. 3 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Xuất khẩu thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã và đang vươn ra nhiều thị trường, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cho đến nay, Thuỷ hải sản Việt Nam đã vươn ra, cĩ mặt trên 70 quốc gia, và vùng lãnh thổ, thâm nhập vào các thị trường khĩ tính như Mỹ, Nhật, Tây Âu, Bắc Âu…và đạt được doanh thu xuất khẩu và sự tín nhiệm của người tiêu dùng thế giới. Tuy nhiên trong những năm gần đây xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt, nhiều quốc gia và thị trường nhập khẩu đã dựng lên các rào cản kỷ thuật, tăng cường các quy định về vi lượng, các vụ kiện chống bán phá giá, thiên tai … đã làm cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam đứng trước khĩ khăn, thách thức mới địi hỏi phải hoạch định chiến lược marketing cho tồn ngành và từng cơng ty xuất khẩu thủy sản riêng biệt. Thành phần kinh tế tư nhân đang ngày càng phát triển và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế nước ta. Sự năng động sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong đĩ cĩ các doanh nghiệp tư nhân đã gĩp phần tạo nên sản lượng và doanh thu xuất khẩu vượt bậc. Tuy nhiên điểm cịn hạn chế của thành phần kinh tế này cịn chưa coi trọng và hiểu biết về Marketing cho sản phẩm và cho doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang đối mặt trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập kinh tế thế giới, với những hiểu biết và kiến thức được học và nghiên cứu của mình. Tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Hoạch định chiến lược marketing cho nhĩm hàng xuất khẩu thủy sản của Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Đơng Phương- Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu. 4 Tác giả mong muốn cĩ thể đĩng gĩp một phần nhỏ hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của cơng ty, đồng thời, gĩp phần vào sự phát triển chung của tồn ngành xuất khẩu thủy sản và kinh tế đất nước. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing và cơng tác hoạch định chiến lược marketing của Cơng ty TNHH Đơng Phương thời gian qua. Trên cơ sở đĩ luận văn hoạch định Chiến lược marketing cho Cơng ty trong thời gian tới. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Các mối quan hệ trong hoạt động nghiên cứu và khai thác thị trường nhĩm hàng thuỷ sản của Cơng ty TNHH Đơng Phương. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài đánh giá thực trạng Marketing của Cơng ty trong 5 năm qua, đồng thời xây dựng Chiến lược marketing cho nhĩm hàng thuỷ sản xuất khẩu thuỷ sản của Cơng ty từ nay đến năm 2020. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như phương pháp phân tích dữ liệu, tổng hợp thống kê và so sánh. Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp này được sử dụng một cách linh hoạt, hoặc kết hợp hoặc riêng lẻ để giải quyết các vấn đề một cách tốt nhất. 5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Kết quả nghiên cứu của đề tài gĩp phần làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược Marketing cho nhĩm hàng xuất khẩu thuỷ sản. Từ cơ sở nghiên cứu của luận văn xây dựng hoạch định chiến lược Marketing cho cơng ty TNHH Đơng Phương. 5 6. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Luận văn được chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết của đề tài. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động Marketing của cơng ty TNHH Đơng Phương trong thời gian qua. Chương 3: Hoach định Chiến lược marketing cho nhĩm hàng thuỷ sản xuất khẩu của Cơng ty TNHH Đơng Phương. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1.1. Tổng quan về marketing và quản trị marketing 1.1.1. Các khái niệm Theo Phillip Kotler, một trong những chuyên gia hàng đầu về marketing đã đưa ra định nghĩa tổng quát về marketing như sau: “Marketing là quá trình hoạt động mang tính xã hội của cá nhân và tổ chức nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thơng qua trao đổi những sản phẩm và dịch vụ”. Theo hiệp hội Marketing Hoa Kỳ (1985), quản trị marketing là quá trình lập và thực hiện kế hoạch, định giá, khuyến mãi và phân phối sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để tạo ra sự trao đổi, thoả mãn những mục tiêu của khách hàng và tổ chức. 1.1.2. Các quan điểm quản trị marketing - Quan điểm trọng sản xuất - Quan điểm trọng sản phẩm - Quan điểm trọng việc bán - Quan điểm trọng Marketing - Quan điểm Marketing xã hội 6 1.1.3. Tiến trình Quản trị marketing:gồm ba giai đoạn chủ yếu - Xây dựng kế hoạch marketing - Triển khai thực hiện - Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch marketing 1.2. Chiến lược Marketing và các bước hoạch định chiến lược Marketing 1.2.1. Chiến lược marketing Chiến lược marketing là sự lý luận (logic) marketing nhờ đĩ một đơn vị kinh doanh hy vọng đạt được các mục tiêu marketing của mình. Chiến lược marketing bao gồm các chiến lược chuyên biệt liên quan đến những thị trường mục tiêu, marketing- mix và ngân sách marketing. 1.2.2. Các bước trong tiến trình hoạch định Chiến lược marketing - Phân tích mơi trường marketing - Xác lập mục tiêu chiến lược marketing - Xây dựng chiến lược marketing 1.3 Đặc điểm của hoạt động marketing cho nhĩm hàng thuỷ sản xuất khẩu 1.3.1 Đặc điểm hoạt động marketing trong kinh doanh xuất khẩu Người mua và người bán cĩ cơ sở kinh doanh đăng ký tại các quốc gia khác nhau. Đồng tiền thanh tốn cĩ thể là ngoại tệ của một trong hai bên hoặc cả hai; Hàng hố di chuyển ra khỏi biên giới quốc gia trong quá trình thực hiện việc mua bán. Thị trường trong kinh doanh xuất nhập khẩu là thị trường ngồi nước, quy mơ thị trường rộng lớn hơn nhiều. 7 Cĩ sự gặp gỡ giữa các nền văn hố khác nhau dẫn đến dễ cĩ sự khơng hiểu biết, dẫn đến xung đột trong kiểu dáng sản phẩm, thơng điệp truyền thơng. 1.3.2 Đặc điểm của ngành thuỷ sản Việt nam Đến nay, mặt hàng thuỷ sản Việt nam đã được biết đến trên thị trường thế giới như là những sản phẩm cĩ chất lượng nguyên liệu tốt, chế biến phong phú. Việt Nam là một trong 10 nước xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu thế giới. Trong khai thác, phần lớn hoạt động khai thác của Việt Nam hiện nay tập trung ở khu vực gần bờ với những tàu khai thác cĩ cơng suất nhỏ và phương pháp đánh bắt phần lớn theo kinh nghiệm của ngư dân. Sản phẩm khai thác được bán ở nhiều cảng và chợ cá nhỏ. Điều này làm cho ngành thuỷ sản Việt Nam mang tính nhỏ lẻ và manh mún. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠNG TY TNHH ĐƠNG PHƯƠNG 2.1. Sơ lược về cơng ty TNHH Đơng Phương Cơng ty TNHH Đơng Phương trước đây gọi là cơng ty TNHH Minh Quang, được đổi tên từ năm 2001. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản. 2.2. Thực trạng kinh doanh của cơng ty 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHH Đơng Phương 8 Bảng 1. Doanh thu cơng ty từ năm 2006 đến năm 2009 ĐVT: Triệu đồng DOANH THU 2006 2007 2008 2009 Tổng doanh thu 119.031 115.911 132.403 90.871 Doanh thu nội địa 7.457 11.672 12.506 9.341 Doanh thu Xuất khẩu 111.574 104.239 119.897 81.530 Doanh thu xuất khẩu của Cơng ty bị tác động của thị trường thế giới lớn, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả kinh doanh, chiến lược phát triển của Cơng ty. Nếu năm 2006, 2007, 2008 nền kinh tế thế giới phát triển, nhu cầu tiêu dùng thuỷ sản của các nước cao thì doanh thu xuất khẩu cơng ty luơn đạt ở mức cao nhất là năm 2008 đạt 119 tỷ đồng, nhưng bước qua năm 2009 khi kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng tài chính, thì doanh thu cơng ty lại sụt giảm nhanh chĩng xuống cịn 81,5 tỷ đồng với tỷ lệ sụt giảm là 32%. Đây là tỷ lệ sụt giảm mạnh trong khi dự đốn sự phục hồi kinh tế thế giới cịn khá mờ nhạt đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết quả kinh doanh của Cơng ty. Bên cạnh đĩ Doanh thu bán hàng nội địa của cơng ty cũng bị sụt giảm nghiêm trọng, năm 2009 doanh thu là 9,341 tỷ đồng so với năm 2008 là 12, 506 tỷ đồng .Tỷ lệ sụt giảm là 25,4% so với năm 2008. Trong lúc các Cơng ty khác đã năng động tích cực, quay về thị trường nội địa để tìm kiếm doanh thu, củng cố lợi nhuận cơng ty thị Cơng ty Đơng Phương vẫn chưa cĩ kế hoạch giữ và tăng cường thị trường nội địa. Cơng ty cần cĩ chiến lược cụ thể hơn cho thị trường nội địa,vì đây là một thị trường tiềm năng, luơn là chỗ dựa vững chắc cho các doanh nghiệp khi thị trường xuất khẩu gặp khĩ khăn. 9 2.2.2 Vai trị, vị trí nhĩm hàng thuỷ sản xuất khẩu trong cơng ty TNHH Đơng Phương Cơng ty TNHH Đơng Phương là cơng ty xuất khẩu cĩ thương hiệu và uy tín về hàng xuất khẩu trên thị trường xuất khẩu thuỷ sản, sản phẩm của cơng ty đã cĩ mặt ở nhiều quốc gia, và vùng lãnh thổ, thâm nhập sâu và giành được sự tín nhiệm của người tiêu dùng ở nhiều thị trường khĩ tính như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ… Mặt hàng xuất khẩu luơn chiếm tỷ trọng lớn, quyết định trong doanh thu bán hàng của cơng ty, là mặt hàng chiến lược trong hoạt động kinh doanh của Cơng ty. Doanh thu năm 2006 là 119.031 triệu đồng chiếm 94,07% thì năm 2008 là 132.403 triệu đồng chiếm 94,76%. Năm 2009 doanh thu xuất khẩu thuỷ sản của cơng ty chiếm tỷ trọng 89,72% trên tổng doanh thu. Điều này cho ta thấy tính quyết định về tỷ trọng, cơ cấu xuất khẩu thuỷ sản của Cơng ty luơn chi phối và quyết định chiến lược Marketing và kinh doanh của cơng ty. 2.3 Phân tích nguồn lực của cơng ty 2.3.1 Khả năng về nguồn lực con người Số lao động cuả cơng ty năm 2008 giảm so với năm 2007 mặc dù doanh thu xuất khẩu năm 2008 đạt cao nhất là do cơng ty đã áp dụng đầu tư cơng nghệ, đầu tư thay thế bằng các quy trình sản xuất hiện đại nên đã giảm được lao động thủ cơng từ 628 người (2007) cịn 454 người(2008). Đồng thời, số cơng nhân kỹ thuật tăng từ 20 người( 2007) lên 48 người( năm 2008) để đáp ứng nhu cầu vận hành dây chuyền sản xuất và bảo trì dây chuyền sản xuất. Số lao động cĩ trình độ đại học và sau đại học tiếp tục tăng qua các năm, bên cạnh đĩ số lao động phổ thơng tiếp tục . 10 2.3.2 Cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu Mặt bằng cơng ty cĩ diện tích 47.000m2 tại khu cơng nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, gồm các 2 xưởng chế biến thuỷ sản xuất khẩu rộng 14000 m2, nhà kho lạnh, bãi xe 20 chiếc phục vụ cho cơng tác thu mua hải sản xuất khẩu, khu văn phịng, nhà điều hành… tất cả các hạng mục đều được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 3 đơ thị. Cơng ty đã sử dụng hết diện tích mình cĩ, điều này cũng gây khĩ khăn cho cơng ty nếu cơng ty muốn mở rộng phát triển thêm nhà xưởng, nếu khơng cĩ những giải pháp cụ thể để hợp lý hố dây chuyền sản xuất. 2.3.3 Quy trình hoạt động sản xuất và xuất khẩu Sản phẩm bánh nướng nhân thuỷ sản đơng lạnh là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của cơng ty, và tỷ trọng của nĩ trong nhĩm hàng xuất khẩu của cơng ty ngày càng tăng. Cơng ty Nitokyza – Kobe (Nhật), một trong những nhà nhập khẩu lớn tại Nhật, đã đầu tư cho cơng ty dây chuyền sản xuất sản phẩm bánh nướng nhân thuỷ sản đơng lạnh, đây là dây chuyền chế biến và sản xuất cĩ cơng nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an tồn thực phẩm của thị trường Nhật. 2.3.4 Khả năng tài chính của cơng ty Chỉ số thanh tốn hiện thời của Cơng ty Đơng Phương năm 2009 là 0,94 <1 chứng tỏ một đồng nợ ngắn hạn của cơng ty chỉ được đảm bảo bằng 0,94 đồng tài sản ngắn hạn , cho thấy tài chính của cơng ty mặc dù chưa mất cân đối nhưng vẫn phải quan tâm củng cố, phát triển kinh doanh để cơng ty cĩ đủ khả năng thanh tốn các khoản nợ ngắn hạn bằng chính tài sản ngắn hạn. 11 2.4 Phân tích cơ cấu thị trường của nhĩm hàng thuỷ sản xuất khẩu Thị trường thuỷ sản xuất khẩu của Cơng ty chủ yếu là Nhật Bản, Đơng Nam Á (như Singapre, Malayxia), Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu của Cơng ty vào thị trường Nhật là ổn định nhất, luơn chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu của cơng ty với 2007: 45,61%, năm 2008 là 57, 65% và 2009 là 66,73%. 2.5. Phân tích các chính sách marketing cho nhĩm hàng thuỷ sản xuất khẩu của cơng ty trong thời gian qua 2.5.1 Chính sách sản phẩm + Hệ thống sản phẩm: nhiều loại sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu đã được cơng ty đưa vào sản xuất và được chào bán trên các thị trường nhập khẩu trên thế giới. + Về mẫu mã, bao bì: Bao bì sản phẩm ngày càng bền đẹp, đảm bảo các yêu cầu kiểm duyệt về an tồn thực phẩm theo quy định tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam, cũng như thị trường nhập khẩu. + Các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu 2.5.2 Chính sách giá +Về căn cứ định giá: Cơng ty chủ yếu căn cứ vào giá thành để định giá cho sản phẩm. Giá sản phẩm được xác định bằng cách lấy giá thành cộng với một mức lợi nhuận mục tiêu. +Giá sản phẩm cho sản phẩm xuất khẩu: Tuỳ theo thị trường nhập khẩu, hay theo từng lơ hàng và từng thời điểm khác nhau do sự thương lượng với các nhà nhập khẩu mà cơng ty áp dụng các giá bán sản phẩm khác nhau, đa số hàng thuỷ sản xuất khẩu được cơng ty bán theo C.I.F. + Giá sản phẩm cho thị trường trong nước : cơng ty luơn cĩ sự lựa chọn trong định giá thích hợp với từng vùng địa lý, trong cơ cấu 12 giá cĩ bao hàm chi phí vận chuyển, cĩ tính đến cả những yếu tố mang tính rủi ro, hao hụt, mất mát trong quá trình vận chuyển, khơng bán được hàng phải thu hồi và huỷ khi sản phẩm quá thời hạn sử dụng. + Giá thành sản phẩm cho sản phẩm xuất khẩu: bao gồm tập hợp tất cả các chi phí phát sinh như nguyên nhiên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí thuế ... Bên cạnh đĩ cũng phải chịu nhiều chi phí phát sinh như chi phí vận chuyển đường khơng, đường biển, đường bộ và thuế xuất khẩu, các chi phí thuế nhập khẩu của các thị trường nước ngồi. 2.5.3 Chính sách phân phối sản phẩm 2.5.3.1. Tổ chức kênh phân phối Hình 1A Ta thấy rằng kênh phân phối của cơng ty hiện nay là rất phù hợp và rất thuận tiện cho việc quản lý của cơng ty (trong điều kiện của cơng ty). 2.5.3.2. Quản trị kênh phân phối Các nhà phân phối cấp 1 khi mua sản phẩm của cơng ty sẽ được hưởng chiết khấu theo mức doanh thu trung bình tháng. Nhờ chính sách chiết khấu của cơng ty mà các nhà phân phối luơn nỗ lực phấn đấu nhằm gia tăng doanh số bán. Hiệu quả hoạt động của các nhà phân phối cũng được cơng ty đánh giá trên cơ sở xem xét doanh số bán. Cơng ty luơn cĩ các chính sách khen thưởng cho các nhà phân phối cĩ thành tích xuất sắc. Cơng ty Đại lý cấp I Hệ thống phân phối đại lý cấp 1 Người Tiêu dùng Người Tiêu dùng 13 2.5.4 Chính sách truyền thơng và cổ động 2.5.4.1 Quảng cáo - Quảng cáo trên sĩng phát thanh. - Quảng cáo trên mạng Internet - Quảng cáo bằng hình thức tham gia hội chợ quốc tế 2.5.4.2 Khuyến mãi Hình thức chủ yếu mà cơng ty áp dụng cho các nhà phân phối trên tồn quốc thường là theo doanh thu, xem xét thưởng nhằm khuyến khích cho các nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm. Thơng qua các dịp hội chợ, triển lãm cơng ty đã tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tặng quà, giải thích, giới thiệu về cơng ty, về những sản phẩm của cơng ty, qua đĩ củng cố thương hiệu của cơng ty. Hằng năm cơng ty tổ chức Hội nghị khách hàng với những nhà phân phối cấp 1 trên cả nước 2.5.4.3 Bán hàng trực tiếp Bán hàng trực tiếp chưa được cơng ty chú trọng đúng mức. Cơng ty bán hàng qua các nhà phân phối cấp 1 trong nước và qua các nhà nhập khẩu từ các thị trường nhập khẩu trên thế giới. Cơng ty đã lập ra bộ phận dịch vụ chăm sĩc khách hàng trực thuộc phịng kinh doanh của cơng ty, do Trưởng phịng trực tiếp phụ trách bộ phận này nhằm giải quyết các nhu cầu của thị trường và phục vụ hỗ trợ cho cơng tác xuất khẩu như tổ chức tập huấn cơng tác bảo quản hàng thuỷ sản theo đúng quy định của ngành và quốc gia, quốc tế, thu thập các ý kiến đĩng gĩp, khiếu nại của khách hàng và rất nhiều vấn đề đã được giải quyết và phúc đáp một cách chu đáo, đề xuất cho cơng ty nhiều giải pháp nhằm cải tiến chất lượng, mẫu mã và phát triển sản phẩm mới. 14 Đây là một hoạt động thể hiện thể hiện sự chuyên nghiệp trong kinh doanh, phong cách phục vụ, và sự quan tâm tâm đến khách hàng cũng như đối tác trong kinh doanh của cơng ty. 2.6 Tĩm tắt ưu điểm và nhược điểm của cơng ty trong hoạt động marketing cho nhĩm hàng thuỷ sản xuất khẩu 2.6.1 Các ưu điểm của Cơng ty Cơng ty đã tổ chức một bộ phận Marketing nghiên cứu các mẫu mã, tiêu chuẩn hàng thuỷ sản xuất khẩu bám sát vào thị hiếu, tập quán và văn hố của nhiều thị trường nhập khẩu thuỷ sản của cơng ty. Các chính sách giá, chính sách sản phẩm như bao bì, hướng dẫn sử dụng, vệ sinh thực phẩm và các yêu cầu tiêu chí nghiêm ngặt về hàng thuỷ sản cũng được cơng ty quan Cơng ty cũng áp dụng chính sách giá linh hoạt cho thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa, chính sách giá theo mùa vụ… tạo nên sự linh hoạt trong chiến lược marketing của cơng ty. Chính sách phân phối sản phẩm, chính sách truyền thơng cổ động được cơng ty quan tâm và chú trọng. 2.6.2 Các nhược điểm cần khắc phục của Cơng ty Chất lượng sản phẩm tuy đã được nâng lên đáng kể nhưng chủng loại sản phẩm chưa thật sự đa dạng. Chính sách giá của cơng ty đưa ra tuy cĩ bước cải tiến nhưng chưa thật sự linh hoạt. Tuy cơng ty đã cĩ chính sách giá cho từng nhĩm hàng riêng biệt nhưng cơng ty vẫn cịn cĩ khung giá đại trà, mang tính chung chung trên nguyên tắc áp dụng tính giá thành sản xuất và tỷ lệ lợi nhuận cơ bản của các sản phẩm 15 Các đại lý sơ chế thủy sản Vựa buơn sỉ Các xe thu mua của Cơng ty Ngư dân Người thu gom CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO NHĨM HÀNG THUỶ SÁN XUẤT KHẨU CỦA CƠNG TY TNHH ĐƠNG PHƯƠNG 3.1. Phân tích mơi trường marketing 3.1.1 Mơi trường vĩ mơ 3.1.1.1 Mơi trường kinh tế 3.1.1.2. Mơi trường chính trị, pháp luật 3.1.1.3. Mơi trường tự nhiên 3.1.1.4. Mơi trường dân số 3.1.1.5. Mơi trường cơng nghệ 3.1.2 Mơi trường vi mơ 3.1.2.1. Các người cung cấp Mối liên hệ giữa các thành viên như sau: Ghi chú: Chỉ quan hệ trùng lắp do nhiều khi người thu gom cũng là thương lái. 3.1.2.2. Các trung gian Marketing 3.1.2.3. Các nhà phân phối thị trường trong nước và nước ngồi 3.1.2.4. Khách hàng - Đối với thị trường nội địa thì khách hàng mục tiêu là người cĩ thu nhập từ khá trở lên và sống ở thành thị. - Đối với thị trường xuất khẩu thì thị trường nhập khẩu thuỷ sản hầu 16 hết là ở các quốc gia cĩ nền kinh tế phát triển thu nhập bình quân trên 6.000 USD/năm. 3.1.2.5. Các đối thủ cạnh tranh Bảng 12:Cơ hội và nguy cơ CÁC CƠ HỘI CÁC NGUY CƠ 1. Nhu cầu Hải sản chất lượng cao tăng. 2. Chính Phủ và các ban ngành rất quan tâm đến cơng tác xúc tiến thương mại. 3. Cĩ sự liên kết ngang giữa các cơng ty. 4. Tốc độ đổi mới cơng nghệ chậm. 5. Hình thức hợp đồng bao tiêu thuỷ hải sản chất lượng cao ngày càng được nhân rộng. 6. Phong trào dùng Hàng Việt Nam đang rất sơi nổi. 7. Từ việc gia nhập WTO xuất hiện khả năng khai thác các thị trường mới. 1. Khách hàng địi hỏi chất lượng ổn định. 2. Khách hàng yêu cầu khá cao về thương hiệu. 3. Khả năng cung ứng của người cung cấp khơng ổn định. 4. Xuất hiện ngày càng nhiều cơng ty kinh doanh thuỷ hải sản với quy mơ lớn và chiến lược marketing hiệu quả. 5. Hạn hán và lũ lụt ở vùng nguyên liệu. 6. Cơng nghệ trên thế giới ngày càng đa dạng. 3.2. Phân tích khả năng Marketing của cơng ty Bảng 13: Điểm mạnh và điểm yếu bên trong CÁC MẶT MẠNH CÁC MẶT YẾU 1. Ban lãnh đạo cĩ kinh nghiệm và năng lực. 2. Đội ngũ nhân viên luơn được nâng cao trình độ và tay nghề. 3. Mơi trường làm việc tốt khuyến khích được tinh thần đồn kết, làm việc hăng say. 4. Hệ thống thơng tin được trang bị khá tốt. 5. Cĩ khả năng tài chính khá mạnh. 6. Hoạt động lâu năm trên thương trường. 7. Cĩ hệ thống nhà máy và cửa hàng phân bố rộng rãi. 1. Chưa cĩ kênh phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. 2. Bán hàng chưa cĩ thương hiệu, chưa cĩ kế hoạch quảng cáo, khuyếch trương. 3. Mức độ hao hụt trong sản xuất khơng nhỏ. 4. Trình độ hiện đại của máy mĩc thiết bị chưa đủ đáp ứng được xu hướng dùng sản phẩm chế biến thuỷ sản như hiện nay. 5. Cán bộ- Cơng nhân viên chưa chủ động nhiều trong kinh doanh. 6. Sau khi trở thành cơng ty cổ phần sẽ gặp khĩ khăn trong kiểm sốt vốn. 7. Chi phí đầu vào cĩ xu hướng tăng. 17 3.3. Dự báo nhu cầu ngành. 3.3.1 Dự báo sự tăng trưởng nhu cầu Bảng 14: Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong nước Năm Nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản trong nước ( triệu tấn) Nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản bình quân người/năm (kg/người) Đến năm 2010 1,95 18 Từ năm 2010-2015 2,18 20,2 Từ năm 2015- 2020 2,61 22 ( Nguồn: Bộ Nơng nghiệp và PTNT) Giá trị xuất khẩu thuỷ sản tăng liên tục trong thời gian qua, đưa Việt Nam trở thành một trong mười quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. So với năm 1985, giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản năm 2009 đã tăng trên 50 lần, từ 90 triệu USD lên 4, 4 tỷ USD. Bên cạnh đĩ, theo dự báo của Trung tâm Thuỷ sản Thế giới, từ nay đến năm 2020, thế giới cần khoảng 183, 3 triệu tấn, trong đĩ các nước đang phát triển chiếm 77% tổng lượng tiêu thụ thủy sản tồn cầu, trung bình mỗi người cần khoảng 19,1kg/năm. Trong những năm tới nhu cầu thủy sản thế giới sẽ tăng theo mức tăng dân số và thu nhập, dự báo sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên vẫn thấp vì vậy thế giới sẽ ngày càng phụ thuộc vào thủy sản nuơi trồng. Nhu cầu thủy sản cĩ thể sẽ vượt sản lượng. Đến năm 2015, nhu cầu sẽ đạt 180 triệu tấn, tăng gấp 1,4 lần so với 130 triệu tấn vào những năm 1999-2001. Giá thủy sản dự kiến sẽ tăng 3%/năm vào năm 2010 và tăng 3,2% vào năm 2015. Về Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam. Chính Phủ đã xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thủy sản Việt Nam 18 đến năm 2020 bao gồm các nội dung cụ thể sau: Năm 2010, sản lượng tăng bình quân 2,15%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 - 5,0 tỷ USD; Năm 2015, sản lượng tăng 2,76%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,0 tỷ USD; Đến năm 2020, sản lượng tăng 2,98% năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,0 tỷ USD. Bảng 15: Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2010 - 2020 Năm Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản (tỷ USD) Sản lượng tăng so với năm trước (%) Năm 2010 4,8- 5,0 2,15 Năm 2015 6,0 2,76 Năm 2020 7,0 2,98 ( Nguồn: Bộ Nơng nghiệp và PTNN ) 3.3.2 Dự báo những khĩ khăn và thách thức của xuất khẩu thủy sản trong những năm đến + Nguồn nguyên liệu Từ đầu năm đến nay, các nhà máy chế biến thủy hải sản xuất khẩu chỉ hoạt động 40 – 60% cơng suất do nguồn lợi thủy sản ven bờ cạn kiệt, đội tàu khai thác xa bờ chưa phát huy được hiệu quả, lượng tơm nuơi khơng đủ cho chế biến đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu… Tuy nhiên, việc nhập khẩu nguyên liệu đã và đang gặp khơng ít khĩ khăn về chính sách, thủ tục nhập khẩu liên quan... + Rào cản của các thị trường nhập khẩu Tại một số thị trường khác như Mỹ, EU, Nhật Bản, dù lượng hàng xuất khẩu khơng giảm nhưng cũng cĩ khá nhiều rào cản gây khĩ khăn cho doanh nghiệp. 19 3.4. Xác lập mục tiêu chiến lược marketing. 3.4.1. Chiến lược kinh doanh của Cơng ty. Mục tiêu: Đến 2020:  Doanh số tăng 50% so với 2010, Đối với thị trường trong nước, thâm nhập sâu hơn vào thị trường các tỉnh Miền Trung và phía Nam, khai thác thị trường các tỉnh phía Bắc. Triển khai thêm các mặt hàng thuỷ sản mới. 3.4.2. Phân tích SWOT Chiến lược SO: - SO1- Đẩy mạnh sản lượng hàng bán ra - SO2- Tận dụng tối đa khả năng máy mĩc hiện tại - SO3- Linh hoạt ứng phĩ các tình huống cạnh tranh và hợp tác - SO4- Linh hoạt chính sách giá Chiến lược ST: - ST1- Mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu - ST2 - Tiến hành xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín sẵn cĩ - ST3- Hiện đại hố cơng nghệ Chiến lược WO: - WO1- Bán hàng trực tiếp bằng nhãn hiệu rõ ràng - WO2- Tận dụng khả năng cơng nghệ hiện Chiến lược WT: - WT1- Thu hẹp thị trường - WT2- Thu hẹp sản xuất 3.4.3. Lựa chọn các phương án • Phương án 1: Mở rộng thị trường bằng sản phẩm hiện cĩ (SO1, SO2, SO3, SO4, ST1) 20 • Phương án 2: Củng cố vị trí thị trường bằng xây dựng giá trị thương hiệu (ST2, ST3, WO1, WO2) • Phương án 3: Thu hẹp quy mơ thị trường và quy mơ sản xuất (WT1, WT2) * Đánh giá các phương án: P.án 1 P.án 2 P.án 3 Stt Tiêu thức đánh giá Hệ số Điểm ĐHS Điểm ĐHS Điểm ĐHS 1. Mức độ khai thác cơ hội 2 8 16 7 14 5 10 2. Phù hợp với khả năng 2 8 16 5 10 7 14 3. Mức độ tạo ra sự khác biệt để cạnh tranh 3 6 12 8 16 4 8 4. Phù hợp với mục tiêu 3 8 24 9 27 4 12 Tổng điểm 78 67 44 Phương án 1 là phương án được chọn. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ Cơng ty phải cĩ những bước triển khai chuẩn bị cho phương án 2 để đáp ứng với yêu cầu cạnh tranh khi thị trường đi vào giai đoạn bảo hồ. 3.4.4. Các mục tiêu Marketing chiến lược Đến 2020: Doanh số tăng 50% so với 2010, trong đĩ: Doanh số hàng xuất khẩu của Cơng ty tăng 45%, chủ yếu là từ việc mở sang những thị trường mới. Doanh số hàng tiêu thụ trong nước ít nhất tăng gấp đơi, cả ở thị trường truyền thống các tỉnh Miền Trung, các tỉnh phía Nam và mở rộng trên thị trường các tỉnh phía Bắc. 3.5. Xây dựng các chiến lược marketing 3.5.1. Chiến lược phát triển thị trường 3.5.1.1. Chiến lược phát triển thị trường mới 21 1. Với thị trường trong nước • Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu • Định vị sản phẩm 2. Với thị trường nước ngồi Cơng ty đã rất thành cơng trên thị trường Nhật, vì vậy trong thời gian đến, các thị trường Đơng Bắc Á ngồi Nhật như Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong, các tỉnh Đơng Trung Quốc là các thị trường cĩ điều kiện thâm nhập thuận lợi nhất. 3.5.1.2 Chiến lược thâm nhập vào thị trường hiện cĩ Tiếp tục thực hiện định vị sản phẩm như hiện nay. Đĩ là chất lượng sản phẩm cao, nguồn hàng cung cấp ổn định, an tồn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, giá cả tương đương với đối thủ cạnh tranh, phục vụ khách hàng nhanh và uy tín. 3.5.2 Thiết kế Marketing – Mix 3.5.2.1. Hoạch định chính sách sản phẩm + Quyết định về danh mục sản phẩm: Nên ta sẽ dùng chiến lược “dị biệt hố” từng sản phẩm. + Quyết định về bao bì và gắn nhãn hiệu: Khi đĩng gĩi bao bì sản phẩm thì nên khác biệt về đặc điểm, tạo ấn tượng tốt đẹp và dễ dàng đập vào mắt người mua, khĩ để đối thủ cạnh tranh sao lại. + Quyết định về sản phẩm mới + Đối với chất lượng: Trong thời gian đến, Cơng ty cần tiếp tục bảo đảm chất lượng. Quy trình sản xuất và điều kiện sản xuất của Cơng ty đã được kiểm định trong thời gian qua. Trước tiên cần phải đảm bảo nguyên liệu đầu vào đạt đúng tiêu chuẩn thuỷ sản đã được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 22 3.5.2.2. Thiết kế chiến lược và chính sách định giá + Định giá sản phẩm Định giá của cơng ty xây dựng theo phương án “Định giá dựa vào cạnh tranh”, dựa theo năng lực sản xuất và giá bán thuỷ sản hiện hành của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường như cơng ty xuất khẩu thuỷ sản Thuận Phước, cơng ty thuỷ sản Hùng Vương… mà cơng ty Đơng Phương đưa ra định giá sản phẩm cho cơng ty mình. + Các chiến lược điều chỉnh giá Chính sách giá trên cịn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố kinh tế, chính trị, luật pháp nên cĩ thể điều chỉnh trong giai đoạn thực hiện. + Sự thay đổi giá cả sản phẩm Cơng ty Đơng phương cần linh hoạt về cơ chế giá, chủ động trong các đợt tăng và giảm giá đối với các lơ hàng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của mình, trong sự cạnh tranh càng gay gắt với nhĩm sản phẩm chủ lực của cơng ty như tơm, cá, mực thì cơng ty cần chủ động giảm , tăng giá tuỳ theo thời điểm , nhưng cần xem xét yếu tố của người mua và khách hàng tiềm năng và cả đối thủ cạnh tranh trước động thái tăng, giảm giá của cơng ty. 3.5.2.3. Thiết kế và Quản trị kênh phân phối Các kênh phân phối truyền thống của cơng ty như sau: Cơng ty Người bán sỉ Người bán sỉ nhỏ Người bán lẻ Khách hàng Người bán sỉ Người bán lẻ Người bán lẻ (1) (2 ) (3 ) (4 ) 23 3.5.2.4. Thiết kế chiến lược truyền thơng và cổ động 3.6. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing 3.6.1 Tổ chức thực hiện: Bộ phận Marketing của cơng ty nên được xây dựng theo mơ hình 3.6.2 Tổ chức Marketing Lợi thế chủ yếu của cơng ty trong việc tổ chức theo mơ hình này là sự đơn giản về mặt hành chính, nhưng hình thức này sẽ mất đi tính hiệu quả khi sản phẩm và thị trường của Cơng ty tăng lên. Trước hết là việc hoạch định đối với những sản phẩm và thị trường cụ thể khơng sát với thực tế, khơng gắn trách nhiệm với từng thị trường tiêu thụ PHĨ GIÁM ĐỐC MARKETING Người quản trị nghiên cứu Marketing, quảng cáo và khuyến mãi Người quản trị tiêu thụ Người quản trị sản phẩm Giám Đốc Nguyên cứu Marketing Lực lượng bán hàng Phĩ Giám Đốc KDKH-TT 24 3.6.3 Kiểm tra hoạt động Marketing Để theo dõi kiểm tra các hoạt động Marketing được thiết kế, thực hiện đến đâu và vướng mắc, trở ngại ở khâu nào , cơng ty luơn vạch quá quá trình kiểm tra hoạt động Marketing do phĩ giám đốc phụ trách tiêu thụ và Marketing tiến hành theo các kế hoạch Marketing. KIẾN NGHỊ • VỀ PHÍA CƠNG TY - Thiết lập phịng marketing riêng biệt và từng bước hồn thành đầy đủ các chức năng của một phịng marketing. - Thứ 2 là chấn chỉnh lại hệ thống máy mĩc, hạn chế hao hụt nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất tiến đến mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hố lợi nhuận. - Nhanh chĩng tiến hành các thủ tục cổ phần hố doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để cĩ thêm kênh huy động vốn hữu hiệu cho hoạt động mở rộng qui mơ sau này. • VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC - Đầu tư mạnh vào ngành khai thác và chế biến thuỷ, hải sản và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu - Xây dựng hiệu quả các mơ hình kỹ thuật nuơi trồng và chế biến thuỷ, hải sản tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cơng nghệ. - Hồn chỉnh hệ thống pháp luật về thương hiệu. Vì pháp luật về thương hiệu đang chỉ là một phần nhỏ trong Luật Dân sự, cịn rất chung chung và bất cập gây khĩ khăn trong việc đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu hàng hố. 25 KẾT LUẬN Đất nước Việt Nam trong bước vào thời kỳ hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, từng bước thực hiện những cam kết thực hiện hội nhập AFTA, thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO), đã mở ra cho các Doanh nghiệp Việt Nam nĩi chung và Doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản nĩi riêng những cơ hội và thách thức mới, trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường trong và ngồi nước diễn ra ngày càng quyết liệt. Qua phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu thuỷ sản ,sản xuất kinh doanh cũng như cơng tác hoạch định Marketing của Cơng ty TNHH Đơng Phương - Quảng Nam, ngồi những thành cơng đã đạt được của chính sách Marketing hiện tại thì quá trình này cịn bộc lộ nhiều thiếu sĩt. Cơng ty chỉ mới dừng lại ở việc xây dựng và thực hiện các chính sách Marketing một cách rời rạc chứ chưa xây dựng cho một Chiến lược marketing một cách khoa học. Chính vì vậy nhằm giúp Cơng ty đối phĩ với cạnh tranh, gia tăng thị phần và ngày càng khẳng định vị trí của sản phẩm trong tâm trí khách hàng, đề tài đã thực hiện việc xây dựng Chiến lược marketing cho cơng ty một cách cĩ khoa học và những đĩng gĩp cụ thể như sau: 1- Khái quát và hệ thống hố những vấn đề lý luận về Chiến lược marketing trong hoạt động của Doanh nghiệp và vận dụng vào điều kiện cụ thể của Cơng ty TNHH Đơng Phương. 2- Phân tích một cách đầy đủ và chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ( các mặt hàng sản xuất, xuất khẩu, thị trường tiêu thụ, lao động, tài chính...) và thực trạng hoạch định Chiến lược marketing của cơng ty trong thời gian qua. Qua đĩ đề tài cũng 26 chỉ ra những thành cơng cũng như những tồn tại trong cơng tác hoạch định Chiến lược marketing của cơng ty. 3- Căn cứ vào nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và cơng tác Hoạch định Chiến lược marketing tại cơng ty, đề tài đã thực hiện cơng tác hoạch định Chiến lược marketing cho nhĩm hàng xuất khẩu thuỷ sản của cơng ty theo những bước đi cụ thể và khoa học. - Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi, đề tài đã sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích một cách khoa học từ đĩ nhận thức những cơ hội và thách thức đặt ra với cơng ty. Đề tài cũng đã phân tích, tổng hợp các yếu tố nội bộ cơng ty và rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu của cơng ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và Marketing. - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh của cơng ty kết hợp với việc nhận thức các yếu tố bên ngồi và bên trong đề tài. Đề tài đã xác định được mục tiêu của chiến lược Marketing mà cơng ty cần đạt được. - Đề tài đã thực hiện được cơng việc đo lường, đánh giá và dự báo nhu cầu của thị trường trong thời gian tới, sử dụng tiêu thức phân đoạn thích hợp, đánh giá sức hấp dẫn của các phân đoạn để từ đĩ giúp cơng ty lựa chọn thị trường mục tiêu một cách cĩ căn cứ rõ ràng.- Sau khi xác định thị trường mục tiêu, đề tài tiến hành định vị sản phẩm và sử dụng phương pháp phân tích SWOT để hoạch định các phương án chiến lược , thực hiện đánh giá các phương án và lựa chọn phương án tốt nhất để thực hiện , từ đĩ tạo ra căn cứ cho việc triển khai hoạch định các chính sách Marketing cho nhĩm hàng xuất khẩu thuỷ sản của Cơng ty TNHH Đơng Phương.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftomtat_43_2314.pdf
Luận văn liên quan