Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Tân Long

Bộ máy kế toán được tổ chức khoa học, hợp lý Phân loại CPSX đáp ứng được yêu cầu Đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành phù hợp với đặc điểm của ngành XD Các công trình, HMCT được theo dõi chi tiết

ppt37 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 3686 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Tân Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG Giáo viên hướng dẫn : Th.s Đặng Thị Dịu Sinh viên thực hiện : Tô Thị Bích Ngọc Lớp : K3 KTDNCN B Thái Nguyên - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA KẾ TOÁN Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp phân tích Lý luận chung về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm XL tại doanh nghiệp Thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP XL tại công ty xây dựng Tân Long Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP XL tại CT Đặc điểm sản xuất, vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp. Khái niệm, phân loại, mối quan hệ của CPSX và tính GTSP trong DN xây lắp. Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Tân Long CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG Tổ 20 - Phường Đồng Quang – Tp TN Xây dựng dân dụng, công nghiệp, vận tải… Tham gia đấu thầu Sơ đồ 01: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty xây dựng Tân Long Sơ đồ 02: Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ Chế độ kế toán: quyết định 48/2006 của BTC Niên độ kế toán: Từ ngày 01/01/N đến 31/12/N PP hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên PP tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ Đơn vị tính: Việt Nam Đồng Đối tượng tập hợp chi phí: công trình, hạng mục công trình Đối tượng tính giá: công trình, hạng mục hoàn thành Kỳ tính giá thành: khi hoàn thành bàn giao Giá trị sản phẩm dở dang: tổng chi phí phát sinh từ lúc khởi công đến lúc cuối tháng đánh giá Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: giản đơn Tên công trình: Cải tạo KTX- đa năng trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm Chủ đầu tư: Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Nguyên Công trường: Thị trấn Đình Cả - Võ Nhai – Thái Nguyên Ngày khởi công xây dựng: 01/04/2009 Ngày hoàn thành: 30/09/2009 Giá trị dự toán: 2.800.000.000 đ Công trình: Cải tạo KTX- đa năng trường PTDT nội trú NBK TK 1541: Chi phí sản xuất kinh doanh (Xây lắp) TK 1541 (CP NVLTT) TK 1541 (CP NCTT) TK 1541 (CP SDMTC) TK 1541 (CP SXC) Sổ chi phí sản xuất kinh doanh chi tiết từng khoản mục CP Sổ Cái TK 1541, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Tài khoản sử dụng Sổ kế toán Công trình: Cải tạo KTX - đa năng trường PTDT nội trú NBK Nguyên vật liệu bao gồm: Nguyên vật liệu chính: Gạch, xi măng, sắt thép ... Nguyên vật liêu phụ: sơn, bả matít, vôi, ve … Vật tư chế sẵn: lưới thép, bê tông đúc sẵn... Tổ chức kho vật liệu tại chân các công trình Phương pháp tính giá vật liệu xuất kho: giá đích danh Sơ đồ 04: Trình tự ghi sổ Sổ CPSX kinh doanh xây lắp Công trình: Cải tạo KTX - đa năng trường PTDT nội trú NBK Lương của công nhân trực tiếp xây dựng được trả theo hình thức lương khoán Lương khoán = Ngày công x Đơn giá lương khoán/Ngày công Đơn giá tiền công tại công ty là: 1 công thợ = 120.000 đồng 1 công phụ = 100.000 đồng Công trình: Cải tạo KTX - đa năng trường PTDT nội trú NBK Sơ đồ 05: Trình tự ghi sổ Chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty bao gồm: Lương của CN TT lái xe, máy Nhiên liệu chạy máy: diezel CP khấu hao máy thi công Chứng từ sử dụng Bảng chấm công, bảng thanh toán lương, HĐGTGT, bảng phân bổ KH TSCĐ… Công trình: Cải tạo KTX- đa năng trường PTDT nội trú NBK Chi phí sản xuất chung tại Công ty bao gồm: Chi phí lương trả cho nhân viên quản lý đội xây dựng Các khoản trích theo lương của nhân viên QL đội Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Chi phí dịch vụ mua ngoài Chứng từ sử dụng: Bảng chấm công, bảng PB tiền lương và BHXH, HĐ GTGT Phiếu XK, phiếu chi… Công trình: Cải tạo KTX- đa năng trường PTDT nội trú NBK Công trình: Cải tạo KTX - đa năng trường PTDT nội trú NBK Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Tân Long Bộ máy kế toán được tổ chức khoa học, hợp lý Phân loại CPSX đáp ứng được yêu cầu Đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành phù hợp với đặc điểm của ngành XD Các công trình, HMCT được theo dõi chi tiết TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA KẾ TOÁN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG.ppt
Luận văn liên quan