Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX

Một lần nữa phải khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay, hoạt động nhập khẩu ngày càng có vao trò vô cùng to lớn đối với đời sống kinh tế- xã hội của tất cẩ các quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. Nhập khẩu hàng hoá đóng góp một phần không nhỏ trong việc cung cấp trang thiết bị khoa học công nghệ mới, hiện đại cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Muốn thực hiện tốt nhập khẩu thì công tác kế toán nhập khẩu phải không ngừng hoàn thiện để thực hiện tốt các chức năng, đáp ứng các yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động nhập khẩu. Khi nghiên cứu đề tài “hoàn thiện tổ chức cong tác kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX em đã cố gắng trình bày một cách cụ thể các vấn đề chủ yếu về tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hoá cả về mặt lý luận và thực tiễn. Từ đó phân tích những ưu điểm, tồn tại trong công tác hạch toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu hàng hoá.Những ý kiến của em có thể chưa phải là những giải pháp hợp lý nhất nhưng em mong rằng nó cũng góp phần nào đó vào việc hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty nói riêng và công tác kế toán nói chung.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2092 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX.Doc
Luận văn liên quan